Inget nytt under isen

DN gör en stor affär av nya iskärnedata från Antarktis. Koncentrationen av CO2 och metan i atmosfären är rekordhöga!

Dagens ökning av växthusgaser beror till största delen på mänsklig aktivitet: förbränning av fossila bränslen, jordbruk, djurhållning och utdikning av våtmarker. De tidigare svängningarna berodde på naturliga mekanismer som forskare ännu inte har förstått till fullo.

DN skriver också att dessa och andra iskärnedata tydligt visar att temperatur, metan och koldioxid följer med varandra med ”nästan perfekt samstämmighet”.

När halten av växthusgaser ökar, stiger temperaturen. När jorden blir varmare, utsöndras mer metan och koldioxid.

Lurendrejeri av värsta sort kallar jag detta. Det finns inga, jag upprepar inga bevis för att mer CO2 i atmosfären leder till högre temperaturer. Man har påvisat ett samband mellan temperatur och koncentration av CO2, men:
1. det finns inget som tyder på att detta samband är kausalt, dvs. att högre CO2-halter orsakar högre temperatur
2. det är snarare så att temperaturen styr CO2-halten. Det är nämligen temperaturen som stiger först, följd av CO2-värdena.
Annika Nilsson och Karin Bojs utnyttjar bara gemene mans okunnighet för att försöka slå sista spiken i AGW-kistan. Ledsen tjejer, vad ni håller på med är en storm i ett vattenglas. Det är fortfarande inget nytt under isen.
Och förresten, nu när CO2-halterna är rekordhöga, varför i hela fridens namn stiger inte temperaturen? Sedan 1998 års El Nino har temperaturerna stått stilla eller till och med fallit. I varje fall om man ser till tre av fyra mätserier.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mållgan

  Nu uttrycker ju faktiskt inte Annika Nilsson och Karin Bojs några personliga åsikter, utan de redovisar resultat från vetenskapliga artiklar publicerade i peer review tidskrifter. Har du åsikter om kvaliteten på denna forskning så bör du ju givetvis uttrycka dessa till redaktören för tidskriften Nature:
  E-post: nature@nature.com

 2. Peter Stilbs

  Mållgan: Maggie har helt rätt, och det är lurendrejeri av patetisk art att hålla på som Nilsson & Bojs gör. De gör en egen vinkling av informationen i Nature-artikeln för att lura okunniga – Al Gore gjorde samma i sin film.
  Nej – det är inget nytt överhuvudtaget, och alla insatta vet att koldioxid och metan i atmosfären tycks stiga med en fördröjning av flera 100 år EFTER(!) en temperaturhöjning – allt baserat på samma isborrkärnor.
  Det finns givetvis logik i att det bör vara så – men det finns absolut inga observationer som kan tas som bevis för att en ökad atmosfärisk koldioxidhalt leder till en högre temperatur vid jordytan. Allt detta bygger bara på cirkelresonemang med ”klimatmodeller”.
  Typiskt nog har media helt tigit ihjäl ett annat Nature-arbete häromveckan som sade att den globala uppvärmingen skulle ta en paus i 10 år till. Hade det varit tvärtom hade vår nyblivna hedersdoktor vid Stockholms Universitet (herregud…)
  Karin Bojs lätt fyllt en helsida på DN.

 3. micke

  Artiklen i Nature om att uppvärmningen tar paus har RealClimate satt 5000 euro emot om det kan vara av intresse. http://www.realclimate.org/index.php/archives/2008/05/global-cooling-wanna-bet/

 4. Lennart

  Efterföljande generationer kommer att skratta åt Nilsson & Bojs artiklar. ”Tänk att dom var så okritiska på den tiden”.

 5. Peter Stilbs

  Lennart: Jag tror inte ”okritiska” är rätt ord – de håller på med ”avsiktlig vinkling”
  Micke: ja – RC har bara som syfte att söka neutralisera alla argument mot AGW. Själv fann jag ”förartikeln” till Nature-artikeln mest intressant – där visades något man undanhålls – hur dagens ”bästa klimatmodeller” svänger vilt till och med för den sammanfattande parametern ”global temperatur” – som är i sig en medelvärdad storhet. Hur mycket de svänger om geografiska klimatförutsägelser kan man bara gissa – de måste vara helt kaotiska. Precis som sunt förnuft bör säga.
  Men saken är ju ideologisk för de flesta. Och klimatmodellerna har en inbyggd temperaturstigning pga ökad CO2 i atmosfären – så de leder alla till ”förutsägelser” att temperaturen kommer att stiga pga CO2.

 6. Hayek

  Är det inte så att det finns många forskare som misstror tillförlitligheten i mätning av CO2 i isborrkärnor? I så fall faller ju hela resonemanget.

 7. Danne

  Resonemanget Bojs och Nilsson för faller på sin egen orimlighet. Om det nu är så att CO2-, metan- och temperatur-kurvorna följer varandra , så är den enda rimliga slutsatsen att det är temperaturkurvan som styr de andra två kurvorna. Hur skulle t ex CO2-halten styra metanhalten? Bojs och Nilsson påstår att CO2 skulle orsaka högre temperatur , vilket skulle öka halten Co2 och metan, vilket skulle höja temperaturen etc. Vi skulle alltså fått en positiv återkoppling och hela jordens klimatsystem skulle vara instabilt. Vi kan omkring oss observera nuläget av jordens klimatsystem efter 4,5 miljarder år och konstatera att det är stabilt. Så Bojs och Nilssons resonemang är uppenbarligen helt fel. Klimatet är ett stabilt system , dvs negativa återkopplingar dominerar. Kanske borde Bojs och Nilsson gå en grundkurs i reglersystem!

 8. L

  Sveriges Radio, Vetenskapsradion, rapporterar på samma helt okritiska sätt och säger att ”den nya rapporten bygger på resultat från FN:s klimatpanel IPCC, men ger en mer entydig global bild och har separerat effekterna från annan miljöförstöring, skogsavverkning och naturliga klimatvariationer som tillsammans visat sig stå för bara en bråkdel av dom globala klimatförändringarna jämfört med mänskliga koldioxid- och metanutsläpp.”
  Så nu är annan miljöförstöring inget att bry sig om, avverkning av regnskogar inget viktigt och naturliga klimatvariationer knappt existerande om man ska tro på vår ”public service”.
  Jag har inte läst rapporten i Nature, men har svårt att tro att man är så okritisk i sina slutsatser..?

 9. Magnus A

  Mållgan: Det finns inga Nature-rapporter som påstår det felaktiga som Maggie nämner här, och det skriver inte heller Bojs och Nilsson att det finns, så du har dubbelt fel.
  Men när det gäller annat än det Maggie nämner här, nämligen Bojs och Nilssons kommentarer till Nature-rapporter är jag säker på att skribenterna påstår sådant som inte står i dem. Annars är det mycket illa ställt med Nature!
  Vidare tror väl inte ens du det som upprepas i faktarutan till Bojs/Nilssons artikel, nämligen att CO2 och metanhalt i dag mäts från satellit?

 10. Lars

  Nu tittar vi på vad de skriver.
  Under 800000 år så har koldioxiden legat mellan 172 och 300 ppm. Och nu är den 385 ppm. Finns det något fel här?
  Om inte så är koldioxidhalten defakto något högre idag även om temperaturen inte ligger rekordhögt.
  Vad säger då detta? Att koldioxidhaltens betydelse som växthusgas är begränsad?
  Metan då 350-800. Nu 1770.
  Räknar man på de här siffrorna så fick jag fram att växthuseffekten från metan är ca 3,3% av vad den är från kolioxid. Koldioxid mäts ju i miljondelar och metan i miljarddelar. Metan är drygt 20 ggr kraftigar som växthusgas.
  Men ett faktum är ju att jordens medltemperatur sjunker sen 1998.
  Ett annat faktum är att temperaturen på vissa ställen ökat så att isarna minskat och på andra ställen är det tvärtom.
  Slutsats A: En temperaturomfördelning har ägt rum, det har hänt något med havsströmmarna.
  Slutsats B: En del av ökningen i koldioxidhalt kan trots allt bero på människan, annars hade vi troligen legt under 300 idag. Jämför man historiska temperaturer och koldioxid halt med dagens så finns det en skillnad som inte går att förklara fullt ut med Henrys lag.(Gasers absortion i vatten vid olika temperaturer och tryck.
  Vi har haft lika varmt eller varmare förr fast med en lägre koldioxidhalt. Om siffrorna ovan stämmer
  Min sammanfattning blir följande, vi har ökat koldioxidhalten något men betydelsen därav är överdriven.

 11. Danne: http://www.nature.com/ngeo/journal/v1/n5/abs/ngeo185.html

 12. Magnus A

  Danne: Ja absolut, alla CO2-alarmister som menar de har koll på fysiken borde gå en kurs i reglersystem.
  Men jag tror faktiskt att grabbarna på RealClimate — även om de är amatörer i det de håller på med (Mann sa inför amerikanska vetenskapsakademins panel, med tanke på att han felaktigt sa att det var mindre än 5 procents chans att det inte varit varmare senaste tusen åren, att han inte var statistiker, och Schmidt modellerar ”golfströmmen” så att den till hälften stannar, trots att varje oceanograf finner sannolikheten för det är noll, och så vidare) — borde veta att en förstärkande positiva återkoppling triggad av en marginell höjning av växthusgaser via CO2 (CO2-höjning som för övrigt i sig knappast är möjlig) är hur osannolikt som helst.
  Att RealClimate inte tror på sina modeller visas väl kanske av att de menar att dessa påvisas konsistenta om minsta lilla del av konfidensintervallet i modelldata (*) (extremvärden i intervallet) sammanfaller med minsta lilla del (extremvärde) i konfidensintervallet för observerade data. Genom att frångå allt av metodik med detta som strider mot allt vas statistik och metodik heter kan vad som helst påvisas vara konsistent.
  Gäller detta:
  http://sciencepolicy.colorado.edu/prometheus/archives/climate_change/001425how_to_make_two_deca.html
  …som jag nämnde här:
  http://klimathot-gameover.blogspot.com/2008/05/lnkar-i-farten.html
  Det hjälps nog inte med utbildning för alarmister. De är för ”kreativa”…

  (*) Modeller med mycket vida konfidensintervall, d v s mycket osäkra.

 13. thomass

  Lars, en ökning med 28-49% är väl knappast att benämna en ”något” högre halt koldioxid? Snarare en massiv ökning.
  ”En del av ökningen i koldioxidhalt kan trots allt bero på människan, annars hade vi troligen legt under 300 idag.”
  Vi har under 800 000 år aldrig legat över 300 ppm. Nu ligger vi 28% över den nivå. Samtidigt är det ju ett faktum att människan pumpar upp och förbränner mycket stora mängder olja, gas samt gräver upp kol ur jorden.
  Vadå ”troligen” människan som ger upphov till ökningen? Vad annars är det som skiljer nutid från de senaste 800 000 åren som skulle kunna ge en sådan massiv ökning av mängden koldioxid?

 14. Lars

  thomass
  Jag undviker med flit alltför starka ord eftersom osäkerheten är stor och den totala halten trots allt väldigt liten. En liten sak som jag undrar över är om gasinnehållet i de inneslutna bubblorna verkligen är representativt efter så lång id. Is är väl inte gastätt på molekylnivå och vissa gasmolekyler är större än andra. Vätgas tex sipprar ut rakt igenom väggen på ett stålrör.
  Jag anser ju som du att människan måste ha påverkat CO2 men att betydelsen därav kanske är överdriven.
  http://www.mkb.se/klimatbalans/henry.htm

 15. thomass

  Lars, om du tar dig en till titt på de kurvor man fått fram kring koldioxid och temperatur kan du se att det finns stora klapp mellan orsak och verkan på tidsaxeln. Det betyder inte att sambandet inte finns, bara att systemet är trög.
  Så vad kommer sambandet vara nu när ökningen av växthusgaser uppenbarligen förekommer temperaturökningen? Finns det något som säger att det inte i detta skeende, precis som i det bevisade historiska skeendet kommer finnas tröghet? för den tröghet som ju faktiskt finns i systemet har väl inte plötslig försvunnit?
  Du skriver: ”Min sammanfattning blir följande, vi har ökat koldioxidhalten något men betydelsen därav är överdriven.”
  Det är ju en slutsats som du drar på så lösa boliner att det snarare framstår som önsketänkande än deduktiv slutsats.

 16. Era (maggie et al.) resonemang är närmast tragikomiska. Om det är temperaturen som genom ett enkelt kausalt samband styr koncentrationerna av växthusgaser är den enkla slutsatsen av de refererade mätningarna att temperaturen nu är *mycket* högre än den varit de senaste 800 000 åren. Ajöss medeltida värmeperioder mm.
  (Sanningen är förstås att temperaturen och växthusgaserna påverkar varandra ömsesidigt, något som finns att läsa på varje seriös hemsida om klimatet.)

 17. Magnus A

  Lurendrejeriet med det kausala är anmärkningsvärt på skandalnivå, men antagligen anser de att allt i närheten av retoriska antydningar Gore häver ur sig är okej. Annika Nilsson kanske tror att hon skriver något vetenskapligt, men ”professor” Karin Bojs borde veta bättre, eller?
  Något som visar på inkompetens är även artikelns faktaruta, där man kombinerat ”kontaminerad” isdata (anses allmänt av kemister ge felaktiga värden) och direktmätningar i en hokeyklubbsgraf, och där man anger ”mäTT mED sATTELIT” (versaler korrekt citerade), d v s att aktuell CO2- och metanhalt är satellitdata.
  Att en forskarrapport visat att 90 procent av förändringar hos djur och växter beror på temperaturändringar vävs in i alarmism om att människans CO2 ger temperaturhöjning, men forskningen lär gälla förändringar i geologisk tidsskala. Jag har inget att invända mot att klimatförändringar spelar en sån roll, men den forskningen lär inte gälla dagens små temperaturförändringar (som f ö är kallare de senaste 10 åren). Jag aantar att uppgiften lånats från alarmistisk journalisten (upphöjd till vetenskapsman) Mark Lynas. De enorma naturliga förändringarna mellan istid och ”mellanistidsperiod” har förstås utrotat tusentals arter och människan var nära att gå under förra istiden. Inga konstigheter, och DN:s makabra propaganda är, som Gores, 100% retorik.
  Tyvärr går folk på DN:s billiga propaganda i rådande obehagliga klimathype, men hela artikelns innehåll kan garanterat, givet att hänvisade rapporter kollas upp, sågas jäms med marken!

 18. L

  ErikS, den medeltida värmeperioden skulle kunna ge oss högre CO2-koncentrationer idag om man använder iskärneresultat som måttstock. F-n vet, men en annan fråga är om vi ska jämföra iskärnors CO2 i Antarktis med dagens globala mätningar. Ska man inte se hur hög halten är i Antarktis nu om man vill jämföra? Eller har datamodeller redan räknat om iskärnorna till ”globala” nivåer…?

 19. Peter Stilbs

  L: Iskärnedata är högeligen suspekta vad gäller CO2 – och man ska ha klart för sig att det tar åtskillig tid att verkligen innesluta en sådan bubbla i isen. Jag har sett siffror på mellan 80 och 1000 år. Koldioxid löser sig i vatten – men vet man verkligen hur mycket som stannar när man fryser det till is under nämnda förhållanden och tidsrymder.
  För temperaturer (som tas ur 16O/18O-förhållanden i isen) är det väsentligt mindre att invända.
  Men inget ligger still – ens i is. Frågan är hur stor utjämning det gäller.
  Före 1990 fanns det också massor av iskärnedata med MYCKET högre ”CO2-halter” – mer än 400 ppm, och ibland uppåt 2000 ppm. Det har man skyllt detta på kontaminering med ”kringflygande karbonater” , och tar sina siffror ut en vacuumdestillation av den smälta isen. Den ger ”vad man vill ha” – dvs ganska konstanta, låga värden – och ”karbonaterna” kommer inte med …
  Finns det någon annan som också tycker att CO2 i is är ett högeligen suspekt fält ?

 20. Magnus A

  Erik S: ”Sanningen är förstås att temperaturen och växthusgaserna påverkar varandra ömsesidigt”
  Om det nu är så, hur kan det då komma sig att det endast — även på RealClimate — presenteras som en möjlighet, en hypotes, som man ska acceptera?
  Du kan väl annars visa var någonstans man bevisat att CO2-halt påverkar temperaturen i ett förlopp där temperaturen ökat. Du får gärna ta det vanligen använda exemplet med temperatursprången under den avvslutande delen av den sista istiden:
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/alley2000/alley2000.gif
  Du får även hänvisa till valfri artikel om detta (t ex kommentaren av en professor införd på Realclimate). Jag vet att du inte kan återge något av bevis, utan bara antaganden om samspel av det hypotetiska slag jag — och du själv förresten — nämner.
  Ett av flera problem med antagandet är att det inte behövs en dold verkan, och att detta därmed faller med Ockhams rakkniv. Diverse problem med hypotesen behöver därmed inte ens analyseras, men kan och har förstås analyserats.
  Nå…

 21. L

  OK, så man kan anta att varje bubbla redan i sig är ett korrigerat värde genom att den inte fångats i flykten under ett kort tidsperspektiv?

 22. Lars

  thomass
  Jag skrev så här:
  Vi har haft lika varmt eller varmare förr fast med en lägre koldioxidhalt. Om siffrorna ovan stämmer
  Min sammanfattning blir följande, vi har ökat koldioxidhalten något men betydelsen därav är överdriven.
  Vadå önsketänkande, jag tycker nog att min slutsats är lika bra som någon annan, baserat på om ovanstående är sant. Det är ju villkoret, tydligt angivet. Att det varit varmare förr vet vi.

 23. Magnus A

  L: Just det torde i hög grad bero på att CO2 kan transporteras i isen. I och med den möjligheten utjämnas variationer.

 24. Danne

  Anders.
  ”När halten av växthusgaser ökar, stiger temperaturen. När jorden blir varmare, utsöndras mer metan och koldioxid” står det i Bojs + Nilssons artikel. Detta är en postiv återkoppling i reglersystem och gör systemet instabilt. Det skulle helt enkelt skena iväg både med temperatur och co2-halt. Om klimatet hade varit instabilt på detta sättet hade varken du eller jag funnits till. Lyckligtvis för oss har B+J fel.

 25. Danne, Zeebe och Caldera visar i sin artikel på negativa återkopplingar som stabiliserar klimatet i det (mycket) långa loppet.

 26. Christopher E

  Stilbs: ”Finns det någon annan som också tycker att CO2 i is är ett högeligen suspekt fält ?”
  Ja, definitivt. Förutom de problem som redan nämnts med utblandning, kemisk förorening och löslighet hos CO2, tveksam metodik vid analys och censurerande av ”opassande” resultat, finns också det faktum att andra mätmetoder ger andra resultat!
  Jag tänker då på Wagners analys av klyvöppningar hos björkblad från Dryas. Dessa gav högre värden än 300 ppm redan vid den tiden! Klyvöppningsproxy har flera fördelar gentemot isbubblor; De subfossila löven påverkas inte kemiskt över tid, metoden har en hög temporal upplösning och sist men inte minst är metoden verifierbar i empiriska försök med växter idag.
  ”Vi har under 800 000 år aldrig legat över 300 ppm” skriver Thomass ovan. Det finns alltså ingen grund för ett sådant självsäkert postulat. Han både övervärderar iskärnors nogrannhet och ignorerar andra studier.
  Men det sagt är ju inte iskärnedata värdelösa. Även om man inte kan utläsa absoluta eller tidsprecisa värden på CO2 ur dem, så har ju ändå den realativa nivån god samstämmighet med temperatur och mellan olika serier (även om Al Gore mfl. ljuger om orsak/verkan).
  Den nya studien är intressant därför att hyggliga temperaturdata nu finns längre tillbaka genom istidscyklerna, vilket är viktigt tex. för att förstå nuvarande interglacial bättre. Något som kommit i skymundan bakom allt hojtande om CO2.

 27. MPGE

  Nu för tiden räcker inte med ”klimatuppvarmning” för att skrämma människor. Bägge artikelförfattarinnor säger därför …”ett allt hetare jordklot”. Om vi nie lyder alla alarmister NU, kanske inom kort för vi höra att en ny Bing-Bang närmar sig.

 28. Peter Stilbs: Finns det några (peer reviewed) studier på kvaliteten på iskärnedata? Om nu forskarsamhället sätter sådan tilltro till dessa siffror måste väl sättet man tar fram dem ha studerats ingående? Den som kan falsifiera iskärnorna borde bli världskändis direkt.

 29. Lars

  Peter Stilbs
  Hur stor tror du att CO2 halten varit om människan inte bränt fossila bränslen. Självklart måste det innebära en viss pålagring eller?

 30. Magnus A

  Anders: Visst har man visat att CO2 kan krypa genom isen, så att man blir världskändis för att visa det tror jag inte.
  Vet inte om man förlorade jobbet som ansvarig för CO2-mätning i iskärnor om man ifrågasätter att IPCC utan vidare stryker instrumentmätning före 1950 som konsistent gett högre världen än 350 ppm (Zbigniew Jaworowski)… Någon?
  Vidare anser 72 procent av Kemivärlden Biotechs läsare att iskärnedata för CO2 är otillförlitliga, medan bara 14 procent menar att Lars-Olov Liljenzin ”är ute och cyklar”:
  http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=73176

 31. fogge

  Hört på radion idag att fjällvärlden blir allt grönare..Etablering av bl a ek, då temepraturen stigit med 1 grad de senaste hundra åren. Varmast sedan 8 000 år tillbaka. Vad draga för slutsatser att det här??

 32. thomass

  Zbigniew Jaworowski, du menar mannen som tyckte att det var meningslöst att ta bort blyet ur bensinen då den ändå inte hamnade i människors blod?
  Du menar Zbigniew Jaworowski som är rädd för att det skall komma en ny istid (snarare än de flesta tror)?
  Hans Oeschger som också gjorde mätningar är inte lika intressant att citera antar jag, för hans mätningar visar ju inte det som ”skeptiker” vill eller? Stephen Schneider är förstå också diskad av samma orsak…

 33. Magnus A: Finns det någon peer reviewed forskning? För visst får man betydligt större genomslag om man publicerar sådan? Och inte finns det väl någon konspiration som stoppar forskning för att de visar resultat som inte är i linje med ”konsensuspositionen”? Jaworowski har väl mest blivit publicerad hos Lyndon LaRouche?

 34. Christopher E

  Anders:
  Wagners studier av stomataproxy som jag nämnde ovan är exempel på publicerade studier som går emot ”iskärnekonsensusen”.

 35. Vilken otur att jag åker bort ett tag nu när man hittade denna ”intressanta” bloggen… men in kan ju starta diskutionen här så länge: http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?t=57&postdays=0&postorder=asc&highlight=klimat&start=315
  http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming

 36. Magnus A:

  Du kan väl annars visa var någonstans man bevisat att CO2-halt påverkar temperaturen i ett förlopp där temperaturen ökat.

  Nja, nu är ju inte jag utbildad i paleoklimatologi utan i fysik och kemi. Sammankopplingen mellan växthusgaser och temperatur är en naturlig följd, om man inte helt förnekar växthuseffekten.
  Danne:

  Detta är en postiv återkoppling i reglersystem och gör systemet instabilt. Det skulle helt enkelt skena iväg både med temperatur och co2-halt.

  Nope. Läs på om geometriska serier.

 37. Magnus A

  fogge: Det var varmare i norra Sverige under medeltiden, för 1000 år sedan. Det ser du t ex i den studie recon skriver om här:
  http://unrealclimate.blogspot.com/2008/02/gldhett-under-vikingatiden.html
  …och här World Climate Report:
  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2008/02/04/1500-years-of-cooling-in-the-arctic/
  Men sedan medeltiden har vi haft en liten istid, och sen dess har det inte varit så varmt som nu. (Karl X gick med sin armé på isen över Stora Bält, Danmark.)
  Vad tycker du själv att vi ska dra för slutsatser av det? Kom även ihåg att det var sådär 5-9 grader kallare än i dag för sådär 16000 år sedan och 80000 år innan dess. Många har väl sagt dig att klimatet varit ganska stabilt hur länge som helst? Det har i alla fall jag hört från många kända som professionellt talar om klimatet (jag har en hel del exempel om nån är intresserad).

  thomass: Åh! Jaworowski stödde vare sig Exxon eller tobaksbolag, utan ansåg att bly i bensin var prima… Där ser man!
  Vare sig Oeschger eller hyperalarmisten Schneider (ända in i 80-talet alarmist för en ny istid) har mätt CO2 innan 1950, så jag avsåg inte dem. Avsåg för vad förresten? vad har Schneider gjort beträffande CO2-mätningarna? Jag ser att han uttalar sig nedlåtande om den polske forskaren på Wikipedia, men mear du att jag ska kommentera det här? Du kan uppenbarligen inte hålla dig till ämnet, och klipper sk*tsnack där du hävdar att de som snackar sk*t vet mer än den det snackas sk*t om. Men jag vet nog mer även om den Schneider du nämner, så sluta snacka smörja i rutten AGW-supporterstil.
  Jag nämnde Jaworowski kommentar, som har en kritik som delas av kemiprofessor Lindzén, E-G Beck och en himla massa prominenta forskare, samt tydligen 72 procent av Kemivärden Biotechs läsare. Skulle CO2-alarmisten Schneider (har även forskat om artutrotning p g a global uppvärmning på ett häpnadsväckande dåligt sätt) vara ett sanningsvittne som jag måste falla på knä för?
  När det gäller Wikipedia är det intressant att se att alla forskare som är skeptiska till IPCC:s långtgående slutsatser i första raden beskrivs som ”[Förnamn] [efternemn] is a climate skeptic”, och sen följer även allt som står i vänsteraktivisten som driver sourcewatch, nämligen om tobaks- och oljeindustrin, där ofta något föredrag hölls på 90-talet hos en think tank som även tagit emot pengar av bolag kopplade till oljeindustrin, eller rent av någon gång en summa från ett oljebolag etc etc. Guilt by association, alltså. 🙁 Det har visst visat sig att den som ha kontrollen över Wikipedias editering är en med nära kontakt till just vänster- och miljaktivister, men det var ju inte ens svårt att gissa.
  Jaworowski fick ändå IPCC:s förtroende att leda projektet med CO2-mätningar i iskärnor. At han sen blev blyfanatiker och det ena med det tredje, vad berodde det på tror du?
  När det gäller din banala vidareförmedling av slaskuppgifterna i Wikipedia sprider du således lögner. Du borde ha kollat upp att åtminstone publicerats i Nature (1968), i The Science of the Total Environment (1988) samt i Environ. Sci. & Pollut. Res. (1994), där dessa tre rapporter rör detta ämne och råkar nämnas i dokumentlänken nedan. Han har sannolikt publicerat många fler rapporter i bra vetenskapliga tidskrifter.
  Källa: http://www.warwickhughes.com/icecore/

  Anders: De instrumentmätningar som gjordes till och med 50-talet, och som Beck hänvisar till, gjordes av mycket erkända och högt värderade forskare (*), och de rapporter som de mätningarna gav upphov till förutsätter jag publicerades i bra vetenskapliga tidskrifter. Jag kan inte alla detaljer om detta dock. Verkar finnas nåt här i kapitel 2:
  http://www.climatepolice.com/Co2_report.pdf
  Jaworowski har, som jag nämner ovan i svaret till thomass, minst en gång publicerats i Nature, samt i många andra vetenskapliga tidskrifter. (AGW-kampanjande Nature är kanske i dag inte rakt igenom seriöst, men 1968…)
  Även Beck ska visst även vara publicerad i en vetenskaplig tidsskrift, där jag inte på rak arm minns när, vad och vad.

  Erik S: Vi diskuterar vilken riktning kausaliteten har, inte att det finns en sammakoppling mellan temperatur och CO2.
  Jag förnekar inte att sammakoppling mellan temperatur och CO2 finns (och jag påpekade att ingen visat att det kausala sambandet går i den riktning du påstår), men det är på intet vis, som du nu påstår, ett nödvändig kriterium för att erkänna att växthuseffekten finns. Växthuseffekten, som jag inte förnekar, finns vare sig CO2-halten varierar eller inte. Men visst varierar CO2-halten.
  Efter denna pliktskyldiga kommentar på din ovidkommande replik, hur vore det om du försökte svara på frågan och visa att kausalitet går i den riktning du hävdar?
  Nå…

 38. Magnus A, är det för svårt för dig att förstå att kausalitet i komplexa system kan gå åt två håll. Du påminner lite om någon som bestämt hävdar att hönor inte kan lägga ägg, eftersom h*n sett hönor födas ur ägg.
  Om du accepterar att (1) ökande växthusgaskoncentrationer medför högre temperaturer och att (2) högre temperaturer medför högre koncentationer av växthusgaser är vi överens om att kausaliteten går i båda riktningarna. Annars får du förklara varför (1) inte stämmer.
  [Tack maggie, för att du fixade till mina inlägg:)].

 39. Peter Stilbs

  Några korta kommentarer – har inte kunnat svara sedan i går eftermiddag :
  Tröttsamt att höra allt detta ”näthat” mot Jaworowski, med allehanda skrönor och för saken irrelevanta påståenden. Detta om bly i bensin var nytt för mig – jag tvivlar på att det är sant.
  Men vad har det med saken att göra? Liknande trams drar man fram om exempelvis Fred Singer, som är en vetenskapsman med total integritet. Där lägger man till rena lögner om att han är köpt av tobaksindustrin och Exxon. Jag känner Singer sedan länge och har träffat Jaworowski – det är en mycket gedigen vetenskapsman med dubbla doktorsgrader (medicin och fysik tror jag). Singer jobbade och sampublicerade f.ö. redan på 50-talet med Roger Revelle, som Al Gore drar fram som mentor i koldioxidproblematiken sin slemmiga film.
  Sluta med allt detta barnsliga persontrams – håll er till sakfrågan ! Är det några som är suspekta är det alla som har sin försörjning från att hålla alarmismen vid liv. Det inkluderar vetenskapsmän, byråkrater, vissa politiker, och en drös mediefolk!
  Re Beck: Han är en gymnasielärare som gjort ett hästarbete att sammanställa äldre atmosfäriska CO2-data. IPCC vill inte höra talas om dem. De vill bara lita på iskärnedata.
  Re kvalitet på iskärnedata: Numera ger den analysmetod man använder ”det svar man vill ha”. ”Alla” använder numera den (vacuumdestillation av is). Inneslutningen i sig har stora frågetecken – och kemin likaså, liksom transporten i isen. Mättekniskt är det inte heller enkelt – betänk en liten bubbla i is,
  där bubblan innehåller 300 ppm CO2 ? Räkna själv. Sen utesluter man alla mätresultat som avviker, och skyller på något – men det sopar man under mattan också.
  Tvärr är det ”monopol” på allt detta – endast jätteprojekt kan ta fram dessa iskärnor, och bara ett fåtal labb i världen kan göra nämnda ”analys”.

 40. thomass

  Peter Stilbs, när det gäller vilka som tjänar pengar på alarmismen: Du glömmer bekvämt de som idag tjänar på att alarmera åt andra hållet. En av dem som tjänar på det brukar ju bland annat debattera här.
  Peter Stilbs, visst är trovärdigheten hos den som säger något viktig. Speciellt om man inte har möjlighet att själv läsa de alster som producerats. Eller som det är för många människor, försåt vad som står i dem. Du litar exempelvis mer på Jaworowski än på mig, eller hur?
  Vad som är symptomatiskt för er så kallade klimatskeptier är ju just detta. Ni hittar några forskare i ett hav av människor. just dessa väljer ni ut som de enda trovärdiga.
  Så fårt som någon haft kontakt med IPCC så diskvalificerar ni dem per automatik. Oavsett vem de är.
  Vad var det nu du sade om trovärdighet och person, oviktigt? Uppenbarligen inte för de flesta människor på denna debatt site. Det gäller bara att man diskvalificerar och förtalar ”rätt” personer, då är det ok tydligen.
  Det var tydligen inget rolig när någon gör mot er som ni gör mot andra…

 41. thomass

  Magnus A, jag vet inte vad som står på Wikipedia om herrarna, får kolla det. Men om du säger att det finns fler som inte tycker Jaworowski är en god vetenskaplig referens får jag väl tro dig på ditt ord:-)

 42. Peter Stilbs: Finns det några studier (publicerade i erkända, peer reveiwed tidskrifter) som stöder din tes om kvaliteten på iskärnedata? Om inte – varför har sådana inte gjorts? Konspiration?

 43. thomass

  Maguns A, jag kanske missat något här. på vilket sätt är det intressant om iskärnor tagits upp ur isen för 1950 och efterföljande mätningar gjorts före 1950?
  Menar du att de hade bättre mätutrustning på den tiden? Tillåt mig betvivla detta.
  Om man sedan idag vill använda sig av samma mätmetoder som man gjorde innan 1950 så är det väl knappast något som hindrar?
  Eller är det en tävling i tid? Den som tog upp den första iskärnan har mer rätt än de andra?

 44. Peter Stilbs

  Jag vet ingen ”skeptiker” som tjänar pengar på detta – de flesta får bara skit.
  Sakfrågan är dessutom hela tiden att IPCC etc påstår något i AGW-riktning, och vi drar fram något som motsäger deras påstående/hypotes etc. Det är faktiskt så man jobbar inom vetenskapen – falsifiering. Allt ska ifrågasättas.

 45. thomass

  Magnus A, du borde nog öva dig på att läsa. Eller åtminstonde förstå vad du läser. Du skriver:
  ”sprider du således lögner. Du borde ha kollat upp att åtminstone publicerats i Nature (1968), i The Science of the Total Environment (1988) samt i Environ. Sci. & Pollut. Res. (1994), ”
  Jag har aldrig påstått att han inte blivit publicerad.

 46. thomass

  Magnus A. Vad jag däremot påstår är att han var skeptiskt till att ta bort blyet i bensinen.
  Om du läst vad du själv länkar till så har i princip beviset för detta påstående själv.
  Peter Stilbs du skriver: ”Detta om bly i bensin var nytt för mig – jag tvivlar på att det är sant.”
  Ja, du tvivlar på mycket du…

 47. Peter Stilbs

  Anders: jag har grävt en del i detta med iskärnedata, och det var besvärligt att hitta någon referens till varför man slutade med viss analysteknik ca 1990 och gick över till en annan – som ger de svar IPCC vill ha. Det jag hittade gav ingen motivering, bara att man skyllde på att äldre mätdata var ”kontaminerade med kringflygande karbonater” (- typ CaCO3). Nu när man vacuumdestillerar så kommer ju inte dessa med.
  Själva ”kalibreringen” av metoden är ifrågasättbar på många sätt – det är märkligt hur man kan ”översätta” sina data från iskärnor till ”atmosfärisk koldioxidhalt” – det finns ju egentligen inget att kalibrera emot. Bl.a. Jaworowski påpekade att man bara flyttade mätdata 80 år för att de skulle ”passa ihop”.

 48. thomass

  Peter Stilbs, du vet alltså inte att det finns människor som åker runt till företag och föreläser om ”skepsis” mot IPCCs rapporter?
  Det har diskuteras på denna site tidigare och minst en person som har varit frekvent, och påstridig, debattör här har erkänt att han tjänar pengar på detta. Han är knappast ensam.
  Ju mer det debatteras och diskuteras på oseriösa siter som denna ju mer vatten får han och sina gelikar på sin kvar. Ingen eld utan rök, eller?
  Du är ju vetenskapsman. Du vet lika bra som jag att 99% av maggies ”argument” är fullständigt ologiska.
  Däremot kommer du och vissa andra vetenskaplig sinnade med en del goda argument. jag är helt överens med dig om de vetenskapliga metoderna. Frågan som anders ställer är därför relevant. Har du något svar på detta? Att du har invändningar är givetvis ok, men hur svara de som gör mätningarna på dina invändningar? Jag läste replikskiftet på chemicalnet. Tyckte inte du vann den debatten, även om all dina frågor ännu inte är besvarade.

 49. Peter Stilbs: För tydlighets skull: Det betyder att svaret på min första fråga är ”nej”, va?

 50. Peter Stilbs

  thomass: Jag vet inte vem Du syftar på som ”tjänar pengar” på att hålla föredrag i frågan. Pär Holmgren kanske. Själv har jag hållit inbjudna föredrag drygt 10 ggr (en gång med med Bert Bolin som åhörare…) – men aldrig fått eller krävt ett öre.
  Maggie har 99% logiska argument – inte tvärtom.

 51. Peter Stilbs

  Anders: Jag känner inte till någon uttalad studie av denna typ, nej.

 52. thomass

  Peter Stilbs, signaturen Christopher E tar betalt för att berätta för industrin att de kan fortsätta släppa ut CO2 utan dåligt samvete. Säkert ett populärt budskap som mången vill höra. Jag tror att du kan inse att det finns fler än han.

 53. thomass

  Peter Stilbs,
  Du skriver: ”Maggie har 99% logiska argument – inte tvärtom.”
  Så du menar på fullt allvar som vetenskapsman att när maggie är ute på internet och hittar någon journalist som talar mot IPCC, och genast givetvis upphöjer det till sanning, så har just denna journalist rätt och är implicit en kunnig individ. Men alla journalister som talar för IPCC är per automatik inte kunniga?
  Om du skulle ta dig tid att läsa lite av det hon länkar till så skulle du dessutom se många direkta fel, jag tog upp några av dem i samband med hennes blogg om regnskogen.
  Att du anser maggie, som så tydligt har 0% vetenskaplig skolning, få ett omdöme av dig som 99% logisk och därmed korrekt skrämmer mig. Skrämmer dig eftersom du är vetenskapsman och jobbar på (tror jag det var) KTH. Hoppas du inte lär ut vetenskapliga metoder utan håller dig till kemi.

 54. thomass

  ”Skrämmer mig eftersom …” Skall det naturligtvis vara:-)

 55. thomass

  Peter Stilbs, jag tror att till och med maggie är medveten om att hon sysslar med propaganda och inte vetenskap. Kan du alltså inte se det? Det må så vara att du tycker om inriktningen av hennes propaganda, men nog borde du se att det inte handlar om annat?
  Detsamma kan man som sagt inte säga om alla som postar i bloggen. Här finns flera som vet betydligt mer vad de talar om, om än att åsikter och kunskaper verkar divergera.

 56. Ragnar D

  thomass, hur vore det om du ägnade dig åt argumenterande i stället för personförföljelser?

 57. Ragnar, eftersom argumenten som framförs är av typen ”Jaworowski, som är jätteduktig, säger att det är så”, är det rätt naturligt att hans meriter diskuteras.

 58. Strutsen kommenterar (jag hittade denna trevliga kommentar via en inkommande länk):
  ”Maggie missar poängen igen och igen. Denna gång kommenterar hon DNs artikel om extrema koncentrationer av växthusgaser. Hon hängre upp sig på DNs formulering
  När halten av växthusgaser ökar, stiger temperaturen. När jorden blir varmare, utsöndras mer metan och koldioxid.
  Artikelns budskap är ju nått helt annat. Problemet är ju att skeptikerna inte kan förklara de extrema koncentrationer av växthusgaser vi har idag, så förnekaren Maggie undviker kärnfrågan och är arg för annat istället.
  Maggie fortsätter grymta om att temperaturen inte stiger. Men den gör ju det. Det är bara lite svårt att mäta. Hur forskarna än mäter får man bara ut ett medelvärde från ett antal mätpunkter, så de studier som finns måste tas med en nypa salt. Det finns dock en extremt pålitlig termometer för det globala och regionala klimatet, jordens ekosystem. Tydligare kan det inte bli.”
  Om du är intresserad av fler strutshistorier, läs här:
  http://kihlen.se/blog/index.php/2008/05/15/the_climate_scam_for_dig_med_dold_agenda

 59. L

  Tur att klimathaveristerna, med några undantag, håller sig till sina egna bloggar…

 60. Peter Stilbs

  thomass: Jag tydligen förstört Din eftermiddag – vad jag vill upprepa är att saken gäller att IPCC påstår saker – dvs har en hypotes. Vi finner argumentationen ihålig och ”biased”, och söker finna lämpliga motargument för att falsifiera IPCC’s (motsv.) påståenden. Det är en normal vetenskaplig process.
  Varför retar det Dig ?

 61. L, jag förstår din frustration. Det är jobbigt att vara den enda som går i rätt takt…
  Peter S:

  Vi finner argumentationen ihålig och “biased”, och söker finna lämpliga motargument för att falsifiera IPCC’s (motsv.) påståenden.

  Problemet är att era argument är dåliga.

  Det är en normal vetenskaplig process.

  Jasså. Och jag som trodde att den vetenskapliga processen ägde rum i peer-reviewpress, snarare än på bloggar. Men du vet nog bättre än jag här.

 62. Fast, såklart, vetenskaplig press är ju att jämföra med Jehovas Vittnens Vakttornet. Eller hur, recon?

 63. L

  ErikS, du behöver inte vara orolig, jag har aldrig gått i takt med den stora massan. Dom som vill tro på klimatalarmismen får gärna göra det, bara dom inte tjatar på oss som försöker tänka själva. Förr eller senare kommer man fram till rätt svar och enklast vore förstås om alarmisterna hade rätt. Men där är vi inte idag.

 64. ErikS, om du på allvar tror att ’peer review’ i det som kallas klimatforskningen är vad som garanterar dess kvalitet har du missat en hel del.
  Och ’gå i takt’ är sällan en bra metod att skaffa kunskap, men den beskriver nog både mycket av klimatforskningen (inte all), AGW-anhängarna, och tyvärr också till en del hur deras alster ’review:as’ innan publicering.
  Jag skulle tro att du är just en av gå-i-takt-människorna, i en hel del sammanhang.
  Thomass (rätta mig om jag har fel), men var inte du den tomte som trodde att om man någonsin jobbat med, eller hållit föredrag för någon organisation, som nån gång, mottagigt upprdag eller stöd från Exxon, så måste detta betyda att man är ute i ohederliga syften!?
  Jag vill minnas att du ägnade flera sidor åt dylik argumentation. och det låter väldigt lik även här!

 65. Christopher E

  Thomass.
  Nu är du igång med personpåhopp igen, tydligen det enda du och likasinnade har att komma med i den här frågan. Jag är utbildad och kan ämnet bra, och håller mig hellre till fakta.
  Jag kom precis hem efter att ha talat inför en grupp företagare i Göteborg idag. Jag talade bla. om koldioxidens mättningseffekt, problemen runt återkoppling med vattenånga, svårigheten att se en koppling mellan koldioxid/temperatur i geologiska perspektiv, naturliga klimatsvängningar, hur Al Gore använder ett antal falska argument i sin film (som tex. försäkringsstatistik för att hävda fler stormar), att i isbjörn i onsdags klassades som utrotningshotad trots att stammen växer stort, om kostnaden för klimatavtal kan motiveras, hur Kinas tillväxt gör vårt ”klimatarbete” litet vid jämförelse, osv osv. Rena faktaargument, underbyggda med empiriska studier, inte den sortens smutskatsning som du ägnar dig åt. Jag kunde lätt haft roligt med Al Gores hyckleri, hans finansiella motiv osv, men avstod och höll en seriös ton. Jag är efterfrågad därför att klimatdebatten är het, och det är ju knappast jag i min obetydlighet som gjort den het (sådan hubris har jag inte).
  Vad är egentligen ditt problem? Jag tog ledigt från mitt ordinarie jobb, och har knappast då råd att stå och tala gratis, och tar därför ut ersättning. Helt naturligt, och inget som jag döljer eller behöver ”erkänna” som du uttryckte det ovan i vanlig konspiratorisk stil. Är du lika kritisk mot de i miljösvängen som tar betalt för sin tid? (Al Gore tar över 100 000 dollar för en show, och då saknar han ändå utbildning i ämnet till skillnad från mig). Jag misstänker att du mest är irriterad för att andra åsikter får framföras.
  Jag har inget behov att behöva försvara mig inför en som dig, men tänkte du kunde behöva behöva höra lite sunt förnuft. Skulle du råka dyka upp på en föreläsning i framtiden (för tillfället är det dock bara förbokade sällskap), så vill jag meddela att jag till skillnad från Al Gore gärna tar frågor, debatt och kritik. Men jag sänker mig inte till pajkastningsnivån.

 66. Janne

  På ICSCs hemsida finns bl a rubriken:
  IPCC challenged to renounce global warming claims.
  Några vetenskapsmän har skivit till ordförande för IPCC med den enkla uppmaningen:
  ”If you believe there is evidence of the CO2 driver theory in the available data, please present a graph of it!”
  Samma uppmaning får läsarna på den här bloggen. Trots ihärdigt läsande har jag i varje fall ännu inte funnit den, grafen som förklarar klimathysterin.

 67. L

  Christopher, för att vara exakt så klassades inte isbjörnen som utrotningshotad. Mer som en symbolhandling efter allt grönt hallå, klassade man den som hotad, en lägre grad. Detta var i USA och handlar om Alaska. I Kanada har den en ännu lägre klassning, där man bara har den under observation. Där finns 15.000 av världens 25.000 individer och av dom 13 populationerna växer 7 och 2 minskar enligt senaste uppskattningar.

 68. Thomass och Christopher E
  Gammal skåpmat förvisso, men det är angeläget att verkligen gnugga in hos dem som är rädda för att titta på fakta med öppna ögon:
  Al Gore till och med ställer krav på att journalister inte får vara närvarande vid hans föredrag, vägrar hålla presskonferenser, och ger bara intervjuer till i förväg ’godkända’ journalister …
  Se tex länken här

 69. Janne, Thomas Palm har påstått att han vet var denna information (det behöver vara betydligt mer än en graf) skall vara undangömd …
  … men att han inte vill tala om det, för att han hoppas att folk kanske skall bli lite mer AGW-troende medans dom letar efter denna (påstådda) nål i IPCCs höstackar.
  (Personligen tror jag att han ljög rakt av!)

 70. Jan

  Artikeln i DN publicerades tillsammans med en annan artikel där man säger att det varmare klimatet nu gör att grönsaker som tidigare bara fanns i Skåne numer odlas allt längre norrut. Reportaget handlar om en av landets nordligaste sparrisodlingar i Uppsala.
  Bläddrar man några sidor framåt i tidningen finner man en artikel om Selma Lagerlöfs far som odlade och sålde grönsaker på sin gård Mårbacka, bland annat kronärtskockor, sparris och melon. Mårbacka ligger ungefär lika långt norrut som Uppsala och i samma odlingszon. Selma Lagerlöfs far dog 1885. Följaktligen torde klimatförutsättningarna för grönsaksodling ha varit ungfär desamma för 150 år sedan som de är i dag.

 71. Janne

  Jonas N
  Dr R Pachauri lär inte heller ha svarat.
  I forntiden fick man inte se gudomen för då skulle man mista förtroendet för honom/henne, kanske är det så med grafen med stort G

 72. Peter Stilbs

  ErikS: Det är inte en normal vetenskaplig process som föregår i IPCC’s regi. De gör ingen vetenskap. De selekterar information som stödjer AGW-hypotesen, och ägnar sig åt allehanda cirkelresonemang. De skrämmer allmänheten med olika ”scenarios” – som media, politiker och många andra uppfattar som sanningar.
  Den mekanism de valt innefattar att deras rapporter är öppna
  för ”review” av den som vill innan de presenteras – för att ge sken av att de objektivt granskats. Men de skiter högaktningsfullt i 99% av alla kommentarer. Jag har själv läst en sådan 50-sidig granskningrapport. Det fanns 100-tals till för den 4:e rapporten.
  Läs sanningen om IPCC’s Peer Review här
  http://scienceandpublicpolicy.org/sppi_originals/peerreview.html
  De borde skämmas – notera att den information nämnda länk behandlar bara blev tillgängligg genom den amerikanska ”freedom of information act” – en motsvarighet till den svenska ”offentlighetsprincipen”.

 73. Peter Stilbs

  Jan: Jag hade en vän som odlade fantastisk sparris i trädgården Värmland på ca 150 m höjd över havet – växtzon 4 eller 5 – minns inte. Det var på 70-talet dessutom.

 74. Janne

  Peter S
  Har i dagarna läst The Deniers av Lawrence Solomon. Han liksom så många andra har till sin förskräckelse upptäckt den hänsynslösa politiken bakom ”klimathotet”. Ju mer han rotar desto mer politik av totalitär art hittar han. Inget nytt för dem som följt frågan via IPCC naturligtvis, men tydligen för allmänheten och våra vetenskapsjournalister. Solomons redogörelse för hur dessa vetenskapsmän, som försökt stå upp för vetenskapen, har behandlats borde tillhöra de böcker som måste läsas av den sk kultureliten, våra politker, gymnasisiter som ska skolas i kritiskt tänkande ja alla som överhuvud taget är läskunniga och kan tänka själva.

 75. Peter Stilbs

  Janne – jag har inte läst boken, men det Du skriver stämmer med min bild av situationen.

 76. thomass

  Christopher E mfl.
  Ni är ju oerhört duktiga på denna website att förtala och misstänkliggöra alla som är på IPCC sida. Ni ser en stor kompott och skriver titt som tätt om hur mycket pengar de tjänar och hur köpta de är.
  Att det finns folk på andra sidan som också tjänar pengar, det finns tydligen inte i ert sinne.
  Christopher E, dina argument för varför det är ok att just du tjänar pengar på att vara en klimatskeptiker kan ju givetvis tillämpas på de som talar för IPCC istället.
  Du/ni framför argumenten, men ni klara inte av att se att de är dubbelriktade?

 77. thomass

  Christopher E skriver:
  ”Nu är du igång med personpåhopp igen, tydligen det enda du och likasinnade har att komma med i den här frågan.”
  Mitt motargument blir genast: är du läskunnig? Hur många personagrepp har jag inte läst på denna sida för att miskreditera ”den andra” sidan? Jag har inte sett annat än medhåll från din sida när så sker. Men när du hamnar i fokus, där jag enbart återberättar vad du själv har sagt, då är det hemska personangrepp? Men att Al Gore endast är ute efter pengar det är inget angrepp och enbart dagens sanning givetvis?

 78. thomass

  Christopher E, i motsatts till dig så antar jag att Annika Nilsson och Karin Bojs bara förtjänar vad de får eller?
  Smutskastning, hur var det nu?

 79. thomass

  Peter Stilbs, att någon försöka falsifiera IPCCs resultat retar mig inte det minsta.
  Att en utbildad vetenskapsman som du hävdar att maggie kommer med logiska och korrekta inlägg i debatten skrämmer mig.
  Maggis utbildning (vad jag förstår) är just kommunikation med allmänheten. Det är hon duktig på. Vad hon ägnar sig åt är propaganda. Inte vetenskap.
  Hon googlar fram än den ena artikeln efter den andra i en tidning i något land i världen som hon tycker stödjer hennes förutfattade åsikter. Sedan drar hon växlar på den som inte existerar. Det finns inget som helst seröst eller vetenskapligt över hennes beteende.
  Det är hennes rättighet som fri individ att göra så. Men att du som vetenskapsman stödjer det hon säger ur vetenskaplig synvinkel är, minst sagt, märkligt, och inte meriterande när det gäller din egen trovärdighet.
  Jag har ännu inte fått klart för mig vem som betalar henne för det;-)

 80. Peter Stilbs

  thomass: Som jag skrev för några dagar sedan är situationen den att IPCC (motsv.) påstår något – dvs har en hypotes. I vetenskaplig metodik står det envar fritt att finna motargument och fakta som kullkastar hypotesen. Det är det saken gäller.

 81. thomass: För din information, jag har en kandidatexamen i ekonomi från Lunds Universitet samt ett antal universitetspoäng i psykologi, statistik och juridik.

 82. P-O

  Av insändare att döma får man lätt intrycket av ett visst avreageringsbehov för forskare .. i samband med utdelning av lönekuvert kanske ?

 83. MPGE

  thomass: kan Du vara så snäll och förklara för mig varför det är så kalt just nu, om det nu skulle vara klimatuppvarmning?

 84. Christopher E

  Thomass:
  ”Christopher E, i motsatts till dig så antar jag att Annika Nilsson och Karin Bojs bara förtjänar vad de får eller?
  Smutskastning, hur var det nu?”
  Du som är läskunnig, vad har jag skrivit om Bojs & Nilsson?
  Jag har däremot anklagat Al Gore för lögn, eftersom filmen (och sannolikt föreläsningarna) innehåller så många fel och medvetna förvrängningar.
  Själv är jag mer noggrann med fakta och skäms inte för något.
  Du har med ditt ordval att jag ”erkänner” att jag tar betalt tydligt visat din inställning. Nu är jag ingen kommunist, utan kapitalist, och skäms inte för pengar, så den kritiken är verkningslös. Att jag presenterar ärliga fakta utan förvrängning gör det inte sämre.
  Jag motarbetar dessutom min framtida inkomst till skillnad från Al Gore med sina ekonomiska intressen. Dör klimathysterin, vilket jag förutser och stödjer, försvinner underlaget för att hålla mina föreläsningar. En utveckling jag trots det välkomnar.

 85. Magnus A

  Anders: Visst har man visat att CO2 kan krypa genom isen, så att man blir världskändis för att visa det tror jag inte.

  Vet inte om man förlorade jobbet som ansvarig för CO2-mätning i iskärnor om man ifrågasätter att IPCC utan vidare stryker instrumentmätning före 1950 som konsistent gett högre världen än 350 ppm (Zbigniew Jaworowski)… Någon?

  Vidare anser 72 procent av Kemivärlden Biotechs läsare att iskärnedata för CO2 är otillförlitliga, medan bara 14 procent menar att Lars-Olov Liljenzin ”är ute och cyklar”:

  http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=79