IPCC ersätter kyrkan

Ni minns säkert Elisabet Höglunds skarpa kritik av DN, för dess ovillighet att på allvar sätta sig in i klimatdebatten. Nu kommer ett svar från DN i form av en kolumn av Henrik Berggren. Berggren medger att han kan inget om klimat och klimatvetenskap. Därför väljer han att lita på IPCC, ungefär som man i gångna tider förlitade sig på kyrkans budskap.
Så här skriver han bland annat:

”Ingen enskild medborgare kan behärska hela den mänskliga kunskapens register. Till vardags är vi ofta tvungna att förlita oss på konsensus bland experter.”

Självklart finns det ingen som vet allt. Men var och en av oss är faktiskt (eller bör åtminstone vara) utrustad med en dos sunt förnuft som låter oss värdera olika påståenden.

”Jag skulle aldrig kunna argumentera för att det sker en av människan orsakad global uppvärmning på samma sätt som jag skulle kunna argumentera för att jorden är rund eller att Förintelsen har inträffat”, skriver Berggren. ”Om än rationellt övervägt, handlar det faktiskt om en auktoritetstro som liknar den människor en gång i tiden visade gentemot kyrkan.”

Att likställa IPCC med kyrkan är faktiskt att spela rakt i händerna på skeptiker. Jag tolkar det som att det finns lika lite bevis för IPCC:s påståenden som det finns bevis för att Gud existerar. Alltså handlar det bara om att välja att TRO. Jag ber om ursäkt, Henrik Berggren, men detta låter faktiskt idiotiskt.
Henrik Berggren väljer det mer klassiska förhållningssättet [när det gäller vad vetenskap är]: ”en verksamhet är vetenskaplig i den utsträckning som den kan generera empiriskt prövbara påståenden”.
Då kanske herr Berggren skulle vilja vara så vänlig och peka ut de empiriska bevisen för att CO2 är den drivande faktorn bakom klimatförändring? Nej, just det, glömde det. Han känner inte till om det finns några bevis. För det räcker ju faktiskt med att tro.
Lägg därtill rubriken på Berggrens inlägg i debatten: Konsensus är inte vetenskap. Helt rätt, konsensus handlar om politik.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. UnoK

  maggie:
  Inte är väl detta ett inlägg som skeptiker borde förfäras över – Berggren säger att han inte vet tillräckligt och i detta tillstånd lutar han mot förhärskande ”konsensus”. Detta är sökert fallet med många människor, och så länge de inte missionerar så tycker inte jag att det är hederligt.
  Och rubriken ”Konsensus är inte vetenskap” verkar än hederligare.
  Fast IPCC borde inte jämföras med kyrkan: Kyrkan, på sin tid VAR, om inte vetenskap, så kunskap.

 2. UnoK: Men är det inte mission som Berggren ägnar sig åt i sin egenskap av journalist? Jag kanske tar i, jag vet, men jag blir så otroligt arg när man jämför FN:s klimatpanel med kyrkan!

 3. Gunnar Littmarck

  Jag misstänker att allt fler på DN börjar tvivla på sockerbagarens predikningar.
  Troligen har DN sålt många fler tidningar p.g.a. dommedagsprofetsior, än de har förlorat abbonenter.
  (en pessisimstik syn på mediansvensken, baserad på resultaten av de senaste 40 årens val)
  Det är tacktiskt smart att publisera allt mer tvekan, då AGWbevisen lyser med sin frånvaro.
  Jag tror även att DN gjort analysen att många börjar bli trötta på ”klimatsmart” predikningar.
  Det gäller att hoppa av den sjunkande skutan i tid, sen se den sjunka och påstå att det var uppenbart hela tiden.
  Sockerbagaren offras nog, ty hon har bundit sig så hårt, hon får säkert ett fint jobb inom universitetet då hon numer är doktor.
  Var är opinionsbildares moral?

 4. Mats Frick

  Jag blir också arg när han jämställer IPCC med kyrkan. Poängen med religiös tro är att den per definition aldrig kan bevisas. Att ändå ta språnget och tro är den högsta dygden. I klimatfrågan kommer vi att få svar och debatten handlar snarare om lämpligheten i att agera innan dessa svar levererats.
  Den semantiska betydelsen av att jämföra med kyrkan är förrädisk oavsett om objektet för ”tro” är Gore, Hayek, teknologi eller något annat, eftersom murar byggs på denna grund. Jag föredrar den stundtals smärtsamma hållningen inom vetenskapen där varje utsaga har det outtalade tillägget ”…men jag kan ju ha fel.” Auktoriteter skall hållas under lupp, samtidigt klarar vi oss inte utan tillit.

 5. L

  Märklig ledare? Har han inte fattat att hela frågan är politisk?

 6. Gunnar Littmarck

  Jag är enig med dig Mats.
  Då jag ofta skriver inpumsivt och med grova anspelningar och överdrifter, gör jag mig ofta skyldig till nedvärdering av andras åsikter…
  Jag skriver dock bara i små forum och inte på DN´s ledarplats.
  Trodde jag att jag påverkar människor, skulle jag skriva mycket mer försiktigt.
  Men agera?
  Det några prosent i världen kanske kommer att göra, påverkar inget annat än utvecklingen i de länderna.
  Vore IPCC´s varningar korrekta, borde vi bränna på för fullt tills majoriteten av folkens ledare inser problemet, då fixas enkelt ett globalförbud mot kolförbränning och ny ”co2fri” energitillverkning.
  Det vore ju underbart för männskligheten med ett för majoriteten uppenbart hot, som löses med mindre än dagens försvarskostnader.
  Då jag anser att de största hoten mot männskligheten är att vi inte kan hålla sams, vore det mycket bra om vi brände på för fullt och sen domedagsprofetsian infrias.
  Men det är lite intressant att ex. unga tallar växer 2,5ggr så fort i 600ppm co2 mot 300ppm..
  Snart kommer bättre digitalböcker med organiska skärmar, då gäller inte längre din regeringsförbud (gissar att dina bibliotek saknar tomma hyllor)
  Jag byggde först ett familjebibliotek (kanske 10 kvm hyllor)
  Sen blev det ett till med stegar för att nå till hyllor på 4m höjd..
  Det var underbart att kunna hämta information på så vis.
  Här i Norge har jag en kvm med böcker, längtar efter de jag sl¨ngde och gav bort, men saknaden minskar hela tiden och nätet tar allt mer över.
  Jag har inte köpt boken du föreslog än, ty jag kanske vill ha den i handen, en pdfbok… hm..finner jag ett bra digitalbokomslag så är det en lösning.
  Tänk vad tevligt det blir, du kommer att ha en skinninbunden bok, som innehåller alla böcker du vill.

 7. Pingback

  […] Alla vetenskapliga discipliner är på akademisk nivå svåra att förstå för en lekman. När det gäller ämnen som partikelfysik eller mikrobiologi har de flesta av oss inga större problem med att tillerkänna forskareliten långt större kunskaper och förståelse än oss själva, men när det handlar om klimatologi är journalister, civilingenjörer, reklambyråanställda eller forskare inom helt andra discipliner inte främmande för att helt döma ut det arbete som görs av proffsen. De som accepterar fackmannakunskapen etiketteras som “troende”. […]

 8. Mats Frick

  Lite fritt tänkande… Vi har talat en hel del om hur man bör förhålla sig inför den osäkerhet som klimatfrågan innebär. Många uttrycker rädsla, frustration och ilska på grund av den flyktiga karaktären i frågeställningen om hur samhället bör reagera inför signalerna från vetenskapen. Det är lätt att bli överväldigad inför den omfattande komplexiteten, Maggie skrev bland annat en post om patologisk klimatfobi på något ställe. En central aspekt är hur vår frihet påverkas av vad som sker. Vi får dock inte glömma att skilja på handlingsfrihet och frihet som state-of-mind.  Kolla in psykologen Viktor Frankl som reflekterar på temat.

 9. Mats F: Frankl är mycket bra. Läste hans Man’s Search for Meaning förra sommaren. Många kloka tankar.

 10. Mats Frick

  Jag har inte läst den boken, bara The 7 Habits där Covey diskuterar Frankl. Jag måste läsa Man’s Search for Meaning dock, den är högt på listan. Hoppas de lyckas bygga The Statue of Responsibility.

 11. Magnus A

  Tycker Bergren — som med kålsuparteori tycks söka inta en över kritik upphöjd ”balanserad position” — är orättvis mot Höglund när hans skriver att hon vill belägga Pär Holmgren med munkavle. Hon har bara sagt att han ensam inte kan vara auktoritet t ex för politiker, som det har hänt att han varit. (Aldrig har minsta skepticism mot IPCC:s alarmism redovisats i politiska sammanhang, och en anledning till det är nog att att politik vill ha ”full fart framåt” menandes att inga intressekonflikter finns  i ”moraliska frågor; därför har även Lomborg framgångsrikt utmanävrerats.)
  Men modigt av Bergren att kritisera att Holmgren använder konsensus som vetenskapligt kriterium.

  Apropå det religiösa såg jag att Elisabet Höglund i december 2007 skrev könikan ”Klimatfrågan har blivit en religion” i Borås Tidning (där jag inte tror på någon konspiration, utan snarare en spontan önskan hos politiker att tillfredsställa sin hunger efter makt att styra och ställa, samt förstås att symbios mellan politiker och t ex IPCC kan uppstå).
  Höglund:
  ”…att klimatfrågan har blivit som en ny religion, den saken är klar.
  Det finns en bra jämförelse, ett annat slags domedagsprofetia, som också den en gång fick stort genomslag. Förr i tiden dånade prästerna från kyrkornas predikstolar om jordens stundande undergång och hur syndarna skulle få brinna i helvetet, om de inte följde Guds ord. Dessa präster verkar dock ha varit dåligt underrättade. Det kom aldrig någon undergång.
  Vad prästerna däremot lyckades med var att skrämma upp de stackars församlingsborna så till den milda grad, att dessa totalt underkastade sig kyrkans makt och herravälde. Och det var väl det som var meningen.
  Jag säger inte att det här är en parallell till växthuseffekten. Vad jag säger, är att det är lätt att sälja in ett budskap och få människor att tro på det oavsett om det är sant eller ej. …”

 12. Magnus A

  Berggren, med två g!  😛

 13. Jerker Andersson

  ”Jag skulle aldrig kunna argumentera för att det sker en av människan orsakad global uppvärmning på samma sätt som jag skulle kunna argumentera för att jorden är rund eller att Förintelsen har inträffat”
  Efter att ha läst den meningen så förstod jag i vilket fack som han ska förpassas till när han ”märkligt” nog smyger in förintelseförnekelse och jorden är platt. Dessa retoriska varbölder smyger sig in lite här och där av folk som vill på ett eller annat sätt förlöjliga de som har annan åsikt och där fakta inte orkar bära upp AGW åsikterna.
  Var och av vilka har man hört det förut…

 14. Gunnar Littmarck

  Jag tycker att det är roligt med liknelser, märker hur effektivt det är även då jag först varnar..
  En liknelse ska tyckas likna det icke uppenbara, men till skillnad vara uppenbar.
  När liknelser används ska hela den argumenteringen strykas…
  Jag utförde en simpel liknelse till de som ville använda försiktighetsprinsipen till försvar till några prosent av befolkningens co2späkning..
  Trots varningar upphörde motargument… så larvigt, de som inte klarar att motivera åsikter utan liknelser borde underkännas (inkl. altför ofta jag)
  Vad med Jesus?
  (om han inte fanns, så i vart fall bilden av honom)
  Retorik borde införas redan på dagis…
  Jänkarna har ett ämne som heter speach… kanske något för den sosse skola som mest präglats av jantelagen..

 15. Claudius

  Maggie, visst har IPCC plagierat en del från kyrkan, dock inte dagens kyrka utan snarare medeltidens. Allt späkande som nu ordineras – ät inte kött, dra ned på värmen, kör inte bil etc etc, det är ju dagens motsvarighet till medeltidens flagellanttåg mm i syfte att avvärja pest och kolera som Gud ansågs ha straffat de syndiga människorna med. Hela påhittet att skuldbelägga mänskligheten för ”den globala uppvärmingen” är just ett grepp i denna anda.
  Om du inte har sett Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet vill jag rekommendera den.