Nja…

Opinion Poll
Här på TCS och i bloggosfären i övrigt har ju ”opinionsundersökningar” diskuterats rätt ingående. Media i stort har istället valt att förmedla de ”resultat” de gillat till allmänhet och politiker, som därigenom transformerats till en dogmatisk ”sanning” hos målgruppen.
Hur många gånger har vi nu inte hört om de ”97 procent” vetenskapare som stödjer ”något i klimatfrågan”?
Vad detta ”något” är – d.v.s. vad frågan egentligen var utelämnas – och man får själv söka leta upp vad det egentligen gällde. Övriga ser bara uppgiften om 97% som en ytterligare bekräftelse på att media och CAGW-anhängare fortsatt har rätt, med stöd av  ”klimatforskningen”, ”den samlade vetenskapen” eller ”vår bästa kunskap” – eller vad man vill.
TCS har tagit upp saken under samlingsrubriken ”konsensusfrågan” ett flertal gånger – mycket läsvärda inlägg har kommit från Ingemar och Per, exempelvis detta och detta.
Pinsamma ”bidrag” till sammanhanget har ju under åren också kommit från sociologen Oreskes och  i form av en upprepning av hennes ”metodik” av Vetenskapsredaktionen på vår egen SVT – det är bäst att lämna dem därhän – men de finns behandlade i nyssnämnda länkar.
Opinionsundersökningsområdet i stort finns rätt väl beskrivet i en längre artikel  på Wikipedia där sådana av varierande grad av meningsfullhet sammanställts. Den ursprungliga skrönan om de 97 procenten verkar kunna spåras till denna artikel:

 • Doran and Kendall Zimmerman, 2009: A poll performed by Peter Doran and Maggie Kendall Zimmerman at Earth and Environmental Sciences, University of Illinois at Chicago received replies from 3,146 of the 10,257 polled Earth scientists. Results were analyzed globally and by specialization. 76 out of 79 climatologists who ”listed climate science as their area of expertise and who also have published more than 50% of their recent peer-reviewed papers on the subject of climate change” believe that mean global temperatures have risen compared to pre-1800s levels, and 75 out of 77 believe that human activity is a significant factor in changing mean global temperatures. Among all respondents, 90% agreed that temperatures have risen compared to pre-1800 levels, and 82% agreed that humans significantly influence the global temperature. Economic geologists and meteorologists were among the biggest doubters, with only 47 percent and 64 percent, respectively, believing in significant human involvement. A summary from the survey states that:
It seems that the debate on the authenticity of global warming and the role played by human activity is largely nonexistent among those who understand the nuances and scientific basis of long-term climate processes.

Jaha – statistiker och opinionsundersökare borde smälla av inför såväl urvalsprocessen, som ”frågan”. Undersökningen följdes senare upp av denna:

 • Farnsworth and Lichter, 2011: In an October 2011 paper published in the International Journal of Public Opinion Research, researchers from George Mason University analyzed the results of a survey of 489 scientists working in academia, government, and industry. The scientists polled were members of the American Geophysical Union or the American Meteorological Society and listed in the 23rd edition of American Men and Women of Science, a biographical reference work on leading American scientists.
 • Of those surveyed, 97% agreed that that global temperatures have risen over the past century. Moreover, 84% agreed that ”human-induced greenhouse warming” is now occurring. Only 5% disagreed with the idea that human activity is a significant cause of global warming.

Även jag – och jag tror de andra i SI – skulle ha svarat JA på frågorna som de ställdes om vi bara hade JA/NEJ som val – men det är ju fel frågor !
Det mest ambitiösa och meningsfulla till dags dato verkar vara 2008 års undersökning av Brey och von Storch (referens 10 i Wikipedia-länken). Den är på 138 sidor, riktade sig till klimatforskare och meteorologer, men hade en måttlig svarsfrekvens och är inte publicerad i sammanställd form. Frågorna som ställdes var däremot mycket omfattande, detaljerade och relevanta. Men efter mer än 5 år är väl allt föråldrat.
Saken kom upp igen senaste veckan, ursprungligen via en artikel i Forbes, och har redan sporadiskt diskuterats i TCS kommentatorsfält. Givetvis på ett förutsägbart sätt (ThomasP & Gunbo etc. mot de andra) – och med implikationer om att de tillfrågade var jäviga i frågan – geologer och ingenjörer, med viss anknytning till ”fossilindustrin”.
I grunden gäller det denna undersökning i Organization Studies: ”Science or Science Fiction? Professionals’ Discursive Construction of Climate Change” av  Lianne M. Lefsrud University of Alberta, Canada Renate E. Meyer Vienna University of Economics and Business, Austria and Copenhagen Business School, Denmark.
En bra sammanfattning av innehållet finns på Notrickzone, utdrag:

 • ‘We find that virtually all respondents (99.4%) agree that the climate is changing. However, there is considerable disagreement as to cause, consequences, and lines of action (as outlined in Figure 2). On this basis, we find five different frames, each of them summarized in Table 3. Eight percent of respondents did not provide enough information regarding their framing of climate change to be categorized.’
 • ‘The largest group of APEGA respondents (36%) draws on a frame that we label ‘comply with Kyoto’. In their diagnostic framing, they express the strong belief that climate change is happening, that it is not a normal cycle of nature, and humans are the main or central cause.’
 • ‘The second largest group (24%) express a ‘nature is overwhelming’ frame. In their diagnostic framing, they believe that changes to the climate are natural, normal cycles of the Earth. Their focus is on the past: ‘If you think about it, global warming is what brought us out of the Ice Age.’ Humans are too insignificant to have an impact on nature.’
 • ”Fatalists’, a surprisingly large group (17%), diagnose climate change as both human- and naturally caused. ‘Fatalists’ consider climate change to be a smaller public risk with little impact on their personal life. They are sceptical that the scientific debate is settled regarding the IPCC modeling: ‘The number of variables and their interrelationships are almost unlimited – if anyone thinks they have all the answers, they have failed to ask all of the questions.’’
 • ‘Ten percent of respondents draw on an ‘economic responsibility’ frame. They diagnose climate change as being natural or human caused. More than any other group, they underscore that the ‘real’ cause of climate change is unknown as nature is forever changing and uncontrollable.’
 • ‘The last group (5%) expresses a frame we call ‘regulation activists’. This frame has the smallest number of adherents, expresses the most paradoxical framing, and yet is more agentic than ‘comply with Kyoto’. Advocates of this frame diagnose climate change as being both human and naturally caused, posing a moderate public risk, with only slight impact on their personal life.

och sammanfattningsvis:

 • 99.4% say that the climate is changing. No ‘climate change’ deniers here. NONE

Men undersökningen är i alla fall ett ytterligare steg på vägen i tillnyktringens tecken.  Och våra MSM bör fortsatt skämmas över sitt journalistiska arbete inom fältet.
jeancocteau

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  TCS undersökning!
  På TCS är 97% av klimatexperterna eniga om att 97% av Miljöjournalisterna är pucko!

 2. Thomas P

  ”och med implikationer om att de tillfrågade var jäviga i frågan”
  Framförallt med anklagelsen att man måste tala om att det är en mycket specifik grupp som tillfrågats, vilket varken görs i Forbes eller notrickszone!
   
  En rubrik som ”Peer-Reviewed Survey Finds Majority of Scientists Skepcal of Global Warming Crisis” är ohederlig, det går inte att kalla det något annat och notrickszone försöker sig på samma lögn.

 3. Slabadang

  Thomas P!
  Och de där ”97% av forskarna säger” de tycker du är hederliga då?

 4. Lasse

  97% av prästerna är religösa.

 5. Peter Stilbs

  Det enda jag själv tyckte var oförutsägbart var detta :
  Only 5% disagreed with the idea that human activity is a significant cause of global warming.
  Bland de 489 utvalda som tillfrågades, alltså. 

 6. Det finns tydligen de som tror på manipulerad eller intetsägande statistik. Ikväll hålls något slags hearing i Göteborg om vad man kan göra för att staden ska bli klimatvänlig.
  Eller hur det nu var formulerat i en blänkare i lokal-TV i morse

 7. Bim

  Att det över huvud taget görs undersökningar om vad vetenskapare och andra tror om AGW visar ju att det råder osäkerhet om hela fenomenet.
  Man diskuterar ju inte om jorden är rund eller inte.  Ja,ja, jag snackar inte om Väder Pälle och det gänget, men bland oss vanliga görs det ju inte. Vi har ju fattat galoppen.
  Men när en sanning börjar bli osannolik så är det däremot dags att börja undersöka om sanningen är sann eller om den är fejkad av andra skäl än att vara sann och då är det ju inte vetenskap längre utan galenskap. 
  Därför tycker jag det är dags att undersöka om klimathotargänget är galna eller inte. Skulle de inte vara galna så är de i vart fall inte kloka. 😀

 8. Thomas
   
  Om rubriker är ’ohederliga’ så är nog inte notrickzone bland de värre syndarna.
   
  Men jo, förutom denna larviga etikettering var det oljebolagsmänniskor som utgjorde din ’tunga invändning’, alltså varifrån de skulle ha sin försörjning. Och som vanligt, helt oaktat vad detta ’beroende av försörjning’ i så fall skulle säga om klimathotsbranschens alla hojtare …

 9. Mycket bra och fullständig genomgång Peter!

  På ett vis tycker jag att opinionsläget är, och bör vara, av andra ordningens betydelse i förhållande sakfrågorna. Nu är det dock så bedrövligt att det förmodade opinionsläget används som om det vore  sakargument. Därför är det värdefullt att du nu givit en mer fullständig historia.

 10. Tege Tornvall

  Om t. ex. en överväldigande majoritet tycker att alla vänsterhänta borde sättas i fängelse, hamnar de då där? Det finns ju renhetsivrare som vill bestraffa övervikt och andra möjliga följder av påstått osunt leverne. Enkäter med uppsåt, direktiv, utfall och tolkningar kan lätt leda vilse! De ingår i det systematiska skapande av nyheter som dagens olika särintressen (NGO m. fl.) ägnar sig åt, får skattemedel för och vinner inflytande med.
   
   
   

 11. Håkan R

  Hur fasansfullt det kan bli när vetenskap politiseras och skapar politisk konsensus visar den rasbiologiska ”forskningen”.
   
  Sverige var en föregångare inom området genom att 1909 bilda Svenska sällskapet för rashygien, med bla Svante Arrhenius i styrelsen, det första institutet i sitt slag.
  Den politiska konsensusen var total när svenska riksdagen 1921 fattade beslutet att bilda Statens institut för rasbiologi. Trots att närheten till nazismens rasläror senare ändrade institutets inriktning till mer ”samhällsnyttig ärftlighetsforskning” tvångsstereliserades utvecklingsstörda ända fram till 1976.

 12. ces

  Det stora bedrägeriet är att 97% baseras på en undersökning där svarsfrekvensen var 30%. Ur dessa plockade man ut 79 av vilka 97% svarade ”rätt”. Det är alltså 77 personer av de 3146 som har svarat , resp 77 av de 10257 i urvalet som utgör grunden för 97%. Om någon använde sådana siffror i reklamsammanhang skulle det kallas BEDRÄGERI.
   

 13. EU:s miljökommitté har med rösterna 38-25 beslutat ge mer pengar till ETS, kolutsläppsmarknaden i Europa. http://www.euractiv.com/climate-environment/meps-vote-carbon-market-future-b-news-517898?utm_source=EurActiv%20Newsletter&utm_campaign=a305949f1a-newsletter_climate__environment&utm_medium=email
  Eftersom konjunkturen är dålig går det åt mindre energi och det ger mindre pengar i kassan. Att kolutsläppen minskar som önskat är alltså inte nog. Det är viktigare att få in tillräckligt med kosing.
  https://www.frihetsportalen.se/2013/01/det-handlar-inte-om-pengarna/

 14. orolig

  Håkan #11, jepp! Ola Larsmo djupdyker:
  http://www.levandehistoria.se/files/(O)m%C3%A4nskligt%20f%C3%B6rdjupning_6.pdf
  Tege Tornvall #10, precis.
  http://www.killerpresentations.com/sales-effectiveness/prove-it-make-your-sales-arguments-more-compelling-believable/
  Weltanschauungskrieg/worldview warfare, strategic studies, public relations. Kärt barn har många namn.

 15. Gustav

  @Thomas P:
  Vad är det mer exakt som du tycker är ohederligt med rubriken? Är det ordet ”scientists” som stör? Det borde stått ”earth scientists in Alberta (eller var de nu kom ifrån)”? Ogillar också ord som ”forskarna” som man numera bombas med i alla möjliga sammanhang.
   
  För egen del har jag svårt att se oljeindustrin som motståndare mot AGW-teorierna. Särskilt angående olja har jag aldrig träffat någon som inte trott att vi kommer försöka öka utvinningen i evighet, styrmedel eller inte. Kol och gas kan måhända påverkas av AGW men en sådan kursändring ligger långt fram i tiden, branschen tror jag i ett sånt scenario förlitar sig på läckor i CaT-systemet. Oljeindustrin är dessutom i pricip ensamma (kanske jorbruket också) om att tjäna på AGW-hysterin i form av biodrivmedlens subventioner så de har inga intentioner att bita den hand som föder dem…
   
  Dessutom antar jag att de individuella svaren var konfidensiella? I en sådan undersökning svarar man väl enligt sin egen uppfattning och inte enligt vad den egna branschen tror? Själv skulle jag ge mycket skeptiska svar angående möjliga effekter av AGW trots att min bransch är nära CAGW-förespråkare.

 16. Håkan R

  => Orolig #14
   
  Ett citat från din första länk vilken flitigt kommer till användning i klimatdebatten.
  ”Är den nya idéerna om demokrati verkligen möjlig, när det är så stora skillnader mellan människor. Rasbiologin verkar erbjuda belägg för att samhället måste ordnas i ”bättre” och ”sämre” människor för att inte gå under”.
  Att  ”klimatförnekarna” i debatten hänförs till gruppen ”sämre” människor är tämligen uppenbart, förmodligen anses vi även vara ett problem för demokratin.

 17. Tege Tornvall

  En genomgående journalistisk tankevurpa/intellektuell lättja är att använda bestämd form pluralis om folk i olika sammanhang. ”Forskarna” anser….. Det betyder ordagrant samtliga utan undantag men är alltid ett begränsat antal, nämligen de som saken handlar om. ”Grekerna utfattiga” är målande men fel, eftersom långt från alla är det. Först när man redan har nämnt ett antal personer kan man sedan syfta på dem i bestämd form pluralis. Sådant fick vi på 50-talet lära oss i den tidens utmärkta skola – och vi fick bock om vi bröt mot det! Men ofta görs det numera medvetet för att ge intryck av att alla är ense. För ”forskarna” räcker det dock att de är två!

 18. joel

  Det där med hur man kom fram till 97-98% försökte jag kommunicera ut till föräldravrålarna. Men det passerade ju på molnfri höjd över den vrålande horden.
  Även han Tovatten tjatade om 98% i ett Aftonbladsinlägg härom veckan. Där spred jag också ljus över ljugarmörkret. Tovatten hade gett sig in och svarat på någon/några kommentarer under hans ”artikel”, men jag fick inget bemötande. Konstigt.

 19. Sirapsodlaren

  Nåväl, det faktum att gallupundersökningar överhuvudtaget används som argumentation i klimatvetenskapen (oavsett vilken ”sida” man står på i debatten) bevisar att ämnet är ett politiskt och inte en naturvetenskap.
  Vi kanske får se samma process som när demokratin utvecklades. Först har bara de utbildade rösträtt i klimatfrågan. Sen kan vi sträcka oss till att alla män får rösträtt. Efter några år införs en klimatriskdag med fri och lika rösträtt i ämnet, och där man avgör hur varmt det kommer bli i framtiden.
  Det slutgiltiga blir att vi utökar ansvarsområdet för klimatriksdagen till att även omfatta meteorologin. Då kan vi äntligen rösta om vilket väder vi ska ha, ett klart framsteg för samhället!

 20. Tege Tornvall

  Så länge som vår eminenta och kompetenta regering håller oss med lämpligt klimat, är jag nöjd. Det är i alla fall vad den ger sig ut för att göra – i skarp konkurrens med oppositionen. Det är bara att beställa, så levereras det prompt!

 21. Thomas P

  Tege #17 ” För ”forskarna” räcker det dock att de är två!”
   
  Lite fler än två var de i den här undersökningen även om det var ett mycket selektivt urval från Alberta. Ditt inlägg var dock ett utmärkt svar på Gustavs #15.
   
   

 22. Gustav

  Thomas P #21:
  Ok då förstår jag dig bättre. Dock undrar jag hur du värderar Albertaforskarnas bias jämfört med klimatforskarnas? Jag vidhåller att oljelobbyn egentligen har mer att vinna på AGW än tvärtom men att en klimatforskare omedelbart kommer bli stämplad som förrädare om han/hon tonar ner AGW?

 23. Sven B

  Håkan  # 16    Vi måste öva på att komma ihåg att vi är  ”Klmathotsskeptiker”  Låt andra vara ”Klimatskeptiker”
  Vi förnekar hotet, ”dom” kan få förneka klmatet

 24. Thomas P

  Gustav #22 Jag förstår inte ditt argument om oljeindustrin. Minskad oljeförbrukning, även ganska liten minskning, minskar priserna och därför vinstmarginalerna. Knappast bra för oljeindustrin.

 25. Gustav

  Thomas P:
  Aha du menar att vi frivilligt minskar vår förbrukning av olja för att mitigera AGW? Det finns ingen som tror på detta scenario mig veterligen. ETS gäller kraftsektorn och transportsektorn är undantagen från CO2-skatter i princip globalt (flyg och sjö är oskattat) och kommer så förbli (tror alla jag pratat med). Kol och gas kan man måhända beskatta, där finns förnybara alternativ även om de är dyra men till transporter finsn inga substitut till olja. Därmed är oljeindustrin knappast orolig för att efterfrågan ska minska och de behöver inte bry sig om AGW. De bryr sig om Peak Oil och är något de absolut inte vill låtsas om då det innebär ett krympande utbud men här har de ju SRES att luta sig emot…
   
  Oljeindustrin tjänar multum på förnybara drivmedel! Utan AGW som motiv försvinner dessa intäkter över natten. De borde (och gör såvitt jag sett) hejja på CAGW istället för det omvända.

 26. Tege Tornvall

  Thomas P, 24. Namnet oljeindustrin är missvisande. Den är inte gift med oljan utan tillhandahåller alla slags bränslen som marknaden efterfrågar – även alternativa med olika slags stöd. Gifta med oljan är däremot de länder som har oljefyndigheter. Men även de sitter gaska säkert, eftersom olja som råvara till bränslen har fördelen att redan vara flytande och delvis beredd. Den kräver mindre och billigare förädling (raffinering) än andra bränslen. Motoringenjören föredrar flytande bränslen (bensin, diesel, etanol, metanol, syntetdiesel etc.), enkla att ha i tankar och med högt energiinnehåll. Gas måste hållas under tryck i separat tank. El måste lagras i batterier med besvärande lågt energiinnehåll. Teslas nya 4-dörrars lyxsedan har 700 (!) kg batterier, som skall räcka för 48 mils körning under optimala (orealistiska) förhållanden iusig fart. I praktiken har de visat sig räcka för kanske 30 mil. Den olja som utvinns är inte bara fossil utan i begynnande utsträckning abiotisk = bildas av från Jordens början befintligt kol under högt tryck ocj hög temperatur. Det gäller sannolikt även gas.

 27. Föreställningen om att oljeindustrin på något sätt skulle vara ’hotad’ pga AGW eller regleringar som sätter prislappar på CO2-utsläpp har alltid slagit mig som totalt verklighetsfrånvända ..
   
  Liksom idén att de därför skulle finansiera diverse ’förnekare’ i klimatdebatten.
   
  Det är den typen av idiotiska konspirationsteorier som extremvänstern brukar måla upp, och den likheten är nog ingen slump heller …

 28. Gustav

  Jonas N #27
  Möjligtvis kan jag köpa argumentet för kolindustrin men även där är det långsökt. Titta bara på företag som Vattenfall som köpte kolkondens i Tyskland under förevändningen att de då skaffade sig möjligheter att minska CO2-utsläppen? Ganska uppenbart att de trodde att det var en bra affär och att verksamheten skulle gå med vinst?

 29. Tege Tornvall

  Thomas P, 21. Att det krävs minst två forskare för att hänvisa till dem som ”forskarna” var ett rent grammatiskt påpekande utan koppling till några speciella forskare.

 30. Gustav

  Ja IMO är bias för oljeindustrin att förneka AGW är betydligt svagare än för en klimatforskare. Det är ju till och med att det kan räcka med en enda förnekare för att dra ett helt företag i skiten då de riskerar sina forskningsanslag (nej självkalrt kan jag inte bevisa detta men jag har länge jobbat med forskningsfinansiering och vet att det är så det är). Det är ur detta perspektiv jag betraktade episoden då Thomas P försökte varna KTHs rektor för att delta i ett ”spektiskt” event. Hade rektorns namn förknippats med arrangemanget och detta spridits till Energimyndigheten/Naturvårdsverket så hade forskningsstöden därifrån minskat. Han försökte alltså göra något bra för KTH. 
   

 31. Gustav ..
  I länder som inte har egen mineralolja (men väl kol) tror jag att kolindustrin gynnas av apolitisk försöken minska betoendet av (utrikes) olja.
   
  Och visst är det så att ’beroendet’ av svaret på de vetenskapliga frågorna (och de politiska ställningstagandena) är mångdubbelt större bland dem som har satsat sina kort på existensen av ett klimathot.
   
  Hela den idévärld om fossila intressen som betalar folk för att sprida osanningar eller bara osäkerhet om ngt klimathot, eller individer gör det själva av egenintressen, finner jag mer än förryckt …
   
  Att folk ljuger för att främja sina politiska maktambitioner är däremot regel snarare än undantag

 32. Thomas P

  Jonas #27 ”Liksom idén att de därför skulle finansiera diverse ‘förnekare’ i klimatdebatten.”
   
  Jag antar att du tror GCC var en konspirationsteori?

 33. Christopher E

  #32
   
  Så desperat. Ingenstans framgår att några ”förnekare” finansierats. Att hindra klimatpolitik som saknar vetenskapligt försvar och skadar nationens ekonomi ligger i alla företags intresse (och privatpersoners).
   
  Ska man kritisera GCC för något är det väl att de slutade. De upptäckte väl helt i linje med vad flera här hävdar att det fanns mer pengar att tjäna på att spela med även om vetenskapen är nonsens. Windfall profits… Nu har vi haft klimatpolitik i många år och oljebolagen går inte direkt på knäna. Tvärtom är det lätt att öka vinstmarginalen i skuggan av stora skattehöjningar.
   
  Wikipedias version att TAR (hockeyeklubbsrapporten) var så övertygande att de gav upp är naturligtvis sedvanlig Wikipediaskruvning.

 34. Peter Stilbs

  Lite OT – en Arktis-havsirapport kom i dagarna – kommer nog att citeras och blåsas upp mycket i media
  http://www.agu.org/news/press/pr_archives/2013/2013-04.shtml
   
  Aftonbladet har börjat : 80% av all is är borta …
   
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16272519.ab

 35. Jan E M

  Thomas P #32 och Jonas #27
   
  Flera av företagen som stödde GCC har idag en annan uppfattning om AGW än de hade då.
   

 36. Daniel F.

  Peter #34,
   
  Läste precis om detta i AB. Lyckligtvis är den bara borta på sommaren och kommer lydigt tillbaka varje vinter. Så 80% är borta – ibland. Vid den ena polen. Den andra polen är inte lika global och drabbas därför inte förrän det redan är för sent. Så den är i princip redan borta den också…
   
  Knepigt det där med global uppvärmning…

 37. Gustav

  Thomas P: #32
  Men jag förstår inte. Det är klart det finns organisationer som inte drar fördel av AGW eller politiken därikring? Dock brukar sådana motståndare ofta vara ens bäste vän iom att de egna argumenten måste vässas lite extra. Själv tror jag att några Mdr kr M&M är ett sätt att lösa upp knutarna kring nuvarande klimatförhandlingar.
  #24
  Om du tittar i SRES så finns där emission scenarios som har en ökande utvinningstakt av olja ända fram till år 2100. Enligt IPCC är oljeutvinningen bara en funktion av pris och efterfrågan. Därav stödjer oljeindustrin IPCC därför att ett sådant budskap är gynnsamt jämfört med vad peer review i de geologiska tidskrifterna säger: att råoljan nådde sin peak 2006. Budskapet som skadar oljeindustrin mest är således inte AGW utan Peak Oil.

 38. Thomas,
   
  Folk och ffa de som påverkas av politik, har ett naturligt och legitimt intresse av att delta i den politiska debatten och bilda opinion, det är liksom så den ’demokratiska’ processen går till.
   
  Det är bara kork-vänstern som vill göra sådan politisk debatt och opinionsbildning som inte är för deras agenda till ngt illegitimt. Och den metoden försöker många på klimathotssidan med hela tiden. Inklusive dig!
   
  Dessutom såg jag noll på din (aktivistredigerade) Wiki-sida som skulle kunna kallas ’förnekeri’. Såvida ni inte vill kalla opposition mot idiotpolitik för ’förnekande’ också … Många hos er är ju komplett oförmögna att differentiera ens bland vad ni själva menar.

 39. Jan EM
   
  Jag ser noll substans i Thomas länk angående något alls relevant som diskuteras. Jag skulle tom hävda att man i den naturvetenskapliga frågan ärligt kunde tänkas luta mot IPCC scenarierna (om hög ’klimatkänslighet’) och samtidigt vara rabiat motståndare till närmast all idiotisk politik vars syfte skulle vara att ’styra’ klimatet (vilket förtås inte går!).
   
  Jag skulle nog nästan gå ett steg till, nämligen att de som är kloka och ärliga måste tillstå att politik med syftet klimat-mitigation är rena dårskapen.
   
  Men dessutom bör du komma ihåg att företag, eller organisationer, öht inte har uppfattningar och åsikter om saker. Det kan bara individer ha. Och det som är gemensamt i någon (godtyckligt identifierad) grupp är just bara det som gör dem till gruppmedlemmar. Försöken att tilldela sina meningsmotståndare gruppegenskaper (som ’förnekare’) är oftast just så löjligt och intetsägande också.
   
  Men företag kan se olika affärsmöjligheter i olika strategier, så det kanske var det du syftade på!?

 40. Sirapsodlaren

  Peter #34.
  Men, om 80% av isen är borta, borde inte havsytan ha stigit med minst en meter då?

 41. tty

  Gustav #37
  Apropå Peak Oil…
  ”U.S. Crude Oil, Natural Gas, and NG Liquids Proved Reserves
  Proved reserves of U.S. oil and natural gas in 2010 rose by the highest amounts ever recorded since the U.S. Energy Information Administration (EIA) began publishing proved reserves estimates in 1977.
  Net additions to proved reserves of crude oil plus lease condensate in 2010 totaled 2.9 billion barrels, surpassing the previous high of 1.8 billion barrels added in 2009 by 63 percent.
  Net additions of wet natural gas in 2010 totaled 33.8 trillion cubic feet (Tcf), nearly 5 Tcf (17 percent) higher than the previous record of 28.8 Tcf, also added in 2009.”
   

 42. Ingemar Nordin

  Tack Peter S för en mycket bra sammanfattning!

  Jag skulle också svara ”ja” på de båda 97%-frågorna. Och jag har svårt att tro att inte också Håkan, Claes och de andra drakdödarna skulle svara ”ja” på frågan om människan på ett signifikant sätt kan påverka/har påverkat klimatet.

  Den fantastiska, och på de flesta sätt glädjande, utveckling som människan åstadkommit sedan den lilla istiden – med industrialismens intåg, med jordbrukets rationalisering, med utbyggnaden av infrastrukturen för kommunikation, med den ökade energianvändningen etc – måste rimligen ha ökat temperaturen i någon mån. Och, ja, förmodligen har även de s.k. växthusgaserna bidragit med någon tiondels grad eller två. Självklart är allt detta ”signifikant” i relation till en naturligt orsakad ökning på 0,5.

  Problemen med de flesta opinionsundersökningar av det här slaget är annars att de samhällsvetenskapliga forskarna, eller tidningarna, som gör sina enkäter inte har en susning om vad debatten och oenigheterna (ty de är flera) gäller. De är helt enkelt för dåligt insatta i den klimatvetenskapliga frågan för att förstå. Vi har tyvärr sett prov på detta gång på gång.

 43. Jan E M

  Jonas N #39
   
  Företag har styrelse och ledning. Det är fysiska personer.
   
  Vad tror du skrivs på den här bloggen första året då det är isfritt Arktis på sommaren?

 44. Jan EM
   
  Fysiska personer kan uttala åsikter. Det stämmer. What was your point?
   
  Jag upprepar: Företag har inte åsikter, men de har (måste välja) affärsmetoder och strategier för att uppnå sina mål.
   
  Som andra redan har påpekat finns där alla möjliga ’affärsmöjligheter’ kring klimathotstro och -politik.
   
  Jag har alltid ansett att ’arktisk-is-debatten’ är irrelevant, liksom alla akrtisk-is-debattörer och -amatörer som poppat up. Jag menar nog att arktisk sommar is har blivit en nöd-planka alarism-aktivisterna behövt hoppa över till när temperaturutvecklingen inte varit det minsta dramatisk eller olycksbådande på 1½ decennium. Så nu ’hoppas’ man på minskad arktisk is …
   
  Bara för att ha ngt att förfasa sig över .. iaf tänkbart förfansansbart i någon framtid.
   
  Det är ingen skillnad där mot att säga sig vurma för tex ’isbjörnar’ eller ’glaciärer’ …

 45. Gunbo

  Jonas #39,
   
  ”Försöken att tilldela sina meningsmotståndare gruppegenskaper (som ‘förnekare’) är oftast just så löjligt och intetsägande också.”
   
  #38
   
  ”Det är bara kork-vänstern som vill göra sådan politisk debatt och opinionsbildning som inte är för deras agenda till ngt illegitimt. Och den metoden försöker många på klimathotssidan med hela tiden.”
   
  😀 

 46. Peter Stilbs

  Sirapsodlaren #40 – smältning a havsis ger ingen egentlig havsythöjdförändring – det är annorlunda om det är landis.

 47. Håkan Bergman

  Bigoil hit och bigoil dit, varför talar ingen om BigCoal? BigCoal är vår tids framgångssaga. Vilka har stoppat utvecklingen och utbyggnaden av kärnkraft? Vilka har styrt över investeringar från kärnkraft till förnyelsebar energi och fusionsenergi, den senare kan sannolikt inte leverera överskottsenergi under vår levnad. Upp med kardorna nu, hur många oljebolag kan ni räkna upp, sen hur många kolbolag kan ni räkna upp? 
  Duktigt folk på kolbolagen!

 48. Börje S.

  #46
   
  Det är bara det att Aftonbladet inte nämner vilken pol eller vilka poler som avses. En femtedel kvar = c:a 60 meters havsnivåhöjning + Grönland 5-6 meter till.
  Alla skåningar bör flytta till Kullaberg med det snaraste.
   
  Nej, förresten, för sent, det har redan hänt enligt Aftonbladet, sanningens trognaste budbärare! Men smältvattnet tycks ta tid på sig.

 49. GUnbo …
   
  Extremvänstern anser att allting bör underkastas politiken. (Definitionsmässigt). Och att de som inte accepterar det synsättet är anti-demokrtiska.
   
  Extremvänstern har just gruppegenskaperna om att vara för extrema vänsterståndpunkter.
   
  Var det någon del av detta du tyckte var för svårt att förstå?
   

 50. Börje S.

  #49
   
  Efter att under 70-talet levt nära inte extrem men väl vänstern till vänster om S (kollektivboende), så kan jag intyga att Jonas första mening i #49 stämmer rätt bra. 

 51. Slabadang

  Var någon och lyssnade på mr Sten Bergström SMHI?

 52. Gustav

  tty #41:
  Om du verkligen är intresserad att diskutera detta så ställer jag såkalrt upp. Som utgångspunkt vill jag dock understryka att ”reserver” inte är vad saken handlar om. Märkligt att USA som har så stora reserver ändå importerar drygt hälften av sitt dagliga behov? Märkligt också att de mest optimistiska prognoserna för framtida utvinningstakt (från EIA) innebär en ökning av produktionen men en halvering av användningen? Varför halvera om man nu ändå badar i reserver? Ett tips – kolla på olika länders proven reserves och koppla dem till utvinningshastigheten. Fick du ganska stora skillnader? Varför minskar vissa länder sin utvinningshastighet samtidigt som deras reserver ökar?

 53. Lasse

  #41 tty
  Reserverna som nu uppgraderas i USA är helt en funktion av massiva investeringar i okonventionell oljeutvinning. Dessa töms relativt snabbt och USA lär få en peak inom 5 år .
  http://shalebubble.org/drill-baby-drill/

 54. Gunbo

  Jonas #49,
  ”Extremvänstern har just gruppegenskaperna om att vara för extrema vänsterståndpunkter.”
   
  Liksom att extremhögern har just gruppegenskaperna om att vara för extrema högerståndpunkter. Eller att förnekarna har just gruppegenskapen om att förneka att det finns ett hot mot klimatet .
   
  Här handlar det inte om rätt eller fel utan om ”att  tilldela sina meningsmotståndare gruppegenskaper” som du skrev. 
   
   

 55. Slabadang

  Lasse!
  Jo det var ju en grabb med hela armen nedstucken i klimatsyltburken som förtvivlat försöker göra något av allt han skrivit tidigare som är käpprätt åt helsicke. Du vet du har en hel kader med folk som hängt upp hela sin profil på ”peak oil” och när nu utvecklingen skrattar åt dem så försöker de hitta en ny position.
  Det har bara under två år tillkommit sex ggr Saudiarabiens fossila tillgångar och vi kan konstatera att nån fossilbrist kommer inte existera på många hundra år-. Så det är dags att vända blad och hitta på nåt annat man kan skrämmas med istället. Hans beräkningar på fem år är skrattretande. Han har mindre koll nu än han hade tidigare och det vill inte säga lite detl! Men till skillnad från klimathotarna så har den här grenen inte haft för avsikt att bedra .. de hade bara inte tillräckligt med kunskap och urusel fantasi i kombination med taskiga metoder/modeller.

 56. Slabadang

  Gunbo!
   
  Det där tycker jag är intressant! var börjar ”extremhögern” någonstans? Vad är det för något?

 57. Thomas P

  Slabadang #56 ”Extremhögern” är det som tar vid när ”extremvänstern” slutar.

 58. Tege Tornvall

  Gunbo, 54 / Slabadang, 56. Etiketten ”extremhöger” sätts i dag slentrianmässigt på Sverigedemokrater, allmänt främlingsfientliga, överdrivna nationalister och generellt på nazister och fascister. Men dessa är snarast vänster i narrspegel. Om de alls har någon ekonomisk-poiltisk uppfattning, är den snarast planekonomisk. Både nazismen och fascismen har en socialististik grund.

 59. Gunbo …
  Jag tar det en gång till långsamt:
  Där finns de som som argumenterar att ståndpunkten ’att vara emot idiotisk politik, symbolåtgärder, poserande statligt slöseri’, att det i sig är att vara ’ideologisk’ att ha en ’politisk agenda’ …
  Alltså att dessa två positioner är jämbördiga, att båda två är politiska på samma sätt, lika legitima och på var sin sida om en uppfattning, och som sådana bör respekteras lika mycket.
   
  Vissa tom hävdar att det är så pga av att de olika positionerna ju är oense om samma mängd resurser, pengar, maktbefogenheter etc. Och att de iom detta är oense om precis samma sak, skall det behövs alltid två för att gräla … typ.
   
  Denna hållning är vanlig från vänsterhåll, som ju alltid vill fö mer politiska befogenheter, när den vill likställa dessa ambitioners legitimitet med den motsatta uppfattningen.
   
  Men där finns de som går längre, och säger att allting är politik, och att ’demokrati’ kräver att allt skall underställas den politiska makten (speciellt när de själva kommer över den), och därför att motsätta sig dessa maktambitioner i sig vore ’odemokratiskt’
   
  Dessa argumentationslinjer ovan är vanliga från den politiska vänstern, och den senare från den mer extrema vänstern: Anklagelserna om att ifall de inte får bestämma över rubbet så är man odemokratisk ..
   
  Det är onekligen lite snurrigt när extremvänstern vill låtsas stå för ’demokratin’ genom mer central makt- och resursansamling. Men så håller de på i varje fall ..
   
  Vad jag påpekade tidigare är att båda metoderna, eller kanske snarare ’debattknepen’ också förekommer flitigt från klimathotssidan. Alltså dels att hävda att de egna ’åtgärderna’ är minst lika men oftast mer berättigade/befogade än alternativet att avstå, och lika ofta försöken att framställa sig som den rättfäriga försvararen av (inte demokratin, men) miljön, klimatet, planeten, framtiden, barnbarnen, ekologin osv och säga att de som inte delar deras agenda (ofta inte ens tyligare specificerad) är fiender till miljön, klimatet osv ..
   
  Händer hela tiden!
   
  Min poäng är att det är samma debattknep som (ibland tom extrem-) vänstern tillämpar som även klimathotssidan regelmässigt tillämpar.
   
  Du kan förstås hävda att den beskrivningen är fel, Gunbo, att det inte alls är så. Men det gör du ju inte ens. Du invänder inte i sak. Utan istället vill plocka ngn billig retorisk poäng genom att konstatera att jag generaliserar.
   
  För övrigt var ditt exempel på ’förnekare’ just så larvigt (och ffa intetsägande) som jag ville påpeka tidigare. Jag har länge sagt att ’klimatförnekare’ är ett rent idiotord, och används bara av dem som verkligen inte kan ngt bättre …

 60. Hade faktiskt inte väntat mig att Thomas P så tydligt skulle framhärda en extremvänster-åsikt så tydligt som #57. (Det jag tidigare påpekade var ju mest att det är precis samma ’metoder’ i ’debatten’ där som här. Och iofs också att jag inte tror att det är slump)

 61. Tege T
   
  Du har förstås rätt. Och visst är det också  vänstersidan som försökt sätta ettiketten ’extremhöger’ på några varianter som fanns/finns i den egna hagen, bl a för att distantiera sig från sina gemensamma band och uppfattningar, men lika mycket i smutskastningssyfte av ’högern’ ..
   
  Det har alltid handlar om att få etiketter på saker, och omdefiniera orden, och därefter hålla fram just (nyspråks-) orden och etiketterna som ’bevis’ …
   
  Att hantera och förstå verkligheten eller bara korrekt beskriva den har aldrig ansetts vara speciellt angeläget (och dessutom tidskrävande, mödosamt, och ’borgerligt’)
   
  Märkligt, även där finner jag vissa likheter med vad som försiggår på klimathotssidan. Man kan undrar om det är en slump     😉

 62. Christopher E

  Gustav #52
   
  ttys: exempel var från USA. Du säger att reserverna ökar och utvinningstakten minskar. Jaha, hur ser det ut i USA då?
   
  http://www.aei-ideas.org/wp-content/uploads/2013/02/crude.jpg
   
  Hoppsan, utvinningstakten ökar raskt. Den ökar faktiskt det fortaste den ökat under USA hela oljehistoria. Produktionen är nu på vad den var för 20 år sedan. Några år till med denna utveckling och USA har en ny peak.
   
  Andelen importerad olja minskar raskt också. USA räknar med självförsörjning på olja inom en snar framtid. Sedan väntar export. Tar det slut snart då? Tja, enbart oljan i Dakota bedömdes nyligen räcka till 200 års kommersiell utvinning.
   
  Och oljeskiffern i USA är bara en liten bråkdel av världens utvinningsbara oljeskiffrar… 
   

 63. Slabadang

  Jonas N och Tege!
  Thomas var bara uppriktig för en gångs skull för det är den definitionen som råder inom vänstern: ” Tycker du inte som jag ? Då är du högerfascist” 🙂
   

 64. Gunbo

  Jonas,
  ”Du kan förstås hävda att den beskrivningen är fel, Gunbo, att det inte alls är så. Men det gör du ju inte ens. Du invänder inte i sak. Utan istället vill plocka ngn billig retorisk poäng genom att konstatera att jag generaliserar.”
   
  Nej, jag invänder inte i sak därför att poängen här var att du själv använde samma begrepp ”att  tilldela sina meningsmotståndare gruppegenskaper” som du anklagar dina meningsmotståndare för. Är du så blind att du inte såg det?
   
   
   
   
   

 65. Gunbo

  Slabadang och Tege Tornvall,
   
  Jag använde termen ”extremhögern” som ett exempel på en grupp med gruppegenskaper på samma sätt som Jonas använde termen ”extremvänstern”. Jag lade inte in några värderingar i det jag skrev!
   
   

 66. Slabadang

  Gunbo!
   
  Vilka ”gruppegenskaper” är det du tallar om?

 67. Thomas P

  Ironins konst är död, i alla fall för attackhundar som Slabadang och Jonas.

 68. Gunbo …
  Jo, jag noterade att du försökte med en billig retorisk poäng (och hade redan skrivit detta, apropos ’”är du så blind”!?) 
   
  Men du verkar fortfarande missa poängen helt. Där finns egenskaper som utmärker dem som tillhör en viss grupp, som vanligen igår tydligt i beskrivningen. Tex grupper som ’kvinnor’, ’Barca -fans’ ’sjukskrivna’ etc ..
  De har vissa identifierande egenskaper.
   
  Det som jag påpekar är dålig och rent felaktig argumentation är när någon antingen anklagar sina meningsmotståndare för att tillhöra ngn grupp de själva definierat (tex ’förnekare’, ’republikaner’ osv) och/eller sedan tilldelar dem gemensamma gruppegenskaper, och säger typ:
   
  ’Ni kvinnor skall ju alltid .. ’ eller ’Republikanerna är ju såna här, det vet man ju… ’ eller ’Grekerna gillar ju att leva så här … ’ osv
  Den typen av att vilja tillskriva grupper mer än vad som faktiskt gör dem till en grupp är väldigt vanliga, även viljan att fösa in folk i grupper (man själv definierat), och görs både för att generalisera, och måla i lite grövre penseldrag .. men också som debattknep, som guilt by association eller försök att underminera en motstående position. Och givetvis också ofta av ren intellektuell slapphet och oförmåga, för att (för sig själv) skaffa bekväma fack att sortera in saker i, och inte behöva ta redapå hur det verkligen är … för man ju redan vet ’hurdana sån’a där är ..’
   
  Vad jag påpekar är att så fort man försöker vidga gruppegenskaper utöver det (snäva) som identifierar gruppen, är det väldigt lätt hänt att det blir fel, och även att man lurar sig själv att bygga ’argument’ baserat på dessa felaktiga beskrivningar.
   
  Och ja, dessa feltänk förekommer ofta hos vänstern. Bland annat eftersom de så gärna vill se samhället (och allt) som grupper och klasser som står emot varandra och har motstridiga behov och intressen.
  Och nej, Gunbo, du använder inte begreppen på samma sätt som jag. Jag varken påstår att klimathotstroende är vänster, eller att de debattknep som även används av den politiska vänstern.
  Jag säger att sådant förekommer. Hos klimathotstroende när de ’debatterar’ och hos vänstern när de vill stärka sin egen legitimitet, och underminera andras. Jag säger inte att alla gör så. För det gör de heller inte …
   
  Att det skall vara så svårt Gunbo … Men det kanske är det just för att det är så svårt, eller?

 69. Thomas, på vilka grunder och meriter uttalar du dig om någon ’konst’ som skulle vara ’död’? Vad säger ironikonstforskarna om saken? Finns där öht någon konsensus?

 70. Pelle L

  Äh, hacka inte på Thomas!
   
  Alla vet ju att hans sinne för humor, ironi eller sarkasm till och med är sämre än hans kunskap om attackhundar.
   
  Thomas: Ovcharka på dig!
  Där har du något att googla på 😉

 71. Gunbo

  Jonas #68,
  Hur är det nu, du brukar ofta använda gruppbeteckningar som ”alarmister” och ”klimathotssidan”. Vilka är de och vad är deras gruppegenskap?
   
  Hur ska du ha det, i #68 skriver du: 
  ”Jag varken påstår att klimathotstroende är vänster, eller att de debattknep som även används av den politiska vänstern.”
   
  men i #59 skrev du:
   
  ”Min poäng är att det är samma debattknep som (ibland tom extrem-) vänstern tillämpar som även klimathotssidan regelmässigt tillämpar.”
   
  Thomas har helt rätt när han skriver: 
  ”Ironins konst är död, i alla fall för attackhundar som Slabadang och Jonas.”
   
  Ni tar allt och framför allt er själva på så stort allvar att ni inte ser de ironiska och komiska nyanserna i det ni skriver. 
   
  Men följande mening i din #68 håller jag med om:
  ”Vad jag påpekar är att så fort man försöker vidga gruppegenskaper utöver det (snäva) som identifierar gruppen, är det väldigt lätt hänt att det blir fel, och även att man lurar sig själv att bygga ‘argument’ baserat på dessa felaktiga beskrivningar.” (min fetning)
   
  Tänk gärna på detta i fortsättningen!

 72. Gunbo … det är förbålt svårt för dig, eller hur?
   
  Det som är gemensamt för ’alarmister’ är att de alarmerar,
   
  Det som är gemensamt för ’klimathotstroende’, är att de tror att där finns ett (ev framtid) klimathot
   
  När jag skriver ’debattknep’ så syftar jag på just debattknep
   
  Och när jag påpekar att samma knep återfinns inom flera (egentligen) skilda grupper så menar jag just det
   
  Och för att förtydliga, och understryka att jag inte gjorde svepande tilldelninagr av vad hela grupperna gör skrev jag också:
   
  ”Jag varken påstår att klimathotstroende är vänster, eller att de debattknep som även används, [används] av [hela] den politiska vänstern. Jag säger att sådant förekommer. Hos klimathotstroende när de ‘debatterar’ och hos vänstern när de vill stärka sin egen legitimitet, och underminera andras. Jag säger inte att alla gör så. För det gör de heller inte”
   
  Suck! Hur svårt skall det vara, Gunbo?
   
  PS Thomas låter (precis som jag sa) ibland som rabiat extremvänster (inte alltid), det är svårt att veta hur extrem han faktiskt är, och det är öht svårt att veta om han menar vad han säger eller inte DS
   
   

 73. Iven

  Gunbo # 54.
  ”Förnekare har gruppegenskapen att förneka att det finns ett hot mot klimatet”???
   
  Detta flitiga användandet av ordet ”förnekare” (som betyder i vedertaget svenskt språkbruk att man förnekar en religionslära = ateist) – måste då tyda på att användare av ordet anser att CAGW är en religion. Anhängare av CAGW- tron tillhör i så fall följaktligen denna religion.
   
  Alla personer som ställer sig skeptiskt till CAGW-läran kan ha olika skäl till det och långt ifrån alla betraktar sig som ”religionsförnekare”.
  De utgör inte heller någon homogen åsiktsgrupp med gemensamma ”gruppegenskaper”. Dessutom finns det bland dessa skeptiker många, som inte uppfattar en förändring av klimatet som något hotfullt utan snarare något naturligt.
   
  Att CO2-utsläpp p.g.a. människornas förbränning av fossila ämnen skulle kunna vara huvudorsak till klimatförändringar är många skeptiker högst tveksamma till.
   
  Det politiska käbblandet om vänster- och högerextremismen i detta sammanhang är väl onödigt även om det tycks finnas vissa gemensamma nämnare gällande politisk tillhörighet och åsikter i klimatfrågor.

 74. Gunbo

  Iven #73,
   
  Jag brukar alltid använda ordet skeptiker. Att jag nu skrev förnekare beror på att Jonas använde det ordet när han skrev:
  ”Försöken att tilldela sina meningsmotståndare gruppegenskaper (som ‘förnekare’) är oftast just så löjligt och intetsägande också.”
   
  Däremot kan man säga att en del skeptiker förnekar vissa saker och fenomen. Praktexemplet är ju Håkan Sjögren. 

 75. Iven

  Gunbo # 74
   
  Jonas påtalade under # 39 förhållandet att man (de CAGW troende) försökte tilldela sina motståndare vissa gruppegenskaper.
  Jonas fortsatte sedan sin mening med en parantes och ordet ”förnekare” med citationstecken, tydligen för att betona att ordet ”förnekare” hade används i sådana sammanhang.
   
  I svaret # 54 användes däremot ordet förnekare i konkret form, utan citationstecken.
  Det är den sortens (nedlåtande) bekrivning av CAGW-skeptikerr jag anser vara felaktig eller ett bevis på att CAGW anses vara en religiös tro. Kanske inte helt omotiverat. 🙂   

 76. Tege Tornvall

  Ett bättre ord än ”skeptiker” är ”realist” = att utgå från faktiska observationer och skeenden, inte från datormodellerade antaganden och projektioner. ”Förnekare” är kränkande och medvetet vilseledande. Ingen seriös realist förnekar att klimatet alltid växlat och alltid växlar, att CO2 i skuggan av vattenånga har viss effekt som växthusgas och att människan med sin verksamhet påverkar miljön och i viss utsträckning även kan påverka klimatet. Debatten gäller omfattning, processer och verkan.
  Per definition är en ”alarmist” en som slår larm. Det kan man många gånger ha goda skäl att göra. Meningsfullt blir ordet för att beteckna personer som ständigt ser faror och slår larm även om mindre farliga eller helt ofarliga företeelser.
  Men vi skall generellt avhålla oss får att klistra epitet på varandra, okväda varandra  och tillvita varandra åsikter eller kopplingar vi inte har eller delar. Det är ämnet och inte varandra vi skall debattera! I det avseendet liknar TCS tyvärr ofta en sandlåda.Innan vi sänder iväg en kommentar bör vi ta en kort rast, tänka på saken och sedan redigera kommentaren sakligt samt språkligt korrekt. Rent språkligt brister det ofta och blir ibland nästan obegripligt!
  Skärpning!

 77. Håkan Sjögren

  Gunbo # 74: Jag anser inte att jag är en ”förnekare” bara för att jag vänder mig mot vissa uppdiktade företeelser som ”växthusgaser” och andra missuppfattningar, som utebliven värme, metervisa havsytehöjningar och höjd global temperatur, när temperaturen legat still eller rent av minskat trots våra kraftiga utsläpp under 16 eller 17 år.  Men sjävklart förnekar jag ”klimatkyrkans” osanna teser. Mvh, Håkan.