Vindkraftsdebatten rullar vidare

Vi behöver ingen vindkraft
Projektörerna vänder sig till Regeringen när kommunen säger nej, trots att det finns ett kommunalt veto. När vindkraftslobbyn inte fick stöd av allianspartierna försöker man med hjälp av lagvrängare ändå få rätt. Föreningen i Lillhärdal i Härjedalen kämpar vidare i motvinden.
Undertecknad och Björn Törnvall ställer några frågor om vindkraften i lokaltidningarna över landet. Här i Länstidningen i Östersund samt i Barometern (Oskarshamn)
I Kristianstdsbladet går debatten med Eric Birksten, Svensk Vindenergi, in på andra veckan. Här replik på replik på repliken av Törnvall, Fagerström.
Birksten har nu även spridit debatten till Teknikdebatt, där vi också att följt upp med replik.
Gå gärna in och kommentera!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kent Forssgren

  Kristianstadsbladet och Ystads Allehanda har nästan varje dag kritiska artiklar och insändare mot vindkraft. Inte så konstigt. På Österlen ser man konsekvenserna av vindkraft. I kommentarsfälten ser man många kritiska inlägg även om klimatlarmen.  Här finns uppenbarligen journalisterna som har kontakt med människorna och landskapet de lever i. De är blir själva drabbade av vandaliseringen, till skillnad från journalister i Stockholm.

 2. Kjell-A Jönsson

  Vindkraft
  Vad som saknas i  det avgörande mediaflödet, TV, DN, SvD, etc är en tydlig  redovisning av de verkliga kostnaderna för vindkraften.  Om det gick att få ut den kunskapen till allmänheten på ett tydligt sätt så skulle de redan av skyhöga el-priser plågade el-konsumenterna, villaägare, m fl  reagera på ett kraftfullt sätt.  Men så länge en så stor del av allmänheten får leva i tron att vindkraft är en billig, naturlig och ren energikälla  som dessutom räddar vår planet så kan politikerna härja som de vill med våra skattepengar.
  Vad göra ?
  Kjell-A Jönsson

 3. Slabadang

  Windkraft macht frie!
  Alles in ordnung opposition verboten sind.Alle vindkraftwerken solle ûber die neue grûne riech sich strecken unt dominieren.Ein eletricität ein  natur ein folk. Heil  ”Klima”!

 4. Kompis_en

  Läs:
  http://st.nu/opinion/debatt/1.2777555-syftet-med-vindkraft-ar-ren-el

 5. Kent Forssgren

  Kompis_en. Energiexpert? Vilken lögnare! De  flesta här på TCS kan mer om energi än denna man.
  Det stöd som utgår är inte från staten utan betalas direkt av elkonsumenterna. Det motsvarar för de flesta mindre än vad en trisslott kostar per månad.
  Anders Wijkman. Rådgivare Stockholm Environment Institute och energiexpert, Linköpings Universitet

 6. Kent Forssgren

  Kristianstadsbladet tuffar på:
  Sänk elskatten med en tredjedel
  Öppet brev till Skånes riksdagsledamöter. Starta arbetet med att få ned priset på el nu! Varför ska vi här i kalla Norden med vinter halva året frysa i snålt uppvärmda bostäder?
  Under 30 år har det inte funnits en vettig energipolitik i landet. Vi kräver att en bred majoritet av de politiska partierna tar fram en långsiktig energipolitik.
  http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1392408/Saumlnk-elskatten-med-en-tredjedel.html

 7. Peter Stilbs

  Kompis_en : Studera denna pedagogiska lektion om elpriser och vindkraft
  http://www.youtube.com/watch?v=FCOB9pIcIPU
  Jag trodde f.ö. inte att Anders Wijkman var en så stor lögnare – ”för de flesta mindre än vad en trisslott kostar per månad”.
  I samma liga som Christian Azar’s uttalande häromåret i stil att ”klimatåtgärderna skulle kosta hushållen motsvarande en pizza per månad”
  http://www.metro.se/se/article/2008/10/14/16/3213-45/index.xml

 8. sign ’Kompis_en’ är ännu en sådan signatur …

 9. kompis_en

  JonasN #8
  ”ännu en sådan signatur” som vad?
  Min signatur använder jag på ett otal andra bloggar/tidningar i andra frågor än i klimat frågan.
  Fösökte det klistras på min signatur något annat?

 10. Michelangelo

  #7# Han har nog rätt i att priset blir 60 öre / kWh från vindkraftverk.
  Fel har han nog när det gäller priset för ny kol och kärnkraft.
  För kärnkraftens del ligger det i nyproduktion kring 30 öre – alltså hälften av vindkraftsel.
  Sedna undrar jag var han köper sina trisslotter någonstans –
  han tycks vara rejält uppskörtad.

 11. Toprunner

  Alla politiska partier är överens om att elen är för dyr http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8608190.ab
  Det är tyvärr bara ett par av dem som har en klar syn över orsaken och vad man ska göra åt det.
  Formuleringar såsom: ”Jag lovar att vi ska göra allt för att lösa problemet” Påminner mest om SJ:s informationsavdelning varje vinter. Patetiskt.

 12. Holmfrid

  #7  Peter Stilbs,
  På min senaste elräkning redovisas elcert.kostnaden till 5.4 öre/kWh.  Av detta är ca 80% för biobränslekraftverk, ny vattenkraftsel,  industriproducerad el mm  –  återstår ca 1 öre/kWh till vindkraften. Omräknat till elförbrukning 20000 kWh blir det 200 kr/år och ca 16.60 kr/mån.  Trisslotten kostar 25 kr.
      Problem uppstår när vindelen är 5 ggr större, då främst genom finansiell ”undanträngning” av nya kärnkraftsinvesteringar. Därtill kostnader för vattenkraftsutbyggnader för reglering.
  För att få genomslag i kampen för landskapet måste vi undvika intellektuella stolpskott även från en professor från KTH, som borde vara räknekunnig. 

 13. Peter Stilbs

  Holmfrid #7 – tack för info – jag får söka skärpa mig – hade inte läst på – man blir så trött av att ständigt läsa konstigheter, så man utgår automatiskt från att det är något nytt trams igen.

 14. Ture Marklund

  Nr 12 Du slarvar med siffrorna. Enligt offentlig statistik erhåller vatten 14%, vind 20% och resten går till Bio. Kvoten för El certifikat är för 2010 tom 2012 17,9%. Jag betalar 6 öre per KWh i Elcertifikatavgift.
  Du har troligen ett avtal som är tecknat före 2010. Totalt för 2010 betalade vi konsumenter ca 6 miljarder (inkl moms) i El certifikatavgifter. Vind har av denna summa motagit ca 1,1 miljarder.
  skogsarbetaren

 15. FcH

  Billigare att värma huset med värmeljus!
  http://www.e24.se/analys/varmeljus-billigare-an-elbolagen_2637713.e24
  Om alla gör det kommer väl canserfrekvensen att öka. Värmeljus avger ju en del mindre nyttiga ämnen.

 16. Pär Green

  nilseric.carlstedt@vattenfall.com
  Hej,
  Nu är det hög tid att uppdatera vindstat.nu med bättre information!
  Ge oss dagligen grafisk information på hur vind levererar!
  Det är inte bara Gotland som intressant, redovisa hela landet.
  Häls
  Pär

 17. D Lundkvist

  Du får ta och ändra kantlinjens färg i Vistas Snipping tool från röd till vit när du ska klippa bilder från Internet. 😉

 18. Ture Marklund

  Nr 16 Vindstat ger ingen trovärdighet. Statistiken byggs upp mha kapacitetsfaktor, vilket inte ger oss annat än bristfällig information.
  Laddningseffekt/vindeffekt=P(L)/P vilket ger den totala verkningsgraden, som är ca 17% lägre än den effektiva verkningsgraden, Vindstat har bara med 2/3 av de installerade kraftverken med i sin statistik, selekterar man det bästa genom urval? Det beskriver i alla fall inte verkligheten.
  skogsarnetaren

 19. Pär Green

  Ture # 18
  Jaga förväntar mig inte något svar från nilseric.carlstedt@vattenfall.com
  Men är beredd att gå vidare till media och vattenfall.
  Får jag ”låna” din text  ovan?
   

 20. Toprunner

  Äntligen läggs snaran runt Mauds hals. Tänk om fler journalister kunde jobba som den här killen på E24, han måste kännas som en kackelacka i Maudans trosor:
  http://www.e24.se/analys/vakna-maud-olofsson_2641181.e24
  http://www.e24.se/makro/politik/fragorna-som-maud-olofsson-maste-besvara_2640905.e24?
   

 21. Pär Green

  Från: Pär Green till Maud O!
  Vi är många som väntar på svar!
  Meddelande: Frågorna som Maud Olofsson måste besvara
  . Elbolagen tjänar flera gånger mer på en svensk kund, än på en kund på kontinenten. Är det rimligt?
  . Hur mycket pengar kommer in i statskassan från elbolagen i form av olika skatter och avgifter? Hur påverkar det regeringens agerande?
  . Den nuvarande prissättningen via Nordpool får kraftig kritik från inte bara småkunder, utan också från industrin. Har alla kunderna fel? Fungerar det nuvarande systemet med marginalkostnadsprissättning via Nordpool bra?
  . Hur kan man förklara och motivera att priserna på Nordpool, och i synnerhet inom det svenska prisområdet, sedan 2009 legat på samma nivå eller över priset på den tyska elmarknaden, trots att 99,5 procent av vår produktion, (och i stort sett även den el vi konsumerar), har en marginalkostnad som ligger långt under den kolkondensel som nu förefaller vara golvet för elpriset?
  . Är det rimligt att svenska elkunder ska betala för utsläppsrätter, trots att i stort sett all el vi konsumerar är koldioxidfri och elproducenterna inte har några sådana matchande kostnader?
  . Kan man därmed inte se att det rådande systemet med utsläppsrätter som en privatiserad beskattningsrätt?
  . En tanke med det rådande prissättningssystemet är att det ska stimulera till investeringar i ny elproduktion. Hur mycket av de vinster som Eon, Fortum och Vattenfall genererar i Sverige återinvesteras i svensk kraftproduktion?
  . Tycker du att systemet med marginalprissättning är lämpligt även på andra marknader, (där exempelvis SJ skulle kunna ta ut taxipriset, enligt marginalkostnadsprincipen, när de ställer in ett annat tåg)?
  . Elbolagen, bland annat Vattenfall, som regeringen vill att ska vara ett mönsterföretag, försöker på olika sätt dölja sin lönsamhet i olika verksamheter. Är transparensen tillfredsställande i dag?
  . Ger det nuvarande systemet med tre helt dominerande bolag, som dessutom samäger kärnkraften, bästa möjliga konkurrens, eller skulle det kunna bli bättre?
  . Vilka incitament har vinstmaximerande företag att investera i ny produktion som sänker elpriset och därmed lönsamheten på befintligt investerat kapital?
  . Många vill justera skattetrycket. Vad har du för kommentar till det?
  . Hela 97 procent av Aftonbladets och E24s läsare saknar förtroende för elbolagen, och kräver politiska ingripande för en förändring. Vad har du för kommentar till det?
  . Tunga representanter för industrin säger att det råder stor osäkerhet i elförsörjningen, och svängningar i priserna där vi i Sverige har fundamentalt billig och ren el men vi kopplar upp oss mot Europas smutsiga och dyra el. Vad har du för kommentar till det?
  . Industrirepresentanterna säger också att elpriserna hotar investeringarna och i slutändan jobben. Kommentar?
  E24

 22. Pär Green

  En kommentar!
  Kanske det är dags för ett energiuppror. Vi dignar under nya el- ,fordons- och bränsleskatter. Tillsammans med ränterna driver de upp inflationen
  på ett osunt sätt. Banker och elbolag står som vinnare med regeringens inkompetent drivna förvaltning. Dessutom detta vansinne att göra bränsle av mat. Heltokigt ! Tankar du din SUV med etanol har du förbrukat lika mycket vete som en egyptier gör per år.. Våga vägra tanka etanol !
   

 23. Ture Marklund

  Pär Nr 19 Ja visst får du det. Allt välkännt av högskoleutbildade.
  Allt görs för att föra oss bakom ljuset. Jag ge dej exempel om du så önskar.
  skogsarbetaren

 24. Pär Green

  Vindfjollor får mycket utrymme i media, men ingen kommentar om att ca 20% står stilla! Är en reaktor nere höjs el-priset!
  Ture skicka ett mail: per.green(at)gmail.com

 25. Pär Green

  Energimyndigheten har ingen uppgift`?
  Frågar man på ansvarig:
  Föräldraledig/Semester
  Åter den 22 augusti.
  Med vänlig hälsning
  Daniel Andersson
  Det är helt ok att Daniel är ledig men det borde finnas en backup?
  Hur kan Energimyndigheten överlåta till respektive producent att redovisa el-produktionen?