global uppvärmning

Evans solmodell II

David Evans var inte färdig med presentationen av sin solmodell när jag skrev mitt förra inlägg (länk). Det jag skrev täckte dessutom inte på långa vägar det halvdussin inlägg jag refererade. Nu har första delen, 8 delavsnitt, lagts ut på Jo Novas blogg, och det finns en sammanfattande sida med länkar till dessa på Davids   →

Tror Susanna Baltscheffsky att kall fusion enligt Andrea Rossi kan rädda klimatet?

Under sin tid på Svenska Dagbladet var Susanna Baltscheffsky en av Sveriges främsta förespråkare för den överdrivna synen på riskerna med växthusgasutsläppen. Märkligt är nu att Susanna Baltscheffsky som chefredaktör på Ny Teknik ställer upp och försvarar Andrea Rossi och hans e-cat på ledarplats i Ny Teknik: Tunn granskning av kall fusion Rossi har enligt   →

Osäkerhet i svenska temperaturmätningar, forts

Samarbetet mellan Magnus Cederlöf och Lennart Bengtsson har fortsatt och nu avkastat ytterligare en jämförelse av temperaturdata för Uppsala och Stockholm i förhållande til ECMWFs databas. Det är visserligen långt från globala medelvärden, men det är av intresse att se ev fel och inkonsistenser i lokala mätningar. Globala medelvärden är inte bättre än ingående lokala   →

Från regionala till globala temperaturer

I detta gästinlägg visar Magnus Cederlöf hur de temperaturkurvor för Mellansverige han tidigare  diskuterat ger upphov till  frågetecken inför den kurva som kallas “Globala medeltemperaturen”. Vi svenskar, från Anders Celsius och framåt, har anledning att ifrågasätta vad som påstås. Osäkerheter i temperaturmätningar Av: Magnus Cederlöf Efter mitt inlägg i höstas om SMHIs mystiska justeringar har   →

Modellerna – ständigt på villovägar

Idag återkommer docent Tage Andersson med ännu ett gästinlägg, som denna gång handlar om den globala temperaturens variation sedan slutet av 1800-talet. Han egen rubrik inser man vara lätt ironisk ironisk när man läst färdigt. Lita på klimatmodellerna? av Tage Andersson I sin senaste SPM (Summary for PolicyMakers, http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf ) sammanfattar IPCC sina budskap i   →

UNT-artikel

Jag befarade att UNT inte skulle “ha plats” för ett kritiskt inlägg under IPCC-mötet. Glädjande nog kom denna farohåga på skam, ty idag publicerade man mitt inlägg “IPCC möter världen i Stockholm” – dock endast på på web-upplagan UNT.se Länken är här

Signaturen – alltjämnt på tvärs

Med ”signatur” i klimatdiskussionen avses höjdprofilen på den globala temperaturstegringen. Det är alltså frågan hur mycket (medel)temperaturen stiger per år eller decennium som funktion av höjden över jordytan. Den publicerades av IPCC i den andra rapporten AR 2, 1996 och sades då vara ett tecken just på att  människans göranden styrde klimatutvecklingen. Klimatmodellerna förutsade då   →

Temperaturmätningen bleknar i solen

Ett antal tidigare inlägg har handlat om problem med den globala medeltemperaturen.  Det är t ex problematiskt att beräkna ett rättvisande medelvärde eftersom den geografiska fördelningen är mycket ojämn. Dessutom har det total antalet mätstationer minskat dramatiskt under modern tid.  Det finns ett illustrativt diagram som visar hur denna “medeltemperatur” sjönk när ett sönderfallande Sovjetunionen   →

CO2 som temperaturkontrollant

En central punkt i AGW-hypotesen är att halten av CO2 i atmosfären har en avgörande betydelse för temperaturen och dess förändring i närtid. Nästan alla accepterar att koldioxiden, som växthusgas har en begränsad inverkan, men vi är många som bestrider att den är avgörande.  För egen del finner jag att den dåliga korrelationen mellan ökningen   →

Att brevväxla med Eva Hamilton

Gästinlägg av Sigvard Eriksson följer nedan Den 21:a maj hade vi ett gästinlägg av Sigvard Eriksson. Det var ett brev till Eva Hamilton med anledning av den ensidiga framställningen av klimatfrågan i SVT, och med  Korrespondenternas program om Vietnam (länk) som ett aktuellt exempel. Kritiken gällde det pricipiellt felaktiga i  ensidigheten, och det var därför   →