Svenska kyrkan

Kyrkan öppnar för klimataktivister

Thomas Söderberg, biskop i Västerås stift, är så missnöjd med utgången av klimatmötet i Köpenhamn att han tänker sjösätta en egen räddningsaktion genom att bjuda in ”landets bästa ekoteologer och klimataktivister” till ett samtal om klimatets framtid. Biskop Söderberg skriver att nu startar också Svenska kyrkans stora insamlingskampanj med temat Varje minut dör fyra barn   →

Tobias B utmanar Svenska kyrkan

Tobias Bäckström i Osby protesterar mot Svenska kyrkans engagemang i kampanjen Countdown to Copenhagen. ”Klimaträttvisa” är, enligt Tobias, att alla länder får samma chans till utveckling så att de har samma möjligheter att möta eventuella konsekvenser av de klimatförändringar som, trots allt, är oundvikliga.

Svenska kyrkan är en stenhård investerare

Tack vare Miljöaktuellt (återigen 🙂 ) får jag reda på att ett stort antal globala investerare kräver att koldioxidutsläppen minskas med 80 till 95 procent fram till 2050 (antar att man avser jämfört med 1990). ”En tydlig långsiktig trovärdig politik är avgörande för att investerare ska kunna ta hänsyn till klimatförändringarna i sina beslutsprocesser. Investerare   →

Gör något mer än bara be

Det ekumeniska klimatmötet, Interfaith Climate Summit, i Uppsala, mynnade ut i att ett klimatupprop lämnades till Fredrik Reinfeldt. Uppropet innehåller ett antal krav riktade mot det politiska engagemanget. Men kyrkan själv verkar inte vilja göra något mer konkret än att underteckna ett papper. I dagens Svenska Dagbladet utmanar Camilla Grepe Sveriges ärkebiskop Anders Wejryd att   →

Svenska kyrkan byter religion

Jonny Fagerström och Maggie T är idag aktuella med en opinionsartikel i Världen idag. Ärkebiskop Anders Wejryd går på DN-debatt den 9/11 till angrepp mot regeringens klimatpolitik. Att det nu är de troende som vet och vetenskapen som tror blir alltmer uppenbart i klimatfrågan. Svenska kyrkan har nu också börjat göra egna opinionsmätningar långt utanför   →

Koldioxid först, tro sen

Idag damp det ner ett välkomstmail från Interfaith Climate Summit i Uppsala, som jag hade anmält mig till för ett par månader sen. Mailet används även som kollekt. Till Interfaith Climate Summit önskar vi får ett bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete, Hela världen, 90 01 22-3, pg och 900-1223 bg, istället för en fakturerad   →

Nu blir präster politiker

Det är visst inne med att byta yrke. Meteorologer blir präster och präster blir politiker. I dagens DN ägnar ärkebiskop Anders Wejryd flera spaltmeter åt sina tankar kring klimatförändring och regeringens oförmåga att ta tag i problemet. ”Trots att många kraftigt underskattar vårt bidrag till klimatförändringen, anser fler än sex av tio att Sverige och   →