Ny rapport om klimatförändringars biologiska påverkan

CCR2b-page-art
Det är NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change) som nyligen kommit ut med sin Klimatrapport II. Den finns att ladda ned härifrån. Det finns också en kortare summering för beslutsfattare på 30 sidor att ladda ned. Den kan ni gärna skicka till era kommungubbar, och till miljödepartementet och jordbruksverket! 🙂
Det är den biologiska influensen det handlar om. Konsekvenserna för mänsklig välfärd, ekonomi och energi kommer senare.
Uppdatering: Några sammanfattande punkter från NIPCC-rapporten via JoNova

 • Atmospheric carbon dioxide is not a pollutant. It is a non-toxic, non-irritating, and natural component of the atmosphere. Long-term CO2 enrichment studies confirm the findings of shorter-term experiments, demonstrating numerous growth-enhancing, water-conserving, and stress-alleviating effects of elevated atmospheric CO2 on plants growing in both terrestrial and aquatic ecosystems.
 • There is little or no risk of increasing food insecurity due to global warming or rising atmospheric CO2 levels. Farmers and others who depend on rural livelihoods for income are benefiting from rising agricultural productivity around the world, including in parts of Asia and Africa where the need for increased food supplies is most critical. Rising temperatures and atmospheric CO2 levels play a key role in the realization of such benefits.
 • Rising temperatures and atmospheric CO2 levels do not pose a significant threat to aquatic life. Many aquatic species have shown considerable tolerance to temperatures and CO2 values predicted for the next few centuries, and many have demonstrated a likelihood of positive responses in empirical studies. Any projected adverse impacts of rising temperatures or declining seawater and freshwater pH levels (“acidification”) will be largely mitigated through phenotypic adaptation or evolution during the many decades to centuries it is expected to take for pH levels to fall.
 • A modest warming of the planet will result in a net reduction of human mortality from temperature-related events. More lives are saved by global warming via the amelioration of cold-related deaths than are lost due to excessive heat. Global warming will have a negligible influence on human morbidity and the spread of infectious diseases.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Fredrik Berg

  En tanke, vet beslutsfattare överhuvudtaget att NIPCC finns, når de överhuvudtaget fram till någon? Det känns som att de flesta politiker antingen accepterar allt de big green machine säger eller ibland är en del av den.

 2. Thomas P

  Fredrik #1 För att citera vad Lennart Bengtsson skrev om deras förra rapport:
  ”Man kan knappast undgå tanken att NIPCC är ett tydligt beställningsarbete där kravet har varit att visa att växthusgasökningen och speciellt koldioxidökningen är harmlös med en obetydlig effekt på klimatet. Och om det skulle ha någon effekt så är denna huvudsakligen positiv.
  För seriösa medborgare kan jag bara föreslå att ignorera denna tvivelaktiga rapport och vänta på IPCCs nästa utvärdering 2014. Tills vidare kan IPCCs utmärkta och välbalanserade utvärdering från 2007 användas.”

 3. Jag har svårt att betrakta en SPM för välbalanserad om den endast tar upp negativa effekter och inte positiva effekter (eller åtminstone neutrala effekter). Dassa SPMer som IPCC kommer med kan väl knappast kallas någonting annat än rena beställningsjobb?

 4. Helge

  #2 Thomas P
  Är inte alla medborgare seriösa?
  Vidare, påstår du att det som står i rapporten är fel till 100%? Om inte hur mycket är fel och kan du peka på något specifikt? Eller är det lite som vanligt att man ska prata skit i allmänhet om dokument och personer som inte säger amen till allt som IPCC hävdar oavsett hur duktiga och välrenommerade de är?
  Jag läser gärna IPCC rapporter, men kritiskt som med allt annat jag läser. Den som tror att det i dagens medierapportering, vetenskapliga rapporter, politiska rapporter mm, bara står sanningar är nog mindre än lovligt naiv.

 5. Thomas P

  Helge #4 Jag citerade bara vad en klimatforskare som Lennart Bengtsson skrivit. Du kan läsa hela hans inlägg här:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2011/09/lennart-bengtsson-om-nipccs-nya.html
  ” påstår du att det som står i rapporten är fel till 100%? ”
  Säkerligen inte. Däremot har de noga valt ut de fakta som stödjer deras agenda. Ser man till hvududförfattarna är jag inte imponerad. Det är samma lilla grupp individer som återkommer gång efter annan. Nyss skrevs det upprört här hur en av författarna till IPCC:s rapport var kopplad till WWF. Kanske dags att kolla hur de där författarna är kopplade till Shell, Peabody Energy, Western Fuels Association, Heartland Institute etc.

 6. Ingemar Nordin

  NIPCC tar upp mängder med seriös, peer-reviewad och publicerad vetenskaplig litteratur som IPCC brukar negligera eller ”glömma bort”. Därför är det helt nödvändigt att sätta sig in i NIPCCs rapporter också – om man är intresserad av klimatforskningen alltså.
  Tyvärr är politiker och journalister inte intresserade av den klimatvetenskapliga frågan som sådan utan är mest inriktade på att hitta sådant som bekräftar deras politiska agenda, så därför nöjer de sig med IPCC rapporter, nej de verkar nöja sig med IPCCs SPM, nej inte ens det – de nöjer sig med vad Pauchauri och andra propagandistiska talespersoner och rådgivare PÅSTÅR att det står i rapporterna.
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/03/16/radgivarna-bakom-extremvaderslognen/

 7. Thomas P #5
  >Kanske dags att kolla hur de där författarna är kopplade till Shell, Peabody Energy, Western Fuels Association, Heartland Institute etc.
  Istället för att bara komma med antydningar så gör det då för tusan!

 8. Thomas är ju den som brukar hävda att IPCC utgör gräddan av experter, och att just för att de är så kvalificerade skall vi lita på att de minsann tänkt på allt som dessa förbannade ’skeptiker’ skulle kunna komma på att klaga om. Och att det därför är ’den bästa kunskap’ som finns att tillgå. Osett!
  Allt annat försöker han dissa (också osett) som körsbärsplockat och ’inte imponerande’ … Utan någon som helst specifikation.
  Och allt detta efter att IPCC under nu fem rapporter med eftertryck visat att man inte håller på med vare sig objektiva sammanställningar eller kunskapssökande.
  Han predikar nog bara för det troende numera … jag kanske för att han själv tillhör deras förtvinanden skara …

 9. lennart bengtsson

  Jag vill återigen betona att IPPCs vetenskapliga rapporter som den från september förra året ger en bra och i stort objektiv sammanfattning av kunskapsläget. Problemet är hur rapporten förvanskas först i sammanfattningen under politiska påtryckningar och sedan i ännu högre grad i media. Det är hedrande att en framstående ekonom som professor Tol inför den aktuella rapporten har satt ned foten och klart tagit avstånd från IPCCs politisering. Resultatet härav blir att vetenskapligt framstående och självständiga forskare mer och mer tar avstånd från IPCC i sin nuvarande form och IPCC därmed kraftigt förlorar sin status. Jag har vidare alltid varit emot idén att rapporten skall vara enhällig samt den olyckliga traditionen att ge sannolikhetsuppgifter utan att göra klart att det rör sig om expertomdömen och inte som många förleds att tro en sammanfattning av vetenskapliga resultat. Den aktuella delrapporten har ju varit ett problem tidigare med diverse ovederhäftiga uppgifter.
  Jag tycker fortfarande att NIPCC i likhet med andra partsintressen som den tidigare rapporten från Världsbanken inte bidrar positivt till kunskapsläget utan snarare skapar ytterligare förvirring. Det är därför extra tråkigt att notera att IPCC med denna senaste något oseriösa rapport ytterligare förlorat sin objektivitet och ställning.
  lennartB

 10. Thomas P

  William Connolley noterar att rapporten i alla fall är miljövänlig i någon mening, dvs den är bra på återanvändning. Mycket av texten är kopierad från tidigare rapporter och blogginlägg av samma författare:
  http://scienceblogs.com/stoat/2014/04/02/le-nipcc-ancien-est-deja-arrive/

 11. Peter Stilbs

  Thomas #10 – vissa saker tål att upprepas – andra inte 😉

 12. Fredrik Berg

  Kan någon bevisa att NIPCCs rapport är ett beställningsverk av oljeindustrin medan IPCCs är helt ofärgad av miljörörelser och politiska önskemål?
  Bl.a. när det gäller genusfrågan så har ju Margareta Winberg öppet erkänt att hon beställt forskningsresultat så att så skulle ske från politiskt håll är ju inte längre otänkbart.

 13. Peter Stilbs

  Jag känner flera av dem som deltagit i skrivandet av NIPCC-rapporterna och menar att de gör det hela av rent ideella skäl. Oljeindustrin etc hör ju dessutom till den sektor som vill sko sig på ”klimathotet”, och samtidigt framstå som ”miljömetvetna” i konsumenternas ögon.

 14. Ann L-H

  Inga-Britt Ahlenius har en artikel i dagens GP/debatt. Ingressen väcker intresse: ”Debatten om de europeiska frågorna är generellt begränsad, knappt existerande. Den som kritiserar EU i sina olika delar, definieras ut som Europafiende och petas ut ur åsiktskorridoren.”
  Begreppet åsiktskorridoren har myntats av prof. Henrik Ekengren Oscarsson i Gbg. Det är den buffertzon där man fortfarande har ett visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av sitt mentala tillstånd.
  https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2329994-vanner-av-europa-maste-fa-kritisera-eu-projektet
  Ahlenius skriver ”den informerade debatten är angelägen”.
  Tankarna går självklart till klimathotsdebatten i allmänhet och de två aktuella SPMs i synnerhet. Såvitt jag förstått är IPCC/SPM en produkt som förvanskat innehållet i IPCCs rapport. Tack vare eller trots det äger den scenen i klimatfrågans smala åsiktskorridor.
  NIPCC skriver att de ”examines the scientific research on the impacts of rising temperatures and atmospheric CO2 levels on the biological world” och resultatet kan man läsa i deras SPM.
  Lennart Bengtsson uttrycker här i #9 att den ”inte positivt bidrar till kunskapsläget”.
  Lennart Bengtsson, såväl politiker som miljöjournalister läser naturligtvis KU. Ett sådant uttryck gör att dörren åsiktskorridoren blir än mer svårforcerad. Är det förenligt med möjligheten till en informerad debatt och hur kan man motivera uttrycket ”inte positivt bidrar till kunskapsläget”?

 15. Thomas P

  Peter #13 ”Jag känner flera av dem som deltagit i skrivandet av NIPCC-rapporterna och menar att de gör det hela av rent ideella skäl.”
  ”the Science and Environmental Policy Project, run by Fred Singer, and the Centre for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, run by Craig Idso. Both men were funded by Heartland, with Idso receiving $11,600 per month and Singer $5,500 a month, according to the 2012 budget.”
  http://www.theguardian.com/environment/2012/feb/17/heartland-institute-fresh-scrutiny-tax
  Hur mycket de tjänar totalt från olika håll är omöjligt att säga. Det finns ingen FOIA för privatpersoner och Idsos center har som policy att inte uppge var deras pengar kommer ifrån.
  ” Oljeindustrin etc hör ju dessutom till den sektor som vill sko sig på ”klimathotet”, och samtidigt framstå som ”miljömetvetna” i konsumenternas ögon.”
  Delar av olje- och kolindustrin vill ge sken av att de bryr sig om miljön samtidigt som de pumpar och bryter så mycket som möjligt. Dvs, de även om de vill utåt sett verka ta AGW på allvar vill de inte att efterfrågan på deras produkter skall minska. Andra, som Koch, låtsas inte ens bry sig om miljön.

 16. Herrejösses Thomas …
  Dummaste gamla vänster- och miljötugg. Och dum-narrativet som om att företagen är dom onda och hänsynslösa, emedan de som lever på skattemedel och pratar fint är dom goda och ädla …
  Angående att ’låtsas bry sig om miljön’!? Hur är det med dig själv på den punkten?
  Jag har läst väldigt mycket prat från dig (auktoritetstro, utopiska visioner, önskan om mer politik, byråkrati och ffa att drömmar om att få lägga sig i precis alla aspekter av vanliga människors liv).
  När det gäller att faktiskt bry sig om miljön på riktigt, eller bara hantera (tex diskutera) verkliga faktiska problem och ffa att dessa alltid innebär att man måste göra val som alla har fram och baksidor etc ..
  .. då är det totalt tomt på substans hos dig, precis som hos så många fler på din sida.
  Problemet du mfl har är att oljeindustrin tillhandahåller en produkt som har ett verkligt värde, och som människor är beredda att betala för (och politiker gillar att beskatta jättehögt). Samtidigt som alla skvadroner av försörjda pratmakare som gärna pratar om ’miljö’ och numera tom ’klimat’ inte levererar ngt alls av värde, men däremot vållar mycket extra resursslöseri och netto är en påtaglig miljöbelastning (samtidigt som de alltså inte får ngt uträttat)

 17. Svemp

  Tompa är som pastor Fridolin. Hänvisar till profeter och den heliga skrift som axiom och kopplar bort eventuella möjligheter till att använda system 2 i hjärnan.

 18. Svempa

  Jonas N # 16
  Hear, hear!

 19. Gunbo

  Ingemar Nordin skriver: ”NIPCC tar upp mängder med seriös, peer-reviewad och publicerad vetenskaplig litteratur som IPCC brukar negligera eller ”glömma bort”.”
  Jag har nu gått igenom listan på litteratur i den nya rapporten och vad hittar man? Jo, artiklar från 1968, 1918, 1902-1904, 1982, 1983, 1974, 1968, 1982, 1978, 1974 och 1974.
  Vidare finns referens till The Many Benefits of Atmospheric CO2 Enrichment, som är en BOK utgiven av SPPI och ingalunda peer-reviewad samt en Report of the Workshop on Anticipated Plant Responses to Global Carbon Dioxide Enrichment som också ingår en bok, Carbon Cycles and Climate: A Selected Bibliography, Volym 1 från 1980.
  Tre referenser till tidigare Climate Change Reconsidered rapporter ingår samt en referens till IPCC från 2007 och två från 2013.
  Varför referera till urgamla artiklar från början av 1900-talet när det finns så mycket nyare studier?
  Hur kan man kalla detta seriöst?

 20. Ingemar Nordin

  Gunbo # 19,
  Det är inte snällt av dig att ljuga om att du tittat på referenserna. Vem som helst kan gå in i deras rapport, kapitel för kapitel och konstatera att du har fel. Men låt oss lämna denna pinsamhet från Gunbo.
  Jag upprepar: NIPCC-rapporten refererar och sammanfattar mängder av seriös, peer-reviewad och vetenskapligt publicerad litteratur om effekterna på flora, fauna och jordbruk. Det är helt uppenbart att alla som är seriöst intresserade av detta ämne även måste läsa deras rapport.
  Man kan som Thomas låtsas som om litteraturen inte finns, eller att de som gör sammanfattningar är köpta. Men faktum kvarstår, att en vetenskaplig genomgång måste ta hänsyn även till positiva effekter av en ökad koldioxidhalt i atmosfären. Detta bidrar i hög grad till kunskapsläget.

 21. Ann L-H

  Gunbo, bara årtalen är i och för sig rätt ointressanta. Allt beror väl på i vilket sammanhang de används. I förra rapporten (2009), som jag läst rätt ordentligt gjordes då och då intressanta historiska tillbakablickar för att ge perspektiv. Hur det ser ut i senaste rapporten har jag inte grepp om ännu, jag har hittills endast läst SPM.
  Men kämpa på du.

 22. amaze

  Vi är väl i verkligheten på väg mot kallare tider. Vi lever ju i en istids värmeperiod sådär geologiskt och i nåt skede skall det bli en nedisning igen.
  Undrar hur det biologiska livet skulle reagera på en 2 graders sänkning av medeltemperaturen på typ 10 års perspektiv.
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/globalwarming/images/temperature-change.jpg

 23. Thomas P

  amaze #22 ”Undrar hur det biologiska livet skulle reagera på en 2 graders sänkning av medeltemperaturen på typ 10 års perspektiv.”
  Talar du om riktigt stort vulkanutbrott här? Då blir det ett par magra år tills klimatet återhämtar sig. Annars finns det inget som talar för något sådant scenario. Tvärtom talar allt för att det kommer fortsätta bli varmare under lång tid framöver. De geologiska processer som styr istiderna är så långsamma i förhållande till den antropogena påverkan.
  Jag vet inte vad du menar att din bild över korrelationen mellan CO2 och temperatur skulle visa i sammanhanget. Tänkte du dig att man skulle extrapolera till dagens CO2-halt för att se vilken temperatur det borde ge? Tur nog förväntas inte temperaturen stiga fullt så mycket, annars skulle vi ha ett totalt ohanterligt problem.

 24. Gunbo ditt aktivist-skämt!
  De allra flesta av naturlagarna (så som de är kända för oss) är riktigt gamla, dvs från många decennier till århundranden. Och det de beskriver är ännu mycket äldre, ca 15 miljarder år (innan dess har man dålig koll)
  Din argumentation nu om att ’kunskapen skulle minsann vara gammal’ är ju bara patetisk, närmast desperat.
  Om du vill hävda ngt så måste du ju hävda att saker är fel. Inte att detta varit känt sedan länge! Men gör du det? Nej, du håller på som larvigaste aktivisten, och framhärdar nu rent strunt.
  Vilket ju tyvärr varit klimataktivisternas metod sedan de fick ett eget FN-organ: Att hävda att nu den nya proceduren gör att de minsann har rätt, bara de skriver ner saker.
  Som sagt, du begriper noll av vad forskning faktist är och innebär!

 25. Gunbo, min undran är snarare ifall du verkligen tror på alla dumheter du försöker med här?
  Alla som läser dig inser snabbt att du inte har koll på eller förstår hur kunskapsuppbyggnad om verkligheten går till. Och jag skulle tro att de flesta inte håller den oförmågan emot dig. De allra flesta vill lita på ’auktoriteter’ men slippa att själva avgöra ifall dessa också är vad de utges för att vara …
  Min i ditt fall är det ju fullständigt bedrövligt: I en annan tråd ville du hävda att uförda experiment var ’värdelösa’ och samtidigt hävda att icke-experiment skulle vara en mycket bättre ’auktoritet’ om samma sak som de utförda exerimenten testade!
  Maken till idioti får man ju faktiskt leta efter! Min fråga är: Tror du verkligen på allt du försöker här, Gunbo?
  För om du gör det är det verkligen illa. Och om du inte gör det, vill jag verkligen veta vad du hoppas på att kunna uppnå genom att försöka bull-shit:a med icke-argument här! Vet du det?

 26. Thomas #23
  Ja, det är ju vad de hypoteser du satt din tilltro till har förutskickat. Och vilka nu inte har inträffat på 1½ decennium. Men du kanske fortfarande hoppas på att de ändå skall ha visat sig vara korrekta. Och att det bara varit ’slump’ som gjort att dina förhoppning/hypoteser inte visat sig inträffa.
  Dvs att du nu hoppas på sannolikheter på storleksordningen enstaka %, dvs markerat under nivån för ’falsifiering’ i normal vetenskaplig diskurs. Och dessutom på riktigt, dvs när experimentet urförts och man kollar alla resultaten!
  Elller försöker du bara med dimridåer till ’amaze’ i förhoppningen att han inte vet vad frågan gäller?

 27. ThomasJ

  Test

 28. amaze

  Jag svarar mig själv #22, i Australien tycks man ha forskat i hur aboriginierna adapterade sig under den senaste nedisningsperioden för ca. 20 000 år sedan. Då skall det ha varit 10 grader kallare som mest.
  http://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130923093122.htm

 29. Gunbo

  Ingemar Nordin #20
  ”Det är inte snällt av dig att ljuga om att du tittat på referenserna.”
  Jag kollade referenserna i Summary for Policy Makers. Det är ju den som skall gå till beslutsfattare (kommungubbar m fl), som förmodligen inte läser den längre rapporten. Är det inte viktigt då, för trovärdighetens skull, att referera till nyare forskning? Dessutom, referenser till en bok utgiven av SPPI motsäger ju deras påståenden om att de använt sig av peer-review litteratur.

 30. Ann L-H

  Gunbo – Du hade ”gått igenom den nya rapportens” referenser (#19). En ny Donna Laframboise på G, kanske. Och så visar det sig att det är NIPCC/SPM, som du skärskådat. SMP! och dessutom utan förklarande kommentarer och diskussion hur de använts. Och vet Du, Du missade en från 1800talet. Vilket magplask.

 31. Peter F

  Har ni sett det här ?
  http://antropocene.se/2014/april/vem-skall-man-lita-pa-i-klimatdebatten.html#comments

 32. Stämmer det, Gunbo?
  Har du nu dels ljugit igen om vad du säger dig ha läst och gjort falska påståenden baserat på detta? Och dessutom försökt införa en alldeles ny idé om kunskap, nämligen att experimentella resultat inte gills om experimenten utfördes för länge sedan?
  Det är ju för rart! Du börjar låta som husaktivisten TP snart. Vilka påståenden som helst duger bara de försvarar CAGW-kultens tro!
  🙂

 33. Gunbo

  Ann L-H #30,
  ”Du hade ”gått igenom den nya rapportens” referenser (#19). ”
  Medger att jag missade skriva ”gått igenom SPM i den nya rapportens”. Liksom du hade jag inte hunnit läsa mer än SPM men som jag skrev i #29: ”Det är ju den som skall gå till beslutsfattare (kommungubbar m fl), som förmodligen inte läser den längre rapporten. Är det inte viktigt då, för trovärdighetens skull, att referera till nyare forskning?”
  ”SMP! och dessutom utan förklarande kommentarer och diskussion hur de använts.”
  Hur ska man kunna reda ut vilken litteratur de stödjer sina utsagor på när det inte finns några fotnoter eller hänvisningar till litteratur i själva texten? Det finns bara en lista på referenslitteratur i slutet av SPM och flera av artiklarna går inte att hitta annat än som referenser i någon bok.
  Jag frågar än en gång: är det här seriöst? Men det uppfattas väl så när tron är tillräckligt stark. 😉

 34. Ann LH

  Gunbo – jag tror inte att du och jag har läst samma summary.
  I mina ögon är den överskådlig, lättläst och klar som kristall. Vill man veta mera i någon fråga så är det lätt att gå vidare till själva rapporten och fördjupa sig där med i källor och allt. De två hänger väl samman, det märks att det är samma författare till de båda skrifterna och att de skrivit summaryn när de visste vad – och var -som stod i rapporten. Jag fann tex glomalin på nolltid. Det var ett ämne jag inte tidigare hade kommit i kontakt med skamligt nog, men nu vet jag betydligt mer.

 35. Off Topic
  Inhägnaden har varit stendöd i över två veckor. Inga postningar och inga kommentarer heller.
  Men nu tog någon (Patrik L) sig modet och skulle skriva något om dessa förbålda ’förnekare’ som sabbat hela deras mysiga GlåbalWårming knytkalas för allsköns aktivister och andra stollar …
  Tyvärr valde han absolut lägsta tänkbara nivå, nämligen att vilja dra upp seriemytomanen Lewandowsky och dennes katastrofala inhopp i klimatdebatten. Och hans försök att ’psyklogisera’ dvs stolle-förklara klimathotsskeptikerna … Hans uppföljningsartikel ’Recursive Fury … ’ som kom i mars 2013 redan, hade ganska kort därpå tagits ned från journalens hemsida då där kommit flertalet invändningar. Nu, för några dagar sedan drogs den officiellt tillbaka helt och hållet.
  Klimathotssfären (som till ansenliga delar gottat sig fruktansvärt mycket åt Lewandowskys idioti-dynga, inklusive Inhängnaden) spelade ut sin indignation och förgrämelse på många ställen och även i MSM.
  Och idag (eller igår?) kom inhämngnaden med sitt bidrag till latrintunneskrapandet, och skriver:
  Vetenskaplig tidskrift vek sig för hot
  och fyller på med den vanliga skiten, försöker upphöja Lewandoskys dynga till både vederhäftigt och tom ’vetenskap’ och vi tom höra att alla möjliga undersökningar visat att det viss skulle hålla hög vetenskaplig och etisk kvalitet.
  Ja, man argumenterar faktiskt det om Lewandowskys dynga. Som vanligen pekandes på fraser på ngt papper som skalla ’intyga’ det.
  Men det vill sig ändå inte för Inhängnaden. För idag kom journalen, Frontiers in Psychology, ut med en mycket tydlig kommentar pga av all uppståndelse i alarmistmedia.
  Man skriver tex vädligt tydligt:
  ”Frontiers did not “cave in to threats”; in fact, Frontiers received no threats.”
  Och iaf jag menar att man är ganska (dvs ordentligt) kritisk till Lewandowskys arbete och ev även metoder i den texten. Hur som helst är det glädjande att en vetenskaplig journal för en gång skull näpsar den allra värsta dynga som klimathotsanhängarna försöker hänga upp i sin julgran …
  Och Inhängnaden hade alltså ännu en gång satsat på tokfel häst. Vilket ju inte är ngt nytt. Bara lite pikant eftersosm det var första försöket på en halv månad.
  🙂

 36. Dikten överträffar sig själv!
  Som sagt, det är inte lätt att vara klimathotsanhängare numera. Speciellt om man öht inte kan ngt om frågorna (vilket ju gäller de allra allra flesta) men ändå så gärna vill hejja på ändå …
  ”http://www.shapingtomorrowsworld.org/rfmedia.html”Stephan Lewandowsky hade tydligen gjort ungefär samma sak på sin egen (grupp-)blogg på UWA (Univ Western Austr.) idag, där han samlat allt mediastöd han hade fått för sin ’under hot’ indragna artikel.
  Bara timmar innan journalen tydligt klargjorde både att medierapporteringen mest var strunt, och formulerade ganska skarpa (men inlindade) ord om artikeln som drogs tillbaks
  Det är sannerligen inte lätt längre. Trots att både gammelmedia, politikerna, ’experterna’ och vetenskapen (97% av den iaf, godtyckligt definierat) och gigantsiak pengar är på deras sida …
  Det vill sig inte för dem, hur hårt de än spinner, skruvar, justerar, och värre …

 37. Thomas P

  Jonas #35 Jag antar att du följde din länk vidare bakåt för att se vad tidskriften tidigare hävdat:
  http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2014.00293/full
  Där hävdade man ”This investigation did not identify any issues with the academic and ethical aspects of the study”
  Nu har man plötsligt ändrat sig till att säga: ”As a result of its investigation, which was carried out in respect of academic, ethical and legal factors, Frontiers came to the conclusion that it could not continue to carry the paper, which does not sufficiently protect the rights of the studied subjects. ”
  Man kan ju roa sig med att spekulera om varför de ändrade sig. Det kanske kan bli en ny uppföljande studie? Det är i alla fall belysande hur många ”skeptiker” som i andra sammanhang skriker sig blåa om hur forskning tystas här applåderar. Här ett exempel på sådan dubbelmoral:
  http://davidappell.blogspot.co.uk/2014/04/monckton-hypocrisy-2monckton.html

 38. Thomas,
  Jag hade sett det förut, och även hur alarmisterna precis som du försöker läsa detta som att Lewandowskys inte bara friats för kritiken utan tom bekräftats i sin dynga. Men tyvärr, orden betyder inte ngt sådant. De är försiktigt skrivna i syfte att hålla ryggen fri, och säger att inga brister pekas ut explicit. Vi vet inte ens om man undersökt saken öht, eller om man bara avstår från att specificera dem.
  Även det senaste uttalandet är varsamt formulerat, men man är tydlig med att alstret inte håller tillbörlig nivå. (Vilket ju varit uppenbart hela tiden, och än mer hans föregående ’Hoax-paper’.)
  Men du måste ha läst slarvigt, för jornalen beskrev att dom hade en konstruktiv dialog med forfattarna och erbjöd dem att få en ny version (med bristerna rättade) införd i samma utgåva som återkallandet. Vilket Lew et all också försökte. Men vilket alltså heller inte häll måttet. Och jo, journalen skriver precis det.
  Jag ser gärna mer av Lewandowsky om klimathotstron mm, och glädjer mig över ju fler som försöker hjälpa och försvara hans arbete och tom push:a för det. Att (eller ifall) du skulle vilja lyfta fram LEwandowsky och vad denne drar fram skulle jag välkomna varmt. Och att Inhängnaden hakar på dig är precis så bra som det kan bli … Det är verkligen där de hör hemma (med så många andra)
  Men din avslutning är mer än märkligt osammanhängande.
  För det första brukar skeptiker förorda väl genomförd forskning, och att resultat/mätningar/observationer skall avgöra vad är kvalitet.
  För det andra är Lew:s kackande inte forskning, och sådan har inte undetryckts. Tvärtom, hans ’resultat’ har massor av individer fått se, och de finns kvar att beskåda. Men tidningen (utan yttre påtryckningar) kom fram till att de inte vill stå för innehållet.
  Sen kommer David Appel upp, som ju är en annan av dessa mindre lyckade figurer som vill hålla klimathotstron och mycket av påhänget där vid liv. Och som ofta gör bort sig.
  Och till sist Monckton vars iblanduppskruvade retorik låter sig häcklas. Vad har har det med det hela att göra? JAg håller för övrigt med om att brott begågna skall undersökas och åtalas om möjligt. OCh när det gäller klimathotspengar kan vi vara säkra på att där finns massor av brottslighet som försökt komma över dem.
  Åsiktsbrott är det bara tokvänstern och klimatalarimster som förespråkar vad jag vet. Och de överlappar ju ganska betänkligt …
  Vad var din poäng med allt detta? Är det jobbigt att Lewandowskys forskningsfusk kommer ikapp honom och att fler ser hur illa det faktiskt är ställt? Och att alla som ivrigt hejjat på från sidlinjen får skrivet på näsan att ni hoppades på värsta sortens charlatan?
  Eller varför kommer din radda med helt andra och ovidkommande saker på slutet?
  Hittils hade du ju inte ens varit så värst befläckad av Lewandowskys dynga …

 39. Gunnar Strandell

  Gunbo #33
  Citat:
  ”Men det uppfattas väl så när tron är tillräckligt stark. 😉 ”
  Din sats, kompletterad med en sarkastisk smiley är djupt kränkande för alla som tror på ett öppet samhälle där det är tillåtet att beskriva och tolka fakta samt att dra slutsatser utifrån det.
  I synnerhet när du ihärdigt driver linjen att man ska göra tvärtom: Bestäm målet och ta fram fakta som stödjer radikala åtgärder för att nå det. Måla upp skräckinjagande projektioner som alternativ till den förutbestämda handlingslinjen. Och om fakta talar emot linjen, angrip de som tagit fram och publicerat dessa fakta.
  AR5-WG2-SPM är faktiskt mycket mer rakryggade när de redovisar både projektioner och uppmätt temperaturutveckling.
  Gör som de Gunbo och håll dig till sanningen, hela sanningen och ingenting annat!
  I bilden jag länkar till syns den uppmätta temperaturen och projektionerna, så att var och en kan göra sin egen bedömning.
  Länk till bild från fig. SPM 5 i AR5,WG2, SPM:
  http://uploadpie.com/iFXd1

 40. Pingback

  […] N har en mycket intressant kommentar som en händelse av det mer roande slaget. Den är så rolig att jag rentav måste skriva ett litet […]

 41. Gunnar S
  Jag tror du ställer för höga krav på allas vår Gunbo när du uppmanar honom:
  ”håll dig till sanningen, hela sanningen och ingenting annat!”
  Gunbo känner inte till hela sanningen. Och nästan alltid känner han inte heller till vad som är sant resp inte, och har heller inga möjligheter att värdera eller avgöra vad olika påståenden kan tänkas betyda. Hans normala MO är att leta reda på saker han vill tro på, varefter han försöker upphöja deras avsändare till ’auktoriteter’. Och förstås motsatt ’metod’ rörande saker han inte vill tro på. Nyckelorden här är just ’vill tro på’ resp ’inte vill tro på’. Det är hans navigationsmetod.
  Personligen skulle jag nöja med mig att uppmana honom att inte skriva saker han vet inte stämmer. Och heller inte hävda påståenden han tror på och/eller letat och hittat, och framlägga dem som om de vore fakta.
  Vilket även det är en ’tall order’ för vår Gunbo, eftersom han inte kan särskilja faktapåståenden från åsikter …
  Att han dessutom skulle redovisa sina överväganden för hur han kommit fram till allt sådant han vill tro på … det tror jag är alldeles för mycket begärt!
  🙂