Marknaden har sagt sitt om vindkraften – vad säger politikerna?

Vindkraft4

Gästinlägg av Fd bankdirektören och finansmannen Björn Törnvall:

I media läser vi ”Förlust för Morphic – pengarna snart slut”. I en kommentar från bolaget sägs, att

”Bolagets kassa är ansträngd och styrelsen följer avvikelser noggrant för att minimera likviditetsriskerna”. Föga förvånande! Detta har givetvis samband med aktiebolagslagens bestämmelser för när personligt ansvar för bolagets skulder inträder för styrelsens ledamöter, vid konstaterat obestånd.

Aggressiva rikstäckande försäljningskampanjer för vindkraftsandelar från t.ex. O2, där man inte håller sig för god för smutskastning av meningsmotståndare, pekar främst på att vindbolagens likviditet pressas allt hårdare. Dessa och deras intresseorganisationer hoppas på, att elpriserna skall höjas kraftigt. Detta krävs för att de skall kunna få ihop sina kalkyler, något de inte klarar av med fallande elpriser och lägre marknadsvärdering av elcertifikaten. Ett förhållande, som sprider otrygghet bland vindbolagens finansiärer, banker och investerare.

Finns det då något fog för deras förhoppningar? Det verkar inte så – förutsatt givetvis, att kärnkraften fortsätter att förbättra sina leveransnivåer.  Terminspriserna för framtida leveranser av el på den nordiska elbörsen NordPool, sjunker för 2012, 2013 och 2014. Det ser inte ljust ut för vindkraften, vilket inte är så märkligt, med Sveriges och Nordens stigande elöverskott vindkraften förutan.

Marknaden har sagt sitt, nu spörs det bara om vindlobbyn kan få riksdagspolitikerna att klämma åt väljarnas plånböcker ännu mer, genom att tvinga oss elkunder, att acceptera höjda bidrag via elcertifikaten, höjda kvotplikter och eller rent av högre fasta priser på vindkraft. Om marknadskrafterna får bestämma, är det kört för den dyra och helt onödiga vindkraften. Den bär sig inte, trots alla pålagor på elkunderna. Inte blir det bättre när nätavgifterna måste höjas kraftigt ytterligare, enbart för vindkraftens behov.  Ett behov, notabelt nog skapat av vindlobbyns egenintresse och inte som brukligt är, av marknadens efterfrågan.

Det är nu hög tid, att ifrågasätta riksdagspolitikernas märkliga spel med landets energipolitik. Är våra politiker för en marknads- eller en planekonomi?  Hur helig är bekännelsen till marknadsekonomins överlägsenhet, när spelet om regeringsmakten ställer krav på ökat samarbete över blockgränserna?

Hur långt vågar politikerna utan hållbara argument pressa elkunderna ekonomiskt, utan att dessa börjar rösta med fötterna? Att vindkraften är en mycket dålig affär för samhället och för elkunderna vet vi. När skall denna kunskap nå våra riksdagspolitiker?

Björn Törnvall

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Intresant och bra inlägg. Denna prisutveckling kan bli det som räddar svensk miljö från att förstöras av vindkraft.

  Glöm inte heller att vindkraften, som varande en småskalig produktion med resulterande stort behov av ändliga råvaror, drabbas betydligt hårdare av höjda råvarupriser än de storskaliga energiproduktionsformerna som vattenkraft och kärnkraft. Till exempel har ju neodympriset nära fyrdubblats sedan årskiftet, och koppars prisutvecjkling går ju inte av för hackor heller.

 2. Man får vara tacksam så länge vindkraftmotståndarna är aggressiva och onyanserade. De flesta riksdagsledamöter lyssnar inte då. 

 3. Jonny Fagerström

  Vi vet redan att politikerna lyssnar.
  Jag har själv träffat politiker både på kommunal och riksnivå. Enligt vindindustrin har vindmotståndarna och det kommunala vetot stoppat över 380 vindkraftverk, vilket innebär att vi besparat elkonsumenterna årliga kostnader på 400 miljoner kronor, räddat 5000 människor från en förstörd livsmiljö och besparat näringslivet ca 15 miljarder i dåliga investeringar. 700 verk till står på tur att stoppas.

 4. G.E

  Kanske läsvärt:
  http://st.nu/opinion/debatt/1.3771477-en-majoritet-vill-ha-utokad-vindkraft
   

 5. Peter Stilbs

  G.E. #4 – tala om borstbindare och deras vanor.

 6. Jonny #3. Det är just detta jag menar. Du menar här att för varje vindkraftverk som byggs så förstörs livsmiljön för drygt 13 människor. Du drar alla etableringar och vindkraftsbolag över en kam och svartmålar. De allra flesta människor köper inte denna beskrivningen utan förstår att verkligheten är mer nyanserad än så. Vindkraften byggs ut snabbare än någonsin i Sverige så särskilt framgångsrik kan din kampanj inte påstås vara. Opinionsstödet är också massivt. 

  Alla tjänar på en sansad och nyanserad debatt. Du skulle bli mer framgångsrik och vindkraftsbolagen skulle få en seriös granskning.  

 7. Björn Törnvall

  Jodå G.E, visst är Helker Lundströms artikel läsvärd. Den följer på en likadan avsedd för konsumtion i Jämtlands län och visar bara att vindlobbyn är pressad av nuvarande prisutveckling för elen och elcertifikaten. Därav denna kampanj och andra från vindlobbyn just nu. Att göra utbyggnaden beroende av ”popularitetsmätningar” bland tillfrågade, samtidigt som energislaget inte bär sig i konkurrensen med andra, kan ju tyckas egendomligt. Tror du att svarsprocenten hade blivit likadan, om man hade redovisat hur mycket den totala elkostnaden – inklusive nätavgiften -kommer att öka för elkunderna till följd av vindbolagens affärer? Det blir plånboken som kommer att avgöra vindkraftens (och kanske även vissa riksdagspolitikers) framtid. Inte alla dessa inlägg i egen sak från vindkraftsbolagen och deras stödjande rikskändisar.

 8. Jonny Fagerström

  #6
  Om vindkraften byggs ut så snabbt och bra som du säger så är väl alla nöjda då? Debatt borde väl alla kunna stå ut med.
     

 9. Christopher E

  Eola;

  Vad har du för exempel på agressivitet och onyansering hos det snabbt växande vindkraftsmotståndet i Sverige?

 10. #9. Det finns otaliga exempel. Ett exempel på onyansering är det jag just gav ovan och ett exempel aggressivitet är när Jonny Fagerström hävdar att Energimyndigheten och dess generaldirektör är del av vindlobbyn.

 11. pekke

  Det skulle vara intressant att få veta hur stor andel av byggnadskostnaderna för en vindpark som försvinner utomlands.
  Det finns knappast några svenska tillverkare av delar till stora VKV kvar, allt tillverkas eller ägs av utländska företag.
   
  Morphics medverkan i bygget av Vindpark Vänern blev en ekonomisk katastrof för dem med en förlust på minst 9 miljoner och de har nu sålt allt som har med vindkraft att göra.
  Vad varje snurra i Vänern kostade att bygga vet ingen officiellt, en siffra man ser är 50+ mille, beställarna slapp betala de ökade byggkostnaderna så vad byggnationen verkligen kostade vet ingen.
   
  O2 Vind verkar ha delat upp sin verksamhet i olika dotterbolag så att moderbolaget inte tar skada vid en ev. förlust hos dotterbolagen.
   
  Som sagt, det skulle vara intressant att få veta hur stor andel av byggkostnaderna för en vindsnurra som försvinner utomlands.
   

 12. Jonny Fagerström

  #10
  Ja, jag borde ju veta eftersom jag både träffat och debatterat mot den gode generaldirektören och vet hur han argumenterar. Om han argumenterade på liknande sätt för alla kraftslag så hade Sverige sannerligen inga problem med energiförsörjningen. Han är dock en ytterst trevlig och kompetent person, inget snack om det

 13. Jonny #10. Ytterligare ett bra exempel på dina konspirationsteorier. Du menar alltså att Energimyndigheten skulle vara i någon slags hemlig maskopi med vindbranschen och samtidigt missgynna andra kraftslag till förmån för vindkraft?

 14. Jonny # 12 ska det vara. Sorry.

 15. Ivh

  Riskkaptalister som satsar lånade pengar i branscher de inte har kunskap om råkar ofta ut för stora förluster.
   
  Morphics dotterbolag Dynawind tillverkade inte vindkraftverk, utan enbart torn till vindkraftverk. Dåligt med eget kapital och höga lån gör bolaget känsligt i hård konkurrens.
   
  Det verkar finnas en överetablering av vindkraftstillverkare. När tillstånd blivit klara för ett vindkraftverk så tar det i många fall långt mindre än ett år innan kraftverken står på plats.
   
  Vindkraftsandelar är något helt annat än vindkraftsbolag. De ekonomiska föreningarna som driver vindkraftverk i andelsform är fullt finansierade med eget kapital. Andelsägarna får köpa el till ett självkostnadspris där man dragit ifrån kapitalkostnaderna. Vindkraftsföreningarna har överlag en väldigt stabil ekonomi. Om det är lönsamt att köpa vindkraftsandeler beror på framtida elpriser. Jag är dock tveksam för att det skulle vara lönsamt i längden, för ekonomiska föreningar kräver lite mer administration än vanliga bolag.
   
  Jag tror också att både elpriser och priserna på elcertifikat kommer att sjunka under de närmaste åren. De senaste årens extrema elpriser har ju berott på en kombination av dåligt fungerande kärnkraft och kalla vintrar. Det har dessutom byggts mycket ny kraftproduktion de senaste åren i form av kraftvärmeverk och vindkraft. Under åren 2009-2011, i Sverige, så har det tagits i drift och kommer att tas i drift lika mycket ny kraftproduktion  som kommer att producera lika mycket som det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 kommer att producera när det blir klart.
   
  Eftersom Sveriges befolkning ökar så är det rimligt att tänka sig att elkonsumtionen också kommer att öka. Men de senaste åren har produktionsutbyggnaden varit mycket större än konsumtionsökningen.
   
  Rimligen borde elpriserna sjunka fram tills att kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 kommer att stängas av tekniska skäl om c:a 5 år. Med sänkta elpriser kommer vindkraftsutbyggnaden och annan kraftutbyggnad att bli långsammare, men den kommer inte att upphöra helt.

 16. pekke

  Nåt som man skulle påpeka för folk i allmänhet är att det i dag finns drygt 2 000( tvåtusen ) snurror och för att nå upp till 30 TWh-målet behövs det byggas minst 20 000( tjugotusen ) till.
  Flertalet som bor utanför storstadsområdena kan då ha 1 eller flera snurror inom synhåll.
  Eller som jämförelse, jämt spridda över Sveriges landyta så kommer det att stå en snurra på var femte kilometer i ett rutnät.
   

 17. Pekke #16. Du sprider också helt felaktiga uppgifter. Du menar att det måste byggas 20 000 vindkraftverk för att nå 30 TWh. Alltså att varje vindkraftverk producerar ca 1,5 GWh. Sanningen är att ett nytt vindkraftverk i ett bra vindläge producerar mellan 6 och 10 GWh. Sanningen är alltså att vi behöver mellan 3000 och 5000 nya vindkraftverk för att nå 30 TWh. För 5000 vindkrafverk med en skyddszon på 400 meter innebär det ca 0,55 procent av Sveriges yta.

 18. Jan-Erik S.

  Ojojoj!

  Björn Törnvall skriver:
  ”Dessa och deras intresseorganisationer hoppas på, att elpriserna skall höjas kraftigt. Detta krävs för att de skall kunna få ihop sina kalkyler, något de inte klarar av med fallande elpriser och lägre marknadsvärdering av elcertifikaten.”

  Mycket bra sammanfattning som borde hamna på förstasidorna i varenda tidning, gärna med krigsrubriker.

  Min slutsats påminner om Moment 22:
  Ju mer vindkraft vi INTE tillverkar desto billigare blir elen.
  Eller:
  Ju mer kärnkraft vi INTE tillverkar desto dyrare blir elen!           

 19. >>6
  Alla tjänar på en sansad och nyanserad debatt”

  Antar att det är Anders Wijkman du tänker på och har som förebild här 😉 

 20. Christopher E

  Om människor var medvetna om hur många snurror som behöver byggas och vad det kostar dem, skulle inte opinonsundersökningarna visa så positiva känslor som de gör.

  Vindkraften är en helt onödig miljöförstöring som bara existerar av politiska skäl därför att den gödslas med subventioner.

  – Den kostar mycket
  – Den dödar fåglar och fladdermöss
  – Den använder mer ändliga naturresurser än de kraftslag den ”ersätter”
  – Den förfular landsbygden och sänker fastighetsvärden
  – Den skadar turismen i inland och längs kuster
  – Den förstör människor livsmiljö

  Ivh #15;

  ”Andelsägarna får köpa el till ett självkostnadspris där man dragit ifrån kapitalkostnaderna.”

  Detta stämmer inte. Det är inte självkostnadspris, utan varje kWh är kratigt subventionerad. Dessutom får väl vindandelsägarna (än så länge?) ytterligare en subvention genom att de inte förmånsbeskattas som andra delägare i produktion när de plockar ut varor till ”självkostnadspris”.

  Eola #10;

  OK. Men jag tolkar ordet ”aggresivitet” mer fysiskt och helt annorlunda än att försynt påpeka det uppenbara att statliga myndigheter ofta går hand i hand med starka lobbyorganisationer. (Inte bara myndigheter utan även politiker; det finns väl ingen som inte förstår varifrån Carlgren fått idén att ta bort den grundlagsskyddade kommunala vetorätten…?)

  I övrigt fick jag inga exempel onyansering. Att minst 13 personer får sin miljö förstörd av en vindsnurra är väl snarast en underdrift. Annars blir det svårt att förklara att det i mina trakter poppar ut motståndsföreningar som vill rädda miljön när när vindkraftsexploatörerna drar fram. Den förening jag är med i har ca 500 medlemmar, det blir faktiskt ca 13 per snurra i just det projektet… 🙂  jag vet dock att betydligt fler än medlemmarna är mycket negativa utan ta steget till att aktivera sig.

 21. pekke

  Eola#17
  Jag räknar med nuvarande statistik ja.
  Vi får se hur statistiken förändras när de enbart bygger 3 MW eller större snurror.
  Fortfarande byggs det väl snurror med lägre effekt än 3 MW och det där med bra vindläge brukar väl bli en kompromiss i många fall.
   
  Med allt fler snurror som även blir högre kommer det nog fler tekniska problem och en allt mer ökande opinion mot att de byggs i folks grannskap, när folk också begriper att de aldrig kan ersätta vatten och kärnkraft som en primär elleverantör så kommer folk protestera alltmer.
   
  Vindkraft är bra där man inte har tillgång till kol-, vatten- eller kärnkraft, men blir bara en marginalproducent när man har tillgång till stadigare kraftkällor.

 22. Christopher #20. Din lista på varför vindkraft är så dåligt är totalt onyanserad. Jag ser ingen mening med att försöka debattera detta eftersom du redan har bestämt dig att vindkraft är dåligt oavsett premisser. Flera av dina punkter är relevanta och väl värda att diskutera men så länge du och de flesta vindkraftmotståndare hårdnackat hävdar att allt är dåligt under alla förutsättningar finns inte så mycket rum för dialog. 

  Mycket synd. 

 23. Christopher E

  Eola #22;

  Jag tycker min lista är relevant på alla punkter. Den försvinner inte för att inte den bemöts. Sedan är det ju upp till vindkraftsförespråkarna att tala om vilka fördelar som är så stora att de överväger mot de nackdelar jag räknat upp.

  Jag har också ovanan att sätta verkliga siffror på saker istället för glädjekalkyler.

  Så ser man till ditt påståeende att en modern vindsnurra i Sverige levererar upp till 10 GWh/år, innebär detta att denna snurra i snitt måste producera på drygt 4,5 MW de 25% av tiden den är tillgänglig. Vilken snurra gör det??? (du kan spekulera i några procent större tillgänglighet om du vill, men det ändrar inget av betydelse).

  Sedan tycker jag det är lite absurt att räkna med att varje snurra bara tar upp en cirkel med 400 m radie. Det är klart att det finns fysiskt plats för snurrorna (men knappast kan alla hamna i ”bästa vindläge” som du förutsätter). De 150 m höga snurror som nu är normen ligger toppen av höjder för bästa vind, och förstör det visuella landskapet miltals åt alla håll. Räkna gärna på hur många kvadratmeter känkraft behöver per producerad kWh jämfört med vindkraft, förresten.

  Jag tror inte det finns en chans att bygga tusentals snurror till i Sverige, ej ekonomiskt, men inte heller därför att folkstormen mot naturexploateringen blir så kraftig att det blir omöjligt politiskt.

  Sluligen, jag håller med om min ton mot vindkraften som sak (men inte mot person) kan vara lite hård. Men jag bor i ett område där jag tvingas att dagligen se den vandalisering av landskapet vindkraftsövertygade stadsbor inte har en aning om.

 24. robjoh

  @17 Eola
  Om jag ska få ihop dina siffror på 6 till 10 GWh med existerande statistik över tillgänglighet (ca 20%) behöver jag ett vindkraftverk på 3.4-5.7 MW.

  Om jag antar att den goda vindpositionen ökar tillgängligheten till 30%, får jag att vi behöver kraftverk på 2.28-3.8 MW, vilket kanske är möjligt.

  Slutsats: Om du inte kan öka den faktiska tillgängligheten behöver du bra mycket mer vindkraftverk än vad dina siffror visar.

  Dock anser jag att pekkes siffror verkar vara lite överdrivna också, jag skulle vilja säga att en rimlig siffra nog ligger närmare 9000 vindkraftverk för att skapa 30 TWh.

  Sedan tillkommer ju givetvis frågan hur vi ska reglera denna energi. Vindkraft levererar när det blåser vilket betyder att tillgängligheten kan spika kraftigt. Gotland får mycket av sin el från vindkraft och där varierar mängden el från 0% till 75%.

  Tänk följande scenario:
  * Medelproduktion på 30 TWh över året eller 82 GWh per dag i snitt
  * Medeltillgänglighet är 25%.  

  Det skulle innebära en X antal vindkraftverk med märkeffekt på 13.7 GW

  Om tillgängligheten en dag spikar till säg 50% så skulle vi den dagen producera 164 GWh.

  Om tillgängligheten som likt Gotland kan falla till 0% så har vi helt plötsligt en produktion på 0 GWh.

  Jag kan inte svara på frågan men har vi tillräckligt med reglerkraft för att klara av de variationerna? 

 25. Björn

  Vindkraftsutbyggnaden är ett politiskt projekt och ingenting annat. Vilket ansvar har producenterna? Är politikerna informerade om problem som kan uppstå i samband med utbyggnad och de problem som kan uppstå i högspänningsnät och ställverk? Är problemen lösta vad som gäller strömriktare och övertoner? Problem som uppstår får krafnätsägarna stå för och vi konsumenter i slutändan. Hur ser egentligen ansvarsfrågan ut i kedjan av inblandade, politiker, producenter och kraftägare? Politikerna kommer att svära sig fria och kan endast avsättas och tillsättas i allmänna val. Men hur ser ansvarsfördelningen ut mellan de två resterande aktörerna? Vindkraftsutbyggnaden är politiskt framtvingad, men ändock så måste teknikansvariga kunna ställas till ansvar om allvarliga problem uppstår i kraftnätet som vi alla konsumenter är anslutna till. Ytterst är det några i producentledet och kraftnätssidan som har sagt att tekniken är problemfri. Annars skulle vi inte ha någon utbyggnad. Men jag som konsument tror inte på detta och dessutom kan vi räkna med skenande kostnader. Har inte konsumenterna något att säga till om? Det vi kan göra är att tvinga fram sådana skadeståndsavtal att kraftägarna tänker efter mycket innan de accepterar osäkra faktorer i kraftnätet. Vi behöver helt enkelt en stark konsumentlag på elförsörjningområdet.
   

 26. Helge

  Eola # 22
  Problemet är att vindkraftförespråkarna vänder på bevisbördan, det normala är att de som vill införa något storskaligt ska bevisa att det är ok.
  I princip forskas det inte alls kring effekter storskalig vindkraft ger.
  Här en länklista som tyder på att det finns allvarliga miljöproblem med storskalig vindkraft.
   
  http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/April-2011/Innehall/Ovriga-artiklar/Vindkraftsbuller-stor-fisk/
   
  http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1350811/In-China-true-cost-Britains-clean-green-wind-power-experiment-Pollution-disastrous-scale.html
   
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.375624/massdod-av-orn-runt-norska-vindkraftverk
   
  http://web.mit.edu/newsoffice/2010/climate-wind-0312.html
   
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.375624/massdod-av-orn-runt-norska-vindkraftverk
   
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/8579747/Wind-farm-forced-to-close-after-complaints-over-the-noise.html
   
  http://www.csmonitor.com/Environment/2010/0420/Carbon-offsets-Green-project-offends-Indian-farmers-who-lose-land-to-windmills
   
  http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article1467069/Granska-vindkrafts–utbyggnaden.html
   
  Kan fortsätta med minst ett tiotal till, och det är mycket synd att signalerna inte tas på allvar av vindkraftsförespråkarna.

 27. Pär Green

  VINDKRAFTVERKEN ska bli fler i Sverige. Åtminstone 2 000 ska uppföras de närmaste 10 åren för att uppfylla regeringens mål. Och många av dem kommer att byggas till havs. Det är en viktig del av omställningen
  till förnybara energikällor. Som vanligt när vindkraft i kustområden står på dagordningen möts det av motstånd. Till exempel berättade DN i går om lokala protester mot en ny vindkraftspark i Hanöbukten i Skåne. Sådant motstånd måste tas på allvar.
  Fler faktorer än att vindkraften är förnybar spelar roll när man diskuterar dess utbyggnad. För det första är det dyrare att bygga till havs än på land. I gårdagens DN påpekade Eric Birksten, från branschorganisationen Svensk vindenergi, att det ”krävs ett nytt särskilt stödsystem som kompenserar för den högre byggkostnaden”. SAMTIDIGT INNEBÄR
  certifi katsystemet på den svenska elmarknaden att vindkraft redan är subventionerat. Stöd till förnybara energikällor är rimligt. Men inte ytterligare subventioner för att finansiera annars olönsamma satsningar till havs. FÖR DET ANDRA måste det lokala motståndet tas på allvar. Vindkraftverk orsakar buller och har, som Naturvårdsverket diplomatiskt uttrycker det, ”en visuell påverkan”. En undersökning från SOMinstitutet visar visserligen att omkring 75 procent av de tillfrågade stödjer en utbyggnad, men att bara 13 procent vill ha ett vindkraftsbygge i sin närhet. Människor uppfattar det som att vindkraftverk
  försämrar deras närmiljö. Att en energikälla är förnybar är en viktig faktor. Men det är inte det enda som har betydelse när dess värde ska diskuteras. Kostnad och inverkan på människors närmiljö är också viktiga element. Det gäller inte minst i debatten om utbyggnaden av vindkraften till havs.
  martin.liby.alonso@dn.se
  En fråga till Eola:
  På Gotland finns det vindkraftverk, vet ej exakt hur många.
  Men om el-ledningen mellan fastlandet och Gotland fallerar, blir då Gotland utan el?
   
   

 28. Ivh

  Christopher E #20
   
  Prisskillnaden mellan det man betalar för andelsägd  el och marknadspris skall beskattas som kapitalinkomst enligt skatteverket. Så det är inte jämförbart med förmånsbeskattning där förmånen skall beskattas som arbetsinkomst utan det jämförs med aktieutdelning. Den senaste diskussionen jag hörde var hurvida vindkraftsföreningarna skall lämna kontrolluppgifter till skatteverket.
   
  Pekke #21
   
  De vindkraftverk som byggs mest för närvarande har en rotordiameter på 90-100 m. Sådna verk producerar 5-7 GWh/år. De c:a 2000 verk som till dags datum är byggda producer c:a 5 TWh/år. Det går åt c:a 4000 vindkraftverk med rotordiameter på 90-100 m för att producera c.a 25 TWh/år alternativt 12000 med en rotordiameter på 50 m. Över hälften av de vinkraftverk som finns i Sverige idag har en rotordiameter på mindre än 40 m. Det byggs bara ett fåtal så små verk numera.
   
  Ditt svar ”Jag räknar med nuvarande statistik ja” känns som att Mark Twains kommentar om att det finns tre sorts lögner: lögn, förbannad lögn och statistik.

 29. Peter Stilbs

  Morphic har från början varit ett skojarföretag av hägsta dignitet

  ”…Slutligen har miljöteknikbolaget Morphic fått patent på en ny framställningsmetod för flytande fordonsbränslen. Tekniken bygger på infångning av koldioxid ur luften med hjälp av vindkraftverk. För att fånga in koldioxiden ur luften beläggs vindkraftverkets vingar med ett enzym som fångar in koldioxiden. Sedan används koldioxiden tillsammans med vatten och överskottselektricitet för att framställa flytande biobränslen, såsom metanol till exempel….”

  Nej, Du läste inte fel.

  se ex http://www.transportnet.se/iuware.aspx?pageid=3172&ssoid=95594

 30. Ivh

  När det gäller vindkraftsparker till havs, så tycker jag att de som protesterar skall åka till Klagshamn söder om Malmö och titta på vindkraftverken vid Lillgrund. Det upplevs inte som störande. Men det är svårt att förstå hur verken påverkar innan de blivit byggda.

 31. Pär Green

  Till och med Vattenfall redovisar hur lite el vindfjollor producerar!
  http://www.vindstat.nu/
  Ännu har ingen El-producent svarat på hur mycket el som vindfjollor förbrukar!
  (Vattenfall ringde upp och frågade, om jag inte menade hur de producerar)
   

 32. pekke

  Energimyndighetens statistik för 2010 och mål för framtiden + statistik per kommun/län fram till 2010.
   
  http://www.energimyndigheten.se/PageFiles/110/Vindkraftsstatistik-2010-ny.pdf

 33. Johan M

  Finns det något tydligare tecken på hur klimathysterin får oss att kasta pengar i sjön än de vindkraftverk som nu förfular landskapet. När hysterin sedan länge har fallit i glömska så hoppas jag att de då uttjänta snurrorna får stå kvar så att man ständigt blir påmind om att goda intentioner om att rädda världen kanske inte alltid är så lyckat och att en hel befolkning med lätthet kan förledas att tro nästan vad som helst.

 34. Johan M

  Ivh #29
  När jag från stranden ser vindsnurrorna ute i sundet så undrar jag hur många ören i subventioner de får per varv de snurrar. Den enda anledning till att de överhuvudtaget finns några snurror ute i sundet är att det finns elcertifikat att tjäna. En helt absurd situation – vi betalar pengar för att få se propellrar i horisonten.

 35. Björn

  Pär Green [30]; jag förstår att de inte förstod frågan, för det är väl ingen tidigare som har frågat hur mycket el det går åt för att driva ett verk. Det måste ju finnas hissar, fläktar och belysning och även värmeförluster i strömriktardelen. Kommer du att få något svar?

 36. Pär Green

  Björn # 34
  Ett ännu så länge:
  Din fråga: Hur stor el-räkning får ni per vindkraftverk och hur många kw gör ni av med?
   max 5-8000kWh /år förbrukning

  produktion 5000 000kWh, alltså en liten del förbrukning.
  Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28
  vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och
  en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.
   Vi har etalblerat 298 vindkraftverk.
    Men inga uppgifter på effekt eller vilka nät de är anslutna till!

 37. Toprunner

  Inte bara vindkraftsspekulanter som får se sekinerna sina. En känd gammal sosse försöker sig på en framtid som bio-olje baron 🙂

 38. Helge

  Ivh #30
  Kan du hänvisa till någon forskning som visar att havsbaserade verk inte stör miljön? Tänker då närmast på livet i haven och fåglarna i luften.

 39. Pär Green

  Björn # 34
  Och några som svarat:
  Jag kan tyvärr inte hitta någon sådan statistik.

  Jag försökte även undersöka saken snabbt via svenska sidan, hittade ingen sådan statistik där heller. Men intressant läsning fås iallafall på wwww.energimyndigheten.se om Ni vill läsa mer om Vindkraft i Sverige. Motsvarande i Finland http://www.energiasuomi.fi/ .

  Min personliga ovetenskapliga åsikt är att de kanske räknar på nettoproducerad el då de redovisar. Kanske den andelen energiåtgång vid stillastående är relativt liten produktionen.

  Jag skall se vad ja kan göra, och hålla ögonen uppe. Under tiden kan jag föreslå att undersöka saken hos berörda företag.

  MVH
  ÅSUB,

  Hej Pär!
  Visst behöver ett vindkraftverk el både vid drift och lite också vid stillastående. Låt mig få återkomma med uppgift om ”lokalkraft” för vindkraftverk efter jag rådfrågat dom som bättre kan svara. Vi har lite besvärligt att svara upp just nu i semestertider.
  Det är en intressant fråga!
   
  Sommarhälsning
  DinEl

 40. Johan M

  Toprunner #36
  🙂  Biogas, vilken bransch att investera i! Med rysk gas i ledningar ett stenkast från Nynäshamn och gasfyndigheter i Polen som till och med får Gazprom att fundera, så måste man vara bra troende om man tror att man skall kunna konkurrera med biogas.

 41. Pär Green

  Visst behöver ett vindkraftverk el både vid drift och lite också vid stillastående.
  Kan vi då spara genom att vindfjollor inte producerar? 😉

 42. Christopher E

  Ivh;

  Tack för rättelsen. Jag använde tydligen fel beteckning på skatten som vindandelsägarna subventioneras med genom att betala. Glädjande nog tycks ju dock signalen från skatteverket vara att denna förmån ska bort oavsett vad den kallas. (Ändå gången jag tycker en skattehöjning är bra 😉 )

  Pär Green #26;

  Jag förstår att du citerar, men lägg märke till att vindkraft inte alls är ”förnybar” i någon praktisk betydelse.

  Att vindlobbyn skriker efter högre subventioner är tyvärr välkänt.

  ===

  Angående pekkes siffror så är verkligheten att snurreparken 2010 producerade 2 GWh/år i snitt (blir lite mer med tanke på antalet snurror ökade under året).

  Att producera 30 TWh kräver då knappt 15 000 snurror med 2010 som mall. Så så totalt fel ute var inte pekke.

 43. Pär Green

  Eola # 17
  En fråga?
  På Gotland finns det vindkraftverk, vet ej exakt hur många.
  Men om el-ledningen mellan fastlandet och Gotland fallerar, blir då Gotland utan el?

 44. Christopher E

  #41

  subventioneras med genom att slippa betala

  … skulle det ju stått 🙂

 45. Pär Green

  Om nu inte den genialiska iden om att sätta en vindsnurra på en bil inte fungerar!
  Varför fungerar då vindsnurror på ett befintligt fungerade el-nät?

 46. Inge

  Per Green

  Om elkabeln fallerar så finns dieselverk på Gotland som startar efter någon minut och klarar hela behovet, finns även snbbare turbiner för vissa behov.

 47. Pär Green

  Inge # 46
  Om jag minns rätt, var det förra sommaren som kabeln fallerade, och Gotland var strömlöst!
  En annan insatt person svarar:
  Jag är inte insatt i detaljerna om hur vårt elnät fungerar. Skulle förmoda att det finns tillräckligt med reservkapacitet på Gotland – i form av vindkraft, dieselaggregat mm
  Mvh
  Anders
  Men är inte Anders Wijkman en expert på vindfjollor?

 48. Johan M

  Ivh #30
  Lillgrund har en installerat effekt på 110 MW. Om det blåser bra och man har tid så kan man stå på stranden i en timme. De har då producerat 110 MWh el och därmed kvalificerat sig för elcertifikat för … ca 36 000:- (mellan tummen o pekfingret), det är 600:- per minut. Det finns 48 verk och vi kan för enkelhetens skull saga att de snurrar med 12 varv/m … 1:-/varv och snurra.  
  http://www.vattenfall.se/sv/fakta-om-lillgrund.htm
  Snälla någon, säg mig att jag har räknat fel på några tiopotenser!  Nu går jag och badar!

 49. Pär Green

  3 November, 2008 – 15:51 av Jenny Kiderud

  Vid 13-tiden på måndagen drabbades hela Gotland av ett strömavbrott efter att länken mellan Gotland och fastlandet satts ur funktion.

  GEAB startade vid strömavbrottet upp reservkraften runt om på ön. Vid 14.30-tiden var strömmen tillbaka på hela Gotland!
  Varför startade man inte vindfjollorna?
  Nej, men det går ju inte att starta ”on demand”!
  Sätt en vindfjolla på bilen, och du kan köra till världens ände!
   

 50. Pär Green

  Strömavbrott på hela Gotland

  Uppdaterad 2010-09-01 10:19. Publicerad 2010-09-01 09:30

  Ett strömavbrott har drabbat hela Gotland. Det rör sig om ett totalavbrott som drabbar 39 000. Vi är inte på det klara med vad som har orsakat det, säger Anders Öberg, nätchef på Geab.

  Strömavbrottet startade vid halv nio-tiden på onsdagen.

  – Det finns redan kunder som har ström via reserven. Inom ungefär en halvtimme hoppas vi att alla ska ha fått tillbaka strömmen, säger han.

  Vid kvart i tio hade de flesta kunder fått tillbaka strömmen, uppger Geab.

  – Det började vid 08.20 och nu har allihopa fått tillbaka strömmen, säger Gunnar Klintström vid driftscentralen på Geab.

  Det är ännu oklart vad som orsakade totalströmavbrottet.

  Så sent som i somras, i den 17 juli, drabbades gotlänningarna av ett totalavbrott på grund av ett kraftigt regnoväder. Bland annat fastnade flera personer i en hiss i Visby när strömmen gick.
  Lätt att segla förutan vind! 
  Men var i ligger problemet, går inte vindfjollor att starta ”on demand” ??

 51. pekke

  Som jag påpekat så räknade jag med den statistik som finns tillgänglig och skulle Eols och Ivh:s siffror om effekt och vindläge uppnås på nyare VKV, så måste man ändå bygga dryga 1000 st. om året fram till 2020.
  Vindkraftsbranschen måste alltså årligen investera mellan 30 och 50 miljarder beroende på byggnadsläge fram till 2020 räknat på nuvarande kostnadsläge. 
   
  Hur stor andel av dessa miljarder kommer svenska företag till godo och hur stor andel går till utländska företag ?
  Skulle staten dra in elcertifikaten och lånestöden för vkv så kan man undra hur många som är villiga att bekosta utbyggnaden själva.
   
  Angående biobränsle och liknande projekt delades det ut stora projektstöd tidigare i år
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/bioenergi/article3079765.ece

 52. Pär Green

  Eftersom vindkraft inte omvandlar kinetisk energi till elektrisk som behovet varierar går det inte att jämföra med kärnkraft. Det är som att jämföra äpplen och päron. Detta förstår inte politikerna dvs skillnaden mellan energi och effekt. Vindkraft ger i stort sett noll i effekt vilket man inte talar om dvs vindkraft kan aldrig ersätta kärnkraft eller kolkraft.

 53. AOH

  http://vlt.se/asikter/debatt/1.1306407-anders-wijkman-svenskt-landskapsskydd-hetsar-mot-vindkraft
   
  Och även i dagens VLT fortsätterAnders Wijkman att sprida sina  ” k l o k a ”  råd. 
   
   
  ”…….För att undvika katastrofala konsekvenser måste vi agera nu……..”
   
  ”…….Vi behöver bryta de stora bolagens dominerande ställning och förnybar energi i olika former möjliggör just detta…..”
   
   
  Låter väldigt trovärdigt med tanke att AW  ” finns-fanns” ??? med i SKB –styrelsen  där orförande Peter Gango kom från ett av de stora bolagen  ( Vattenfall )
   
  http://www.skb.se/Templates/Standard____15472.aspx
   
   
   
  F. ö  liknar A W:s agerande lite om Orwells ” Animal Farm” med ledaren:
   
  Snowball
  ……………….is a progressive politician and aims to improve Animal Farm with a windmill and other technological advances…….
   
  ………Snowball’s name may also refer to Trotsky’s call (following Marx) to encourage a revolution outside the Soviet Union   ( AW – Rom Club *** – egen kommentar )  that would “snowball” into an international proletariat revolution. Snowball can more generally be said to represent systems of belief outside of communism, which the government demonizes in order to lionize its own system.
   
  http://www.clubofrome.org/eng/about/3/# 
  ***(The Club of Rome is a not-for-profit organisation, independent of any political, ideological or religious interests. Its essential mission is ”to act as a global catalyst for change through the identification and analysis of the crucial problems facing humanity and the communication of such problems to the most important public and private decision makers as well as to the general public.
   
  Dr. Anders Wijkman, Sweden 
  Member of the European Parliament and Vice-President of the Club of Rome

  PS: Hade inte vi diskuterat det här med Dr. Wijkman tidigare här hos T C S ?
   
   
   

 54. Lena Krantz

  En mer sansad inlaga finns i dagens DN

  http://www.dn.se/ledare/signerat/vindkraft-bygg-ut-varsamt-till-havs#article-readers

 55. Göran Lysén

  Jonny post # 3. Man blir bara så glad!  Mera sådant!

 56. Pär Green

  Lena # 54
  Eller läs inlägg 27

 57. Rune

  Vid strömavbrott stänger vindkraftverken av automatiskt eftersom de inte skälva levererar baskraft med rätt spänning och frekvens .

 58. Lena Krantz

  Pär Green #56

  Sorry, missade den!

  😉

 59. Håkan Sjögren

  Pär Green # 50 : Ett elverk kan inte starta självständigt utan kontakt med ett stabilt nät. Bryts kontakten med nätet i land skulle vindkraftverken frekvensmässigt flaxa omkring som yra höns och därför måste de snabbstoppas om de råkat vara igång och dieslarna skulle inte startas så Gotland blir helt strömlöst. Mvh, Håkan.

 60. Erland

  Ny Hallandsås?
  Är inte vindkraftsutbyggnaden ett precis lika stort fiasko som tunneln genom Hallandsåsen? Som när den äntligen blir färdig helt saknar berättigande eftersom annat teknik (snabbtåg) gjort hela projektet irrelevant. Men som tvingats igenom av politikerna under årtionden med dårars envishet för att inte förlora ansiktena.

  Botniabanan är väl ett annat prima exempel på samma sjuka – nu 15 felsatsade miljarder. Som väl bidragit till att det inte funnits tillräckligt med pengar för att byta gamla växlar som inte klarar en normalvinter. För vettigt underhåll vinner man ju inga gröna politiska poäng på!

 61. #51  Pekke,
  I vindstat.nu ser du Dragaliden 1-10,  2000 kW, nr 1071….   som är de första av 1101 vindkraftverk som nu byggs i Pite Markbygden.  Nr  1 och 2 har körts  två år med årsstatistiken tillgänglig i rapporterna.  De 1091 återstående kraftverken skall byggas med ca 1000 MW lev. effekt från 3500 MW install. effekt.  Pite kommun nämner invest.kostnad  70 miljarder – alltså  70 milj. kr/MW  lev. effekt ur årsstatistiken.  Med kalkylränta 6% under 15 år blir prod. kostnaden ca 80 öre/kWh.  Med 25 öre elcert. och 50 öre Nordpool elpris blir verksamheten inte lönsam om man räknar med ytterligare 15 öre/kWh för driftkostnad och rivning.  Kostnaden beräknas enkelt ur elementär invest.kostnadskalkyl enligt nuvärdesmetoden.

 62. Pär Green

  Håkan Sjögren # 59
  Ett elverk kan inte starta självständigt utan kontakt med ett stabilt nät.
  Och en kontakt med ett stabilt nät kräver ingen el?
  Frågan är vad den totala el-förbrukning är för vindfjollor?
   

 63. Håkan Sjögren

  Pär Green # 62 : Jag förstår Dig inte. Jag kan inte uttala mig om så fåniga saker som elfjollornas elförbrukning, men eftersom de tycks stå stilla långa tider så förbrukar de säkert en hel del el. Sedan har jag inte sagt något om kontakterna med stabila näts elförbrukning?
  Mvh, Håkan. 

 64. tty

  Eola #17

  ”Sanningen är att ett nytt vindkraftverk i ett bra vindläge producerar mellan 6 och 10 GWh. ”

  Sanningen är att inte ett enda svenskt vindkraftverk kom upp till 10 GWh den senaste tolvmåndarsperioden. Total 73 (av ca 1200) kom över 6 GWh. Rekordet var 9,48 GWh.
  Det är bara verk på 3 MW som regelmässigt når 6 GWh på land. och verk om mer än 2 MW till havs. När det gäller 2 MW-verk så är det bara ca 5 % som når 6 GWh (vilket innebär 35 % av nominell effekt). Tydligen så placeras nästan alla svenska vindkraftverk i dåliga vindlägen…. 

   

 65. Pär Green

  Håkan Sjögren # 63
  Det är ok.
  Men du skrev: Ett elverk kan inte starta självständigt utan kontakt med ett stabilt nät.

 66. SatSapiente

  #15 Ivh

  Oskarshamn 1 kommer att stängas om 5 år av tekniska skäl?
  O1 har för c:a 15 sedan byggts om och moderniserats till stor kostnad. Det låter märkligt, har du mer information eller någon källa?

 67. Ivh

  När jag jobbade på Barsebäck runt 1980, så fick Barsebäcksverket ungefär 15 öre/KWh för den el som producerades och verket fick 7 öre/KWh som kunde produceras men inte gjordes p g a av överskott.
  Jag hade några år tidigare jobbat för Sydkraft med inköp av el från småleverantörer, Det vill säga små kraftverk som ägdes av företag, privatpersoner och kommuner. De fick mellan 5-6,5 öre/KWh som de producerade.
   
  Jag tycker inte att det var fel att de då nybyggda kärnkraftverken fick mycket mer betalt för elen än gamla vattenkraftverk. På samma sätt tycker jag inte att det är fel idag att nybyggda kraftverk får mer betalt betalt för elen än gamla. Jag tycker att staten skall gå in med garantier och subventioner så 4-5 nya kärnreaktorer kan byggas med en sammanlagd effekt på c:a 6000 MW. Jag tror inte dagens elcertifikat system skulle fungera för vindkraft.

 68. Ivh

  Jag skrev fel i mitt inlägg ovan. Jag menar att dagens elcertifikat inte skulle fungera så bra för nya kärnkraftverk. Det måste vara någon annan form av subvention för kärnkraft.
   
  SatSapiente #66
   
  Det enda jag vet om O1 är att reaktortanken är dimensionerad för ett visst antal snabbstopp. För några år sedan så var det ungefär 40 snabbstopp kvar. Lite beroende på hur mycket verket används så inträffar 4-8 snabbstopp om året. Eftersom elpriserna varierar mycket mellan sommar och vinter kan det bli så att OKG väljer att bara ha verket i drift vintertid när elpriset är som högst för att förlänga tiden det kan vara kvar i drift.
   
  Den modernisering som gjordes på O1 kostade bara en femtedel av vad ett nytt kärnkraftverk i den storleken skulle kosta. Om inte den renoveringen hade gjorts så hade verket varit nedlagt idag.
   
   

 69. Christopher E

  Ivh;

  Tack för intressant information. Jag delar åsikten att vi kunde subventionera nya kärnreaktorer.

  Det vill säga, jag är absolut inte för subventioner i allmänhet, men eftersom vi ändå betalar dyrt idag för att elda pinnar och kottar som dammsugs ur skogen, eller vanvettiga vindsnurror som förstör natur och miljö, kan vi ju hellre betala för de trygga elleveranser, resurshushållning och rena miljö kärnkraften står för.

  Säker el till rimligt pris är en investering för Sverige, istället för den åderlåtning nuvarande subventioner är.

  Kul att fundera på vilka reaktorer det skulle bli i så fall. Trygga vägen med G3+ (borde bli billigare nu efter barnsjukdomar i pilotfallen Finland/Frankrike) eller något djärvare, med tanke på att vi ändå talar om en del år in i framtiden. ”Avfallet” i Sverige lär räcka till 500 års drift på nuvarande produktionsnivå med G4.

  Vad tror du, Ivh?

 70. Toprunner

  Ivh #68:
  Det är korrekt att tanken är dimensionerad för ett visst antal stopp men din slutsats att verket därför ska läggas ner är väl drastisk. Vad man gör är en utredning där man fastställer om man kan köra vidare och isåfall med hur många ytterligare stopp. Utredningen innefattar givetvis en grundlig material analys.
   
  Personligen tycker jag att Sveriges nästa reaktorer bör ligga främst i Ringhals och därefter Oskarshamn.

 71. Ivh

  Christopher E #69
   
  Om vi börjar med vilken typ av reaktorer jag tycker Sverige skall satsa på så är det G4-reaktorer. Bl a för den kärnkraftskatt som betalar SKB:s verksamhet kommer att vara lägre. Före 2030 så är det bara O1, O2 och R1 som kan behöva läggas ned av tekniska skäl. De reaktorerna kan ersättas med vindkraft och biobränsleeldad kraftvärme. Till år 2030 så borde G4-reaktorer kunna vara i drift.
   
  Systemet med elcertifikat fungerar ganska bra som subvention för nya vinkraftverk och biobränsleeldade kraftvärmeverk. Men för ny kärnkraft är jag tveksam till att det skulle fungera, då tror jag mer på den typ av garantier som finska staten gett för kärnkraftverket Olkiluoto 3. D v s att staten köper upp el till ett garanterat minipris under ett antal år och att staten ger lånegarantier till långivare. I Finland så finns det en begränsningklausul för hur stora garantiåtagandet får bli.
   
  Trots de statliga garantierna så kommer Olkiluoto 3 att bli en dålig affär för investerarna. B l a för att svenska riksbanken lånat ut 1 mrd SKr till projektet.

 72. Christopher E

  Ivh;

  Tack för svar. Jag hoppades att du skulle säga G4. För min del, hur spännande det än är, kan jag för lite för att våga spekulera inom vilket tisperspektiv de blir kommersiella.

  Det du skriver om subventioner låter vettigt. Inga fler certifikatskatter till känkraft. Skulle inte förvåna mig om de subventioner du föreslår ryms inom nuvarande energipolitiska bidragsram med en omfördelning.

  Jag hoppas naturligtvis att vi slipper fler vindsnurror till de äldsta reaktorerna när de går ur drift. Skulle vi inte kunna klara oss på den vattenkraftsutbyggnad som nu sker för reglerkraft till vindindustrin i kombination med effektivisering tills G4:orna står på plats?

  Byggs fler G3+ är jag övertygad om att de blir billigare än i Finland, då vissa misstag gjordes där. Vad som verkligen behövs i framtiden är kärnkraftverk av mer serietillverkad natur, vilket får ner kostnaderna rejält. Idag känns det som att köpa en bil byggd från scratch i ett garage med brutala arbetstimmar jämfört med en effektivt masstillverkad koreansk bil…

 73. Ivh

  Torprunner #70
   
  Det finns nog inte tillräckligt med provbitar för att göra en sådan utredning.
   
  I en kärnreaktor så har man provbitar, av samma metallegering som reaktortanken, i reaktorn. Efterhand så tar man provbitarna och undersöker om metallen åldras. Om metallen åldras enligt beräkningarna så ändrar man inte det förutbestämda intervallet när provbitarna skall undersökas. På O1 har man inte ändrat intervallet.
   
  Jag antar att OKG gör allt för att minimera antalet snabbstopp i O1, eftersom det kommer att vara orsaken till att reaktorn inom en inta allt för avlägsen framtid måste tas ur drift.
   
  O1 är den minsta kärnreaktorn. Teoretiskt skulle den kunna producera drygt 3,5 TWh el per år med minimalt antal planerade stopp. De senaste åren så har den producerat 2,5-3,0 TWh/år. Enstaka år har det varit både mer och mindre.
   
  Jag tycker den första nya reaktorn skall byggas vid Oskarshamn, därför att de två första reaktorerna som av tekniska skäl måste tas ur drift är O1 och O2.

 74. Anders L

  Alarmistiska ”tipping point” teorin visar sig vara fel
  http://www.b.dk/viden/haab-for-isen-ved-arktis

 75. Ivh

  Cristopher E #72
   
  Den nuvarande bidragsramen omfattar produktion för 25 TWh/år. Fram till 2045 är det 60 TWh/år kärnkraft som skall ersättas. Utöver det kommer ökad elförbrukning p g a att befolkningen växer. Om man skall bygga kärnkraftverk med sammanlagd effekt på 6 000 MW så behövs det subventioner på i storleksordningen 100-150 mdr kr om inte elpriserna skall skjuta i höjden. Relativt sett så är det mindre subventioner än vad de nuvarade kärnkraftverken fick när de var nybyggda. Ungefär 50-60% av byggkostnaden behöver vara subvention. Det nuvarande elcertifikatsystemet för 25 TWh/år kommer att kosta 80-90 mdr.
   
  Den pågående utbyggnaden av vattenkraften  som många talar om kommer att ge ökade reglermöjligheter men ganska lite extra tillskott av el.
   
  Jag har så svårt för det här tankesättet att om man är för vindkraft så är man emot kärnkraft och tvärtom. Jag är för både kärnkraft, vindkraft och biobränsleeldad kraftvärme. Alla nya kraftverk behöver subventioner på något sätt för att elpriset inte skall bli för högt.

 76. Toprunner

  Ivh #73:
  Det är gjort ett flertal utredningar av den karaktär som O1 kommer att utsättas för. Provbitar eller ej så kommer man att ta reda på om det går att köra vidare eller ej. Att utredning kommer göras är jag 100% säker på men om de får köra vidare får utredningen visa.
   
  Vad gäller O1 kontra R1 är väl ändå O1 betydligt robustare än R1 ? Skulle jag vara spelare så satte jag mina pengar på att R1 ryker som nästa stängda reaktor i Sverige,
   
  Kul med R2 annars som får en rejäl ansiktslyftning inför vinterns vedermödor 🙂

 77. SatSapiente

  #73, 76

  Förmodligen står O1 först på listan att ersättas, den är äldst och minst.
  Att O2 skulle vara nästa har jag svårt att inse. Den moderniseras just nu med bl.a. två nya byggnader med nya system, bl.a. 4 st nya reservkraftsdieslar. Den är dessutom det aggregat i Oskarshamn som gått allra bäst. Man har även försett O1 och O2 med nytt djupvattenintag vilket gör att man kommer att kunna öka effektiviteten något för både O1 och O2, genom kallare kylvatten.
  Mitt tips för ordningen på ersatta reaktorer är därför först O1 och därefter R1, strikt åldersordning mao.

 78. Christopher E

  Toprunner #76;

  Jag som bor hyggligt nära Ringhals följer arbetet där med stort intresse i lokaltidningen.

  Ivh;

  Tack för svar. Vad gäller motsättningarna mellan vindkraft och kärnkraft så är det ju onekligen så att de flesta anhängare av det ena ogillar det andra. Jag är inget undantag. Jag vill inte ha vindkraft av skäl jag redovisat tydligt redan.

  Befolkningstillväxten är svag i Sverige, bara 0,02% och knappast ökande, så jag tror inte mycket på det där med öknde energibehov av betydelse. Samtidigt sker ju effektiviseringar och flyttning av elintensiv industri utomlands, så att hålla upp med 0,02% känns inte svårt.

 79. #75

  Inga energisystem bör vare sig beskattas eller subventioneras.

  Det var aktuellt då samhället byggdes upp, men inte nu.

  Om APR-1400 vore godkänd i Sverige och fick byggas fritt utan förlamande kontraproduktiv byråkrati (det är en av anledningarna till att kärnkraft i USA är så dyr, de försöker nu anpassa sig med Sydkorea som förebild och har startat med enklare regelverk för reaktorer under 300MWe) skulle den köpas in av elintensiv industri… då de tror på elpriser mot 40öre/kWh…  och APR-1400 kommer mot 20öre/kWh utan straffskatt eller idiotbyråkrati…

  Märk att APR-1400 kommer ge billigare elektricitet än egen naturgas för UAE.

  APR-1400 kostar 2,3$/We och omvandlar kärnenergi till elektrisk 30% billigare än obeskattad, orenad, ny kolkraft…

  Det kunde byggas två APR-1400 på Brasebäcks område, med byggstart 2015 och i drift 2019… Då skulle Danmark tvingas stänga mycket kolkraft och därmed inte släppa ut 6000ton svaveldioxid och 500ton partiklar om året, trots deras mycket effektiva filter….

  Men vadå?

  AP-1000 har potentialen att komma ner mot 1,5$/We vid masstillverkning i Kina då alla fabriker som ska bygga 230 moduler som på under 3 år monteras till en driftklar reaktor, är klara….

  Då blir kol dyrare, om än kol är gratis, enbart för att kolkraftverket kostar mer och brytning samt transport inte heller kan ske gratis… 

  Så bort med alla destruktiva subventioner, låt alla energisystem konkurrera fritt. 

  Personligen skulle jag inte investera i en APR-1400, ty jag anser att först AP-1000 kommer konkurrera ut den sedan kommer småskaliga Gen IV som PRISM där drift och byggnation betalas av dagens avfallsfonder..

  Vem kan konkurrera mot gratis elektricitet?? Betalad av avfallsfonder….

  De stora bovarna är som vanligt politikerna och ansvaret för det har vi väljare som röstat på dem…

  Lösningen är att ersätta representativ demokrati med verklig, där vad röstberättigad efter godkänd tentamen i vart ämne på ex. söndagar för rösta hur samhället ska utvecklas..

  Då vi vart år ökar våra resurser borde regelverk ändras allt mindre och den politiska sfären minskas allt mer, ty annars är moder Svea kraftigt överstyrd och kommer vingla i diket för eller senare…

   

 80. Ivh

  Torprunner
  R1 är en modifierad och större variant av O1 och O2, Alla tillverkade av ASEA-ATOM. De tre övriga reaktorerna vid Ringhals är tryckvattenreaktorer av fabrikat Westinghouse.
   
  Utredningar och kontroller av kärnreaktorernas skick görs regelbundet.
   
  Min uppfattning är att reaktorerna försvinner i följande ordning. O1, O2, R1. Hade barsebäcksreaktorerna inte stängts i förtid så hade nog de tagits ur drift ungefär samtidigt som O2, eftersom det var samma konstruktion.
   

 81. OT
  Alla ni som är lite dystra för att många med mig fick rätt världskonjunkturen gör ett W, men ur kriser föds möjligheter.

  Europa, Japan och USA krisar enbart p.g.a. oduglig politisk styrning..

  Alla kommer inse att Europa borde varit noggrana med att följa upp deklarationen från Lissabon…

  EU skulle bli världens mest dynamiska region trots språkproblem, genom ändring av regelverk och minskning av byråkrati………. Om de hållit fast vid det, skulle det fungerat med € även i olivländer där medborgarna inte ens har vår låga moral för hur röster läggs på politiker….

  2012 kommer bli minst lika djupt som 2008 (då ska vi köpa Sandvik. ABB. SKF… och attraktiv mark, byggnader kommer bli gratis av teknikutvecklingen, men mark är alltid begränsad) .

  Runt 2015 kommer en global högkonjunktur även för OECD i flera decennier….  Då sjunker priser först på energi, så tio år senare på råvaror genom Ocean mining och en kraftigt förbättrad Urban mining…  samt den teknikutveckling som sker inom hela gruvnäringen där så gott som alla mineraler tas till vara Uran ner mot 15ppm….. som biprodukt…. Snart blir allt biprodukter och helheten skapar vinsten, redan går det att bryta godtyckling gråberg enbart för energiinehållet i det torium som finns.

  Livet leker, men för många först om 3 år….. 
  (jag lever alltid i framtiden..) 

 82. Toprunner

  Ivh #80: ”R1 är en modifierad och större variant av O1 och O2” .
  Precis.. man har tagit en risk med en hög effekt i R1 som inte backas upp av säkerhetssystem på samma sätt som O1 och O2. Den räknas lite som en bastard.
  Vidare så är det rejäla skillnader på O1 och O2, jag skulle inte kalla dem likvärdiga mer än att båda är BWR.

 83. Ivh

  Torprunner #80
   
  Det är skillnader mellan R1 och O2 också. Av de tidiga ASEA-ATOM verken så var Barsebäcksverken och O2 nästan identiska. O1 var en tidigare konstruktion som man utgick ifrån när O2 konstruerades. Till R1 så gjordes en hel del förbättringar som gör att den sannolikt har längre livslängd än O2.

 84. robjoh

  @Ivh
  Om du subventionerar kraftverk så blir elen för dyr oavsett, kostnaden kommer från dina skattepengar istället för ett högre elpris. Skillnaden är att om du får sänkt elpris pga subventioner kan du inte lika lätt få tillbaka dina pengar genom att sänka din elförbrukning. 

 85. #84 under ett samhälles uppbyggnads fas kan viss infrastruktur subventioneras av de då få verksamheter som skapar överskott samt lån, men där efter är det sinnesjukt att subventionera vissa energisystem och straffbeskatta andra….

  Om straffbeskattningen av kärnkraft upphört då det motsvarade subventionerna i startfasen så o.k.  men nu är det sjukt…

  Att subventionera energisystem som inte ens har potentialen att priskonkurrera ut de billigaste fossila är destruktivt och faktiskt även negativt för den globala miljön… ty…

  Att Europa straffbeskattar fossila drivmedel och energisystem, gör att vi inte ökar vår konsumtion som vi annars skulle gjort, det håller ner priset på världsmarknaden och försenar ett teknikskifte…. Då Europa inte kan anses stå för ett teknikskifte till billigare energisystem än de fossila, till skillnad mot Kina och Indien….

  Vad skönt det är att OECD får så stenhård konkurrens…. nu då vi av inkompetent styrning går djupt ner i dubbeldipp, fortsätter framtidens folk med 7-10% relativ årlig tillväxt..

  Yes They Can! 

 86. Ivh

  Gunnar Littmark #79
   
  Kalkylen för Olkiluoto 3 var 1,9 €/We. Det skulle ge ett elpris 3,5 cent exkl skatter.

 87. Patrik

  När man läser kommentarerna här blir man ledsen. Det anges inga alternativ till vindkraften. Kärnkraften är död och oljan är snart slut. Inse det. Dessutom är skuldsättningen så enormt hög i länder som ensidigt driver olje- och kärnkraftsagendan. Vinnare är bl à Tyskland som ställer om sin energiproduktion!

 88. Pär Green

  Patrik # 87
  Alla alternativ till fjollor är bättre än vindfjollor!
  Men när du lyckas starta en vindfjolla on demand kan du återkomma!

 89. Patrik

  Var nog inte riktigt med på fjollor. Vad är fjollor?

 90. Pär Green

  Patrik # såg just att jag skrev fel, hoppas att du inte tog illa upp.
  Menade naturligtvis vindfjollor.

 91. Ivh

  robjoh #84
   
  Subventioner för nya kraftverk skall finansieras med avgift på elpriset.
   
  Tanken med elcertifikatsystemet är att öka elproduktionen för att hålla nere elpriserna. Om inga nya kraftverk byggs blir det elbrist och då kommer elpriserna att rusa i höjden. Då blir vinsterna för elbolagen stora och kostnaderna för konsumenterna höga.

 92. Pär Green

  Patrik # 87
  ”Vinnare är bl à Tyskland som ställer om sin energiproduktion!”
  Det har vi inte sett än. Är kanske en linje 3 lösning!
  1980 var det något som trodde att kärnkraften skulle vara avvecklad 2010!

 93. Pär Green

  Patrik # 87
  ”Gotland har en stor andel vindkraft i elnätet. Uppgifter om konsumtion och produktion mäts kontinuerligt av GEAB (Gotlands Energi AB). Till höger visas aktuella värden samt hur stor andel av elkonsumtionen som täcks av produktion från vindkraften på ön
  ha ha ha

 94. Bäckström

  http://www.gotlandsenergi.se/geabgraf/default_1.htm

  Är det så illa????

  Jösses!

  /Bäckström 

 95. Patrik

  @Pär Green  

  Om inte Tyskland med sin omställning är en vinnare vet jag inte vilken litteratur du läst. Fast vindkraftsmotståndare är väl illiterata eller rädda för teknik typ

 96. #86

  Häng med på den största kärnkraftsutvecklingen någonsin..

  Aldrig tidigare har kärnkraft masstillverkats industiellt..

  Än roligare blir det om 10 år då vi får kompletta reaktorer byggda i fabrik och monterade i kluster på kraftverken…

  Se ex. SVBR-100 som ska klara en GenIV kyld med bly/wismuth (samma system som SVbr-75 i vissa U-båtar..)

  De ska byggas och startas i faqrbrik så fraktas kompletta till vattenfylda bassänger på kraftverket, kopplassi hop upp till 16 på samma ång linje och då ge 1,6GWe till priset av $1,6/We…

  Men jag tror mer på LFTR. efter Fukushima har kärnkraftsindustrin dämpat sig och politiker inser att endast kärnkraft kan hålla WWIII borta….  LFTR kan rent fysikt inte drabbas av någon härdsmälta…

  Bränslekostanden blir noll och nix, ingen driftpersonal, ingen trycktank, nästan ingen styr och regler utrustning då ex. David LeBlancs modell rör i rör är helt självkontrolerande. som den första som startades i nov 1954… enbart kylningen reglerade effekten… max kylning ger max effekt, nopll kylning ”tomngång” då brä’nslesaltet utvidgas av värmen och dörmed blir underkritiskt av att atomerna kommer längre från varandra… så smart… just därför utsågs metoden för att driva bombplan… men så konkurrerades det ut av interkontinentala robotar…

  Allt det vet du såklart och alla andra med som läst här, kanske någon ny inte lärt sig allt om saltsmältreaktorer?

  Då får vi anläggningspriser under dagens billigaste gaskravftverk ner under 0.9$/We och noll i kostand för avfall, drift och nästan noll för bränsle…

  3,5€cent kWh för en reaktor på 1,6GWe som håller 60 år och döerefter går att driftförlänga 20 år till låter dyrt…

  Men kolla istället Indiens Natriumkylda GenIV den första startar nu. producerar elektricitet för 35öre/kWh (om dricksvatten och nytt U233 från torium samt plutonium från utarmat uran, är gratis).

  De kommande fyra reaktorerna av den modellen kommer ner till 25öre/kWh (om allt ovan är gratis..)

  Indien ska bygga 40GWe PWR som ska ge 440GWe fbr bränsle vilket ska ge 700GWe inhemska billiga reaktorer (vi snackar om elproduktionspriser under 10öre/kWh som kan säljas för minst 40öre).

  Dety är bara att läsa Indiens oficiella information….

  Kina ligger just nu efter i teknik, men satsar stenhårt med rysk hjälp…

  Hösten 2010 insåg Rysslöand att Indien ligger först och redan startar en stor GenIV så de skrev ett samarbetsavtal mellan Roasatom och Indiens kärnkraftsindustri…

  Visst är det kul att Europa håller på att bli ett kärntekniskt U-land?

  Bara Frankrike håller stången…

  Och såklart alla forna östländer, där är utbyggnaden fri och straffskatt för idioter… elektricitet är en fri vara i EU så tyskarna lär köpa mycket mer kärnkraft om de stänger sina reaktorer, liksom Italien och Schweiz.

  Inget nuvarande energisystem kan priskonkurrera ens med masstillverkade GenIII+ som AP-1000 eller ens APR-1400, redan om två år kommer alla inse det…

  Vänta och se att jag får rätt… högkonjunkturen i OECD som kommer starta på allvbar 2015 kommer drivas till en början av mycket låga priser på elektricitet och gas… 

 97. Patrik

  Självklart blir europa frånsprunget  Alla har i en jakt på pengar sprungit efter samma boll vilket är kusligt och som innebär att europa nu är halvdött ur ett globalt perspektiv. Genom satsningar på vindkraft och annan förnyelsebar energi kan Europa återta sin maktposition. Hoppas verkligen att det blir en reallitet Nu!

 98. Pär Green

  Patrik # 95
  Tror du på fullt allvar att tyskar är dumma?
  De gör bara en linje 3!
  Till och med Centern fixade det, och det vill inte säga lite!

 99. ThomasJ

  #97:
  ”Genom satsningar på vindkraft och annan förnyelsebar energi kan Europa återta sin maktposition. Hoppas verkligen att det blir en reallitet Nu!”

  Good luck… loosers.. Suck!  🙁

  //TJ

 100. Pär Green

  Patrik # 97
  Innan du snurrar till det helt och hållet, vad skall vindfjollor tillföra?
  Snurrar lite var femte:e dag men är helt beroende av ett fungerande el-nät!

 101. Ivh

  Pär Green #93 och Bäckström #94
   
  Kl är nu 22.39. Länken som visar grafen över nuläget slutat kl 11.00
   
  Jag vet inte vad man skall kalla folk som inte förstår att det är något tekniskt fel på länken med diagrammet.
   
  När jag läste av denna länk, http://www.vindstat.nu/ så var uppgiften att just nu, kl 22.39 så var vindkraftsproduktionen på Gotland 34 % av förbrukningen.
   
   

 102. ThomasJ

  Gunnar L. # 96:
  ”Bara Frankrike håller stången…”

  De é la ’tur’ att något EU-land håller stången…, oder? De röstade ju nyligen emot utvinning av ’shale-gas’ i landet… hmm, undrar om EDF [inte?] hade ett/annat lobbyjobb bakom det beslutet… bra i så fall, kortsiktigt iaf, då de därmed kan fortsätta expansionen/utvecklingen av kkv! (vilket jag tror de är ute efter…)  😀

  Mvh/TJ

 103. Pär Green

  Ivh # 101
  Jag syftade inte på grafen, räcker med att läsa dagsnoteringen och noteringen per månad. Får du någon annan effekt än ca 23,9 %?
  Snurr var femte dag, eller?
  Men utan ett fungerande el-nät är det snurr i luften!

 104. Pär Green

  Patrik # 97
  Tror du på fullt allvar att EU:s kanske största ekonomi skulle riskera landet för vindfjollor?
  De gör bara en centervariant!
  Som tur är.

 105. Pär Green

  hur stor andel av elkonsumtionen som täcks av produktion från vindkraften på ön.
  Måste vara en feltolkning eller en bedräglig uppgift, för att lura Patrikar!

 106. #97 

  Om alla resurser som nu används på militär, klimathot, byråkrati, politik, diplomati, alla NGO inkl FN, från Europa i stället satsas på vindkraft så o.k.   då byter vi stora dumheter mot mindre…

  Solenergi har där emot en potential att bidra och inte utarma som vindkraft och företeelserna ovan, men kanske inte storskaligt fören i slutet av detta århundrade och då som solugnar för drivmedelsproduktion och solceller som ex. nanoantenner på fordon och byggnader…

  Vindkraft är ball, jag körde nyligen från Oslo till Laholm, det var häftigt att se snurrorna längs motorvägen…

  Men vindkraft ska konkurrera på lika villkor som fri obeskatatd kärnkraft eller fossilkraft… Inga energisystem ska särbehandlas…

  Det kan man göra i länder som nu har samma per capita användning av elektricitet som våra mor och far föräldrar hade..

  Därför är det så sjukt egoistiskt att snacka om pengar och att vi inte ska ha tillväxt..

  Vi behöver ingen konsumtionstillväxt och det kan vi enkelt skapa genom att sänka skatter mot noll så alla tvingas skapa de resurser de vill använda själva…

  Men säg det till 5/6 av jordens befolkning…

  Fy fan, inte bara egoistiskt utan även farligt, ty om inte mänskligheten omvandlar minst 4ggr så mycket enenrgi till 2050 kommer vi med stor sannolikhet få det tredje världskriget.

  Eller hur? 

 107. Patrik

  @ Pär Green

  Vi kommer så klart ingenstans i den här diskussionen. Var och en blir salig i sin tro. Sen är det trist att oljelobbyn eller vem som nu ligger bakom skiten fortsätter med propagandan

 108. Pär Green

  Gunnar Littmarck # 106
  Att sälja solpaneler i norden är det samma som att sälja en mjölkmaskin till bonden och ta hans enda ko, som avbetalning! Order?
   

 109. Pär Green

  Patrik # 107
  Lägg inte av nu, förklara istället hur en ”energikälla” som är beroende av ett fungerande el-nät, skall överleva med en leverans på 20-28 %
  Stäng av kabeln mellan Gotland och fastlandet, så får du svart på vitt!
  Men vilken energi skall upprätthålla ett fungerande el-nät?

 110. #102 Frankrike är kanske det enda västeuropeiska land som skapade en långsiktig energipolitik efter första oljekrisen på 70:talet?

  Det har tjänat landets medborgare väl.

  Nu ser det ut som om äntligen Storbritannien kommer efter..

  Margaret startade ju den politiskt styrda antikol”forskningen” vid East Angliga för att vinna opinion för kärnkraft mot kolkraft…

  Om hon insett konsekvenserna skulle hon nog låtit bli.. 

  Modern kärnkraft kan stå på egna ben och behöver ingen hjälp.

  Annars lär Paris bassängen innehålla kanske mer skiffergas än Polens… Med tillräcklig kris i EU så kommer allt som är lönsamt att utföras..

  Det blir inte skoj att vara aktivist om man inte får betalt och själv måste jobba till mat och logi. 

 111. Pär Green

  Varför är el-priset högre denna sommaren trots alla nya energikällor, än vad det var 2009?
  Fixar inte vindfjollor att sänka el-priset?

 112. Pär Green

  Gunnar Littmarck # 110
  Nu var du lite oförskämd, varför skall en aktivist betala för mat och logi? 😉

 113. #108

  Jag tror vi kommer få se lönsamma solceller i Norden, först på alla fritidshus och fordon.

  Solfokuserande speglar som ger värme och elektricitet passar oss bra.

  Jag funderar själv på en 6,4kvm motordriven spegel… 4,3kw termiskt och 900w elektrisk effekt (den borde gå att bygga i Kina för 15000:- om några år. eller här av robotar) Värmen kan jag hålla undan snö och is med i glykolledningar som jag redan lagt i alla uteplatser trappor och parkering….

  Strömmen kan jag kanske driva en protestpropeller med???  (nej jag skojar, men batteriutvecklingen går faktiskt framåt och runt 2017 kommer det troligen bli ett genomslag för superkondensatorer…)

  Nu ger jag mig för i kväll… ha det bra gubbar och flickor… 

 114. Patrik

  Japp det stämmer att det behövs intelligenta elnät som kan hantera detta vilket tyvärr är ett problem för vindkraften idag. Dock finns det snart lösningar på detta genom sk smart grids. Detta gör även lokalt producerad vindkraft intressant då man inte behöver leverera över en elmarknad  a la nordiska elmarknaden

 115. Pär Green

  Gunnar Littmarck # 110
  Håller grodätarna (fransoserna) oxo på med vindfljollor?

 116. Pär Green

  intelligenta elnät!
  Är det ett el-nät som fungerar? Eller el-nät som inte fungerar med vindsnurror?

 117. Pär Green

  Patrik # 114
  ”då man inte behöver leverera över en elmarknad  a la nordiska
  elmarknaden”
  Nej det är klart, kan man inte leverera, måste hokus pokus till!

 118. Pär Green

  Gunnar Litmarck # 113
  Jag tror vi kommer få se lönsamma solceller i Norden, först på alla fritidshus och fordon.
  Och vad gör vi då resten av året?
  Solen lyser med sin frånvaro halva året, då vi behöver som mest el!
  Vinkeln är lite obra, vintertid?

 119. Pär Green

  Mer tokigt!
  Vindkraftsverk måste betala till nätägaren för att få leverera det lilla de kan. Men efter en summa som jag inte minns, ökar kostnaderna så mycket att ägarna till vindfjollan väljer att bromsa snurran!
   

 120. Inge

  Pär Green

  På Gotland räknar man tre stora förbrukare: Visby, övriga Gotland och Cementa.
  En anledning till att begränsa leveransen från ett vindkraftverk på Gotland är att kabelresurserna slår i taket. Nya verk har byggts men ny kabel kommer först om ´flera år så de senast byggda får dra ner effekten när kabeln inte räcker till.

 121. Pär Green

  Inge # 120
  Vet du något om kostnaden för att leverera till nätägaren på Gotland?
  Hur många nätägare finns det på Gotland?

 122. Pär Green

  Nationalekonomer om grön el: Den bygger på falska förhoppningar och liknar mest handeln med avlatsbrev. Många svenska konsumenter väljer att köpa så kallad grön el av omsorg om miljön och klimatet. Men de är lurade och det gröna valet minskar inte deras negativa miljöpåverkan. Orsaken är att elcertifikatsystemet undergräver marknaden för den förnybara elen. Någon undanträngning av brun el från kolkraft sker inte. Konsumenternas gröna val leder i praktiken bara till en kostnadsökning och till att elpriset subventioneras för andra elkunder. Nu måste Konsumentverket börja tillhandahålla korrekt information som speglar de faktiska effekterna av olika miljöval, skriver Thomas Broberg och Runar Brännlund.

  Det är många i dag som tänker på hur deras konsumtion påverkar miljön, i synnerhet klimatet. Men inte lika många tänker på att de genom miljöskatter, handel med utsläppsrätter och elcertifikat redan betalar för sin miljöpåverkan och därmed bidrar till att klimatmålet och andra svenska miljömål uppfylls. Många tror dessutom att just deras konsumtionsval har en betydande miljöeffekt, när det i själva verket bara leder till en inkomstöverföring till näringsidkare eller i bästa fall utgör en signal till politikerna.

  Konsumenter som av ansvarskänsla vill värna livsbetingelserna för dagens och kommande generationer förtjänar att få bättre information om hur miljön verkligen påverkas av deras val. En produkt som i sammanhanget tjänar som ett bra exempel är så kallad grön el (förnybar el).

 123. Ivh

  Pär Green
   
  Du har ställt många frågor som du inte kan.
   
  Intelligent elnät är att man kan överföra datatrafik på elnätet. Tekniken finns men det finns störningar som måste byggas bort i elnäten för att det skall fungera. Men det räcker inte med att elnätet fungerar för datatrafik, enheterna som ansluts måste måste ge och ta emot impulser och det måste finnas någon eller flera datacentraler som som styr det som går att styra. Idag så styrs mycket av elproduktionen och elkonsumtionen automatiskt via mobiltelefonsignaler. Det blir billigare och driftsäkrare när elnätet blir ”intelligent”.
   
  Att elpriserna i maj och juni var högre i år än förra året beror på lägre fyllnadsgrad vattenkraftsdammarna. Det beror också på att förväntan över vad kärnkraften kommer att kunna producera kommande vinter är något lägre än den var förra året. De driftstörningar som var förra hösten var ju oplanerade. I juli så har fyllnadsgraden i kraftverksdammarna varit något högre i år än förra året, så det i kombination med mer vindkraft borde ge ett lägre spotpris på elen i juli år jämfört med samma månad förra året.
  Här en länk där du kan se spotpriserna http://elen.nu/
   
  När du anger siffror som  ”ca 23,9 %” i #103 så måste du tala om vad du menar. Jag kunde bara konstatera att GEAB aldrig anger procentsatser med decimaler. Så det var något annat du hänvisar till.
   
  Det har alltid varit så att alla producenter och konsumenter som ansluter till ett elnät måste betala avgifter för det.

 124. Pär Green

  Ivh # 123
  ”Intelligent elnät” Betyder för mig den förklaringen som bygger på att du som privatperson ska kunna påverka din konsumtion!
  Tvätta och diska på nätterna, till alla grannars stor förtjusning.
  När du anger siffror som  ”ca 23,9 % var enbart till för att ingen kan ange exakt hur lite vindfjollor kan leverera.
  ”på lägre fyllnadsgrad vattenkraftsdammarna” Är redan nu högre vatten-stånd än förra och förrförra året!
  ”Det har alltid varit så att alla producenter och konsumenter som ansluter till ett elnät måste betala avgifter för det.”
  Kan så vara men en dålig leverantör som inte kan leverera får då stänga av snurran!
  ”datatrafik på elnätet” fungerar i hemmet, så där finns tydligen Intelligent elnät?
  Är tragiskt att det inte går att utnyttja befintliga kablar för ”data” trafik.
  Men du, det går att överföra El trådlöst!

 125. Pär Green

  Ivh # 124
  Du som är insatt, tror du snurre-el ens täcker förlusterna i överföringen i el-nätet?
  Varför har vi nu 4 olika el-zoner i Sverige?
  Med hänsyn till att det är semester så, har ännu ingen ansvarig myndighet, El-leverantör eller snurre-ägare redovisat den totala el-förbrukningen för snurror!
  Ingen snurra fungerar i ett strömlöst el-nät!
   

 126. Ivh

  Pär Green
   
  Exakt hur det intelligenta elnätet kommer att utvecklas vet jag inte. Det beror lite på datateknikens utveckling. Det man kan tänka sig i framtiden är värmepannor som har mikrodatorn för pannstyrningen ansluten till någon elnätsserver som hjälper till att avgöra när elpatronerna skall slås på och av. Det är vid transformatorer och ställverk som förändringar behöver göras för att det intelligenta elnätet skall fungera.
   
  Jag tror att när det intelligenta elnätet fungerar så kommer det fasta teleätet på stora delar av landsbygden att läggas ned.
   
  När det gäller elproduktion, kan du gå in på svensk energis hemsida. Där ser du hur mycket olika kraftslag levererar.
  Här en länk med mycket information.
  http://www.svenskenergi.se/upload/Statistik/Kraftl%C3%A4get/vrapp.pdf
   
  När det gäller hur mycket el ett vindkraftverk förbrukar när det är i drift så spelar väl det inte så stor roll för den energin producera verket själv och går ju aldrig ut till försäljning. När det gäller vindkraftverk som står stilla så sa min f d kollega på Tekniska Verken att det var inte mycket. Det mesta var till kylfläktar för den tekniska utrustningen. Han kunde inte svara på om det var några tusen eller kanske rentav 10 000 KWh för ett verk som producerar 3-4 miljoner KWh/år.
   
  Att överföra el trådlöst har jag bara läst om. Det är inga stora effekter det är fråga om.
   
  När det gäller energiförluster så är de inte så stora i högspänningsnätet. Det är inte en TWh om året ens. I lågspänningsnäten har jag ingen uppfattning om hur stora energiförlusterna är.
   
  Du skriver att inget vindkraftverk fungerar i ett spänningslöst nät. Det är inget kraftverk som fungerar i ett spänningslöst nät. För att elnätet skall fungera så måste produktionen vara lika stor som konsumtionen. I ett rum på Vattenfall i Råcksta så styr man främst vattenkraft så att produktionen det skall stämma överens med förbrukningen. Det gör man för Sverige Norge och Finland. I framtiden skall de kunna skicka signaler till servar som i sin tur skickar signaler till olika förbrukare i det intelligenta elnätet.
   
  Varför Svenska Kraftnät infört fyra prisgruppsområden i Sverige så kan jag inte svara på den frågan.

 127. Ivh

  Skrev fel.
   
  Vattenfall i Råcksta styr frekvensen i Sverige, Norge och Danmark. Inte Finland som jag felaktigt skrev.

 128. Pär Green

  Ivh # 127
  Det är inte mycket du vet!
  Du skriver att inget vindkraftverk fungerar i ett spänningslöst nät. 
  Nej, men det är bara vindfjollor som inte fungerar on demand!
  Det är inget kraftverk som fungerar i ett spänningslöst nät. För att elnätet skall fungera så måste produktionen vara lika stor som konsumtionen. I ett rum på Vattenfall i Råcksta så styr man främst vattenkraft så att produktionen det skall stämma överens med förbrukningen. Det gör man för Sverige Norge och Finland. I framtiden skall de kunna skicka signaler till servar som i sin tur skickar signaler till olika förbrukare i det intelligenta elnätet.
   
  Varför Svenska Kraftnät infört fyra prisgruppsområden i Sverige så kan jag inte svara på den frågan.

 129. Pär Green #119

  ”Mer tokigt!
  Vindkraftsverk måste betala till nätägaren för att få leverera det lilla de kan. Men efter en summa som jag inte minns, ökar kostnaderna så mycket att ägarna till vindfjollan väljer att bromsa snurran!”

  Oj! Ungefär som att hellre hälla ut mjölken från korna än att sälja den till underpris… eller hur menar du?

  Jag blir nyfiken på referenser om hur det fungerar eftersom jag tycker att det låter konstigt – och därmed intressant.

 130. Pär Green

  Uffeb # 129
  Det är upp till dig att fråga vindfjolle-ägare!
  Vindkraftsverk måste betala till nätägaren för att få leverera det lilla de kan. Men efter en summa som jag inte minns, ökar kostnaderna så mycket att ägarna till vindfjollan väljer att bromsa snurran!”
   

 131. Pär Green #130

  Jag känner ingen ägare att fråga, därför frågade jag dig som tycktes veta.

 132. Pär Green

  Uffeb # 131
  Om du inte kan läsa innantill har du något att fundera på!

 133. Pär Green #132

  Jag kan läsa.

  Du skrev:
  ”Om du inte kan läsa innantill har du något att fundera på!”

  Men svårt att förstå hur du själv funderar kan jag erkänna att jag har ibland… men det stör mig inte.

 134. Pär Green

  Uffeb # 133
  ”Vindkraftsverk måste betala till nätägaren för att få leverera det lilla de kan. Men efter en summa som jag inte minns, ökar kostnaderna så mycket att ägarna till vindfjollan väljer att bromsa snurran!”
  Vad mer vill du veta?
  Är det färgen på kabeln som är ansluten, storleken på snurrar???  
  Uppgiften kom från inringande delägare av snurror i ringp1!

 135. Pär Green

  Uffeb # 133
  Du har själv dragit en slutsats som är helt ok,
  Oj! Ungefär som att hellre hälla ut mjölken från korna än att sälja den till underpris…
  Men fundera lite till. Varför skall en produktion som levererar med ca 20%
  och enbart klarar sig på skatter, strypa produktionen?
  Enkelt, det är inte effektivt eller lönsamt!