Jordbävningar bränns inte i Nature

I Nature för den 10 november fanns en artikel,  ”The quake killer” av featureredaktören Richard Monastersky. Den handlar inte om klimatfrågan, men fick mig likväl att fundera längs klimatspåret.  För att förklara varför, måste jag säga något kort om innehållet.

Bilden visar en USA-karta från US Geological Survey, med en färgkod för jordbävningsrisken. Rött visar var risken anses högst, vitt där den är lägst.Figuren

Den röda strimman längs Kaliforniens västkust visar hög risk, knuten till det välkända St Andreas Fault. Mest känt i detta område var en  stor  jordbävning och den följande branden, som nära nog förstörde San Fransisco 1906. En mindre sådan drabbade området kring Los Angeles 1970, och på 90-talet skakades San José och Carmel också av smärre skalv.

Den aktuella artikeln handlar om området i östra Missouri och västra Kentucky och Tennessee inom den svarta rektanglen på kartan. 1811-12 inträffade här några omfattande skalv i New Madrid Seismic Zone vid Mississippi­floden. Det fanns då inga seismografer som registrerade skalven, men utifrån de skador som inträffade har Arch Johnston 1996 skattat styrkan till 7.8-8.4 på Richter-skalan. Det är mycket höga värden som placerat området i nivå med de globalt mest drabbade områdena i Asien och Nordafrika. Det har också medfört att man i delar av området har en lika krävande byggnorm som längs Kaliforniens västkust.

Det är nu dags att införa huvudpersonen i den aktuella Natureartikeln: Geofysikern Seth Stein vid Northwestern University, Evanstone, Illinois. Denne har i ett antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter hävdat att den officiella kartan kraftigt överdriver risken i New Madridområdet.  Nyligen har han även publicerat en bok ”Disaster deferred”, som ifrågasätter klassficeringen av New Madridområdet som ”högrisk”.

Seth Stein har gjort GPS-mätningar över området, som inte visat den krökning i jordytan man anser indikera spänningar och därmed jordskalvstendens. Susan Hough har nygranskat vittnesuppgifterna av skalven för 200 år sedan, och kommit fram till lägre värden på styrkan: 6.8-7.0 på Richterskalan. Dessa ifrågasättanden har gjort att myndigheterna kallat samman en panel för att utreda om den officiella kartan överdriver riskerna. Panelens ordförande intervjuas av Nature och meddelar att man vidhåller att  farorna i New Madridområdet delvis t o m överstiger dem i Los Angeles och San Francisco. Stein är häpen och upprörd över bedömningen och han använder Andersens metafor om Kejsarens Nya kläder.

I denna dispyt känner vi klimatrealister igen oss! Aktuella mätningar och omtolkningar av den historiska traditionen har givit anledning till ifrågasättanden. Detta avvisas av den officiella expertgruppen. Panelordföranden säger om Stein: ”None of his ideas are bad. It’s just that he presents them in an extreme way and does not allow for the possibility that he might not be right”.

Det står inte i texten, men jag anar att försiktighetsprincipen har åberopats. Det krävs extra mycket av bevisningen när en forskare hävdar att tidigare forskning överdrivit en risk. Det framgår också att Natures redaktör uppfattat att Stein är en ”besvärlig” opponent, som hävdar att andra har fel. Det känner vi också igen – det krävs en viss ”tjurskallighet” för att strida mot konsensus.

Stein i sin tur framhåller att det innebär höga extrakostnader att bygga jordbävningssäkert. Pengar som han istället anser skulle användas för att minska verkliga risker. Analogin med koldioxidavgifter är tydlig.

Avslutningsvis, den slående stora skillnaden i presentationen av denna dispyt om en naturvetenskaplig tvistefråga! Jordbävningsdiskussionen beskrivs här på ett informativt och i huvudsak neutralt sätt.  Det var för mig nytt, intressant och inga moralkakor mot dem som inte tillhör majoriteten. En slående skillnad mot hur klimadebatten framställs i samma tidskrift. I jordbävningsfallet sköter Nature sitt informationsuppdrag. Något som nära nog alla utgåvor av detta mäktiga medium gravt missköter i klimatfrågan!

Tyvärr kanske man måste tillägga ett ännu så länge  och fundera på vad som skulle kunna leda till en förändring. Jordbävningsproblem har ännu inte lyckats skapa något nämnvärt engagemang bland våra miljöNGOer – men om så vore? Det kanske skulle räcka med en stark politisk polarisering, som i sin tur utlöser en satsning med stora anslag till dem som antyder ”rätt resultat”?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Tänkvärt C-G!

  Vi har ett systematiskt problem att ta tag i. Varför larm kräver mindre bevis än motsatsen är ett stort problem som ligger bakom i princip alla moderna hysterier.
  Av oss som såg naturvårdsverkets Lillieskiöld i Aktuellt glömmer knappast hennes påstående att ”alla risker skall ses som sanna tills motsatsen bevisas”.
  En inställning som leder till ett intellektuellt moment 22 när larmen likt guds existens varken kan bekräftas eller med säkerhet avvisas. Här klassar CAGW hypotesen in fullt ut.

  Det saknas det vi människor bör vara utrustade med dvs vanligt bondförnuft som första skydd emot obefogade katastroflarm. Bara kunskapen om alla de larm vi i modern tid genomlidigt, ger grund för en skälig haverikommission i ämnet. Rädslan är kanske det lättaste att explotera och sprida i dagens samhälle och MSM är den främsta källan till smitta.

  Det skeptiska tänkandet ges inte sitt ”normala” utrymme när det gäller larm och man agerar först och tänker sen. Att vetenskapen/samhällskunskapen inte tar itu med problemet på ett mer medvetet sätt är synd. Vi slösar nämligen med både resurser och förtroenden när vi okritiskt faller efter för larmen.

  Phd Scott Armstrong har gjort en sammställning av vad som hänt med de larm som lett till politiska beslut och åtgärder. Facit är allt annat än snyggt och är värt sin uppmärksamhet.

  Om varför IPCCs klimatmodeller tillåts bryta mot 81% av de vetenskapliga principer som måste ligga till grund för prognostiserande modeller är svaret på mitt resonemang ovan. Ingen har lyckats lämna ett trovärdigt svar så här långt men svaret utgör nyckeln till att undvika obefogade och överdrivna larm.
  Det är en bevisvärderingsfråga.

  http://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/documents/hearings/Report%20for%20Congressional%20hearing-R14%20(2)%20armstrong%20update.pdf

  Med insikt om vad man tillåtit klimatmodellerna bevismässigt skolka ifrån så blir det bizarrt att lysnna till IPCCs olika ”sannolikheter” när hela fundamentet för dem står på såpad grund.

 2. Slabadang.
  Väl formulerat. Och så har vi fått ett nytt uttryck  ”såpad grund”  🙂

 3. Bim

  Slabadang
  Du är tydlig, lättförståelig, proppad med sunt fönuft och dessutom väldigt kul att läsa.
  Tänk om våra politiker hade haft ett uns av dina egenskaper så hade världen varit en mycket bättre plats att leva på.
  Stora ord? Men faktiskt ganska sanna.

 4. inge

  Slabadang
  Bra skrivet och intressant länk.

 5. Bertel

  Slabadang # 1

  Åter fullträff i skrift.

  Du bjuder på saklighet inbakad i humor, som gör dina texter lättlästa och intressanta.

 6. Slabadang.
  Läste rapporten. Skrämmande läsning! Gjorde några  kommentarer och skickade länken till våra riksdagsledamöter.
  Politiserad vetenskap. En styggelse.

 7. Adolf Goreing

  Det finns en annan parallell som jag är väl insatt i och det är joniserande strålnings farlighet. De radiobiologiska modeller och mätningar som ligger till grund antyder en linjäritet mellan deponerad energi och risk för cancer. Problemet är när stråldosen närmar sig den naturliga bakgrundsnivån men ändå är mätbar. Ska den den då hanteras linjärt fortfarande med motsvarande kostnader för att avstyra ganska låga stråldoser? Denna debatt har pågått i decennier, utan glåpord ochmed respekt för olika synsätt. Många forskare har bytt sida i frågan – tom flera gånger, allteftersom nya rön kommit in. Man har oftast sagt: ”vi kör efter den linjära modellen, men vi vet att den har brister och vi måste vara beredda att ompröva, närsomhelst”. Franska motsvarigheten till SSM har som första myndighet i världen tagit ett beslut att överge den linjära modellen för låga doser. Alternativet är ”tröskelmodellen” som stöds av en del forskning. Vid låga doser tas strålningens skador snabbt om hand av kroppen. Dessutom enligt hypotesen, håller detta immunförsvaret alert. Cancerfrekvensen är ofta lägre hos populationer med måttligt förhöjd stråldos. OBS! Det gäller dock inte radon, som ger en oförsvarbart hög dos. Det är egentligen obegripligt att så lite görs åt detta vid en jämförelse med icke-problemet ”klimat”.

 8. Slabadang

  Tack alla!

  Det måste va kul att vara kritisk också. Tappar vi humorn så blir vi som de vi bekämpar och det ödet skall inte drabba oss! 🙂

 9. Thomas

  Slabadang ”Om varför IPCCs klimatmodeller tillåts bryta mot 81% av de vetenskapliga principer som måste ligga till grund för prognostiserande modeller”
   
  Kanske för att det bara är Armstrong som pushar för de där principerna? Armstrong må vara professor i marknadsföring så det är inte konstigt att han har viss framgång i att göra reklam för dem, men det innebär inte att han är rätt person att vända sig till för att bedöma klimatmodeller. Ja, om det nu inte är så att man noterar att han säger precis det man vill höra och tror på honom bara därför.

 10. Slabadang

  Thomas!
   
  Nu är du ute och cyklar igen. Armstrongs principer ligger i dag som grund för i princip alla modeller som förv’äntas fylla sitt syfte. Det går inte att fuska i diciplinen helt enkelt och du får väl bevisa principerna fel. Att du inte gillar dem räcker liksom inte so, ergument emot dem och varför inte klimatgalenskapen puschar för dem är väl glasklart. Vad skulle de vinna på det ?

 11. Bengt Abelsson

  Vi har – som människor – lätt att överskatta  risknivån (där risk = sannolikhet gånger konsekvens) vid låga sannolikhetsnivåer.
  Risknivå upplevs lägre vid aktiviteter som är ”friviliga”  jämfört med påtvingade.
  Se bara på bergsklättring som fritidsaktivitet.
  Den accepterade samhällskostnaden för att undvika ett dödsfall inom storskalig industri är 1000 – 10000 ggr högre jämfört med bilkörning / trafik.
  Säkerhetskraven på järnvägstrafik är mycket högre än på bussar. Varför?
  ”Klimathotet” är en sådan – låg sannolikhet, stora potentiella konsekvenser och en komplicerad orsakskedja där risknivån lätt överskattas. Och kan vara en bra tummelplats för domedagsprofeter.
   

 12. Slabadang

  På ämnet larm och risker!

  Utvärdering av Fukushima. Vad blir slutsatsen? Vad driver ”forskarna”? vad är utgångspunkten för studien? vad är ”risk” och vad blir konsekvenserna.?

  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-15691571

 13. Daniel F.

  Thomas #9,
   
  ”Ja, om det nu inte är så att man noterar att han säger precis det man vill höra och tror på honom bara därför.”
   
  Jag noterar att du avfärdar honom för att han inte säger det du vill höra… Har du hört den om stenar och glashus? 😉

 14. Svempa

  Thomas inställning till klimatfrågan motsvarar de i klimatdebatten mest högljudda. AGW-teorin passar perfekt som en ”Mädchen-für-alles” till vilken åsikt man än har. En hållbar verifierbar teorin behövs inte. Det är bara att plocka vilka ad hoc-data du vill för att motivera din åsikt. För kollektivtrafik, mot köttätande, mot den feta grannens stora SUV som sticker i ögat, senare nattbuss till Vikingstad, för införandet av en upplysningens (dvs ens egens) dekretstyre etc. etc.
   

 15. Thomas

  Bengt #11, ”låg sannolikhet, stora potentiella konsekvenser och en komplicerad orsakskedja där risknivån lätt överskattas.” Det där är en beskrivning på t ex kärnkraft. AGW är däremot ett problem med stor sannolikhet och stora potentiella konsekvenser,
   
  Daniel #13, nej, jag avfärdar Armstrong för att han är professor i marknadsföring inte något naturvetenskapligt, och för att han av det jag läst inte har något intressant att säga om klimatforskning. Han är bara en av raddan av outsiders som hoppat in och yttrar sig om klimatfrågan för att det är ett garanterat sätt att få uppmärksamhet. Slabadang har bara en fallenhet för hjältedyrkan där folk som Corbyn eller Armstrong blåses upp till orimliga proportioner.

 16. Slabadang

  Thomas!
  Jag har bara ett skäl till att lita till Armstrong och det är att hans principer är korrekta. Ditt önskemål om att klimatvetenskapen skall betraktas som en skyddad verkstad skild från övrig vetenskap med egna friheter och rättigheter är tyvärr inget trick som funkar.
  Problemet med klimatvetenskapen är att i princip vem som helst inom naturvetenskapen har anledning att kritisera den då den skapat sig friheter med skolka ifrån de vetenskaper den omfattar. Allt ifrån att den lägger in trädringproxi uppochner till felaktig statistisk tillämpning förhastade slutsatser mm mm. Armstrong är forcastingexpert till skillnad från hockeylirarna.

  Så du får rätt i att nästan vem fan som helst kan kritisera klimatvetenskapen av 1000 olika kompetenta sakliga skäl. Programmerare statistiker organistionsanalytiker modellbyggare … säg stopp !

 17. Bim

  THOOOoooomas

 18. Thomas

  Slabadang #16, det var inte länge sedan du hittade någon snubbe som trodde Venus var bevis för att växthuseffekten inte existerade så det handlar helt enkelt om att du saknar allt omdöme för att bedöma om kritik mot växthuseffekten är saklig eller inte.

 19. Helge

  Thomas, numera är ditt logiska resonemang så pass vinklad att jag stuvar om dig i mitt personliga etikettsystem, från facket ”Ger andra vinklar på vetenskapliga problem” till ”enögd, förutsägbar, gränsar till psuedovetenskaplig grundsyn på klimatfrågor”

 20. Bengt Abelsson

  Thomas, det finns en reglering här – ju sannolikare temperaturstegring, desto mindre konsekvens.
  Exempel: sannolikhet för 6 grader tempökning till år 2010 är låg, men konsekvenserna troligtvis betydande.
  Armstrongs sällskap: jag känner mig inte bekväm, eller så är jag djupt indoktrinerad: Bly, Asbest, Kvicksilver, Tobak, Dioxin. Nog är jag nöjd om vi kan avföra CO2 från farlighetslistan.
  Den trebenta stolen kan jag köpa, det är en praktisk mojäng att ha med i skogen.

 21. Slabadang

  Thomas!

  Vad tråkigt att du måste hitta på för försöka konstruera poänger. Till skillnad från dig så ställde jag en fråga angående Venus som är mycket relevant och fortfarande så tycker jag att det är ett lustigt sammanträffande att Venus albedo är EXAKT i överenstämmande med jordens temperatur på samma höjd och skapar samma teperatur. Ett samband som behövde sin förklaring.
  Det du valde att att inte nämna är att jag vid upprepade tillfällen sökte kommentarer på observationerna på Venus utan att fälla omdöme eller dom i frågan. Jag har tydligt uttryckt att mätningarna legat och ”bråkat” i bakhuvudet ända sedan jag läste dem första gången.

  Så försöka duger Thomas!

 22. inge

  Bim

  Det är inte bara Thomas som börjat försvinna här, var är de andra alarmisterna nuförtiden? Flyter månne nyhetsfloden fel väg?  :-

 23. Thomas

  inge #22, eller är det bara så att man tröttnar på att debattera med folk som i alla fall inte vill lyssna. Det är så sällan det sägs något som är tillräckligt intressant här för att vara värt att kommentera.

 24. L

  Thomas har just författat årets kommentar; ”Det är så sällan det sägs något som är tillräckligt intressant här för att vara värt att kommentera.”

  Hur ska vi tolka Thomas ständiga kommenterande då..?

 25. Lejeune

  #24
  Det är inte bara ”TCS-trollet” som ägnar sig åt AGW-svammel, här är en till:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-far-fardplan-for-nollutslapp_6637120.svd
  …det påstås ibland att ett land får de politiker det förtjänar, vad i hela fridens namn har vi gjort för ont för att förtjäna detta?

 26. Bertel

  L # 24

  Touché och en av dom träffsäkraste kommentarer du har levererat. 

  Svar på din avslutande fråga kan ev finnas i skönlitterär form, i följande boktitel, Sybil(http://paranormal.se/topic/sybil.html).   🙂

 27. Bertel

  Lejeune # 25

  Vår elintensiv industrisektor(malm, skog, metall mm)kommer säkerligen rösta med fötterna(bye, bye Sverige) och söka sig till säkrare mark(länder), där de kan bevara konkurenskraften(globala marknaden är skoningslös, endast de mest lönsamma överlever) och har säker tillgång till elektricitet.

  Denna typ av politik(politiska utspel?) riskerar att driva oss i fattigdomsfällan som nation. Utan industri ingen välfard.   Fy……..!
    

 28. inge

  Lejune

  Jag vill minnas att Peter har nämnt att Sveriges samlade utsläpp av CO2 motsvaras av utandningsluften hos befolkningen i Bangladesh med 161 miljoner invånare. Det ger lite perspektiv! Dessutom visade ju en Japansk satellit nyligen att vårt nettoutsläpp är noll.
  Vi har säkert de politiker vi förtjänar. Grekland har sina och Australien har sina liksom Tyskland. Suck!

 29. inge

  Thomas

  Jo, vi vill lyssana och vi gör det men dina argument räcker liksom inte till. IPCC har inte de naturliga förändringarna klara för sig och då borde man kunna kräva att de använder den vetenskapliga principen för att fastställa hur stor inverkan CO2 har sammanlagt. Men när det inte går litar man istället på teoretiska modeller och det ger alldeles för stor osäkerhet. Man kan inte lägga om världens ekonomi och energisystem på så svaga grunder.

 30. pekke

  L #24

  🙂

  🙂

  🙂

 31. pekke

  Lejeune #25

  Inget klimatutsläpp 2050 !?

  Ska vi avskaffa klimatet i Sverige ??

 32. Och man använder fortfarande denna fula ”nysvenska”
  ”klimatutsläpp”
  Det vittnar om en nonchalans för det svenska språket och en servil följsamhet med politiskt korrekta doktriner.

 33. Bim

  Inge # 22
  Det börjar lösa sig, sa han som käkade purex. 😀

 34. Bim

  Pekke # 31
  JAAA!!! Det gör vi, så får dom allt se. 😀

 35. Slabadang

  Det är liksom två helt olika världar.

  I den ena så förstår man vad IBUKU satelliterna observerat. Observationer som sågar hela ”co2 redistribution” argumentationen längs lårbenen.
  Murry salby BEVISAR att IPCC missuppfattat hela kolcykeln och betydelsen av den mänskliga tillförseln totalt.
  Havsnivåerna inte bara stiger långsammare utan till och med sjunker. I skenet av att trenberth letar efter den försvunna värmen i det hav som samtidigt retirerar är logisk komik.
  Tempdata de sedan 98 är ett lika rakt streck som får personal på IVA att koppla ur respiratorer.
  Orkaner är på lägsta nivåer. Svensmarks hypotes är delbekräftad och solforskningen påvisar nya upptäkter om vår stjärna.

  Lik förbannat är det 20.000 verklighetsfrånkopplade idioter som samlas i Durban. De är de nya moderna hippierna som inte fatta att 1998 och snopenhagen var slutet och inte början på ”The Global Warming Story”.

  Som två paralella universum utan kontakt med varandra. va faan är det för politiker vi väljer?

 36. magnus

  Inge#22
   

  Det är inte bara Thomas som börjat försvinna här, var är de andra alarmisterna nuförtiden? Flyter månne nyhetsfloden fel väg?  :- 

  Själv har jag plockat fram  min gamla vinylspelare och lyssnar på skivor som hackar.

  Jag kom på att det är mer givande i längden 🙂 

 37. Thomas

  Inge #29, hade du gått in på UI hade du sett hur den där bilden med nettoupptag av CO2 från den rika världen var riggad eftersom den bara visade på sommaren när det växer bäst i temperade områden.
   
  Slabadang #35, din referens om kolbalans är bara ytterligare ett exempel på hur godtrogen du är så fort någon säger något som strider mot AGW. Här en diskussion om Salby:
  http://www.skepticalscience.com/news.php?n=922

 38. Ingemar Nordin

  Ek säger: ”Det krävs att alla viktiga aktörer är med i arbetet, säger Ek.”

  Hur skulle det vara med lite sakkunskap också? Och inte bara de forskare, politiker och industrier som har ett direkt ekonomiskt intresse att försvara?

 39. Gunbo

  Thomas #37,

  Tack för länken!

   Att Salby är ute i propagandasyfte och inget annat framgår tydligt här. Han säger:

  ”CO2 after the turn of the (21st) century continued to increase, in fact if anything slightly faster, but global temperature didn’t. If anything it decreased in the first decade of the 21st century. Now I’m confident the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) will come up with an explanation, in fact they’ve come up with several

  Rob Paintings kommentar:
  ”It’s here we need to back the truck up a bit. Salby’s entire premise is that CO2 in the air directly dependent upon temperature – increase temperature and you increase CO2. Yet here he argues that CO2 can increase without an accompanying increase in temperature.”

  Där rök Salbys hypotes!

 40. Christopher E

  Gunbo #39

  Nej… att ökad temperatur ger mer CO2 (helt okontroversiellt) står inte i motsats till att CO2 också samtidigt kan öka från utsläpp.

  Och av det följer inte att CO2 ökar temperaturen (vilket den ju uppenbarligen inte tycks göra detta århundrade på något signifikant vis – utsläpp större än IPCC:s värsta prognos har lett till en deceleration av uppvärmningen). Du har rätt i att en hypotes har rykit, men en annan än du föreslår. 😉

 41. Ingemar Nordin

  Gunbo #39,

  ”Propagandasyfte”???

  Det enda Salby kommer med är ju ett argument. Varför skulle det vara propaganda?

 42. Thomas

  Christopher E #40, visserligen har du sakligt helt rätt i att påverkan kan ske åt båda håll, dvs att CO2 fungerar som positiv återkoppling på temperaturen, men nu handlade det om hur Salby resonerar, huruvida det han påstår innehåller motsägelser. Och han är inne på att ökningen av CO2-halten beror på den ökade temperaturen. Då har Gunbo helt rätt i att Salby motsäger sig själv.

 43. Har jag missuppfattat nåt? Enligt vad som står här så säger Salby att Co2 ökar vid högre temperatur och att temperaturen inte har stigit.
  Det är väl ingen motsägelse i det? Det visar ju tom Al Gores famösa kurvor.
  Och han säger att Co2 har ökat och att det inte lett till någon temperaturökning.
  Vad är motsägelsen? Har han sagt det enbart är värmen som kan ge en stigande Co2-halt?

 44. Thomas # 42

  Ursäkta om jag hoppar in så här mitt i en diskussion men Salby menar väl att en större del av ökningen av CO2 än man tidigare har trott beror på ökad temperatur, inte att hela ökningen skulle bero på en ökad temperatur.

  Då motsäger han ju inte sig själv.

      

 45. Bo E

  Lena Krantz
  Och eftersom hela klimat-systemet inte går i spinn med denna positiva återkoppling, så begriper alla att där finns en robust termostat inbyggd. Visserligen förnekar alla CAGW-förespråkare detta, men det ändrar ju inte på verkligheten. 
  I modellernas värld är det däremot full fart på förstärkningseffekter och annat påhitt. Men det är ju ett spelfält av mera akademisk natur.

 46. Gunbo

  Om jag förstått det rätt är Salbys hypotes att ökningen av CO2 är naturligt och främst beror på högre temperatur och att det mänskliga bidraget är försumbart. Men hur kan en temperaturhöjning på 0,7 C leda till 100 ppm höjning av CO2-halten? Dessutom vet vi att haven fortfarande tar upp CO2 i stället för att avge gasen.
   
  Enligt hans hypotes borde ju höjningen av CO2-halten ha stannat av under 2000-talet eftersom temperaturen nu ligger på en platå. Jag får inte ihop det.

  Angående propaganda: När han säger: ”I’m confident the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) will come up with an explanation, in fact they’ve come up with several”, ringer det en klocka, hos mig i alla fall. Är man seriös forskare behöver man inte använda sig av sådana anmärkningar. Man håller sig till sina rön.

  Förresten, har någon sett hans artikel publicerad?

 47. Pehr Björnbom

  Thomas #42,
   
  Du vet förmodligen mycket väl det som Lena påpekar men låtsas inte om det. Du lägger ned en avsevärd möda på att tolka eller vantolka allt du läser för att det skall tyda på farligaste möjliga AGW och jag hyser stora tvivel på att du någonsin skulle ge rätt till Salby eller någon annan forskare som publicerar resultat som går emot denna din förutfattade mening.
   

 48. Gunbo

  Slabadang #35,

  ”Som två paralella universum utan kontakt med varandra.”

  Du har så rätt! Frågan är: vilket universum är det verkliga, ditt eller de 20.000 ”idioternas”?

 49. Pehr Björnbom

  Gunbo #39,
   
  Rob Paintings kommentar:
  It’s here we need to back the truck up a bit. Salby’s entire premise is that CO2 in the air directly dependent upon temperature – increase temperature and you increase CO2. Yet here he argues that CO2 can increase without an accompanying increase in temperature.”
   
  Låt oss se vad Painting gör för fel i sitt resonemang. Han använder den felaktiga förutsättningen att Salby’s entire premise is that CO2 in the air directly dependent upon temperature.
   
  Men Salby menar inte så utan endast att temperaturändringar bidrar till att öka eller minska koldioxidhalten i större utsträckning än vad man tidigare har räknat med. Salbys förutsättning är alltså att koldioxidhalten beror både på både temperaturen och på mänskliga utsläpp.
   
  Salbys uttalande att CO2 after the turn of the (21st) century continued to increase, in fact if anything slightly faster, but global temperature didn’t har inte direkt med denna sak att göra. Även här gör Painting en feltolkning av vad Salby sagt.
   
  Salby framför helt enkelt det gamla vanliga argumentet att det är konstigt att temperaturen inte ökar trots den ökande koldioxidhalten, som då alltså inte beror på en temperaturökning, men detta är inte en motsägelse enligt vad Salby anser enligt ovan. Salby förutsätter ju att både mänskliga utsläpp och temperaturen kan påverka koldioxidhalten.
   
  Skeptical Science är kända för att vara vårdslösa med sanningen. Se till exempel denna artikel av Roger Pielke Sr där de och andra kritiseras för en felaktig kritik byggd på ad hominem av forskargruppen vid UAH:
  http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2011/09/12/scientific-robustness-of-the-university-of-alabama-at-huntsville-msu-data/
   

 50. Christopher E

  Pehr Björnbom #49 mfl skribenter;

  Tack för tydligare förklaringar och stöd. Det finns ingen som helst motsägelse i vad Salby säger (oberoende av hur rätt han har i andelen CO2 från uppvärmning).

  Det är lite märkligt att Gunbo och Thomas inte ser det, utan mer fastnat för Paintings vantolkning (halmgubbe).

 51. Slabadang

  Snacka om förnekare!

  Salbys slutsats och hypotes är inte det minsta ”rökt”. Varför Gunbo Thomas och framför allt scepticalscience ägnar sig åt rena halmgubbar bekräftar att CAGW är en religion och inte vetenskap.

  Murry Salbys enkla slutsats är att temperaturhöjningen sedan sekelskiftet styr CO2 halten i mycket större utsträckning än vad IPCC antagit. IPCC har därför överdrivit den andel av co2 som härstammar ifrån mänskliga utsläpp.
  Han tar enkla observationer som bevis för sina argument och använder de sattellitdata vi har sedan 79 på globala temperaturers fluktationer.
  Observationerna ger att temperaturförändringarna ger större påverkan på CO2 halten än tillförseln av de mänskliga utsläppen.

  Han stärker vidare sitt argument genom att mäta och jämföra andelen av de co2 isotoper som härör ifrån mänsklig kolförbräning med andra naturligt förekommande isotoper.

  Scepticalscience är helt ute och cyklar och låtsas inte fatta innebörden i vad Salby upptäckt utan väljer att konstruera dessa förbannade halmgubbar med endast intellektuell ohederlighet som gödsel. Att diskutera och bemöta argument och slutsatser som inte är framförda är liksom slöseri med tid och energi.

  Efter Salbys slutsatser så har vi observationerna från JAXAs IBUKi satelliter som stämmer helt och hållet med Salbys och stärker hans argument men som står istrid med IPCCs. Detta slutsatser är baserade på OBSERVATIONER och inte några förbannade ”klimatmodeller”.

  Så säger Salby att co2 inte påverkar temperaturen? Nej
  Säger Salby att vi inte tillför CO2 till atmosfären? Nej
  Men han hävdar helt enkelt att IPCC underskattat den naturliga ökningen av co2 pga av tempökning samt överskattat den mänskliga och därigenom dragit helt felaktiga slutsatser om storleksordningen på vår klimatpåverkan.
  De mänskliga utsläppen av co2 sitter alltså längst bak i den buss som styrs av tempförändringar.

  Ska man ”debunka” Salby får man bevisa observationerna mellan tempfluxen och co2 flux som felaktiga och till skillnad från sceptcalscience bör man jämföra rätt saker och rätt argument. Dessutom är man skyldig att komma med en alternativ hypotes om varför de isotoper som INTE härrör från mänsklig förbränning utgör större andel av atmosfärens co2 som stämmer överens med IPCCs kolcykelmodeller.

  Jag vete fan inte vad det är för fel på er! Kollar ni på Jaxa satelliternas bilder på fördelningen av co2 tillförseln så kommer den största tillförseln ifrån de varmaste områdena på planeten och mindre ifrån de kalla norra av klotet. En ytterligare mycket tydlig bekräftelse på att temperaturen styr co2 tillförseln i atmosfären och inte tvärtom. Salbys argument stärks! Enligt IPCC skulle det var illrött över norra halvklotet och speciellt över USA. Kolcykeln är allt annat än förstådd och tydligen mer missförstådd.

  Observationerna ställer extremt konfronterande frågor till ”klimatvetenskapen” och de här observationerna är en slägga på lilltån för hela den politikerstyrda klimavetenskapen. Att fly ifrän argumenten och observationenrna lär knappast hjälpa.

  Det verkar vara lika svårt att få er CAGW frälsta att ompröva ens minsta detalj i hypotesen som det är att sno thinnertrasan ifrån en sniffare. Skärp er!! 

 52. Thomas

  Lena m fl. om Salby menar att en större del av CO2-ökningen beror på temperaturökning borde ökningstakten i alla fall minska om temperaturökningen minskar, eller som Salby påstår temperaturen snarast sjunker.  Istället ökar CO2-halten snabbare, och Salby ser inget konstigt i det. Detta är inte konsekvent! Det är märkligt att ni inte ser detta utan reflexmässigt måste försvara Salby.

 53. Thomas

  Slabadang ”Efter Salbys slutsatser så har vi observationerna från JAXAs IBUKi satelliter som stämmer helt och hållet med Salbys och stärker hans argument men som står istrid med IPCCs. Detta slutsatser är baserade på OBSERVATIONER och inte några förbannade ”klimatmodeller”.”
   
  Slabadang har alltså inte brytt sig om att göra minsta försök att sätta dig in i hur de där satelliterna fungerar. De mäter CO2-halt. För att kunna omräkna detta till CO2-flöden använder man sig av modeller för vindrörelser och räknar baklänges till vilka flöden som mest sannolikt kan gett upphov till de observerade ändringarna i koncentration. Detta förklarade jag redan förra gången dessa satelliter var uppe, men likafullt kan inte Slabadang hålla sig från att tvärsäkert påstå att de inte har något med modeller att göra utan är rena observationer.
   
  Resten av Slabadangs inlägg är samma självsäkra nonsens. Han har aldrig brytt sig om att sätta sig in i IPCC:s modeller utan bluffar bara om påstådda motsägelser i dessa.

 54. Slabadang

  Thomas!

  Fakta och referenser TACK!!

 55. tty

  Thomas #52

  ”Lena m fl. om Salby menar att en större del av CO2-ökningen beror på temperaturökning borde ökningstakten i alla fall minska om temperaturökningen minskar”

  Vilket är just vad den gör. Korrelationen mellan avstemperaturen och ökningstakten är mycket god.

 56. tty

  p. s. ”havstemperaturen” skulle det vara

 57. Slabadang

  Thomas!

  Jag föreslår att du åker till Japan och håller ett föredrag för de klimat och satellitmätningsexperter som jobbar med JAXAS mätningar. Du kan tydligen detta bättre än de!! 🙂 🙂 🙂 Och alla beräkningar och mätningar som inte stämmer med de heliga klimatskrifterna och teckentydningarna är fel. ja vet! jag vet! jag vet!  Thomas hur du fungerar.Men det e slut sedan länge Thomas. Din förvillarstrategi är körd helt enkelt och du är avslöjad sedan länge.

  Sväng in på UI istället där Lars Karlsson har ägnat en hel artikel åt att skjuta sig själv i foten och bekräftat att tempen styr CO2 halten. han har inte kommit på det själv bara.! Piiiiiiiiiiiiiinsamt!

 58. Thomas

  Slabadang, gå till UI för att få fakta? Ja, varför inte. Där hittar man t ex länken till det här dokumentet:
  http://www.gosat.nies.go.jp/eng/result/download/GOSAT_L4_Release_en.pdf
  ”The GOSAT Project, a joint undertaking of the Ministry of the Environment Japan, the National Institute for Environmental Studies, and the Japan Aerospace Exploration Agency, has been
  providing the general public with the global distribution of CO2 concentrations (column-averaged dry air mole fractions of CO2, or XCO2) retrieved from GOSAT data obtained over clear-sky regions.
   
  Researchers of the Project estimated regional CO2 fluxes from data collected in the networks of surface CO2 measurement sites and the GOSAT XCO2 retrievals via inverse modeling.”
   
  Vill du ha beskrivning av hur ”inverse modelling” går till får du tyvärr söka vidare, det här dokumentet tar bara upp resultaten.

 59. Slabadang

  Thomas!

  Jag ger dig ett rätt angående de ”modeller” som ligger till grund för JAXAs karta.
  Jag är skeptisk även här. Men…….. Jaxa har tillgång till de FAKTISKA vindar som blåst under perioden och gör OBSERVERA …. Inga prognoser om hur det kommer att blåsa i framtiden. Det finns osäkerheter i metoden men i jämförelse med IPCC modeller är de pytte pytte små och att co2 fördelningen i verkligheten skulle se ut på ett omvänt sätt….. det kan du glömma helt enkelt för så osäker är definitift inte mätmetoden.

  ”The Ministry of the Environment, the National Institute for Environmental Studies, and JAXA calculated the error or uncertainty of the estimation results for monthly global and regional CO2 absorptions and emissions using data acquired by the Greenhouse Gases Observing Satellite ”IBUKI.” As a result, we can reduce the error of the estimated values when we introduce IBUKI’s observation data compared to that of the values calculated in a conventional way based on ground observation data”

  Att du kritiserar modeller är faktiskt rätt kul och en strategi jag tror du borde tillämpa betydligt mer. Att kritisera satelliterna vars uppgift är att just genom observationer reducera osäkerheterna i modellerna blir minst sagt lite märkligt
  Thomas. Nån gång måste du liksom bestämma dig för hur du skall ha det.
  Du vet det där med ätandet och kakan.

 60. Slabadang

  Thomas!

  Märker du inte att du sprungit in i kaklet? Satelliterna är ju för halvete uppskickade för att reducera osäkerheterna i modellerna och när de får observationer som bevisar att osäkerheterna är av karaktären Oooops!
  Så länkar du till de modeller som varti helt åt helvete.
  Du hoppas att jag ska springa in i ”inverse modelling” lägg av för fan. När resultaten av alla co2 modeller bevisligen pekar åt tjottaheiti så får man välja om man ska gå på observationer eller teorier.

  Jag tror ärligt talat inte atg du har en susning om vad ”inverse modelling” innebär du bara låtsas och har absolut NOLL med slutsatserna och de stora diskrepanserna jag diskuterar att göra. Du sysslar med vad vi inom näringslivet kallar för ”namedropping” utan kontakt med de namn eller företeelser du droppar.
  Du hoppas att det ska imponera och är en typ av härskarmanipultaioner som du nog får försöka tillämpa på någon annan. Mig biter det inte ett skit på.För mig är en spade en spade!

 61. Thomas #52

  Precis som tty skriver så är det ju precis så som du skriver att det borde vara, dvs ökningstakten ökar när temperaturen ökar och minskar när temperaturökningen minskar eller uteblir. Korrelationen är i det närmaste perfekt.

  MEN, inte att förglömma i sammanhanget, CO2 ökar hela tiden, dvs även om temperaturen är lägre ett år i förhållande till ett annat så ökar CO2 koncentrationen i atmosfären ändå. Det är alltså bara takten i ökningen som förändras med temperaturen.

 62. Gunbo

  Pehr B #49,

  ”Men Salby menar inte så utan endast att temperaturändringar bidrar till att öka eller minska koldioxidhalten i större utsträckning än vad man tidigare har räknat med. Salbys förutsättning är alltså att koldioxidhalten beror både på både temperaturen och på mänskliga utsläpp.

  …………..

  Salby framför helt enkelt det gamla vanliga argumentet att det är konstigt att temperaturen inte ökar trots den ökande koldioxidhalten, som då alltså inte beror på en temperaturökning, men detta är inte en motsägelse enligt vad Salby anser enligt ovan. Salby förutsätter ju att både mänskliga utsläpp och temperaturen kan påverka koldioxidhalten.”

  OK, då är det utrett. Det är ett bra tag sedan jag lyssnade på hans föredrag så jag minns inte allt i detalj. Därför undrade jag om någon sett hans artikel publicerad så att man kan läsa den.
  Jag hittar den inte någonstans.

 63. Christopher E

  Thomas #52

  ”om Salby menar att en större del av CO2-ökningen beror på temperaturökning borde ökningstakten i alla fall minska om temperaturökningen minskar, eller som Salby påstår temperaturen snarast sjunker.  Istället ökar CO2-halten snabbare”

  Vad du missar är att utsläppstakten av CO2 kraftigt ökat under samma tid. Annars håller jag med dig.

 64. Slabadang

  Gunbo!

  Va fasen är det för fel på dig?? Har du demoner som blandar sig in bland bokstäverna när du läser eller i ljuden när du lyssnar?. Kan du inte läsa innantill?

  ”Salby framför helt enkelt det gamla vanliga argumentet att det är konstigt att temperaturen inte ökar trots den ökande koldioxidhalten, som då alltså inte beror på en temperaturökning, men detta är inte en motsägelse enligt vad Salby anser enligt ovan. Salby förutsätter ju att både mänskliga utsläpp och temperaturen kan påverka koldioxidhalten.”

  Que??????

 65. Gunbo

  Slabadang #64,

  Ta’t lugnt!!!

  Det stycke du citerar är skrivet av Pehr i #49. Jag bara citerade det därifrån i mitt svar till Pehr. 🙂

 66. Thomas

  Slabadang #59 ”Jaxa har tillgång till de FAKTISKA vindar som blåst under perioden och gör OBSERVERA”
   
  Det är lite mer komplicerat än så. Vi har inte tillgång till ett tillräckligt tätt nät av observationsplatser för att ha sådana data globalt utan man får ta en kombination av de vind, lufttryck, temperatur och molndata man har, stoppa in i en vädermodell och utifrån den uppskatta hur vindarna bör ha blåst för att sen i nästa steg uppskatta nettoutsläpp av CO2 utifrån detta.
   
  Som tidigare påpekat var dessutom den bild som visades upp förut bara för hur det såg ut en årstid, sommaren, då norra halvklotets växtlighet tar upp som mest CO2.
   
  ”Att du kritiserar modeller är faktiskt rätt kul och en strategi jag tror du borde tillämpa betydligt mer.”
   
  Jag kritiserar inte modellerna utan inkonsekvensen att du ibland, dvs när resultaten passar dig, kan tro på modeller, medan när resultaten inte passar dig de bara är bluff och båg. Hur pålitliga dessa nya japanska resultat är har jag inte kompetens att bedöma, det får vi se när andra forskare i branschen haft tid att gå igenom dem.
   

 67. Slabadang

  Thomas!

  Det enda som är komplicerat är att modellerna pekar i tjottahejti och ingenting annat. Dina rökridåer och försök till förvirring får du försöka applicera på någon annan. Jag är lite för slipad för att gå på finterna.

  Att anklaga mig för att vara inkonsekvent vad gäller skepticism mot modeller är bara rent roligt. Väljer jag att hellre tro på modeller som består av observationer i kombination med real modellering än de som bara består av ren modellering så kallar jag det ytterst konsekvent vad annat står till buds?

  Har du fötstått varför satelliten skickades upp överhuvudtaget? vad var själva poängen med observationerna liksom?

 68. Gunbo

  Slabadang

  ”Kollar ni på Jaxa satelliternas bilder på fördelningen av co2 tillförseln så kommer den största tillförseln ifrån de varmaste områdena på planeten och mindre ifrån de kalla norra av klotet. En ytterligare mycket tydlig bekräftelse på att temperaturen styr co2 tillförseln i atmosfären och inte tvärtom”

  Jag tror du har missförstått vad de fyra kartorna visar. Det är nettohalterna av CO2 under fyra olika årstider. Där ingår både utsläpp och upptag, inte enbart utsläpp. I juli har Norra halvklotet lägre halter av CO2 eftersom växtligheten då tar hand om stora delar av utsläppen. Det gäller som sagt att förstå kolcykeln! 😉

  Här är en studie från Polen som visar vad som sker:

  http://www.biogeosciences-discuss.net/2/1849/2005/bgd-2-1849-2005-print.pdf

  Citerar:

  ”The seasonal cycle, with reduced CO2 mixing ratios during summer months, is
  25 well pronounced at Kasprowy Wierch. The presented record reveals typical behaviour
  of atmospheric CO2 observed at mid-latitude continental sites of the Northern Hemisphere.
  The winter maximum ends in March, when the photosynthetic sink starts to
  operate. From that time on, the CO2 mixing ratio gradually decreases, reaching a minimum
  in August/September. Afterwards, the CO2 level rises, reaching maximum values
  in January–February. During winter months, the influence of intense fossil fuel combustion
  in the near-by town Zakopane and its surroundings can be visible in the recorded
  5 concentrations of carbon dioxide. The peak-to-peak amplitude of the seasonal changes
  of the measured CO2 mixing ratios varies significantly from year to year, the average
  being around 20 ppm. The measured mixing ratios reveal an increasing trend, from
  average value around 360 ppm in 1997 to around 380 ppm in 2004. The CO2 levels
  recorded in Krakow are generally higher (around 440 ppm in 2004) with much higher
  10 maxima of CO2 content, reaching more than 600 ppm.
   

 69. Pehr Björnbom

  Thomas #52,
   
  Det är märkligt att ni inte ser detta utan reflexmässigt måste försvara Salby.
   
  Jag anser att problemet i stället är att du selekterar i en ofullständig information. Den information som finns, för min del i varje fall, inskränker sig till en ljudupptagning av Salbys föredrag som Judith Curry riktade uppmärksamheten på. Jag har skrivit om detta:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/08/06/ny-omvalvande-forskning-om-koldioxiden/
   
  Gunbo #62,
   
  Jag känner inte till någon sådan publikation men jag måste erkänna att jag glömt bort saken sedan jag skrev den ovannämnda artikeln och har inte letat.
   
  Så länge informationerna är så ofullständiga om vad Salby har kommit fram till så tror jag inte man kan komma mycket längre i en seriös diskussion. Att Skeptical Science skriver som de gör visar bara på brist på en seriös agenda.
   

 70. Gunbo #68

  Du vet väl att halten av CO2 ökar med stigande temperatur, men med en viss eftersläpning, vilket innebär att efter en varm sommar så ökar halten först ett halvår senare… nej vänta, 800 år och ett halvår senare menade jag. 😉

 71. Pehr Björnbom

  Vi hade en intern diskussion bland skribenterna här angående den japanska satelliten. Här kommer synpunkter från denna diskussion.
   
  Satelliten mäter hur koldioxidhalten varierar i tid, latitiud och longitud över jorden.
   
  Men varför skulle detta säga något om vilka som mest, eller minst, bidrar till ökningen av CO2-halten i snitt?
   
  Det är förmodligen fråga om något missförstånd i media.

 72. Thomas

  Pehr #69, jag kan inte säga att jag är förvånad över att du kritiserar mig för att ” selekterar i en ofullständig information” men inte har något kritiskt att säga om Slabadangs utfall i #35 ”Murry salby BEVISAR att IPCC missuppfattat hela kolcykeln och betydelsen av den mänskliga tillförseln totalt.” Du är lite selektiv i dina krav på bevis och etik.
   
  #71, utifrån variationerna i koldioxidhalt och kunskap om vindförhållanden räknar man baklänges för att uppskatta nettoutsläpp av CO2.

 73. Pehr Björnbom #71

  Äntligen! Både Gunbo och Thomas har försökt förklara vad det handlat om flera gånger, men ingen har lyssnat tidigare.

 74. Pehr Björnbom

  Thomas #72,
   
  Varför skall jag blanda mig i din diskussion med Slabadang? Jag ser ingenting oetiskt i att jag inte går in i en diskussion mellan er två och kritiserar den ena parten.
   
  Att jag svarade på din kommentar beror på att jag uppfattar att den var adresserad även till mig då du skrev Lena m. fl. i #52.
   

 75. Pehr Björnbom

  Uffeb #73,
   
  Det där med koldioxidens kretslopp i naturen är oerhört komplicerat. Ytterligare ett exempel på en sak som man måste vara fackman för att inte förstå 😉
   

 76. Pehr Björnbom #75

  Ja det är väl därför som icke fackmän så snabbt kan fatta vad det handlar om, men på olika sätt beroende på vad man tycker passar. 😉

 77. Gunbo

  Uffeb #70,

  ”…nej vänta, 800 år och ett halvår senare menade jag.” 😀 

 78. Gunbo

  Pehr B #71,

  ”Men varför skulle detta säga något om vilka som mest, eller minst, bidrar till ökningen av CO2-halten i snitt?”

  Exakt! Men det var John O’Sullivan som på sin blogg, med hjälp av enbart julikartan, försökte få det till att industriländerna i väst är oskyldiga till de stigande CO2-halterna och att de största utsläppen sker i tropikerna. Det var väl där Slabadang fick sin missuppfattning.  

 79. Slabadang

  Pehr och redaktionen!

  Satelliterna mäter co2 halterna dagligen enligt följande kriterier:

  http://www.jaxa.jp/countdown/f15/overview/ibuki_e.html

  The IBUKI, whose strength is its high precision sensor and about 56,000 observation points, can accurately acquire detailed data on greenhouse gases that have not previously been accurately measured. By establishing the precise observing methods for not only emissions but also the movement and absorption of greenhouse gases, we will make a huge leap forward in controlling global warming. The IBUKI project is an essential mission for the future of the earth.

  Så ni behöver inte fundera längre om den saken. Genom att följa förändringarna av CO2 koncentrationerna dag för dag så kan de beräkna co2 flödena bla med hjälp av vind och väderobservationer från meteorologiska institut.
  Att resultaten får ett antal kepsar att flyga av är inte så konstigt och det krävs ett ruggigt lappande av CAGW täcket för att deras kolcykelmodeller ska hamna på banan. Man får ompröva det mesta som är antaget om kolcykeln.

 80. Slabadang

  Uffe och Gunbo!

  Var jag taskig som snodde halmstrået ifrån er nu? 🙂

 81. Gunbo

  Slabadang #80,

  ”…not only emissions but also the movement and absorption of greenhouse gases,”

  Och jag skrev: ”Där ingår både utsläpp och upptag, inte enbart utsläpp.” I princip samma sak alltså. Så något halmstrå har du inte snott!

  Vilka kolcykelmodeller tänker du på? Har du några länkar? 

 82. Gunbo

  Slabadang,

  Citerar från texten du länkade till:

  ”To monitor global warming and protect our future
  The impact of greenhouse gases has been dramatically more obvious in the last few decades. If the situation is left to continue unchecked, the temperature is said to increase by 6 degrees Celsius by 2100,”

  Hur ska man kunna lita på en så alarmistisk satellit? 😉

 83. Slabadang

  Gunbo!

  Ibland ska man bara släppa och ge upp!! 🙂 Vem vet efter nåt år kanske du förstår att satellit bilderna faktiskt beskriver vad de säger sig beskriva.

  Jag kan erkänna att till och med jag blev överraskad av mätningarna. Att det fanns osäkerheter om CO2 öden och äventyr i atmosfären förstod jag men inte att de var så gigantiska som mätningarna påvisar.

 84. Slabadang

  Gunbo!

  Alarmistisk satellit! 😉 Nåväl du kan ju tänka dig med den utgångspunkten hur fejsen såg ut på operatörerna när mätningarna väl kom in på displayerna.

  Chaecka checka, dubbel checka trippel checka —gå till chefen… kolla igen…!!
  Va faaan.. checka igen ..,.nån annan får checka..

 85. Gunbo

  Slabadang,

  Du är rolig du!

  ”Jag kan erkänna att till och med jag blev överraskad av mätningarna.”

  Vad är det som är överraskande med mätningarna??? Alla vet att koldioxidhalterna lokalt kan variera mycket. Molekylerna rör sig dessutom med vinden – hastigt om det blåser kraftigt. De är inte nödvändigtvis kvar där de släpptes ut. Dessutom är det bakgrundshalten, mätt på Mauna Loa, som är viktigast i klimatmodellerna om jag förstått det rätt.

  Om satellitmätningarna säger vad du tror hade det ju blivit en världssensation – vilken jag inte hört ett smack om.

 86. Slabadang

  Gunbo!

  Är du ärligt talat överraskad av att klimatpolitiskt konfronterande uppgifter inte blir sensationer? D Laframbois granskning borde fått MSM att gå man ur huse. Men de är kampanjledare för folkindoktrineringen och är inte intresserade av NÅGOT som avkläder deras partiskt tagna position i frågan.
  MSM är rent efterblivet i ämnet och har allt att förlora och inget att vinna på skandaler som konfronterar dem själva.

 87. Gunbo

  Slabadang,

  När jag skrev världssensation tänkte jag inom forskarvärlden. Jag är inte intresserad av vad media skriver.

 88. Gunbo #87

  ” Jag är inte intresserad av vad media skriver.”

  Jag blir inte heller så upphetsad av det som skrivs i media, oavsett om det är artiklar av journalister eller insändare från olika intresseorganisationer.

  Däremot kan jag ibland bli nyfiken och skeptiskt ”forska vidare” på egen hand i många sammanhang.

 89. Gunbo # 87

  Gamle trätobroder…..

  Även om du själv ”inte är intresserad av vad media skriver”, så kanske du ändå inser att väldigt många människor faktiskt skapar sin bild av hur verkligheten runt omkring dem ser ut genom att ”läsa media”?

  Och om denna media är vinklad, propagandistisk, så får det konsekvenser.

  Överens?

 90. Gunbo

  Labbibia #89,

  ”Även om du själv ”inte är intresserad av vad media skriver”, så kanske du ändå inser att väldigt många människor faktiskt skapar sin bild av hur verkligheten runt omkring dem ser ut genom att ”läsa media”?”

  Jag håller med dig helt! Allmänhetens bild av verkligheten skapas  av media, men sådan är världen. Det kommer vi inte ifrån i ett demokratiskt samhälle.

  Även inom media finns det olika världsbilder och olika sätt att tolka verkligheten. Det finns politisk media och det finns kommersiell media eller okommersiell media m m. Alla tolkar fakta ur sina speciella perspektiv eller agendor. Vilka media vi väljer att lita på beror vanligen på vad vi själva tror.
   
  Därför är det bäst att gå till källorna för det media rapporterar, i klimatfrågan forskarnas rapporter. Då slipper vi medvetna eller omedvetna tolkningar. Sen finns det ju också forskare som har agendor och politiska slagsidor och det gäller att vara på alerten och upptäcka dessa. 

  Summa summarum: Sanningen är svårfångad!  

 91. Gunbo #90

  ”Summa summarum: Sanningen är svårfångad!”

  Så sant. Dessvärre vill många leta efter bevis för sin egen åsikt och göra den till en allmänt accepterad sanning. 

  Inget fel i det, men det gäller att tänka själv och förhålla sig skeptiskt nyfiken.

  Små barn är duktiga på det, men de knuffas ofta in i den närmaste omgivningens uppfattning om vad som är rätt och fel.

  I viss mån helt rätt, men när den sortens ”uppfostran” blir helt lomhörd för funderingarsom inte passar den egna ”familjen” så kan det bli fel. Väldigt fel.

 92. ..forts Uffeb #91

  Blev lite ironi där och det är vanskligt i det här formatet.
  Ironin går inte alltid fram som man tänkt.
  I många sammanhang kan ironi vara ett kul sätt att väcka nya tankar hos de som inte tänkt så mycket. De som kommit en bit på vägen fattar direkt och får kanske fler att känna igen sig.

  Men eftersom jag tjatat om att ironi är ett knepigt redskap när man bloggar, eller vad det kallas, så ska jag sluta att ironisera. Jag lovar! 🙂

 93. Nästa fas inyhetsbulletiner blir nog den dagliga koldioxidindexet för delar avJorden,vi i Norden får nog ta del av dessa,Climate fools days every day.
  Som med  börsnoteringara.
  ALI.K.

 94. Christopher E

  Uffeb i #91…

  … fortsätter att leta efter bevis som passar hans åsikt att andra letar efter bevis som passar deras åsikter.

  Han gör det därmed till sin sanning att han är nyfiken, tänker själv och andra inte tänker själva, dessa andra som tydligen bara tror att de tänker själva, inte är nyfikna och inte heller tror att Uffeb vare sig är nyfiken eller tänker själv.

  Var detta förvirrande och en kommentar som inte bidrar till någonting? Välkomna till denna världen.

  Man kan ju också skriva ”varning för ironi” efter varje ironifattig människokategoriserande kommentar och därmed öka förvirringen ytterligare.

  😉