Minnet är kort

Björn Törnvall

Gästinlägg av fd bankdirektören Björn Törnvall

I Bloomberg Businessweeks artikel 2011-11-11 “U.S. Wind Market Set to ‘Fall Off a Cliff,” uttalar sig danska Vestas Wind Systems A/S CEO Dietlev Engel om Vestas och vindindustrins framtid. Han säger bl.a.: “The industry “needs to do better” at finding new financing, with growing sources that include wind bonds and pension funds.”

Den ohämmade vindkraftsutbyggnaden kommer för sin finansiering, sannolikt att vara beroende av att ägandet av”vindkraftsparkerna” kan paketeras om till vindobligationer och säljas på ett sätt, så att det ser mindre riskabelt ut, än vad det i verkligheten är. De tilltänkta köparna av vindobligationer, vars funktion ytterst är beroende av generösa tidsbundna bidrag från stater, eller som i Sverige från hushållen och industrin är ofta, som Engel nämner, långsiktiga investerare och förvaltare av försäkringspengar och pensionsfonder. Dessa har ofta mycket rudimentära kunskaper, om den underliggande verksamheten, om de tekniska och klimatbetingade riskerna förknippade med driften av storskaliga vindkraftsanläggningar i olika påfrestande klimat. Än mindre vet de om de politiska och marknadsmässiga risker, som kan påverka hela vindkraftsbranschens, och därmed vindobligationernas, långsiktiga överlevnadsförmåga.

Vindobligationer som en parallell till spekulationskarusellen kring försäljningen av obligationslån, säkerställda av ompaketerade s.k. subprimelån (bostadslån med betydligt högre kreditrisk än normalt i USA) ligger tankemässigt nära. Vindkraftverkstillverkarna och exploatörerna har, som framgår av Engels uttalande, samma intresse av att få in nytt främmande kapital och göra stora vinster genom att sälja av risken i sina gigantiska projekt, som finanshajarna på Wall Street hade med den förskönande ompaketeringen och försäljningen av bolånestockarna via obligationer, till intet ont anande kapitalplacerare.

Det kan ju tyckas lite märkligt, att Vestas CEO nu för fram idén om vindobligationer, samtidigt som vi åter kan läsa i affärsmedia om fortsatta risker för nya mycket stora förluster i banksystemet, på grund av kvarliggande oreglerade subprimelån, men behovet av pengar är stort och minnet är som bekant kort.

Svenska Energimyndigheten skriver på sin hemsida ”Sveriges utbyggnadsmål för förnybar elproduktion regleras av elcertifikatsystemet. Ambitionsnivån är 25 TWh förnybar elproduktion till år 2020 jämfört med år 2002. Av det bedömer Energimyndigheten att 11 TWh kan komma från vindkraft till år 2020. Det innebär ytterligare 6 TWh vindkraft i jämförelse med i dag”. Detta skriver man, trots att man vet att vi är på god väg mot 30 TWh vindkraft. 22 TWh ligger för miljöprövning och 6,94 TWh är byggt, under byggnation eller tillståndsgivet.

Allt pekar därför mot en mycket stor överetablering av vindkraft i Sverige. Att denna skulle finansieras av vindkraftsobligationer som Vestas CEO önskar sig, innebär stora och svårbedömda risker för de investerare och fondförvaltare som kan tänkas lockas av den något högre ränta, som dessa instrument skulle behöva betala för att kunna säljas. Det finns all anledning att höja ett stort varningens finger, för denna typ av ”nya” riskfyllda instrument på marknaden. De innebär samma risker, som att investera direkt i vindkraft. Skillnaden är endast, att det kan tyckas enklare, att riskera kapitalet i högförräntande vindobligationer, som säljs av provisionsavlönade mäklare.

Björn Törnvall  

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ces

  En holländares syn på vindkraft: http://www.clepair.net/windSchiphol.html

 2. Moderna tiders ”snake oil”

 3. ThomasJ

  Undrar om vissa ens har möjlighet till ett kort minne…:

  http://www.regeringen.se/sb/d/15339/a/180286

  Arma Land!

  Mvh/TJ

 4. Svempa

  ThomasJ #3.

  uuhhh! Det där var en ruggig läsning. Madame Ek ger fritt lekrum för snikna lobbyorganisationer som kostar Sveriges skattebetalare stora slantar.  

 5. Ann L-H

  OT – men en något närliggande fråga ändå. När Al Gore var i Stockholm hösten 2005 fick Generation Investment Management i uppdrag att förvalta 20 miljoner USdollar åt Mistra . 
  Finns det någon som vet något dessa c:a 125 miljoner kronors vidare öde?   

 6. ThomasJ

  Ann L-H #5: Wabaha??? Förvalta 20 mio dolares åt Mistra? Wow! Detta borde/torde kunna vara en smaskens fråga för RRV att rota i – kontakta dem.
  På tal Goraklet så var han ju [relativt] nyligen på ett med 100 k$ doterat föredrag i Malmö. Är där någon som läst/hört nåt därifrån som kan ge ngn info?

  Mvh/TJ

 7. John Silver

  Författaren har, liksom alla upp-svenskar, ingen eller en totalt felaktig uppfattning om danskar.
  Kommentar modererad

 8. Ann L-H

  ThomasJ – Ja, detta stämmer enligt mailväxling juni 2006 med Anna-Karin Engvall på Mistra.

      

 9. Ann L-H

  Forts ThomasJ – #6
  Går man in på Mistra under kapitalförvaltning historik kan man läsa:
    
  2005

  Mistra startar forskningsprogrammet Sustainable Investment.
  Mistra går in som första kund i det amerikanska företaget Generation Investment Management (Generation) – som har långsiktiga investeringar som filosofi och som integrerar hållbarhetsperspektiv med finansanalys.

 10. inge

  Ann

  Jag har för mig att en Svensk fond var med och finansierade ”En obekväm sanning”, kanske var det den fonden?

 11. Slabadang

  Det har svängt nu!

  http://democrats.naturalresources.house.gov/hearings@id=0061.html

  En hearing med Muller Santer och nån cagwtomte jag inte vet namnet på intervjuias av demokrater. En mycket tydlig vägdelare där den gamla debattekniken/argumenten fortfarande existerar men har tappat sin auktoritet och har svårt att möta den nya argumentatonen och erkännadet av skeptiker sóm Muller framför. Osäkerheterna blir tydligt gigantiska och Santer har mycket svårt att motivera sitt tidigare monopol på klimatvetenskapens slutsatser.

  Trots att demokraterna försöker idiotförklara skeptiker så blir halmgubbarna i brand då Muller återkommer med den viktiga skillnaden mellan skeptiker och ”deniers”. För demokraterna och San
  ter var det ett paradigmskifte i argumenten och vi skeptiker HAR VUNNIT. Inte ens demokraterna kan fortsätta med sitt förbannade tugg om ”Deniers” det funkár inte längre! Den eran är slut!!!!

 12. ThomasJ

  ces #1: Tack för intressant länk!  🙂

  Vi håller på utav bara humhum med vkv-frågan här och, förvisso kan det sägas/tyckas att ’björnen’ är skadeskjuten, men ingen säljer ännu nåt skin…  😉   Bl.a. återstår ett antal möten i div. [politiska] nämnder, but we’re rather close, inkl. ett arr av info-seminarie… (säljer inget skin här heller, ännu…)  😀

  Mvh/TJ

  Mvh/TJ

 13. ThomasJ

  Ann L-H#9: Intressant. Ack ja, erfor dessutom att AP-fonderna har ~ 8,4 miljarder satsade i grekiska statspapper… Hur mycket de har i italienska, spanska, engelska, irländska, portugisiska, franska, tyska(?!)… är ännu obekant. Erinrar Oskarshamns kommun som allena via satsningar på junkbonds (via Lehman Brths) förlorade 300 miljoner kronor…

  Go figure – go investigating – go reporting!

  Mvh/TJ

 14. Ann L-H

  inge – #10, om det har jag ingen aning.

 15. Bertel

  När vinden mojnar i Danmark, stiger elpriserna i södra Sverige.

  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=4801346

 16. inge

  Bertel

  Kan man inte lita på vindkraften, eller vad är budskapet?

 17. Bertel

  Småföretagarna i södra sverige känner sig ”plåsta” gällande info om elprisområden och det verkar som dess konsekvenser har tagit dem ”på sängen”. 

  http://kvp.expressen.se/nyheter/1.2622992/elen-30-ore-dyrare-pa-grund-av-stiltjen 

 18. Bertel

  inge # 16

  egen tolkning gällande ”budskapet”, man kan absolut lita på vinkraften att den driver upp elpriserna.   🙂

 19. Ingemar Nordin

  Det som Björn Törnvall varnar för här,

  Allt pekar därför mot en mycket stor överetablering av vindkraft i Sverige. Att denna skulle finansieras av vindkraftsobligationer som Vestas CEO önskar sig, innebär stora och svårbedömda risker för de investerare och fondförvaltare som kan tänkas lockas av den något högre ränta, som dessa instrument skulle behöva betala för att kunna säljas.

  … finns ju all anledning att ta på mycket stort allvar. Många av våra banker och fondförvaltare är tyvärr fyllda av unga tycoons som saknar en historisk kunskap, och heller inte är kapabla att bedöma risker i komplicerade finansiella instrument. Vi kan mycket väl gå på samma ekonomiska smällar som man gjort i USA och i Europa när politikerna agerar försäljare för vissa energiintressen.