Modellerna – ständigt på villovägar

Idag återkommer docent Tage Andersson med ännu ett gästinlägg, som denna gång handlar om den globala temperaturens variation sedan slutet av 1800-talet. Han egen rubrik inser man vara lätt ironisk ironisk när man läst färdigt.

Lita på klimatmodellerna?

av Tage Andersson

I sin senaste SPM (Summary for PolicyMakers, http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf ) sammanfattar IPCC sina budskap i 18 ”boxar”. Det första lyder:

Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia. The atmosphere and ocean have warmed, the amounts of snow and ice have diminished, sea level has risen, and the concentrations of greenhouse gases have increased (see Figures SPM.1, SPM.2, SPM.3 and SPM.4). {2.2, 2.4, 3.2, 3.7, 4.2–4.7, 5.2, 5.3, 5.5–5.6, 6.2, 13.2}

Visst, det är nog lika varmt nu som under den medeltida värmeperioden och koldioxidhalterna har stigit avsevärt sedan Mauna-Loa-observationernas start 1959. Förutom dem finns få ”unprecedented changes”. Framförallt är inte det sena 1900-talets globala temperaturhöjning unik. Faktiskt visade observationerna en lika stor under det tidiga 1900-talet. Lindzen har länge och ihärdigt framfört detta, senast i Richard S. Lindzen, Ph.D.:Science in the Public Square: Global Climate Alarmism and Historical Precedents. Journal of American Physicians and Surgeons Volume 18 Number 3 Fall 2013, p 70-73., från vilken fig 1 hämtats.

Figur 1Fig 1. Den globala medeltemperaturens utveckling 1895-1946 (sannolikt naturlig ) och 1957-2008 (enligt IPCC orsakad av människan). X-axeln visar tid och båda figurerna omfattar 52 år. Y-axeln ger temperaturanomalier med samma skillnad mellan markeringarna. Data från Hadley-centret. Enligt Lindzen, som frågar vilken figur som avbildar människans påverkan.

Svaret är inte enkelt, så låt oss se på facit.

Figur 2Fig. 2. Den globala temperaturutvecklingen 1850-2012 och linjära trender för 1895-1946 och 1957-2008. Data enligt HADCRUT4.

För att underlätta tolkningen har jag lagt in de linjära trenderna enligt minsta kvadratmetoden för Lindzens bägge perioder. Faktiskt har den senare perioden något större lutning, men nog är observationerna svårtolkade. Kanske kan man få hjälp av klimatmodellerna, fig 3.

Figur 3Fig 3. Global temperaturutveckling enligt klimatmodeller och observationer. Observera att temperaturer, ej temperaturanomalier, ges. Observationer från HADCRUT3v (hela globen) och CRUTEM3v (landytorna). Den kända historiska utvecklingen enligt flera körningar med blå kurvor. Projektioner/prognoser ges av RCP85, RCP45 och RCP26. De representerar olika drivningsschema. För historiska data har gemensamt drivningsschema använts. Efter Mauritsen, T., et al. (2012), Tuning the climate of a global model, J. Adv. Model. Earth Syst., 4, M00A01, doi:10.1029/2012MS000154

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2012MS000154/pdf

Det ser förvirrande ut. De historiska körningarna, hindcast, har en variationsvidd på upp till 3 grader C. Enligt de med lägst temperatur skulle vi vara halvvägs mot en ny istid. Men, bildar man medelvärden blir det bättre. Enligt författarna, Mauritsen et al, får man då en jämn, svag uppvärmning under 1900-talet, och man kan urskilja större vulkanutbrott som St Helena och Pinatubo. Från fig 3 ser man, om man tittar noga, att modellerna varken återger det tidiga 1900-talets ökning eller den nuvarande utplaningen. De är kanske observationsartefakter. I en eventuell ny IPCC-rapport om några år har sannolikt modellerna utvecklats och observationerna ytterligare homogeniserats så att de kommer bättre överens. Med andra ord, man kommer nog att lyckas bättre med att ”tuna in” modellerna för de CO2-halter vi haft, mellan 300 och 400 ppm. Dock, CO2-halterna väntas stiga kraftigt. Med hur många procents visshet vet man hur modellerna fungerar för halter mellan 400 och 600 ppm? Hur tunar man in dem för sådana?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Undrar hur länge detta veritabla hjärntvättade spektakel ska fortsätta?
  [Del-]svar; så länge smörjmedlet fortsätter flöda, och det ÄR ymnigt:

  http://joannenova.com.au/2013/10/nearly-1-billion-a-day-to-change-the-climate-the-invisible-vested-elephant-in-the-room/

  Tack för intressant inlägg, Tage! 😀

  Mvh/TJ

 2. ThomasJ

  Och, BTW, modellbedrägeriernas ueberguru Schellnhuber blir fortsatt rejält avslöjad som den mega-bedragare han deFacto är. Kapitel 9 här:

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9-0UjsmFsmE

  Mvh/TJ

 3. Thomas P

  Alternativt tar man en figur som denna som tecken på att klimatmodellerna nog ändå får en del rätt:
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-8-5.html

 4. Lasse

  #3 Får en del rätt-det är kanske inte precis en modell att styra världen med?
  Jag föredrar mer forskning innan modelltåget sätts i drift med alla konsekvenser det medför!

 5. Bim

  Thomas P
  Alla gissningar får en del rätt, bara man gissar så vittomfattande som möjligt.
  Det är ju skitlätt att få alla rätt på en tipsrad, bara man helgarderar raden och struntar i kostnaden som ändå betalas av någon annan.
  Alltså: Blir det varmt, blir det kallt, blir det blött, blir det torrt, blir det stiltje blir det storm, allt är koldioxidens fel. Alltså alla rätt.
  Lätt som en plätt. Man behöver inte ens kunna gångertabellen.

 6. Thomas P

  Lasse #4 Inga modeller är någonsin perfekta. Tror du de ekonomiska och politiska modeller vi använder för att styra världen är det?

 7. Thomas P

  Hur gjorde du för att avgöra ifall dessa två bilder och jämförelsen dem emellan utgjorde ett kvalitetsbetyg för modellernas förmåga att förutsäga någonting (alls)?

  Eller tittade du bara på bilderna och tyckte att de ju hade liknande färgfält ungefär på samma ställen?

 8. Undrar förresten om detta var en ’Freudian slip’:

  ”modeller .. för att styra världen är det”

 9. Lennart bengtsson

  Hej

  Det är tyvärr ett missförstånd att förvänta sig att klimatmodeller kan prognostisera variationer av det slag som Tage Andersson och Richard Lindzén och flera andra visat under lång tid. Detta är INTE möjligt då klimatmodellerna aldrig kan göra detta som en följd av klimatsystemet inte är prognoserbart på dessa tidsskalor. Vad däremot klimatmodellerna kan göra är att beräkna sannolikheten för de möjliga ändringar som kan komma att inträffa. Vad som nämligen händer när man ändrar växthusgaserna, solstrålningen eller aerosoler etc är att klimatstatistiken kommer att ändras. Detta är faktiskt vad IPCC försöker förklara men som medvetet eller omedvetet missförstås.
  Den fråga som är väsentlig idag är att bedöma hur stor den statistiska ändringen är och blir. Hittills har den varit ringa och fortfarande svår att separera från klimatsystemets naturliga variation.
  Att forskarna inte har kunnat förklara detta tydligt är dels en möjlig följd av deras pedagogiska oförmåga alternativ åhörarnas kunskapsnivå om egenskaperna hos kaotiska system

  Lindzén har helt klart för sig detta men menar att de systematiska ändringarna hittills är så obetydliga att det inte är något oroa sig över. Jag delar i stort Lindzéns uppfattning här
  LennartB

 10. Lasse

  #6 Nej , men som tur är har vi överlåtit styrningen från att vara övergripande till att bara sätta gränser. Vi i den kapitalistiska världen i alla fall.Dagens inlägg handlar om periodiskt återkommande förändringar i klimatet. Vad är det som styr dessa? Inte CO2 i alla fall!Innan alarmisterna får in detta i modellerna så kommer de att betraktas som Märklin-byggare. Speciellt när spåren läggs ut i 100 tals år utan att se att tågen far ut över ett sidospår redan efter kort körning i verkligheten.

 11. Thomas P

  Lasse #10 Du tror inte storföretag använder modeller för att fatta beslut? Att riksbanker gör det?

 12. Lennart B

  För att klimatmodellerna skall kunna beräkna sannolikheter för olika utfall behöver de dels korrekt beskriva och kvantifiera både

  1) Samtliga dess styrande mekanismer och deras storleksordningar, samt också

  2) Alla de stokastiska (kaos-artade) variationerna som existerar!

  Under punkt 1) behöver de dominerande mekanismerna dessutom förstås i grunden, emedan effekterna under pkt 2) till nöds kan anpassas till residualen från vad pkt 1) ger (om den vore rätt).

  För tillfället hävdar jag dock att ingen av dessa villkor är uppfyllda!

  Vilket ju med övertydlighet visas av att utvecklingen de senaste ~15 åren (trots efterjusteringar) nu ligger i enstaka %-sannolikheter vs modellprediktionerna.

 13. Lasse

  #9Lennart B. Periodiciteten i klimatet måste beaktas bättre. Nu dras stora växlar på förändringar i närtid som helt uppenbart även inträffat i andra skeden av historien. Det är väl här Lindzen gör en insats.Modeller kommer aldrig kunna göras så tillförlitliga att de kan förutse framtida klimat-men de bör kunna fås att simulera mätningar. Då kanske CO2 och klimatkänslighet kan kalibreras mot 30 talets värmeperiod.I går tog vi upp Arktiska isförhållanden i en tråd-en periodicitet som ger alarm idag men där satelliter inte sett hela cykeln ännu.

 14. Pelle L

  Thomas P #11  Jo men visst är det väl så att ”storföretag använder modeller för att fatta beslut”!  Se bara på Nokia, Se på Sony-Ericsson. Se på Facit. SAAB.Hört talas om Detroit.  Modeller kallar du det. Varför göra det märkvärdigare än det är. Gissningar och extrapolering, med en rejäl dos önsketänkade.

 15. Thomas P

  Pelle #14 Helt riktigt, modeller slår fel ibland. Har du några bättre förslag på hur man skall fatta beslut? I och för sig är klimatmodeller betydligt mer exakta än ekonomiska modeller, men principen är densamma: man får fatta beslut baserat på det underlag man har, inte det man önskar att man hade, och att vänta på bättre underlag är i sig ett beslut som kan bli lika fel det.

 16. Lasse (och modellförsvararen)

  Storföretag, liksom små, liksom enskilda försöker förstås förutse närmaste framtiden, göra det bästa av situation och utsikter (inom horisonten) och ffa anpassa sig när de ser att saker ändrar sig.

  Ingen gör modeller om hur marknaden etc ser ut under helt andra framtida förutsättningar, och låser fast sig vid dylika modellprediktioner.

  Riksbanken arbetar ffa utgående från observationer för att anpassa sina beslut så att de håller sig inom målintervallet för inflation. Man kan se dem som ett ’reglersystem’ snarare än ett prediktersystem.

  Konjunkturinstitutet försöker förvisso det senare, men med ganska tvivelaktig träffbild.

 17. Thomas-klimathotspladdraren …

  Vilka ’beslut’ menar du att klimatmodellerna och deras prediktioner nödvändigtivs föreskriver, och vad menar du att dessa ’beslut’ skulle åstadkomma ifall de genomfördes.

  Gärna både för- och nackdelar!

  Du har fått samma fråga dussintals ggr nu, och aldrig ens försökt dig på ett redigt svar. Troligtvis för att du totalt saknar meningsfullt svar på den absolut enda policy-relevanta frågan!

 18. Sten Kaijser

  Jonas N,jag tycker inte om att moderera kommentarer, men oavsett allt så är jag hjärtligt trött på dina efterslängar mot Thomas. Bemöt gärna i sak, men låt bli invektiv och beskyllningar.Thomas kan vara jobbig med att ge länkar och kommentarer som varken du eller jag är intresserade av – men det finns ingen anledning att hela tiden komma med invektiv och beskyllningar.

 19. lennart bengtsson

   *12 Jonas NDetta kan väl vara fallet och resultatet är helt säkert modellberoende . De 2% som Hans beräknat är med en GCM som inte är top of the line. Hur som helst det är detta slag av  och   av grundforskning som behövs och en allvarlig brist i det som IPCC redovisar. Men det är likafullt intressant att notera att för att identifiera en antropogen uppvärmning  med samma modell räckte det med 5%

 20. Peter F

  För alla de som tror sig kunna skåda in i framtiden, med eller utan datorer, är detta ett nyttig och underhållande läsning. http://mediasplatter.se/att-forutse-framtiden-ar-inte-sa-latt/

 21. Guy

  Sten Kaiser #18Jag tycker också att Jonas N kan vara jobbig ibland, men den här gången håller jag helt med honom. Thomas P med flera kommer stup i kvarten med utsagan att någonting bör göras. Men på frågan vad som bör göras får man aldrig svar. Rent tröttsamt svammel.

 22. Thomas P

  Sten&Guy Bara så ni vet ignorerar jag nuförtiden Jonas N helt. Han är bara tröttsam med sin demagogi.Guy Frågan här var om modeller måste vara perfekta för att man skall ta hänsyn till dem i beslutsfattning så låt oss undvika någon längre politisk utveckling om vad man bör göra, jag vet att annars får jag bara påhopp från Ann, Ingemar m fl för att kapa tråden. Dessutom är jag natur- och inte samhällsvetare så jag anser mig ha mindre att säga om den senare frågan. Inte heller tror jag det finns en enda genial lösning utan man får smågneta med små förbättringar lite överallt.

 23. Guy

  Tillägg till #21Bör kanske preciseras att jag inte håller med om ad hominen. oberoende från vilket håll det kommer.

 24. Lasse

  Just nu så är det Islands klimat på vetenskapsradion. Om isen smälter så kommer vulkanerna att poppa upp som korkar på  en champange fest.De korkar som kanske trycktes ner under förra kallperioden. Som pågick mellan 1935-1975!Enligt denna site- se ”climate in europe”http://www.climate4you.com/

 25. Sten K #18

  Jag har för vana att fråga hövligt först (ibland kanske uppemot 20 ggr) vad folk egentligen menar med det dom säger, och också undra om jag riktigt tolkat och förstått det de har skrivit.

  Och märk väl, Thomas har i större delen av ett decennium pratar just om ’åtgärder’ och ’beslut’ som ’måste’ fattas osv, pga detta påstått ’överhängande hot’. Han, och en gigantisk global resursslukande ’industri’!

  Vad anser du vara invektiv här? Att Thomas pladdrar om imperativ föranledda av ett påstått överhängande klimathot?

  Vad anser du vara en beskyllning? Att han aldrig förmår att specificera vilka åtgärder han menar är nödvändiga? Att jag efter åratal av undvikanden drar slutsatsen att han inte har något vettigt svar?

  Från min sida var dessa avsedda som en så korrekt och sanningsenlig beskrivning jag förmår.

 26. Thomas #22, Jag föreslår att du slår upp och lär dig innebördebn av ordet ’demagogi’ innan du använder det.

 27. Det räcker med Wikipedia för få ett hyfsat hum om vad det betyder:

  ”Demagogi är att argumentera utifrån slående men osakliga argument”

  och

  ”Demagoger använder demagogi som en strategi att skaffa makt och inflytande genom att appellera till folks känslor och fördomar, vanligen genom användande av kraftfull retorik och propaganda”

  som ju passar ganska bra in på det vi matas med ständigt, typ:

  ’Det är jättefarligt nu, vi måste därför agera och göra drastiska saker omedelbart … ’

  men exemplen är förstås oändligt många fler …

 28. Lasse

  Roade mig med en föreläsning av Rosling som hölls inför IPCCs slutrapport (UI)Han brukar förtälja att befolkningsutvecklingen är under kontroll bara vi får större tillväxt och högre BNP. Men när det gäller klimatet så ville han väl inte förolämpa församlingen utan visade hur vi i den rika världen måste avstå fossilbränning för att de fattiga skall kunna få del av den fördel som fossilbränning givet oss. Kanske borde han ägna lite mer tid till att få sambandet mellan befolkningsökningen , välståndsökningen och påstådd temperaturpåverkan att stämma. Han brukar kunna genomskåda orsaks-samband.

 29. Lars Cornell

  Jag håller inte med om er definition av ordet demagogi.Med min uppfattning är demagogi att göra ett påstående som kan vara sanning.Sedan tar man det påståendet och fogar in i ett annat sammanhang där det är osanning.Exempel påstående:Vi skall göra Kalmar län till ett län utan koldioxidutsläpp. Demagogisk transformation:Därför skall vi bygga vindkraftverk.(OKG levererar 5 gånger mer koldioxidfri el än vad länet förbrukar.)

 30. Bim

  Thomas P # 15″Pelle #14 Helt riktigt, modeller slår fel ibland. Har du några bättre förslag på hur man skall fatta beslut? I och för sig är klimatmodeller betydligt mer exakta än ekonomiska modeller, men principen är densamma: man får fatta beslut baserat på det underlag man har, inte det man önskar att man hade, och att vänta på bättre underlag är i sig ett beslut som kan bli lika fel det.”Det bästa är att se tiden ann och se till att ha pengarna kvar och kunna möta de hot som verkligheten bjuder på.Slänga pengar på påhittade hot som göder klimathotarna att ta i ännu värre för att behålla sina privilegier, (de har väl ingen A-kassa)  verkar vara urbota dumt. Man måste komma ihåg att klimatet hotar inte, det gör klimathotarna.Klimatet är vad vädret är i trettio års tid, ändra tiden till tvåhundra år så har vi inget klimathot, bara väder.

 31. Lars C

  Begreppet har ingen riktigt entydig definiton. I samma Wikipedia-länk står också:

  ”H. L. Mencken .. definierar en demagog som ”en som predikar doktriner han vet är osanna, till folk han vet är idioter”

  Poängen är att (oavsett exakt innebörd) stämmer ’demagogi’ mycket mer in på larmandet och agitationen från klimathotshåll än på vad skeptiker normalt anför mot detta. (Undantagen brukar vara både krystade och/eller avsiktligt mistolkat talspråk)

 32. lennart bengtsson

  Lasse13Det finns två väldefinierade perioder i klimatet dygnsperioden och årsperioden, samt QBO ( väl identifierad) och ENSO ( rel väl identifierad). Vänligen visa mig om det finns några andra. HsnLennart

 33. Lasse

  #32 Inledande inlägget börjar ju med en period som återkommit.Sen har jag antecknat 1000 års cykeln.Indian rainfall cykel-60 årAtlantic MO -60 årPacific DO-60 årFår lägga till ENSO och QBO då!Speciellt AMO-strömmarna i Atlanten är intressant för oss!http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation

 34. Tage Andersson

  Thomas P #3Friskt grepp att hänvisa till nederbörden för att visa modellernas förträfflighet. Nederbörd och temperatur dominerar ju klimatklassifikationerna. För modellerna skiljer de sig dock fundamentalt. Temperaturen ingår i de grundläggande ekvationerna, och den får man ut. Detta, och dess betydelse för oss motiverar den som grundläggande storhet. Nederbörden fås ur schema som ”hängs på”. Den är mycket osäkrare än temperaturen. Det är bara i demagogernas värld som det blir ”torrare där det redan är torrt och regnigare där det redan är regnigt” 

 35. ThomasJ

  Denna [melodi-]modell är tillförlitlig… 😀

  https://www.youtube.com/watch?v=xGuUffEXLo8&feature=player_embedded

  Mvh/TJ

 36. Björn

  Lennart Bengtsson [32]; Glöm inte solens 11-årscykler och landistidernas 100 000-årscykler. Snacka om klimatpåverkan i det senare fallet.

 37. Benke

  Thomas P #11Det ligger väl lite i att man använda modeller, men tro inte att modeller kan styra företag. Aktieutveckling över tid, hur får man bästa beslutsunderlaget? Om jag inte kommer ihåg fel har Handelshögskolan i Stockholm gjort 2 undersökningar som kommit fram till samma resultat. Bästa beslutsunderlaget får man inte från ”experter” som bara jobbar med frågan mha mycket avancerade modeller, de blir ”insnöade” (aktieanalytiker) som litar för mycket på sina modellresultat. Bästa prognoserna för ett börsbolags framtid får man istället om man frågar intresserade amatörer och tar ett genomsnitt. Det finns massor av exempel där ekonomiska experter har helt fel i sina modeller, ta bara Island ekonomiska krishantering. Det finns även en hel del tysk forskning på just beslutsfattande som kommer ungefär till samma resultat, att experter på ett ämne fattar generellt sämre beslut än ett gäng intresserade generalister. (Det går säkert att googla fram, en del är översatt till engelska och svenska)Det finns ingen kokbok (modell) hur man skapar ett nytt framgångsrikt företag, som IKEA, under en livstid. Men en modell är bra att ha som utgångspunkt för en diskussionen när man skall fatta beslut, men man skall inte falla i fällan att tro att modellen representerar  verkligheten. Beslutet kan mycket väl gå tvärs emot vad modellen säger.Klimatforskning är viktigt, även om jag tycker att det satsas alldeles för mycket pengar på det just nu. Där har klimatmodellerna sin givna plats. Men vill man veta utvecklingen av jordens medeltemperatur, arktisk havsis,… om 10, 20, 50, 100 eller 1000 år tror inte jag att klimatmodellerna ger det bästa svaret. Bästa ”gissningen” får man genom att fråga ett stort antal ”generalister”, där någon tror på att istiden ligger på lur och någon tror på CAGW och några mitt emellan. Ta snittet => bästa tillgängliga prognos!

 38. Tage Andersson

  Benke, har du sett  http://www.kestencgreen.com/gas-2009-validity.pdf     
  Validity of climate change forecasting for public policy decision making

  Kesten
  C. Greena, , J. Scott Armstrongb,1, Willie Soonc

 39. Ingemar Nordin

  ”Modeller” är ju egentligen bara avancerade räknedosor. De är av intresse i de fall då man har variabler som går åt lite olika håll och du vill ha en kvantitativ uppskattning av nettoresultatet. Men de är, liksom räknedosor, helt beroende av vilka ingångsvärden och algoritmer som du väljer att använda dig av.

 40. Benke

  Tage #38Tack för en intressant länk!

 41. Jimmy

  OTVindkraftverk i brand p.g.a. stormen & överbelastning.https://mobile.twitter.com/idiotenwelt/status/394878037248188416/photo/1?screen_name=idiotenwelt

 42. ThomasJ

  95% på villovägar…  :mrgreen:  http://nofrakkingconsensus.com/2013/10/28/the-ipcc-looking-95-foolish/ ’Foolish’ – i sanning ett understatement… Mvh/TJ

 43. Lennart Bengtsson #9>Att forskarna inte har kunnat förklara detta tydligt är dels en möjlig
  följd av deras >pedagogiska oförmåga alternativ åhörarnas kunskapsnivå om
  egenskaperna hos kaotiska >system.Om politiker och andra pådrivare av klimathysterin tolkar modellerna som de gör så tycker jag banne mig att de är forskarnas SKYLDIGHET att påtala modellernas brister!!Du är alldeles för snäll mot forskarna. Politiker skall inte behöva begripa ett jota om egenskaperna hos kaotiska system. Detta spektakel att använda tveksamma modeller som ett tillhygge för ett politiskt syfte är en ofattbar skandal och forskarna är banne mig medskyldiga. De kan inte ursäktas.Det är väl ingen större skillnad  mot att leverera ett halvtaskigt flygplan med farliga brister och överlåta hela ansvaret till köparen utan att påtala bristerna.

 44. Jimmy

  Wer’e doomed!Klimatforskaren professor Lockwood vid Readinguniversitet i England säger att vi kan vara på väg in i en ny ”liten” istid!http://www.bbc.co.uk/blogs/paulhudson/posts/Real-risk-of-a-Maunder-minimum-Little-Ice-Age-says-leading-scientistFast bara temporärt fram tills dess då den globala uppvärmningen tar fart igen.

 45. CG

  #15 Thomas P ”Helt riktigt, modeller slår fel ibland.”Det är inte precis det budskapet som dina meningsfränder brukar framföra. Alla som har uttryckt minsta misstro mot era modeller har getts öknamn som plattjordingar eller klimatförnekare. Nu erkänner du att ni trots allt kan ha gissat fel. Sent ska syndaren vakna.”Har du några bättre förslag på hur man skall fatta beslut?”Det handlar om ett konstruerat problem, vi behöver inte fatta några drastiska beslut överhuvudtaget. Det är faktiskt inte svårare än så.

 46. Pingback

  […] analyser och aspekter av detta SPM har publicerats tidigare här på klimatupplysningen bl.a. här, här, här och […]

 47. ThomasJ

  Apropos modeller, nedan saxat från Steven Goddard:No global warming for 17.5 years97% of the climate models have over-predicted warmingRecord quiet tornado seasonSevere tornadoes declining for 40 yearsNo US hurricane landfallsMore than eight years without a major hurricane strike in the USDrought is almost overFewest forest fires in the US in three decadesRecord increase in Arctic sea iceRecord extent of Antarctic sea iceFive of the six snowiest winters have occurred since 2002No sea level rise on the west coast of the US or Canada for three decadesUS temperatures declining for 80 years (before data tampering)Near record low number of hot days in the USNothing the team predicted has come true.Länk: http://stevengoddard.wordpress.com/2013/10/29/state-of-the-climate-report-2/ I sanning trovärdigt & tillförlitligt, oder…  😉  Mvh/TJ

 48. ThomasJ

  #46: Fortsatt dålig/ingen funktionalitet i formateringen… Ovan ’ska’ ha 2x radbryt, nedan 1xtestalavista, nedan 2x igen; Mvh/TJ

 49. Håkan Bergman

  Vi testar med
  javascript av,
  det disablar åtminstone
  verktygsraden.