Falska profetior om undergång kommer inte att fixa klimatet

Richard Tol
Richard Tol har hoppat IPCC eftersom han anser att rapporten som WG2 har arbetat fram är alltför alarmistisk skriver The Guardian. Han förklarade sina tankegångar lite mer ingående i en artikel i Financial Times  i måndags, dvs samma dag som rapporten från IPCC WG2 publicerades. Richard Tol forskar inte i grunden för en av människan orsakad klimatförändring men väl vad effekterna kan tänkas bli. Jag har här översatt artikeln i Financial Times efter bästa förmåga och som ni ser ifrågasätter han inte IPCC-rapporten från WG1 om den vetenskapliga grunden. Jag tycker dock att han har goda poänger med det han ifrågasätter, dvs effekterna och vad vi ska prioritera för att på bästa sätt hjälpa människor.
”Människan är en tuff och anpassningsbar art. Människor lever på ekvatorn och i Arktis, i öknen och i regnskogen. Vi överlevde istiden med primitiv teknik. Idén att klimatförändringarna utgör ett existentiellt hot mot mänskligheten är skrattretande.
Klimatförändringarna kommer att få konsekvenser, förstås. Eftersom olika växter och djur trivs i olika klimat, kommer det att påverka naturliga ekosystem och jordbruk. Varmare och blötare väder kommer att öka spridningen av tropiska sjukdomar. Haven kommer att stiga, vilket sätter press på alla som bor vid kusten. Dessa effekter låter alarmerande, men de måste sättas i perspektiv innan vi dra slutsatser om politiken.
Enligt måndagens rapport från Intergovernmental Panel on Climate Change, kan en ytterligare uppvärmning av 2 grader orsaka förluster motsvarande 0,2-2 procent av världens bruttonationalprodukt. Med nuvarande utveckling skulle denna nivå av uppvärmning ske någon gång under andra halvan av 2000-talet. Med andra ord är ett halvt sekel av klimatförändring ungefär lika illa som att förlora ett år av ekonomisk tillväxt.
Sedan början av krisen i euroområdet, har inkomsterna för den genomsnittlige greken fallit mer än 20 procent. Klimatförändringarna är inte det största problemet för mänskligheten. Det är inte ens det största miljöproblemet. Världshälsoorganisationen uppskattar att omkring 7 miljoner människor dör varje år till följd av luftföroreningar. Även enligt de mest pessimistiska uppskattningarna förväntas klimatförändringarna inte orsaka förlust av liv på den skalan i ytterligare 100 år.
Stigande temperaturer kan även vara till nytta i början. Många fler människor dör under ovanligt kalla vintrar än under ovanligt varma somrar. Koldioxid hjälper växterna att växa, och högre koncentrationer gör dem mindre törstiga. Dessa fördelar uppvägs snabbt av den skada som uppstår när uppvärmningen blir mer uttalad och är förmodligen borta med en 2 gradig uppgång. Inkrementella effekter slår negativt när temperaturen stiger med ca 1C – en nivå som verkar oundviklig, oavsett vad vi gör med utsläpp av växthusgaser.
Klimatförändringen är komplex och dess konsekvenser mer så. Vi har begränsad kunskap om konsekvenserna av den blygsamma förändring som har skett i det förflutna. Det är ännu mer osäkerhet om effekterna av den snabba förändringen som förväntas i framtiden .
Fattigare länder – som är mer beroende av jordbruk och tenderar att leva på varmare platser – är mycket mer sårbara för klimatförändringar. Om Storbritanniens klimat blir mer som Spaniens, kan man kopiera det landets regim av siesta, sena middagar och hus som håller värmen ute. Men varmare ställen måste uppfinna nya mekanismer från grunden  De är också sannolikt att de kommer att ha mindre resurser och kanske inte har tillgång till den nödvändiga tekniken.
För att skydda London mot den stigande havsnivån kommer Thames Barrier att behöva bytas ut. Detta är dyrt, men det kommer att ske. Bangladesh är också utsatta för en höjning av havsnivån, de har svårt att klara även nuvarande översvämningar. Men de är ungefär lika fattiga som ett annat låglänt, tätbefolkat land var för ett och ett halvt sekel sedan när de började sitt första stora säkerhetsprogram mot översvämningar – Nederländerna. De gjorde det eftersom de hade en stark regering som kunde gåt till beslutsam handling. Så länge som det saknas i Bangladesh, kommer landet att vara sårbara för klimatförändringar. Men dess kärnproblem är politiskt.
Malaria är ett annat exempel. Det var en gång endemisk i Europa och Nordamerika. Men moln av bekämpningsmedel dödade myggor, och tömning av inlands-våtmarker minskade deras livsmiljö. Idag är malaria begränsad till fattiga länder. Klimatförändringarna kommer att göra sjukdomen värre. Den ekonomiska tillväxten kommer att få den att försvinna.
I värsta fall kan klimatförändringen skära ner skördarna i Afrika till hälften. Men avkastningen skulle öka tiofalt – i samma klimat, på samma jord – om självförsörjande bönder började använda testa andra grödor och tekniker på försöksgårdar. Klimatförändringarna kan bli en stor fråga i Afrika. Men det är inte alls lika viktigt som brist på besittningsskydd, dåliga vägar, rövande krigsherrar och så vidare.
Minska utsläppen är inte det enda sättet att minska effekterna av klimatförändringarna. Anpassning och utveckling finns som alternativ. Men dessa kompromisser diskuteras sällan. Mer än 15 procent av allt utvecklingsstöd spenderas nu på att försöka förhindra klimatförändringen. Är det det bästa sättet att hjälpa de avsedda mottagarna? Eller återpeglar det mer givarnas prioriteringar?
Inget av detta är att säga att klimatförändringarna inte är ett problem som måste lösas. Vi kan inte låta planeten blir varmare och varmare. Det kommer att ta decennier innan koldioxidneutrala tekniker kan mätta marknaden. Det är bäst om vi startar nu.
Men utsläppsminskningar är inte det enda sättet att hålla klimatförändringarna i schack. Gårdagens IPCC-rapport  – att upprepa sina profetior om undergång om utsläppen inte bromsas – missade ett tillfälle att ge råd till beslutsfattare om hur de kan förbättra livet.”
Uppdatering 2014-04-03 kl 20,36
Länken till artikeln verkar inte fungera vilket förmodligen beror på att man behöver registrera sig för att läsa efter ett tag. Jag har nu ändrat så att länken här ovan går till startsidan. Artikeln har rubriken ”Bogus prophecies of doom will not fix the climate”. Ni får söka er fram.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gustav

  Klokt resonerat! Jag säger heller inte att AGW är ett icke-problem men om man ska jämföra så finns långt mer akuta miljöproblem.

 2. Daniel Wiklund

  I gårdagens tidning kunde jag läsa en debattartikel som var undertecknad av tre chefer från WWF.Där skriver dom om klimatvärstingarna som alla börjar på B,bilen,biffen,bostaden och börsen.Vi är med andra ord klimatvärstingar allihopa.Har just läst en intressant bok om den senaste klimatkatastrofen i Sverige(Finland,med flera länder)”Ett satans år”(Häger,Torell,Villius)som beskriver hur det var i Sverige 1867,långt innan dom fyra B-a var aktuella.Då var det kyrkans representanter som höll straffpredikningar.Biskopen Beckman(hela norrland som stift)var bl a i Haparanda och höll en straffpredikan(augusti 1867)där han bl a sa ”Nöden…är Herrens hemsökelse…….Varför låter han då ett sådant järnris gå över oss arma lärkar?Det är våra synders skuld att vi så slagne och plågade varda”.Nu när religionen mist sin dragningskraft så har vi själva plötsligt blivit gudar,i varje fall några av oss.Några har tom blivit världens herrar och väktare av status quo.IPCC har tagit på sig den rollen och här hemma har vi också några småpåvar,bl a dom som författat artikeln om dom fyra B-a.Nu är det inte Herren som straffar oss för våra synder,der är moder natur.

 3. Jag tycker det var en välskriven text.

 4. Slabadang

  Bra Lena!
  Av de sju miljoner som beräknats dö av luftföroreningar utgör de fattiga länder som ved/koleldar inomhus för mat och värme den stora majoriteten. Vad gäller Bangladesh så VÄXER landytan och temperaturförändringarna runt de sydligare breddgraderna lyser ju som bekant med sin frånvaro. Planeten är nu dessutom 13% grönare än när satelliterna började observera. OM det äntligen skulle bli lite varmare så är det ju här uppe i kalla Norden så utgör de positiva effekterna den stora majoritèn. Den däringa ”Hotspoten” som skulle ligga som ett varmt strykjärn över ekvatorn existerar lika lite som accelererande havsnivåer och ökat extremväder. Vad gäller Malaria så existerar det inget samband mellan sjukdomen och temperatur. I England i början av förra seklet och dessförinnan hade vi malaria epidemier i Baltikum och ända upp till norra Ryssland. Extra intressant är att dessa nordeuropeiska malariaepidemier dessutom pågick under vad vi kallar den ”lilla istiden”.Många fattiga länder är känsliga för framför allt långa torrperioder och konstigt nog ? så är alltså känsliga för VÄDER vilket inte är klimatförändring utan naturliga variationer. så finns det ett samband mellan fattigdom och områden med långa torrperioder. Vattenreservoarer kan vara ett litet tips till SIDA istället för att köpa grön rappakalja av Rockström för 1.5 MDR?
  http://climateaudit.org/2005/08/30/mosquitos-malaria-and-the-ipcc-consensus/

 5. Jalle

  Växter tar upp Co2. Co2 får växter att växa. Det får man lära sig i grundskolan.
  Ju mer Co2 desto bättre. Ökad växtligheten minskar ökenspridning och stabiliserar klimat. Ökad växtlighet är också en förutsättning för att klara försörjningen av en alltjämt ökande världspopulation.
  Pruttande kossor och fossil förbränning borde alltså bara vara bra. Bra för vår planet, bra för vårt klimat och bra för växtligheten …. om det inte vore för en sak – Avskogningen! Där har ni det verkliga problemet!
  WWF, Greepeace m.fl har alla konstaterat att just Avskogningen är ett stort problem och att förhindra detta är det absolut enklaste sättet att stoppa klimatförändringarna (om det nu finns några). Men görs det något åt detta problem? Svar nej!
  Anledningen är enkel. Där finns inga pengar att hämta. Klimathotet, som det är utformat, utgör en aldrig sinande källa för kreativ beskattning av befolkningen, något som våra politiker är livrädda att missa.

 6. Rolf

  Tja,vi har nu korsat Stilla havet och Inte en enda atoll hade en aning om att havsnivan stiger. Tvartom, forvaning nar man fragar.

 7. Björn

  I en artikel i Financial Times, Bogus prophecies of doom will not fix the climate (March 31, 2014 4:38 pm), skriver Richard Tol följande mycket träfffande ( enligt FT regler får man inte kopiera delar av artiklar utan bara hänvisa till artikeln). Jag försöker här ge en översättning av ett inledande stycke som är mycket träffande:
  ”Människan är en tålig och anpassningsbar art. Människor lever vid ekvatorn och vid Arktis, i ökenområden och i djungler. Vi överlevde istiden med primitiv teknik. Tanken att klimatförändringarna innebär ett existentiellt hot mot mänskligheten, är skrattretande”.

 8. Slabadang

  OT men extremt viktigt om SVT!
  De fyra ledande politrukerna inom SVT är Jan Axelsson Olof Carlsson Ulf Johansson och Eva Landahl. Det är bara sex veckor kvar till EUvalet och politrukerna som kontrollerar både programplaneringen debattämnen och båda nyhetsredaktionerna har bestämt att kväva alla U-kritiska röster. I bakgrunden av att EUkommissionen ligger i botten för den svenska allmänhetens förtroende samt att det var med en mycket liten majoritet vi röstatde in oss i det EU som nu förvandlats till något helt annat, så blir ndet tydöigt att SVTs politruker inte är i allmänheten tjänst eller i allmänhetens intresse utan är etablissemangets trutförlängare och skyddar det mot kritiska röster. EU forum skapades förra året och i förtroenderådet sitter följande personer.
  nga-Britt Ahlenius P-O Eriksson Paulina Neuding
  Niklas Amberg Anders Ferm Eva Nisser
  Rune Andersson Lotta Gröning Markus Pettersson
  Lars Anell Sverker Gustavsson Mats Qviberg
  Villy Bergström Sven Hagströmer Birgitta Swedenborg
  Anders Björnsson Claes Hemberg Hans Tson Söderström
  Runar Brännlund Sigfrid Leijonhufvud Carl Tham
  Stefan Carlén Nils Lundgren Lars Wohlin
  SVT är naturligtvis panikslagna inför den kompetens och det förtroende dessa individer besitter i breda folklager. Att INTE se till att de kommer till tals är politrukernas främsta målsättning.

 9. Lasse

  I dagens vetenskapsradio meddelas att klimatgaser som bevisligen ligger bakom ökad dödlighet-sot och annat från öppen eldning samt marknära ozon skall bekämpas.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5826720
  I Norge så är debatten oxå intensiv. Inte om utan hur fort och mycket (CO2 påverkar) är frågan!
  http://www.dn.no/nyheter/energi/2014/04/01/Klima/dette-krangler-klimaforskerne-om
  Jag skulle vilja veta om 2 gradersmålet redan är intecknat och i så fall hur mycket?
  Är det 0,8 grader (som temperaturen ökat med sen 1900) eller 0,4 (sen 1950)
  Eller endast en del av detta-finns det nån definition?

 10. Lars Jonsson

  Vi välkomnar naturligtvis Tol´s pragmatiska hållning till effekterna av eventuella klimatförändringar. Han är ju ekonom och kan se var skon klämmer i de länder som ”värst skulle drabbas av klimatförändringarna”. Hans resonemang hämtat ur WGII om hur Afrika kan drabbas med en minskning av skördar på uppemot hälften saknar dock verklighetsförankring. Vad som händer om det blir varmare är att inte att de nederbördsrikare delarna av tropikerna inte blir varmare utan att de torrare områdena norr och söder därom får mer moln och nederbörd. De torrare områdena flyttar längre mot polerna och det blir norra Afrika och medelhavsområdet som blir torrare.
  Att Tol accepterar de de grundläggande förhållandena enligt IPCC gör tt han överhuvud taghet släppts in i detta sammanhang.

 11. Helge

  Med husdjur avser jag djur som man i princip har för nöjes eller sällskaps skull, de har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Det finns beräkningar som visar att de släpper ut växthusgaser genom att andas, äta, transporteras och utrustning mm som vida överstiger samma typ av effekt från t.ex våra bilar. Varför nämns detta aldrig i klimatsammanhang? Bara att halvera antalet husdjur skulle ge betydande effekter, dvs om nu alarmisternas scenarior är korrekta.

 12. HansH

  Det håller på att formeras en tredje ståndpunkt i alarmistkören…de som vill anpassa sig ur CO2 hotet. Förvisso är denna grupp behagligare än de akut stolliga som vill stoppa civilisationen som vi känner den. Jag fruktar att dessa ”anpassningar” blir resursslukande monster med byråkrater överallt…anpassare göre sig besvär den dagen vi verkligen ser ett hastigt stigande hav eller dramatisk höjning av medeltemperaturen.

 13. Svempa

  Han kanske har bestämt sig att börja följa Kjell Albin Abrahamssons devis:
  ”vägra att plaska omkring i det tryggt kissljumma vatten som heter mainstream”
  Något att ta efter Tompa!

 14. Rosenhane

  Slabadang 8
  Hej, försökte googla men hittar inget eu-forum vare sig med eller utan de namn du nämner.
  Har du någon länk?

 15. #10 Helge.
  Därför att det i verkligheten inte alls handlar om klimatet. Det är en ren maktpolitisk agenda bakom klimathotet

 16. Svempa 13
  Kjell Albin Abrahamsson är en av de härligaste journalister jag vet men så är han ju också Karlsborgare i grunden precis som jag. 😉
  Hade förmånen att träffa honom för några år sedan och vilken ödmjuk människa.
  Tänk om det kunde finnas fler journalister som honom.

 17. Historien upprepar sig.
  Adeln: Den politiska eliten. Makt
  Präster: Den gröna rörelsen. Tro
  Borgare: De som skor sig på klimathotet. Profit
  Bönder: De som betalar. Torsk
  Bönder alltså = folket

 18. Glömde Frälse.
  Det är väl de som sitter i EU?

 19. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #5 Jalle
  Det var just det som triggade mig en gång till att ge mig in på och undersöka (med vilket jag menar lekmannaundersökning i form av hemmagjord internet-research) klimathotet. Jag var lite småförbryllad över uppståndelsen runt co2, men det som blev brytpunkten för mig var när jag i något dokumentärt program hörde hur man avverkade regnskog för att kunna odla grödor till etanol som ersättningsbränsle. Kejsaren tedde sig väldigt naken.

 20. Peter F

  SMHI har till slut drabbats av hybris och förutspår nu klimatet för hela världen. Hur vore det om dom försökte hålla koll på vädret i Sverige. Vad har SMHI för budget och vilket uppdrag har dom egentligen ?
  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/globala-klimatscenarier-nu-pa-webben-1.36739

 21. BD

  Länken till Financial Times verkar bruten. Kan du fixa den, Lena?

 22. Björn

  Peter F [20]; Det är en sak att påstå att vi kan få klimatförändringar med förändrade vädermönster som nederbörd etc, men att påstå att det är vi människor som orsakar dessa förändringar, är bedrägeri. Om detta finns det ju inte några som helst bevis för. Att CO2 ökar i atmosfären är det inte något tvivel om, men att därifrån påstå att denna gas orsakar en global uppvärmning och är drivande av klimatet, är just det som vi har en skeptisk hållning till. Solens minskande magnetiska aktivitet tycks inte finnas med som något orosmoln i de AGW-troendes kunskap om klimatets utveckling. Solens TSI är direkt orsakad av denna magnetiska aktivitet. Vad betyder vattenångan och molnen i sammanhanget? Vad vet SMHI om detta?

 23. Risto_Matinen

  Håller med Lars Jonsson #10. Dock anser jag att Tol är mer i det blå än så. Vad sägs t.ex om: ”Vi kan inte låta planeten blir varmare och varmare.” Jaså, kan vi inte det? Samma hybris som andra som inbillar sig att människan styr klimatet.
  Och ”Det är ännu mer osäkerhet om effekterna av den snabba förändringen som förväntas i framtiden.”. Jaså, förväntas det? Om CO2-hypotesen är korrekt, så avtar ju effekten logaritmiskt, så det borde förväntas tvärtom, en än mindre uppvärmning av CO2; högst +0,2°C till. Eller räknas det med en stark naturlig uppvärmningseffekt? Själv gissar jag på avkylning och år 2100 torde GMT ligga ±0,5°C med >95% sannolikhet, i jämförelse med idag.
  Det behövs ingen anpassning till att klimatet blir knappt märkbart bättre. Det räcker i princip att bygga klokt. Vilken klimatanpassning har medvetet utförts i Sverige de senaste 150 åren, då vi fått ca +1,5°C bättre medeltemperatur?
  Tja, jag har numera AC både i bilen och i hemmet. Det var dock ingen medveten anpassning till klimatet, utan den begagnade bilen jag köpte var utrustad så och värmepumparna jag lät installera har även kylfunktion. De senare inköptes pga att politikerna såg till att höja elpriserna med 400 %. Under de 10 år jag haft de senare har jag dock bara kört en på AC kanske 6-8 veckor; inte per år, utan totalt under alla tio år. Minns inte ens när jag körde AC i huset senast, så det måste vara flera år sedan. Dock skulle jag klara mig utan AC, men inte utan uppvärmning större delen av året.
  Avskaffa all ”klimatpolitik”! Nu kör de huvudsakligen det racet för att attackera den västerländska civilisationen och överheten är ute efter makt och pengar på övrigas bekostnad. Egentligen ger de f*n i klimatet och dess små förändringar.

 24. Svempa

  Nostradamus #16
  Jag håller med och dessutom är Kjell Albin mycket underhållande att läsa och lyssna. Det som dock tilltalat mig mest är hans rakryggade hållning att vägra följa den byxångestaktiga världsförbättrarhållning som 70- och 80-talets frasradikala socialister framförde i sin tids ”konsensus” över att det goda samhället byggs med planhushållning och parabolförbud.
  Dessa andens B-lagsspelare och deras efterföljare blev hemlösa och förvirrade vid murens fall oh behövde någon ny världsförbättraranledning att relatera till — Klimatalamismen.

 25. Slabadang

  Här är länk!
  http://www.forumeudebatt.se/?page_id=5

 26. Håkan Bergman

  BD #21
  Du hittar artikeln här:
  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e8d011fa-b8b5-11e3-835e-00144feabdc0.html#axzz2xpYgLQKI

 27. Håkan Bergman

  Nehej som länk gick det inte. Googla frasen ”Richard Tol financial times” klicka på första förslaget, i sällskap med farbror Google brukar man bli insläppt.

 28. amaze

  Människan påverkar inte annat än lokalklimat/väder. Oberoende av vad de självutnämnda klimatgudarna skriver i sina publikationer där 197 % är eniga i vetenskapen.
  ”Inget av detta är att säga att klimatförändringarna inte är ett problem som måste lösas. Vi kan inte låta planeten blir varmare och varmare. Det kommer att ta decennier innan koldioxidneutrala tekniker kan mätta marknaden. Det är bäst om vi startar nu.”

 29. Apan

  Koldioxiden är givetvis medskyldig. http://www.lu.se/article/tio-ganger-mer-dod-botten-i-ostersjon

 30. Bim

  Helge # 11
  ” Bara att halvera antalet husdjur skulle ge betydande effekter, ”
  Varför skall man ta bort husdjuren, de eldar ju inte, De bara lever som alla andra djur. Då får man ta bort alla djur, Mycket bättre att ta bort alarmisterna, det löser ju alla problem.

 31. Thomas P

  Bim #29 ”Mycket bättre att ta bort alarmisterna, det löser ju alla problem.”
  Jag är ledsen, men även om det på kort sikt kan vara skönt att slippa alla påminnelser om problem i världen så innebär inte det att problemen försvinner. Att ta bort förnekarna å andra sidan…

 32. Daniel Wiklund

  Jag är inte less att lyssna på påminnelser om problemen i världen.Däremot är jag spyless på att höra om alla problem som väntar oss om vi inte sänker utsläppen.Nyss kunde man på nyheterna höra att om vi inte inom fem år sänker utsläppen till en viss nivå så kommer delar av jorden att bli obeboelig.Det är fantasiskt att man kan veta det.Dom som hävdar det besitter ju närmast magiska krafter att sia om framtiden.Undrar om dom ha lika bra koll på sin egen personliga framtid.Misstänker att det är ett sätt att få fortsatta medel till forskning,då är det ju bra att skrämmas.Kunde ju lika gärna skrämmas med att vi inom en viss tid kommer att ha ett istäcke över våra huvuden på minst två kilometer,och iskanten kommer att vara i Spanien,bäst att ta sitt pick och pack och bege sig söderut.Och beräknas kunna återvända om ca 100000 år.Det är bra att det finns såna som Tol som inte bara är ute för att skrämmas.

 33. Erik

  #32 Daniel
  När tjejen/kvinnan på radion yttrade just detta famösa ”vissa platser på jorden skulle kunna bli obeboeliga” så kunde man riktigt höra hur hon rös av förtjusning. Apokalypsen är äntligen här, något att leva för!
  Med viss försiktighet kan man konstatera att jorden redan idag rymmer ett icke oansenligt antal platser som är minst lika obeboeliga som de kommande dito.
  Glöm aldrig att om journalisterna inom Public Service ensamma skulle rösta så skulle vi ha en regering med 100% miljöpartister.

 34. Bim

  Thomas P # 31
  Du fattar tydligen ingenting ännu. Jag menar ju att alarmisterna pratar så mycket skit som innehåller mängder med metangas, så effekten hade blivit enorm. Dessutom flyger de omkring runt hela världen och sprider ut sin metan globalt och dessutom har de betalt för alla föroreningar de skapar.
  Ändå tycker du att det är bättre att ta bort alla husdjur. Hur mår du egentligen?

 35. ThomasJ

  Test

 36. ThomasJ

  OT: Det var nyligen en debatt i BBC mellan Farage och Clegg – rätt intressant m.h.t. EU-frågorna, länk:
  https://www.youtube.com/watch?v=FP31IIHgEcc
  Mvh/TJ

 37. Gunnar E

  Läkartidningen har tagit på katastrofstövlarna igen. Mycket om uppvärmning men även en del annat som väl är angeläget att hantera.
  http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2014/04/Obalans-i-globala-miljoprocesser-paverkar-manniskors-halsa/

 38. Gunnar E

  Mera
  http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2014/04/Halso–och-sjukvarden-bor-forbereda-sig-for-andrat-klimat/

 39. Ann L-H

  Senaste nytt om settled science på Climate Depot:
  green-guru-james-lovelock-on-climate-change-i-dont-think-anybody-really-knows-whats-happening-they-just-guess-lovelock-reverses-himself-on-global-warming

 40. Ann L-H

  Och här var hela länken:
  http://www.climatedepot.com/2014/04/03/green-guru-james-lovelock-on-climate-change-i-dont-think-anybody-really-knows-whats-happening-they-just-guess-lovelock-reverses-himself-on-global-warming/

 41. lennart bengtsson

  Hej
  Jag tror att mediakvinnornas kunskap om jordens klimat är synnerligen rudimentärt to say the least. Det är ingen brist på platser på vår jord där klimat och väder har varit och är synnerligen otrevligt och farligt och detta helt oberoende av IPCCs senaste skriverier. Jag förslår en reportageresa säg till Östantarktis kust där det råder en sydlig medelvind på minst 15m/sek året runt eller en längre vistelse på Kergulenön i södra ishavet. Andra mindre trevlig platser finner man i delar av Eritrea eller längs med Röda havets kust där pilgrimer har drunknat på land då den fuktpotentiella temperaturen översteg kroppstemperaturen, Andra platser kan vara delar av Takla Makan där det inte heller är vindstilla som man kan få en uppfattning av genom att läsa Sven Hedins resor. Man kan ju också läsa om Fritjofs Nansens polarvandringar på isarna i Arktis som inte precis var en vandring runt Djurgården. Bara att tillbringa en skön majdag i Nagpur skulle också kunna vara en upplevelse när dygnets medeltemperatur sällan går under 37°C. Inte heller är vinterstormarna i Minnesota något att leka med och allt detta händer och har hänt i det gamla miljöriktiga klimatet!
  LennartB

 42. Thomas P

  Lennart #41 ”Det är ingen brist på platser på vår jord där klimat och väder har varit och är synnerligen otrevligt och farligt och detta helt oberoende av IPCCs senaste skriverier.”
  På dessa platser bor dock mycket lite folk just på grund av det ogästvänliga klimatet. Problem uppstår om klimatet blir obeboeligt på platser där det idag bor en massa folk. Eller för den mer ekologiskt inriktade, när klimatet förändras så mycket att andra arter som bor där inte klarar det och inte har tid/plats att migrera.

 43. Ann LH

  Lennart Bengtsson. Under inlägget Ny rapport…. # 14 har jag en för mig angelägen fråga till Dig, som jag önskar svar på. Den bygger på Din kommentar i #9 i samma inlägg. Tack på förhand.

 44. Åsa Romson är ute och härjar på tidningarnas debattsidor igen. Det är ett debattinlägg med i stort sett samma formulering i flera tidningar, Romson som första namn och en lokal miljöpartist som andra namn.
  En typisk formulering är denna: ”Beskeden från världens främsta klimatforskare börjar likna ett skräckfilmsmanus. De räknar med att klimatförändringarna kommer att leda till kraftigt minskad matproduktion, ökad svält, stigande havsnivåer, fler konflikter och hundratals miljoner människor på flykt.” (från Helsingborgs Dagblad)
  Har en enda av av världens främsta klimatforskare påstått något som liknar ett skräckfilmsmanus? Har en enda av världens främsta klimatforskare förutsagt kraftigt minskad matproduktion, ökad svält, fler konflikter och hundratals miljoner människor på flykt? Jag tar inte med stigande havsnivåer, för haven stiger faktiskt.
  Ljuger Romson och hennes partivänner rakt ut? Eller finns det någon substans alla bakom deras påståenden?
  Sammanfattningen från WG2 skriver till exempel ”For the major crops (wheat, rice, and maize) in tropical and temperate regions, climate change without adaptation is projected to negatively impact production for local temperature increases of 2°C or more above late-20th-century levels, although individual locations may benefit (medium confidence)”. Nyckelfrasen där borde vara ”without adaption”, alltså utan anpassning. Varför skulle bönderna vara så dumma att de INTE anpassar sig? Med genteknik går det eventuellt också att få fram grödor som klarar värme bättre. Det är hur som helst inte det tvärsäkra påstående som Romson och partivänner skriver. Det är ju bara ”medium confidence”. Dessutom är det en viss skillnad på ”negativt påverka produktion” och ”kraftigt minskad matproduktion”.
  Sedan är det också fråga om någon av världens främsta klimatforskare har varit inblandad i WG2:s arbete?

 45. Björn

  Thomas P [42]; ”Problem uppstår om klimatet blir obeboeligt på platser där det idag bor en massa folk”. Förmodligen blir det så nu när solens magnetiska aktivitet avtar. Solens TSI beror av denna magnetiska aktivitet. Något att fundera kring kanske?

 46. Börje S.

  Thomas! Du tittar för mycket på detaljer t ex vad för orelevanta synder man kan belasta på tvivlare på den globala uppvärmningens farlighet. Du saknar överblick av vad klimatforskningen i FN:s regi hittills kommit fram till. Till din tjänst ger jag här en sammanfattning:
  Platser blir obebodda p g a den globala uppvärmningen
  Regnar det för mycket så är det p g a den globala uppvärmningen
  Regnar det för lite så är det p g a den globala uppvärmningen
  Snöar det mycket så är det p g a den globala uppvärmningen
  Snöar det lite så är det p g a den globala uppvärmningen
  Är det varmt beror det p g a den globala uppvärmningen
  Är det kallt beror det p g a den globala uppvärmningen
  Är det mindre is vid norra polen beror det p g a den globala uppvärmningen
  Är det mer is vid södra beror det p g a den globala uppvärmningen
  Prostitutionen ökar p g a den globala uppvärmningen
  Njurstensanfallen ökar p g a den globala uppvärmningen
  Folk dör av värmen p g a den globala uppvärmningen
  Ännu fler dör av kylan p g a p g a den globala uppvärmningen
  Den globala uppvärmningen orsakar jordbävningar
  Den globala uppvärmningen orsakar vulkanutbrott
  Vattenhalten i luften skulle öka p g a den globala uppvärmningen
  Mätningar visar att vattenhalten snarare minskat. Är det också p g a den globala uppvärmningen?
  Folk blir vansinniga p g a den globala uppvärmningen
  Jag håller själv på att bli komplett vansinnig p ga att förträdare fär den globala uppvärmningens farlighet ljuger så förbannat
  Uppvärmningen 1975 – 1998 har stannat av. Är det också p g a den globala uppvärmningen?
  Väderrelaterade katastrofer förekommer nuförtiden och det beror naturligtvis p g a den globala uppvärmningen
  Väderrelaterade katastrofer existerade inte före den globala uppvärmningen
  Havsnivåerna kommer att stiga 6 m/sekel (Al Gore) p g a den globala uppvärmningen
  Havsnivåerna kommer att stiga 4m/50 år (Potsdam) p g a den globala uppvärmningen
  Politikerna kan styra klimatet bara de får höja skatterna och bygga 1000 obehövda vindkraftverk pr km2
  – – – – – – –
  Hela klimathotargeschäftet är en fars. Det handlar inte ett piss om något klimathot, det handlar om att utnyttja den uppiskade klimathysterin till sista droppen, politiskt, ekonomiskt och för det tillfälle till meningslösa men bra betalda tjänster som uppenbarar sig i hysterins tecken.
  VARFÖR håller du på med sån skit?
  Du verkar ju ha huvudet på skaft. Jag har stor respekt för människor som har huvudet på skaft. Därför är det en gåta varför du håller på med den här stinkande klimatfarsen. Jag begriper det inte.
  Du är enl uppgift vetenskapligt utbildad. Det är inte jag. Därför kanske du kan hjälpa mig med ett svar på följande fråga:
  En god vetenskaplig hypotes ska gå att falsifiera för att bli betraktad som en god vetenskaplig teori, är det inte så? Men HUR ska en hypotes som innefattar allt det jag räknat upp plus en hel del andra följder av en imaginär global uppvärmning som jag inte orkat nämna? Nästan alla slutsatser uppräknade ovan är ju peer-reviewed, granskade av vetenskaplig expertis på klimatområdet. Men HUR ska man få ihop de divergerande slutsatserna, så att IPCC:s hypotes om orsaken till en projekterad framtida global uppvärmning kan avancera till en godtagbar teori?
  (IPCC:s hypotes säger att dubbel halt av CO2 i atmosfären ökar temperaturen med 1ºC. En följd av denna uppvärmning blir ökad halt av vattenånga i luften, vilket ytterligare ökar uppvärmningen med 3ºC.
  Min tanke: På den hypotesen har klimatmodellerarna arbetat i >20 år. För varje år har förutsägelsernas fel ökat. Alltså måste hypotesen varit felaktig och skulle enligt god sed inom andra vetenskaper slängas i närmsta papperskorg. Men i klimatvetenskapen tycks inte god sed råda.)
  Förresten: IPCC säger, som sagt, att klimatkänsligheten är mellan 1,5 – 4,5.
  Vad är det för underligt språkbruk? Tänk er en kommisarie som frågar vittnet:
  ”Ni säger att ni såg en okänd person dänga en stekpanna med fläsk bubblande i stekflott, i huvudet på offret. Kan ni då ge en beskrivning på gärningsmannen?”
  ”Klart jag kan. Han eller hon eller vad fan det nu var för nånting, var mellan 1,5 till 4,5 meter lång. Det är dagsens sanning, och det står jag för.”
  Skulle ett sådant vittne betraktas som pålitligt? (Kanske i rättegångar av Quicktyp)
  Det heter INTE ”klimatkänsligheten är mellan 1,5 till 4,5ºC.
  Det heter VI VET INTE, inte jag och inte dom andra heller.
  IPCC har således inte en aning om vad de snackar om.
  VSB.

 47. Börje S.

  Nuförtiden måste man passa sig dj-t noga för vad man säger.
  Se bara hur man kastat sig över Astrid Lindgren och klöst ögonen ur hennes minne för att Pippis pappa var negerkung.
  Ecert Taube har också blivit sönderklöst för sina verser om bland annat kvinnor, som han drömt att han dansat med.
  Snart är det väl Cornelis tur coh Olle Adolphsson.
  Men de värsta lögnarna som världen skådat, de som allvarligt hotar s k vanligt folks existens, klimathotarna går fria och BELÖNAS för sina excesser i lögn och bedrägeri.
  Klimatprofitören Al Gore får nobelpris för sitt systematiska ljuger.
  Hysterisekten som kallae sig ”Föräldravrålarna” är totalt oemottagliga för argument och de belönas med WWF:s prisande.
  WWF i sin tur får 10 millioner € om året av EU + 600.000/år för sin närvaro som lobbyister i Brüssel. Dessutom höstar denna isbjörnsljugeriförening in otroliga summor från regeringarna i de enskilda EU-länderna.
  Det systematiska ljugeriet belönas, samvetslösa klimat och miljöbedragare upphöjs till hjältestatus och s k vanligt folk, dvs de som bedrägerierna riktas mot står för notan.
  Vi tvingas stå för kulorna till klimatljugerisekter och klimatbedragarföreningar så att de med hjälp av dessa kan fullborda sin nit i att sno oss på allt vi äger!

 48. Börje S.

  #47
  saknas ett ”i” på ett ställe

 49. Börje S.

  Den där kommentaren #48 som jag gjorde var väl inte så nödvändig.
  Den tog ju bara upp utrymme, utrymme som någon annan kanske var i behov av.
  Jag ska aldrig mer lägga beslag på utrymme som någon annan behövde.

 50. Börje S.

  Min mamma tyckte att man inte skulle ta för mycket plats. Det kunde ju vara någon annans plats man bemäktigade sig.

 51. Börje S.

  Hemma kunde man ta plats. Om man var mamma eller möjligen pappa vill säga. Det där med pappa undrar jag om hon menade på allvar. Hon sade det nog mest för att han inte skulle ta illa vid sig.
  Men där ute i det otäcka där utanför, där var det bäst om man lät de vuxna ta det utrymme som sådana hade rätt till. De vuxna, det är till exempel en sådan där som hon Lööf i det där partiet som visst ska tillvara de vuxna lantbrukarnas intressen. Hon Lööf är hela 29 år gammal och har 2 mille om året.
  Varje ord denna vuxne uttalar blir ju värt förmögenheter jämfört med de flesta som bara har tiondelen. De flestas pladder blir ju då, som ni säkert förstår, i stort sett värdelöst. Det är liksom lika bra att hålla sin olönsamma käft när en mer lönsam käft pladdrar på.
  I fortsättningen ska jag därför följa mammas råd och och låta de vuxna ta allt det utrymmme som finns i besittning och stå för allt pratet om ditt och datt även när de inte ett ögonblick begriper vad de pratar om och det verkar vara rätt ofta, om jag får säga min mening, men det får jag väl inte.
  Nu förstår ni kanske lite bättre varför jag är som jag är. Om ni undrat.
  – Vad sa ni? Nähä, det har ni inte?.
  Hoppsan. Nu tog jag för mycket plats igen.
  Det ska inte hända igen, promise.

 52. Pelle L

  Börje S.
  mammor skall man älska och högakta, även sedan de blvt änglar, som mn och kanske dn också.
  Men man behöver nte lyda alla deras förmanngar.
  Och inte Anne Lööfs heller, hon är ju förresten nte ens mamma än.

 53. Pelle L

  Oj, jag mssade åtta såna där smala bokstäver med en liten prck över.

 54. Börje S.

  Det lustiga är att jag blev tillsammans med en för mig väldigt tilldragande kvinna som också tyckte att det var lite osolidariskt att synas för mycket, att bre ut sig i större sällskap.
  Efter att förhållandet gick i kras har jag noterat att min mmas och min sambos handstilar är så lika att jag, trots ett visst intresse för karakteristik i handstilar, har svårt att skilja dem åt.
  Det finns kanske någon lärdom att dra av detta? Men det har väl inte mycket med klimatbluffen att göra, så därför slutar jag NU.

 55. pekke

  Tänka sig, på 70-talet trodde Prof. Hubert Lamb vid CRU UEA att vi sakta var på väg mot en ny istid och att den varmaste perioden var för 3 000 till 7 000 år sedan.
  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/04/04/shock-news-cru-director-says-a-new-ice-age-is-coming/
  Tidningsklipp från 9/9 1972:
  http://stevengoddard.files.wordpress.com/2014/04/bkojcr-caaau52n1.png

 56. Gunnar Strandell

  Börje S. och Pelle L. #46 – #54
  Tänkvärt och underhållande.
  Stort tack för det !

 57. Stickan no1

  Apropå istiden:
  ”Mycket tyder på att en kraftig jordbävning, som mätte 7,5 på Richterskalan, inträffade för cirka 11 500 år sedan i Vättern.”
  ”När den tjocka inlandsisen, som pressat ner berggrunden, smälte fanns stora spänningar i berget. När de släppte orsakade det en kraftig jordbävning som gjorde att bottensedimenten sjönk med 13 meter, som mest.”
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5822786
  Men :
  ”Weichselnedisningen nådde sitt maximum för ungefär 20 000 år sedan och övergången till den postglaciala tiden, holocen skedde för ca 11 600 år sedan. Det tog dock ytterligare ca 3000 år innan all is var bortsmält från Skandinavien”
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Weichsel_%28geologi%29
  Vad är orsak och verkan? Tidsmässigt verkar jordbävningen vara i fas med att istiden börjar ta slut inte att den är orsakad av att isen smält. Det kan väl inte bero på CO2? 😉
  ”Övergången till en ny tidsepok skedde inom loppet av några decennier. Årsmedeltemperaturen på Grönland steg med 15-20 grader och i Europa med sju till tio grader. ”
  ”Forskargruppen har också visat att kallpulserna sammanfaller med högre kol-14-halter i atmosfären. Detta beror på att det kemiska utbytet mellan atmosfär och hav minskar vid nedkylning.”
  http://www3.lu.se/info/pm/1996/istid.html

 58. Håkan Bergman

  Börje S
  http://www.bonton.se/?d=2014-03-14

 59. Ann LH

  Det rör på sig lite varstans:
  http://www.climatedepot.com/2014/04/04/shock-peer-reviewed-paper-advocates-information-manipulation-exaggeration-in-global-warming-debate-to-enhance-global-welfare-published-in-american-journal-of-agricultural-economics/

 60. ThomasJ

  Ann LH #59: Läste det oxo… Baxnande egentligen! Givande legalitet för ’vissa’ åsikters (OBS! åsikter – inga data/fakta) utformande, att ljuga och bedraga…. ! It is fu***ng out of this World! Betänk om läkemedelsforskning vore lika ’granskad’ – vilket den [sannolikt oxo är…!] Suck!
  Mvh/TJ

 61. Pingback

  […] av huvudförfattarna till huvudrapporten, Richard Tol, se tidigare inlägg på KU här hävdar att dessa skördar antagligen globalt ökar upp till en ökning av 2,5°C. Han bad att […]