Gökungen

Häromdagen berättade Peter Stilbs om hur han blev skeptiker och snabbt hamnade i centrum för klimatdebatten i Sverige och dessutom genom den konferens dit såväl pro- som antagonister till koldioxidhypotesen bjudits in också blev en av de internationellt viktiga skeptikerna.

Tyvärr är det ju fortfarande bara en handfull ”erkända klimatforskare” som öppet framträtt som skeptiker eller kritiker till IPCCs verksamhet, så att skeptikerna som vanligen är högt kvalificerade inom någon vetenskap som är relevant för att förstå vad som påverkar klimatet ändå av etablerade medier avfärdas som icke-experter. Som vi också vet behöver man ju däremot inte vara meteorolog eller atmosfärfysiker för att betraktas som klimatforskare om man är tillräckligt alarmistisk.

Det som annars är det mest uppenbara när det gäller ”klimatforskningen” är att den blivit en gökunge i vetenskapen. Det fanns en etablerad klimatvetenskap med en klassificering av ett antal olika klimattyper, såsom tropiskt, subtropiskt, tempererat eller arktiskt klimat, havs- eller inlandsklimat, medelhavsklimat m.m. Man kände till och kunde förklara sådant som monsuner, passadvindar och annat av betydelse för segelsjöfarten och även jordbruksmöjligheterna världen runt, men forskningen om klimatet och hur det ändrat sig under jordens historia var en angelägenhet för några få.

Om det fanns någon viktig fråga för klimatforskningen så var det övergångarna mellan istider och mellanistider, och det fanns en viss förståelse för att det under den senaste årmiljonen varit istiderna som var typiska och mellanistiderna som var undantaget. När det gällde förståelsen för klimatet så fanns det naturligtvis en viss konkurrens mellan olika vetenskaper om vad som var viktigast, men sedan Milankovitj-cyklerna etablerats och ”erkänts som grundläggande” så ansågs nog den frågan också avgjord.

In på scenen trädde meteorologer som Bert Bolin och atmosfärfysiker som James Hansen. Både de två och flera andra var oroade av ökningen av mängden växthusgaser i jordens atmosfär, men dessa båda hade eller skaffade sig viktiga politikerkontakter, vilket gjorde dem extra betydelsefulla för vad som komma skulle.

Plötsligt blev det ”ett faktum” att ökningen av mängden växthusgaser i atmosfären skulle leda till inte bara att jorden blev varmare, utan detta skulle gå fort och leda till katastrofala konsekvenser för livet på jorden. Detta måste naturligtvis förhindras till varje pris och i ett intrikat samspel mellan politiker och vetenskapsmän så bildades IPCC.

Det började strömma in forskningsmedel till ”klimatforskning” och förutom att många kände sig kallade att utveckla klimatmodeller (som var så komplicerade att de krävde superdatorer) så fanns ju också möjligheten att studera tänkbara lokala effekter av framtida klimatförändringar. Allt kallades klimatforskning och även om inte alla fick stora forskningsanslag så var det många som upptäckte att det var lättare att få anslag även för små projekt om man kunde ge en koppling till klimatförändringarna.

När sedan ett antal viktiga vetenskapliga institutioner såsom Royal Society i England och tongivande vetenskapstidskrifter som Nature och Science hoppade på tåget och ställde sig bakom ”klimathotet” så blev klimatforskningen vetenskapens egen gökunge.

En uppgift för vetenskapssamhället är nu att se till att de andra ungarna i boet överlever.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bra formulerat Sten Kaijser!
  >En uppgift för vetenskapssamhället är nu att se till att de andra ungarna i boet överlever.

  Vetenskapsakademien uppgift?
  Pressen kan vi ju inte räkna med.

 2. AOH

  Bert Bolin hade redan på sin tid målet klart för sig 🙂

  http://www.regeringen.se/sb/d/8580/a/92812
  Tal av miljöminister Andreas Carlgren på Klimatforum 2007 – Sverige som ledande förebild för miljödriven tillväxt

  ”—–Nu ska vi med rätta senare i år hedra IPCC med Nobels fredspris. Jag ringde i går till Bert Bolin och gratulerade till den nyutkomna bok han har skrivit. Då sa han just att vi har kämpat så länge, det är ju fantastiskt att Nobels fredspris bygger på kombinationen av kunskap och publik spridning.­­—”

 3. Olav Gjelten

  Det förundrar mig ständigt att inga äldre politiker, som var med på att bygga välfärdssamhället med industri, bilar och motorvägar, aldrig tar till orda och försvarar sina stolta livsverk.
  I stället hukar de undan för en skrikande mobb av besserwissers som gör allt för att riva det samhälle som äldre politiker varit med om att bygga upp. Undrar hur historiebeskrivningen kommer att se ut när svar skall ges på en sådan fråga.

 4. Björn

  Man skulle också kunna likna klimatforskningen vid en ”mjölkko” som aldrig sinar, men man måste viska det magiska ordet ”koldioxid” till kon för att den skall släppa sin mjölk.

 5. Ann L-H

  Sten Kaiser – Om man lutar sig mot Jacob Nordangårds avhandling ORDO AB CHAO och ekonomen-historikern Darwalls bok ”The Age of Global Warming” så dök figurer som Bert Bolin och James Hansen minsann inte upp utan förvarning. Det verkar väl belagt att ”gökungen” dvs den postnormala klimatforskningen kan spåras tillbaka till grundarna av och finansiärerna till Aspeninstitutet och The Conservation Foundation och hela det nätverk som efter hand byggdes upp kring dem och deras mål – en världsregering. Då är vi nere på vid halvsekelskiftet 1940/50.

 6. Sven Östholm

  Ormens öga..
  Vilken färg har koldioxid om vi kunde se infraröda våglängder? Kunde vi se enbart inom koldioxidens vågländsområde så skulle vårt synfält vara mindre än 10 meter, så som det är i stark dimma.
  http://principia-scientific.org/supportnews/latest-news/163-new-discovery-nasa-study-proves-carbon-dioxide-cools-atmosphere.html#.UVYwRz4bXF4.facebook
  ” PSI has proved that the numbers fed into computer models by Hansen and others were based on a faulty interpretation of the laws of thermodynamics. PSI also recently uncovered long overlooked evidence from the American Meteorological Society (AMS) that shows it was widely known the GHE was discredited prior to 1951. [2]”
  Ta den lilla kalla.

 7. Lasse

  #6 Kullkastar en hel del-men förklarar mycket gissar jag.
  CO2 speglar bort solstrålningen ”but that in the upper atmospheric carbon dioxide and nitrous oxide molecules sent as much as 95% of that radiation straight back out into space.”
  Kan detta ligga bakom modellernas oförmåga att spegla verkligheten , speciellt över ekvatorn?

 8. Jacob Nordangård

  Ann L-H
  Dessa grundare har också haft ett stort inflytande på den internationella organisation som IPCC och UNFCCC opererar under.

  ”When Rockefeller’s donation of the land was announced in the General Assembly in 1945, the Hall was filled with loud applause. The United States Ambassador cheered Mr. Rockefeller’s “magnificent benevolence”. I am deeply grateful to the esteemed members of the Rockefeller family and the Rockefeller Foundation for continuing the noble tradition of supporting international organizations devoted to peace. As recently as this past June, at the Rio+20 summit on sustainable development, the Rockefeller Foundation and the United Nations Global Compact launched a new framework for action to help meet social and environmental needs.”

  ”I personally want to thank the Rockefeller family for my own office — and the entire United Nations campus on the East Side of Manhattan.”

  (UN Secretary-General Ban Ki-moon’s remarks on the eighty-fifth anniversary of the donation by John D. Rockefeller to endow the League of Nations Library, in Geneva, 10 September)
  http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sgsm14498.doc.htm

  Intervju med Norman Dodd angående skattebefriade ”filantropiska” stiftelser som Rockefeller och Ford Foundation. Dodd ingick i Reecekommissionen som undersökte stiftelserna och deras agendor på uppdrag av den amerikanska kongressen under 1950-talet. http://www.youtube.com/watch?v=YUYCBfmIcHM

  http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_Select_Committee_to_Investigate_Tax-Exempt_Foundations_and_Comparable_Organizations

 9. Ann L-H

  Jacob N. – Stort tack!

 10. S. Andersson

  Jag har investerat en del pengar i ett litet svenskt företag som tillverkar elektronikprodukter med världsrykte. Vi har nu ett tag sökt unga, fiffiga civilingenjörer som kan tänka sig att förbättra existerande produkter och utveckla nya (analog LF). Men tji fick vi. Det finns inga. Vi hade kontakt med ett par killar som var hyggligt intresserade men de valde att ”syssla med miljö” istället.

  Jag får en känsla av att de flesta teknologer idag drömmer om att arbeta med miljö och klimat. Det är ingen som vill ha smuts under naglarna längre och driva fram nya produkter. Istället lockar arbete på en hög abstraktionsnivå och med ett högt moraliskt perspektiv.

  Snälla ni, säg att jag har fel och att jag inte måste flytta firman till Danmark eller Tyskland där det finns gott om duktiga konstruktörer.

 11. Argus

  #10

  Jag är en erfaren analogkonstruktör. Low noise, hi fx, low current, low drift. Kan de va nåt?

 12. Slabadang

  Tack Jacob!

  Det finns ett antal tydliga markörer på hur stort inflytandet från dessa korrupta manipulativa organisationer har blivit. Man kan inte beskylla dem för att vara kortsiktiga i hur de byggt upp sin makt och kontroll över demokratierna. Wijkman är en av springpojkarna och alla som försvarar och vill bevara självständiga och fria medborgare i demokratierna är utsatta för en massiv centralt orkerstrerad motpropaganda. Fria självständiga människor styr sig själva efter sina egna behov och målsättningar. Att förtala friheten är därför av central betydelse för världsregeringens brukspatroner.

  Den nationella identiteten skall krossas för lojaliteten med nationen utgör ett motstånd för att bli en slav under en världsregering. EU blir mer begripligt och klimathotet konstruerat av lögnhalsarna och manipulatörerna i Rockefellers ”Romklubben” blir klockrent enkelt att inse vad det är som ligger bakom.
  Det är inte konstigt att det är de NGOer som har ledningar som INTE väljs av medlemmarna är de största och de som får de mesta kulorna till sina subversiva ändamål och vem som tillsätter chefsredaktörer blir mer begripligt i speglingen av vad vi nu vet. Vi förstår samtidigt vilka enormt starka krafter och intressen som ligger bakom hela den massiva förtalskampanjen mot både nationalistiska partier och mot”klimatförnekare”. Varför ”konspirationsideer” alltid marknadsförs som oseriösa och endast något för knäppgökar finner sin förklaring och det är utomordentigt fsrliga krafter vi har att göra med och det karma de har att jobba efter är att ALLTID LJUGA om syften motiv och målsättningar. Wijkman är ett ….. l

 13. Thomas P

  6,7 Drakdödarna är för festliga. De hittar data från termosfären som börjar 85 km upp och låtsas att det handlar om hela atmosfären. Den fråga man kan ställa sig är om författarna är sådana idioter att de skriver ihop sådan smörja på allvar eller om det hela bara är ett spel för att lura godtrogna.

 14. Helge

  OT
  Piers har synpunkter på tyfoner och koldioxid.
  http://www.weatheraction.com/displayarticle.asp?a=598&c=5

 15. Thomas P

  Helge #14 Tänk, jag hade ingen aning om att vi hade en ”Mini-Ice-Age” just nu…

 16. S. Andersson

  Argus #11: Skicka gärna meddelande. (Hmm, finns det en meddelandefunktion på den här bloggen?).

 17. Slabadang

  Thomas P!

  ”NASA’s Langley Research Center instruments show that the thermosphere not only received a whopping 26 billion kilowatt hours of energy from the sun during a recent burst of solar activity, but that in the upper atmospheric carbon dioxide and nitrous oxide molecules sent as much as 95% of that radiation straight back out into space.”

  Ja vet inte men hur mycket blir det då kvar av strålningen i resten av atmosfären? Stämmer mätdata så har du ett hevletes problem med klimathotandet på halsen … precis som det inte räckte med andra motsägelser från observationer.

 18. Helge

  #15 Thomas P
  Nu påstår inte Piers att vi är inne i en mini-istid utan i inledningen av en. Och det är ju som du säkert vet flera forskare som är inne på samma linje.
  http://www.bbc.co.uk/blogs/paulhudson/posts/Real-risk-of-a-Maunder-minimum-Little-Ice-Age-says-leading-scientist
  http://www.express.co.uk/news/science-technology/387971/Scientist-predicts-earth-is-heading-for-another-Ice-Age

 19. Lasse

  #14 Piers har en färgstark skeptisk föreläsning där han presenterar dessa slides:
  http://www.weatheraction.com/docs/WANews13No43.pdf
  Där ligger SI i lä!

 20. Thomas P

  Slabadang #17 ”Ja vet inte men hur mycket blir det då kvar av strålningen i resten av atmosfären? ”

  Tja, vad sägs om att du går ut en solig dag och tittar efter själv om någon solstrålning når marken?

  Ta en grundkurs i hur växthuseffekten fungerar! Om du blir imponerad av sådant nonsens så har du inte fattat ett jota. Att vi har en växthuseffekt beror på att solen primärt sänder ut synligt ljus för vilken atmosfären är i stort set genomskinlig. Du är typexempel på en sådan där godtrogen typ som artikeln är skriven för. Någon som blir imponerad av lite siffror och språk som låter vetenskapligt, men som saknar all förmåga att avgöra rimligheten i resonemangen.

  ”For the three day period, March 8th through 10th, the thermosphere absorbed 26 billion kWh of energy.”

  Enkel räkneövning för dig är hur mycket energi jorden mottar från solen på tre dagar och hur stor del av denna dess 26 miljarder kWh utgör.

 21. Thomas P

  Helge #18 Lockwood är inne på att vi kan få en ”istid” som kompenserar delar av den antropogena uppvärmningen, dvs att vi får det varmare men inte lika mycket som annars. Abdussamatov är svår att ta på allvar. Annars har du ju Franzen som varnat för att hela jorden snart skall bli en isboll om du gillar klimatalarmister.

 22. Ann L-H

  #12 Slabadang – återigen en skön Slabadangare!

 23. Björn

  Thomas P [20]; Du raljerar lite för snabbt! Vad jag förstår så handlar det inte om normalt solljus utan om soleruptioner som är transienta händelser och bidrag till solvinden: …26 billion kilowatt hours of energy from the sun during a recent burst of solar activity. Det som når jorden vid sådana utbrott är accelererade protoner och elektroner som också ger upphov till de bekanta norrskenen.

 24. Sven Östholm

  IPCC nämner i sina vetenskapliga sammanställningar att koldioxiden är mättad.
  ” For CO2, part of the main 15 micron band is saturated over quite short vertical distances, “
  Även förindustriell koldioxidhalt absorberade all ir inom ett fåtal meter. Ökad halt gör endast att absorptionssträckan minskar, dvs rent formellt så ökar konventionen beroende på att mängden närmast ytan tidigare på morgonen får lyftkraft nog att stiga vertikalt och att konvektionen avtar långsammare vid kvällen. Koldioxid har således kylande verkan även vid markplanet. Att temperatur gradienten blir större gör inte att temperaturen måste bli större.
  Alla växthusgaser står i balans med omgivande gasers temperatur. Det är inte så att ”fotoner från jordens yta” trillar iväg enligt några mystiska samband upp till områden där de kan passera ut mot rymden. Atmosfärens vertikala temperaturgradient är följd av med höjden avtagande tryck plus mängden kondenserad vattenånga.
  Pratet om att oceanerna skulle ha tagit upp energi och kunna förklara modellernas tillkortakommande är knappas trovärdigt. Ett sådant fenomen motverkas starkt av ökad avdunstning, en mycket effektkrävande process jämfört med de ynkliga watt som datormodellerna frammanar.
  IPCC och deras fans har misslyckats på alla fronter. Inte bara i fallet med utebliven temperaturhöjning på grund av ökad halt koldioxid utan förts och främst genom att skapa motstånd mot ökat välstånd bland de som har ovillkorlig rätt att befria sig från hunger och nöd.

 25. Thomas P

  Björn #23 Vad drakdödarna försöker göra är att få detta till att det skulle motbevisa växthuseffekten, och det är det jag raljerar över, inte att det absorberas en del energi i atmosfären.

 26. Thomas P

  Ni ”skeptiker” här har ett visst utbildningsarbete att genomföra här på bloggen tror jag när jag läser drakdödarna och deras konstiga idéer. Det brukar ju hävdas att ”ingen” förnekar att CO2 ger en uppvärmande effekt…

 27. Lasse

  #26 Thomas P
  Välkommen med upplysningar och utbildning-vi suger i oss allt nytt-till skillnad från dem som anser att ”Science are settled”
  Nu var det IR och CO2 som sköld för IR puls som var nyheten.
  Kanske inte för dig? Men för Nasa!

 28. Sven Östholm

  Thomas P
  Det är inte växthuseffekten som ifrågasätts utan IPCC’ beskrivning vilken verkan ”antropogena” växthusgaser har, eller för den del mer generellt hur jordens klimat varierar beroende på atmosfärens sammansättning.
  IPCC har blåst i apokalypsens trumpeter länge nu och manat till askes, till säck och aska för dem som redan har ”för mycket” och tålamod hos svältande. Oavsett sanningshalten i IPCC’s ödeslarm så är deras förslag till lösning helt hopplösa. Pumpa ner koldioxid i geologiska formationer – glöm sådant struntprat.
  Pratet om att vind och sol skulle kunna vara väg ut ur hunger och nöd är ren och oförblommad cynism.
  Försök att inse realiteter och om du är övertygad om att halten koldioxid måste minska så välj att verka för fungerande alternativ i stället för dagdrömmar.

 29. Björn-Ola J

  EN allvarlig gökungeeffekt är att rädslan för klimatförändringar tränger undan alla andra miljöproblem.
  (Jag reagerade när Fridolin sa att de viktigaste frågorna för Miljöpartiet var jobb och klimatet. Vart tog miljön vägen?)
  Dessutom blir det helt egalt att skapa nya miljöproblem genom exempelvis satsningar på biobränsle, som kan komma att få en stor miljöpåverkan, med skälet att undvika klimatpåverkan.

  http://wattsupwiththat.com/2013/11/09/wood-burning-power-plants-misguided-climate-change-solution/

 30. Lasse

  Nasa vet en del om hur det ser ut i atmosfären. En hel radda satelliter där uppe som skall öka förståelsen. Bla så ser man CO2 fördelningen över jordytan-och den är inte homogen alls.
  http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003400/a003440/index.html

 31. Slabadang

  Thomas P!

  Som vanligt döljer du din egen inkomptetens och är totalt blockerad av vad som ligger utanför klimatdoktrinerna.
  Du kan ju istället argumentera emot mätningarna och sätta in dem i sitt sammanhang och inte vad drakdödarna tror utan vilka slutsatser du själv skall dra av mätningarna. Att du svepande raljerar om andras okunskap utan att uppvisa din egen kompetens är liksom inget trick som funkar längre och den grundkurs du talar om innebär att OBSERVATIONER är av betydelse för all vetenskap. ”

  Du må raljera hur mycket som helst men mätningarna är gjorda vid ett sällsynt tillfälle och har definitivt sitt värde som observation av energiflödena mellan sol och atmosfär. De extrema/unika händelserna från båda håll som El Ninjos från jorden till förändringar i solstrålningen/aktiviteten från andra hållet är utmärkta tillfällen att studera flödena. Så säga vad du vill men visst är mätningarna om de är korrekta en rejäl överraskning även inom sin frekvens och karaktär. Var i IPCCs skrifter hittar du förklaringen tilll denna observation ? Är det steg två efter grundkursen? FÖRÄNDRINGAR i energiflödena är vad som hela klimatdebatten handlar om och solen är uppenbarligen inte den lampa IPCC försökt marknadsföra den som.

  Att atmosfären släpper ifrån sig MER strålning vid uppvärmning (satellitmätningar El Ninjos) och tar åt sig betydligt mindre av från solen kommande är naturligtvis observationer som ger en klimathotare svår magknip för det talar ju tillsammans med bl.a en sjuttonårig utebliven temphöjning för en mycket låg klimatkänslighet alla faktorer inräknade.

  ”Att vi har en växthuseffekt beror på att solen primärt sänder ut synligt ljus för vilken atmosfären är i stort set genomskinlig.”

  Med denna mening så är alltså DU som föreslår att JAG skall gå en grundkurs i växthuseffekten ?? Å jag som trodde att det behövdes ett ”växthus” för att effekten skulle kunna uppstå, du vet det här krångliga med orsak och verkan!

  När jag gick grundkursen och läste i IPCC eget material att det skiljde 7W/m2 mellan de olika satelliternas mätningar av solstrålningen dvs 2ggr vad klimatkänsligheten beräknats till så var det en första säker signal om hur teoretiskt omöjligt det är att inom det feta bruset av osäkerheter tro sig kunna fastställa effekterna av CO2. Det är en klockren fabrikation från start till mål. IPCC har inte en susning om CO2 effekten ens är detektbar det är stora tomma kastruller som slamrar bara. Modtrandata/schema ger en tankenöt att knäcka och att förklara de observationer som nu är aktuella är knappast snutet ur näsan.

  Nu har du en verklig chans att uppvisa din kompetens och förklara vilka fenomen som möjliggör att så stor del av energin från utbrottet speglades tillbaka ut i rymden. Ta gärna modtran till hjälp för att förklara vad som skett!

 32. Lars Karlsson

  De kommende regeringspartnere CDU og SPD reducerer planerne om at udbygge med havvindmøller drastisk.

  http://ing.dk/artikel/kommende-tysk-regering-skruer-ned-stoetten-til-vindmoeller-164148

 33. Thomas P

  Slabadang #31 du talar om att ”sätta in mätningarna i sitt sammanhang”. För all del. Eftersom du nu inte orkade med den lilla räkneuppgift jag gav dig så slog jag in och fick det till att jorden mottar 1,3e16 kWh på tre dagar (om någon vill så dubbelkolla gärna. Så lätt att få någon nolla fel i sådana där enorma tal). Det skulle innebära att siffran du drog fram som den betydde något motsvarar 2 miljontedelar av energin jorden mottar. Och det förväntas bevisa något? I så fall vad?

  ”Så säga vad du vill men visst är mätningarna om de är korrekta en rejäl överraskning även inom sin frekvens och karaktär. ”

  Vari ligger det överraskande menar du?

  Sven #24 Tänk, det var inte många dagar sedan Peter Stilbs förklarade hur han initialt trodde CO2:s effekt var helt mättad men så småningom insåg att den inte var det. Lär av honom så du i alla fall får lite stil på ditt förnekande.

 34. tty

  Lasse #27

  ThomasP har helt rätt, solen sänder ut relativt litet energi i IR-området, och då främst inom det nära infraröda. Denna absorberas till rätt stor del i atmosfären, men då främst av vattenånga,, inte av CO2.

 35. Ann L-H

  Intressant info från Warsawa ang. Rysslands inställning till consensusförfarandet på klimatmötena:
  http://www.cfact.org/2013/11/10/a-climate-treaty-without-a-vote-russia-protests-uns-shocking-consensus-procedure/

 36. Sven Östholm

  Thomas P
  IPCC har helt rätt beträffande hur mycket mer koldioxid kan absorbera med ökande halt. I sammanhanget tämligen marginellt. De vill ju framstå som kunnig. Kan du då begripligt beskriva återkopplingen mellan koldioxid på hög höjd med temperaruren -58 ° C och vattenånga några kilometer längre ned med några grader minus Celsius. Den förklaring som IPCC ger verkar ju vara väldigt fel så du kanske vet bättre.

 37. Ann L-H

  Ytterligare info från Warsawa. Hot stoff? Förbryllande, Sverige deltog med skrev någon representant för Sverige under Warsawa deklarationen? Annars såg det ju ut som om ”statsmän stod på rad och skrev på ett konvolut …” det står i visan.
  http://www.cfact.org/2013/11/11/europeans-sign-warsaw-declaration-want-no-part-of-un-climate-treaty/

 38. Thomas P

  tty#34 Vattenånga i termosfären? Tror knappast det.

 39. Helge

  #21 Thomas P
  Som vanligt duckar du och byter ämne. Försök att vara lite seriös. Jag avsåg egentligen bara rätta dig när du påstod att Piers skriver att vi är inne i en mini-istid. Piers menar att vi är inne i förspelet till en mini-istid, dvs om nuvarande trender håller, inte att vi är i en.

  Sen la jag till ett par länk på exempel att det finns fler klimatforskare som är inne på samma linje, så det känns lite ohederligt att försöka skämta bort Piers inlägg. Jag kan lägga till betydligt fler, men du brukar ju själv vara bra på att hitta på nätet, så ansträng dig nu lite så lär du hitta en hel del seriös forskning som stödjer hypotesen om en ny mini-istid är i antågande.

  Mycket möjligt att koldioxidökningen kommer att spela en roll och delvis motverka eller förstärka mini-istiden. Den hypotesen förtjänar också att prövas. Vi kan ju hoppas på att det motverkar. Kallare väder är sannolikt värre än varmare för de flesta av oss, dvs om man ser på hur olika klimat påverkat livet historiskt.

 40. Thomas P

  Helge #38 Piers skriver ”Extreme typhoons like this – and deadly landfalling Atlantic Hurricanes like Sandy which hit New York in 2012 – are an inevitable consequence of the Mini-Ice-Age – Wild-Jet-Stream climate now developing and will increase in frequency this decade and next decade.”

  Om denna miniistid redan kunnat orsaka orkaner måste den i alla fall ha börjat, den kan inte vara något han tror ligger i framtiden. Med tanke på att temperaturerna trots en tids uppbromsad uppvärmning ligger på rekordhöga nivåer kan man undra vad det är för en konstig istid. Vilken nuvarande trend menar du det är som skulle ge en miniistid?

  Sen blir jag inte imponerad av att du lyckas feltolka en artikel som i sig var en feltolkning av vad Lockwood sa. Visst, du kan hitta forskare som tror på en miniistid. Karlén är en annan. Peter Stilbs har också varit inne på den linjen. Några bevis har de dock inte. du kan om du letar hitta enstaka forskare som tror i stort sett vad som helst.

  ”Mycket möjligt att koldioxidökningen kommer att spela en roll och delvis motverka eller förstärka mini-istiden.”

  Förstärka??? Är du också inne på vansinnet att CO2 skulle kyla klimatet. Försök vara lite seriös!

 41. Bim

  I dag kommer Vetenskräpsradion att skrämma vettet ur människor med hjälp av CO2. Koldioxid är jordens undergång. Jag citerar en rubrik i en mainstream tidning för ett tag sedan: Vi måste få bort koldioxiden från atmosfären. (Tänk om de hade lyckats med det. )

  När temperaturen vägrar att stiga i IPCC-takt, trots ökande CO2 halt, så gäller det att finna på nya skräckscenarier. Tex.
  Havet tvingas uppta så mycket CO2 och blir så surt att korallerna löses upp och Maldiverna förvandlas till Vichyvatten. Gotland och större delen av Danmark lika så.
  Musslor och andra skaldjur förlorar sina skal.
  Enda fördelen blir att man kan fiska färdigskalade räkor.

  Glöm inte miljö politikern Herman Otts varning ” Klimatpolitiken kräver ett element av fruktan ( att befolkningen skräms ) om inte detta sker vill politikerna inte befatta sig med frågan.”

  Milde himmel, tänk om det gick så galet. Bäst att kolla Vetenskrämssradion i kväll.

 42. BjörnT

  Ganska kul att läsa kommentarerna efter denna bloggning om UAH t.o.m. där data till och med 2012 redovisades:n http://old.theclimatescam.se/2013/01/03/uah-for-dec-2012-och-hela-2012/

  Detta ed tanke på att om man plottar ut de senaste 30 årens 5-årsdata för UAH (där 2013 fått samma värde som den har t.o.m. oktober) så ser det ut så här: http://www.bilddump.se/bilder/20131109145627-83.233.174.89.JPG

  Dags att skrota UAH? 🙂

 43. Slabadang

  tty och Thomas P!

  Tack för informationen om solens totala strålning och infraspektrats andel ! 🙂 Tillhör inte det förstudierna inför grundkursen? 🙂

  Den boll jag försöker hålla koll på är just enligt dessa mätningar av hur stor del av FÖRÄNDRINGEN av det infraröda från solen som avvisades uppe i Thermosfären ( jag drar inga slutsatser om hela växthuseffekten utifrån dessa mätningar). Här fick vi ett extremt tillskott (även om det är en liten andel av totalen) under tre dagar och kan mätningarna härleda att 95% av dessa reflekterades ut i rymden så räcker inte argumentet om dess litenhet som svar på vad som gör att hela 95% reflekterades ut igen.

  Det ser mer ut som en ”Thermoseffekt” än ”Växthuseffekt”. Det infraröda är ju lite extra intressant när det gäller värme. Vad som också är intressant är den medföljande effekten:

  ”During the heating impulse, the thermosphere puffed up like a marshmallow held over a campfire, temporarily increasing the drag on low-orbiting satellites. This is both good and bad. On the one hand, extra drag helps clear space junk out of Earth orbit. On the other hand, it decreases the lifetime of useful satellites by bringing them closer to the day of re-entry.”

  Kaffet svalnar fortare på fat än i kopp som det heter ?

 44. Tudor

  #10 S. Andersson

  Tag kontakt med småpojkarna som ville göra något med miljö om 5-10 år när de lärt sig att vuxna människor måste betala räkningar, då kanske de är intresserade. Dagens svenska ungdomar blir vuxna först vid 30-35 års ålder. Jag kan inte se något fel med att flytta verksamheten till Tyskland eller Danmark. Huvudsaken är väl att företaget blir framgångsrikt och tillverkar produkter som mänskligheten har nytta av?

  Miljöpartiet har föreslagit sänkt rösträttsålder, men borde vi inte istället diskutera en HÖJD rösträttsålder med tanke på att ungdomar mognar senare? Själv tycker jag att man borde höja rösträttsåldern till 30 år. Vad tycker ni?

 45. Thomas P

  BjörnT #41 Man skall rent allmänt undvika att förbehandla data med någon form av filter innan man beräknar korrelationer eller trender. Risken för felaktiga slutsatser blir alldeles för stor. Ett bra exempel hittar vi i Currys senaste artikel om stadiumvågor där hon filtrerar data hårt vilket skapar falska korrelationer.

  Ditt sätt att räkna på data från UAH är visserligen visuellt slående, men inte speciellt seriöst. Det ligger på samma nivå som många ”skeptiker” använder för att bevisa motsatta tesen om att det blir kallare eller i alla fall inte varmare.

 46. Thomas P

  Slabadang #42 Vi *vet* redan att inte mycket av solens IR når ned till jordytan. Vari ligger det nya som skulle vara relevant för klimatforskningen menar du? Jag får fortfarande ett starkt intryck av att du inte förstår hur växthuseffekten fungerar.

 47. Slabadang

  Men Björn T?

  Är du brorsa till LBt med sina 0.005 c ? Om du totalt skiter i att ingen tempökning skett under de sutton år du försöker smitta med data från 1984 så har du med ett enda streck till graf slagit ihjäl alla påståenden om temp som funktion av CO2 och en ”allt snabbare uppvärmning”. Du får väl ringa och skälla ut Schnellûber och Ramsforf med sina påståenden om en rak korrelation mellan co2 och temperaturen istället.
  Var nu en duktig ponke och rita in förändringen av CO2 i samma graf så kanske tuppkammen sloknar till hängande?

 48. Thomas P

  Hur skall du ha det nu angående uppvärmningspausen? Existerar det någon sådan, alltså en som är ett bekymmer för klimatmodellerna och förhoppningarna att de skulle vara rättvisande?

  Vad jag har sett dig försöka under ganska lång tid nu är att vilja bagatellisera den. Ofta genom just ansträngda hänvisningar där ädnå föreligger en liten sannolikhet för att det bara är ’extrem otur’ (osannolik slump) att temperaturerna de senaste 1½ decenniet generellt legat under prediktionerna, och ju längt tid som gått, allt mer under dessa. Dvs att observationerna alltmer fjärmat sig från modellerna.

  I dylika ansträngningar försöker du mfl peka på att om man bara kör modellerna tillräckligt många ggr, och tillräckligt många av dem, så kommer där (genom slump/variabilitet) förekomma perioder där just temperaturen inte stiger (såsom modellerna säger att de borde, iaf i medel). Sådana simuleringar blir dock väldigt snabbt extremt ovanliga ju längre den observerade pausen är de skall försöka matcha.

  Ett annat sätt att försöka undkomma pausen (från dig mfl) är att dividera om antingen att trenden skall vara precis noll, att argumentera vilket exakt startdatum eller dataset som skall användas, eller hänvisa att trenden i sig också innehåller en osäkerhet, och att inom det konfidensintervallet skulle den också kunna vara högre.

  Men allt detta är bara olika försök att slippa hantera faktum: Att uppvärmningspausen är ett verkligt bekymmer för The-Science-Is-Settled-falangen, och även för modellerna som användbara verktyg för någon som helst kvantitativ prediktion.

  Eller förnekar du det?

 49. Slabadang

  Thomas P!

  Vad du jag och ingen annan visste var hur stor del av en inkommande tillkommande IRökning som faktiskt reflekterades och ingen visste heller hur mycket atmosfären/thermosfären ”puffade upp sig” i förhållande till den inkommande infrastrålningen. Att detta ”minimala” tillskott av infrastrålning från solen ändå lämnade så stora fysiska spår efter sig i form av att thermosfären puffade upp sig och påverkade jordnära satelliter är knappast en överraskning bara för mig.

  Åter aktuell blir frågan vilken effekt förändringar av den yttre atmosfärsvolymen vid olika temperaurer kan betyda som termostat/ känslighet. Rekonstruktioner av solaktiviteten visar dessutom att förändringarna av IR är större än förändringarna av total TSI.

 50. Björn

  Thomas P [39]; Du ställer en fråga här till Helge: ”Vilken nuvarande trend menar du det är som skulle ge en miniistid”? Jag kan tänka mig att det är det som solforskarna menar att vi lämnar 1900-talets Grand maximum och går mot ett nytt Grand minimum i likhet med Dalton- eller Maunder minimum. Historiskt sett har inte solen haft ett så stort utflöde av energi som under 1900-talet jämfört med överskådlig tid bakåt. Detta gäller hela solens spektrala innehåll i det elektromagnetiska flödet plus solvindens energiflöde. Dessa flöden avtar nu dramatiskt vilket knappast kan negligeras.

 51. BjörnT

  ThomasP #44.

  Jag har inte förbehandlat något data (utom en extrapolering av 2013 som viktar ca 3 procent på femårsmedlet). Det enda jag gjort är att jag bestämda mig att jobba med 5 årsperioder räknat från 2013 och bakåt, ta anomalins genomsnitt och plotta resultatet.

  Jag blev själv väldigt förvånad.

  Tala gärna om för mig vad som är fel med det?

 52. Thomas P

  Slabadang #48 Det är ingen nyhet att atmosfärens yttre lager följer solaktiviteten, liksom för den delen att den ökade CO2-halten får yttre atmosfären att kylas av och därmed krympa. Att satelliter påverkas av detta har man (dock tydligen inte du) vetat länge.

  ”Åter aktuell blir frågan vilken effekt förändringar av den yttre atmosfärsvolymen vid olika temperaurer kan betyda som termostat/ känslighet. ”

  Med tanke på det extremt låga trycket i termosfären, dvs hur lite luft det handlar om, har jag svårt att se att det skulle ha några egentliga effekter på klimatet, men du kanske har något som tyder på motsatsen? Har du ens läst drakdödarsidan som inledde diskussionen och stödjer du verkligen tesen där?

  BjörnT #50 ”Jag har inte förbehandlat något data ”

  Att summera data i femårsperioder är just en sådan förbehandling jag talar om och dessutom en rätt klumpig sådan. Mer vanligt skulle vara ett löpande femårsmedelvärde, men även en sådan kan ge felaktiga trender och korrelationer.

 53. Jag vet inte om Thomas kommer att ellervill svara, speciellt som hans agenda är att försöka upprätthålla alarmistiska dogmer och föreställningar, mana oss att tron på deras existens och auktoriteten hos dem som förkunnar sådana, eller (när detta inte går) iaf hålla fram möjligheten om att det fortfarande skulle kunna vara så illa (som klimathotsanhängarna vill och hoppas på)

  Men valet av en förfiltreringsperiod är just ytterligare en godtyckligt införd variabel. Desstuom (vilket tty) påpekade så kan avgränsningen mellan två efterföljande sådana intervall slå ganska mycket på båda ’punkter’ av totalt nu mycket färre.

  Ytterligare en (uppenbar) brist med sådan förfiltrering är att man tappar nästan all information om (det eventuella) brusets storlek och att R^2-måtten knappt betyder ngt längre.

  Men, som jag redan påpekade ovan i #47 är det egentligen dumt att vilja prata om datat men undvika att prata om faktiska datat (när det ju är tillgänligt). Att mala datat genom diverse matematiska kvarnar tillför ju inget nytt, utan ’tvättar’ ofta bort info vilket vi ju har sett många försök av från alarmisthåll (när de hellre vill prata om (tom långtids-) trender än observationer, och peka på långa raka linjer .. och åt vilket håll de lutar.

 54. BjörnT

  Slabadang #46

  http://www.bilddump.se/bilder/20131111203713-83.233.174.89.JPG

  🙂

 55. Helge

  #39 Thomas P
  Som vanligt slingra du dig bara så jag släpper det hela.

  Vill dock förtydliga, som du säkert egentligen förstått, att orsaken till att jag nämner båda varianterna på ev effekter av koldioxiden, och lämnar dörren på glänt för att det kanske inte påverkar alls, helt beror på att det fortsatt är hypoteser inte en komplett klimatteori som finns formulerad. Vart klimatet är på väg de närmaste 100 åren vet ingen med säkerhet, definitivt inte undertecknad. Dina ”färgade glasögon” leder dig givetvis fel igen. Du skulle kunna vara rätt komisk i din förutsägbarhet, om det inte hade det där draget av hånfullhet i dina kommentarer. Försök jobba lite på det senare.

 56. Slabadang

  S Andersson!

  Din besvikelse över bristande intresse och insikt i vad som skapar värden hos nutida ingenjörer gäller INTE i Kina Ryssland Pakistan Sydkorea eller Brasilien. Sveriges riksdag ägnar sig ju åt helt andra saker där de är inne i slutfasen av cykeln förvärva – ärva- fördärva och ägnar sig åt ideologiskt fabricerade trasselsuddar till navelskåderi och peteri och kastar resurser omkring sig utan avkastning eller förstånd till att begripa vilket otroligt jobb och vilken lång process det är att skapa något att lägga i de grytor de nu öser ut på ren skit.

  Det krävs ledarskap för att få folk att inse vikten av företagsamhet och verkligen suga på ordets inneboende mening. Företag blir lätt = AB istället för betydelsen av att företa sig saker som definition på företagsamhet. Många talar om företagsandan i småland med Gnosjö som känt exempel utan att förstå hur de faktiskt tänker där och agerar där. Vad som är så fullständigt naturligt för många typ Gnosjöföretagare gör att de glömmer bort det när de skall förklara varför de lyckas.

  Jag har tagit hand om en del av konsekvenserna efter en större verksamhetsavveckling och jobbar nu med de underleverantörer som drabbats. Få förstår i hur många led de negativa konsekvenserna sprider sig när en enda större källa till jobb och inkomster försvinner. För mig blir det beviset på hur värdefull företagsamhet är. Nu jobbar jag med underleverantörer av enkla tjänster. De kan köra lastbil och maskiner, svetsa, konstruera, mura, gjuta, bygga ja såna där enkla rejäla och nyttiga kunskaper och färdigheter….. men de saknar HELT och hållet företagsamheten rinnande i sina ådror, dvs de har ABn men bedriver ingen företagsamhet. De går helt enkelt och väntar på att det skall regna jultomtar uppdrag och kunder ifrån ovan och tror att prissänkning och lönesänkningar är de åtgärder som står till buds för att överleva.

  Att vara företagsam är att ta initiativ och och skapa värden för andra. Måste man vara sjuhelvetes kreativ smart och uppfinningsrik? Så faan heller ! Det gäller bara att först och främst ändra hur man tänker och bli företagsam först och företagare därefter och lära sig den fundamentala skillnanden däremellan.

  Nu har jag fått ihop ett gäng med tappade sugar att börja tänka om från grunden och nu ringer de likt tonåringar långt fram på nattkröken såväl vardagar som helgdagar så nytända inför den framtid de nu satsar på både till mig och varandra. Nu djävlar glittrar det i ögonen på dem och de ser ut som små jultomtar själva. Två av dem är ingenjörer som nu faktiskt begripit att de faktiskt ÄR ingenjörer två pilotprojekt är redan beställda av kunder som vill köpa. Två säljförsök med två avslut …. inte så konstigt att de tycker att det är julafton snart?
  Hur ska man tänka? Vad är nyckeln? Det är när du SLUTAR ställa dig de frågorna och blir företagsam istället som alla låsen öppnar sig. Det är vad de gör i Gnosjö … helt naturligt!

 57. Rolig och nyttig information från Marc Morano http://www.climatedepot.com/ om bedrägeriet från FNs politiska IPCC.

  Climate Profiteers Have ”Egg on Their Face”

  http://www.youtube.com/watch?v=O1Q01NKUo90&list=UUvsye7V9psc-APX6wV1twLg&index=127

 58. Det finns forskarna som varnar för att oväder, som det som nyss träffat Filipinerna, kan bli vanligare med de förändringar världen upplever. Och de flesta tror att det är så. En gökunge om man så vill.

  SvD listade de 10 blåsigaste ovädren sedan 1958
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svep-supertyfonen-i-filippinerna_8710200.svd?sidan=1
  Inget oväder efter 1980 låg på listan utöver den färska tyfonen 2013. Skall man tro på denna statistik verkar det troligt att verkligt blåsiga oväder blivit ovanligare de sista tre decennierna.

 59. Olav Gjelten

  Björn-Ola # 29
  Du väljer fortfarande att befinna di i en miljöalarmistisk värld, bara den biten som handlar om klimatet har du valt ett mer skeptiskt förhållningssätt till.
  Vad är det egentligen som oroar dig? Inser Du inte att du lever i en värld som är renare än den varit på hundratals år??
  Problemet för dig och oss alla är i stället att miljöhotsmobben har tillskansat sig alldeles för stor makt och håller i rask takt på att förstöra det välfärdssamhälle som den äldre generationen byggt upp. Kasta inbillade miljö- och klimatproblem dit de hör hemma – åt soporna- och i stället ägnar dig åt att bekämpa HELA miljödrägglet, INKLUSSIVE klimatjönseriet.

 60. Magnus C

  BjörnT:
  Så här ser UAHs temp-serie ut med 5-års-medelvärden. Din graf är inte seriös.
  http://www.bilddump.se/bilder/20131111075920-2.68.118.147.png

 61. Björn-Ola J

  Olav #57
  Jag gillar inte att det anses vara okej att hugga ned träden och elda upp dem för att rädda vår skog från några mils växtzonförflyttning.

 62. Olav Gjelten

  Björn Ola # 58
  Fundera över det jag skrivit. Min mening var aldrig att kränka dig, bara att försöka få dig att förstå helheten.
  Bra att du tar avstånd från klimatalarmismen, men försök gå vidare.

 63. Björn-Ola J

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/krig-och-politik-kylde-ner-klimatet/

  Aha! Nu har man kommit på ett sätt att vända uppvärmningspausen till något som istället bevisar växthusgasernas kraftiga påverkan på klimatet.
  Det är minskningen av freon och metan i atmosfären som är orsaken! Aha!
  Nu kommer det säkert att höjas ännu kraftigare röster för att förbjuda idisslande kor.

  En fundering. Uppvärmningspausen i början av 1900-talet startade väl långt innan första världskriget? Den satte fart direkt efter krigets slut, men pausen som startade under andra världskriget varade i 30 år efter andra världskrigets slut. Är det bara jag som har svårt att se sambandet?

 64. Björn-Ola J

  Olav #59
  Jag blir djupt kränkt av att du tror att jag är så lättkränkt!

 65. Björn-Ola J

  Olav #59
  Jag blir djupt kränkt av att du tror att jag är så lättkränkt!

  Och jag tycker fortfarande att träden är vackrast där dom står.

 66. Björn-Ola J

  Konstig dubbelpost.

 67. tty

  Björn-Ola J #60

  Metanhalten minskade mycket riktigt ett tag men har sedan 2007 åter ökat, men sådana triviala fakta stör knappast en ”klimatforskare”. Vad beträffar freoner så har CFC12, den enda som finns i så stora mängder i atmosfären att den kan ha någon som helst praktisk effekt en livslängd på 100 år i atmosfören, så den har nog inte försvunnit än. Alla de andra halokarbonerna ligger nere på hundradels till tusendels Wm^2 i effekt.

 68. AOH

  O T

  Summer weather fails to launch

  Det närmar sig högsommaren i Australien —- ” Melbourne is on track for its longest November cold spell in 40 years, with forecasts of nine consecutive days below 20 degrees.—”

  Read more: http://www.theage.com.au/environment/weather/summer-weather-fails-to-launch-20131111-2xcmj.html#ixzz2kO81kQ90

 69. Pelle L

  Wow!

  Tänk om vi kunde få nio dagar med ÖVER 20°C någon gång.

 70. Australia To The UN: No More “Socialism Masquerading As Environmentalism”

  http://www.prisonplanet.com/australia-to-the-un-no-more-socialism-masquerading-as-environmentalism.html

  The Australian
  November 11, 2013

 71. Glasklar

  ”Forskare” (ni vet de där trollkarlarna som i politikernas och mediernas huvuden ”forskar så att X blir sant”) påstås ha kommit fram till att krig och depression är bra! Detta trots att krig innebär att alla arbetar febrilt alla vakna timmar och att hundratusentals stridsvagnar och flygplan varvar sina motorer på fullvarv hela tiden, miljoner granater och bomber briserar med allt slags kemiskt innehåll som brisera kan, att miljoner människolik ruttnar obegravda, och att hela städer och skogar eldas upp, så påstås detta innebär lägre utsläpp av växthusgaser…

  Hatarnas vulgärpropaganda för krig, massmord och fattigdom känner verkligen inga gränser i våra främsta nyhetsmedia.

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/krig-och-politik-kylde-ner-klimatet/
  #63 Björn Ola J uppmärksammade ovan här samma artikel

 72. BjörnT

  MagnusC.

  Inte seriös?

  Din graf http://www.bilddump.se/bilder/20131111075920-2.68.118.147.png visar nästan samma sak som min
  http://www.bilddump.se/bilder/20131109145627-83.233.174.89.JPG

  En ständigt uppåtgående trend. Om 2,5 år kommer din röda linje att visa samma som min graf.

  Under tiden kommer körsbärsplockarna att visa grafer som alltid startar i 1997 och 1998 och som bygger på årliga värden.

 73. Magnus C

  BjörnT:
  Din graf är inte seriös för du har utelämnat väldigt mycket data! Det går att få i princip vilken trendlinje man vill beroende på hur man väljer medelvärdesperiod och start och slut på mätperioden.

  Klimatmodellerna har inte förutspått 15 år med mer eller mindre stillastående temperaturer. Det är därför man har ”letat” efter en sådan platå.

  Min röda linje kommer att visa en uppåtgående trend om 2.5 år förutsatt att temperaturen stiger! Det kommer att bli en sjunkande trend om temperaturen sjunker.

 74. Olav Gjelten

  Björn Ola # 64, 65
  Klimatlögnen är en mindre del av den gigantiska miljöalarmismen som har som målsättning att omintetgöra kapitalismen och välfärdssamhället och föra oss tillbaka till ett fattigsamhälle.
  Jag vill bara att du ser hela denna sammanhang . Miljörörelsen är ingen gullegris med rådjursögon utan revulutionär rörelse som vi måste bekämpa om vi vill leva kvar i ett drägligt samhälle. Det är djupt ologiskt att å ena sidan ta avstånd från klimatlögnen och samtidigt uttrycka sig på ett miljöalarmistiskt sätt.

 75. Thomas P

  Helge #55 När argumenten tryter kan man alltid hävda att motparten slingrar sig och är hånfull så man får en ursäkt för att inte bemöta något denne säger.

 76. #74 Talar du av egen erfarenhet?

 77. Björn-Ola

  Olav #73
  Du missförstår mig. Självklart kan man värna om miljön utan att stödja hela miljörörelsens paket eller anamma extrema uppfattningar.
  Att jag är klimatskeptiker visar väl att jag föredrar att bilda egna uppfattningar.
  Om jag tycker att vi ägnar oss åt skogsskövling här i landet, så förstår jag också att vi har en skogsindustri som levererar en del av vår välfärd.
  Jag reagerar bara när man använder klimatet som ett alibi för att ta ut ännu mer biomassa och dessutom har mage att kalla det miljövänligt.

 78. Testing

 79. Åke N

  BjörnT #72.
  Vad är det för fel att utgå från slutet av 1990-talet om man vill visa att temperaturökningen i det närmaste upphört de sista 15 – 17 åren. Sen vore det mycket intressant hur mycket varmare det blivit från 1066 eller med ojusterade och icke homogeniserade data sedan 1934. Men sådan data finns vad jag vet inte kvar.

 80. Ann L-H

  CFACT gör avtryck inte bara i Warsava utan via TV i hela Polen.
  http://www.cfact.org/cop19/
  Inte riktigt samma budskap som det vi får höra och se via SR och SVT.