biologi

Ny rapport om klimatförändringars biologiska påverkan

Det är NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change) som nyligen kommit ut med sin Klimatrapport II. Den finns att ladda ned härifrån. Det finns också en kortare summering för beslutsfattare på 30 sidor att ladda ned. Den kan ni gärna skicka till era kommungubbar, och till miljödepartementet och jordbruksverket! 🙂 Det är den biologiska   →