Vad IPCC egentligen säger

Under den gångna veckan så har jag skickat nedanstående inlägg till den ena tidningen efter den andra. Men ingen har nappat. Artikeln tar upp vad IPCC faktiskt säger (och inte säger) om olika frågor angående klimatet. Många har utnämnt klimatfrågan till en ödesfråga för mänskligheten och den största frågan under detta sekel. Det är då märkligt att kunna konstatera att intresset i våra media för vad IPCC (som av många anses som den största auktoriteten på området) säger är så lågt. Tydligen så lever det mediala och politiska Sverige i sin egen postmodernistiska bubbla där vetenskapen, vare sig det gäller IPCCs version eller NIPCCs mer skeptiska, har någon egentlig betydelse.

ipcc

Klimatlarmen avblåsta

Så här inför klimatmötet i Warszawa (11-22 nov) kan det vara på sin plats att rekapitulera lite om vad FNs klimatpanel, IPCC, egentligen säger om farorna för det framtida klimatet. Det är ju trots allt så att många regeringar har valt att helt överlåta den klimatvetenskapliga bedömningen till detta internationella organ. Men det är också viktigt att man då inte förväxlar presentationen av IPCCs rapporter i media och av olika talespersoner, med vad som faktiskt sägs i rapporterna.

Vi kan börja med att konstatera att IPCC nu erkänner att det inte har skett någon statistiskt signifikant global temperaturuppgång på mellan 15 till 17 år (beroende på vilken databas man använder), trots att koldioxidhalten fortsatt att öka. Detta faktum står inte skrivet på någon framträdande plats i deras sammanfattning som presenterades i Stockholm i september. Men det är helt klart att denna uppvärmningsplatå gett upphov till en stor diskussion bland klimatvetenskaparna själva. Många pekar på naturliga variationer såsom havsströmmar, molnbildningsförändringar och solens aktivitet. Andra menar att värmen kanske gömmer sig i djuphaven. Men ingen vet säkert.

För det andra så har man tonat ned katastrofscenarierna beträffande extremväder. Vi har ju vant oss vid att få höra att världen drabbas av fler torrperioder, skyfall, översvämningar, stormar, tornados och orkaner. Men i IPCCs senaste rapport så tonas den globala uppvärmningens effekter på extremväder ned. I ”Summary for Policymakers” (SPM) så finns det en tabell (SPM.1, s. 23-24) där bedömningen för olika extremväder radas upp. I förvånansvärt försiktiga ordalag så talar man bara om ett ”troligt” samband med enstaka extremt varma dagar och värmeböljor, men då inte på en global nivå utan bara på vissa platser på jorden. Och ”medium” till ”troligen” så ökar nederbörden mer än den minskar på vissa landområden. Att torka skulle orsakas av den globala uppvärmningen anser man ha ”låg trovärdighet”, likaså då det gäller tropiska cykloner.

I sin huvudrapport, som än så länge bara finns som manus, framgår det att bevisen är låga eller obefintliga för att uppvärmningen skulle orsaka stormar, orkaner, översvämningar, hagelstormar, åskväder, eller torka på en global skala (och man erkänner att man att man överdrivit i sin förra rapport från 2007).

För det tredje så sågar man allt tal om s.k. ”tipping points” i sin huvudrapport (kap 12 s. 78 i AR5). En ”tipping point” innebär att våra koldioxidutsläpp skulle göra att någon faktor i systemet ändras abrupt och irreversibelt (tropiska skogar som försvinner, inlandsis som smälter bort, metanutsläpp i Arktis, monsunregn som upphör etc.) vilket i sin tur kanske innebär att den globala temperaturen plötsligt och obevekligen ökar i accelererad takt. Men detta får alltså tummen ned av IPCC. Det enda undantaget är att man anser det troligt att den arktiska havsisen försvinner så småningom om klimatet värms upp i enlighet med IPCCs klimatmodeller.

Slutligen, och för det fjärde, så visar det sig att man jämfört med sin förra rapport 2007 har vidgat osäkerhetsspannet för sina prognoser om hur många grader som man kan tänka sig att den globala temperaturen ökar om vi fördubblar halten av koldioxid i atmosfären sedan slutet på 1800-talet. Den sägs vara mellan 1,5 °C och 4,5 °C. Och detta är detsamma som man sade redan i sin första rapport 1990. Och en tidigare uppskattning av Jule Charney från 1979 sade samma sak. Vad innebär det?

Jo, det innebär att klimatvetenskapen och IPCC inte gjort några som helst framsteg i sina prognoser på snart 35 år. Samma prognosspann ältas om och om igen. Osäkerheten om var vi kan tänkas hamna är lika stor nu som då. Och det innebär också att IPCC misslyckats med sitt uppdrag att klargöra om våra koldioxidutsläpp utgör en fara för mänskligheten (vilket antas gå vid 2 °C). Efter att investerat 100-tals miljarder kronor på att försöka besvara den politiskt viktigaste frågan av alla så har man ändå inte gjort några som helst framsteg!

Om politikerna och tjänstemännen som snart samlas i Warszawa bryr sig om att sätta sig in i vad FNs klimatpanel faktiskt skriver, så borde den självklara slutsatsen vara att man bör avvakta med alltför dyrbara investeringar och drakoniska förbud. Vetenskapen, vare sig IPCCs eller någon annans tappning, ger inget stöd för sådant.

Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori vid Linköpings universitet

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Claes Johnson

  Om nu IPCC tonar ner koldioxidalarmismen så borde KVA också göra det, eftersom KVA troget följer IPCC, eller ännu hellre borde KVA tänka själv och avskriva koldioxidalarmismen. Om KVA gjorde detta så skulle svensk klimatpolitik skrivas om och tidningarna och SVT ha mycket att rapportera om. Så återigen: Lennart Bengtsson, skriv om KVAs uttalande om klimatet!!

 2. Ingemar Nordin

  Claes J #1,

  Jag tror inte att det spelar den minsta roll vad KVA, IPCC eller någon annan säger i denna fråga. Media och politikerna har bestämt sig.

 3. Tage Andersson

  I en artikel i psykologförbundets tidning ”Ekonomiska prognosers psykologi” (http://www.psykologforbundet.se/Global/Psykologtidningen/Forskningsserier/PT2013_04_Ekonomi.pdf ) konstaterar Henry Montgomery att ” Experter lyckas ofta sämre – ändå tror vi att de kan bäst” och att ” Ett typiskt forskningsresultat är att personer, som säger sig vara 100 procent säkra på att ha rätt i själva verket har rätt i 80 procent av fallen. Ett praktiskt råd är således: Så fort någon säger: ”Jag är absolut söker på att det är så” översätt det till 80 procent säker”
  Gäller kanske också klimatförutsägelser

 4. Hasse

  Bra text, som kommer att påverka innehållet i den insändare jag själv håller på att skriva. För övrigt finns det en intressant passus om bombkurvan i ett inlägg på WUWT: http://wattsupwiththat.com/2013/11/10/towards-a-theory-of-climate/#more-97155

 5. Mr. G

  Helt klart att det är politikernas ovetenskapliga uppfattning som gäller. Det gäller därför att att ”översätta” observationerna till enkel logik typ:

  Om nu den vetenskapligt observerade värmeökningen i 17 år har stagnerat trots ökad CO2-halt i atmosfären. Finns det då något samband mellan människans CO2 utsläpp och klimatet?

  Det påstås att värmen har lagrats i havsdjupen! Hur tor du den värmen har passerat de första hundratalet meter innan det når havsdjupren utan att man kunnat mäta en temperaturhökning i ”ytvattnet”?

  Anser du att solen har någon påverkan på klimat och väder? Och i såfall vilken?

  Vad har du observerat när solen skyms av moln?

  Och den riktiga kuggfrågan. Har du läst hela IPCC-rapporten? Om så vad anser du om följande konstaterande i IPCC’s rapport sidan ”x”?

  Det är på Kindergarten-nivån som debatten skall och kan vinnas i den politiska sfären!

 6. Claes Johnson

  Nej Ingemar, det är KVA som ger grunden för svensk klimatpolitik och IPCC iklädd vetenskapens mantel som ger grunden för världspolitikers och medias koldioxidalarmism. Utan vetenskap kan inte politik bedrivas, men med ”rätt” vetenskap kan vilken politik som helst bedrivas. Varför kan Du inte ansluta Dig till ett upprop att KVA skall berätta vetenskapens nuvarande sanning för svenska folket och dess politiker? Istället för att hemfalla åt defaitism i övertygelsen att det ändå är stormedia som bestämmer allt med Karin Bojs i ledningen. Eftersom SI har så bra relation med LB kan Du väl säga vad klockan nu är slagen för KVA?

 7. Ann L-H

  Ingemar N., naturligtvis BRA!
  Likaledes naturligvis vågar ingen tidningsredaktion publicera en så radikal betraktelse. Försök istället med vetenskapsredaktionens lyssnarnätverk. De gick ju ut i veckan med att de vill ha folkets röst om vilka frågor de bör belysa inför nästa års val. Hittills har de enligt egen utsago fått tips om att undersöka vetenskapen som ligger till grund för skolpolitiken. Vetenskapen som ligger till grund för klimat- och energipolitiken borde vara minst lika intressant att närmare beskåda. Den för kontakten med folket, Torill Kornfeldt måste bli överförtjust av att få en så initierad och välskriven liten pärla och ser säkerligen fram mot att få ett helt pärlband i sin hand. Lyssnarnätverket var ordet!
  vet@sverigesradio.se är adressen.

 8. Ingemar Nordin

  Claes J #6,

  Missförstå mig inte. Jag är helt för att KVA ger en egen och balanserad bild av det vetenskapliga läget, inklusive de osäkerheter och delade meningar som finns. Det är bara det att jag tvivlar på att det kan påverka särskilt mycket. I alla fall inte på kort sikt. Det finns alldeles för mycket politisk prestige investerat i frågan. Och media är ju numera bara en del i maktspelet.

 9. Bim

  Ingemar!
  Jag har talat med en hög jurist som har ett världsomspännande kontaktnät om klimatbedrägeriet.
  Det svar jag fick var: Bry dig inte om det, det är inte vetenskap det är politik.

 10. Claes Johnson

  OK Ingemar, låt oss då rikta en apell till KVA att revidera sitt klimatuttalande! Vi skall väl i alla fall försöka?
  Du kan väl formulera och sedan hämta in underskrifter. Go ahead, Claes.

 11. lennart bengtsson

  KVAs uttalande från 2009 finns tillgänglig på KVAs hemsida och kan läsas av alla. Jag kan bara framhäva att detta yttrande var ytterst försiktigt formulerat inte minst vad beträffar extrema väderhändelser. Snarare kritiserades yttrandet att det inte var dramatiskt nog. Rent allmänt står yttrandet närmare den senaste IPCC rapporten. Jag hänvisar vidare till vår kommentar till världsbankens rapport i december förra året.

  LennartB

 12. Börje S.

  Och nu är ”klimatforskarna” i gång med att förklara att den globala uppvärmningen åstadkommer fler och fler katastrofer à la tyfonen/taifunen på Filippinerna.

  ”Klimatforskarna” verkar vara ett band med skribenter som tack vare sin journalistutbildning kan ämnet så mycket bättre än meteorologer, oceanografer och atmosfärspecialister.

  Dagspressen förtjänar allt förakt som kan uppbådas.

 13. Claes Johnson

  Lennart: Det är riktigt att KVAs yttrande är så slipat formulerat att det kan vrängas hit eller dit, men faktum är att det har vrängts till att ge stöd för nuvarande svenska klimatpolitik inriktad mot kostsamma och meningslösa åtgärder för utsläppsbegränsning.

  Om KVA är en vetenskaplig institiution med rollen att lägga den vetenskapliga grunden för svensk klimatpolitik, så måste KVA skriva om sitt uttalande så att det blir tydligt och inte bara smarta dimridåer. Detta är Din uppgift. Om Du inte vill ta på Dig denna uppgift så bör Du lämna plats åt andra.

  Om KVA är en politisk institution med uppgift att okritiskt utgöra kolonn för det politiska organet IPCC, så kan uttalandet från 2009 ligga kvar.

  Om KVA är en vetenskaplig institution som inte vill uttala sig om klimatet, eftersom man vet så lite om det, så bör nuvarande uttalande dras tillbaka. Det finns ju många saker som KVA inte uttalar sig om, eftersom man vet så lite, som tex svarta hål eller mörk energi.

  Claes

 14. Sigvard E

  Ingemar:
  Jag tror du har fel när du säger att media och politikerna bestämt sig. Dom är förledda av starka krafter och det hela har blivit till en sorts mantra i självsvängning. Men det är naturligtvis möjligt, om än svårt, att påverka. Din insändare är mycket saklig, hovsam och alls inte aggressiv. Några tidningar nappar säkert om du fortsätter. Ser att också att andra arbetar på den linjen. F ö bör KVA stimuleras så som Claes Johnsson föreslår

 15. Ingemar Nordin

  Jag gillar The Royal Society’s motto: Nullius in verba. Dvs, ungefär: On the word of no one – förlita er inte på auktoriteter. Det är inte ett vetenskapligt sällskaps sak att uttala definitiva och auktoritativa åsikter om vetenskapliga teorier. Deras sak är snarast att värna om forskningens frihet, och att hålla religiösa, ekonomiska och politiska krafter borta från vetenskapen. Och att skapa öppna fora för den vetenskapliga diskussionen.

  Se vidare Andrew Montfords utmärkta rapport om The Royal Society, och hur detta sällskap degenererat till en kampanjorganisation:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/02/19/hur-royal-society-blev-en-kampanjorganisation/

  Klimatfrågan är i högsta grad en fråga som befinner sig på forskningsfronten. Och det finns absolut ingen anledning för KVA att som organisation för den svenska vetenskapen göra några uttalanden alls i denna fråga. Istället bör de kämpa för att klimatforskningen blir så öppen och fri som möjligt. Man borde exempelvis ge en åthutning till utbildningsdepartementets forskningspolitik och till våra forskningsråd att inte bojkotta de klimatforskare som har en annan åsikt än den som regeringen fastslagit.

 16. Sirapsodlaren

  Någon ”klimatforskare” uttalar sig i precis motsatt riktning.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svep-supertyfonen-i-filippinerna_8710200.svd?sidan=6

  Hoppas att länken fungerar, det är något form av ”svep” så sidan 6 kanske flyttar sig.

 17. Johnny Kronvall

  Tips: Kristianstadsbladet. I många frågor har den tidningen visat sig ha modet att publicera andra åsikter än massmedial main-stream. Man står för det mesta för en sund liberal linje. Mycket bra text i ditt debattinlägg, för övrigt. Till slut kommer förnuftet att segra!

 18. Rosenhane

  #7 Ann L-H

  På tal om vetenskap och skolpolitik; i Landet runt 18.15 i Tv1 hade man ett inslag om armbrytargymnasiet i Storuman.
  Armbrytargymnasiet i Storuman, är det något du eller övriga TCS hört talas om?

  http://www.folkbladet.nu/116143/landets-forsta-gymnasieskola-for-armbrytare

  Förmodligen går det för sig att doktorera i ämnet armbrytning också men då måste man nog krydda med några delar genusteorier och en nypa klimathot.

  Sverige kommer att gå under!

 19. Guy

  Sirapsodlaren #16

  En tyfon med själ och känslor? ” den nyckfulla….”. Vilket dravel! Man tror inte det är sant. Allt på grund av ökad koldioxid , som för övrigt inte tycks ha gjort någonting alls.

  Farfar blir så trött!

 20. Bengt Abelsson

  En intressant del i IPCC – rapporten är vad som inte står: En bästa uppskattning av klimatkänsligheten.
  Intervallet i AR5 är 1,5 – 4,5 grader, i AR4 det mer alarmerande 2-4,5.
  Under arbetet med AR5 kunde man inte enas om vilken siffra för Bästa uppskattning som skulle in. Kompromissen blev ingen siffra alls.
  Men säker är man.

 21. Ann L-H

  # 18 Rosenhane – Henrik Kruusval i Landet Runt och Västnytt är en ständig källa till glädje. Detta med armbrytargymnasiet var nytt för mig men inte på något sätt förvånande. Arma Land, för att än en gång citera ThomasJ på grannön. Mycket i gymnasieskolan går fortfarande under kategorin Pysselsättning även om den ofta så utskällde Jan Björklund verkligen försöker vända på skutan. J.B. förmodas förlora ansvaret för skolan framöver. Möjligen är han stryktålig nog att låta offra sig och med friskt mod ta tag i den än mer svårvända klimat- och energiskutan.

 22. ThomasJ

  Tja, de där 95% ’sanningarna’ som så ofta propageras torde ta viss(?) lärdom av följande:

  http://judithcurry.com/2013/11/10/the-52-consensus/

  Med vänlig hälsning/TJ

 23. Olav Gjelten

  Jag har så svårt att tro att IPCC , som till och med mottagit Nobels fredspris för sin roll i klimatfrågan, redan nu – och utan kamp – skulle ge upp sin extrema hållning i den fråga som de själva vald att kalla ”vår tids ödesfråga”. Här måste föreligga någon feltolkning eller önsketänkande i någon form. Eller kan det möjligens vara så att en talesperson för IPCC helt enkelt gett uttryck för sin egen och högst personliga mening i en fråga och som inte på något sett har organisationens stöd?

  Tvärt emot, måste jag säga, kan vi nog vara tämligen säkra på att framtiden kommer att visa att IPCC i många år till arrogant kommer att hävda att klimatfrågan är avgjord och att tiden håller på att rinna ut.

 24. #23 Olav.
  Håller med dig. Det är nog bara en strategisk reträtt. Se upp för anfall i flanken

 25. BjörnT

  Var är ”uppbromsningen”?

  http://www.bilddump.se/bilder/20131109145627-83.233.174.89.JPG

  Eller är UAH och Roy Spencer också köpta av de som vill ta över världen med AGW som ursäkt?

 26. Pelle L

  Björn T, det syns ju tydligt att någon har dragit i nödbromsen.

  Men vad är det för underlig x-skala i din bild egentligen?

 27. Börje S.

  Rahmsdorf, galningen som ljög ihop en rapport som skulle hjälpa världsbanken och FN att tömma våra plånböcker. Han med 4 meters havsnivåhöjning och en var det 5 gradig världstemperaturhöjning på 38 år, grundat på mycket speciella datorkörningar där inget av 2000talets otrendiga klimattrender fått vara med. Alltså från en temphöjning på 0,8ºC det senaste seklet till en höjning på 5º inom 38 år.

  Rhamsdorf har nu gått ut och förklarat katastrofen i Filippinerna som orsakat av den våldsamma uppvärmningen på 0,02 grader under 2000talet.

  Han hoppar på A. Watts och undrar hur denne över huvud taget kan sova på nätterna. Forskarna på potsdamsinstitutet har alltså slagit sina kloka(?) huvuden ihop och kommit till slutsatsen att A. Watts bär hela skulden till taifunen/tyfonen Haiyans uppkomst.

  Sannerligen en synpunkt som alla så kallat gröna olycksprofitörer kommer att instämma i.

  Den gröna synen på saken är att väderrelaterade katastrofer bäst botas genom att
  • anlägga vindkraftverk överallt i skogar, berg och slätter. (Ska bli intressant att få reda på hur sådana klarar vindstyrkor över 50m/sek)
  • Förbjuda glödstrådslampor till förmån för kvicksilverhaltiga sådana
  • Hugga ner värdefulla skogar för att använda sprit som drivmedel
  • Att förhindra stanbyfunktioner på elektronik kommer säkert enligt den gröna logiken att förhindra framtida stormar, cykloner, orkaner och taifuner/tyfoner.
  • Man framför allt: Om vi låter FN ta hand om hela vårt överskott och mer därtill, så kommer FN naturligtvis att se till att väderkatastrofer blir ett minne blott. Gamla fina FN med Dag Hammaskiöld och allting räddar världen, lika bra som de räddat Rowanda, Sudan och fröna Jugoslavien. Perecis lika bra som FN räddat 0 människor från fattigdom med de milliarder de fick för att utföra projektet.
  Men innan de börjar arbetet med att se till att väderkatastrofer blir lika sällsynta som innan människan började använda fossila bränslen måste de fortsätta att bygga ut, så att minst ett ståtligt FNhus finns i varenda storstad i hela världen. Och så måste dessa avdelningar förses med personal, som snart kommer att behöva fler assistenter och sekreterare, allt i enlighet med Parkinssons lag. Sånt kostar!

  Utbyggnaden torde vara i det närmaste klar ungefär år 2060, då Världsbankens rapport om havsnivåhöjningar och 5 gradig temphöjning just visat sig i verkligheten. Och då är det för sent, om det nu inte i stället visar sig att väder och vind beter sig ungefär likadant som det gjorde förr i tiden.

  Si, där fick ni den gröna agendan med all sin halsbrytande logik i ett nötskal.

  Fy bubblan vad jag avskyr dessa samvetslösa makt och penninghungriga katastrofprofitörer, glupande ulvar i sina moderiktiga miljösmarta fårakläder.

 28. Pelle L

  Börje S.

  😀 😀 😀

  Du är som vanligt spot on i din analys!

 29. Peter Stilbs

  Börje S. #27 Du har verkligen förstått detta !

 30. Magnus C

  BjörnT #25: Om man ska leta efter en utplaning på 15 år kan man väl inte ha medelvärden på 5 år. Det blir för få punkter och alldeles för känsligt för hur 5års-perioderna börjar och slutar. Eller hur tänker du?

 31. G.E

  Lite off topic:
  http://www.nieuws.nl/algemeen/20131030/Brand-windmolen-Verlies-collegas-hartverscheurend#
  och på svenska:
  http://gruvmor.wordpress.com/2013/11/09/tva-miste-livet-vid-vindkraftsbrand-i-nederlanderna-svenska-media-tiger/

 32. Peter Stilbs

  Lite OT till – våra kära vänner på SVT’s Vetenskapsredaktion ska i kväll ha en seans runt koldioxiden i haven. Titta, den som orkar.

 33. Magnus C

  BjörnT:
  Om du ska göra det här ”på riktigt” ska du använda ett löpande centrerat medelvärde. Jag har använt 5-årsmedelvärden precis som du:
  http://www.bilddump.se/bilder/20131111075920-2.68.118.147.png

 34. BjörnT

  PelleL: Skalan är år med början på 1 som är medel för de första fem åren (84-89) och punkterna som följer är medel på anomalin (i förhållande till medel 1981-2010) förvar femte år fram t.o.m.2013 (där jag antagit att jan-okt anomalin är en proxy för hela 2013. Data från UAH (Roy Spencer).

  MagnusC Ditt formulering ” Om man ska leta efter en utplaning på 15 år kan man väl inte ha medelvärden på 5 år. ” säger en hel del…. Men jag letade inte efter något. Jag analyserade UAHdata och tyckte att 5år var en lämplig period för att dämpa bruset och resultatet blev detta.

  http://www.bilddump.se/bilder/20131109145627-83.233.174.89.JPG

  Jag ser ingen uppbromsning eller att någon dragit i nödbromsen.

 35. BjörnT

  Hm..nu försvann hela inlägget *suck*.

  MagnusC du skriver” Om man ska leta efter en utplaning på 15 år kan man väl inte ha medelvärden på 5 år. Det blir för få punkter och alldeles för känsligt för hur 5års-perioderna börjar och slutar. Eller hur tänker du?”

  Intressant Freudian slip…… Nå jag letar inget. Jag analyserar UAHdata där jag tagit medel av anomalierna ( i förhållande till 1981-2010 medelvärde) vart 5:e år med början 2013 (som jag antagit får samma anomali som för januari-oktober) och 30 år bakåt, dvs t.o.m.år 1984. 5-årsperioder är synnerligen lämpligt för att dämpa bruset.

  PelleL X-axeln visar alltså 6 stycken 5-årsperioder med början på 1 (vilket är medel för 1984 t.o.m. 1989).

  Var finns uppbromsningen? http://www.bilddump.se/bilder/20131109145627-83.233.174.89.JPG

 36. Lasse

  Media tycks ha tagit till sig IPCCs rapport och påstår inte att den Tyfon som drabbade Filippinerna är orsakad av ändring i klimatet. Vilket kanske den delegation därifrån som nu samlas i Polen kan ta till sig. Förra året satte de press och vädjade att snabb komma till rätta med klimatet efter en liknande katastrof.
  #25 Börje T. Du leker vidare med siffrorna ser jag. Med värden som varierar 1,3 grader (mellan +0,7 och -0,6) på 35 år så är det nog inte svårt att finna en trend på 0,6 grader på 35 år om man leker lite!
  Här görs det på ett mer systematiskt sätt:
  http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_September_2013.pdf

 37. ces

  Australiens fräna svar till FN: The UN wants $100 billion from wealthier countries (about $2.4 billion from Australians or $100 a person). The Australian government has produced a position statement for the Warsaw UNFCCC conference. It is unusually brutal. I don’t think I remember seeing the phrase about socialism “masquerading as environmentalism” in an official statement before. (I’m sure readers will correct me). It’s good to see some recognition that the science has become less clear, and that it may become more so.
  Essentially, the new Australian government ‘s message to the UN is: we are reducing CO2, but we’re not giving you a cent. Furthermore, if the science becomes muddier, we might drop it. We don’t think this UN meeting is remotely important and we have better things to do. And when it comes to wealth transfer through the UN the answer is No. Thank. You. (http://joannenova.com.au/)

 38. Dag Lindgren

  Det ligger ofta i vetenskapens natur att man fortfarande inte vet men gör det på ett högre plan. Vi vet inte hur universum kom till eller vad det huvudsakligen består av eller hur det kommer att utvecklas på lång sikt, men nog har vi mycket mer kunskap om pusselbitarna och jag tycker definitivt vi skall fortsätta att bygga ut kunskapen.
  Den männskliga civilisationens ämnesomsättning har global påverkan, och det finns skäl att oroa sig för effekterna. Att minska den globala påverkan (som utsläpp i atmosfären) eftersom det för många förefaller riskabelt stort måste vara ett angeläget mål. Även om det inte kan bevisas exakt eller finns en enhällig forskaruppfattning vad konsekvenserna blir.

 39. Börje S.

  #38 Dag L

  Inget kan hejda koldioxiden.

  Det hjälper inte om vi så ger den vrålhungriga FN-pengarna-rinner-ut-i-sanden-organisationen.

  Koldioxiden sköter sitt i nära samarbete med haven, 2700 meter djupa, täckande 72% av jordytan.

 40. Göran

  Angående SR och IPCC.

  Jag tror att man numera på SR är väl medveten om att IPCC mest består av makthungriga politiker.
  Men detta med klimatalarmism och global uppvärmning har nått så långt och satt sig i människors medvetande och känslosfär att det nästan är omöjligt att komma ur.
  Det har blivit mera en religiös verksamhet där känslorna styr mera än förnuftet. Detta är precis som religion fungerar och som vi från barnsben har lärt oss från våra föräldrar.

  Efter att ha tittat på hur SR lagt ut diverse filmer där man försöker förklara klimatproblematiken med enkla tecknade filmer som mera hör hemma i söndagskolan, reagerade jag och skrev ett mail till SR vetenskapsredaktionen och påpekade hur fel filmen om IPCC var. I filmen påstår man att IPCC består av de främsta klimatforskare som finns på vår jord.
  Jag frågade i detta sammanhang om vetenskapsredaktionen hade läst Donna Laframboise bok som beskriver hur IPCC är uppbyggd.
  Här kan du se en av många intervjuver av Donna L.
  http://www.youtube.com/watch?v=rxTlcz1lq4U
  Jag fick naturligtvis inget svar från redaktionen, och skrev ånyo och frågade varför man inte svarat.
  Svaret fick jag efter någon dag och det löd ”Jag trodde inte att du ville ha svar utan bara vara kritisk”.
  Men personen i fråga lovade att lämna mailet till den det berörde.
  Nu har det gått mera än en månad och har ännu inte fått något svar från ”den det berörde”.
  På liknande sätt har jag tillskrivit WWF och bett dom ge sin syn på Susan Crockford forskningsrapport om isbjörnar.
  Efter mera än tre påstötningar om att få en kommentar från WWF har jag fortfarande inget svar.
  Deras specialist har haft ont om tid, varit på semester………….

  Detta styrker bara min övertygelse om att den detta är en global fars och känslostorm som enbart handlar om makt, politik, pengar och skatter.

 41. 40
  Göran

  Bra länk från Donna Laframboise

 42. ThomasJ

  Epilogen till 10x Luegen Prof. Schellnhuber finns att se/höra + öva tyska på, länk:

  http://www.klimamanifest-von-heiligenroth.de/wp/?p=550

  Med vänlig hälsning/TJ

 43. Claudius

  En tillfällighet kanske av intresse för TCS:

  Jag har varit på Sjukhusets ögonklinik och fått en ny, klar lins i mitt ena öga. I väntrummet låg en månadstidning ”Allt om Vetenskap” (nr 5/2013) som innehöll en artikel om professor Lars Franzén vid Göteborgs Universitet, naturgeografi.

  Enligt artikeln hävdar Professor Franzén att torvmossarna har stor betydelse för klimatet, genom att de påverkar atmosfärens halt av CO2. Bl a skulle Lilla Istiden ha kunnat fortsätta och utvecklas till en ny, riktig istid, om inte Mänskligheten under 1800-talet börjat förbränna fossila bränslen i alltmer ökad omfattning. Franzén: ”Vi räddades från en ny nedisning tack vare egna utsläpp av CO2.”

  I artikeln nämns att professor Franzén haft svårt att få gehör för sina teorier i mainstreammedia. ”Med sådana teorier underlättar man inte sin forskarkarriär idag. …. Däremot är man mera öppen för dem i Kina där han har arbetat mycket”.

  Tidningsartikeln noterar att Lars Franzén avled vid pressläggningen av artikeln.

  För min del hade jag inte hört talas om Lars Franzén tidigare. Här i Sverige lär han väl vara persona non grata.

  Materialet till artikeln finns på Göteborgs Universitets hemsida, http://www.science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/koldioxid–raddningen-undan-istiden–.cid1098998

 44. Pelle L

  Claudius #43

  Var du lite enögd i din läsning där i väntrummet 😉
  (Ursäkta den dåliga vitsen, hoppas att din syn har blivit bra nu!)

  Men hur mycket steg CO2-halten i atmosfären under 1800-talet?

  Lika väl som att hävda att Lilla Istiden upphörde på grund av att man började elda med torv,
  så kan man fråga sig vad som initierade Lilla Istiden.
  Var det att man slutade elda på 1500-talet?
  Var det inte då järnframställningen här i Sverige tog fart och man eldade upp skogarna som aldrig förr?

 45. Claudius

  @Pelle L 44: Se Franzéns material. Han tar upp mer än torvmossarna. Milankovic. Jordaxelns lutning. Jordbanans cirkel/ellipsform etc.

 46. Håkan Sjögren

  Dag Lindgren # 38
  Jag tycker det är märkligt att ”vetenskapen” inte tycks ha dragit någon lärdom av tidigare misslyckanden. Man införde osynliga substanser som skulle förklara det som man inte kunde se någon annan förklaring på. Typ calorik, flogiston och ”de vises sten”. När man inte kan förklara universums expansion inför man begreppen mörk energi och mörk materia som inte har kunnat förklaras vad det är. Vår egen sol förvandlar varje sekund 200000 ton materia till strålning. Vår vintergata består av hundratals miljarder solar och universum innehåller hundratals miljarder galaxer; det blir mycken strålning i universum. och den strålningen har bara universum att rymmas i. Det är inte konstigt att universum expanderar. Mvh, Håkan.

 47. Ampersand

  Håkan Sjögren # 46.

  Bäste Håkan!

  Jag vill inte alls opponera mig mot dina resonemang i övrigt, men jag är rädd för att du underdriver kraftigt.

  Vad jag vet förlorar solen 4 200 000 000 kg, alltså 4,2 miljoner ton massa varje sekund.

  Ändå har den under 5 miljarder års tid inte förlorat mer än en tiobiljondel av sin massa. Siffrorna är visserligen från The Sun Shines Bright av den lysande (pun intended) Isaac Asimov från 1983, men de 30 åren därefter innebär så liten skillnad att den är försumbar. Detta kanske kan ge en blygsam uppfattning om hur enorm vår sol är. Trots att den är en relativt liten stjärna.

  F.ö. lägger jag i din uppräkning gärna till ”etern”, detta osynliga ämne som under en stor del av 1800-talet ansågs uppfylla världsrymden, men som aldrig gick att påvisa. Och som i dag väl bara existerar i ordet ”etermedia” (fast Språkrådet vill ju numera att det ska heta ”etermedier”).

  Förvisso kan man ibland, när man beser Rapport, Aktuellt, Vetenskapens värld m.m., få intrycket att reportrarna har inhalerat en dos av den faktiskt existerande etern – dietyleter alltså. Flummigheten, okunnigheten och infantiliteten för tankarna i den riktningen. Jag vet inte om detta kan vara förklaringen till att ordet ”etermedier” lever kvar…

  Vänliga hälsningar

  Ampersand

 48. Peter Stilbs

  Ampersand & Håkan S – vad märkligare är så är energiomsättningen per tidsenhet i våra levande celler större än i Solen …

  Jag minns dock inte den exakta siffran, eller om det var per volyms- eller massenhet.

 49. Thomas P

  Håkan #46 Jaså du har revolutionerande teorier om kosmologi också, fast du kanske borde förklara din teori om varför universum expanderar lite närmare så den inte låter fullt så flummig. Menar du att det skulle vara strålningstrycket som orsakar expansionen?

 50. Håkan Sjögren

  Thomas P # 49 : Naturligtvis måste det vara flogistonet, som svarar för huvuddelen av universums ökande expansion tillsammans med etern. Mvh, Håkan.