Anders Wejryd

Intressant seminarium!

Sveriges Lantbruksuniversitet arrangerar tillsammans med Riskkollegiet och KVA ett seminarium om hur vi klarar en värld med 9 miljarder människor. Bland talarna finns Hans Rosling, professor vid Karolinska institutet, ärkebiskopen Anders Wejryd, Kjell Aleklett, professor från Uppsala universitet och Lisa Sennerby Forsse, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Seminariet, som hålls på svenska, är öppet för alla   →

Gör något mer än bara be

Det ekumeniska klimatmötet, Interfaith Climate Summit, i Uppsala, mynnade ut i att ett klimatupprop lämnades till Fredrik Reinfeldt. Uppropet innehåller ett antal krav riktade mot det politiska engagemanget. Men kyrkan själv verkar inte vilja göra något mer konkret än att underteckna ett papper. I dagens Svenska Dagbladet utmanar Camilla Grepe Sveriges ärkebiskop Anders Wejryd att   →

Interfaith Climate Summit

6.17 Gäsp! Efter ännu en natt avbruten av tunnelbanetåg känner jag mig så lagom motiverad att bege mig till ännu ett väckelsemöte, den här gången ett riktigt sådant. Men nåväl, jag offrar mig. Jag har tur så får jag se världens störste klimatforskare, Jim Hansen, på nära håll. OBS ironi. Spektaklet idag börjar i Uppsala   →

Svenska kyrkan byter religion

Jonny Fagerström och Maggie T är idag aktuella med en opinionsartikel i Världen idag. Ärkebiskop Anders Wejryd går på DN-debatt den 9/11 till angrepp mot regeringens klimatpolitik. Att det nu är de troende som vet och vetenskapen som tror blir alltmer uppenbart i klimatfrågan. Svenska kyrkan har nu också börjat göra egna opinionsmätningar långt utanför   →

Ärkebiskop Wejryd laddar för nästa vecka

Som ni säkert hört arrangerar ärkebiskop Anders Wejryd nästa vecka något han kallar ”Interfaith Climate Summit”. The Climate Scam kommer att göra ett nedslag och förhoppningsvis även sända live. Anders Wejryd har dock redan börjat ladda för nästa veckas händelser. Igår kväll samlades en rad församlimgar i Uppsala domkyrka för att manifestera att klimat och   →

Nu blir präster politiker

Det är visst inne med att byta yrke. Meteorologer blir präster och präster blir politiker. I dagens DN ägnar ärkebiskop Anders Wejryd flera spaltmeter åt sina tankar kring klimatförändring och regeringens oförmåga att ta tag i problemet. ”Trots att många kraftigt underskattar vårt bidrag till klimatförändringen, anser fler än sex av tio att Sverige och   →

Tror på Gud, men tvivlar på AGW

I den kristna tidningen Dagen skriver komminister Tobias Bäckström att klimatåtgärder slår mot de fattigaste. Millenniemålet att till år 2015 halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom hotas av åtgärderna mot koldioxidutsläpp. Detta utan att vi ens med säkerhet vet om det pågår en global uppvärmning. Läs hela artikeln i Dagen idag. Härligt när   →

Guds elfte bud

Stefan Edman som skriver för den kristna tidningen Dagen reagerade kraftigt på P-O Erikssons inlägg i DI häromdagen och de stödjande kommentarer som lämnades till P-O. Edman citerar Sverker Martin-Löf: ”Objektivt finns det inga bevis för att koldioxidutsläppen är så skadliga som man framställer dem” och kommenterar på följande sätt: ”Ett mindre proffsigt yttrande om   →