DN

Upptining i DN?

Labbibia upptäckte idag ett litet, men ändå betydelsefullt inlägg på Dagens Nyheters ledarsida. Claes-Göran Kjellander kommenterar Gunilla Carlssons beslut att integrera klimat och bistånd och tillägger mot slutet: “Men samtidigt känns det lite oroande att klimatet fått status som ett politikens universalverktyg. Trots allt är det fortfarande så att hälsa, matproduktion, vattenförsörjning, utbildning etcetera är   →

Den halvöppna tråden

Är det sant att den globala uppvärmningen lagt in en högre växel (som James Hansen påstår), eller har temperaturökningen stannat av? Vad kan vi dra för slutsatser av GISS senaste misstag med de sibiriska mätstationerna? Ett tillfälligt fel, eller kan det finnas genomgående oegentligheter i datamaterialet? Varför är DN den enda svenska dagstidning som vägrar   →

Radarparet Bojs & Baltscheffsky

Söndag är uppenbarligen en bra dag för klimatfunderingar. Både DN:s Karin Bojs och SvD:s Susanna Baltscheffsky firar den 7 september med varsin klimatkolumn. Baltscheffsky har upptäckt att det inte bara är stigande havsnivåer vi ska oroa oss för. Glaciärsmältning har nämligen en annan otrevlig liten konsekvens i rockärmen – vattenbrist. Många länder, däribland Kina och   →

Yada, yada, DN…

På DN-fronten är det inget nytt. Det är klimathot och diverse katastrofer som lurar bakom nästa hörn. Har inte DN:s läsare tröttnat på tjatet? Och för att återanknyta till Elisabet Höglunds kolumn – SMHI är också med på ett hörn. DN och SMHI – bastionen för det mediala klimathotet i  Sverige. Den här gången är   →

IPCC ersätter kyrkan

Ni minns säkert Elisabet Höglunds skarpa kritik av DN, för dess ovillighet att på allvar sätta sig in i klimatdebatten. Nu kommer ett svar från DN i form av en kolumn av Henrik Berggren. Berggren medger att han kan inget om klimat och klimatvetenskap. Därför väljer han att lita på IPCC, ungefär som man i   →

Inget nytt under isen

DN gör en stor affär av nya iskärnedata från Antarktis. Koncentrationen av CO2 och metan i atmosfären är rekordhöga! Dagens ökning av växthusgaser beror till största delen på mänsklig aktivitet: förbränning av fossila bränslen, jordbruk, djurhållning och utdikning av våtmarker. De tidigare svängningarna berodde på naturliga mekanismer som forskare ännu inte har förstått till fullo.   →

DN kör i gamla spår

Dagens huvudledare i DN känns verkligen som gårdagens nyheter. Så många gånger förr har vi hört detta om klimathotet hit och klimathotet dit. Om alliansregeringen verkligen vill profilera sig så vore det bättre att de satsade på en riktig fråga istället för att anamma denna mediahype. För det är ju främst media som driver på   →