Björn Törnvall

Minnet är kort

Gästinlägg av fd bankdirektören Björn Törnvall I Bloomberg Businessweeks artikel 2011-11-11 “U.S. Wind Market Set to ‘Fall Off a Cliff,” uttalar sig danska Vestas Wind Systems A/S CEO Dietlev Engel om Vestas och vindindustrins framtid. Han säger bl.a.: “The industry “needs to do better” at finding new financing, with growing sources that include wind bonds   →

Debattens vågor höga i vindkrafts- och klimatfrågan både lokalt och globalt

Uppdatering, Först ut: Läs Inges artikel i dagens Gotlands Tidningar och kommentera Debattens vågor går höga i klimat- och vindkraftsfrågan. Flera lokaltidningar tar nu upp det infekterade ämnet. I Hallandsposten går självaste ledaren ut en våldsam kritik mot ”klimatförnekare” och vindkraftsmotståndare. I Trelleborgs Allehanda har det den senaste tiden förts en het debatt om klimat och   →

Framgångar på Newsmill

Det går bra för våra artiklar på Newsmill! Båda har hängt kvar på tioitopplistan över två dygn nu. Vi tackar för uppmärksamheten. Vill ni att artiklarna skall vara kvar ytterligare ett par dygn så läs dem en gång till och kommentera mera. Lars Berns och Stockholmsinitiativets artikel om Volvo Jonny Fagerström och Björn Törnvalls, Föreningen Svenskt   →

Energimyndigheten tycks vara en del av vindindustrin

   Läs min och Björn Törnvalls artikel på Newsmill angående Energimyndighetens uppbackning av vindindsustrin efter Timbrorapporten. Timbros ambition, att få en debatt om vindkraften, dess kostnader och dess samhälls-, och miljönytta, är riktig och nödvändig. Den debatten är nu i full gång. Det som återstår är att återupprätta Energimyndighetens trovärdighet som en objektiv och analytisk   →

Stormeld mot vindkraften

I dagens Sydsvenskan har undertecknad, Per-Olof Eriksson samt Björn Törnvall en artikel om konsekvenserna av vindkraftens krav på elnätet. Svenska elkunder kommer att få ytterligare kostnader på sin elräkning i form av ökade nätavgifter. Subventioneringen av vindkraften driver alltså direkt fram ytterligare kostnader för elkunderna. På dagens Teknikdebatt har jag idag en artikel som replik till   →

Kris i vindkraftsfrågan?

Gästinlägg av Björn Törnvall Den genomsnittliga totala intäkten per producerad kWh vindkraft har sedan halvårsskiftet 2011 varit ca. 54 öre. (Elpriset på NordPools spotmarknad, 36 öre plus elcertifikatet 18 öre). Kostnaderna för att producera en kWh vindkraft varierar beroende på bl.a. vindkraftverkets pris och därmed kostnaderna för eget- och främmande kapital, anläggningens avskrivningstid, dess tillförlitlighet   →

Marknaden har sagt sitt om vindkraften – vad säger politikerna?

Gästinlägg av Fd bankdirektören och finansmannen Björn Törnvall: I media läser vi ”Förlust för Morphic – pengarna snart slut”. I en kommentar från bolaget sägs, att ”Bolagets kassa är ansträngd och styrelsen följer avvikelser noggrant för att minimera likviditetsriskerna”. Föga förvånande! Detta har givetvis samband med aktiebolagslagens bestämmelser för när personligt ansvar för bolagets skulder   →

Sverige blåst av Tyskland?

Läs den artikel av Jonny Fagerström, P-O Eriksson och Björn Törnvall som finns på dagens SvD Brännpunkt. ”Sveriges unikt orörda natur kan komma att utsättas för en sällan skådad industriell rovdrift och riskerar att bli en råvarukoloni för el för att rädda andra länders klimatåtaganden i EU”, skriver de tre herrarna bland annat.

Nej, det gör man inte!

Svar direkt på Maggies inlägg nedan. Pär Holmgren och Linda Magnussons artikel är bemött av undertecknad och Björn Törnvall i snart alla tidningar den publicerats. Här från Uppsala Nya Tidning. Här i Smålandsposten

Vindkraftsdebatten rullar vidare

Projektörerna vänder sig till Regeringen när kommunen säger nej, trots att det finns ett kommunalt veto. När vindkraftslobbyn inte fick stöd av allianspartierna försöker man med hjälp av lagvrängare ändå få rätt. Föreningen i Lillhärdal i Härjedalen kämpar vidare i motvinden. Undertecknad och Björn Törnvall ställer några frågor om vindkraften i lokaltidningarna över landet. Här   →