Energimyndigheten tycks vara en del av vindindustrin

 Energimyndigheten en del av vindindustrin

 Läs min och Björn Törnvalls artikel på Newsmill angående Energimyndighetens uppbackning av vindindsustrin efter Timbrorapporten.

Timbros ambition, att få en debatt om vindkraften, dess kostnader och dess samhälls-, och miljönytta, är riktig och nödvändig. Den debatten är nu i full gång. Det som återstår är att återupprätta Energimyndighetens trovärdighet som en objektiv och analytisk expertmyndighet samt att bringa sans och förnuft i vindvansinnet.

Kommentera och klicka gärna på artikeln!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Bern

  Det har tydligen blivit en farsot i statsförvaltningen att myndigheter identifierar sig med starka industriintressen: Energimyndigheten med vindindustrin, Livsmedelsverket med livsmedelsindustrin och Socialstyrelsen med läkemedelsindustrin. En statsförvaltning i svårt förfall och medborgarna blir bara fattigare och sjukare ju längre det får fortgå. Vad gör Pk-regeringen och statsminister Reinfeldt?

 2. bert

  Ha inte för stora förhoppningar på EM när det gäller sans och förnuft. Jag kan berätta om case där de agerat tvärt emot för att förhindra energieffektivisering t.ex.

 3. inge

  Har energimyndigheten rätt att göra så? Går det inte utanför deras rätt att agera, kan det kallas för myndighetsmissbruk i stil med ministerstyre?

 4. Svempa

  Hear Hear. Läste också artikeln av 10/9 – ert svar till Anders Wijkman. Varje gång denne… får på nöten är en glädjestund.
  Kommentar modererad

 5. ThomasJ

  Håller med till fullo. EM är en enda propagandamaskin för vindkraften [i synnerhet] och borde i sanning underställas en genomgående och opartisk granskning – frågan är ’bara’ vem som ska utföra denna…?
  Undrar oxo varför T. Kåberger helt plötsligt (med två år kvar på gd-posten) ’fick’ ett bra jobb i Japan…

  Inom samma härad här en intressant analys av EU’s s.k. energipolitik:

  http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id=3318

  Mvh/TJ

 6. Joe Nova har en underbar kommentar.
  http://joannenova.com.au/2011/11/best-statistics-show-hot-air-doesnt-rise-off-concrete/#more-18648
  It’s comforting to vilify your opponents when you are losing the argument, but to anyone who reads both sides, it’s obvious that believers of the Great Global Warming Scare are in a frenzied blitz, killing stone dead the apparitions of strawmen.
   

 7. Thomas

  Ingvar #6, lite bakvänd rubrik där. Eftersom het luft stiger och ersätts av kallare luft från omkringliggande områden får man mindre UHI än annars.

 8. Bim

  Bert snälla, berätta om cacen.

 9. bert

  Kent Persson, vänsterns energipolitiske talesman, har krävt att kommunernas veto mot vindkraftbyggen ska stoppas. Har någon länken till mötet mellan honom och Peter Stilbs? Peter frågar om koldioxidhalt och får endast goddagyxskaft till svar. Sedan följer en närmast lustbetonad massaker av den stackars politikern.
  Till Bim: Vi installerade en ny typ av energieffektiva fläktar på ett pappersbruk. Vi sänkte effektuttaget från 42 kW till 7,5 kW. I förbifarten sänkte vi ljudet från 109 dB(A) till 82 dB(A). Inte seriöst, tyckte EM på ett litet hörn av händelserna. De var inte så aktiva, men skrev i alla fall under rapporten där vi svartlistades. Tomas Kåberger har vid ett möte med mig medgett att det var något konstigt vi råkade ut för.

 10. Ivh

  I det här fallet med Timbros rapport så har författarna till den försvarat sig med att de hänvisar till andras beräkningar. De vill liksom inte stå för det längre. så här skrev de:


  Det finns ingen officiell investeringskalkyl för vindkraften i Sverige. Alla aktörer som har presenterat en konkret summa har gjort antaganden utifrån den kunskap som vid tillfället funnits. Timbros uppskattning ligger i linje med den beräkning som andra aktörer har gjort, såsom Carl B Hamilton för Folkpartiet och professor i nationalekonomi, Marian Radetszki.

  Då är det värt att veta att Carl B Hamilton har inte gjort någon egen kalkyl utan hänvisar till Radetski med vissa justeringar där Radetzki helt uppenbart har fel.

  Kalkyler om vindkraft är lönsamt gör varje kraftbolag för sig, liksom andra kraftverksinvesteringar. Det finns officiella siffror på vissa saker och det är beräknat medelpris på elcertifikat och sedan finns det regeler hur länge ett kraftverk får sälja elcertifikat. Det finns också en avsiktsförklaring för när ramarna för elcertifikaten skall utökas. När besluten för elcertifikaten fattades av en enhällig riksdag 2001 så såg målsättningen ut så här:

  Beräknat certifikatspris: 200 kr/MWh
  Max år att få sälja certifikat: 15 år
  Om elpriset beräknas överstiga 400 kr/MWh i medeltal under en längre period skall ramarna för certifikate utökas.
  När ramarna för certifikaten utökas så skall det inte utökas för mycket så elpriset under lång tid riskerar hamna under 300 kr/MWh. 

  Om det skulle bli 30 TWh vindkraft per år (2020) så är det enkelt att räkna. 30 milj x 15 x 200 = 90 mdr kr i kostnad för elcertifikaten fram till 2035.

  Nu till en sak som jag tycker diskuterats för dåligt. Det är Svenska kraftnät.
  I slutet av 80-talet så började Vattenfall att planera för en ny kraftledning från Norrland till Mälardalen. Var i Norrland den skulle börja minns jag inte men tanken var att den skulle ansluta till Hamra och att den befintlga kraftledningen mellan Hamra och Hedenlunda skulle förstärkas. Hamra matar norra Stockhom och Hedenlunda södra Stockholm. Hedenlunda har vidare anslutningar mot Finspång och Jönköping. Det fanns fler planer på nya kraftledningar och alla skulle givetvis inte genomföras.

  När Svenska Kraftnät bildades så var det med ny ledningsgrupp som i princip var befriad från kunskaper gällande svenska elnätet och kraftöverföring. Till råga på allt så beslutades det att Barsebäcksverken skulle läggas ned. Då blev det beslut som fattades. Att förstärka Hamra med ny kraftledning från Norrland var inte längre aktuellt. Istället skulle alternativet med ny Kraftledning till Odensvi i Hallsberg utföras 220 KV-ledningen mellan Odensvi och Jönköping skulle ersättas med en 400 KV-ledning och den svag länken mellan Jänköping och Växjö skulle förstärkas. Det enda som hänt av det är att man slopat 220 KV-ledningen mellan Odensvi och Jönköping. Den svaga länken mellan Jönköping och Växjö har inte förstärkts. Det beror på nya planer att man skall bygga en likströmsöverföring från Norge till Staffanstorp via Jönköping och med omformare i Jönköping resp Staffanstorp. Det kommer att dröja ytterligare några år innan likströmslänken är klar. Förstärkningen Jönköping-Växjö hade behövts samma dag som Barsebäck 2 lades ned. Helst så skulle det vara förstärkt ända ned till Skåne.

  Svenska kraftnät har i mitt tycke varit ett misslyckande fram till Odenberg blev GD. En del av styrelsen byttes också ut till en som det verkar mer kompetent sådan. Den kanske inte är så kompetent, men den är bättre än den förra.

  Några saker händer ju i Svenska kraftnät som är bra. Tex så har man kommit igång med att bygga en 220 KV-ledning från Ånge till Gävle. Då  kommer gävle att få Vattenkraft från Norrland istället för Kärnkraft från Fosrmark och vattenkraft från Älvkarleby. Den energin som då gick åt för Gävle kan då förstärka ställverket vid Hamra.

 11. Thomas #7
  >Eftersom het luft stiger och ersätts av kallare luft från omkringliggande områden får man mindre UHI än annars.
  Kul kommentar.
  Om nu termometern sitter 2 meter över uppvärmd betong och den uppvärmda luften stiger uppåt så??

 12. Slabadang

  Jag gillar faktisk Kristian Grönqust!

  Jag läser många av hans inlägg i andra frågor och jag uppfattar att det finns en bra intellektuell motor som producerar analyserna bakom hans kommentarer.
  Det är lite mycket ”von oben” ibland men med vad jag uppfattar en vilja at vara relevant och ärlig. Jag tycker att det är intressant utan att göra anspråk på att vara någon expert området ändå lägga ner tid på att förstå HUR folk tänker och varför. Här blir Herr Grönquist ett mysterium för mig när han ger sig in i klimatdebatten men samtidigt lite spännande. Det är inte lika lätt att ”segra” här på TCS i jämförelse med många andra specialiserade bloggar och jag vill klistra in mitt svar till Herr Grönquist på en kommentar till Johnnys artikel på Newsmill. Att Johnny och jag aldrig träffats eller kommunicerat annat än via kommentarer är för Grönquist obekant.Jag la in en riktigt ilsk och samtidigt klargörande kommentar och det här är svaret på Herr Grönquists kommentar till denna:

  Kristian Grönquist!
  Jag tillhör ingen annan ”lobby” än den som vet vad som är rätt och fel
  och hela meningen med den uppbyggda demokratins olika roller och funktioner. För mig handlar det endast om att vi har en demokrati vi kan lita på eller ej, och som följer sina egna regler.
  Att vi gör rätt saker av rätt skäl för att lösa relevanta problem och utmaningar är att bygga ett rationellt funktionellt samhälle. Hotet emot är partiskhet osaklighet och särintresse. Du undviker medvetet kärnfrågan och huvudpoängen i mitt inlägg och jag kan inte annat förstå än att det är för att slutsatserna generar eller skrämmer dig.
  Varför du försvarar ordningen kan bara vara för att du inte förstått omfattningen och vad detta kommer att leda till.
  Vad gäller Rossis e.cat så fattar jag inte vad det har med de demokratiska ordningsfrågorna att göra överhuvudtaget. Vad jag endast hoppas om Rossis dunderburk är totalt ointressant eftersom jag inte sitter på något ansvar i frågan och funkar den så är det en världssensation och gör den det inte så är ingen skada skedd annat än för förtroendet för Rossi själv. och mig veterligen så har inte svenska staten heller satsat några 200 MDR på dunderburken. Så dina argument och paralleler blir irrelevanta.
  Slutligen så är respekten en mycket kär fråga för mig. Respekten för de finaste mänskliga egenskaperna, när vi vill göra gott och vill göra rätt vi brukar kalla den för ”den goda viljan”. När den cyniskt utnyttjas av särintressen för dess egen vinnings skull blir jag extra rosenrasande. Folk kan engagera sig och göra de mest dumma och irrationella saker när de manipuleras av särintressenas egenintresse. Det är viktig att göra rätt saker av rätt skäl men och med rätt part och på rätt sätt. Är man nu som jag och säkert hela befolkningen intresserad av real miljöpolitik så blir 210 MDR nedplöjda i fickorna på vindindustrin istället för i nationalparker eller reningsverk ett så stort hål i huvudet att rotorbladen på vindkraftverken kan snurra fritt i det. Det är att utnyttja folks goda vilja att göra rätt saker till att göra fel saker av fel skäl och de som drivit fram vindkraften gör det bara av ett enda skäl och det är att fylla den egna plånboken på skattebetalarnas och den goda viljans bekostnad.
  Tänk om Christian! och förstå att vi har ett gemensamt intresse i att vi inte fortsätter att bygga ut ett land som tillåter profitörer fylla fickorna på postmodern symbolpolitik. Oavsett vad mán tror och tycker om klimathotet så är svensk vindkraft totalt pucko ur alla perspektiv, Det är ett symptom på en politik och demokrati som styrs av den som har muskler att skrika högst istället för den som tänker opartiskt kompetent rationellt och funktionellt bäst, med landets och medborgarnas bästa som främsta lojalitet. I det perspektivet så har EM förrått medborgarna och sprungit särintressenas ärenden.
  Ett symptom på den sjukdom som sprider sig ifrån den svaga grundlagstiftning vi har. Där brott emot opartiskheten och sakligheten tillhör den dagliga verksamheten för vilka ansvar ej kan utkrävas, utan har blivit en alltmer normaliserad del av politik och myndighetsutövande.
  Den goda viljan måste skyddas och respekteras men inte exploateras . Nu kanske du bättre förstår vad som driver mig och INGEN fråga får behandlas utan repekt för den demokratiska tryggheten och ordningsreglerna.
  Här gäller det att vara principfast och principerna skall vara inskrivna i grundlagen och följas av de funktionella skäl de finns inskrivna där.
  Skulle du acceptera att det var privata skolbolag som skrev ihop riktlinjerna för ny skolpolitik med nya olika skolavgifter? WWF skulle bland annat tjäna 60 MDR $ på ”cap and trade” och det finns inget försvar i mina ögon för att WWF tillåtits invadera IPCC på sina dubbla stolar. En korruption av både politik och vetenskap vi helt enkelt måste sätta stopp för oavsett om det gäller ”fettskatt” eller ”klimat”

 13. Jonny Fagerström

  #10 Ivh

  Du har inte koll: Carl B Hamilton gjorde sin kalkyl mer än ett år före mig och Marian Radetzki. Kalkylen presenterades i DN den 30/11 2008.

  http://www.dn.se/debatt/skrota-satsningen-pa-mer-vindkraft

  Även han räknade på dubbelt stöd för 10 TWh vindkraft till havs helt enkelt pga av det var det som bla Energimyndigheten drev då och har så gjort under lång tid (mot feed-in tariffer) och gjorde ända till jag och Marian Radetzki gick ut med våra beräkningar. Både Hamilton och vi har också räknat in Svenska Kraftnäts 25 miljarder i slutsumman. Timbro har, trots sin förenklade metod, hamnat i huvudsak rätt utgående från dagens certifikatspriser.

 14. Slabadang

  Johnny!

  Taktiken är tydligen att försöka hitta olikheter i beräkningsdetaljer för att slippa diskutera storheterna. Ni gör ett bra jobb johnny och spelar det egentligen någon större roll om det kostar 100 eller 200 MDR hela projektet ör ju sjukt i dess fundament?

 15. Slabadang#13
  Bra!
  Ögonen på bollen!!