Elhaveriet i Skåne allt tydligare

Wijkman vindkraft

Våra förutsägelser slår nu in en efter en. Först var det Timbros bekräftelse av de enorma kostnaderna. Nu kommer nästa bekräftelse: Elhaveriet i Skåne blir allt tydligare. Dansk vindkraft kan inte ersätta Barsebäcksverket. Läs också även min och Björn Törnvalls artikelserie om det svenska elhaveriet som börjar i Arbetarbladet i Gävle idag. Rubriken är ”Vindkraften ett onödigt och oredovisat slöseri.”

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Jonny, en mycket välformulerad insändare som elegant sammanfattar det absurda i den vanvettiga vindkraftsutbyggnaden!

  Mycket bra!

 2. Slabadang

  Sådärja Johnny!

  Den signalerade indignationen över den uppenbara galenskapen i vindkraftspolitiken ligger som en tung matta över hela artikeln och det är rätt sätt att kommunicera.

  Själv har jag ringt och skällt ut” fanskapen” på näringsdepartementet för vindgalenskapen och de har inte ett enda vettigt argument för sina dumheter.
  Det är en oansvarig ren förskingring av folkets medel som pågår. Vi har inte råd att kasta hundratals miljarder på symbolpolitik. Det får va slut på leksugan nu!”!

 3. pekke

  Svenska kraftnät har en karta som visar elproduktion och kraftflöden i Norden och den kan även visa priset om man klickar i price längst upp till höger.

  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/

  Just nu är elpriset dubbelt så högt i sydsverige zon 4 som i Norrbotten zon 1 !

 4. Christopher E

  Pekke #3,

  Intressant men tragisk länk. Situationen för Sydsverige är helt oacceptabel.

  Vilket företag som ser denna karta skulle vilja etablera sin industri i sydligaste Sverige nu? Jippj för jobben…

  (nej, nej, försök inte föreslå vindindustri. Jag menar riktig industri, inte subventionsberoende skyddade verkstäder som tar fler jobb än de ger)

 5. Björn

  Omvandla Barsebäck till ett kärnkraftverk med bästa tillgängliga teknik, för Skåne behöver reglerkraft  Är det rimligt att reglerkraften för Skånes alla vindkraftverk skall hämtas från norra Sverige och på grund av den dyraste zonen, betala upp till det dubbla priset för en kWh. Det är inte rimligt att skåningarna skall sota för att de bor långt från våra vatten- och kärnkraftverk.

 6. Björn #5

  Så rackarns långt är det väl inte till vare sig Ringhals eller Oskarshamn?

 7. Är detta början till slutet på hundra år av relativ välfärd i Sverige vi skönjer här? I så fall besannas de tre fören och ett får: Första generationen förvärvar, andra generationen förvaltar och tredje generationen förslösar. Fjärde generationen får börja om från början.
   
  Första generationen i det här fallet är perioden 1900-1940 då Sverige byggdes upp industriellt på allvar, 1940-1980 förvaltades detta av folk som visste att hålla politikerna stångna samtidigt som politikerna lade en vänlig hand över resten. 1980- tills nu är den period då allt gått käpprätt åt pipsvängen. För nu har politiker och förståsigpåare lagt sej i alltmer och kommer med pekpinnar överallt.

 8. Håkan Bergman

  Sänd en tacksamhetens tanke till föräldra- och föräldra-föräldra-generationerna som byggde ut vattenkraften, just nu har vi 30 TWh i magasinen!
  http://wwwdynamic.nordpoolspot.com/marketinfo/rescontent/sweden/rescontent.cgi?interval=last8&ccurrency=nok&type=html&usecookie=true

 9. Janne

  Jag tror att det här med elprisområden kommer att märkas och ge folk en bild av hur sjuk vår energisituation är. Tyvärr så har media gett skulden till Svenska Kraftnät för att det finns flaskhalsar och att de redan ”snott” åt sig 100 miljoner kronor på några veckor.
  Men frågan är om media kommer att ge en saklig bild av huvudfrågan. Nu är det EU och Svenska Kraftnär som får ta skulden…
   

 10. Björn

  Svenska Kraftnäts stamnät för 400 kV är byggt med skattemedel och man kan fråga sig om det är rimligt att detta stamnät skall förse kontinenten inklusive Danmark med elektricitet? Det är inte undra på att nätet inte räcker till för att förse Skåne med el och på grund av denna stamnätets underkappacitet, höja skåningarnas elpris?

 11. Helge

  Skottar börjar också inse vad som håller på att hända….
  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/8869492/Engineers-warn-Alex-Salmond-has-no-practical-strategy-for-keeping-lights-on-in-Scotland.html
   

 12. Christopher E

  Uffeb #6

  Det sydligaste elområdet är designat så att Ringhals och Oskarshamn hamnar precis utanför. I Oskarhamns fall extra tydligt, gränden gör en lite lov så att kraftverket ska hamna utanför zonen.

  I mina trakter delas grannbyar av denna osynliga gräns. Hushåll som får sin el från precis samma källor får nu betala olika pris på godtyckliga grunder. En orättvisa så fundamental att man förundras över att inte en socialistregering är hjärnan bakom det.

  Jag har föreslagit det förr; för de som tycker elidiotin är en bra idé, låt oss dela in Sverige i områden för alla typer av industri baserat på produktion och konsumtion, precis som för elen. Matprisområden,, industriprisområden mm. Självklart ska tex socker eller en Volvo kosta dubbelt så mycket för en norrlänning som för dem i söder? Inte?

 13. Staffan D.

  #7:   För Sverige går allt väl, för närvarande.  (”Den som är satt i skuld är icke fri”!)  Se på Wikipedia’s ”Economy of the European Union”:  BNP ökade mest här 2010 (5,6%), och bortsett från Luxemburg är vi med 10,6% för åren 2005-2010 etta inom ”gamla EU”, EU15.   Vår BNP är 123% av EU-snittet.  Och vår statsskuld var 39,8% av BNP;  Greklands var 142,8% och Italiens 119%.  Då.
  –  Nej, riskerna är dels Euro-länderna, särskilt PIGS, dels USA.  Problemet med USA är att media (svenska) inte vill se läget.  Inte ger en korrekt beskrivning av situationen.

 14. Carl#7
  Och det värsta är när politiker ger sig på forskning och vetenskap för att ställa allt till rätta. Spåren förskräcka.
  I boken ”State of Fear” av Michael Crichton som är en spännande och läsvärd thriller/bästsäljare finns det ett kort appendix ”Why Politicized Science is Dangerous”. Hans skrev rätt mycket om det men det är inte lättillgängligt längre. Fanns på webben förut men nu hittar jag det inte. Klok och smart var han förvisso. Dog alldeles för ung av cancer.
  Han citerar också Alston Chase:
  ”when the search for truth is confused with political advocacy, the pursuit of knowledge is reduced to the quest for power”

 15. Jan-Erik S.

  Varför frångå principen?
  I Norrland är bensinen, livsmedel, ja i stort sett allt dyrare pga långa transprortsträckor.
  Borde ju vara samma för elen?  

 16. Som exnorrbottning kan jag bara säga Äntligen! om skilda prisområden för el i Sverige. Vi argumenterade intensivt för flytt av elintensiv industri norrut under 60- och 70-talet när flyttlassen av arbetskraft gick söderut.
  Men det var tji förståelse söderut för att våra naturresurser skulle förädlas och komma vår bygd till godo.
  Lägg till detta den pågående debatten att rädda Skånes och Hallands åkermark undan byggraseriet, orsakat av en fortsatt flyttström söderut. En rejäl prisgradient över riket kanske är en viktig pusselbit för att rätta till de snedvridande mekanismer som så länge tillåtits verka.
  Trots att jag nu bor i område 3, norra Götaland och inte snålar med elen så betalar jag mer i anslutningsavgift (nästan dubbelt) än jag betalar för förbrukningen. En utbyggnad av överföringskapacitet skulle förmodligen göra det än mer attraktivt att finna ett sätt att kapa anslutningen och producera egen el.

 17. Ulrik

  Mats Jangdal #16. Men varför ska det med dina argument vara 25 öre billigare i Stockholm  än i Trelleborg just nu?

 18. Slabadang

  Mats J!

  Nog skulle mindre elproduktionsområden vara ett utmärkt sätt att skapa konkurrens om bättre lösningar. Med större lokal makt kontroll och koplling mellan investeringar kostnader och produktion skulle vi inte se ett enda vindkraftverk och konkurrens skulle ge bättre lösningar. inte fan hade det funkat lika illa som den centralstyrda energipolitiken nu fungerar.

  Att nu nästla ihop energiproduktion och göra sig beroende av till och med andra länder är helt hjärndött. EURONs kollaps poch konsekvenser är ett bevis på att de lokala och nationella ekonomierna fungerar på olika villkor och måste så få göra.

 19. Ulrik, för att stockholmarna har råd? För att överföringskostnaden är lägre till Stockholm än till Skåne?

  Slabadang, vi är ense. 

 20. Jan-Erik S.

  Ulrik #17:
  Transportsträckan från Norrland är betydligt längre till Trelleborg än till Stockholm.
  Det är därför som livsmedel, producerat i södra sverige, är dyrare i Norrland än i Sthlm.
  Stort N i Norrland tycker jag är väl motiverat då vi har bl.a följande fördelar:

  1: Högre el-produktion.
  2: Bättre livskvalitét.
  3: Lägre boendekostnader.
  4: Mycket lägre integrationskostnader för nyinflyttade ”raketforskare”.
  5: Riktiga somrar dvs ljusa nätter.
  6: Riktigare vintrar dvs ljusare dagar beroende på snön.
  7: Mer utåtriktade och vänligare människor.

  Exempel: Birsta köpcentrum, beläget ca 7 km norr om Sundsvall är det populäraste köpcentrum i Sverige av  280 (?) undersökta.

  Detta beroende på öppenheten och att folk här uppe helt enkelt pratar med varandra,    .           

 21. Christopher E

  Jan-Erik S. #15

  Det är inte transportsträckan som är utgångspunkten i prisskillnaden mellan elområdena. Att vissa produkter är dyrare i Norrland pga transport är något annat. Transporten motiverar inte att priset på el igår var det dubbla i Skåne mot i Norrland.

  Elområdena handlar om balansen produktion/konsumtion inom varje (godtyckligt) område. Om vi överför samma idioti till exempel till mejeribranschen så skulle en norrlänning betala betydligt mer för mjölken med ett särskilt påslag bara för att Skåne har större mejerikapacitet. Detta trots att norrlänningen ifråga bor 1 km från det lokala mejeriet som levererar hans mjölk och skåningen 150 km…

  På elräkningen tillkommer även en högre administrativ avgift. Det vet jag från vårt lokala elbolag som säljer samma el inom olika elprisområden, vilket komplicerar marknadsföring och fakturering. Det får kunderna betala.

 22. Jan-Erik S.

  Rättelse # 20:
  Enligt Wikipedia så var Birsta bästa köpcentert Mars 2010. 
  150 köpcentrum jämfördes.
    

 23. Christopher E

  Jan-Erik S. #20

  Inget fel på Norrland! Men med alla dessa fördelar du räknar borde norrlänningen ha råd att betala samma som en sydlänning föupp r elen, kan man tycka.

  ”7: Mer utåtriktade och vänligare människor.”

  Särskilda straffavgifter på el och boende lär ju tyvärr inte göra sydlänningen öppnare och trevligare heller… 😉

 24. Jan-Erik S.

  CE #21:
  Hmm…att vi Norrlänningar bara har 1 km till närmaste mejeri tycker jag vi glömmer. Osedvanligt oseriöst påstående.
  Följande gäller:  
  1: Vi har i snitt dyrare mjölk här i Sundsvall.  Beträffande mjölk och andra varor så styr ju trots allt marknaden. Inte så mycket att säga om det.
  2: När det gäller priset på el så är det ju staten som styr över det.
  Självklart är prisskillnaden ett sätt att dra in mer skattepengar. 
  Viktigt att veta är att det är EU med sina direktiv mer eller mindre ”tvingat” fram prisdifferensen.

  Hoppas du inser att regeringen är glad då de kan skylla på EU-direktiv!!!   

 25. Jan-Erik S.

  CE #23:
  Du skriver:
  ”Särskilda straffavgifter på el och boende lär ju tyvärr inte göra
  sydlänningen öppnare och trevligare heller…  ”

  Jag skriver:
  Minskade starffavgifter på el och boende lär göra Norrlänningar ännu öppnare och ännu mer trevligare 😉

  Välkommen till Norrland! 

 26. Christopher E

  Jan-Erik S.

  Det är lugnt, jag håller med dig i det mesta. Visst är områdena ”påtvingade”, men utan större protester från de som tjänar på dem.

  Exemplet med 1 km till mejeri var ett hypotetiskt fall vad som händer på individnivå, inte ett genomsnitt för er (min mjölk kommer ca 200 km bortifrån, för att visa att det inte är avståndet som spelar roll. Ungefär som) att jag som boende nära Ringhals troligen har närmare till storskalig elproduktion än de flesta norrlänningar, apropå att betala mer trots att det är ”närproducerat”.

  I övrigt har jag inget emot Norrland och unnar er allt väl. Hälsar mer än gärna på, men jag kommer inte att besöka er i de områden ni bygger vindkraft.

 27. inge

  14000 vindkraftverk i USA övergivna:

  http://toryaardvark.com/2011/11/17/14000-abandoned-wind-turbines-in-the-usa/