biobränslen

Håll dörren öppen för alternativ

Gårdagens ledare i Norrbottens-Kuriren bjuder på intressant läsning. Nedan några citat ur artikeln. “Det blir inte alltid som man tänkt sig. Särskilt inte inom miljöpolitiken. Så fort någon säger “miljö”, “grön”, “hållbart”, “förnybart”, “resurshushållning”, “energieffektivitet” eller varför inte “klimat”, skapas per automatik mer utrymme för det ogenomtänkta och förhastade. Då kan det gå riktigt snett.   →

Etanol dödar

Rubriken gäller den etanol vi häller i tanken, inte den vi häller i oss, även om den sistnämnda så klart också har förmågan att korta livet. En av Schweiz största hjälporganisationer, SWISSAID, har precis lanserat en ny kampanj mot biobränslen. För att illustrera att odling av etanolgrödor leder till mer hungersnöd i världen har SWISSAID   →

En värld av oljepalmer?

I dagens Blekinge Läns Tidning kan vi läsa om ytterligare ett problem som följer med klimathotet. Avskogningen svarar enligt IPCC:s beräkningar för 20 procent av de totala (antropogena) växthusgasutsläppen. Den ökade efterfrågan på biobränslen gör det förstås lockande för utvecklingsländerna att skövla sin regnskog och ersätta den med snabbväxande oljepalmer eller andra biobränslegrödor. Att betala   →

Detta vill klimatrealister

Signaturen Jörgen E tipsar om att dagens Corren innehåller en bitsk kritik mot Lars Bern och andra “klimatförnekare”. Den anonyma författaren noterar följande tre saker i samband med “klimatförnekelse”: 1. Det är män som tar till orda, ofta i övre medelåldern eller äldre. Redan här kan vi se att författaren har fel. 🙂 I annat   →

Väck med koldioxiden nu!

I dagens Upsala Nya Tidning skriver Sven Kullander och Sören Wibe att Sveriges nettoutsläpp av koldioxid måste minska nu. Biobränslen och förnybarhet är bara dimridåer. I verkligheten ökar våra utsläpp kontinuerligt, “helt i strid med våra egna mål och åtaganden inom ramen för Kyotoavtalet”, skriver de båda professorerna. Fy Sverige. “Klimatpolitiken, och därmed även energipolitiken,   →

Tanka verifierat hållbar etanol på Statoil

Värmländska NWT rapporterar att E85-bränslet nu är kontrollerat hållbart. “Företaget SEKAB som importerar 90 procent av all E85-etanol till Sverige – går nu ut med ett eget system för verifierat hållbar etanol med garantier ur miljö-, klimat-, social och etisk synpunkt”, skriver NWT. SEKAB:s vd Anders Fredriksson lovar att “från och med nu är all   →

Nu ska vi handgripligen förändra klimatet

Den politiska likgiltigheten inför den globala uppvärmningen får stora konsekvenser, kan vi läsa i The Guardian. Världens forskare (tidningens formulering) menar att enda sättet att stoppa  katastrofal klimatförändring är att bl.a. på mekanisk väg hindra solljuset att nå jorden. The experts say a reluctance “at virtually all levels” to address soaring greenhouse gas emissions means   →

Klimathysterin driver inflation

I dagens Synpunkt i SvD skriver Tege Tornvall följande: “Den felaktiga tron att mer koldioxid i atmosfären gör jorden nämnvärt varmare för också med sig den för mänskligheten och civilisationen oönskade och djupt skadliga effekten inflation. Inget minskar så värdet på inkomster och sparande som inflation. Inget fördelar så om tillgångar från sparare till låntagare   →

Tror på Gud, men tvivlar på AGW

I den kristna tidningen Dagen skriver komminister Tobias Bäckström att klimatåtgärder slår mot de fattigaste. Millenniemålet att till år 2015 halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom hotas av åtgärderna mot koldioxidutsläpp. Detta utan att vi ens med säkerhet vet om det pågår en global uppvärmning. Läs hela artikeln i Dagen idag. Härligt när   →

Alliansen har problem med spriten

Moderaterna och folkpartiet har hamnat på varsin sida i etanoldebatten. Igår sa en arbetsgrupp inom folkpartiet med bland annat klimat- och energitalesmannen Carl B Hamilton, att statliga subventioner av biodrivmedel och miljöbilspremien bör tas bort. I dag presenterar moderaterna på Dagens Nyheters debattsida, ett program med tolv punkter om fortsatta skattesubventioner på biobränslen, exempelvis etanol,   →