Geologernas paneldebatt

Mellan den 4 och 14 augusti hölls den årliga geologkonferensen, The International Geological Congress, i vår nordiska grannstad Oslo. Den här gången gavs ett ovanligt stort utrymme åt röster skeptiska mot AGW, vilket kritiserades av bl.a. Rasmus Benestad från RealClimate.org som menade att den vetenskapliga debatten under konferensen verkade snarare vara ett steg bakåt mot förvirring än en utveckling framåt mot större klarhet.
Under konferensen kommenterade den indiske geologen Dr. Arun D. Ahluwalia från Punjab University Al Gore och IPCC:s fredspris.

”I am really amazed that the Nobel Peace Prize has been given on scientifically incorrect conclusions by people who are not geologists,” sade han.

Hela paneldebatten finns tillgänglig på konferensens webbplats.
Ahluwalia, som har skrivit åtskilliga studier inom geologi och paleontologi, kallar FN:s klimatpanel för Elit-IPCC.

”The IPCC has actually become a closed circuit; it doesn’t listen to others. It doesn’t have open minds.”

Bland paneldeltagarna fanns också Henrik Svensmark, Bob Carter och Nils-Axel Mörner. Försök att se hela debatten om du kan och hinner.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Littmarck

  Hur hinner du med heltidarbete familj och The climate Scam?
  Utnytjar du sekunder likt Carl Bildt?
  Medge att Norge har ett friare debattklimat?
  För vart år här trivs jag alltmer av att här finns så få tabun (jämfört med den svenska ankdammen)

 2. Gunnar L: Jag har en mycket förstående sambo. 😉

 3. Mats Frick

  Fin info Maggie, jag håller med Gunnar 🙂
  Kollade du in Gerald Haugs presentation?

 4. Länken ”konferensens webbplats” fungerar inte för mig

 5. Per W: Fixat!

 6. Detta är lite off-topic (och skulle vara det oavsett post, om inte Maggie drar upp Hockeklubban i en egen postning igen)
  Men den är väldigt relevant för hur vetenskapen bedrivs, hur den borde och ffa inte borde bedrivas, och belyser hur långt gången den politiskt svårt infekterade forskningen är i vissa delar, främst inom pro-IPCC delen av det som så ofta (och felaktigt) kallas ’den samlade forskarvärlden’.
  Det handlar om efterdyningarna till att Michael Mann’s Hockeklubba sågads till kaffeved, och försöken av några andra (pro-Mann och pro-IPCC) att rädda en del av dess ansikte, och vilka metoder som människor i ansvariga positioner tog till för att krångla sig den rävsax man(n) själv hade försatt sig i!
  En ganska lång artikel som försöker klargöra spelet bakom för en (om än läskunnig) lekman.
  http://bishophill.squarespace.com/blog/2008/8/11/caspar-and-the-jesus-paper.html
  För den intresserade bifogas även ’The Wegman Report’ (på 91 sidor) här
  http://www.climateaudit.org/pdf/others/07142006_Wegman_Report.pdf
  som på uppdrag av US Congress skulle utröna hur allvarlig kritiken mot Mann mfls hockeklubban faktiskt är.

 7. Wegmans rapport (som kom till på initiativ av kongressmannen Joe Barton) har ingen särskilt hög trovärdighet. Eftersom den var så politiserad tog kongressens vetenskapsutskott initiativ till en ny utredning.
  Rep. Sherwood Boehlert (R-New York), then chairman of the House Science Committee, condemned Barton and Whitfield’s inquiry as “misguided and illegitimate” and the precedent it set as “truly chilling”.[10] As an alternative, Boehlert requested that the National Research Council formally review the Hockey Stick. Barton set up his own panel.
  NRC:s rapport kan laddas hem gratis här.
  En neutral och bra redogörelse för hela hockeyklubbskontroversen finns här. Trevlig läsning!

 8. Anders, som vanligt har du ingen aning om vad det står i de saker du länkar till.
  Det som kritiseras med hockeklubban är (miss)bruket av statistik (+ lite annat).
  Hur gärna du än önskar motsatsen, så gäller att:
  Bruk av matematik och statistik handlar inte om ’trovärdig’ eller ’politiserad’. Det handlar om att göra rätt eller inte. Samma sak gäller också att följa den ’öppenhetspolicy’ som är lagstadgad för myndigheter och deras anställda.
  Sorry, gosse (igen)!
  Det du länker till handlar väsentligen om helt andra saker, och har öht inte gjort ett försök att vederlägga de felaktigheter som McIntyre och McKitrickförst påpekade och därefter Wegman mfl bekräftade.
  PS
  Jag ville inte vara så ofin och skriva ut det ordagrant, men det var just dig jag syftade på ovan med ’om än läskunnig’. Men du gjorde mig tjänsten demonstrera exakt både vem och vad jag menade! Och jag både utgår från att du inte har läst ett dyft av vad jag tog upp, samt rekommenderar att du inte ens försöker.
  DS

 9. Som NRC-panelens statistikexpert Peter Bloomfield, sade:

  Mann’s methods were all quite reasonable choices. I think in some cases a lot of work by others in following up on that have showed that some of those choices could have been made better, but they were quite plausible at the time. I would not have been embarrassed by the work at the time, had I been involved in it and I certainly saw nothing that spoke to me of any manipulation or anything other than an honest attempt at constructing a data analysis procedure.

 10. L

  Anders, din sista länk har en sida där man beskriver CO2 som nästan den enda växthusgasen och inte (vad jag kunde hitta) ett ord om vattenånga, som ju är den helt dominerande. Känns inte så seriöst kanske?
  Plus att alla påståenden är helt utan reservationer, vad man säger om klimatet KOMMER att hända. Det tror jag lika lite på som att saker inte kommer att hända. Ingen kommer med säkerhet att kunna spå klimat eller katastrofer.

 11. Tja Anders, och om du nu verkligen tror att du har en poäng, skulle du kunna klippa in precis var denne Bloomfield visar att först McIntyre & McKitrick och sedan Wegman et al i detalj har fel?
  Det kan du förstås inte. Eftersom det inte har utförts!
  För vad denne Bloomfield känner, tänker eller bedömer är ju helt ointressant i sammanhanget. Ifall han själv inte heller ser felaktigheterna (vilka givetvis inte öppet skrivs ut i fetstil, och nog inte heller var medvetna vad gäller beräkningsmetoderna) säger ju varken bu eller bä! 
  Du gör bara det du alltid gör, Anders. Klipper in saker som inte har med saken att göra, och hoppas att det skulle vara ett vederläggande, eller bekräftelse av något du känners. 
  Det funkar inte så, sorry! 
  Wegman-rapporten skrev av enbart statistik-experter, och dessa grottade ner sig i detaljerna för dels arbetet, och dessutom procedurerna kring hur det utfördes och redovisades. 
  Om du tror att dessa tre var ohederliga, köpta, eller som du kallade det ’politiserade’ får du väl skriva det rent ut. Men betänk att du då axlar ett stort bevisansvar. Och ifall de har/hade fel så står ju exakt samma fel kvar i rapporten. Påvisa dem då! 
  Bloomfield försöker inte ens det.
  Eller menar du att ditt citat ovan skulle vara ’belägg’ för att Wegmanrapporten inte har speciellt hög trovärdighet?
  Jag skulle faktiskt vilja veta varifrån ett sådant joller kommer. Eller att din sista länk skulle vara ’neutral’!? Var kommer allt sån’t ifrån?

 12. L, att vattenånga är den dominerande växthusgasen är okontroversiellt, men det är väl knappast någon som tror att det är vattenånga som ligger bakom 1900-talets temperaturökning – annat än som återkoppling? Vilka formuleringar är det som stör dig?

 13. Gunnar Littmarck

  En fråga till Anders.
  Att temperaturen stigit med samma hastighet sen före indistrialismen, innebär det att den värmeökning som inte berott på männsklig fossilkolförbränning, avtagit i samma takt som vår co2 har höjt växthuseffekten?

 14. L

  Anders, det som stör mig är att man har vilseledande information. Ett cirkeldiagram över växthusgaserna som domineras av CO2 ser givetvis mer alarmerande ut än om man visar rätt proportioner, eller åtminstone redogör för dom….

 15. Hej igen Anders
  Skulle du kunna förtydliga vad du menar med (och varifrån du har fått) att:
  Wegman-rapporten skulle vara kontroversiell, och att den anonyma bloggen cce.890m.com skulle vara ’neutral’?
  Allt jag kan se pekar precis åt raka motsatsen!

 16. Gunnar Littmarck

  För alla utom Anders:
  Jag blir alltmer övertygad om Blair och Merkels strategi:
  (Blair efterträdare har bara tagit över stafettpinnen)
  De vill snabbast möjligt komma ur ett beroende av rysk energi, samt från vissa andra leverantörer.
  Jag misstänker att den hastighet den ryska björnen återhämtar sig med och den brist på följandet av internationella regler, förskräcker.
  Kan glädja er med att Norge damar på lite till..
  I dag fanns nya brunnar i Gamla Nordsjön..
  Vidare närmar sig tillstånd av seismikundersökning av Lofoten och ett stort sökområde till..
  Häromdagen intervjuadess en representant för oljedirektoratet, han medelade att ett fält i Nordsjön ska tappas på 55miljonerfat mer än tidigare tänkt (löjligt lite bara 15,5tim av världsförbrukningen).
  Han svarade dock på frågan om de var lönsamt.
  -Med den senaste utvinningstekniken och ett oljepris på 80$/fat ger det i vart fall 800.000.000:- till oljefonden…
  Oljefonden minskade sitt värde med 350miljarder i början av året då världens börser ramlade, men priser över 100$/fat ger fullständigt osannolika skatteinbetalningar.
  När jag kom hit för några år sedan var fonden 700GNkr nu tror jag den är ca 2300GNkr..
  Kanske något för Sverige, vinstskatt på 78% för utvinning av naturtillgångar, men sossarna har väl redan gett bort all prospekteringsrätt?
  Europa borde inte förbruka mer olja och gas än vad som utvinns här, sluta med kol…(ivart fall om inte all svavel tas omhand.
  Nu lever vi i en marknadsekonomi så sådan protektionism vore befängd…
  Jag ser många strategiska vinster med ett uttåg ur Europas fossilkolberoende.
  Inte svårt att inse att samma sak gäller Japan.
  Med tanke på Kyotoavtalet visar de skattebetalda japanska forskarna sig mer pragmatiska än öppna, ty de har planer på att smälta metanissörja för energiutvinning…
  Känner vi igen stora länders ledare, då de predikar en sak och handlar efter en annan plan?
  Förövrigt har katastrofvädret slagit till, här kommer regnskurar så man tappar andan och uppvärmningen nått katastrofala 15,4C.. hua lige.

 17. Gunnar
  Minskat beroende av fossila bränslen är angeläget av två skäl:
  Först och främst eknomiska, och den saken sköter sig själv. När det blir dyrt kommer andra alternativ per automatik att bli gynsammare (relativet sett). Men för tillfället är trots allt olja i många sammanhang det vansinnigt överlägsna alternativet (vad gäller både pris och miljö).
  Den andra (som du tar upp) är sekundär men också angelägen: Oljeberoendet blir automatiskt också ett beroende av en stor andel rena skurkstater eller iaf nästintill skurkstater.
  Detta beroende innehåller en stor politisk och därmed ekonomisk risk.
  Det senare kan vara ett skäl att tidigare förbereda för alternativ (än vore befogat baserat på enbart dagspriser). Alltså: Att osäkerhet om politiska läget i Saudiarabiern, Iran, Venezuela, Ryssland mm bör tillmätas en riskpremie, dvs ett latent ekonomisk extra kostnad vid jämförelser.
  Däremot är CO2-argumentet för att minska användat av olja fullständigt tomt. Och de smartare av politikerna inser detta också, och tassar omkring istället, och pratar om lågenergilampor, stand-by lägen och kolsyrat flaskvatten mm.
  Däremot finns riktiga miljöargument mot kol. Och dessa kommer dessbättre också att beaktas så småningom.

 18. L

  Al Gore skrev på sin hemsida att USA måste bort från beroendet av UTLÄNDSK olja, som om det skulle påverka klimatet….

 19. L, lite längre ned finns en utförlig redogörelse för vattenångans betydelse.
  Gunnar Littmark, din premiss är felaktig. Temperaturen har inte stigit med samma hastighet sedan före industrialismen. Men du har ändå delvis rätt – under början av seklet drevs temperaturökningen delvis av naturliga faktorer. Den som orkar med fler grafer kan titta här (eftersom frågan ställs, alltså).

 20. Förtydligande: Vattenångan avhandlas längre ned på denna sida.

 21. Anders, skulle du vänligen kunna precisera dig angående två saker du nyligen hävdat? 
   (IPCC-länken med temperaturkurvor för 1900-talet, viser ju precis motsatsen till vad du hävdar, och exakt det Gunnar säger, nämligen att hastigheten i temp-ökningen 1980-2000 inte skiljer sig från den mellan, säg, 1900-1940! )

 22. L, amerikaner är betydligt mer mottagliga för makt- och säkerhetsargument än flummigt miljösnack. Därav Gores val av argument.

 23. L

  Anders, jag tittade på denna sida där man får intrycket att CO2 är dominerande… http://cce.890m.com/?page_id=30

 24. Mats Frick

  Update apropå Mörner som nämndes ovan. Han har tidigare uttalat sig, bland annat förmedlat via ClimateScam, om att forskning inom ramen för INQUA skulle tala emot AGW. Oavsett sanningshalten i utsagan om hur det var då stämmer det inte idag. Forskningen går lyckligtvis framåt.

 25. L – Den anonyma bloggen som Anders framställer som ’neutral’ är inte en oseriös bluffsida, men det är en sida som argumenterar för dels AGW-hypotesen, och dels försöker den prata bort invändningar mot densamma (dessutom finns där lite av det vanliga guilt by association som den sidan verkar ha en så stor förkärlek till) 
  Den är egentligen inget att yvas över. Det som är så halsbrytande är att Anders dels verkade tro att den är ’neutral’ och dessutom att den skulle ha något desavouerande att säga om Wegman rapporten!
  Det är faktiskt rent obegripligt hur någon kan komma fram till det. Därför försöker jag fråga Anders varifråna han har fått detta!
  Är det för mycket begärt Anders?

 26. Christopher E

  Mats:
  Det där uttalandet från INQUA är ganska fånigt och det kan inte finnas en möjlighet att alla deras medlemmar står bakom det. Det är ju bara en upprepning av SPM IPCC och inte några egna slutsatser.
  En fras som ”Climate change is real” är ju rent strunt. visst ändras klimatet, och har gjort så i alla tider. Att merparten av uppvärmningen de senaste 50 åren är antropogen saknas bevis för. Om någon tycker annorlunda, går det bra att framföra vilka dessa bevis är.
  Att hänvisa till att stigande ”subsurface ocean temperatures” bevisar AGW när empiriska mätningar (ARGO-bojarna) visar motsatsen är ganska skumt.
  Min egen misstanke är snarast att INQUA med denna politiskt korrekta trosbekännelse vill vara med och dela de miljarder som nu öses klimathotsforskning. Sen får skrika ”konspirationsteoretiker” så mycket ni vill, det bekommer mig inte.
  För att vara snäll, det här stycket tycker jag däremot är helt OK:
  ”The uncertainties about the amount of global warming we face in coming decades can be reduced through further scientific research. Part of this research must be better documenting and understanding past climate change. Research on Earth’s climate in the recent geologic past provides insights into ways in which climate can change in the future. It also provides data that contribute to the
  testing and improvement of the computer models that are used to predict future climate change.”

  Synd bara att denna anda inte tillämpas i praktiken.

 27. Mann et al lägger samman data från olia proxies genom att använda principal komponent metoden med ett medelvärde taget i ena änden av data istället för över hela datamängden. Detta är helt befängt, vilket har påpekats av många, bl.a. Wegman. Jag hoppas att Anders inte är en av mina gamla studenter från Chalmers…
  Använder man medelvärde från hela perioden får man den kurva som IPCC nu använder. Att medeltemperaturen 2004 är högre än under t.ex. 1000-talet i denna kurva beror helt på de data som kommer från årsringar. Årsringar som proxy till temperatur är nu starkt ifrågasatt, bl.a. i Natur artikel från juni i år. Tar man bort just denna proxy men behåller resten, t.ex. Sargasso, så är temperaturen nu lägre än på 1000-talet. Detta är orsaken till att IPCC faktiskt svävar på målet och talar om ”den högsta temepraturen på 400-600 år och kanske den högsta på 1400 år”.
  IPCC rapporten är inte lika specifik i sina uttallanden som många vill göra gällande…

 28. Gunnar Littmarck

  Anders
  Kan du gå igenom dessa diagram och därefter hävda att du ser en skillnad i överenstämmelse med AGWteorin?
  http://www.oism.org/pproject/GWReview_OISM150.pdf
  Jonas
  Jag är enig med dig och tror dessutom att oljepriset snart har fallit till 80$/fatet, ty dagens pris leder långsiktigt till kraftigt ökad utvinning som sänker priset…
  I takt med att Irak blir allt tryggare kommer de vilja bygga lika fint som de sydligare gulfstaterna…
  Betänk att någon modern seismisk undersökning aldrig gjorts i Irak, ingen vet hur mycket som finns…
  Ryssarna vill såklart att Europeiska oljeledningar
  till forna sovjetstater, blir så få och otrygga som möjligt..
  Deras snack de sista dagarna om att Gorgienkriget inte har med olja att göra, tror inte jag på.
  (otroligt klantigt av Giorgiens ledare att gå på finten genom provokationerna, samt klantigt av U.S.A att inte tala om de för dem i tid)
  Ryssarna är änså länge odugliga på konkurans med industriprodukter, så naturtillgångar är enda chansen att återta sin forna maktpossition.
  Korkat att införa 80% i tull på skogsprodukter för att tro sig få förädlingen i landet… kan de inte konkurera så kan de inte det heller med skydd.
  Vidare så borde de veta att de nya organiska bildskärmarna och mobila bredband, kommer minska pappersförbrukningen. Numer är det mest reklam och förpackningar som använder papper. paperstidningar minskar, telefonkattaloger blir ett minne, snart.
  På sikt tror jag dock att västerländska entreprenörer kommer ändra inslagen i rysk exportinkomst och då kommer förhoppningsvis ryssland bli en del av europa med fredliga förtoendeskapande sammarbeten.
  Bara kolla alla jordbruk som drivs av europeer, med modern teknik i Ryssland.
  Vad gäller kol, borde det bevaras i jordskorpan..

 29. Gunnar Littmarck

  Exportavgifter skulle det stå inte tull… visar i vart fall hur lite Ryska ledare kan om marknadsekonomi… unjefär som Eu´s jorbruks politik…

 30. Lars B – Jo, det är väl där reträtt/försvars-linjen går i frågan numera:
  Men det Mann kom fram till kanske inte var helt fel ändå, iaf givet att man är så osäker på sånt man inte vill veta av. Och att han kanske inte var varse att han anväde selektivt vald data på selektivt sätt, och att han kanske inte utelämnade dataserier som skulle ge ett ’sämre’ resultat och dessutom (kanske av ren slup?) flyttade dem till en mapp kallad ’Censored’.
  Vidare att medeltidens värmeperiod kanske inte var så varm som historiska data antyder, och kanske heller inte så global, dvs att det kanske faktiskt var kallare på sådana platser man inte har lika mycket data ifrån.
  Men påpekar (faktiskt helt korrekt) att den mest förekommande grafen om MWP bygger på mätningar från England, och därför inte bevisar att den var lika påtaglig på tex Grönland osv. Det kan ju faktiskt kanske ha varit kallar där, eller iaf inte alls lika varmt under flera hundra år som man kan tro när man tittar på England.
  Alltså man kan ju faktiskt kanske(!) ha haft en medeltida värmeperiod under hundratals år som var lokalt nordeuropeisk. Detta är var försvarslinjen går nu!
  Och man hoppas att den kritiken kanske biter på (och delvis bortförklarar) MWPs existens, men att samma kritik kanske skulle vara helt ovidkommande rörande Mann’s hockeklubba som i viktiga delar bygger på några dussin Bristlecone pine-träd. Eller man kanske är helt aningslös om att den kritiken slår åt båda håll!? Eller man kanske bara hoppas på att folk inte tänker så långt!  
  (Och på den sista punkten finns det ju numera omfattande bevis, alltså om hypotesen om antropogent oförstånd, som kan få globalt-kollektiva utbredningar)
  Ungefär så!

 31. Det är möjligt att Mann et al inte var medvetna om vad de gjorde, men det var väldigt dålig vetenskap likafullt!

 32. Japp Lars, och detta har visats med rungande eftertryck. Halmstrået man håller upp nu är just att det kanske inte var fullt medvetet, kanske bara missriktad iver att komma i rampljuset … vet vet!
  Däremot har AGW-sidan bara motvilligt, sent och bara på dom punkter där det absolut är nödvändigt, tagit ett halvt steg bakåt, och dessutom försökt dölja detta i möjligaste mån. Gärna med mycket skrammel med alla andra mer eller mindre halvfulla (eller -tomma) tunnorna.
  Anders länkade ju en NRC-rapport som tom sas vara i respons till detta (eftersom det hade gått för mycket ’politik’ i den felaktiga klubban!?). Nu är ju hans referat föga mer än gissningar, men det kan mycket väl ha gått till så. Och som sagt, själva kritiken pratar man runt med lite intetsägamde hummande av den ende som skulle kunna vara kompetent att ens bedöma den.
  Det slår mig hela tiden, och allt oftar hur AGW-tron hanterar sina motgångar, och sitt allt mer undansjunkande förklaringsvärde. Det är lite samma som annan religös tro: Man har sin gudagivna sanning klar för sig, och håller fram den som förklaring för allt som sker och finns, och allteftersom folk lär sig mer, tar reda på saker, eller profetiorna inte infrias, måste man backa lite, ge upp några påståenden, revidera sina tidigare ’förklaringar’ och hänvisa till nya tvivel eller indicier som kanske ändå räddar lite av den ursrpunliga tron. 

 33. Micke

  ..varför göra ansträngningen att engagera sig i att publicera seriös forskning som granskas av gelikar när man kan använda sig av debatter a’la Jerry Springer. Ger mer sprängkraft. Spik, soppa någon?

 34. Micke, vet du vad det är du syfter på!?

 35. Micke

  Yepp

 36. Micke

  Två omedelbara frågor, T.ex vad gör Svensmark i en geologidebatt? Och hur mycket har Bob Carter publicerat inom området klimatförändringar?

 37. Gunnar Littmarck

  Micke
  Norge är på väg att satsa en väldig massa pengar på co2avskiljning från fullskalegaskraftverk.
  Nedpumpningen av co2 och hur den reagerar och bevaras, är av intresse för geologer.
  Geologerna är intresserade av Svensmarks forskning, då den kan förklara enstaka hitills oförklarade klimatändringar.
  Ty många anser att AGWteorin är fel.
  Geologer sysslar ju inte så ofta med prognåser om framtida globalklimat, däremot är de kunniga i historiska klimatändringar, till skillnad mot en del av dagens klimatforskare.
  Carter kan du ju lyssna till på youtube… jag lyssnade endel då jag var troende på IPCC´s varningar.
  Numer lyssnar jag helst till AGW försvarare, då jag anser att deras teori vilar på sämre grund än newage.
  Alla samlar vi information som ifrågasätter våra åsikter.
  Eller?

 38. Micke

  Gunnar, tror du väckte fler frågor än besvarade. Var hämtar du påståendet att geologerna (alla?) är intresserade av i synnerhet Svensmarks forskning och vilken del av forskningen är de intresserade av? Kosmisk strålning ner i berggrunden? torde vara så avlägset från varandra det bara går!

 39. Mats Frick

  Svensmark själv undrade vad han hade i panelen att göra… 9:31 min  in i klippet.

 40. Micke

  Mats.F Haha, ja där ser man..

 41. Christopher E

  Micke:
  Bob är har publicerat åtskilligt inom klimatförändringar och den relaterade frågan havsyteförändringar, så han är högst relevant i en klimatdiskussion. Här är några exempel, men nästan alla hans nära 100 publikationer har en mer eller mindre anknytning till klimat. Carter är stratigraf (handlar om lagerföljder) och är man bevandrad i geologi inser man att ämnet är nära förknippat med paleoklimatologi.
  CARTER, R.M.; GAMMON, P. 2004 New Zealand maritime glaciation: millennial-scale southern climate change since 3.9 Ma. Science, 304, 1659-1662 (supporting online material).
  CARTER, R.M., GAMMON, P.R.; MILLWOOD, L. 2004 Glacial-interglacial (MIS 1-10) migrations of the Subtropical Front (STC) across ODP Site 1119, Canterbury Bight, Southwest Pacific Ocean. Marine Geology 205, 29-58.
  CARTER, R.M. 1998 Two models: global sea-level change and sequence stratigraphic architecture. In: Carter, R.M., Naish, T.R., Ito, M. & Pillans, B.J. (eds.) 1998 Sequence Stratigraphy in the Plio-Pleistocene: an Evaluation. Sedimentary Geology (Special Issue) 122, 23-36.
  LARCOMBE, P., CARTER, R.M., DYE, J., GAGAN, M.K.; JOHNSON, D.P. 1995 The nature of the post-glacial sea-level rise, central Great Barrier Reef, Australia: new evidence for episodic rise. Marine Geology 127, 1-44.
  BEAMAN, R., LARCOMBE, P.; CARTER, R.M. 1994 New evidence for the Holocene sea-level high from the inner shelf, central Great Barrier Reef, Australia. Journal of Sedimentary Research A64, 881-885.

 42. Christopher E

  Micke: Eftersom geologer är välbekanta med stora klimatförändringar i gången tid, och det inte fanns stadsjeepar och Thailandsresor förr, kan du ge dig att de är intresserade av naturliga förklaringar till klimatförändringar. Varav astronomiska förklaringar är mest intressanta och relevanta.
  Din kommentar om kosmisk strålning i berggrunden är fullständigt obegriplig. Är det okunnighet eller något slags skämt? Tror du geologiska arkiv över gångna klimat bildats i djupet!!??

 43. Ursäkta Micke, och jag hoppas jag har fel, men för ett antal veckor sedan var det en ’Micke’ här som hade hängt upp sig på Exxon, Orseskes, Marschall Institute, Tobacco och lite annat larvigt. Trodde du var samma tjomme!
  Hur som, han svamlade en massa om saker han inte förstod. Och det tycks ju dyka upp sådana lite då och då …
  Sorry i så fall!

 44. Mats Frick

  Debattörer – Kolla in Richard Forteys föreläsning om vetenskap och religion med utgångspunkt i Darwin och evolution. Lysande! Det snackas ju en himla massa om religion bland skeptiker så det borde vara mumma 😉
  Den här geologkonferensen är ju rena guldgruvan!

 45. Christopher E

  Mats: Låter spännande, jag ska se Forteys föreläsning så fort det går – konferensens webserver tycks ligga nere för tillfället… 🙁
  Jag är mycket partisk här, men jag har generellt funnit många geologer intressanta ur en filofisk/idémässig synvinkel  jämfört med många andra naturvetenskapsgrenar, som kan framstå lite insnöade (undantag finnes givetvis!). Det kan ha att göra med de stora perspektiven, därför att många astronomer är också intressanta föreläsare i denna aspekt.
  Eftersom du brukar rekommendera böcker, Mats, så kan jag nämna en favorit som jag läst om flera gånger sedan tonåren – Den Oändliga Resan (The Immense Journey) av paleontologen Loren Eiseley. Här blandas paleontologi och livsåskådning elegant… att boken är från 1957 har ingen betydelse i detta fall.

 46. Mats Frick

  Tack för tipset Christpher E. Jag får se om jag kan hitta den på biblan: jag har ett moratorium på bokinköp från regeringen för tillfället 🙁

 47. Det är möjligt att Mann et al inte var medvetna om vad de gjorde, men det var väldigt dålig vetenskap likafullt!