Sol, kosmos, ekonomi och matpriser – ordet är fritt

IMG_0109s
Snart under ca 300 år har man diskuterat om det finns ett direkt samband mellan solaktivitet och matpriser – som en proxy för ”klimat”. Ursprunget till diskussionen är ju det låga antalet solfläckar under köldperioden på 1600-talet. Nu har det kommit en fritt läsbar artikel till om saken – kanske det intresserar någon bland TCS läsare.
Abstract lyder:  We present the results of study of a possible relationship between the space weather and terrestrial markets of agricultural products. It is shown that to implement the possible effect of space weather on the terrestrial harvests and prices, a simultaneous fulfillment of three conditions is required: 1) sensitivity of local weather (cloud cover, atmospheric circulation) to the state of space weather; 2) sensitivity of the area-specific agricultural crops to the weather anomalies (belonging to the area of risk farming); 3) relative isolation of the market, making it difficult to damp the price hikes by the external food supplies. Four possible scenarios of the market response to the modulations of local terrestrial weather via the solar activity are described. The data sources and analysis methods applied to detect this relationship are characterized. We describe the behavior of 22 European markets during the medieval period, in particular, during the Maunder minimum (1650–1715). We demonstrate a reliable manifestation of the influence of space weather on prices, discovered in the statistics of intervals between the price hikes and phase price asymmetry. We show that the effects of phase price asymmetry persist even during the early modern period in the U.S. in the production of the durum wheat. Within the proposed approach, we analyze the statistics of depopulation in the eighteenth and nineteenth century Iceland, induced by the famine due to a sharp livestock reduction owing to, in its turn, the lack of foodstuff due to the local weather anomalies. A high statistical significance of temporal matching of these events with the periods of extreme solar activity is demonstrated. We discuss the possible consequences of the observed global climate change in the formation of new areas of risk farming, sensitive to space weather.
Ja, vad ska man säga?
För att lägga ytterligare ved på elden kan jag ju bifoga en länk till en ekonomisk modell med ursprung från tidiga Sovjettiden – som säger sig förutsäga svängningar i världskonjunkturen pga helt andra mekanismer. Vad tycks om den ?
Kondra
Själv tror jag mycket på flera typer av kosmologisk styrning av förhållanden på Jorden, inkluderande den som normalt tillskrivs Svensmark. Korrelationerna är alldeles för tydliga för att viftas bort. Frågan gäller egentligen tänkbara mekanismer och hur stort inflytandet är jämfört med annan tänkbar påverkan.
Man hör inte så mycket om det just nu, men mellan raderna verkar det vara stor och seriös aktivitet på CERN, som tyder på att man trängt djupare i detta. Det senaste jag tipsats om (tack B) är denna kommande konferenssession – helt i ”CLOUD”-tema – med ett 50-tal bidrag. Abstracts är fritt läsbara.
Ha en bra diskussion! 😛

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Klotet om torskarnas försvinnande. Temperaturen såklart!

 2. pekke

  Solens Heliosfär har ju minskat i styrka betydligt de senaste åren vilket ökar kosmisk strålning i solsystemet.
  ” Curiously, the speed of the million mph solar wind hasn’t decreased much—only 3%. The change in pressure comes mainly from reductions in temperature and density. The solar wind is 13% cooler and 20% less dense.
  ”What we’re seeing is a long term trend, a steady decrease in pressure that began sometime in the mid-1990s,” explains Arik Posner, NASA’s Ulysses Program Scientist in Washington DC.
  How unusual is this event?
  ”It’s hard to say. We’ve only been monitoring solar wind since the early years of the Space Age—from the early 60s to the present,” says Posner. ”Over that period of time, it’s unique. How the event stands out over centuries or millennia, however, is anybody’s guess. We don’t have data going back that far.”
  Flagging solar wind has repercussions across the entire solar system—beginning with the heliosphere. ”
  http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/23sep_solarwind/
   
  Längre ner på sidan finns den här bilden med texten ” Above: The temperature and density of electrons in the solar wind have dropped since the mid-1990s, according to measurements made by the Ulysses spacecraft ”
  http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2008/09/23/23sep_solarwind_resources/electrons.jpg
   
  Även solfläckarnas magnetfält har minskat under flera år/solcykler, polariteten på deras magnetfält visar nu att vi rent teoretiskt är i Solar max.
  http://www.leif.org/research/Solar-Polar-Fields-1966-now.png
   
  Den stora frågan är ju då hur dessa minskningar av Solens magnetosfär/heliosfär/solvind kommer att påverka solsystemet och indirekt Jorden om trenden fortsätter över flera årtionde ?
   
  Åtminstone har solforskarna en spännande tid framför sig om detta fortsätter, vi andra får vänta och se vad detta leder till och om det påverkar klimatet eller miljön i någon riktning.

 3. Inge

  Jag har sett en 2000-årig kurva över skördeutfall i Kina, men det var några år sedan. Kanske någon har tillgång till den?

 4. Per-Olof Persson

  ”Kondratieff’s major premise was that capitalist economies displayed long wave cycles of boom and bust ranging between 50-60 years in duration.”
  – Det är bättre att använda sig av den ”österrikiska skolans konjunkturteori” (av Ludwig von Mises, 1912) om man vill ha reda på orsakerna till varför konjunktursvängningar uppstår. Det är inte marknadsekonomin som i sig själv skapar svängningarna, utan det är den planekonomi som vi har inom bank- och penningsystemet som skapar svängningarna.
  Om alla länder i världen hade haft stabil penningmängd (guldmyntfot med 100%-iga reserver för bankerna), skulle konjunktursvängningarna bli små. Enskilda entreprenörer kommer alltid att begå misstag vid sina investeringar, men dessa misstag skulle bli färre och de skulle upptäckas mycket tidigare.
  Den österrikiska skolan använder formell logik för att få fram orsak och verkan. Detta innebär att forskaren måste utgå ifrån helt sanna premisser. Den traditionella nationalekonomin har en tendens att förenkla verkligheten för att verkligheten ska anpassa sig till deras matematiska modeller. Men förenklingar av verkligheten innebär att forskaren inte utgår ifrån helt sanna premisser och då blir forskningsresultatet felaktigt.
  Konjunktursvängningar beror på att planekonomin inom bank- och penningsystemet kan sänka räntan under den naturliga räntan och att krediter (pengar) kan skapas utav ingenting. Den traditionella nationalekonomin utgår ifrån förenklingen att helt nya pengar är neutrala. Detta innebär att när en helt ny krona skapas, så höjs alla miljontals priser i ekonomin exakt lika mycket, vid exakt samma tidpunkt. Det enda som kan ske är att den allmänna prisnivån stiger.
  Om man utgår ifrån helt sanna premisser vet man att detta är omöjligt. En ny krona måste först spenderas på ett ställe i ekonomin för att priset just i denna punkt ska kunna höjas. Problemet är att om helt nya pengar skapas kommer de att höja priserna och vinsterna inom vissa företag/branscher, i de punkter där pengarna först används, antingen som inköp av konsumentprodukter eller som investeringar inom näringslivet.
  Problemet med detta är att investeringarna hamnar på fel ställen i ekonomin. Investeringarna blir högre i de företag/branscher som gör högre vinster på att nya pengar skapas. Men investeringarna blir relativt sett lägre i de företag/branscher där de nya pengarna inte spenderas eller spenderas sent i cykeln.
  De olika delarna i en marknadsekonomi koordineras (samordnas) genom prissystemet som skapar vinst/förlustsystemet. Detta innebär att företagen får information genom prissystemet att de ska producera i förhållande till vad konsumenterna efterfrågar. Detta innebär också att företagens underleverantörer får information om vad företagen efterfrågar. Denna information måste ges genom alla produktionssteg.
  Men om räntan sänks under den naturliga räntan och om helt nya pengar kan skapas utav ingenting, kommer prissystemet att ge felaktig information åt entreprenörerna. Investeringar kommer att ske i produkter där det inte finns någon långsiktig efterfrågan. Efterfrågan berodde enbart på att nya pengar skapades och denna efterfråga kan enbart upprätthållas om ökningstakten i penningmängden hela tiden ökar. Detta skulle dock skapa hyperinflation och centralbanken väljer i stället att strama år ekonomin.
  När investeringarna inom näringslivet blir olönsamma kommer dessa att avvecklas och det uppkommer en ekonomisk kris. En tumregel är att när amerikanska centralbanken börjar höja sin styrränta uppkommer krisen efter 3-4 år. Räntan höjdes 2004 och krisen uppkom 2008.  
   

 5. Slabadang

  Intressant konferens!
  Jag ser att några utav föredragshållarna måste vara oroliga för vad Jasper Kirby kommer att förtälja. Att prata om kondensationskärnor och molnbildning utan att veta vad CERN kommit fram till är rätt modigt!

 6. Slabadang

  OT Ålbeståndet!
  Från Öland kommer nu vittnesmål om att tiolitershinken är utbytt mot skottkärran när ålryschorna vittjats och storleken på ålen är på väg mot åttiotalssnitt. Vad är naturliga förändringar och vad är mänsklig? Torsken har gått mot samma ökning. 

 7. ces

  Kan det vara så enkelt att när ”klimatforskarna” inte riktigt förstår varför naturen inte följer deras bestämda åsikter -baserade på dålig kunskap – så tar man till klimathotet. Då stämmer det alltid.

 8. Bo

  Det blir bara värre och värre…..Aftonbladet nu:
  Rubrik: Nytt larm: 80% av all polaris borta.
  Ingress: Forskare visar siffror som visar hur skrämmande snabbt isen smälter.
  Obs, inte min fetning av två ord.

 9. kompis_en

  OT:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16272519.ab

 10. Ingemar Nordin

  Bo #8,

  Som kontrast till våra svenska media så har Benny Peiser i vanlig ordning samlat ihop några rubriker från länder som fortfarande har en fri press. Dagens rubriker:

  Germany’s transition to renewable energy may cost up to 1 trillion euros ($1.34 trillion) in the next two decades, the environment minister said on Wednesday, piling pressure on his opponents to back plans to cap power price rises before the election.  —Reuters, 20 February 2013

  Bulgaria’s government has announced it is resigning after nationwide protests against high electricity prices and austerity, Prime Minister Boiko Borisov has said. “I will not participate in a government under which police are beating people,” Mr Borisov told parliament. Tens of thousands have protested across Bulgaria, the EU’s poorest country, against high electricity bills. BBC News, 20 February 2013

  Environment Minister Peter Altmaier believes that Germany’s CO2 emissions rose again last year, for the first time in many years, preliminary results indicate. —Focus Magazin, 20 February 2013

  Opposition from Germany’s powerful environmental lobby is dimming prospects for shale gas and sparking fears that major industries in Europe’s largest economy will lose out to American rivals tapping cheaper energy. —EurActiv, 19 February 2013

  If the lights do go out, history will be harsh on a posturing political class that – in order to burnish its ‘green credentials’ – has left Britain at the mercy of foreign powers for heat and light. In a sane world, ministers would immediately suspend their green edicts, scrap green taxes on energy bills and keep open existing coal power stations until we are producing enough clean power to stand on our own two feet. — Editorial, Daily Mail, 20 February 2013

  Britain is now paying the price of the green lobby persuading governments to rip up decades of energy policy and start again.  Today energy policy is framed with only one factor in mind: satisfying the green lobby. It is, to be blunt, mad. There is no starker example of the disconnect between the political classes and the rest of us. For the political classes – all three main parties are as one over this – the only thing that matters is signing treaties on global warming. –Stephen Pollard, Daily Express, 20 February 2013

  In the pre-crash world the green obsession might, just, have been manageable if we actually wanted to throw money away on inefficient and unnecessarily expensive energy supplies. But in today’s world it is economic madness. –Stephen Pollard, Daily Express, 20 February 2013

   

 11. Tudor

  #1 & #6
  Klotet intervjuar en marinbiolog som anser att de något högre havstemperaturerna har bidragit till torskens tillbakagång vid USA:s atlantkust. I denna artikel hävdar professor George Rose att den måttliga ökningen av havstemperaturen har gynnat torsken längre norrut längs den Kanadensiska kusten. Fiskestopp (på torsk) råder vid Kanadas atlantkust sedan 90-talet, men de något varmare havstemperaturerna anses ha bidragit till torskens återhämntning.
  George Rose:
  ”Vi ser ut att komma tillbaka till mera normala tillstånd, efter att ha varit igenom en väldigt kall period från 1972 till 1995. Innan dess hade vi en 30-års period med varmare hav och nu är vi inne igen i en period med högre vattentemperatur.Rose säger att den tidigare kalla perioden var negativ för bl a torsk. . .”
   
   

 12. Kapitalist

  Att använda en kalender istället för en förklaring av vad som verkligen pågår, som prognos för vad som kommer att hända härnäst, det är inte riktigt vettigt. Kondratieff ska enligt Wikipedia ha använt 1870-talet som en ”vändpunkt” (nedåt). Att det är orimligt känner alla till som vet nåt om industrihistoria. Det var då industrialiseringen tog fart på allvar med elektricitet, olja o.s.v. Hans cykel blev liksom omkörd av motordrivna fordon.
  Att livsmedelsproduktion beror av klimat, det är däremot inte svårt att tro på. Titta, där finns, i motsats till Kondratieffs kalender, en teori om hur verkligheten kanske funkar! Nånting man kan resonera om hit och dit och söka mer fakta om.

 13. Kapitalist

  Oj, skriver kvällspressen att 80% av polariserna försvinner! (Jag läser aldrig kvällspress så jag vet ju inte själv). Vi har ju bara två stycken polariser, så det här måste betyda att åtminsone en av dem har försvunnit helt. Kompasserna kan alltså bara peka åt ett enda håll numera. Så förstört är klimatet!
  Det är som med den där meteoriden som vägde tie ton, eller enligt vissa uppgifter så mycket som hela ett ton! Bara den värmde upp klimatet en hel del, förmodligen var det den som smälte två av Jordens tre polariser…

 14. ThomasJ

  Fritt ord flödar båd här och där, t.ex. : i denna länk:
  http://norah4you.wordpress.com/2013/02/20/bluffarna-sk-forskare-fortsatter-ljuga/
  Vaken & aktuell minut-per-minut. Rekommenderas!  😀 
   
  Mvh/TJ
   

 15. Ann L-H

  ThomaJ – TipsTack! #14

 16. Ann L-H

  #11 Tudor – Tack för länken. Just sådan info bad jag om i en annan tråd tidigare i dag. Johan Bergendorff är sig lik.

 17. Åke N

  Angående torsken. Har en kompis på Gotland (uppvuxen i När) som pratat med äldre fiskare. Dom hävdar att torsken har kommit och gått i Östersjön sedan generationer.

 18. Ann L-H

  Åke N –  #17 Det påminner om när jag för si så där 20-30 år sedan frågade min favoritmorbror om just torskfisket här ute på västkusten. Är det sämre nu än vanligt, frågade jag. Svar Ja. Men sedan tillade han, men det var det allt förr också.  

 19. S. Andersson

  Jag tycker att det känns som om den enda säkerställda konsekvensen av Global Warming är att journalisters IQ har sjunkit dramatiskt. Kan någon komma på en föklaringsmodell?

 20. P-O Persson
  Intressant läsning!

 21. Och halvt OT
  http://wattsupwiththat.com/2013/02/20/its-the-sun-stupid-the-minor-significance-of-co2/

 22. Gunbo

  Åke N #17,
   
  ”….torsken har kommit och gått i Östersjön sedan generationer.”
   
  Helt riktigt, och det beror på de sporadiska inflödena av saltvatten från Kattegatt via Öresund. Torskens rom kan inte kläckas om vattnet har för låg salthalt. Äggen måste flyta och det gör de inte i alltför bräckt vatten.
   

 23. ThomasJ

  U.A: Per nomun, utan ansvar…  :
  http://nofrakkingconsensus.com/2013/02/20/the-rajendra-pachauri-puzzle/
   
  Go figure!!   
   
  Mvh/TJ

 24. ThomasJ

  S.Andersson #19:
  Kan någon komma på en föklaringsmodell?
  Nej . sorry! Facts, they/FACT/ just don’t count…
   
  Mvh/TJ
   
   
   

 25. orolig

  S. Andersson #19
  ”Jag tycker att det känns som om den enda säkerställda konsekvensen av Global Warming är att journalisters IQ har sjunkit dramatiskt. Kan någon komma på en föklaringsmodell?”
  Kan försöka? Neurofysiologiska förändringar även i hjärnan av att behöva hantera en hotsituation/kris som inte kommer att få ett slut. Förenklat sett så ”släcks hjärnan ner” och när de väl utbrända skickas till fysioterapi så duger det inte med träning av de stora yttre muskelgrupperna utan extremt långsamma diagonala rörelser krävs för att ”återuppliva” corpus callosum så att de kan använda hela hjärnan igen. Därefter bör de träna på impulskontroll/stresshanteringsmekanismer för att bygga upp ett mentalt immunförsvar inför framtida hot/kriser/trauman så att de inte så lätt förlorar jämvikten inför något så ”ofarligt” som information..
  ThomasJ 🙂

 26. Björn

  Intressant konferens om molnfysik. En rad från agendans abstrakter sammanfattar det hela: Clouds constitute perhaps the largest source of uncertainty in predicting the behaviour of the Earth’s climate system.

 27. Slabadang

  He he he!! Nu kommer den där underbara fria utvecklingen och sabbar det för alla centralmaktskleptomarner och dess gröna khmerer igen!
   
  Först kom frackingen och sabbade precis allt …. och nu detta! Kol blir det mest ”klimatväniga alternativet! He he he he tänk var det går när inte haspeln är på! Vem spränger vindsnurrorna och återställer de orörda öppna landskapen? Lämpligt Fas tre jobb för ”klimatsamordnare” är att bila bort och transportera bort avfallet från dess fundament.
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/02/20/now-what-is-death-train-hansen-going-to-do-clean-coal-process-developed-to-extract-energy-without-burning-or-co2/#more-80209

 28. Jannemannen

  Ett intressant klipp (bland många på det fantastiska internet) om klimatbluffen.  David Icke: http://www.youtube.com/watch?v=iPG9dhTm930

 29. orolig

  ”Sol, kosmos, ekonomi och matpriser”
  Ville gärna citera ett par paragrafer ur en bok i ämnet men den är fortfarande utlånad verkar det som, hursomhelst så heter boken ”Babylon’s Banksters: the alchemy of deep physics, high finance and ancient religion. (An essay concerning the relationships between aether physics, economics, astrology, alchemy, geomancy, ancient temples, and the politics of suppression.)” Joseph P Farrell, utgiven 2010.

 30. István

  #27
  En förutsättning för denna teknik, om den nu fungerar, är väl att dagens CO2 hysteri består.

 31. Mikael

  Tycker mig se en trend på de kritiska till oss klimat-kritiska. De verkar ha gått i Thomas P:s allvetarskola. Dvs de kan allt mellan himmel och jord! Imponerande. Men somliga påstår att idioter kan verka mycket övertygande medan de kunniga ofta uttrycker sig osäkert.