SPM

Öppet brev till världens ledare: Allvarliga fel i IPCCs SPM

             Här är ett officiellt brev från CLINTEL och den irländska klimatorganistaionen ICSF till ordföranden för IPCC. Det handlar om flera felaktigheter i deras Summary for Policymakers, SPM. Det borde vara högaktuellt nu i samband med COP26 i Glasgow. Jag översätter här den sammanfattande inledningen. För de mer utförliga detaljerna   →

Ny rapport om klimatförändringars biologiska påverkan

Det är NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change) som nyligen kommit ut med sin Klimatrapport II. Den finns att ladda ned härifrån. Det finns också en kortare summering för beslutsfattare på 30 sidor att ladda ned. Den kan ni gärna skicka till era kommungubbar, och till miljödepartementet och jordbruksverket! 🙂 Det är den biologiska   →

Vad IPCC egentligen säger

Under den gångna veckan så har jag skickat nedanstående inlägg till den ena tidningen efter den andra. Men ingen har nappat. Artikeln tar upp vad IPCC faktiskt säger (och inte säger) om olika frågor angående klimatet. Många har utnämnt klimatfrågan till en ödesfråga för mänskligheten och den största frågan under detta sekel. Det är då   →

Läcka: Sändebud bekymrade över IPCCs rapport

Enligt en läcka som tidskriften Bloomberg fått reda på så är sändebuden från USA och EU bekymrade. De har hört att den globala uppvärmningen stått stilla under drygt 15 år. Men IPCCs sammanfattning (SPM) av den delrapport som skall läggas fram i Stockholm i slutet av september säger mycket lite om det. Och nu vill   →