Det är kylskåpens fel

22 942

Vid frukostbordet igår läste jag på webben (DN kommer numera med posten någon gång efter lunch) att ”Forskarna funnit ett svar på varför temperaturökningen avstannat de senaste 15 åren”.

Jag blev naturligtvis nyfiken, ännu en ad hoc förklaring eller en helt ny och intressant teori? Det visade sig att svaret var Montrealprotokollet som fasat ut CFC (klorfluorkarboner) med bidrag av minskade utsläpp av metan. Uppgiften kommer från en artikel i Nature Geoscience. Titeln på artikeln som finns bakom en betalvägg är Statistically derived contributions of diverse human influences to twentieth-century temperature changes av Francisco Estrada, Pierre Perron och Benjamin Martinínez-López  (doi:10.1038/ngeo1999). I TT-artikeln av Roland Johansson (citat från DN kursiverade) finns ett antal överraskande påståenden, bl.a. att:

 Då tänkte ingen på att freonerna också bidrog till klimatuppvärmningen. Men faktum är att de är extremt potenta i jämförelse med koldioxid – och uppenbart är att deras bidrag till klimatuppvärmningen har underskattats att döma av den nya studien

OK, freoner är alltså extremt potenta i jämförelse med koldioxid? Det finns med andra ord utrymme för en ny spelare i klimatsystemet? I sammanfattningen till ursprungsartikeln sägs att:

”We show that long-term trends in total radiative forcing and temperatures have largely been determined by atmospheric greenhouse gas concentrations, and modulated by other radiative factors” (Vi visar på att den långsiktiga trenden av den totala strålningsdrivningen har i stort reglerats av växthusgaser i atmosfären men har modulerats av andra strålningsfaktorer).

Författarna har sedan utan hjälp av modeller men genom avancerade statistiska metoder kopplat den innevarande stagnationen  av uppvärmningen (slow-down in warming) till minskade utsläpp av ämnen inom Montealprotokollet samt minskade utsläpp av metan. Vidare anser de att de kan visa på att olika historiska händelser såsom de två världskrigen under nittonhundratalet, samt recessionen under nittonhundratrettio-talet bidragit till en avkylning. Med Roland Johanssons sammanfattande ord:

Orsaken är givetvis att utsläppen av växthusgaser minskade kraftigt under krigsåren när ländernas infrastruktur slogs sönder och produktion och konsumtion underordnades krigföringen. …. Inte heller är det förvånande att utsläppen föll drastiskt när industrin gick på halvfart under depressionen.

Då jag inte själv har haft möjlighet att läsa hela artikeln utan enbart sammanfattningen kan jag inte i sak diskutera dess faktiska innehåll. De sammanfattningarna och svepande formuleringar som görs av Johansson i TT-artikeln föranleder mig dock att höja något ögonbrynen. Han säger bl.a. att: Krig kan med andra ord vara bra för klimatet, liksom vissa politiska händelser och beslut (läs depressioner)Jag vill inte övertolka denna mening men den indikerar hur genomgripande perspektivet förändrats hos de journalister som ser klimathotet som det största problemet som mänskligheten står inför. Krig och depressioner kan i detta sammanhang sägas vara bra för klimatet – en reflexion som känns mycket främmande för mig. Och det blir inte bättre av att Johansson försöker ingjuta lite hopp med meningen: Avtalet har som bekant inte haft den effekt som många hoppats på, och många har börjat misströsta om framtiden – men den nya studien visar att det finns hopp. Minskningar av växthusgasutsläppen ger snabbt och omedelbart en nedkylande effekt på klimatet, vilket kurvorna för krigsåren tydligt visar.

Vad som är intressant med artikeln är inte enbart de påståendena som görs kring temperaturförändringarnas orsak utan även det faktum att alla de ”tusentals forskare” bakom IPCC´s olika rapporter kanske har missat en viktig faktor. Det innebär att de även kan ha bortsett från andra faktorer som t.ex solens variationer, eller de naturliga cyklerna. Denna artikel, och det faktum att den blivit publicerad i Nature Geoscience innebär att klimatvetenskapen uppenbarligen inte står på så fast grund som många försökt berätta för oss. Johansson skriver att:

Det har gissats att oceanerna kan ha lagrat en del av överskottsvärmen, och att man tidigare överskattat klimatets känslighet för förändringar. De nya – och överraskande – resultaten visar att det hela snarare är en effekt av Montrealprotokollet.

Lagringen av överskottsvärme i oceanerna kan nu beskrivas i MSM som en gissning, vilket förvisso är ett riktigt antagande, men ordvalet klingar inte riktigt i ton med hur denna hypotes presenteras officiellt av IPCC. I AR5 SPM sägs (citat ur SPM på engelska) att: ”Oean warming dominates the increase in energy stored in the climate system, accounting for more than 90% of the energy accumulated between 1971 and 2010 (high confidence)”. Det svänger onekligen något i graderna av säkerhet. I författarnas sammanfattning i den nya studien finns ordalydelser som känns både spännande och samtidigt något förvånande. IPCC säger i den senaste rapporten att ”Human influence on the climate system is clear” medan Estrada et al. säger att  ”However, the attribution of the observed warming to human activities remains less clear, particularly because of the apparent slow-down in warming since the late 1990s. Några av de utgångspunkter som författarna tar som verifikation på att deras statistiska analys är riktig går emot den temperaturutveckling som IPCC valt att presentera i AR5. SPM. Jag får dock reservera mig för om författarna presentera en annorlunda kurva. Nedan är den återgiven med tre rosa fält som markerar depressionen på 1930-talet, andra världskriget och perioden1960-70.

SPMdepressionetc

 

330px-US_GDP_10-60

Depressionen under trettiotalet i form av utvecklingen av GDP (wikipedia)

Mot dessa grafer kan vi ställa författarnas ord att: ”We identify a pronounced increase in the growth rates of both temperatures and radiative forcing around 1960, which marks the onset of sustained global warming” och att: ”Furthermore, we identify a contribution from the two world wars and the Great Depression to the documented cooling in the mid-twentieth century, through lower carbon dioxide emissions.

Det är svårt att se någon nedgång i den ekonomiska aktiviteten under kriget, eller att det skedde någon avkylning efter depressionen. Menar författarna att den sammanlagda effekten av första världskriget 1914-18, depressionen under 1930-talet och andra världskriget 1940-45 skulle ha kylt av det globala klimatet under mitten av 1900-talet. Det blir onekligen något rörigt. Det krävs antagligen statistik av typen state-of-the-art för att få detta att fungera.

Lite roligt är det ju dock att det rörs omkring lite i grytan.

Jag såg dessutom Vetenskapens värld i måndags om försurningen av haven – men det är en annan historia som jag hoppas vi på klimatupplysningen kan försöka genomlysa vid ett annat tillfälle.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  WWII !
  All industri gick för högtryck. Det var den amerikanska produktionsapparatens höjdpunkt krigsproduktionen var enorm och alla de krigsfordon som kom i drift var an volymmässig genomnbrottskaraktär. Slutsatserna måste vara rena hallucinationen för I alla stater aktiva i världskriget gick deras industrier upp på toppvarv och enorma volymer producerades och transporterades över hela jordklotet. Bränderna av kriget var också enorma det här känns totaltokigt och i kväll ska jag ta reda på hur stora volymerna faktiskt var.

  Men det innebär ju att co2 INTE kan ha den effekt de hävdat tidigare och här hamnar det i klimathotandets moment 22.

 2. Peter Stilbs

  Tack Lars, för en utmärkt genomgång av nutida dårskap i vetenskapens namn. Som Lars Bern kommenterade på annat ställe i den digitala världen så verkar man ha missat tankebanan att de påstått ozonförstörande freontyperna har ersatts av andra – som med författarnas sätt att resonera/papegoja som genom ett trollslag också blivit IR-transparenta – till skillnad från dem som påstått fasats ut…

  Hur mycket dumt ska man behöva läsa eller höra/se i media?

 3. lennart bengtsson

  Hej

  Detta har inte mycket med verkligheten att skaffa. För vidare information se http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/index.html och speciellt tabell 2 som visar strålningsbidraget från de olika växthusgaserna.
  Det hela är en konsekvens av behovet av enkla svar på svåra frågor. Det är därför religionen har varit och är så framgångsrik liksom media inte minst i vår tid.
  Faktum är att det totala strålningsbidraget fortsätter att öka och den större ökningen kommer från CO2 som kan klart framgår av tabell2. Ökningen är emellertid relativt liten delvis beroende av den logaritmiska funktionen. Ökningen av freongaserna har dock i stort upphört. Den obetydliga minskningen av CFF 11 och 12 kompenseras av ökning av andra liknande gaser som svavelhexafluorid. Mycken onödig spekulation kan undvikas genom att kontrollera basfakta.
  Hsn

  LennartB

 4. lennart bengtsson

  *3 CFF skall förstås vara CFC

  LB

 5. ThomasJ

  Test

 6. S. Andersson

  Slabadang: Helt korrekt. Det finns undersökningar som visar att t o m Tysklands industriproduktion var intakt till ca 80% vid krigsslutet. Obegripligt men de hade tydligen grävt ner sig ordentligt för att motstå bombningarna.

  De allierade hade visst närmare 12’000 flygplan i luften på D-Day. Hilvitti vilken massa CO2!

  Och som du också skriver så brann ju halva Tyskland ner och halva Ryssland därtill. Som lök på laxen atombombades två hela japanska städer och förintades helt (liksom Tokyo för övrigt). Fast man kan väl misstänka att bränna ner trähus inte räknas eftersom CO2 då ingår i kretsloppet…

 7. Björn-Ola J

  Freonets inverkan är ju inte helt klar då den bryter ned växthusgasen ozon.
  Det har ju skrivits artilkar där det påstås att minskad halt av freon kommer att leda till en ökad växthuseffekt p.g.a. återbildning av ozon.

 8. Peter Stilbs

  Det finns ju också sedan tidigare en pionjär inom detta område – en Ruddiman i USA, som bl.a. skrivit en hel bok med tema att mänskliga aktiviteter eller icke-aktiviteter helt styr klimatet. Bl.a. skulle lilla istiden ha berott på att människor dog av pesten…

  http://press.princeton.edu/titles/8014.html

  Knäppgökar finns överallt.

 9. Jonas B

  Hej Lars. Ta och kolla i nån historiebok mellan vilka år första världskriget pågick…;=)

 10. Thomas P

  Freonerna har varit med i debatten så länge jag tagit del av denna. Redan i första IPCC-rapporten från 1990 nämndes de. Vad som skulle vara nytt med den där artikeln är oklart från sammanfattningen i alla fall.

  I den mån WW II påverkade klimatet misstänker jag att det kan haft mer att göra med utsläpp av svavel och partiklar som ger en avkylande effekt.

 11. Jan

  Om det nu skulle vara så att minskningen av ozonskadliga freoner har orsakat att uppvärmningen har avstannat borde det inte vara naturligt att fråga sig om ökningen av av ozonskadliga freoner innan Montrealprotokollet åtminstone kunde vara ansvarig för en del av uppvärmningen?

 12. Lasse

  Intressant betraktelse där modeller lämnas utanför och försök till förklaring av periodicitet görs.

  #3 Lennart B lämnar en referens som är intressant och som jag efterlyst. CO2s strålningsbidrag. Läggs till referenserna.
  Delta F = 5,35 ln( C/Co) vilket 1979 blev 1,027 W/m2 något som ökade till 1,846 W/m2.
  Vi talar om 0,819 W/m2 i ökning bara pga CO2
  Totala växthusgaserna har ökat F från 1,712 till 2,873 under samma tid.
  Eller med 1,161 W/m2
  Detta kan ställas i relation till solens strålning som varierar en del med regelbundenhet:
  http://www.woodfortrees.org/plot/pmod/from:1979/to

 13. Thomas P

  Lasse #12 Jag hoppas du inte jämför de siffrorna rätt av. För att vara jämförbara måste du först dela solstrålningens intensitet med fyra pga geometrin att jorden är en sfär och sen får du dra av 30% strålning som reflekteras pga albedot. Kvar blir en variation som inte är helt försumbar, men som till skillnad från CO2 oscillerar upp och ned utan någon långsiktig trend.

 14. Lasse

  #3 Referensen är tydlig även i relation till Lars betraktelse ovan.
  Jämför denna kurva på växthusgaserna med allt tal om händelsepåverkan före 1950.
  http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi_2013.fig5.png
  Det är kanske därför IPCC talar om AWG påverkan efter 1950.
  Jag lyssnade på en intervju där IPCC arbete kritiserades-eftersom de bara hade mandat utreda människans påverkan på klimatet.
  Det förklarar en hel del om det är så!
  Dvs de får inte ens ta upp solens inverkan!

 15. OT
  CFACT i Warzawa

  http://www.cfact.org/2013/11/12/cfact-president-rothbard-addresses-warsaw-rally-on-un-global-warming-treaty/

 16. Lasse

  #13 Thomas P. Talar vi inte om instrålning per kvm och växthuseffekt per kvm -på samma kvm?
  dvs en kvm i atmosfären?

 17. Astrid Å

  Att något förbjuds innebär ju bara att det flyttas över till den illegala marknaden som …är ganska stor den också.

  http://www.carina.rs/en/Pages/SingleNews.aspx?ListItemID=372

  http://hd.se/skane/2012/01/20/varje-fjarde-export-av-ar-illegal/

 18. Björn

  Det handlar inte längre om klimatforskning, utan om spekulativ pseudospekulation. Seriösa vetenskapare skulle väl aldrig låta publicera något liknande. När skall klimatforskningen komma till sans och inse att det är solen som på kort och lång sikt genom sitt variabla beteende, orsakar upp och nergångar i temperaturen både regionalt och globalt. Existerar inte landistider, interglacialer, solcykler, solvinden, kosmisk strålning, ett solsystemets variabla masscentrum (barycentre) etc?

 19. Thomas P

  Lasse #14 ”Dvs de får inte ens ta upp solens inverkan!”

  Konstigt då att IPCC tar upp solens inverkan vilket du skulle vetat om du brytt dig om att ens bläddra i rapporten!

  Lasse #16 ” Talar vi inte om instrålning per kvm och växthuseffekt per kvm -på samma kvm?
  dvs en kvm i atmosfären?”

  Läs vad jag skrev!

 20. bedouin

  Det är inte bara kylskåpen som kyler planeten. Det är naturligtvis alla dessa luftvärmeväxlare, som sänker temperaturen kring våra hus. Det kan ju vem som helst förstå, att tar man värme från luften, blir det kallare. Jag är förvånad över att inte ha sett en artikel om detta för länge sedan.

 21. Björn

  bedudoin [20]; Å andra sidan så produceras ju värme i systemet. Vart tror du det tar vägen?

 22. Peter Stilbs

  bedouin #20 – och man har också glömt att ta hänsyn till att det blir ljusare pga den årliga omställningen till sommartid http://www.snopes.com/humor/letters/daylight.asp

 23. Håkan Bergman

  Givet forskningsuppslag för den som är hugad – Kalla krigets inverkan på temperaturutvecklingen.

 24. Bengt Abelsson

  Lasse #16

  Thomas P är en plattjording – i sitt inlägg #13 ser ha jorden som en platt skiva med ytan piR^2 🙂

  Men givetvis har han rätt, solen lyser inte på ”baksidan” av jorden i ett givet ögonblick, och från skolan kan man kanske komma ihåg att klotets yta är 4*pi*R^2 -som strålar ut värme mot rymden

 25. HansH

  Starkt av er att ta artikeln på allvar…själv är jag lätt fnissande av alla försök att lappa och laga denna kloka klimatvetenskap. Själv tror jag det är IT epoken med alla skärmar som återspeglat enegri mot rymnden under uppvärmningapausen ….jag återkommer med formel 🙂

 26. Lasse

  #19 Ok IPCC tar tydligen upp en variation i solinstrålning utan att man blir imponerad precis.
  ”The RF due to changes in solar irradiance is estimated as 0.05 [0.00 to 0.10] W m−2 (see Figure SPM.5). Satellite observations of total solar irradiance changes from 1978 to 2011 indicate that the last solar minimum was lower than the previous two. This results in an RF of –0.04 [–0.08 to 0.00] W m–2 between the most recent minimum in 2008 and the
  1986 minimum. {8.4}”
  RF= radiativ forcing relative year 1750 (W/m2)

  Dvs de negligerar den tydliga 11 åriga variationen på ca 0,4 (1,5/4?)

 27. LBt

  I 10-15 år till kan ”plattformen” vara. Dvs om den har samma karaktär som den 45-70. Fast den nuvarande är nästan plan. Den passar in i en exponentiellt temperaturkurva överlagrad av en sinusvåg. Även sekelskiftet 18-1900-tal passar in. Men vi får väl hoppas att fortsättningen utvecklas annorlunda annars blir det varmt.

 28. #19

  Menar du att om man tar med ändringar i TSI under solcykeln, då har man tagit med all (och ffa variationer i) inverkan av vad solen åstadkommer för jordens klimat?

  Min läsning av samma information är iaf att man medvetet inte vill fundera över andra tänkbara påverkansmekanismer, och därför bara tar med TSI.

  Ja ungefär som att man vill ta med H2O bara som en återkoppling, och inte ens som en ’växthusgas’.

  Du kan förvisso ägna dig åt snipigt ordmärkeri (tex om att IPCC visst har med solen, vattenångan eller molnen) men det förtar inte kritiken: Nämligen att intrycket är att hela processen gått ut på att leda CO2:s antagna starkt drivande kraft i bevis, och därvid försöka spela ned alla andra möjligheter.

  Ledsen, men om man för tvärsäkert fastslagit att ’vi vet’ och även att ’alla som inte accepterar är för dumma’ så försvinner väldigt mycket av både trovärdighet och auktoritet (vilket ju är det enda du apellerar till där) i samma ögonblick som den dryga kaxigheten visat sig vara fel eller bara obefogad!

  Samma gäller du alla dem som bundit fast sig vid IPCCs mast och tagit på sig rollen som dess ’megafon’ för deras ’sanningar’ och därvid försökt tysta ned och överrösta alla mer sansade, skeptiska och kritiska röster.

  Du och IPCC får nog finner er i rollen som delar av en propagandarörelse på dekis, ett bra tag efter forna glansdagars topp, och som aldrig nånsin kommer att nå tillbaks till sådana höjder, utan mycket troligt bara kommer glida fortsatt nedåt på det sluttande planet.

  Och det är ju också förklaringen: När du/ni/dom övergav rationell hederlig debatt och sund forskning som helt centrala och nödvändiga beståndsdelar i denna fråga gav ni er ut på ett sluttande (aktivistiskt) plan som det är väldigt svårt (om ens möjligt) att komma tillbaks från …

 29. Ni skrev detta: »orsak utan även det faktum att alla de ”tusentals forskare” bakom IPCC´s olika rapporter kanske har missat en viktig faktor. Det innebär att de även kan ha bortsett från andra faktorer som t.ex solens variationer, eller de naturliga cyklerna.«

  DN:s artikel var sopig men det säger inte så mycket om IPCC och klimatforskningen.
  CFC påverkar klimatet mycket men CO₂ gör det mer. I IPCC WGI AR5 sidan TS-19 står det om detta.
  TS, Technical Summary, är den första PDF:en på den här sidan: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1

  Dom skriver också där om Montrealfördraget, HFC som ersätt CFC och hur HFC är också ett stort problem, och mycket annat.

  Studien som DN förvanskade heter »Statistically derived contributions of diverse human influences to twentieth-century temperature changes« och är skriven av Francisco Estrada, Pierre Perron & Benjamín Martínez-López.
  Det är inte så bra att gå till tertiärkällor tycker jag.

  Skärpning, och lycka till.

 30. Jimmy

  Det är bättre att säga Köldmedier istället för Freongaser eller Freoner . Freon är kemiföretaget du Ponts handelsnamn på köldmedierna (CFC, HCFC, HFC).
  HFC-köldmedier ska inte ha någon påverkan på ozonlagret och har ersatt CFC och HCFC-köldmedier.
  Men HFC:er har också en en växthuseffekt (GWP-global warming potential) som anges i en faktor i förhållande till CO2.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Freon
  http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202001-02.pdf

 31. Lars Cornell

  Tack Lars, Lennart mfl.
  Såg ni Vetenskapens Värld i måndags? Det finns ett typiskt handlingssätt dessa gröna människor följer. Först anger de en princip, så visar de på principens verkan för att slutligen utmåla domedagen.
  Ibland sägs det direkt ut, men ofta är det underförstått.
  Principen visar man där koldioxiden bubblar genom vattnet, det måste vara ett enormt ph-värde just där. Sedan applicerar man det som just sagts på en allmän situation där det råder nästan jämvikt. Inte en tillstymmelse av vilja att berätta om storleksförhållanden.
  För det är ju storleksförhållanden som allt handlar om – principerna är ju väl kända eller hur.
  .
  Jag skulle vilja ge Vetenskapsredaktionen en spark i baken för att de bara serverar principerna men aldrig visar storleksförhållanden. Men eftersom flertalet journalister på SVT lär vara gröna undviker de givetvis det för om det gjorde så skulle larmen tystna.

 32. Sven Östholm

  IPCC diskuterar minimala förändringar i atmosfärens energibudget, så små att de faktorer som betecknas som ”svagt klarlagda” är mer än en tiopotens större.
  Att oceaner skulle vara förklaring till de senaste 17 årens avvikelse mot datamodellerat samband mot växthusgasernas tillväxt finns bara spekulationer till stöd för.
  http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap08/cloud_lat.html
  Oceaner täcker drygt 70% av klotets yta. Molnighet över havsvidder är radikalt olika molnighet över kontinenter.
  IPCC nämner i sin senaste rapport att uppmätt temperatur på den höjd i atmosfären där ”växthuseffekten” enligt modeller manifesteras ” i stort sett” motsvarar förväntningar.
  ”I stort sett” .. vad är det? Lika dålig överensstämmelse som modeller i övrigt visar upp?

 33. Jag har följt er diskussion, kära kommentatorer men inte kunnat resonera. Jag har ändrat årsangivelsen för första världkriget – beklagar – men det är en ett minnesfel som föföljer mig, jag anger alltid fel. Antagligen var det min far som är född 1913 som alltid sa att han föddes när första världskriget bröt ut och sedan är det ryska revolutionen som spökar.

  Sandra #30.
  Studiens namn har jag angivit och även länkat till abstraktet, du kanske missade det. MIn avsikt var främst att ta upp DN-artikeln men refererade till vad som sades i sammanfattnings, då jag inte kunde läsa hela artikeln.
  Du har naturligtvis rätt vad gäller att IPCC tagit upp köldmedierna men det har inte framlagts som en avgörande orsak till den innevarande hiatusen, vilket är ett av artikelns huvudbudskap.

  Lars Cornell #31

  jag kan bara hålla med. Vetenskapsredaktionen har köpt in ett program vars story och genomförande har tagits fram av en enda person. Jag väntade länge på att någon skulle förklara relationerna med tid, pH variationer över dygn och lokal etc, men det kom aldrig. En gångs nämdes pH 8.1 samt pH 7,9. Dessutom borde någon ha förklarat vad som är surt och vad som är basiskt, och neutralt. Dock det mest anmärkningsvärda är att Aktuellt puffade för programmet med diverse alarmistiska budskap, som om innehållet i programmet var vore en nyhet. De olika resultaten, t.ex fiskarnas reflexioner etc är ju ingen vetenskaplig nyhet utan har publicerats för jag tror ca ett år sedan. Det är ju annorlunda om t.ex en reportage typ uppdrag granskning kommer med nya uppgifter som kablats ut samma dag.

 34. Sandra # 29

  Det skall naturligtvis vara 29 och inte 30, svårt med siffror!
  Läste delar a avsnittet i AR 5 som du hänvisade till. Där står det bl.a att

  ”CFC-12 has the largest atmospheric abundance and GWP-weighted emissions (which are based on a 100 yr time horizon) of the CFCs. Its tropospheric abundance peaked during 2000–2004”

  Med andra ord är det svårt att se hur detta skulle ha orskat den innevarande hiatusen.

  Min syn på det hela är att alltför många sysslar med att försöka förklara hiatusen med olika ad hoc förklaringar utan att behöva ge naturliga variationer en ledande roll – man försöker lappa en fallande konstruktion.

 35. Slabadang

  Jonas N!

  Det har blivit anfall och reträtt i formation skithög bland alarmisterna. Antalet frifräsande icke samordnade och mot varandra direkt motsägelsefulla alarmister skickar vad som helst till redaktioner och mottagarna publicerar likt nyttiga idioter precis vilken genuin pseudovetenskaplig fågelskit som helst .Nature har blivit vetenskapens Aftonbladet och det vet e fasen om det inte är Franchell som tillträtt som editor. Det måste ju vara nån med en IQ som speglar producenten av den guano som sprids. Var det ett bantningstips i marginalen på artikeln? Ja va helvetiuskt trött man blir skränandet! Arma vetenskap !! Arma land!

 36. Slabadang
  Fågelskit är inte att förakta, många nyttigheter har växt ur dylikt, guano är en eftertraktad vara. Har du inget bättre eller jag menar sämre material att jämföra med, för att hamna i paritet med delar av klimatvetenskapen

 37. tty

  Och tänk så fort andra världskriget verkade! Kriget bröt ut den 1 september 1939, och redan i december var det rekordkallt.
  Och det gick ännu fortare vid krigsslutet, efter tre extremkalla vintrar i rad blev det varmt från och med 1943, redan två år FÖRE krigsslutet.
  Visserligen blev det en riktig vargavinter 1945/46 med det var väl antagliget ett förskott på koreakriget.

 38. Custor

  # 37

  Underbart!

 39. Jimmy

  Då får man ändra texten i visan till… ”Det är krig och politik som har räddat vår jord”
  http://m.youtube.com/watch?v=8G8tqqUu9Pc&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D8G8tqqUu9Pc

 40. Thomas

  Hur länge sedan är det nu som du vågade dig nära själva kärnan i hela klimatalarmismen?

  (Att Indonesien ligger på norra halvklotet eller poserande om andra petitesser eller märkandes ord hör liksom inte dit)

  Har du förstått att precis allt som du och övriga klimathotsanhängare, tillsammans med denna vildvuxna, politiska, av många vänsterstollar befolkade och påhejade, och på många håll både korrumperade och helt totalt bidragslängtande och -beroende miljardindustri (kring det påstådda klimathotet) …

  .. att alla era (implicita) förhoppningar är helt beroende av föreställningen att CO2 är vad som driver klimatet och ffa att där finns stora positiva återkopplingar (förstärkningseffekter)!? Är du medveten om detta? Alltså att precis allt denna globala mångmiljardindustri hänger på en hög klimatkänslighet?

  IPCC försöker fortfarande hålla skenet uppe om att de inte kan utesluta höga värden … men tom där verkar insikten så sakteliga dana att den tidigare så extrema förstärkningen av (även den bara) teoretisak CO2-effekten kanske inte riktigt finns i det verkliga klimatsystemet. Man krumbuktar ju ganska friskt kring detta, och även för att skriva uppebart osanna saker.

  Men allt detta innebär ju också att allt ditt prat, det du anfört som ’argument’, och apellerna till auktoritet, expertis och deras erfarenhet under de många gågna åren, och ’bästa möjliga kunskap’ dessa skulle tillhandahålla ..

  .. även det upplöses ju i luft och tomma intet om inte klimatkänsligheten verkligen är så hög som du (numera så desperat) hoppas på. Ja faktum är att dina pompösa uttalande pyser ihop till en sladdrig ballong redan om man inte längre kan vara säker på att känsligheten är så stor och så oomtvistad.

  Är du medveten om hur ’sårbar’ hela denna gigantiska ballong är där?

  Och är det kanske därför du (och många fler) helst pratar om helt andra saker numera?

 41. Lars Cornell #31: Jag såg programmet. I slutet gjorde de reklam för sin Facebooksida. Jag gick dit och såg att det gick att kommentera där. Jag skrev en kommentar. Dels påpekade jag att ostronodlaren Mark Wiegardt i Oregon har problem på grund av att djupvatten med lägre pH än ytvattnet strömmar upp vid kusten. Det är inte koldioxidupptag från atmosfären som bär skulden. Dels påpekade jag att havsbottnen där det strömmar upp koldioxid knappast är representativ för framtida havsbottnar efter människors koldioxidutsläpp.
  Den kommentaren hittar jag nu inte. Letar jag för dåligt? Eller är det frågan om att ta bort alla påpekanden om att allt i ett alarmistiskt program nog inte stämmer?

 42. ThomasJ

  Kan inte hålla med om att ’det är kylskåpens fel’ – trots detta tack för mkt intressant inlägg, Lars! 😀
  Återkommande till de väsentligaste verkligheterna, not sorry 4 this!, i frågorna torde nedan citat + länkar + övrig text kunna utgöra anledning till en/annan Go Figure;

  Ross McKitrick om SPMs (IPCC) i ett nötskal, september 27, 2013:

  ”Since we started in 1990:

  • we were right about the Arctic,
  • wrong about the Antarctic,
  • wrong about the tropical troposphere,
  • wrong about the surface, wrong about hurricanes,
  • wrong about the Himalayas,
  • wrong about sensitivity,
  • clueless on clouds and useless on regional trends.

  And on that basis we’re 95% confident we’re right”

  Så, vem i hela helsefyr kan skänka ett uns av förtroende till vad IPCC säger, eller inte? (Förutom då de politokrater/politruker/lakejer som sitter med IPCCs överlevnadskanyl djupt fastborrad i kroppen…)

  Club of Rome info:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PYl4hkFRdTk

  Notera oxo att nuvarande ‘högsta tupp’ i CoR heter Anders Wijkman… Och anledningen till att ett slikt superstolpskott fått den positionen, är att han är så ini humhum korkad – jfr. Ban-Ki-Moon – att han s.a.s., just pga. sin ’eminens’/sarc/ ’passar’ för de flesta av ’tråddragarna’ bakom den synliga scenen. Och, måhända värst av allt, är att AW ÄR så otroligt korkad, att han inte (in-)ser detta faktum själv…
  (Den som läst lite om AWs flygande/’arbete’ i EU har lätt(are) att förstå det hela… 😉 )

  History will tell… 😉

  Mvh/TJ

 43. ThomasJ

  Betänk om slikt uttalande kunde komma från motsvarande talesman/-kvinna i Norra Nordkoreas ’huvudkontor’:

  http://www.streetinsider.com/Press+Releases/Statement+by+Parliamentary+Secretary+Paul+Calandra+on+Australian+Prime+Minister+Tony+Abbott%26apos%3Bs+Introduction+of+Legislation+to+Repeal+the+Carbon+Tax/8877595.html

  (Sorry för lång URL…)

  Mvh/TJ

  ps, mods; lägg av med ’autocomplete-funktionen’, typ: Mvh blir per promptum hela uttrycket; ’Med vänlig hälsning’ [inget fel med det per se, men ytterst onödig feature, när där finns såååå många andra att s.a.s. ’ta sig an’.] //ds

 44. ThomasJ

  Fullständigt utanför alla kylskåps evtl ’AGW-påverkan’, emellertid och inte desto mindre, fenomenalt, as ususal!, läsvärt från Tanja Bergkvists verklighetsbaserade penna:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2013/11/12/tva-steg-framat-och-ett-bakat-for-agendasattarna-och-lite-om-dn-svd-och-axess-och-om-svensk-genusmarkning-av-film/

  Fytt-i-grisen-va´- bra!

  Mvh/TJ

 45. Johan M

  Visst är kylskåpen boven i dramat men kanske inte så som presenterats. Det är ju känt för var och en att om det skall bli kallt i kylskåpet så blir det varmt någon annan stans, vanligtvis på baksidan av skåpet. Denna värme från alla miljarder kylskåp som finns bidrar ju högst väsentligt till den globala uppvärmningen under 1900-talet; kurvorna för temperatur och sålda kylskåp ligger som klistrade vid varandra!

  Även luftkonditioneringar bidrar ju till uppvärmningen men det som hänt de senaste 20 åren är, som bedouin påpekar, att antalet värmeluftpumpar ökat, dessa gör det ju varm i huset men kallt någon annan stans vilket till en del kompenserar kylskåpseffekten.

  Varför det var så rysligt kallt på 1800-talet förklaras lika enkelt med de stora antalet is-skåp som då fanns. Tro fan, att det blir kallt om man släpar ned is från kallare breddgrader som sen ligger och smälter i grogglas i tropikerna 🙂

 46. Astrid Å

  Lars Kamèl # 41

  Hej!
  Jag har inget FB konto men kan ju läsa deras sida. Din kommentar finns i rutan till höger: senaste inläggen av andra på Vetenskapens värld.
  Jag såg också programmet och …det var väl som väntat. Johanne-Sophie Selmer ställde några frågor där på FB sidan, som hon inte fick några svar på. Hon är mikrobiolog vid Karlstads universitet.

  https://www.facebook.com/vetenskapensvarld

 47. Lars Jonsson

  ThomasJ #42
  Försök att kritisera olika personer i sak snarare än att säga att någon är otroligt korkad – det bör undvikas på denna blogg.

 48. ThomasJ

  #47: Ojdå! Att i ’sak’ kritisera AW räcker näppeligen denna blogs bandbredd till! Dé vá fasiken sicken PK-ism där skönjas… hmmm 🙁

  /TJ

 49. ThomasJ

  För detta räcker emellertid bandbredden till….:

  http://www.bishop-hill.net/blog/2013/11/12/worthington-loses-it.html

  Go figure!

  Mvh/TJ

 50. BörnT

  Man behöver nog inte ta till freongasminskningen för att förklara ”uppvärmningspauen”.

  Den finns ju inte.http://www.bilddump.se/bilder/20131109145627-83.233.174.89.JPG

  Se även ”The surprising result

  Cowtan and Way apply their method to the HadCRUT4 data, which are state-of-the-art except for their treatment of data gaps. For 1997-2012 these data show a relatively small warming trend of only 0.05 °C per decade – which has often been misleadingly called a “warming pause”. The new IPCC report writes:

  Due to natural variability, trends based on short records are very sensitive to the beginning and end dates and do not in general reflect long-term climate trends. As one example, the rate of warming over the past 15 years (1998–2012; 0.05 [–0.05 to +0.15] °C per decade), which begins with a strong El Niño, is smaller than the rate calculated since 1951 (1951–2012; 0.12 [0.08 to 0.14] °C per decade).

  But after filling the data gaps this trend is 0.12 °C per decade and thus exactly equal to the long-term trend mentioned by the IPCC.” http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/11/global-warming-since-1997-underestimated-by-half/

  Alltså ungefär som mina 0,14 °C som jag får som trend på UAH-datat både på senaste 30 (se grafen ovan) och senaste 15 åren när man analyserar 5-årsgenomsnittsdata.

 51. pekke

  Mycket intressant läsning hos WUWT.

  http://wattsupwiththat.com/2013/11/13/why-and-how-the-ipcc-demonized-co2-with-manufactured-information/

 52. Slabadang

  Tomas J

  Katja äger! Hon är suverän på att komprimera och knyta ihop säcken. Hon är självkritiskt till att hennes artiklar är långa men i förhållande till innehållet är innehållet mer värt än vad som babblats i bibeltjocka ledarspalter i MSM. På en fråga till allmänheten om journalister ägnar sig mest åt 1. Journalistik 2. Indoktrinering så skulle det bli intressant att ta del av resultatet.

 53. Slabadang

  Lars J 🙂

  An gående fågelskit … så har var sak sin plats? Vad åkern tillhör … tillhör åkern!

 54. Slabadang

  Lars J!

  Trädgårstips ? : Se till att pelargonerna för rikligt med näring. Blanda jorden väl med sönderrivna Aftonbladet eller artiklar från Nature. Vill du slippa odören så lägg ett täcklager med bark eller lekakulor som topping.

 55. BjörnT

  Hur många ggr och i hur många trådar har du nu försökt spamma med samma bild? Tror du verkligen att fler upprepningar ändrar på verkligheten på något sätt? Tom sajtens hus-alarmist påpekade för dig att din förfiltrering inte är seriös ….

  Tror du det var lätt för honom att skriva det? D

  (Det tror inte jag!)

 56. BjörnT

  JonasN:

  Nå men var det inte intressant att min lilla graf snabbt korroborerades:

  Cowtan and Way apply their method to the HadCRUT4 data, which are state-of-the-art except for their treatment of data gaps. For 1997-2012 these data show a relatively small warming trend of only 0.05 °C per decade – which has often been misleadingly called a “warming pause”. The new IPCC report writes:

  Due to natural variability, trends based on short records are very sensitive to the beginning and end dates and do not in general reflect long-term climate trends. As one example, the rate of warming over the past 15 years (1998–2012; 0.05 [–0.05 to +0.15] °C per decade), which begins with a strong El Niño, is smaller than the rate calculated since 1951 (1951–2012; 0.12 [0.08 to 0.14] °C per decade).

  But after filling the data gaps this trend is 0.12 °C per decade and thus exactly equal to the long-term trend mentioned by the IPCC.” http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/11/global-warming-since-1997-underestimated-by-half/

  För du är väl intresserad av hur det verkligen ligger till?

  PS Så nu är Tomas P en auktoritet du åberopar precis som Pehr B åberopar IPCC för att bestrida validiteten i min graf på UAH-data. 🙂 .

 57. BjörnT

  Din graf ’korroboerades’ inte. Tvärtom!

  För det första är din data godtyckligt extra-filtrerad. Vidare säger din länk säger just att trenden (enl HadCRUT4) sedan 1997 legat nära nollan och inte (ens i närheten) kan skiljas signifikant från nollan. 0.05 +/- 0.10 C anger de den till. Vilket förstås är helt i sin ordning och överensstämmer med vad folk påpekat länge nu …

  Vad den länkade studien tycks ha gjort är att infört ett nytt sätt att fylla i temperaturer där man inte har mätt några. Det gör de genom att försöka skatta sådan data med mha beräkningar baserade på UHA-satellitdata. OK. De får då ngt som delvis närmare sig satelitdata. Men det är alltså inget mer än ytterligare ett försök att försöka plocka bland data, fylla i och få det till ngt man gillar.

  Ffa de analyserar inte din data. Där finns fö. mer problem med studien (som vi inte behöver gå in på här)

  Vidare är det RealClimates referat av studien förstås svårt aktivist-lutande, vilket förstås är helt väntat. Inte oväntat beskriver de resultatet som;

  ”The temperatures of the last three years have become a little warmer, the year 1998 a little cooler”

  Men som sagt, det hela är bara ytterligare ett försök att justera och skruva lite på instrumendata lite (åt önskat håll) och en apell till okunskap, dvs nyttjandet av okunskap (där man inte har data)

  So sorry, BjörnT, no cigarr!

  (Varken på jämförelsen med dina spammade bilder, eller för alarmistsidans senaste försök att bortförklara uppvärmningspausen, den observerade alltså. Probelmet med denna är hur som helst inte exakt vilken ’trend’ man får beroende på valt startdatum eller dataset. Problemet är fortfarande det stadigt växande gapet gentemot (redan gjorda) prediktioner! Förstår du?)

 58. Glömde:

  Här kan du jämföra vad HadCRUT4 ger med vad UHA-satellitdata visar.

  Olika mätmetoder, de visar något olika temperaturer. Och har delvis olika slags osäkerheter. Men HadCRUT är en ’honogeniserad’ produkt redan (dvs man har redan behandlat data med diverse ad hoc justeringar)

  Thomas är på inget sätt en auktoritet, han är en aktivist (vars agenda är totalt ensidig).

  Och nej, Thomas påpekade bara samma sak som jag mfl redan hade påpekat för dig flertalet ggr: Att för-filtreringen inte tillför information utan bara förvanskar (blandar bort) sådan.

  PS De gånger Thomas säger ngt jag håller med om har han oftast rätt, eller iaf visar gott omdöme. Det är som sagt ganska sällan numera … 😉 DS

 59. Thomas P

  BjörnT #56 Visserligen är den där nya artikeln intressant, men jag ser inte vad den har med din graf att göra.

  Jonas #57 Som också påpekats går en trend under en period på 0,05+-0,1 inte statistiskt att skilja från den långsiktiga trenden på 0,12, men ni här på bloggen föredrar ju att bara nämna osäkerheten åt ena hållet. Återkom sen om den nya studien om du händelsevis skulle ha något mer sakligt att anmärka på än att du inte gillar resultatet och därför förutsätter att det är påhittat.

 60. Bara som en kuriositet: RealClimate-inlägget var skrivet av en ’stefan’ som förstås är Stefan Rahmstorf, en av de värsta klimathotsmånglarna i branschen. Han är medförfattare till ett annat försök att bortförklara uppvärmningspausen (och skriver mycket riktigt i RC-inlägget om den: ”which has often been misleadingly called a “warming pause” ” (*)

  Det betyder iofs mindre i sammanhanget både Rahmstorf och RC är ökanda för sin klimathotsaktivism, men det innebär att man inte bör lita på hans sammanfattning av ett dylikt arbete.

  (*) Lite roligt är då att Rahmstorf i kommentarerna återkommande benämner uppvärmingspausen som just ’pause’ som han konstaterar finns i både UHA och andra tempserier.

 61. BjörnT

  JonasN ThomasP. Jag tycker att det är oerhört intressant att ett par dagar efter jag visat mina ”tvättade” UAH-data (dvs helt enkelt de senaste femårsmedeltrenderna) med trenden 0,014 per år http://www.bilddump.se/bilder/20131109145627-83.233.174.89.JPG kommer en studie som korrigerar HadCRUT4 til en trend på 0,012 per år på samma ifrån samma period. http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/11/global-warming-since-1997-underestimated-by-half/

  Tillfälligheter?

  I varje gör det ”uppvärmningspausen” till ett väldigt tveksamt koncept.

 62. BjörnT

  JonasN #61. Vilka tunga argument……

 63. Thomas P #59

  Jag vet och har kommenterat den saken många ggr. Vad jag däremot inte vet är om du har begripit vad den saken faktiskt betyder (trots att jag påtalat det många ggr för just dig, men även andra)

  Därför frågar jag nu direkt:

  Har du förstått vad jag har svarat på ditt (i sak ej felaktiga) konstaterande att iaf den predikterade trenden (under sagda år) fortfarande skulle kunna vara rätt (dvs inte är statistiskt signifikant tfalsifierad? Har du förstått det?

  Och har du förstått att det inte bara (eller främst) är trenden som är AGW- och de simuleringstroendes bekymmer, utan gapet mellan gjorda prediktioner och gjorda observationer?

  PS Ja, jag har tittat igenom både artikeln och RC:s referat, och där finns en hel del som är värt att diskutera. En del redan omnämnt ovan. En annan detalj påpekad i denna kommentar. Hurså? Du brukar sky som pesten att diskutera vad olika pro-AGW-artiklar faktiskt säger, vad de inte säger, och hur väl dylika arbeten är underbyggda och genomförda. DS

  PPS En kommentar verkar ha fastnat i ngt modererings(?)-filter

 64. BjörnT … Jo, jag tror dig. Du tycks ganska ofta mena att saker du har att säga är ’oerhört intressanta’. Tills du inser att vad du hävdat inte riktigt stämmer, eller tom är helt uppåt väggarna. Och det kan ju ta sina lilla tid ibland.

  I #58 finns en länk där du kan jämföra både datat från de olika mätmetoderna, och vilka trender de ger. Det blir inte mer information i dessa genom att filtrera (tvätta) dessa data på olika kreativa sätt. Som du ju (iaf tidigare sagt att du) vet så innebär medelvärdesbildning att du tappar mycket information.

  Den andra, mer relevanta, och ffa uppenbara poängen är att trend i sig inte räcker om du inte beaktar både variabilitet (standardavvikelse), konfidensinterval och statistisk signifikans. I ditt exempel tycks du ju bara ha två ’punkter’ inom intervallet du vill utala dig om. (För att du reducerat informationen till just två punkter)

  PS Mitt #60 innehåller relevant extra information. Upprepade postningar av samma graf gör det inte DS

 65. Gunbo

  Tittade in som hastigast och fick mig ett gott skratt.
  ”PS De gånger Thomas säger ngt jag håller med om har han oftast rätt, eller iaf visar gott omdöme.” säger Jonas N, som därmed avslöjar sin hybris. Men han inser det nog inte själv, ha, ha.

  Lev väl!

 66. Gunbo … Hur är det? Har du någonsin lyckats beslå mig med att ha haft helt fel? Eller behöva fara med osanningar för den delen?

  Behöver jag påminna dig om hur många ggr du har satsat och hoppats på helt fel häst? Inte sällan bara av anledningen att de käfter emot mig, eller säger saker du så gärna vill höra?

  Det är väl samma sak med dig, alltså att det svider ganska rejält alla de ggr jag granskat och bemött de olika sakerna du har försökt med här (som ju är ganska många vid det här laget).

  Notera kan man väl också att du igen vill prata om annat (och typiskt nog ’personomdömen’)

 67. Thomas P

  Jonas N #66 ”Notera kan man väl också att du igen vill prata om annat (och typiskt nog ‘personomdömen’)”

  Ta och läs ditt inlägg #60, eller i stort sett vilket inlägg som helst du skriver…

 68. Håkan Bergman

  Intressant om solen, kosmisk strålning och regionalt klimat:
  http://www.ann-geophys.net/31/1833/2013/angeo-31-1833-2013.pdf
  Och här kan den som vill ”läsa ihjäl sig”.
  http://www.ann-geophys.net/volumes_and_issues.html

 69. Japp Thomas P

  Du vill också hellre prata om annat än att diskutera sakfrågor, svara på enkla rättframma frågor (tom om saker du själv tagit upp) eller diskutera vad som faktiskt står och gjorts i olika artiklar.

  Men för säkerhets skull kan jag (ändå!) fråga ytterligare en gång:

  Har du förstått vad jag har svarat på ditt (i sak ej felaktiga) konstaterande att iaf den predikterade trenden (under sagda år) fortfarande skulle kunna vara rätt (dvs inte är statistiskt signifikant falsifierad? Har du förstått det?

  Och har du förstått att det inte bara (eller främst) är trenden som är AGW- och de simuleringstroendes bekymmer, utan gapet mellan gjorda prediktioner och gjorda observationer?

  Men du kanske också hellre vill klaga på andras tonläge (samtidigt som du själv inte hämmas av sånt), eller?

 70. BjörnT

  JonasN.

  Har du förstått att även om klimatmodellerna är ofullständiga eller felaktiga att det inte på något sätt motsäger AGW??

  Om jag gör en modell som ska förutsäga Sveriges framtida BNP-utveckling de närmaste 20 åren (där jag förutspår en viss tillväxt varje år) och jag är off track efter 5 å innebär det ju inte att efter 20 år Sverige inte haft en BNP-utvecklingen i det häradet (sammanlagd tillväxt) ?

  Verkligheten skiter i modeller.

  Jag tittar på den underliggande fysiken (växthusgaser ökar temperaturen), vad vi gör (släpper ut växthusgaser), tittar på statistiken (vi har en temperaturökning) och drar slutsatsen att den kommer att öka.

  HUR den kommer att öka är naturligtvis ytterst svårt att modellera men att t.ex tvärsäkert hävda att den kommer att vara ytterst liten ser jag inget som helst stöd av i empiriskt data. Det är bara en tro som du och annat folk härinne har och grundat på ännu mer osäkra premisser än klimatmodellerna, där det i alla fall ligger mycket forskning bakom.

 71. Håkan Sjögren

  Björn T # 70 : Den underliggande fysiken säger absolut inte att ”växthusgaser” ökar temperaturen . Det är den missförstådda fysiken , som hävdar detta. Vi har i 17 år släppt ut mängder med koldioxid i luften och samtidigt inte kunnat observera någon temperaturökning. Sådan finns bara i AGW-arnas våta drömmar. Havens kalla bottenvatten har inte tagit emot någon värme. Ingen har kunnat visa att temperaturen ökade på grund av koldioxiden. 0,7 grader steg den globala temperaturen under ett hundra år när halten koldioxid ökade med ungefär 40 %,utan att någon kunnat visa att den ökade halten koldioxid orsakat ens någon del av de 0,7 graderna. Det var inte fysikerna utan politikerna, som låg bakom det felslutet. Mvh, Håkan.

 72. Thomas P

  Jag är ganska trött på dina systematiska felrepresentationer av nästan allt och alla som andas skepsis mot klimathotet, klimathhysterin, klimat- och annan nonsenspolitik, och även fel och brister eller överdrifter och ogrundade slutsatser hos den sk klimatforskningen.

  Och jag menar varken att svängarna tas ut lite i en debatt, att man kan ha väldigt olika uppfattningar om samma information och bedöma sakförhållanden olika, eller lite hetsiga överord i en intensiv debatt. Utan jag menar att felaktiga (osanna!) påståenden tycks vara en central del i din ’argumentation’

  Tex i en nylig tråd diskuterades alarmistisans påståenden om att Arktis skulle varit varmare än de senate 140-tusen åren, baserat på några mossrester under en iskant. Du kan hoppa <a href="https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/25/kolcykeln-enligt-ipccs-rapport-ar5/#comment-351902"här, vid din 1:a kommentar: De sedvanliga stora orden om att det ju är så ’vetenskapen fungerar’ …

  Men så fort folk (det var flera) började läsa artikeln, vad där faktiskt hade gjorts och peka ut alla möjliga brister, överord och -tolkningar och alldeles för långtgående slutsatser så undvek du ämnet som pesten. Och så är det nästan varje gång någon kollar källorna.

  Och ändå beskyller du ständigt mig för att aldrig diskutera i sak (och långt värre saker)

  Det är helt osant, och därför oförskämt … och tyvärr väldigt kännetecknande för dig och även många andra som vill slå på klimathotstrumman.

  Jag kommer fortsätta att påminna dig om hur skrala och inkonsistenta dina argument numera är, och även hur ofta du nuförtiden mest snackar skit, till förtret för somliga tyvärr. Men renhållningsarbete är nu med nödvändighet lite skitigt emellanåt.

  PS De gånger du faktistk argumentera seriöst och hederligt för egna uppfattningar eller dito politik har jag inga bekymmer med vad du skriver. Jag mfl har ju också uppmuntrat den strategin (över den ovan nämnda), men jag utgår som sagt från att du använder det bästa du har (kvar) att komam med här DS

 73. Björne

  Du hävdar nu (helt korrekt) att AGW-modellerna inte emotsäger AGW!?
  Alltså även om de är felaktiga eller ofullständiga!

  Såpass!

  🙂

  Men sen ser jag bara att du fäktar mot halmgubbar! Vem har ’tvärsäkert sagt att framtida uppvärmning’ skulle vara ’ytterst liten’? Och vad menar du öht med ’empirisk data’ som stödjer spåkule-utsagor om framtiden?

  Men sedan när du (felaktigt) pratar om något som ’bara är min tro som jag mfl här har’ och att den skulle vara ännu mera osäker än ovan nämnda ofullständiga, tom felaktiga klimatmodeller gör du åter ett självmål.

  Dels hävdar jag att observationer trumfar modellen, dvs att jag tror mer på temperaturen visar rätt än att modellerna gör det. Och dels är ditt påstående här just en utsaga om att du hellre tror på modeller (som dock visat sig visa upp i det blå, nu nere på enstaka %-nivå i sannolikhet åt att skillnaden bara är naturlig (olycklig) slump, som dessutom genomgående avviker nedåt)

  Och ja, den ’forskning’ som ligger bakom många av antaganden som programmerats i klimatmodellerna har ju stötts och blötts många ggr här och på många andra håll (där öppen debatt välkomnas). Men du har rätt, där finns fortfarande de som tror att modellerna egentligen har rätt, och att bara vädret och naturen tillsammans konspirerar tillsammans med verkligheten för att dölja den sanna sanningen för resten av världens forskare och allmänheten …

  Jag skulle dock inte vilja satsa mina (eller andras) pengar på så dåliga odds. Men jo, där finns andra som vill göra det. Särskilt de som då erhållar dessa ’andras pengar’ ifall så görs …

 74. Vidare BjörnT

  Angående ’fysiken’ som du säger dig luta dig mot.

  Växthugaserna i atmosfären är främst H2O, som är både starkare och dessutom 100 ggr mer ymning i atmosfären än CO2 där där det är som mest (och kanske hälften så mycket i snitt)

  Mängden extra CO2 tillfört genom (sannolikt) mänskliga aktiviteter är dessutom bara ca 1/3 av totalen. Så om du vill hävda att människor styr temperaturen mha ev just den CO2 man släpper ut behöver du göra bra mycket mer än att rabbla AL-Gore-versionen av ’klimathotsbeviset’.

  Utan att titta på storleksordningar och på signal/brusförhållande kan du inte göra några statistiska utsagor alls. Än svårare skulle det vara att dra slutatser om framtiden … Men visst, du kan sälla dig till dem som tror att CO2 driver klimatet, och som byggt GCM-modeller baserat på den hypotesen. Och hoppas att de fick till det någorlunda rätt.

  Men då har du återigen bekymret med att dessa modeller inte är i närheten av att visa rätt. Vare sig nu, eller historiskt … och om framtiden kan du fortfarande bara gissa .. eller möjligen hoppas!

 75. Inte helt oväntat har den inhängnade lilla trätosystern plockat upp att de nymasserade HadCRUT4-temperaturerna visar en högre trend än orginalversionen under den tiden då ’pausen’ (oavsett vad de vill kalla den) har vållat modellprediktionerna allt större bekymmer och allt mer ansträngda bortförklaringar bland klimathotsanhängarna …

  Ja, kanske detta innebär att de kan intala sig lite sinnesro ytterligare en tid. Under vilken de kan hoppas på den formidabla upphämtningsspurten som så desperat behövs för att deras tidigare så tvärsäkra förkunnelser fortf skall kunna påstås hålla.

  Men men, under samma tid kommer gapet som behöver spurtas ikapp också öka (ifall inte rycket kommer snart) och då får de väl återgå till att hoppas på ’hämnden från djuphaven’ som skall komma och rädda dem.

 76. Lustigt hur inställningen till de globala temperatuserierna som HadCRUT4 ändras bland klimataktivisterna. När dessa serier visade den temperaturökning som önskat så bemöttes kritik av dessa data mycket känslosamt som ett bevis på att kritikerna ägnade sig åt klimatförnekeri.

  Nu när data i stället visar en uppvärmningspaus så förnekar klimatkaktivisterna själva, som nu Stefan Rahmstorf på RealClimate, att temperaturserierna är korrekta. Nu är det självklart att de klimatforskare som tagit fram dessa data har gjort stora misstag som lett till en helt fiktiv uppvärmningspaus.

 77. LBt

  Jösses, tänk om det inte finns någon plattform, hur blir det då? Jag får förstås överge tankegångarna om att det finns en sinuskurva som överlagrar den exponentiella temperaturutvecklingen…….

  Men att 0,00005 C i genomsnittligt påverkan så småningom kan rubba klimatbalansen kan jag hålla fast vid. Men det som blir kvar åt den mänsklighet som följer den fossila eran minskar förstås. Det gäller att anpassa sig till aktuellt kunskapsläge och att kunna göra det med hedern i behåll.

 78. BjörnT

  Hm…det har gnällts över min graf http://www.bilddump.se/bilder/20131109145627-83.233.174.89.JPG som visar de 6 senaste 5-årsmedelvärdena. Vi kan nämna de ymnigt förekommande Jpnas N och Tomas P.

  Men inledningsgrafen visar ju de senaste 10-årsmedelvärden. Dessa har ingen klagat på?!

  Dessutom kan jag svära på att jag sett just 5-årsmedelvärden här (eller kanske någon annanstans,minnet spelar en spratt ibland) som visade en nedgång den senaste 5-årsperioden,, Men denna beror enbart på att man då bara tog med till 2012. Tar med med 2013,(extrapolerat till års värde från jan.okt) blir det jämnt stigande som min graf ovan.

  Men vart försvann grafen med 5-årsmedelvärden med staplar? Fanns den här? Någon annanstans? Drömde jag?

 79. Jaddu LBt

  en exponentiellt växande kurva, det är vad de värre av klimatalarmisterna hoppas på, eller iaf har hoppats på. Och vissa har även lovat oss ngt sådant: ’The heat is in the pipeline … ’ och ’den termiska trögheten hos haven gör att vi har att förvänta oss en fördröjd ketchup-effekt … ’ har vi fått höra av Hansen, Trenberth, men även vår egen Thomas P.

  Och någonstans därinne hoppas dom väl fortfarande på en storstilad come-back för temperaturen.

  Däremot LBt, pratet om ’påverkan per år’ och det över många tusentals år är fortfarande strunt av alla de anledningar som redan påpekats. Och de är många!

 80. BjörnT – Vad jag vet är det ingen som har hävdat att ’uppvärmingspausen’ försvinner eller ngt suspekt genom att redovisa data som glidande medelvärden, trender eller staplar.

  Nåja, där finns ju en dörs med Gunbo-typer som tror att trenden ersätter observationer när de senare behagar att inte stiga. Men då får de minsann veta att de yrar … ja, lite som du också!

  😉

 81. LBt

  Jonas N,
  man behöver ju inte besitta egen nämnvärd teoretisk eller praktisk klimatkunskap för att, av vad man bla kan läsa på den här bloggen, förstå att det vi vet och vilka konsekvenser det kan få är högst begränsat. Jag håller helt med Judith Curry i denna del.

  Men om jag håller mig till det vi vet så konstaterar jag att en enkel exponentiell kurva överlagrad av en sinuskurva med lämplig nollpunkt, period och amplitud osannolikt väl ansluter till känd temperaturutveckling mer än 100 år bakåt eller merparten av vårt fossila liv. Vidare vet vi att 0,00005 C som genomsnittlig påverkan efter 100000 år innebär en 5-gradig temperaturförskjutning som måste uppfattas som riskfylld i förhållande till jordens klimatbalans i solsystemet.

  Om det nu visar sig att det inte finns någon plattform eller möjligen en svagt positiv måste jag laborera med exponential och sinuskurvans parametrar för att få det att gå ihop. Kan bli svårt fullt ut. Men 0,00005 C står sig väl och att du inte kommer längre än till strunt bekräftar väl närmast detta. Dessutom är det ju väl förankrat i enkel 5-te klass matematik.

 82. AOH

  BjörnT

  Dina vänner ” The Climatology Computer Modeling Community” finns med bl. de sörjande 🙂

  http://www.global-warming-and-the-climate.com/

  1979-2015
  Human Caused Global Warming Hysteria!
  Victim Of Unstoppable Global Cooling Caused By The Waning Sun!

  Dearly missed by close friends!
  Al Gore, James Hansen, Michael Mann,
  Gavin Schmidt, Phil Jones,
  The Carbon Traders,
  The Climatology Computer Modeling Community,
  The Corporate Mass Media,
  WWF, Greenpeace, Sierra Club,
  Investment Firms on Wall Street,
  The Political Leaders Of The World
  and The IPCC!

 83. LBt

  Om du nu är så förfärad över att saker inte bara kan utan kommer att ändra sig, att du för dig själv måste räkna ut hur liten en sådan förändring skulle behöva vara för att ifall den skulle fortgå precis oförändrat i hundratusen år, att den då skulle kunna verka skrämmande …

  Alltså om vi bortser från att ’uppvärmning’ fysikaliskt inte någonsin beter sig på det viset, men …

  … hur kommer du då fram till att det ändå skulle vara just är just en temperaturförändring som inte går att mäta, inte ens på 1000 år, du är rädd för?

  Varför inte någon alla andra de (helt mätbara) sakerna som vi påverkar med? Om någon av dem skulle få fortgå lika länge, med samma ’påverkan per år’?

  Hur kommer det sig att du är helt blind inför verklig genomförd dårskap? Som bevisligen får katastrofala följder redan inom en generation (om den får fortgå)?

  Hur bar du dig åt för att komma fram till att ”en påverkan på 0,00005 C per år” är det som man skall satsa resurserna på (för att förhindra)

  Alltså även oaktat att begreppet är totalt meningslöst över de tidsperioder du säger dig oroas över! Varför är omätbata tempförändringar över tusen år ngt du bekymrar dig över när det räckte för en enda småväxt mustaschprydd fanatiker att gapa och skrika för att få hela världen indragen i ett krig på ett decennium?

  Och det är ju inte heller så att inte samma slags dårskap har försökts av flera, på många håll även därefter!?

  Hur kommer du fram till att ”en påverkan på 0,00005 C per år” är vad vi skall vara mest av allt bekymrade för och måste undvika!?

 84. BjörnT

  AOH: Du glömde ”Lizzards from another Planet”!

  Eller är det underförstått i begreppet ”The Political Leaders Of The World”?