DN kör i gamla spår

Dagens huvudledare i DN känns verkligen som gårdagens nyheter. Så många gånger förr har vi hört detta om klimathotet hit och klimathotet dit. Om alliansregeringen verkligen vill profilera sig så vore det bättre att de satsade på en riktig fråga istället för att anamma denna mediahype. För det är ju främst media som driver på klimatfrågan. Det är media som propagerar för att politiker ska ta sitt klimatansvar. Det är media som fått oss att tro att katastrofen blir ett faktum om vi inte tar till drastiska åtgärder.
Skäms på er, DN, för att ni kör på i gamla hjulspår. Svenska Dagbladet visade åtminstone en aning bättre omdöme genom att publicera Roland Poirier Martinssons kolumn.
Det finns inget klimathot. Det enda vi bör vara rädda för är rädslan i sig.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hej Maggie!
  Om du nu är ”skeptiker” och har ett så öppet sinne – hur kan du då vara så säker? ”Det finns inget klimathot.” Hur värderar du risken att du har fel? 0 procent?

 2. Anders: Jag anser att själva benämningen ”klimathot” är tämligen befängd. Dessutom har det blivit ett innebegrepp som används utan urskiljning till höger och vänster.
  Däremot är klimatförändringen verklig. Det är väl det enda vi kan vara helt säkra på – att Jordens klimat ändras.
  Jag vidhåller dock att det inte existerar något ”klimathot”. Även om en klimatförändring skulle kunna innebära vissa negativa konsekvenser (dock långt ifrån troligt) så handlar det för vår del snarare om att anpassa oss. Att klimatet ändras är inget hot, snarare en utmaning. Eller kanske till och med en möjlighet?

 3. Peter

  ”Klimathotet” är ett utmärkt sätt att plocka mediapoäng för politiker. Skulle Reinfeldt ignorera frågan skulle pressens dom inte bli nådig. Och negativ press påverkar folk, oavsett vad det står och rimligheten i den. Vem (utanför tidnings och nyhetsprogrammens redaktioner) brydde sig tex egentligen om den s.k. ”Schenströmaffären”??
  Oppositionen använder självfallet vartenda felsteg i sitt kampanjande mot sittande regering, inget konstigt med det.. Det komiska är dock att Reinfeldt blivit klimatministern nummer ett och därför kommer man inte åt honom på den punkten. Det enda man kan tjafsa om då är huruvida man skall sänka co2-utsläppen med 35% eller 36 %…
  🙂

 4. Terminologin är minst sagt infantil. kommer ni ihåg, y2k buggen.
  Alla möjliga löjliga skräckscenarion målades upp. I verkligheten så löste det sig enkelt tack vare att man gick igenom de system som behövdes. ”klimatdebatten” präglas av just dessa löjliga skräckscenarion. Snas och balans sakans.
  Världen går inte under även om det blir ett par grader varmare.

 5. Vad skönt! Då kan jag somna om.

 6. Anders: En sann idealist som du vill väl inte bara kraftigt begränsa biltrafiken utan även vår köttkonsumtion? För du är väl vegan, Anders? Och jag hoppas att du i ditt hem bannat användning av stearinljus. Man bör leva som man lär.

 7. Hej igen Maggie! Jag vill inte begränsa någonting förutom koldioxidutsläppen (som, efter vad jag förstår, riskerar att allvarligt rubba balansen i naturen – se till exempel http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSN2541737720080427?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true).
  Med global utsläppshandel, en gradvis sänkning av antalet utsläppsrätter samt 100 procent auktionering kan marknaden på ett ypperligt sätt ta hand om problemet utan att jag eller någon annan idealist behöver tala om för någon hur den ska leva.

 8. Anders: Du lever i en drömvärld. För att lösa det s.k. problemet tror jag att vi skulle behöva stänga av all värme och elektricitet 6 av 7 dagar i veckan. Du vet väl om att praktiskt taget inget land kommer att uppnå Kyoto-målen?
  Förslaget om övergående till vegandiet var dessutom fullt allvarligt menat. Hur kommer det sig att miljörörelsen inte gör något för att minska vår köttproduktion och konsumtion som orsakar både stora koldioxidutsläpp och dessutom utsläpp av metan?

 9. Anders: För övrigt tar jag upp just denna studie på min engelska blogg. 🙂

 10. ”Även om en klimatförändring skulle kunna innebära vissa negativa konsekvenser (dock långt ifrån troligt) så handlar det för vår del snarare om att anpassa oss. Att klimatet ändras är inget hot, snarare en utmaning. Eller kanske till och med en möjlighet?”
  En läsvärd (kanske även för en skeptiker?) artikel:
  http://www.skepticalscience.com/Can-animals-and-plants-adapt-to-global-warming.html

 11. P-O

  Anders:
  En annan läsvärd ”artikel” från en mer vetenskaplig synvinkel:
  http://brneurosci.org/co2.html

 12. P-O: Bra artikel!

 13. lubbe ferrysson

  Med global utsläppshandel, en gradvis sänkning av antalet utsläppsrätter samt 100 procent auktionering kan marknaden på ett ypperligt sätt ta hand om problemet utan att jag eller någon annan idealist behöver tala om för någon hur den ska leva.
  Politikerna skapar problemet och det är andra som ska betala.

 14. Anders: Klimatet har förändrats i 4 500 miljoner år. Tror du verkligen på att människan, genom att släppa ut några gigaton koldioxid, kan rubba en hel planets enormt komplexa klimatsystem inom loppet av 100 år och leda hela mänskligheten till ruinens brant?

 15. Skeptikern: Ja.