västhusgaser

Inget nytt under isen

DN gör en stor affär av nya iskärnedata från Antarktis. Koncentrationen av CO2 och metan i atmosfären är rekordhöga! Dagens ökning av växthusgaser beror till största delen på mänsklig aktivitet: förbränning av fossila bränslen, jordbruk, djurhållning och utdikning av våtmarker. De tidigare svängningarna berodde på naturliga mekanismer som forskare ännu inte har förstått till fullo.   →