isborrkärnor

Isborrkärnor och koldioxidhalt

En viktig pusselbit för att förstå hur klimatsystemet fungerar går att hitta i data från isborrkärnor. Där kan man tex få en bild av hur temperaturen och koldioxidhalten varierat över årtusendena. Det märkliga med dessa mätserier är att det alltid är koldioxidhalten som följer temperaturen och inte tvärtom. Läs gärna här o här. I filmen   →

Historiska CO2-koncentrationer

Nedan ett diagram jag har fått av Fred Goldberg som visar variationerna i CO2-koncentrationer i atmosfären. Fred nämnde det i en tidigare tråd. Fred, du kanske vill vara så vänlig och kommentera?

Man ser det man vill se

I ett tidigare inlägg skrev jag om nya rön kring plötsliga klimatförändringar. Danskan Dorthe Dahl-Jensen och hennes team kom fram till att den uppvärmning vi sett under 1900-talet på intet sätt är drastisk. Betydligt mer dramatiska klimatförändringar inträffade i slutet av den senaste istiden. ”Naturen kan uppenbarligen själv se till att jordens klimat förändras närapå   →

Inget nytt under isen

DN gör en stor affär av nya iskärnedata från Antarktis. Koncentrationen av CO2 och metan i atmosfären är rekordhöga! Dagens ökning av växthusgaser beror till största delen på mänsklig aktivitet: förbränning av fossila bränslen, jordbruk, djurhållning och utdikning av våtmarker. De tidigare svängningarna berodde på naturliga mekanismer som forskare ännu inte har förstått till fullo.   →