Klimatdata för Västmanlands län

Diskussionen av skogsbranden i Västmanland är i full gång, Lena kommenterar i gårdagens inlägg Åsa Romsons utspel och jämför med SMHIs diskussion av temperaturutvecklingen. Det kanske därför kan vara av intresse med en liten sammanställning av klimatdata för Västmanlands län från SMHIs websida. Här följer temperaturens och nederbördens utveckling under sommaren sedan 1960 enligt nio olika klimatmodeller och enligt SMHIs observationer:

Temperaturutvecklingen under sommaren enligt nio klimatmodeller och observationer

Jag har plottat data med hjälp av de datafiler som man kan ladda ner från SMHI. Datafilen med beräkningar från de nio modellerna innehåller följande information:

Temp modeller info

Här följer mitt diagram för modellerna:

Temp modeller

Datafilen med observationer innehåller följande information:

Temp observationer info

Här följer mitt diagram för observationerna:

Temp observationer

Mina reflektioner: För varje enskild klimatmodell varierar temperaturen med liknande variationsbredd som observationerna. Medelvärdet för modellerna varierar däremot mycket mindre än observationerna. Vad betyder det? Om modellernas medelvärde skulle stämma så ligger temperaturen på en grad högre nivå idag än 1960, så om temperaturen har som högst varit 35 grader under värmeböljan i Västmanlands län så borde den annars utan temperaturstegringen ha varit som högst 34 grader. Men kurvan för observationerna varierar så mycket mellan åren så man undrar om den kan säga något om det verkligen har blivit någon temperaturökning eller inte.

Nederbördsutvecklingen under sommaren enligt nio klimatmodeller och observationer

Jag har plottat data med hjälp av de datafiler som man kan ladda ner från SMHI. Datafilen med beräkningar från de nio modellerna innehåller följande information:

Nederbörd modeller info

Här följer mitt diagram för modellerna:

Nederbörd modeller

Datafilen med observationer innehåller följande information:

Temp observationer info

Här följer mitt diagram för observationerna:

Nederbörd observationer

Mina reflektioner: Precis som med temperaturen så varierar de enskilda klimatmodellernas resultat med liknande variationsbredd som observationerna medan modellernas medelvärde varierar mycket mindre. Medelvärdet enligt modellerna visar inte någon tydlig tendens under denna period (men för scenariot RCP8.5 ökar medelvärdet 20% till seklets slut, alltså både blötare och varmare somrar i Västmanlands län med andra ord). I kurvan för observationerna tycker jag mig däremot se en tendens till blötare somrar sedan 1960 men detta kanske bör bedömas som en tillfällighet.

Årets längsta torrperiod enligt 9 klimatmodeller

SMHI har också data från klimatmodeller om hela årets längsta torrperiod, däremot har jag inte hittat observationer av detta. Datafilen innehåller denna information:

Längsta torrperiod info

Mitt diagram följer här:

Längsta torrperiod

Mina reflektioner: Om man får tro klimatmodellerna blir torrperioderna allt kortare med klimatförändringarna. Detta stämmer med en ökande nederbörd.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magnus C

  Bra Pehr! Tänk om våra journalister skulle försöka ta reda på fakta någon gång. Hur svårt kan det vara?

  Annars är det intressant att SMHIs klimatsimuleringar börjar år 1960 när det var som kallast. Då går det att komma undan med att visa en mer eller mindre konstant temperaturökning fram tills nu. Hade de däremot börjat simuleringarna år 1900, hade de varit tvungna att visa stigande temperaturer fram till 30-40-talen, och sedan sjunkande temperaturer fram tills 60-talet och sedan stigande igen. Och det klarar inte klimatmodellerna av.

 2. Tack Pehr!
  Väldigt klargörande och pedagogiskt som alltid!
  Vi kan alltså konstatera att klimatmodellerna inte alls förutspår längre värmeböljor utan snarare regnigare somrar i Västmanland.

 3. bom

  Vi kan alltså konstatera att fru Ronson är ute med elddonet i ogjort väder som vanligt i sin frenetiska jakt på den berusande söta makten. Från miljöpartiets sida drar man sig inte för något – i UNT tutar halvröret Tovatt liknande budskap för MSM lirar i samma lag. Tänk en gång till hur Ni röstar så att ni inte belönar ohederligheten.

 4. bom

  Dr. Christian Schlüchter’s discovery of 4,000-year-old chunks of wood at the leading edge of a Swiss glacier was clearly not cheered by many members of the global warming doom-and-gloom science orthodoxy.

  This finding indicated that the Alps were pretty nearly glacier-free at that time, disproving accepted theories that they only began retreating after the end of the little ice age in the mid-19th century. As he concluded, the region had once been much warmer than today, with “a wild landscape and wide flowing river.”
  Och här har vi en till som har fräckheten att framhålla att politisering och lögnaktighet utmärker politikernas verksamhet!

  ”Dr. Schlüchter’s report might have been more conveniently dismissed by the entrenched global warming establishment were it not for his distinguished reputation as a giant in the field of geology and paleoclimatology who has authored/coauthored more than 250 papers and is a professor emeritus at the University of Bern in Switzerland.

  Then he made himself even more unpopular thanks to a recent interview titled “Our Society is Fundamentally Dishonest” which appeared in the Swiss publication Der Bund where he criticized the U.N.-dominated institutional climate science hierarchy for extreme tunnel vision and political contamination.”

 5. Rovan

  Jag är uppväxt i närheten av brandområdet och vistades där några veckor under semestern. Det har varit torrperioder tidigare som varit längre än det varit i år. Det som skiljer är att det i år varit extremt varmt under flera veckor. Värmen gör att marken torkar ut snabbare, men det sambandet verkar ni som står bakom den här bloggen svårt att förstå.

 6. Rovan
  Nejdå, det är ett tydligt samband. När vi har en långvarig värmebölja är det självklart större risk för bränder. Kanske ska man undvika att köra en markberedningsmaskin på ett snustorrt kalhygge?

 7. pekke

  Rovan.
  Det handlar snarare om dåligt med nederbörd ( Juli ).
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/2.1353/showImg.php?par=nbdAvvPrevMon

  Hela landet har haft höga temperaturer de senaste veckorna( Juli ).
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/2.1353/showImg.php?par=tmpAvvPrevMon

  Dagliga temp.-avvikelser under Juli.
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/2.1353/dailyTable.php?par=tmpAvvDay&yr=2014&mon=7

  Åkte själv från Karlstad till Västra Jämtland förra veckan, det var torrt efter hela vägen men några åskregn hade börjat komma in över västra delarna och på Fredagen så åkte jag ner över Ånge/Järvsö och låg över i Alfta, sedan ner över Borlänge/Filipstad hem.
  Det har varit torrt överallt och de första åskregnen som kom i väster hjälpte inte mycket.

  Det är inte temperaturen som torkar ut, för i så fall skulle tropiska skogar brinna för jämnan, det är brist på nederbörd.

  För övrigt kan det snabbt bli lika torrt vintertid med högtryck och minustemperaturer dygnet runt om det inte finns snö eller nederbörd, luftfuktigheten blir extremt låg då.

 8. Rovan #5,

  Av data att döma kan vädret bli så varmt som det har blivit i och med att temperaturen kan variera inom vida gränser. Detta framgår av observationerna för temperaturen. Även nederbörden kan variera inom vida gränser. Detta framgår också av observationerna. Nu har det blivit så att en hög temperatur har kombinerats med en liten nederbörd, därför blev faran för skogsbrand stor och det gick olyckligt.

  Men detta är en fråga om att vädret tagit en olycklig vändning. Observationerna visar att vädret kan ge temperaturer och nederbörd som varierar inom vida gränser. Däremot ser man inte någon klimatförändring i dessa observationer, endast en antydning till ökad nederbörd i genomsnitt sedan 1960.

 9. Rovan

  Lena Krantz

  I ett tidigare blogginlägg skrev du följande:
  ”Värmeböljor på sommaren är ju inget ovanligt och jag har lite svårt att se att den här skulle kunnas kopplas till en klimatförändring så som SMHI beskriver den”

  Den här värmeböljan som varit i år har varit extrem. Det är värmen som gjort att det blivit så torrt på bara 3-4 veckor. Det har varit lika varmt tidigare, men då bara under några enstaka dagar. Det här har varit en ovanlig värmebölja som kanske varit lite mindre extrem om klimatet inte hade blivit varmare.

 10. Jag kan som sagt inte se att observationerna från SMHI stöder att klimatet blivit varmare i Västmanlands län sedan 1960. Det finns en antydan i observationerna att klimatet där har blivit blötare sedan 1960 men detta kan som sagts mycket väl vara en ren tillfällighet.

 11. Ingemar Nordin

  Lena & Pehr,

  Akta er. Snart blir ni kallade ”korkade och elaka” för att ni inte håller med Rovan.

  Rovan har, som så många andra, svårt att skilja på väder och klimat, och tycks föra ett cirkelresonemang att eftersom det varit torrt OCH extra varmt så måste det varit en klimatuppvärmning som har orsakat det.
  – Men eftersom inga data tyder på en klimatuppvärmning i Västmanlands län så är det rimligare att dra slutsatsen att det är tillfälliga väderomständigheter som orsakat en ovanligt torr och lättantändlig skog.

 12. Som sagt är det skillnad på väder och klimat. Citerar SMHI: I allmänhet var det varma luftmassor som dominerade under juli. I Skandinavien var temperaturöverskotten denna månad bland de allra största globalt sett. Men det fanns vissa områden med ovanligt kyligt juliväder. Det gäller främst centrala USA och västligaste Sibirien.

  http://www.smhi.se/klimatdata/Manadens-vader-och-vatten/Varlden/juli-2014-rekordvarmt-i-norge-men-svalt-i-centrala-usa-1.38135

 13. Mats G

  En skogsbrand, ett skyfall, ett snöfall. En bild på en isbjörn på ett minimalt isflak. En pingvin som halkat snett.
  Alla intäkter för klimatförändring. Man skulle bara kunna skratta åt eländet om det inte vore att personer som Rovan tror faktiskt att det är just så. Då blir det beklämmande och tragiskt. Sen röstar folk på fel parti pga denna odlade myt.

  Att se allt detta hända och inte göra något åt det är frustrerande. Halkade av vägen med bilen en gång. ganska låg fart och ingen blev skadad. men det är samma känsla och veta att krocken kommer och det finns inget du kan göra åt det. Bara grabba tag i något och hoppas på det bästa.

 14. lennart bengtsson

  SMHI har åtminstone sedan 1950-talet regelbundet utfärdat brandrisksanalyser/prognoser. Dessa prognoser tar vederbörlig hänsyn till kombinationen av nederbörd, vind och temperatur. Föreslår att man undersöker SMHIs brandrisksanalyser för att se om dessa har haft någon systematisk variation eller trend, vilket jag betvivlar. Kanske detta kunde påverka/stävja och kanske få stopp på diverse politiska utspel som är baserade på rent tyckande. Vad som däremot ser ut att tydligt ha försämrats är förmågan att göra något när en brand har utvecklats. Detta är trots allt viktigt även i vår märkliga tid. Vad som behövs där är i första hand personer som är kapabla att göra något åt saken och som därtill har rätt utrustning. Detta tycks inte längre vara fallet men detta förefaller nu för tiden vara av mindre betydelse. Det som nu finns är en organisation för samhällsskydd som bara är detta till namnet men är väl utbildad till att tala om varför man inte lyckas klara av sin uppgift. Här är det ingen brist på kommunikationsskickligheten med det kanske är tillräckligt om det är genuspolitiskt korrekt.

 15. Rovan

  Pehr Björnbom

  Läs igenom temperaturstatistiken igen. Det verkar inte stämma det du kommit fram till.

  För följande kordinater 1527398,6627847 fick jag att medeltemperaturen var 1,6 grader högre i juli månad under åren 2004-2013 jämfört med 1961-1970. Det är i mellersta Västmanland.

  Ingemar Nordin, jag tycker du är korkad som inte förstår att varmare temperatur innebär kortare uttorkningstider. Dessutom har du skrivit många elaka kommentarer om Thomas P och många andra som påvisar att du har fel.

 16. Mats G

  Det finns alltså skogbrandsforskare som har koll på det här med skogsbränder. De intervjuade en på P1. Det han sade var att sedan människan började bruka skogen så har vi haft mindre skogsbränder i Sverige. Innan de kunde man se titt som tätt skogsbränder som härjar nu. Det har alltså inget med värme eller klimat att göra. Det kan tänkas logiskt att varmare temperatur har en koppling till skogsbränder. Så är alltså inte fallet.

 17. Rovan #15,

  ”För följande kordinater 1527398,6627847 fick jag att medeltemperaturen var 1,6 grader högre i juli månad under åren 2004-2013 jämfört med 1961-1970. Det är i mellersta Västmanland.”

  Detta stöder väl snarare min uppfattning att data inte visar en klimatförändring. Om du tittar på diagrammet ”Temperaturavvikelse observationer” ovan så ser du att medeltemperaturen för sommaren mellan två år, till och med två år som följer efter varandra, kan skilja nära 4 grader. Detta gäller för medeltemperaturen över juni, juli och augusti. För medelvärdet för en enstaka månad blir variationen ändå större.

 18. Daniel Wiklund

  Som vanligt så är Lennarts inlägg av högsta kvalitet. Tack för det.

 19. Rovan #15,

  Dessutom tittar du bara på en enda koordinat om jag förstod dig rätt. Då borde variationen från år till år bli ändå större. Medelvärdet för Västmanlands län antar jag också är ett medelvärde över ett antal rutor som är 4×4 km. Det står ju i informationstexten i filen att medelvärdet är baserat på dygnsmedeltemperaturen för alla dessa rutor.

 20. Rovan

  #17 Pehr Björnbom

  Med ditt resonemang så måste klimatet ha ändrats med mer än 4 grader för att en klimatförändring skall kunna påvisas. Data visar dock en klimatförändring, men endast på 1,6 grader. Att påstå att data inte visar någon klimatförändring är däremot felaktig slutsats.

  På 60-talet var 1965 kallaste juli med +14,1 grader och den varmaste var 1969 med +17,5 grader

  Under åren 2004-2013 var 2005 kallast med 15,4 grader och 2010 var varmast med 19,5 grader.

  Varmaste juli under perioden 1961-2013 var 1994 då det var 20,2 grader med 2010 som näst varmast. Kalaste julimånaden var 1965 och 1962 näst kallast med 14,2 grader.

 21. Rovan
  Egentligen tycker jag bara en sak vad gäller den här naturkatastrofen och det är att det är fel av media och miljöpartiet att påstå saker som inte är vetenskapligt belagt. Håller du verkligen inte med om det?
  Varför är du själv så övertygad om att skogsbranden är orsakad av människans utsläpp av CO2? Om nu forskarna, när de har analyserat väderförhållandena om ett halvår eller så kommer fram till att man inte kan koppla katastrofen till klimatet, skulle du då tro dem eller avfärda dem?

 22. Daniel Wiklund

  För ett år sen så brann ett nybyggt studentboende upp här i Luleå. Det var sex våningar högt, och värderat till ca 150000000 kronor. Det var en kille som glömde stänga plattan, somnade och branden fick ett snabbt förlopp. Men som tur var kom det hem ett par strax efter midnatt just när branden startat och kunde väcka dom som sov(brandlarmen fungerade inte). Det kan ju vara så att den här stora branden i Västmanland startade pga mänskligt slarv. Men just nu kopplas det mesta som händer till utsläpp av koldioxid.

 23. Rovan #20,

  Det jag menar är att andra slumpmässiga orsaker än klimatändringar gör att medeltemperaturen ändras. Eftersom temperaturen av en slump kan variera mer än 4 grader från julimånad till julimånad i den mätpunkt som du har hittat så ligger det nära till hands att 1,6 grader ökning också beror på en slump om du inte kan bevisa motsatsen.

  Kan du visa med en beräkning att ökningen inte beror på en slump så borde man kunna säga att det har skett en klimatändring i den mätpunkt som du talar om. Kan du det?

  Men då kvarstår väl ändå, tycker jag, att det inte är samma sak som att det skett en klimatändring i ett helt område med ett flertal mätpunkter eftersom temperaturändringar i olika mätpunkter kan vara olika och ge mindre medeltemperaturändringar när de läggs samman.

  Jag tycker det är bäst att hålla sig till de data för sommaren för Västmanlands län som SMHI har valt ut för att representera klimatets utveckling i detta område. Det är dessa data som är plottade i diagrammet ”Temperaturavvikelse observationer” ovan. Du kan lätt ladda ner datafilen via länken i blogginlägget. Kan du genom någon beräkning påvisa någon temperaturändring som är så stor i förhållande till det slumpmässiga bruset att den kan bedömas som en klimatändring (utöver slumpmässig variation alltså) i detta diagram?

 24. Magnus C

  Rovan:
  Har du tittat på sommaren 1901? Här är en berättelse från min hembygd om sommaren 1901:
  http://gamlavikmanshyttan.se/annat-se-lasvart/torrsommarenar1901/

  Man kan också tydligt se hur sommaren 1901 sticker ut i statistiken.
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/08/04/nej-somrarna-har-inte-blivit-varmare/

  Tänk om det funnits markberedningsmaskiner under den sommaren. Men det är klart, då kunde det ju inte brinna för då fanns ju inte klimatförändringarna 🙂

 25. Fredrik Berg

  Jag upplever inte den här värmeböljan som extrem, ja den har varit långvarig men jag har upplevt lika varma somrar. Om skillnaden varierar någon halv grad hit eller dit spelar ingen roll. Till slut når man en gräns varefter det inte spelar någon roll, om dygnsmedel under juli år x ligger på 19.3 och ett annat år på 19.7, är det verkligen någon som tror att dessa 0.4 grader är en större faktor än hur folk sköter eldandet eller rent slumpmässiga blixtnedslag som kan vara mera förekommande det svalare året, för att inte tala om var det slår ned.

 26. Nu får Miljöpartiet hård kritik från flera olika håll för att man använder skogsbranden som argument i valrörelsen:

  ”Miljöpartiet blir ett allt mer motbjudande parti”
  http://www.ericsoniubbhult.se/

  ”MP använder katastrofen som reklam i valrörelsen”
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19333879.ab

 27. Pingback

  […] the temperature anomalies in Västmanland are nothing out of the […]

 28. Rovan

  Hej Lena Krantz #21

  Jag blir mest irriterad på att ni som står bakom den här bloggen hårdnackat hävdar att brandförloppet inte har något att göra med att klimatet har blivit varmare. Vissa av er hävdar ju t o m att klimatet inte har blivit varmare.

  Det som varit exceptionellt med den här branden är brandspridningen där glödande flagor har blåst iväg hundratals meter för att sedan landa i den torra och vissna markvegetationen och där ta eld. Hade det varit några grader svalare under torkan i juli så hade markvegetationen inte varit fullt så torr och vissen. Därmed hade den inte varit lika lättantändlig.

  Nu lite hörsägen från personer som bor i närområdet.
  Tydligen är det så att branden där markberedaren startade elden är släckt. Det brandområdet skall vara på ungefär 1000 kvm. Det var ju dit brandkåren kom först. Ifrån den branden så blåste det flagor västerut som tände markvegetationen som i sin tur blåste iväg och tände på ett nytt område o s v.
  Reservation för att det är hörsägen som kan ha vandrat i ganska många led innan jag fick höra det.

 29. Magnus C

  Rovan #27:
  Jag förstår inte vad du fått data ifrån som stödjer att det skulle vara såna exceptionella förhållanden nu. Det har väl varit torrt många gånger förut? Bara för att man misslyckas med att släcka en skogsbrand betyder det väl inte att klimatet har ändrats?

  Om man tittar på temperaturdata så har det blivit varmare sen 60-talet. Det är riktigt. Men det blev varmare från slutet av 1800-talet till 1930-talet också. Men sen sjönk temperaturen. Under de senaste 25 åren har det inte blivit varmare i Sverige. Och det har heller inte varit varmare nu än det var på 30-40-talen i Sverige.

 30. pekke

  Rovan #27

  Jag upprepar mer tydligt, torka beror inte på temperatur utan på hur mycket nederbörden avviker från det normala, regnar det inte tillräckligt så kvittar det om tempen är +30 eller +20.

  Du vet väl att en av Världens torraste platser ligger även på en av Världens kallaste platser.

  För övrigt så skulle hela Europa haft likartat väder eller värre om det var ” klimat ”.
  Men så var inte fallet.

  http://www.smhi.se/klimatdata/Manadens-vader-och-vatten/Varlden/juli-2014-rekordvarmt-i-norge-men-svalt-i-centrala-usa-1.38135

 31. Astrid Å

  Rovan # 27

  Brandfara är det av och till nästan varje sommar. Därför har man också väldigt hårda brandbestämmelser. Tyvärr har Stora Enso vägrat skriva på dessa avtal.

  http://www.svd.se/naringsliv/nliv-branden-i-vastmanland_3802494.svd?sidan=9

 32. Ulf L

  Roven
  För att förstå vad Pehr och de andra menar gör följande tankeexperiment.
  Hur varm hade sommaren varit om vi inte haft den ”normala” mängden CO2 i luften och allt annat varit lika.
  Det hade varit varmt den här sommaren också. Förmodligen inte lika varmt men hur mycket mindre varmt?
  Eftersom temperaturen stigit ca en grad sedan slutet av 1800-talet och hälften av den ökningen anses komma från CO2 är en rimlig gissning ca 0,5 grader. En grov gissning ger att det skulle vara 0,5 grader svalare nu i sommar. Det är knappt märkbart och det hade varit torrt i alla fall. Alltså, torkan orsakas inte av CO2.
  Det finns en hel del man kan invända mot den bilden, kanske framför allt att allt annat inte kan vara lika. Men trots att den invändningen är relevant är inte följderna av den entydiga. Varmare väder kan betyda mer regn eftersom vattnet dunstar och luften innehåller mer fukt som regnar ner och det kan betyda torka eftersom och det dunstade vattnet faller ner som regn någon annanstans. Alltså kan vi inte dra några slutsatser om en punkt i Västmanland ens om vi underkänner mitt resonemang ovan.
  Det finns inget skäl att ange AGW som skäl till torkan i sommar.

 33. Astrid Å

  Rovan

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5930461