Svenska kyrkan byter religion

Jonny Fagerström och Maggie T är idag aktuella med en opinionsartikel i Världen idag.
Ärkebiskop Anders Wejryd går på DN-debatt den 9/11 till angrepp mot regeringens klimatpolitik. Att det nu är de troende som vet och vetenskapen som tror blir alltmer uppenbart i klimatfrågan. Svenska kyrkan har nu också börjat göra egna opinionsmätningar långt utanför sitt eget verksamhetsområde, där man konstaterar svenska folkets syndafall. Bikten är tydligen biskop Wejryds ”Interfaith Climate Sum­mit” i Uppsala, ett internationellt klimatrådslag, dit diverse religiösa ledare från jordens alla hörn är inbjudna.
Svenska kyrkan har länge brottats med problemet med ökande sekularisering. För att försöka återupprätta sin roll i det nya samhället försöker därför kyrkan finna nya frågor som berör människans tro och engagemang. Klimatfrågan är ett utmärkt exempel på detta.
Klimatalarmismen i sig börjar alltmer likna en religion. Det är då kanske inte konstigt att kyrkan plötsligt känner släktskap med miljöaktivismen. Den nyligen bortgångne författaren Michael Crichton menade att miljörörelsen är en perfekt 2000-talsimitation av de traditionella kristna trossatserna och myterna. Det finns ett ursprungligt paradis, det sker ett fall från nådetillståndet när vi äter av kunskapens träd (utvecklar vår industri), och som resultat av våra handlingar väntar en domedag för oss alla. Vi är energisyndare, dödsdömda om vi inte söker frälsning i det som kallas hållbarhet. På samma sätt som gamla tiders religioner förlitade sig på (oftast för länge sedan döda) profeter har även klimatreligionen sina orakel: datormodellerna.
Svenska kyrkan under Anders Wejryd tycks inte skilja på ekofundamentalism och sund miljöomsorg. Vården av de ekologiska systemen, en ny syn på naturens egenvärde och solidaritet med världens fattiga är frågor som måste prioriteras, om detta är alla överens. Den överdrivna fokusering på koldioxid som Svenska kyrkan nu driver, hotar dessvärre att dra enorma resurser från angelägna områden till rena nonsensåtgärder.
Hur mycket är biskop Wejryd beredd att offra på koldioxidens altare för att tillfredsställa sin nya omättliga avguds nycker? Överstiger tron på ett politiskt organ som IPCC, FN:s klimatpanel, tron på den allsmäktige, och heter den nya Bibeln numera IPCC:s Fourth Assessment Report?
För värdekonservativa medlemmar i Svenska kyrkan finns ingenting längre kvar förutom begravningsgudstjänsten. Det förmenta engagemanget i klimatfrågan kommer inte heller att locka några nya medlemmar utan bara ytterligare fjärma kyrkan från vanligt folk, ty dagens kättare är morgondagens renläriga.
Jonny Fagerström
Maggie Thauersköld

Vi företräder STOCKHOLMSINITIATIVET som kritiskt granskar klimatforskningen och dess konsekvenser.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Frick

  Maggie – Jag välkomnar din programförklaring: ”Vården av de ekologiska systemen, en ny syn på naturens egenvärde och solidaritet med världens fattiga är frågor som måste prioriteras, om detta är alla överens”. Vad anser du ska prioriteras bort i sammanhanget? Hur mycket av din livsstil är du villig att ändra för att leva upp till dessa uttalade självklarheter?

 2. Mats F: Jag har många gånger varit inne på att bli volontär i Afrika, så jag kan tänka mig att gå mycket långt så länge som jag vet att jag på det sättet verkligen hjälper människor.

 3. Hin Håle

  ”Hur mycket av din livsstil är du villig att ändra för att leva upp till dessa uttalade självklarheter?”
  Varför ska Maggie eller nån annan ändra livvstil?

 4. Christopher E

  Mats: Jag tror att själva idén att vi måste göra försakelser för miljö och jord tillhör just den religiösa eko-värdegrund som Maggies och Jonnys artikel handlar om.
  Det är helt OK att njuta av välståndets fördelar och tycka om natur och fattiga utan behöva känna att man måste göra uppoffringar vars effekt är i bästa fall tveksamma.
  Jag själv gillar till exempel naturens egenvärde. Men om jag skulle tillhöra den gröna ideologi som vill förvandla skogar till biobränsleodlingar och ersätta träden med förfulande vindsnurror skulle jag hota just detta egenvärde. Och därför att jag inte vill göra uppoffringen att betala dyrt för denna dyra och miljöförstörande energi räknas jag som förnekare och syndig av de nya eko-religiösa.
  Jag har rest mycket, har en fru uppvuxen i ett u-land, och har all sympati för fattigas strävan efter ett bättre liv. Men vilken uppoffring från mig hjälper storskaligt de fattiga i andra länder? Att som de klimatreligiösa symboliskt köpa närproducerad mat och låta u-ländernas jordbruk gå i konkurs? Eller rituellt stödja en lågproducerande ekologisk produktion som inte kan föda mer än 2/3 av mänskligheten ifall den var norm? Eller sluta flyga till semesterparadis i fjärran u-länder därmed och förstöra levebrödet för mängder av familjer där? Är det då inte bättre att fortsätta leva i konsumtionssamhället och köpa importerade varor, gynna världshandeln och berika oss alla? 
  Är det så säkert att ändra min livsstil är nödvändigt för att leva upp till min önskan om vacker natur och välstånd åt alla? Eller är inte snarare uppoffringen en symbolhandling helt i linje med den nya religion Crichton så elegant beskrev?
  Jag vägrar alltså gå med på att en uppoffrande eko-fundamentalist som bara handlar KRAV på COOP, stannar hemma på semestern och grubblar över klimathotet och valt vind-el i väggurtaget skyddar natur och människor mer än vad jag gör. Och jag har förmodligen roligare på kuppen.
  Bara en fundering.
  Maggie & Jonny: Riktigt trevlig artikel!

 5. Mycket bra skrivet!
  Mats Frick: Vi kan börja med att lägga ner EU:s jordbrukspolitik om vi vill göra en insats för miljön, frihandel och utveckling.

 6. Mats Frick

  Maggie och Christopher – Bra svar. Om klimatfrågan driver fram ett seriöst blågrönt tänkande som motvikt så lyssnar jag. Jag ansluter mig till Viktor Frankls devis ”liberty + responsibility = freedom”. Debattörer som står på barrikaderna för vågskålen ”liberty” men är tysta med avseende på ”responsibility” undergräver legitimiteten i frihet som liberalt begrepp. Dessa hörs mest i debatten vilket gör mig ganska trött. Jag tror också på frihet som en väg ut ur problemen med en värld som ska rymma fler som ska dela på mindre. Det ekonomiska kretslopp som vilar på det ekologiska kan ge välstånd åt betydligt fler genom att bli smartare och inte bara större. ”Smarter” ligger betydligt närmare ”freedom” än ”bigger”.

 7. Mats Frick

  Skeptikern – Håller helt med. CAP är ett öppet sår i europeisk politik. Vilda franska bönder på traktorer dikterar allt från utrikespolitik till priset på köttfärs…

 8. DJ

  Christopher E:
  Som Jenny Dielemans bok Välkommen till Paradiset visar så är det inte så enkelt som du påskiner att turismen är en välgärning för lokalbefolkningarna. Det är betydligt mer komplicerat.
  Enligt SvD: ”Dielemans visar också att inte mycket av inkomsterna från turismen stannar i landet, i Thailand försvinner 70 procent och i Karibien 80 procent.”
  http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1610255.svd

 9. Gunnar Littmarck

  När ni ändå håller på, tycker jag ni ska ge EU:s skamliga fiskepolitik en känga.
  Nu när halvstora kapitalister skälver och förbereder sig på en fattig ålder med mindre båtar och färre solhus, finns det en möjlighet att vinna acceptans:
  För ett steg närmare paradiset.
  Inled en valuta, en världs moms, ett globalt välfärdssystem.
  Valuta spekulanter och de tiotusentals som har seriösa arbeten som valutamäklare och handlare i valuta optioner, kommer finna sig nya arbeten såsom förra seklets bonndrängar gjorde.
  Bygg de kraftsystem föreläsningen jag rekommenderade handlar om..
  Alla kan använda många ggr mer energi om det gör oss lyckligare, vi kan få sjukvård, mat och utbildning…
  Alla kommer kunna bosätta sig i den region de vill.
  Jag måste sköta mig så jag blir så gammal att jag får uppleva det.
  Ur en kris, kan en positiv förändring skapas.

 10. Christopher E

  Mats: Tack. Jag var lite orolig att du skulle tolka mitt svar som stöddigt, vilket inte var meningen. Jag kanske har mer fel än jag tror, vem vet, men det var ärligt menat.
  Jag tror på fullt allvar att globalisering är bra. Och att vi köper produkter från u-länder hindrar inte att vi exporterar miljövänlig teknik i retur. Jag tror på situationer där alla kan vara vinnare.
  Givetvis leder min världsbild till koldioxidutsläpp på kort sikt, även om jag tror att tekniken kommer ersätta fossila bränslen så småningom även utan politisk press. Givetvis delar inte alla min syn på koldioxids låga farlighet, men det är min åsikt nu, och därför är min förkärlek för tillväxt och välstånd som lösning på många problem logisk ur mitt perspektiv.
  Skeptikern:
  Tack. Jag gillar inte heller protektionistisk politik. Det är lite paradoxalt att många som säger sig ömma för tredje världen också har en smak för protektionism, då med klimatet som ursäkt.

 11. Bra att debatten börjar handla om det väsentliga.
  Maggie och Jonny formulerade sig väldigt bra. Charmerande bra. I rätt forum dessutom. Och jag tycker om retoriken rent tekniskt. Men att slå in öppna dörrar är lätt och bjuder sällan på överraskningar.
  De flesta av oss har nog redan fattat att det inte funkar att be om bättre väder.  Släpp religionspåret. Glöm det. Och ta inte upp partipolitik igen som ersättning.
  Det handlar trots allt om att vi alla bor på ett litet klot med begränsade resurser. Och vi blir ständigt fler. Några har gjort ett lyft efter industrialiseringen, men många fler vill nu göra samma lyft.
  Ska dom lyckas? Ska dom få det?
   

 12. Björn

  Christopher E, jag håller med dig till 100% med det du skriver:
  ”Jag vägrar alltså gå med på att en uppoffrande eko-fundamentalist som bara handlar KRAV på COOP, stannar hemma på semestern och grubblar över klimathotet och valt vind-el i väggurtaget skyddar natur och människor mer än vad jag gör. Och jag har förmodligen roligare på kuppen”.

 13. Christopher E

  DJ:
  Jag tror mycket litet på talet om turismens fördärv. Även den del av pengarna som blir kvar i länderna i dina exempel är mycket stora summor och försörjer massvis med människor. Och exemplen är väl valda där det är som sämst, om de ens är sanna (tror inte det).
  Jag har släkt på Mauritius där turismen utgör 8,5% av BNP. Ekonomin skulle gå under utan turism när sockerindustrin tappat lönsamhet (och sockerexporten hindras av i-länders protektionism). Jag har så många exempel på hur turismen gynnat människor där att jag tar lätt på kritik mot densamma. Detta trots att många hotell även där har utländska ägare. Men det bekymrar inte dem som fått arbete där och slipper fattigdom och arbetslöshet.
  Jag tror säkert att det som Dielemans skriver finns dåliga exempel att finna, och ler lite igenkännande av hennes beskrivning av (vissa) backpackers. Men överlag är turismen en fördel, och tror inte för ett ögonblick att Thailändarna skulle tacka oss om vi stannade hemma. Dielemans har också andra motiv att ogilla turism: ”Men hade jag då förstått vidden av flygets påverkan på miljön hade jag inte bokat den resan. Så det var med avsmak inför mig själv som jag stod i gaten.”
  Klimatreligionen dyker upp igen.
  För övrigt bor jag själv i en svensk stad med turism som betydande inkomstkälla.

 14. Björn

  Det första man blir blind på är ögonen. Såg bara rubriken som hastigast och missade vilka som var artikelförfattarna. Jag vet inte varför jag hade för mig att det var någon kyrkoperson som hade skrivit artikeln, men medans jag läste blev jag tvingad att titta vem som hade skrivit artikeln, för innehållet stämde inte med min förväntning. Artikelförfattarna var ju Jonny Fagerström
  Maggie Thauersköld. Grattis till en bra artikel Maggie och Jonny!

 15. Finurlig (bra för ändamålet) retorik i rätt forum alltså…
  Förhoppningsvis till viss nytta för mänskligheten och klimatet.

 16. Gunnar Littmarck

  Så då har även jag läst.
  Klart ni är duktiga, men jag vill inte läsa påverkansskrifter från likatänkande…
  Däremot läser jag med omsorg vad erikar andersar och thomassar skriver…
  Samt alla intelligenta faktainput och tankeställare från halvlikatänkande.
  Visst är jag oförskämd som startar med att bläddra i kommentarerna, skiter i huvudinlägget och söker argument som undergräver mina åsikter?
  God natt..

 17. Vet inte om ni har sett en lite lagom svamlig debattartikel i UNT i dag?
  Han blandar lite högt och lågt. Säger dels att det är ytterst få saker man kan säga säkert om klimatet, men samtidigt att vi bevittnar en katastrof i slowmotion. Han säger att klimatförändringar kan observeras, men glider lätt över att människor styr dessa, och tom skulle kunan reversera dem bara man handlade snabbt. Han sammanfattar vissa skeptiska invändninagr ganska korrekt, men avfärdar dem att summorna som satsas på klimatforskningen inte är så stora, att de i finanskrisen är ju mycket större. Han påpekar helt korrekt att där förekommer groteska överdrifter i media och av aktivister på AGW-sidan, men att sådant också förekommer bland skeptiker.
  I slutet nämner han Galileo och Einstein som hade det motigt med att få sina teorier accepterade. Lyckligtvis skriver han inte att AGW-hypotesen med dess förespråkare, politiska påhejare och  FN-organ borde likställas med dem.
  Men det är ännu svårare att tolka det som om det är de skeptiska han vill likan dessa vid.
  Hela artikeln blir ett lite snopet ’Jahapp’ efter att han har lagt fram sina funderingar, om debatten, och saker han tror, och tror sig ha förstått, om att han gärna vill vara klimatsnäll, och tro väl om IPCC mm, men som (efter end del motsägelser) inte landar i något bättre än att ’debatten borde vara sansad’ …
  Jahapp … det kan han får mitt medhåll för iaf!

 18. Håkan

  Ett bra inlägg med stuns och humor!Vi är några inom Svenska kyrkan som tycker att hon ägnar sig åt helt fel saker, ju.En kyrka känner man igen på ordets predikan och sakramentens förvaltning. Allt annat är underordnat, och kan göras bättre av andra.Det är sorgligt och patetiskt att inte forskarvärldens kluvenhet i klimatfrågan synliggörs i media.

 19. Steve

  Ärkebispen biträds i sitt arbete för klimatväckelse av ”Starhawk”, en femtioårig kvinnlig journalist från USA.  Hon är ”en prominent röst i den moderna Wicca-andligheten, och en av grundarna till Reclaiming, en aktivistisk del av den moderna medvetna hedendomen. 
  Damen ifråga leder två seminarier i Uppsala, 28-29 nov:  ”The Earth Path – att ge sin ande en grund i naturens rytm”.  ’Hon vänder sig här mot den djupa andliga och begreppsmässiga kluvenhet som ligger till grund för vår miljömässiga destruktivitet, och visar hur vi kan ge en ny rot åt vår ande, vår politik, och vårt dagliga liv, i en djup relation med Gaia.’   Lokal:  Universitetets huvudbyggnad. 
  Stjärnehöken är panelist på en websajt om relischösa frågor, som drivs av Newsweek och Washington Post:
  http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/starhawk/
  SVT vet mer om henne:   ”Starhawk är en av Gudinnerörelsens viktigaste frontkvinnor. Hon har judisk bakgrund men bytte namn från Miriam Simons till Starhawk när hon engagerade sig i den feministiska häxrörelsen. Hon är mest känd för sitt engagemang i Gudinnerörelsen. Hennes första bok ”The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient religion of the Great Goddess”, 1979, tar upp gudinnereligionens uråldriga historia och de nutida häxornas symboler och riter. Här finns konkreta tips på hur man kan göra egna ritualer. Hennes tealogi (inte teologi, utan det feminina tealogi) är kritisk till patriarkal teologi som ser den manliga guden som något som finns utanför människan. Gudinnan däremot, styr inte världen, hon är världen, manifesterad i varje enskild människa och i naturen.”

 20. Labbibia

  Steve:
  Religiösa och ”klimatalarmisterna” har ju en gemensam grund, man tror på något som inte går att bevisa. Det kanske inte är så konstigt att de gör gemensam sak, Bispen och Starhawk?. För dem är ju vetenskapen ett hot, inte en möjlighet och ett löfte om ett bättre liv redan på jorden. Märkligt dock att en ledare inom den kristna tron hoppar i säng (bildligt talat) med en häxa? För inte så länge sen var det ju bålet som gällde för dem?
  Nåja, det kanske är ett steg framåt, trots allt?
  Jag har alltid trott att mänskligheten ska fortsätta utvecklas, gå från tro till vetande. Men man kan ju tydligt se att trenden håller på att vända. Det religiösa får mer och mer utrymme, både i media och i politik, åtminstone utrikes.  Vad det beror på kan man ju alltid fundera över?

 21. Den stora frågan är vilka bevis annat än klimatmodellerna som finns för att ”bevisa” koldioxidhypotesen. Om det inte finns det och modellerna är fel faller hypotesen.
  Från Naturvårdsverket:
  ..det har inte varit varmare än nu på flera tusen år, åtminstone inte på norra halvklotet.
  Jaså har man sett Al Gores film eller tagit hockeyklubban som underlag?
  När det kommer till orsaken kan man med fysikens lagar beräkna vilken uppvärmning ett visst tillskott av växthusgaser ger. 
  Om bara CO2 påverkade skulle det bli mindre än en grad vid en fördubbling av CO2. I modellerna görs antagande om en positiv återkoppling som inte är bevisat.
  Man har försökt beskriva klimatets utveckling med de förändringar som sker i de naturliga processerna och kan då inte förklara den uppvärmning som skett. Det går bara om man också tar hänsyn till den ökande växthusgashalten.

  Struntprat då processerna vid naturliga uppvärmningen inte är klarlagda. Det har blivit varmare och kallare på detta sätt massor av gånger förut. Modellerna och alarmisterna kan inte förklara detta.
  Slutsats: Detta är politik och inget med vetenskap att göra. Inom politiken får man ta lätt på sanningen.

 22. Peter Stilbs

  JonasN: Din länk ovan till UNT leder till något annat svammel … 😉

 23. Peter S,
  Ojdå! Men änken var rätt tidigare iaf (kanske den alltid pekar på senaste ..?)
   Här kommer den riktiga länken till Lennart Bengtsson (förhoppningsvis står den sig lite längre)
  Jag blev lite förvånad över hur lite konkret denne Lennart egentligen fick sagt trots de många orden.

 24. Steve

  Råkade just läsa något Mark Steyn säger i ”America Alone” (sid 100):  ’Traditionella protestantiska kyrkor är nu i regel efter-kristna:  De klarar inte längre av att leda de icke-troende till Kristus.  I stället försöker de sälja de smetigaste mjuk-vänstra klichéerna, och låtsas som att Jesus nog idag skulle ha varit en gay anglikansk biskop i registrerat partnerskap, en farbror som kört sin miljövänliga bil med dekalen ”Arms Are For Hugging”, på väg till interkonfessionell dialog med en Wicca-häxa och några wahabitiska imamer.’
  (För er klimatriktiga palmbladsviftande Humanister vill jag dock — i förebyggande syfte — även ge ett citat några rader längre ner som Steyn i princip instämmer i: ’Sekularismen är inte lösningen, utan tvärtom en del av problemet, eftersom det är just sekularismen som skapat det andliga och moraliska vakuum vi finner i dagens Europa, där nu islamismen forsar in.’  —  Notera dock att t.ex. Södertälje inte alls är en muslimsk stad idag!  Men det där med Wicca-häxan på konferensen stämmer ju fullt ut!)

 25. Ingvar

  Det finns bara ett miljöhot, och det ligger bakom pannloben på oss själva. Det är patetiskt att höra att man måste lämna över en värld till våra barn och barnbarn som inte är hotfull med tanke på klimatet, sen spelar det ingen roll om inte ens vågar gå ut för att köpa en kvällstidning i ren skräck för att få en kniv i halsen….Har mijöfanatikerna möjligtvis provat på att åka tåg, buss eller bil eller rent av cyklat på sina turneer runt jorden? Jag läste nämligen att flyget nu helt plötsligt inte släpper ut mer än 2% koldioxid…             Ingvar

 26. Bra att debatten börjar handla om det väsentliga.

  Maggie och Jonny formulerade sig väldigt bra. Charmerande bra. I rätt forum dessutom. Och jag tycker om retoriken rent tekniskt. Men att slå in öppna dörrar är lätt och bjuder sällan på överraskningar.

  De flesta av oss har nog redan fattat att det inte funkar att be om bättre väder.  Släpp religionspåret. Glöm det. Och ta inte upp partipolitik igen som ersättning.

  Det handlar trots allt om att vi alla bor på ett litet klot med begränsade resurser. Och vi blir ständigt fler. Några har gjort ett lyft efter industrialiseringen, men många fler vill nu göra samma lyft.

  Ska dom lyckas? Ska dom få det?