Morpic

Marknaden har sagt sitt om vindkraften – vad säger politikerna?

Gästinlägg av Fd bankdirektören och finansmannen Björn Törnvall: I media läser vi ”Förlust för Morphic – pengarna snart slut”. I en kommentar från bolaget sägs, att ”Bolagets kassa är ansträngd och styrelsen följer avvikelser noggrant för att minimera likviditetsriskerna”. Föga förvånande! Detta har givetvis samband med aktiebolagslagens bestämmelser för när personligt ansvar för bolagets skulder   →