jordbävningsrisk

Jordbävningar bränns inte i Nature

I Nature för den 10 november fanns en artikel,  ”The quake killer” av featureredaktören Richard Monastersky. Den handlar inte om klimatfrågan, men fick mig likväl att fundera längs klimatspåret.  För att förklara varför, måste jag säga något kort om innehållet. Bilden visar en USA-karta från US Geological Survey, med en färgkod för jordbävningsrisken. Rött visar   →