Gästinlägg: Magnus Cederlöf fortsätter

Den 22:a oktober skrev Magnus Cederlöf ett gästinlägg om Regional klimatuveckling som behandlade temperaturutvecklingen i regionen Uppsala-Stockholm för vilken det finns temperaturdata ända från 1700-talets andra halva. Han fortsätter nu med en diskussion av hur SMHI korrigerat dessa data och presenterar ett alternativ till de officiella kurvorna för Uppsala och Stockholm.

SMHIs mystiska justeringar

Av: Magnus Cederlöf

I mitt förra gästinlägg (här) konstaterade jag att temperaturskillnaden mellan Stockholm och Uppsala har minskat på sistone. Nu ska vi försöka reda ut varför.

fig1

Fig 1 – 10års-medelvärde på justerade temperaturer från Uppsala (blått) och Stockholm (grönt)

Vi börjar med att titta på ojusterade temperaturer istället. Fig 2 visar temperaturskillnaden mellan Uppsala och Stockholm.

fig2Fig 2 – Temperaturskillnad mot Uppsala för ojusterade temperaturer.

Man kan tydligt se att temperaturskillnaden har svängt väldigt mycket under 1700 och 1800-talen. Det tyder på att mätningarna under den tiden förmodligen inte är så pålitliga. Tyvärr har jag inte hittat några lämpliga referensstationer tidigare än 1961. Från 1961 finns det ett antal stationer med mer eller mindre kontinuerligt data på SMHIs hemsida här.

Problemet med dessa dataserier från 1961 är att de innehåller många “hål”. Om man tar ett årsmedelvärde för en station och t.ex. hela januari saknas, då kommer medeltemperaturen att bli för hög. På samma sätt blir det om en sommarmånad fattas, då blir medeltemperaturen för låg.

Jag har därför antagit att temperaturskillnaden mellan stationerna är mer konstant över året. Om man plockar bort en månad från temperaturskillnads-serien, kommer inte årsmedelvärdet att ändras särskilt mycket. Men jag har ändå ignorerat alla år för en station där mer än hälften av dagarna inte har något temperaturvärde.

fig3Fig 3 – Temperaturskillnad mot Uppsala för närliggande stationer

 Men finns det egentligen någon bra referensstation? Västerås station ligger mitt i bebyggelse. Norrköpings station har flyttats. Svenska högarna ligger mitt ute i havet och har säkert ett annat slags klimat. Däremot verkar Ställdalens station ligga mitt ute på en äng ute på landsbygden. Därför väljer vi Ställdalen som referens för detta experiment.

fig4Fig 4 – Temperaturskillnad mot Ställdalen som referens för ojusterade temperaturer

Enligt denna analys borde därför Uppsala justeras ner c:a 0,2 grader mellan 1967 till 2012. Och på samma sätt borde Stockholm justeras upp c:a 0,2 grader mellan 1967 och 2012.

Hur har SMHI då justerat temperaturerna?

fig5Fig 5 – Temperaturjusteringar för Uppsala och Stockholm

Fram till 1950-talet har man alltså justerat ner temperaturen betydligt. Kanske har det att göra med att städerna byggdes ut kraftigt då. Låt oss titta på perioden från 1967 då vi har ”vår” referensstation.

fig6Fig 6 – Temperaturjusteringar från 1967. Streckade linjer är föreslagen justering för att matcha Ställdalen.

 För Stockholm har man inte justerat någonting under denna period. I Uppsala har man helt korrekt först justerat ner temperaturen. Men varför har man justerat upp temperaturen 1998? Det verkar helt obegripligt.

Slutsatsen är alltså att Uppsalas temperaturserie borde sänkas c:a 0,3 grader (skillnaden mellan streckad och hel linje) för 2012 och Stockholm borde höjas c:a 0,2 grader för 2012. Detta förklarar varför temperaturskillnaden mellan Stockholm och Uppsala har minskat de senaste åren.

Så här ser SMHIs egen bild ut för Uppsala: fig7Fig 7 – Uppsalas temperaturserie enligt SMHI

 Nog skulle det se lite annorlunda ut om man sänkte 0,3 grader för de senaste åren? Vår nutida värmeperiod skulle dock inte på något sätt försvinna.

Nu vet vi ju inte om Ställdalen verkligen är en bra referens. Så detta är bara ett experiment. Men tydligt  är i alla fall att uppjusteringen av temperaturen 1998 för Uppsala är helt obegriplig. Och det känns tråkigt att inte Sveriges längsta temperaturserie underhålls på ett bra sätt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. lennart bengtsson

  Hej

  Ett bra inslag. Ett exempel på vad denna blogg kan bidra med. Jag antar Du har läst Bergströms och Mobergs artikel från 2002 i Climate Change som behandlar Uppsala serien. Du kan dessutom kontakta dom. Det skulle vara intressant om Du kunde titta på vilka temperaturjusteringar Du får för olika årstider. Jag föreställer mig att vinter och sommar kan vara lite olika. Det finns också svenska radiosond data som skulle vara intressant att studera, tex temperaturen pa 850 hPa ( ca 1.5 km ovan marken). Mig veterligen har inte SMHI undersökt detta.

  LennartB

 2. Lejeune

  OT: Bortförklaringarnas bortförklaring:

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/krig-och-politik-kylde-ner-klimatet/

  ……från det tillförlitliga sanningsvittnet TT!

 3. Magnus C

  Lennart #1:
  Tackar! Jag är, som sagt, en amatör inom detta område även om jag följt debatten under många år. Om du har Bergström/Moberg-artikeln tillgänglig får du gärna skicka den.

  Jag tar också gärna emot tips på dataserier som borde analyseras. Jag har gjort ett antal script skrivna i Python för att enkelt kunna extrahera och bearbeta temperaturserier. Därför går det ganska fort att skapa sådana här grafer. Det som tar lång tid är att fundera ut vad som ska analyseras :-).

 4. Lejeune

  Nu även hos WUWT, kommentarerna saknar inte ett visst underhållningsvärde:

  http://wattsupwiththat.com/2013/11/11/busted-messaging-cfcs-cause-warming-and-cooling/#more-97272

 5. Sören G

  #2 Artikeln i DN påstår vad jag kan se att vi kan avskriva koldioxiden som orsak till klimatuppvärmningen. När freonerna försvann slutade också temperaturhöjningen!

 6. Lasse

  #2 Med den typen av förklaring så får de jobba sig bakåt i tiden-det är mycket som förändras hela tiden. Varför inte bejaka periodiciteten i klimatet?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_oscillation

 7. Johan M

  ”Men tydligt är i alla fall att uppjusteringen av temperaturen 1998 för Uppsala är helt obegriplig.”

  Stationen flyttades 1998, från Observatorieparken till SGU:s lokaler på andra sidan botaniska trädgården. Jag mailade med Hans Bergsström för något år sedan och han förklarade att de fram till september 2000 hade den gamla stationen som referens för att kunna utvärdera skillnaden mellan den nya och den gamla. Värden efter 1998 justeras alltså för att motsvara temperaturen vid observatorieparken.

 8. Olav Gjelten

  Det är alltid lika slående att beskåda skillnaden i framtoningen på Klimatupplysningen jämfört med alarmismens budbärare i exempelvis Uppsalainitiativet, Greenpeace eller Föräldravrålet.
  Här på Klimatupplysningen är det försiktighet, lågmäldhet och forskande svar man söker. På de klimatalarmistiska sidorna finns inget annat än tvärsäkerhet, arrogans och besserwissermentalitet i samtliga artiklar.

 9. Tage Andersson

  Magnus C. Uppsalastationen har flyttats åtskilliga gånger. Vad jag kommer ihåg har Bergström och Moberg försökt ta hänsyn till det. Kontakta dem så får du nog bra upplysningar.

 10. När Anders Celsius började med regelbundna temperaturmätningar på 1740-talet, låg astronomibyggnaden mitt i centrum, i ett av de få gamla hus som fortfarande finns kvar i centrala Uppsala. I mitten av 1800-talet byggdes ett nytt observatorium i ett område som då låg strax utanför stan. Även väderstationen flyttades dit. Den flyttades under åren omkring i observatorieparken. Under de drygt 100 år som den låg i Observatorieparken, växte stan ut dit och runt omkring. Sedan flyttades den alltså till nära nygamla Geocentrum, med ännu mera hus och gator i närheten. Jag finner det svårt att tro att den nya platsen är kallare än Observatorieparken, så att det ska behövas en korrektion uppåt. Och varför sker korrektionerna stegvis för SMHI? I en växande stad, borde det finnas en långsam uppvärmningstrend att korrigera för.
  Det gjordes temperaturmätningar före Celsius’ tid också, men ingen är säker på exakt var de skedde. Förmodligen fanns termometern i ett ouppvärmt rum i universitetets dåvarande huvudbyggnad Gustavianum.

 11. Björn

  Önskan att justera temperaturvärden hit eller dit av grumliga skäl, är inte det värsta, utan det är att varje tendens till positiv trend, tas som ett bevis för AGW. Önskan är alltså att förstärka AGW med grumliga positiva temperaturtrender. Temperaturvärdenas trovärdighet blir därför också grumliga. Hur kan vi tro på objektiva temperaturvärden, när världens meteorologer är i händerna på IPCC: s förväntningar om hjälp till en uppfyllande profetia? Det är absurt hur denna uppfyllande profetia om global uppvärmning skymmer intellektet vilket speglas i begreppet ”uppvärmningspaus”. Vi behöver en nystart där inte längre data är i händerna på AGW-troende.

 12. Lasse Forss

  Jag kom att tänka på Wibjörn Karléns diskussioner med Kevin Trenberth och Phil Jones och hittade artikeln i WUWT med Eschenbach som författare. http://wattsupwiththat.com/2009/11/29/when-results-go-bad/
  Om jag inte missminner mig från de frisläppta mailen, så klagade även SMHI på att temperaturdata från SMHI ”räknades om” av Jones varför SMHI förbjöd Jones att ange SMHI som avsändare.
  I TCS kunde vi för några månader sedan se att Stockholm från år 1900 till 1967, justerade ner temperaturen med 0,01 grad per år men därefter inte gjort några justeringar. Svanberga vid roslagskusten har visat sjunkande temperatur jämfört med Stockholm och kan kanske användas som jämförelse.

 13. Peter Stilbs

  Jag läste någonstans för ca 10 år sedan att exempelvis de Finska temperaturmätprocedurerna (tidpunkt, frekvens, mätutrymme) hade ändrats ca 10 ggr sedan 1820.

  Inte så lätt att ”kompensera” för – gissningsvis är den troligaste korrektionen att lägga på något lagom, så man får en uppåtgående trend …

 14. Magnus C

  Johan #7, Tag #9, : Lars #10: Då har vi iallafall en förklaring på varför de justerat temperaturen 1998. Däremot förstår jag fortfarande inte varför de justerade temperaturen uppåt.
  Jag ska, som flera har föreslagit, kontakta Bergström/Moberg om detta.

  Björn #11: Man kan ju diskutera om man temperaturerna överhuvudtaget ska justeras. Men när väderstationer flyttas måste man ju justera temperaturen om man ska kunna göra jämförelser.

  Lasse Forss #12: Tyvärr finns inte Svanbergas temperaturserie upplagd på SMHIs hemsida.

 15. Göran Ahlgren

  Test

 16. Göran Ahlgren

  Test2

 17. Thomas P

  Olav #8 ”Här på Klimatupplysningen är det försiktighet, lågmäldhet och forskande svar man söker. På de klimatalarmistiska sidorna finns inget annat än tvärsäkerhet, arrogans och besserwissermentalitet i samtliga artiklar.”

  Är det uttalanden av typen ”Klimatlögnen är en mindre del av den gigantiska miljöalarmismen som har som målsättning att omintetgöra kapitalismen och välfärdssamhället och föra oss tillbaka till ett fattigsamhälle.” du syftar på när du gör den jämförelsen? För att ta ett uttalande du gjorde i en tråd nyligen.

 18. Thomas P

  Lasse #12 Du har klart för dig att anledningen till den där förvirrade diskussionen var att Karlén inte förstod vilket område som IPCC hade med i sin figur? Det var ett mycket större område än Karlén trodde (han orkade inte följa fotnoten till sidan där detta stod angivet).

 19. Thomas #18,

  Wibjörn Karlén (som är en mycket meriterad klimatforskare och paleoklimatolog) får veta följande genom Kevin Trenberths svar:

  “[Trenberth] This region, as I am sure you know, suffers from missing data and large gaps spatially. How one covered both can greatly influence the outcome.”

  Så vad Trenberth säger som förklaring till att Wibjörn Karlén har fått ett annat resultat än de fått i IPPC-rapporten är att det finns så stora luckor i data så att man kan komma till väldigt olika resultat beroende på vilka antaganden man gör om dessa luckor. Jag tycker att Trenberth borde ha kompletterat med att informera om vilka antaganden om dessa luckor som IPCCs resultat bygger på.

  Jag anser att IPCC borde ha sådana beräkningar arkiverade i en databas tillgänglig på Internet. Om så varit skulle ju Trenberth helt enkelt kunnat hänvisa Karlén till att gå igenom beräkningarna som fanns i databasen.

 20. Thomas P

  Pehr #19 Jag tycker det är klart från diskussionen att Trenberth aldrig förstår Karléns missförstånd utan att de talar förbi varandra.

 21. Johan M

  Magnus C #14

  Om det under ett år visade sig att den nya positionen var 0.3 grader kallare än den ursprungliga så ger det en justering uppåt, om vi vill jämföra med historiska data dvs.

 22. Thomas #20,

  Det var bra att de missförstod varandra eftersom det ledde till en lång, informativ och mycket intressant diskussion.

 23. Sören G

  OT Filippinernas chefsförhandlare i Polen hungerstrejkar för att tvinga fram klimatavtal! Som om det skulle ha med CO2 att göra. Skulden ligger ju hos fattigdomen i landet.

 24. Lasse

  #23 Hans förtvivlan är förståelig men naiv.
  Sveriges chefsförhandlare däremot lallar med och lådsas kunna förhindra dessa katastrofer om bara de alla kommer överens.
  Det är bara när naturkatastrofer kan behärskas som de drabbade slipper katastrofer. Bangladesh har byggt upp öar som klara högt vatten.
  Klimatförhandlare är dagens avlatsbrevsförsäljare.

 25. Magnus C

  Lennart #1:
  Se temperaturjustering för Uppsala per månad:
  http://www.bilddump.se/bilder/20131112173539-31.209.4.78.png

  Men jag vet inte om jag blev så mycket klokare av det 🙂

 26. Ingemar Nordin

  Sören G #23,

  Som jag skrev i en tidigare tråd: Ett sådant här klimatmöte kostar världens skattebetalare långt över tre miljarder kronor. Talare där tycker att de ”gör något” för Filippinerna genom att spendera dessa enorma summor i Warszawa. Hur cynisk och kallhamrad får man vara?

 27. Sirapsodlaren

  Temperaturjusteringarna antar jag tar hand om urban uppvärmning, som alltså nästan är en grad i Uppsala.

  Enligt klimatalarmisterna så kommer en temperaturökning på en grad medföra att det etableras en ny, ”onaturlig”, fauna i Sverige.

  Borde inte denna faunan redan ha etablerat sig i storstäderna? Tex i nordvästra Nordkoreas huvudstad Göteborg finns det parkområden som är så stora (slottskogen, delsjöområdet) att de så att säga har en egen fauna (alltså det bor vilda djur där, de är inte bara där på besök från landet).

  Vågar man ens gå i en park i en stad i dagens lokala klimat? Det kanske finns giftormar, tigrar och mycket annat ”onaturligt” där?

 28. Bim

  Sirapsodlaren
  Giftormar finns inte där och inga sirapsodlare heller. Men jag finns där och Gud nåde den AGW:are som kommer drällande i våran park. Då plockar jag fram göttebörgarnas världsberömda tjänstevapen:
  En vänsterjabb, en vänsterkrok följd av en blixtsnabb rak höger, så är det god natt med den AGW:aren.
  Så se dig för Thomas P. 😀

 29. lennart bengtsson

  *11

  Detta var precis vad som gjordes för ca 3 år sedan med den upphaussade om-analysen av Berkeley Earth team, BEST ( Richard Muller) som kom fram till samma resultat som de meteorologiska dataseten. När det visade sig så vara fallet ansågs det att gruppens metod var inkorrekt då det inte visade sig överensstämma med det ”magkänsla ” man hade om vad temperaturutvecklingen borde vara och ha varit! Nu är det faktiskt så att ECMWFs re-analyser återigen ger precis samma resultat åtminstone för den period som vi kan lita på observationerna och deras rums- och tidsfördelning. Här är metoden helt automatisk och följaktligen helt reproducerbar. Dock tycks det vara omöjligt att bli av med uppfattningen att magkänslan är mer tillförlitlig än en reproducerbar beräkning vilket jag tycker knappast passar på en blogg som vill vara en klimatupplysningssajt.

  LennartB

 30. Roy Spencer har kommit med oktobers temperaturdata från MSU-UHA:

  Ner en knapp tiondels grad från förra månaden till +0.29 °C.

  De som hoppas på att global medeltemperatur skall sluta harva på oförändrat, för att sätta igång sin ihållande spurt för att komma ikapp ’modellprediktionerna’ snart tycks behöva vänta ytterligare (och se hur gapet bara fortsätter att öka)

 31. LennartB #29,

  Det är intressant med ECMWFs reanalyser. Den bild jag fått är att observerade data så att säga interpoleras genom en metod som bygger på atmosfärfysisk modellering (i stället för att använda linjär interpolering eller splines, alltså ofysikaliska numeriska metoder). Är det rätt uppfattat?

  Finns det något mer som man gör, till exempel förbehandling av observerade data av olika slag, såsom att alltför avvikande datapunkter (”outliers”) elimineras?

 32. Jarek Luberek

  #2:

  Jösses. Man undrar om journalisterna stannar upp och tänker efter vad de skriver. ”Krig bra för klimatet”? Finns det ingen gräns för hur korkade saker man kan skriva på DN?

 33. Pelle L

  Jonas N #30

  Den som väntar på något hot* väntar aldrig förgäves 🙂

  *hot = hett på engelska.

 34. Olav Gjelten

  Thomas P #17
  Jag tänkte väl mest på de större artikelförfattarna när jag jämförde Klimatupplysningens försiktiga, lågmälda och forskande ton att uttrycka sig med jämfört med med den ständiga arrogans, tvärsäkerhet och besserwisserframtoning som kännetecknar allt skrivande på de klimatalarmistiska organisationerna Uppsalainiativet, Greenpeace och Föräldravrålet.
  För övrigt har du inte hittat ett enda exempel på dåligt svenska här på Klimatupplysningen utöver ett par citat från det jag skrivit.
  Men visst, nog är det säkert så Thomas att både du och jag har väldigt mycket att lära av Ingemar Nordin, Peter Stilbs, Per Welander och Sten Kaijser med flera enastående författare här på Klimatupplysningen.

 35. lennart bengtsson

  Pehr

  ECMWFs analyser bygger på en användning av samtliga observationer inklusive alla sat data radiosonder etc och görs för alla oberoende parametrar från jordytan till ca 30-50 km höjd. Analysfält produceras för var 6 tim och observationerna kombineras med en prognosberäkning från föregående tidssteg numera med hjälp av en 4-dimensionell variationsanalys. Månadsmedelvärden etc beräknas från sekvensen av fält för var 6-timme. Re-analyser har nu producerats successivt med alltmer förbättrade metoder. Här är ett exempel:

  http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/inspect/catalog/research/eraclim/timon/

 36. Slabadang

  Självständighets och Antiklimatdiktaturdemontration i Polen!

  http://wattsupwiththat.com/2013/11/12/50000-at-rally-against-climate-agenda-in-poland/#more-97313

 37. lennart bengtsson

  Pehr

  ECMWFs analyser bygger på en användning av samtliga observationer inklusive alla sat data radiosonder etc och görs för alla oberoende parametrar från jordytan till ca 30-50 km höjd. Analysfält produceras för var 6 tim och observationerna kombineras med en prognosberäkning från föregående tidssteg numera med hjälp av en 4-dimensionell variationsanalys. Månadsmedelvärden etc beräknas från sekvensen av fält för var 6-timme. Re-analyser har nu producerats successivt med alltmer förbättrade metoder. Här är ett exempel:

  http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/inspect/catalog/research/eraclim/timon/

  PS Jag hoppas att Pehr och andra kan ta sig lite tid att titta igenom detta. Som framgår kan olika nivåer, tidsperioder och område lätt väljas ut. Kontakta mig om Ni har svårigheter. Dessa data produceras rutinmässigt av ECMWF, finansierad av de Europeiska skattebetalarna och är enligt min uppfattning tillförlitliga. De värden som berör troposfären är presenterade anlogt med MSU mätningarna men framräknade från de generella analyserna på samma sätt som om de vore verkliga satellitobservationer. Jag har ett antal artiklar om detta som jag kan sända till intresserade. Hittar Ni underligheter kontakta gärna mig eller ECMWF direkt.

  LennartB

 38. Thomas P

  Olav #34 Du skämtar! Ingen av dem du räknar upp har mer än rudimentära kunskaper i ämnet och deras ton är i allmänhet precis motsatsen till ” försiktig, lågmäld och forskande”. Det är ett arrogant avfärdande av klimatforskningen som är temat för denna blogg.

 39. Olaus Petri

  Thomas #38

  Du måste lära dig att skilja starka reaktioner på politiseringen av vetenskapen från ödmjukhet inför vilka sanningsanspråk som kan göras, exempelvis med klimatmodeller.

  Jag vet att det är svårt. Du är ju väldigt fast i fantasierna om oljelobby, plattjordningar, mm, som hotar klimatvetenskapen (även om det mesta av den varan visat sig vara konspirationsteorier). Som tur är har sanningen (observationer) börjat luckra upp avfallspluggen som längre hindrat slasken från att tömmas på ovetenskaplig skit.

  Det är dock till det bästa även om jag kan förstå att det känns obehagligt att bli förlöst av vetenskapen: http://www.sheaff-ephemera.com/_Media/rectorotor150.jpg

  😉

 40. Ann L-H

  CFACTs deltagande i Polens firande av sin återvunna frihet och självständighet (Se länk # 36) väcker förhoppning om att allt fler får upp ögonen för den bakomliggande agendan ”The complete economic transformation of the World” eller ”Socialism masquerading as environmentalism”. Inte bara själva inlägget utan även kommentarerna ger mycket nytt att fundera över!
  Heja Polen, 1989 gällde det korthuset Sovjet, nu Envirostalinismen.

 41. Thomas P,

  Fortfarande, snart decenniet senare, försöker du framställa ’klimatforskning’ som något så exklusivt och avancerat att ingen annan skulle kunna vara sig läsa eller förstå vad de på insidan ägnar sig åt. Eller kunna identifiera var och ifrågasätta hur och med vilken säkerhet deras långtgående slutsatser dras ur skakiga observationer mha lika skakiga ad hoc hypoteser.

  Och det samtidigt som du själv vill utge dig kunna avgöra vilka andra saknar en (mer än ytlig) förståelse av ämnet.

  Men det funkar fortfarande inte, trots upprepningar av det mantrat från dig och andra klimathotsanhämngare under lika lång tid.

  Speciellt inte när du själv i nästa varje fråga som tas upp mest bara försöker hänvisa till auktoritetsargument av typen: Dom som hävdar klimathots- eller IPCC-linjen vet nog vad dom pratar om eftersom dom u är experter och har hållit på länge.

  Och än mer eftersom du genomgående har sökt försvara precis varje tossig försäkran som kommit från det hållet.

  Men ledsen, det funkar inte så. Inte när riktig vetenskap skall läggas fram och redogöra för sina framsteg. Och än mindre när sagda ’vetenskap’ under många år så konsistent både har misslyckats med få sina prediktioner och förklaringer rätt, och där många så grava fel har påkommits att det är svårt att undvika misstanken om medvetet forskningsfusk bland några enskilda prominenta i fältet, och när samtidigt övriga inom fältet har (liksom du mfl) har uppvisat en närmast patologisk oförmåga att distansiera er från undermålig forskning och ren advokatyr, ja tom försvarat sådan …

  Ytterligare ett indicium är att både du själv, måmnga andra på din sida, och även en hel del på insidan har så förbålt svårt att ens korrekt och hederligt framställa motsidans argument och invändningar. Och inte sällan abser sig behöva skarva och missrepresentera dem för att upprätthålla bilden av den ’expertis’ som du vill apellera till …

  Oh ja, det stannat inte ens där, du mfl behöver inte sällan misrepresentera även den egna sidans bedrifter och vad forskningen där lyckats belägga på ibland ganska gravt sätt.

  Hur menar du öht att allt detta någonsin skall kunna accepteras som ’expertis’ eller tom ’bästa tillgängliga kunskap’? Alltså när det sällan når över nivån av .. ja, närmast ungdomspolitiska falangstrider?

 42. Olav Gjelten

  Thomas # 38
  Nej, här är det du som skämtar. Självklart gör du också rätt i att hålla dig till Klimatupplysningen och vända ryggen till de organisationer jag nämnt. Jag försökte ett tag skriva förstånd på Uppsalainitiativets sidor. Ett sådant misstag gör jag inte om.
  En rent kriminell organisation som Greenpeace, vare sig vågar jag eller vill befatta mig med. Vad Föräldravrålet egentligen är, förutom en synnerligen hetsk hatgrupp mot hela välfärdssamhället, vet jag inte. Kanske en Maoistisk utbrytargrupp från Greenpeace??

 43. Gustav

  Jonas N, #41:

  Du kommer ofta med liknande långa inlägg riktade till Thomas P men de hjälper mig allra bäst om de är specifika, inte generella. Du verkar ha mycket energi och tid att lägga på efterforskningar vilket är bra för mig som inte har det.

  Håller du med TP i hans bedömning av korrespondensen mellan Trenberth och Karlén? Stämmer det att Karléns fråga hade besvarats om han följt fotnoten? Stämemr det att Trenberth ”missförstod” Karlén eller var det så att han inte ”orkade” försöka sätta sig in i frågan? Jag har för mig att det i själva verket var ett försök att förhala från Trenberths sida för att de inte ville lämna ut rådata (som de fått i förtroende från typ MetOffice)? Hjälp mig här…

 44. Björn

  Lennart Bengtsson [37]; Om man går in på ecmwf-länken, så kan man faktiskt få en del intressanta tankegångar. Beträffande temperaturerna så händer någonting mellan åren 2002-2003 (se 1999-2013), då temperaturen planar ut. Globala temperturen 2008 är märkbart lägre då det utdragna solfläcksminimum inträffade. Lufttrycket förändras också från mitten av 2002 och uppvisar en negativ trend. Detta styrker, att när temperaturen faller globalt, följer en lufttrycksminskning. Solens minskade aktivitet är den sannolika orsaken till trendbrotten.

 45. Thomas P

  Jonas #41 missade du Ingemar Nordins demonstration av djupet på hans kunskaper nyss då han föreslog att orkanen över Filippinerna kunde ha något med avkylningen av Antarktis att göra? Hans tro att orkaner drivs av temperaturskillnaden mellan ekvatorn och polen (dessutom fel pol!) är något som debunkats på denna blogg åtskilliga gånger, så han visar att han inte ens lyckats ta till sig vad som skrivits här, långt mindre vad som skulle gå att lära sig i en vanlig grundkurs i meteorologi. Detta är en av dem Olav drog upp som en person jag skulle ha något att lära mig av.

  Olav #42 De organisationer som du angav som fiender är kanske inte i första hand de du skall vända dig till. Det finns IPCC, en hel massa vetenskapliga organisationer som uttalat sig, vetenskaplig press, bloggar drivna av klimatforskare typ RealClimate osv. Det förändrar inte att The Climate Scam är en blogg som drivs av rent ideologiska skäl av en bunt okunniga som får sin ”kunskap” från andra likasinnade bloggar och att ditt beröm av den är parodiskt. Att den bytt namn förändrar inte innehållet annat att de sidor som gav skaparna syn på den vetenskapliga bakgrunden ironiskt nog försvann i samma veva de började kalla sig ”klimatupplysningen”.

  Just det inlägg som inledde den här tråden var i och för sig ett av bloggens mer balanserade, men så är det också ett undantag skrivet av en gästskribent.

 46. Ingemar Nordin

  Thomas P #45,
  ”missade du Ingemar Nordins demonstration av djupet på hans kunskaper nyss då han föreslog att orkanen över Filippinerna kunde ha något med avkylningen av Antarktis att göra”

  Snälla Thomas, du kanske skulle försöka hålla dig till sanningen om mig och vad jag sagt. Jag ställde en fråga huruvida ett trendmässigt avsvalnande Antarktis kunde påverka frekvens av tropiska stormar, t.ex. en sådan som vi nyss sett drabba Filippinerna. Jag förstår inte varför detta skulle vara så märkligt? Du föreslog – eller snarare fastslog besserwissermässigt – att tropiska cykloner skapas pga temperaturgradienten i vertikalled snarare än i horisontalled. Men när jag försökte kolla det så verkade det inte stämma. Är det djupet på dina ”kunskaper”?

 47. Thomas P

  Återigen ett bra exempel på precis den sortens överdrifter jag förväntar mig från i stort sett alla som propagerar klimathotstro … alltså alla som ifrågasätter dogmerna måste vara närmast inkompetenta. Men framförda helt utan

  Så Nej!

  Ingemar demonstrerade inte ”djupet av sina kunskaper” när han gjorde denna kommentar, även ifall den framförda tanken skulle visa sig vara fel. Den var dessutom framförd som en fråga!

  Vidare bör du betänka i sammanhangh att ’experter’ på din sida gärna ville dra upp Haiyan som ngt belägg för eller som tom förvärrats av ev AGW, eller tom som varningssignal om att ’vi nu måste göra något pt det’!

  Vidare hävdade du att (temat för) denna blogg skulle vara ”ett arrogant avfärdande av klimatforskningen” men drar nu upp en fundering i en öppen tråd dessutom forlumerad som en fråga! Som du för övrigt själv (helt OK) bemötte och påpekade ett feltänk.

  Dvs illustrerade just vad Olav menar: Att här går det att föra en civiliserad diskussion, vilket är nästan omöjligt på samtliga klimathotstroende fora.

  Vidare tycker jag att du även bekräftar Olavs poänger när du ber honom ’vända sig till’ IPCC eller
  anda ’vetenskapliga organisationer’ som ju många ggr har visat att de ju aktivt försöker undkomma och utesluta skeptiska invändningar mot ortodoxin. Det finns mycket stark kritik mot dina ’akademiers’ okritiska upprepanden av IPCCs SPM som om de skulle företräda sina medlemmars uppslutning kring utsagorna.

  Och RealClimate skall vi inte ens börja prata om angående både vad de släpper igenom och refuserar som i kommentarsväg.

  Men vi återkommer till ditt fundamentala problem:

  Om du nu hävdar att ’klimatvetenskapen’ är något så högflygande avancerat så att bara de ’betrodda’ som redan (av sig själva) inkluderats i kretsen, hur menar du då att du kan tala om för andra ’icke betrodda’ att allt de säger är irrelevant?

  Och ja, tom uttala dig om att deras motiv bara skulle vara ngt annat! Speciellt när du (återigen) måste fara med uppenbara osanning (dvs ljuga) om att de som skriver här är ”en bunt okunniga som får sin ”kunskap” från andra likasinnade bloggar”

  Hur motiverar du ett sådant avfärdande, när du själv sällan klarar av att ens hålla en någorlunda stringent linje i din egen argumentation? När denna nästan genomgående när ovetenskapligt, och inte sällan tom antivetenskaplig?

  Hur menar du att du kan avfärda kunskaper som finns här utan att ens kunna i sak kommentera eller bemöta (eller bara förstå) vad som sägs, dvs där du har långt mindre egna kunskaper?

  Hur menar du att din ’domarroll’ har uppstått när du inte ens behärskar de enklaste ’spelreglerna’ för vad vetenskap är, Thomas?

 48. Thomas P

  Ingemar #46 ” Jag förstår inte varför detta skulle vara så märkligt?”

  Nej, det är precis det som är problemet! Du förstår inte och det samtidigt som du klagade över att ingen var intresserad av en debattartikel du skrev, bl a just om extremväder. Som Christopher påpekade kan inte orkaner röra sig över ekvatorn pga bristen på corioliskraft, vilket du borde känt till. Sen är det helt korrekt det jag skrev om att tropiska cykloner *drivs* av skillnaden i vertikal temperatur. De är värmemotorer som omvandlar denna till mekanisk energi. Vad SMHI beskrev var de väderförhållanden som krävs för att få igång en orkan vilket inte riktigt är samma sak.

  Det är inget fel att ställa även elementära frågor, men det är något man bör göra först, innan man tar ställning, inte som du först bestämma sig för att AGW är en bluff och sedan gång efter gång visa hur obefintliga dina kunskaper i ämnet är.

  Sen var det inte bara en fråga du ställde. Du skrev ”Det är ju temperaturgradienten som har betydelse.” där det av sammanhanget var klart att du avsåg just temperaturgradienten mellan pol och ekvator.

 49. Ingemar Nordin

  Thomas P #48,

  Nu får du nog läsa på lite bättre. De ställen som jag citerade sade ganska entydigt att de tropiska cyklonerna får sin drivkraft från när luftens vattenånga omvandlas till regnvatten, inte några temperaturdifferenser. Källorna var SMHI och Wikipedia. Men det är klart, de kan ha fel.

  Mitt misstag vara att jag inte var medveten om att tropiska cykloner bildades på detta sätt, utan att jag blandade ihop dem med cykloner på tempererade breddgrader som tvärt om bildas och drivs av temperaturdifferenser mellan poler och varmare vatten.

  Din anmärkning om att cykloner inte kan röra sig över ekvatorn var väl rätt självklar, lite som att slå in öppna dörrar. Och jag vet inte vem som har påstått att de gör det. Däremot så är det ju inte så att norra och södra halvklotets luftmassor är isolerade från varandra (hur skulle du i annat fall förklara att CO2-utsläpp på norra halvklotet sprider sig globalt?). Varför skulle det inte kunna ske ett utbyte av luftmassor mellan tropikerna (även om de råkar befinna sig norr om den magiska ekvatorn) och sydpolen?

  Nej Thomas. Du har ibland en väldigt otrevlig debattstil där du försöker tolka allt vad som sägs på denna blogg så illasinnat som möjligt. Du utpekar den ena efter den andre som okunniga ignoranter istället för att tänka efter två hack och tolka välvilligt. Tyvärr bekräftar du därmed den bild som många av oss har om CAGW-förespråkare som inte vill ha någon seriös, saklig och civiliserad diskussion, utan föredrar att istället måla upp halmgubbar, använda personangrepp, utnyttja auktoritetsargument, och misstänkliggöra sina motståndare för att ha samröre med allehanda suspekta figurer och organisationer.

  Låt oss istället ta upp en mer saklig diskussion i morgon (tors) då Lena K inleder med ett inlägg om Haiyan och Filippinerna.

 50. Thomas P

  Ingemar #49 Och vad tror du det är som får vattenånga att avdunsta vid ytan och kondenseras högre upp i atmosfären om inte temperaturskillnader? Vattenångan har samma roll som i en ångmaskin, den är nödvändig för att effektivt omvandla temperaturskillnaden till mekanisk energi men den står inte i sig för drivkraften.

  ”Din anmärkning om att cykloner inte kan röra sig över ekvatorn var väl rätt självklar, lite som att slå in öppna dörrar. Och jag vet inte vem som har påstått att de gör det.”

  Först talade du om att orkanen som drabbade Filippinerna kunde påverkats av temperaturen i Antarktis och sedan förtydligade du ”Det beror väl på varifrån cyklonen kommer”. Både jag och Christopher tolkade dig som att du menade att den kan ha kommit från södra halvklotet.

  ” Däremot så är det ju inte så att norra och södra halvklotets luftmassor är isolerade från varandra”

  De är inte totalt isolerade, men transporten är rätt låg vilket innebär att halten av CO2, CFC:s etc släpar efter på södra halvklotet. Jag har för mig att det är ett eller ett par år det rör sig om.

  ”Du har ibland en väldigt otrevlig debattstil där du försöker tolka allt vad som sägs på denna blogg så illasinnat som möjligt.”

  Du har inte möjligen funderat på vilken debattstil du själv har i alla dina påhopp på IPCC, klimatforskare och politiker du inte gillar? Du gör dig själv skyldig till allt du anklagar mig för. Jag anpassar mig bara efter bloggens tonläge.

 51. Åke N

  Gustav #43.
  Det var nog Phil Jones som Wibjörn Karlén hade mailutbyte med och som kom fram i ClimateGate 1. Bl.a. undrade han hur Phil Jones kunde ha en temperaturuppskattning för Abisko som var ca. 6 grader högre än vad mätningarna i Abisko visade. PJ var helt oförstående för frågan. Enligt vår gode Thomas Palm var PJ alltför arbetsbelastad för att svara på frågan från en så oviktig person.

 52. Olav Gjelten

  Thomas P
  Vad jag inte begriper är VARFÖR kastar du år av ditt liv på att oförtrutet skriva här på Klimatupplysningen. Du uttrycker ju hela tiden bara negativt om precis allt som den sidan står för och dessutom bara negativt om alla som jobbar där.
  När jag efter några ganska få inlägg gjorde upptäckten att jag inte kom något vart på Uppsalainitiativet, då drog jag den självklara slutsats att det är bättre att ägna mig åt något annat som både kan vara både trevligare och nyttigare.
  Eller ser du dig som en apostel som av klimatguden är kallad att som livsuppgift framföra ditt alarmistiska budskap?

 53. Gustav #43

  Jag vet knappt vad denna påstådda diskussionen skulle ha handlat om, men jag skulle aldrig någonsin lita det minsta på Thomas återberättelse av hur en sådan, nån debatt eller en dispyt skulle gått till. Jag skulle utgå från att beskrivningen är total förvriden och utelämnat allt som inte ’gynnar’ hans berättelse.

  Trist, men så är det och har varit under lång tid

 54. Thomas P

  Olav #52 Folk är olika förstår du. Du kanske tycker det är trevligare att hålla till i en liten grupp där ni alla tycker ungefär likadant och där ni kan oja er över hur dumma resten av världen är. Jag tycker det verkar vara en rätt meningslös sysselsättning.

 55. Lennart #37,

  Tack! Jag studerar nu detta med stort intresse!

 56. Pingback

  […] finns ju reanalyserna som Lennart Bengtsson berättade om, speciellt ECMWFs reanalys, i en kommentar på på Magnus Cedelöfs blogginlägg (tack Lennart, jag kommer att studera detta med stort intresse). Kan en sådan stor justering av […]

 57. Thomas P #54

  En ganska sund inställning. Men varför, när du nu gör en poäng av att inte bara frottera dig med likasinnade, ägnar du dig inte åt att både utmana och anta utmaningar?

  Att komma in och bara säga att folk bör tro på saker bara för att du tror dem, och att de också skall tro att just ditt prästerskap sitter inne med sanningen är ju vad Jehovas vittnen tror att de måste uppoffra för att själva få komma till himmelen bland de utvalda.

  Vad är det som är givande med att i bästa fall skjuta ner några lågt hängande frukter, men fly undan allt som där du kan riskera dig lära eller förstå mer och fler aspekter av ngt, men där detta är hotfullt för din tro?

 58. Pingback

  […] parallell till Magnus inlägg förra tisdagen (länk) hittade jag på nätet för en tid sedan. I detta fall gäller det Island, och författaren är […]