Öppet brev till världens ledare: Allvarliga fel i IPCCs SPM

clintel          ICSF

 

 

Här är ett officiellt brev från CLINTEL och den irländska klimatorganistaionen ICSF till ordföranden för IPCC. Det handlar om flera felaktigheter i deras Summary for Policymakers, SPM. Det borde vara högaktuellt nu i samband med COP26 i Glasgow. Jag översätter här den sammanfattande inledningen. För de mer utförliga detaljerna hänvisas till själva brevet: https://clintel.org/wp-content/uploads/2021/10/Critique-of-AR6-Clintel-ICSF.pdf

Vi på KU har också samlat flera synpunkter på AR6 och dess SPM här: https://klimatupplysningen.se/klimathotet_2/

Ingemar Nordin

 

Oktober 26 2021

Attention: Dr Hoesung Lee, Chair of the IPCC,
c/o WMO, 7bis Ave de la Paix, CP2800, CH-1211 Geneva 2, Switzerland.

Critique of the AR6 WG1 Summary for Policymakers (SPM):

Bäste Dr Lee,

Vi har nu genomfört en interimsk översyn av AR6 WG1 Summary for Policymakers (SPM) och anser att den missvisar den senaste objektiva klimatvetenskapen inom sex nyckelområden:

 

 1. Det är inte ”otvetydigt” att mänskligt inflytande ensamt har värmt upp planeten; den observerade måttliga uppvärmningen på ~1°C sedan 1850-1900 har skett genom en hittills oklar kombination av antropogena och naturliga influenser.
 2. Den nya ”hockeystick”-grafen (Fig SPM.1), när den analyseras i detalj, är ett hopkok av olika indikatorer från olika tidsperioder under de senaste 2 000 åren, vilket sammantaget misslyckas med att förena den mellanliggande väletablerade temperaturvariationen, exempelvis den romerska och medeltida uppvärmningsperioden och den lilla istiden.
 3. Förekomsten av så kallade ”extremväder”-händelser är felaktigt framställda i SPM jämfört med de mer korrekta avbildningarna i utkastet till huvudrapport, där den senare inte identifierar några statistiskt signifikanta trender för många kategorier över tid.
 4. Utvecklingen i kryosfären är också felaktigt framställd i SPM, särskilt noterar vi att det praktiskt taget inte finns någon trend i den Arktiska havsisen under de senaste 15 åren.
 5. På samma sätt har utvecklingen i havet felaktigt framställts i SPM; i synnerhet att, den troligtvis blygsamma GMSL-ökningen till 2100 pekar inte på någon ”klimatkris”.
 6. CMIP6 klimatmodellerna är ännu känsligare än de redan överkänslig CMIP5-modeller från AR5, och de ignorera peer-reviewed vetenskapliga bevis på låg klimatkänslighet. Modellerna leder till ogiltiga slutsatser om ECS och ”carbon budgets”; en trolig global temperaturökning till 2100 indikerar inte någon ”klimatkris”.

Dessa problem sammanfattas i tabellen på nästa sida och analyseras sedan mer i detalj i sidorna som följer. Vår mer detaljerade analys kommer i sinom tid.

Vi drar tyvärr slutsatsen att SPM felaktigt pekar på en ”klimatkris” som inte existerar i verkligheten. SPM används på ett olämpligt sätt för att rättfärdiga drastiska sociala, ekonomiska och mänskliga förändringar genom stränga stopp, där istället en försiktig anpassning till de blygsamma klimatförändringar som än må inträffar under de kommande decennierna skulle vara mycket lämpligare. Med tanke på omfattningen av de föreslagna politiska konsekvenserna måste SPM ligga på högsta vetenskapliga nivå och uppvisa en oklanderlig vetenskaplig integritet inom IPCC.

Ni kanske minns att InterAcademy Council under 2010 genomförde en oberoende granskning av IPCC:s förfaranden på begäran av FN:s dåvarande generalsekreterare och IPCC:s ordförande.

Bland dess rekommendationer var att granskarnas kommentarer beaktas tillräckligt av författarna och att genuina kontroverser återspeglas på ett adekvat sätt i IPCC-rapporter. AR6 SPM inger inget förtroende för att dessa rekommendationer har genomförts.

Vi drar slutsatsen att AR6 WG1 SPM tyvärr inte erbjuder en objektiv vetenskaplig grund som man kan basera politiska diskussioner på vid COP26. Den misslyckas också med att belysa de positiva effekterna av något ökade CO2-nivåer och uppvärmning för jordbruk, skogsbruk och mänskligt liv på jorden.

 

Med vänliga hälsningar,

Guus Berkhout, VD för CLINTEL (https://clintel.org),

Jim O’Brien, ordförande för ICSF (www.ICSF.ie).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Ingemar!
  Tack för att Du översatt inledningen till det officiella brevet från Clintel till IPCCs ordförande. Hoppas att det även når våra inhemska politiker i riksdag, regering, EU, SVT, SR och andra viktiga propagandakanaler! Vi på KU måste nu föra uppdraget vidare och skicka Clintels budskap till våra egna mer lokala kanaler.
  Såvitt jag förstår saknas företrädare för Vetenskapen vid det politiska COP26, varför hela Clintels brev från mer än 900 tunga röster från den vetenskapliga sidan måste ses som en viktigt motpol till det politiska spektaklet i Glasgow.
  TACK även för att Du samlat länkarna alla dessa värdefulla inlägg på KU. Det blev MÄKTIGT!

 2. Ulf

  Det är ju utmärkt frågan är dock som alltid hur man kan få spridning på detta dokument. Påståendet att summary for policymakers sammanfattar rapporten korrekt står sig tyvärr mycket starkt. Åtminstone i media och bland ”policymakers”.

 3. Lars Cornell

  Tack Ingemar för översättningen och de sammanfattande länkarna. Men, om jag skall vara kritisk, så duger inte språkbruket att föra ut till en bred allmänhet som befinner sig i en annan paradigm. Men den uppgiften får överlåtas till andra författare i dagspress mm.

  Ulf #3 se debatten,
  https://corren.se/asikter/artikel/folk-vill-helt-enkelt-ha-en-battre-politik/lwp1w58r
  https://vt.se/asikter/artikel/det-kommer-att-svida-i-skinnet-nar-klimatet-forandras/r3zy6mxj

 4. Lennart Bengtsson

  SPM är ett oskick. Läs huvudrapporten

  En intressant tankeställare för alla är den stora skillnaden mellan de två hemisfärerna under de senaste 40 åren med en ökning på 2°C i området 40°N-90°N (även över hav) och oförändrad temperatur 90°S – 40°S. Det visar om något att science is NOT settled.

 5. Lasse

  Vi vet att det finns fusk och förvrängning i samband med dessa rapporter.
  Inte konstigt när man förlitar sig på fuskare i stället för forskare.
  Vår man i IPCC har kanske inte fuskat men försökt!
  Michael Man vet vi har fuskat mer än forskat.
  I samband med tidigare möten har de framställt alarmistiska rapporter som bevis på frågornas vikt.
  Det håller ett tag-i bästa fall fälls de av verkligheten , som denna om Arktis is: https://www.youtube.com/watch?v=3tuqaPhiXX8

  Lägg märke till hur det genom hela processen finns förvrängning av tidigare forskning!

  #4 Se film på Youtube där Jim Steele förklarar skillnaderna mellan södra och norra halvklotet. Det rör sig om strömmande vatten( 90% av energiinnehållet?)
  https://www.youtube.com/watch?v=xyBz8OtnWmg

 6. Sören G

  På Venedig-biennalen handlar allt om klimatet. Utställande länder redovisar framtidens byggande i trä, lera och i kombinationen av biologiskt material som t.ex. svampar. Cement lyser med sin frånvaro, ingen tror på det.
  Klimatkatastrofen är redan en realitet på sydliga breddgrader påstås det. Skogsbränder, skyfall och orkaner är vardag påstår man. Och här hotar Golfströmmen att ändra riktning så at vi i stället går mot en ny istid påstås också.
  Mitt i huvudpaviljongens centrum finns en bild av Greta Thunberg.

 7. Christer Eriksson

  Sören#6
  Det är vanligt bland troende att ha en avgudabild vid altaret.

  Undras vart kyrkomötets kollekt går.

  Tänk om dom kunde ägna sig åt verkliga problem I stället.

  Tex all kriminalitet som förstör för vanliga hederliga arbetande invånare.

  Tex verkliga miljöproblem,nedskräpning av floder och hav i dom sydligare länderna.

  Tex ta tag i våldet på gatorna,skjutningen,rån,misshandel,våldtäkter,inbrott hos människor.

  Till att börja med.

  Men det är klart,då får dom inte åka på betalda sk klimatmöten och glassa med världsledare

  Det är ju högre prioterat än att den vanliga människan kan leva ett tryggt liv,utan att vara rädd för att utsättas för något våldsbrott.

  Men dagens politiker har för längesedan avskärmad sig för verkligheten.

  För att citera en viss politiker ”Någon jävla ordning får det vara ”.

 8. Johan, Uppsala

  Bra med korta, sammanfattande punkter. Men om det ska kunna nå utanför de redan insattas bör språket förenklas och förkortningar skrivas ut, t ex GMSL.

  Om dessa korta punkter dessutom kan kompletteras med exempel på tidigare felaktiga larm som nu ”glömts bort” blir de starkare (svältande isbjörnar, dränkta korallöar och kuststäder osv) .

  Sist men inte minst tror jag allmänheten behöver förstå vad de förlorar på alla dessa löst grundade klimatsatsningarna. Hur mycket skattepengar läggs på att rädda klimatet och vad skulle vi kunna få istället? Vi skulle kunna få Höjda pensioner, sänkt pensionsålder, högre löner för vårdpersonal och lärare, fler poliser, bättre underhåll av järnväg och vägar osv. Enkla tabeller med total kostnad och konkreta alternativ typ ”höja garantipensionen för alla med 3000 kr/månad”, ”anställa 4000 fler vårdbiträden inom hemtjänsten”, ”anställa 4000 fler poliser för att motverka det ökande våldet” , ”säkerställa tillgång på el året runt för att undvika elavbrott vindstilla vinterdagar (?)”. Observera att dessa uppgifter kan vara grova uppskattningar då alla siffror ändå blir mellan tummen och pekfingret. Om de dessutom kanske är lite överdrivna (i den övre delen av ev. intervall) och alarmistsidam börjar bemöta dessa siffror är det jättebra för då kommer en debatt igång om detta som idag inte finns alls.

  Kommunikationsplan i korthet:
  1) Visa på osäkerheten i den påstådda klimatkrisen (gärna med enkla grafer)
  2) Visa på några tidigare felaktiga larm och överdrifter som nu ”glömts bort”
  3) Visa på vad dessa dåligt förankrade satsningarna kostar (i skattekronor) och vad dessa medel kunde användas till istället i aktuella frågor (trygghet, elförsörjning, pension osv)

  Med dessa tre steg tror jag att det lättare kan gå att nå fram till ”vanligt folk”.

 9. Lars Cornell

  Bra Johan #8. Låt mig bidra med punkt 4) som innebär kvantifiering.

  Hybrit kommer att behöva 10 000 vindkraftverk (enligt Göran Persson i SVT). De skall förnyas vart 20e år således 40 000 vindkraftverk som är en ren rovdrift på jordens resurser och vår miljö.

  Vätgasen måste lagras i bergrum som är så ofantligt stora och dyra att vår fantasi inte räcker till.

  Kostnaden blir många tusen miljarder kronor.
  För allt det får vi (kanske) en temperatursänkning på en tiotusendels grad om 80 år.

  Om folket får frågan om de vill detta kommer de att svara i koncensus NEJ!

 10. Johan, Uppsala

  #9 Lars
  Mycket bra komplettering!

  Och det måste hållas kort! Inga detaljer. Helst bör allt rymmas på ett par sidor.

 11. Claes-Erik Simonsbacka

  Tack Ingemar för publiceringen!

  Mvh,

 12. Robert Norling

  #Johan och Lars
  Det ni beskriver och förklarar är nog den enda vägen att gå om vi vill få med oss de ”vanliga” människorna.
  Skriver många inlägg på FB grupp som jag själv skapat ”Vad händer i Hållnäs och övriga Tierps kommun”.
  Det hela började med att vi skulle begåvas med en vindelindustri precis i kustbandet i kommunen.
  Vi var ett flertal personer som opponerade oss mot detta och vi lyckades efter 7 år till slut stoppa eländet. Havsörn och Skräntärna var det som avgjorde frågan.
  Men min FB-grupp lever kvar och blandas mellan lite lokala frågor men domineras av vindkraftsfrågor, energi och sist men inte minst klimatfrågor.
  Lärdomen jag har dragit är att försöka skriva korta men slagkraftiga inlägg på ett lättillgängligt språk och gärna lite provocerande så folk får tänka till. Uppmuntra till diskussioner genom att själv vara aktiv med kommentarer.
  Gruppen har på dryga året vuxit till 1 400 medlemmar.
  Sedan delar jag inläggen på passande FB-grupper som kan vara stora vad gäller medlemmar och sedan delas det i sin tur vidare av andra om det uppfattas som ett bra och gärna avslöjande inlägg.
  Vill passa på att berätta att mycket av inspirationen till inlägg hämtas på i denna grupp.

 13. sibbe

  Klimatkatastrof vid G 20 mötet. De står för 80 % av alla CO2-utsläpp. Mötet menar att det finns ingen orsak att utlösa klimatlarm.
  Netto noll då det gäller CO2 utsläpp till 2030 ströks ur mötesprotokollet. Man strävar till att begränsa CO2 utsläpp till en obestämd tid i mitten av 2000-talet. Kina ändrade sina löften att minska CO2 utsläpp med upp till 60 % till 2030, det blir av först kring 2060.
  Inget slut på användning av kol. Kina och Indien avstyrde krav på att minska på byggandet av kolkraftverk. Även i fortsättningen får man subventioner för att söka och använda fossila bränslen.
  Och de löften att hjälpa fattiga länder med 100 miljoner per år ( som ju borde ha betalats redan 2020) sköts upp till 2023 ( vilket väl betyder att Sverige måste dra ytterligare strå till stacken)
  Och allt detta fastän planeten brinner. ”Miljöorganisationer” som Oxfam, Greenpeace, World Vision etc skummar av ilska. Likaså de flesta medier i UK, i Tyskland.
  Klimatkämpen Biden kom med tomma händer till mötet, han har svårt att bortförklara att man börjat använda igen kol för alstring av el i USA, eftersom gasen har blivit för dyrt… Som sagt, katastrof.

 14. Ivar Andersson

  Utvecklingen i Kalifornien med en svajig elförsörjning och nya fossila paniklösningar kan snart bli verklighet även i norra Europa. Gaskraftverk och dieselelverk behövs. Vilket magplask när verkligheten gör sig påmind.

 15. Ivar Andersson

  ANNA DAHLBERG i Expressen har sunt förnuft. Kalifornien får uppleva verkligheten.

  “Kaliforniens gröna guvernör har även gett order om att bygga nya, ”tillfälliga” gaskraftverk och har underlättat för bruket av dieselgeneratorer inom industrin. Enligt en kolumn i Financial Times investerar nu även hundratusentals amerikaner i Kalifornien och Texas i egna, smutsiga dieselaggregat för att säkra hushållselen i samband med strömavbrott.

  Så ser alltså verkligheten ut bakom det vackra talet om en grön omställning. Den närmast religiösa tron på att sol och vind enkelt kan ersätta planerbar elproduktion, såsom kärnkraft, leder i praktiken till effektbrist och ett fortsatt beroende av fossila energikällor. “

 16. sibbe

  Och de löften att hjälpa fattiga länder med 100 miljoner per år ( som ju borde ha betalats redan 2020) sköts upp till 2023 ( vilket väl betyder att Sverige måste dra ytterligare strå till stacken)
  Jag måste korrigera mig: det var ju fråga om miljarder dollar till u-länderna ( gärna på statschefernas konto i Genever banker…gissar jag).

 17. tty

  ”Hybrit kommer att behöva 10 000 vindkraftverk”

  Varje vindkraftverk förbrukar 500 kubikmeter betong. Alltså totalt 5 000 000 kubikmeter. Det är ungefär lika mycket betong som förbrukas i Sverige för alla ändamål under två år.

 18. tty

  #15

  Förra året minskade befolkningen i Kalifornien för första gången i delstatens historia.

  Anledning: orimliga huspriser, exploderande kriminalitet, sönderfallande infrastruktur.

  Hmm…känns inte helt obekant.

 19. johannes

  Världsproduktion 1400 miljoner ton stål ur malm. SSAB 8,8 miljoner ton.
  Hur många snurror blir det om alla skall följa föredömet?

 20. Nils Andersson

  Det hela är ett kategorifel. Det handlar egentligen inte om klimatet, utan om Machtübernahme. Det säger ävan en del av förespåkarna. Greta whatever säger att det egentligen handlar om att bekämpa patriarkatet.

 21. tty

  #19

  ”Hur många snurror blir det om alla skall följa föredömet?”

  Ungefär 1600000.

  Vilket innebär ungefär 2 miljarder ton betong, 300 miljoner ton stål, 30 miljoner ton glasfiber, 3 miljoner ton koppar, 20 miljoner ton plast, 8 miljoner ton aluminium och 8 miljoner ton ”övrigt”.

  Anslutningar, ställverk, vägar och övrig infrastruktur oräknad.

  Köp gruvaktier!

 22. Karl Erik R

  Kom ihåg vad IPCCs uppdrag är; att bevisa att antropogena CO2-utsläpp påverkar klimatet så mycket att det leder till uppvärmning till katastrofala nivåer (ungefär).

  Om jag hade fått uppdraget att bevisa att äpplen är skadliga för hälsan skulle jag göra som IPCC. Analysera stora mängder äpplen, tills jag i några hittar något ämne som kan vara hälsofarligt. Därefter använda datormodeller som beräknar vad som händer (i värsta fall) om jordens befolkning äter dessa äpplen i stor mängd fram till år 2100. Spelar ingen roll att det är omöjligt att odla och skörda så stora mängder äpplen. Alla positiva hälsoeffekter med äpplen lägger jag åt sidan eller försöker misskreditera så långt som möjligt. Har jag då enorma resurser bakom mig så är det inte svårt att övertyga stor del av befolkningen att äpplen är farliga.

 23. johannes

  #21 tty
  Hur myket CO2 utsläpp från gruvan inkl prospektering till On-knappen på vindsnurran blir det i Sverige? Världen?
  Inkludera även elektrolysens bygge och kompressionen.
  När är CO2 ”avbetalt” jämte kol?

 24. Vid stora öppningsceremonin för COP26 smälldes hockeykurvan upp stort på skärmen i ett diagram av den notoriske malthusianen Attenborough. Han ville visa att dagens ppm värde är 414 och att det inte överträffats på tusentals år. Det går att se kurvan på https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/opening-ceremony vid tidpunkten: 1:12:28. Han börjar sitt tal vid 1:11.18.