Tror på Gud, men tvivlar på AGW

I den kristna tidningen Dagen skriver komminister Tobias Bäckström att klimatåtgärder slår mot de fattigaste.
Millenniemålet att till år 2015 halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom hotas av åtgärderna mot koldioxidutsläpp. Detta utan att vi ens med säkerhet vet om det pågår en global uppvärmning.
Läs hela artikeln i Dagen idag. Härligt när någon vågar gå emot Anders Wejryd. 🙂

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. test

  2. Jag ser idag indikationer till att vi har flera olika grupper fattiga i världen. För de extremt fattiga som är, mer eller mindre, självförsörjande jordbrukare (nettoproducenter) och saknar el och vatten så är många av åtgärderna i samband med CO2 reduktion meningslösa. Dock satsar man till exempel i Botswana på vägunderhåll i ett led att minska energianvändningen i landet, vilket trodde vara av fördel för jordbrukare.
    Sen finns de fattiga som bor i rurala områden men inte är nettoproducenter och måste jobba i urbana områden för att få allt att gå ihop. Tillgång till el och vatten börjar bli vanligare bland denna grupp fattiga. Dessa människor drabbas mkt hårdare av ökade oljepriser och matpriser än förra gruppen fattiga. Däremot så ser jag att dessa människor gynnas av diverse CO2 åtgärder, alltifrån skapa ett oljeoberoende till satsning på t ex lågenergilampor och högeffektiva motorer.
    Sen finns en ständigt ökande fattig urban befolkning som aldrig är nettoproducenter av mat och därmed alltid hårt drabbade av ökande matpriser. Denna grupp fattiga överlappar den förra en del och, beroende på tillgång på ”bekvämligheter” som el, vatten mm, gynnas olika mkt av CO2 åtgärder.
    Klart är att energibesparande åtgärder som har en negativ kostand (dvs man sparar pengar på att vidta åtgärden) inte kan missgynna de fattiga i stort, även om det alltid kommer finnas relativa skillnader mellan olika grupper fattiga.