Tobias B utmanar Svenska kyrkan

kyrkans tidning 091022
Tobias Bäckström i Osby protesterar mot Svenska kyrkans engagemang i kampanjen Countdown to Copenhagen.
”Klimaträttvisa” är, enligt Tobias, att alla länder får samma chans till utveckling så att de har samma möjligheter att möta eventuella konsekvenser av de klimatförändringar som, trots allt, är oundvikliga.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulrik

  Det är inte första gången i kristendomens historia som kyrkans ledare predikat om sina egna gissningar och bannlyst vetenskapen. I Danmark kom det nyligen upp en idé att man skulle ringa i kyrkklockorna några timmar för miljön under klimatmötet. Vissa biskoper tyckte att det var bra och andra fördömde. Vad säger vår egen miljöexpert, ärkebiskopen?  Har du konsensus på ditt kyrkomöte? Eller är det fler än jag som tycker att du är en fjant som bör hålla sig till bibeln.

 2. Svenska Kyrkan har för länge sedan reducerat sig själv till att inte ha någon egen åsikt om något. De vänder upp och ner på på allt (helt oberoende av om det rör sig om teologi eller vetenskap) för att inte sticka ut från dagens politiska korrekthet. Att de numera upphöjt klimatet över Gud är bara ytterligare ett bevis på detta.
  Själv tillhör jag Katolska Kyrkan, och denna har för länge sedan lärt av sina misstag att inte besluta om vilka vetenskapliga teorier som är sanna respektive osanna. Det ironiska är dock att Katolska Kyrkan idag är en av få globala organisationer som låter bli att driva på klimathysterin, och än mindre förfölja dem som är av en annan åsikt. Denna roll verkar våra kära politiker, Svenska Kyrkan, och många andra ha tagit på sig istället.

 3. Tege Tornvall

  I relativistisk anda blir allt förhandlingsbart, även vetenskap. För stunden rådande ”lämplighet” växlar med olika ansändare och deras agendor över tid och rum. Snart förhandlas väl även om vad som är en meter.

 4. Steve

  Jag var ”sökare” 1965-75, frågade och lyssnade.  Jag tyckte mig kunna märka att präster i Svenska kyrkan inte trodde på Gud.  En högre makt, som till på köpet ställer krav — nej, det fanns inte i deras världsbild.  Vad det gällde nu var att vara snäll mot de fattiga, le vänligt mot alla man möter, och förstås ha de för tillfället ”rätta” åsikterna.
  ”Svenska kyrkan är ockuperad”, konstaterade fader Gunnar Rosendahl (Osby).
  Steve, katolik.

 5. Hans i Lund

  Jag gick ur kyrkan för flera år sedan och detta bekräftar bara riktigheten i mitt val.

 6. Lite OT, men inte helt.

  ”What’s the difference between ignorance and apathy?”

  ”I don’t know and I don’t care.”

 7. Stig S

  Sfish: Det kan hända att katolska kyrkan är återhållsamma när det gäller vetenskapen om klimatet. Och det är ju bra, men katolska kyrkan är väl, som alla som tror på heliga böcker, vetenskapsfientlig. Nej katolska kyrkan precis som den protestantiska, precis som islam och precis som judendomen står rätt och slätt för huvudparten av människans fördumning, så att Svenska kyrkan reducerat sig själv är väl inte så konstigt. Religionerna borde ju vara helt reducerad bland skribenterna på den här bloggen, men ibland får jag intrycket att det finns vidskepliga stackare även här.
  Det är pinsamt att se att maggie bloggar i en kreationisttidning tillsammans med Sievert Öholm och liknande pellejönsar. Ett tips till maggie; Håll dig till den här debatten för där är du duktig. Lämna den vidskepliga tidskriften och se din medverkan där som ett dåligt misstag.
  Din trovärdighet kommer annars att få en allvarlig slagsida.

 8. Stig S,
   
  På vilket sätt är Katolska Kyrkan vetenskapsfientlig i sin lära (alltså inga enstaka individer som påstår något, utan läromässigt). Kan du nämna ett exempel?
   
  Vill du, Stig, framstå som trovärdig i klimatskeptisismen, så bör du akta dig väldigt noga för att bunta ihop religioner som har väldigt få saker gemensamt utöver att de just är religioner. Det är ungefär som att säga att alla politiskt intresserade tycker likadant.

 9. Anders L

  Det gamla ”atmosfären-är mättad-med-CO2-och-kan-inte-absorbera-mer-IR-strålning”-argumentet är lika vanligt förekommande som missledande. Det kommer av en överförenklad analys som behandlar hela atmosfären som ett enda skikt av gaser. I själva verket är atmosfären mycket mer komplicerad än ett provrör med CO2, och i de övre lagren av atmosfären där IR-strålningen slutligen kan rymma iväg ut i rymden är CO2 långt ifrån mättad. Men det här är en lång historia som man får läsa in sig ordentligt på om man är intresserad (och inte litar på vad atmosfärfysikerna säger).
   
  Tege Tornvall #3,
  Metern är faktiskt väl definierad, den utgör den sträcka som ljuset färdas i vakuum på en tidsrymd av 1/299 792 458-dels sekund.
   
  Kilogrammet, däremot, är fortfarande definierat som massan av den internationella kilogram-prototypen, som förvaras i Paris. Dessvärre har man upptäckt att den varierar i vikt över tiden, så man försöker komma på någon smart metod att definiera även kilogrammet i termer av någon naturlig storhet. Än har man inte kommit överens.

 10. GunnarE

  Den judeo-kristet- islimistiska monoteismen har många fler beröringspunkter än man kanske vill tro utom sitt gemensamma ursprung i gammalegyptiska religonsuppfattningar.

 11. Tobias Bäckström

  Stig S,
  Du glömmer att det var i den kristna kulturen som den moderna vetenskapen växte fram. Den började inte med Upplysningen på 1700-talet som ofta hävdas. Den moderna vetenskapen började två hundra år tidigare med Copernicus, Galileo och Newton. Alla dessa tre var djupt troende människor (Copernicus var dessutom prästvigd) och de fick sin inspiration till att undersöka världen utifrån sin tro på en Skapare.

 12. Anders L, jag har då inte sett det argumentet speciellt ofta (*). Men du har rätt i att det är fel. Däremot tror jag inte att din efterföljande beskrivning är vare sig din egen eller rättvisande.  
  (*) Kan det vara så att du istället har sett påståendet ’debunkas’ väldigt ofta (eller många ggr) på diverse AGW-sajter där du normalt letar efter sådant du sedan återger här?

 13. Stig S

  Sfish:
  Om man tror på en allsmäktig Gud som jordens skapare, om man tror att denne Gud också är far till en man vid namn Jesus och att denne Jesus är född av en jungfru, om man tror att denne Jesus återuppstår efter att ha varit kliniskt död i tre dagar och flyger iväg till himmelen (vart är himmelen?), om man tror att denne Jesus kunde både gå på vattnet, bota blinda och invalidiserade samt återuppväcka döda. Om man tror på limbo för odöpta barn. Om man tror …. Jag kan räkna upp flera sidor om stolligheter som står i din heliga bok liksom i de lika heliga böckerna som har lagts åt sidan (de apokryfiska evangelierna) Där man tex kan läsa om både återupplivning av strypta gråsparvar som att blåsa liv i torkade sardiner.
  Mitt förhållningssätt till naturens lagar säger mig att detta är galematias och naturligtvis icke vetenskapligt. Och kom ihåg detta; det är inte skrivet metaforiskt utan det skall tolkas precis som det står.

 14. Peter Stilbs

  Katolska kyrkan har faktiskt haft två hearings under 2007 med något 100-tal deltagare för att sätta sig in i ”klimatfrågan” och få den allsidigt belyst.  Jag var själv med på ett av dessa möten i Rom i April 2007.  Motsidan representerades av bl.a. Rahmsdorf och nuvarande UK utrikesminister Miliband (då miljöminister) – och skeptikerna av bl.a. Singer, Monckton, Idso, m.fl.
  Ett flertal inbjudna biskopar från olika länder såg mest ut som arga citroner eftersom skeptikernas argument ”vann” klart.
   Av denna anledning har inte Påven uttalat sig i stil med Reinfeldt, Svenska kyrkan eller övriga troende – utan tvärtom – de vill basera sig på vad man vet, snarare än vad vissa tror.
  Katolska kyrkan kom också till slutsatsen att tänkta ”klimatåtgärder” skadar de redan fattiga – vilket var oacceptabelt.
  Media talar givetvis tyst om allt detta.

 15. Tobias Bäckström

  Stig S
  Jag håller med om att allt det du räknar upp är ovetenskapligt.  Men vetenskapen har sina begränsingar: den hanterar per definition bara sådant som kan undersökas, mätas och vägas. Och dit hör ju inte mirakel. Men bara för att vi inte kan upprepa dessa och ställa upp hypoteser om dem, betyder det att de inte har hänt och att det är oförnuftigt att tro på dem. Frånvaro av bevis är inte bevis på frånvaro.
  Om Gud finns är det inget oförnuftigt med att tro på mirakel.

 16. Peter Stilbs

  Referat från Rom-mötet i april 2007:
  http://www.religiousconsultation.org/News_Tracker/pontifical_council_on_climate_change.htm

 17. Christopher E

  Stig S;
  Jag är själv ateist (tror jag), men jag tycker inte vi ska slå på religionen här. Som påpekats är många dugliga vetenskapsmän religiösa, det behöver inte finnas någon motsättning. Katolikerna har förresten ett utmärkt eget observatorium.
  Väljer man att tro på en allsmäktig gud så gör man. Det går inte att bevisa, men inte heller att motbevisa. Detsamma gäller för övrigt AGW-tron, så vissa likheter finns.

 18. Tobbe L GBG

  Jonas N:
  Förklara för mig varför Anders L har rätt i upptagningspratet i tidigare inlägg. Jag har ju läst Gunnar Littmarcks långtgående förklaringar om det funkar och nu blir jag förvirrad…

 19. Andersl:
  Bra kan du du hänvisa till IR-mätningar från mark som visar effektöningen av de sista 50 årens CO2-haltökning i atmosfären?
   
  Bara det enkla, inget mer…
  Maggie #6  😀
   

 20. Sorry… mina murbrukshänder slår lite hur som helst på kompjuttern… borde sluta …. med murningen  😉

 21. Stig S,
  Så du menar att jorden var platt till den dagen då man bevisade att så inte var fallet?

 22. Stig S

  sfish: Skaka på huvudet!

 23. Sett till den enskilda människan så bevisas Guds existens inom ca. 100 år från födseln. Problemet är bara att hon inte kan berätta om det för alla andra, och om hon gjorde det skulle många ändå inte tro henne. Ungefär som AGW-förespråkare som inte vill ta till sig andra sanningar än den de beslutat att ta till sig.
   
  Hur som helst så handlar det andliga livet om så mycket trevligare saker än laboratorieexperiment med Guds existens. Guds existens är något man känner på ett helt annat plan än glasspinnen i handen. Ett träd kommer aldrig att synas för den som blundar, vilket såklart inte betyder att det inte finns något träd. Öppnar man inte sina ”andliga ögon”, ja, då ”ser” man inte Gud.
   
  Nu blev det lite off-topic, men jag hoppas du har överseende med detta Maggie, för det blev en så naturlig tankebana från ditt inlägg och några kommentarer, ända hit.

 24. Stig S,
  Jag vet inte vad du menar nu.

 25. AOH

  AndersL # 9
  Frågan är om inte dina kommentarer tillhör de mest oväntade i denna blogg. Visserligen kan vi se att du läser på ordentligt för det var inte länge sedan jag skrev:  ”Atmosfären skall inte jämföras med ett provrör.”
  Men vad tycker dina AGW-vänner när du skriver : ( och inte litar på vad atmosfärfysikerna säger ) Menar du kanske rentav att IPCC-rapporterna baserar på andra vetenskaper om CO2 i atmosfären än vad atmosfärfysikerna forskar i?
  Och är det andra forskare så kanske dom har de uppgifter som Gunnar Littmarck  # 19  önskar att du tar fram.

 26. Lars C

  Gunnar Littmark mfl båtvänner
  Lite off topic. Har ni sett denna.
  http://www.svd.se/naringsliv/motor/artikel_3680203.svd

 27. L

  Lars C, bra gjort som PR-jippo. Men just denna båt blir omöjlig att sälja med 28 timmars laddning efter en knapp timmes båtfärd. Frågan är om den ens finns att köpa…

 28. Lars C
  Antagligen lurar Nimbus en och annan okunnig överbetald byråkrat och politiker till ett köp…
  Räkna…..
   
  Jag tänker bygga nästa med två permanentmagnetelmotorer parasail, solceller och en duktigt stark från Mercury Racing.
   
  El duger bara för låga farter, som det ser ut nu.
  Men om de byggt Nibusen med en motor från Oz marine och en diesel, skulle många valt att glida fram med elmotorn.
  Det blir blott 5% dyrare båt för de som inte kan själva..
   
  Ska de som inte kan själva ha någonting alls?
  Borde inte människors lyxkonsumtion avspegla deras mervärdesskapande?
  Snacka om miljövänligt samhälle alla i riksdagen cyklar på skraltiga hemmabyggen… he he he he
   
  Jag åker speedboat… 😉
   
  (faktum är att jag helst paddlar, men skryta och överdriva ligger nog i vissa gubbars gener)  😀

 29. CCJM

  Tobias #15
  Om Gud finns är det inget oförnuftigt med att tro på mirakel.”
  Nja, en mirakelpysslande gud är väl en tämligen otillräcklig, osmaklig och oförnuftig gud. Ta gärna en titt pü Leibniz-Clarke korrespondensen om du vill ha en stringent pedagogisk utläggning av den gode Gottfried om detta ämne. Pü köpet für du inblick i den mer platonska idétraditionen pü kontinenten. Detta knyter likväl an till diskussionen om vetenskap och religion. Kan väl även säga att Cusa och Kepler förtjänas att nämnas om vi talar modern vetenskap, de var ju ganska religiösa, men inte pü samma toksätt som ex Newton. För övrigt var Kepler inte intresserad av att hitta ännu en planetär förklaringsmodell (jfr Ptolemaios, Brahe och Copernicus, vilka alla i stort sett fungerade likvärdigt), utan snarare de underliggande principer som faktiskt är fysiskt verkande. Och det hittade han ju ocksü.

 30. GunnarE

  GunnarL
  Murbrukshänder.
  Profylaktisk behandl: Efter normal avtvätt efter arb med kalk- eller cement-bruk  sköljes med ssvag ättikslösning. Styrkan  titrerar man själv fran. Ung samma som för sillinläggning.

 31. ThomasJ

  OT: What’s the difference between a woman in a tub and a woman in a church?
  Well, the woman in the church has hope in her sole, while the woman in the tub has soap in her hole.
  Den vá la inte för långt under anständighetens bälte, oder.. ?
  Jo, kanske… 🙂
  (isf. sorry!)
  Mvh/TJ

 32. GunnarE

  GunnarL
  Murbrukshänder.
  Profylaktisk behandl: Efter normal avtvätt efter arb med kalk- eller cement-bruk  sköljes med ssvag ättikslösning. Styrkan  titrerar man själv fran. Ung samma som för sillinläggning.

 33. Erik L

  #26 Lars C
  Cool båt!
  Har själv en HT båt med 200hk 2t snurra bak. och den drar rätt mycket soppa vid fullt pådrag kan jag erkänna, dessutom är det en plåga att köra sakta då tvåtaktsrök är inte är så kul att sniffa. så en eldriven skulle sitta fint! Gratis landström vid bryggan har jag med och laddtiden är ju inga problem med en fritidsbåt den ligger ju för det mesta i hamn ändå,  räckvidden var ju inte den bästa, men själv åker jag nästan aldrig längre än så. priset lär dock vara problem för mej.

 34. Labbibia

  Gunnar Littmarck
  Du som har koll på tekniska saker och ting……
  I dag läste jag i Ill. Vetenskap om stötdämpare på bilar som även skulle fungera som ”batteriuppladdare”.
  Låter som en vettig idé……
  Men det slog mig samtidigt att båtar har ju egentligen ett betydligt större behov av att kunna ladda batterier. Inte minst segelbåtar brukar ju ha problem med den biten. Solceller javisst, men…….
  En båt ligger ju sällan helt stilla. Vind, och framförallt vågor gör ju att båten rör sig, även när den ligger förtöjd.
  Skulle den rörelsen inte kunna utnyttjas för att ladda batterierna? 

 35. Lars C

  Labbibia!
  Vad sägs om en förtöjningsfjäder med inbyggd linjär generator?
  Samma konstruktion som vågkraftverk fast mindre.

 36. Labbibia

  Lars C
  Ja, det var ju precis det jag hade i tankarna……
  Alltså att samma (våg)energi som genererar el i vågkraftverk, borde kunna utnyttjas i mindre skala på ex en segelbåt…. 🙂

 37. Labbibia

  Lars C
  Vi talar ju inte om el tillräckligt för att försörja ett hus, utan bara för att ladda ett vanligt 70 AH batteri.

 38. Lars C

  Fast har man Oz konceptet med solpaneler som snobblinje och solceller på däck, kanske kompletterade med en liten vindsnurra så bör det räcka och bli över. Jag hyrde en gång en segelbåt med vindsnurra. Den lät rejält på natten när de blåste 17 meter i byarna men vi hade gott om kräm hela tiden.

 39. L

  Labbibia och Lars C, dylika laddmanicker fanns för kanske 25 år sedan, främst i förtöjningsbojar. Men livslängden, eller kapaciteten var för dålig antar jag eftersom dom försvann.

 40. Lars C

  Ursäkta, jag var inne på elmotorvarianten. Man behöver inte så mycket för ett enda batteri. En stor solcell lämnar väl ca 15-20 Ah /dygn.

 41. Labbibia

  L
  Det har kanske hänt en del på komponentsidan sen dess?
  Och som sagt, tanken är att kunna hålla ex batteriet i en segelbåt utan motor igång. Lanternor osv behöver ju el.

 42. Labbibia

  Lars C
  Vem vill ha en stor blaffa till solcell på båten om man kan slippa?

 43. L

  Labbibia, solceller och led-lampor har gjort livet ljusare på sjön…

 44. Lars C

  Men solceller som snobblinje blir ju rätt snyggt, de tar reflekterat ljus och ska funka bra.

 45. Lars C

  http://www.ozmarine.se/OZsolar/Swe/IndexOZsolarSwe.html

 46. Christopher E
  Tack jag ska testa om en kvart..
  ThomasJ   ännu ett gott skratt, har du en av livet fylld till outtömlighet säck med liknande?   😀
   
  Labbibia det finns ju sedan länge länspumpar som funkar som Lars C föreslår samt de som med backventil utnyttjar vågor.
  Gå in på OZ marine och finn de produkter jag tänker ha på nästa speedboat.
  Om det blåser  och jag vill, seglar jag med parasail och laddar med ”elmotorerna” om jag bara glider, kör jag på elmotorerna, när solen skiner vrids en solcellspanel mot solen ( såklart fälls den bort väck då vi speedar).
  De 20 min om året jag vill bli riktigt rädd… en 1500 Sterling och liknande Kameewa.. eller?
  På allvar fundrar jag på allt detta men två st 350 SCI med 32″ Cleaver.
  Ingen fan vill betala en mille för en maskin som går 20min om året?
  I vart fall inte jag, om jag så hade 1000millar.

 47. Peter Stilbs #14
  Det hedrar katolska kyrkan att de insett att klimatåtgärderna skadar de redan fattiga.
  Jag önskar att de gröna skulle komma till samma insikt.
  I Ny Teknik, nr 43 21/10 2009, skriver Kaianders Sempler om Norman Borlaug, som dog i september.
  Han fick Nobels Fredspris 1970 för den gröna revolutionen, som sexfaldigade avkastningen på Mexicos åkrar och gav rekordskördar i Indien och Pakistan.
  Men  miljörörelsen i väst kritiserade honom för att hans metoder krävde maskiner, konstgödsel, bekämpningsmedel och utsäde som Monsanto tjänade pengar på.
  Borlaug kontrade med att det finns elitister i miljörörelsen som inte satt sig in i hur det är att se vänner och kära svälta till döds.
  Aktiva experter säger att vi behöver dubbla avkastningen från världens åkrar till 2050 för att undvika massvält.
  Ekologisk odling är inget alternativ eftersom det halverar skördarna.
  I Sverige lyssnar jag till radions P1 på hemväg från jobbet.
  I Stockholm hålls konferens i tre dagar till stöd för utvecklingsländer och för klimatåtgärder.
  Samtidigt svälter 6 miljoner människor i Etiopien.
  Ledaren för Centrum Syd sade i ekot att det är viktigt att alla hjälpare kan träffas och diskutera problemen, även om det kostar 60 miljoner kronor. Hör ni hur man hurrar i Etiopien?
  Stadsbor ska bli mera klimatneutrala genom att ha egen ekologisk kolonilott och kräva urinseparerande toaletter från hyres- eller bostadsbolaget.
  Peter Stilbs!
  Om du hade någon del i katolska kyrkans insikt ber jag dig använda denna talang för att sprida insikten i Sverige, det behövs!
  Jag har läst flera av de länkar och lästips du gett på Climate Scam och de har gett mig kunskaper och insikter som får mig att forma åsikter.
  Du har lett mig in i läsandet men som skeptiker och medlem av VoF har jag naturligtvis ställt mig kritisk och läst debunking.
  Men din input har slipat på mina värderingar och det har gjort mig till en bättre människa. Tack!
  I kväll kom ”The Climate Caper” och jag hör av mig om den ändrar min  inställlning.

 48. OT
   
  Ord, ord och åter ord….
  som jag upplever som motbjudande:
  Klimatsmart, ekologisk, kravmärkt  och liknande.
   
  Ett annat mycket frekvent ord  i politiskt korrekta sammanhang är  ”värdegrund”.  Det dyker upp i dom mest skilda sammanhang som någon sorts likare som har en inneboende healingeffekt på vad det än vara må. Har man bara en juste en värdegrund så ordnar sig allt! 
   
  I kvällens Rapport dök det  upp för tiotusenfemhundrafemtioelfte gången.
  I normala sammanhang vet var och en innebörden  men i den politiskt korrekta kontexten där byråkrater i tid och otid ständigt svänger sig med ordet får det en minst sagt flummig innebörd. 
  En skrämmande påminnelse 0m den allmäna hjärntvätt som pågår!
   
  Oder?/ 🙂
   
   
   

 49. Rosenhane #47
  Ord och ord… oder?
  Är Oder ett sätt att förstärka svenskans vanliga ”eller” till en sorts beordrande fråga med bara ett passande svar?
  Någon sorts nyspråk… 😉 

 50. Labbibia

  Jaja, det var väl ingen bra idé då……
  Men jag tänker forska lite i det här på kul, är övertygad om att det finns massor med båtägare som INTE vill ha stora solcellspaneler/vindsnurror på sin båt. Och som dessutom, mina herrar, hrmmmm, ändå vill kunna använda ex en laptop, spela musik i stereon osv, mer än ett par tre dygn.
  Skulle båtens ”gungningar” kunna vara tillräckligt för att driva en liten generator för att täcka dessa ändamål?
  (Svara bara ja eller nej, så lovar jag att sluta tjata sen!) 😀

 51. sfish #21 Stig S #22
  Att jorden är rund är väl en upptäckt och inte en uppfinning!
  Men hur är det med CO2 påverkan på klimatet?

 52. Labbibia #50
  Utan att ha räknat på det så är mitt svar NEJ.
  Njut datorlös ett par dagar och lyssna på måsarna och kluckandet.

 53. Lars #26, Erik L #32
  En timmes resande då och då är väl mycket för de flesta av dessa utpräglade bryggseglare?
  Jag känner människor som bara sjösätte vartannat år för att soppan var för dyr.
  Vi har nio  distans till närmsta klubbholmen, så den passar precis.
  Med superkondensatorer kan man nog addera en häftig acceleration.

 54. ChristopherE´s rekommendation fungerar mycket bra..
  Tänk jag har lekt med olika cementhaltiga blandningar sen jag lärde mig gå…
  Jag vet att det är basiskt,,, tvättar när det slavas, med saltsyra…
  Eller hellre våtsandblästar då utrustningen ska tunas upp.
  Äppelättika en aning utspädd fick mina händer lika lena som en börsmäklares på 5 min….
  Jag tror även nagelbanden är så den dyraste manekyrist blev arbetslös.. var är mandeloljan he he he  jag skojar, ska mura i morgon med…
  Vad jag vann på det, men tänkt om jag kunnat tänka själv för länge sedan…
   
  En test under natten med ett gammalt svärd i syran…
  Tack.

 55. Uffeb #49
   
  Nja, här gäller det att kombinera fantasi med lite humor! 😉
   
  Annars finns risk att Oder bara blir en tysk flod. 🙁

 56. UnoK

  Thomasj #30
  Ibland är stavningen viktig:
  ”soup”…

 57. Labbibia #50, Uffeb #52
  Jag håller med Uffeb.
  Energi är kraft gånger väg.
  Kolla in en dämpfjäder till en tretons båt.
  kraft 0 – 50 kp <=> 0-500 N
  Väg 0-3 cm <=> 0- 0,03 m
  Medelvärde: 500*0,03/2 = 7,5 Nm (J)
  Ett ryck varannan sekund: 7,5/2 J/s (W)
  Det blir ingen stereo att skryta över!

 58. Labbibia

  Uffeb
  Och inte kunna hänga med i vad som diskuteras här hos Maggie? No Way! 😉 

 59. Labbibia, det beror på gungningarna, är de behagliga, blir svaret nej i en båt under 20m.
  Hävning i dyningar kan kanske bli aningen bättre.
  Men du kommer ha 2kWh batterier för några tusingar snart, som tål 1000 djupurladningar, så vad är problemet?
   
  Jag kör på 2kWh slutna gel blybatterier, vi leker med kompjuttrar och all elektronik som tillhör ett primitivt naturliv hela natten……
   

 60. GunnarE

  Ny Teknik
  Ett berg av outnyttjade utsläppsrätter i Ryssland och östra Europa ställer till problem för EU:s klimatförhandlare vid Köpenhamnsmötet i december.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article662254.ece

 61. Tjomas J #31
  Jag gillar också  ordvändningar och bjuder på den här för att den passar skeptiker som kan tänka lateralt.
  -Livet är underbart när ……

 62. Labbibia

  Tack alla, för svaren. 🙂
  Gunnar L
  ”Jovisst, för några tusingar så.”……Hur många?
  Läs Gunnar Strandells # 53……

 63. Labbibia

  Gunnar Strandell #61
  …..livet är bart inunder? 😉

 64. #53
  Min forna svärfar sålde den båt som passade honom bäst Flipper 700 med 140 Mercruser, toalett och ganska o.k. i grov sjö.
  Bensinen blev för dyr… vafan sade jag, du har aldrig köpt bensin ens för hälften av försäkringspremien….
  Det blir för dyrt … andra oljekrisen… den super flotta Flippern gick för 70.000:-
  Så en ekonomibåt… en Vinga 78….. ingen kunde segla så jag följde med till Oskarshamn för att ta upp båten…
   
  Den var helt fin, minns jag läste Agata Christie mordet på Nilen… i akterruffen… men efter några vaktskiften gav de upp, vid deras nästa startades dieseln…. nu hade vi det sämsta med segelbåt kombinerat med det sämsta med motorbåt, ett djävla liv, men ingen förflyttning….
  Efter 2 år såldes den för en Flipper 640 (där jag såg till att det blev 200Mariner (samma som Mercury) och 26″ chopper, en massa hiss och 58,25 på radarn…
  Den båten var på alla vis (utom toppfart) mycket sämre än den första Flippern…
  Köp båt 1… 110.000:-
  Båt två 240.000:-
  Båt 3   130.000:-
  Bensinen blev så dyr………………

 65. Labbibia#63
   
   
  Korrekt fortsättning
  …när underlivet är bart. 🙂
   
  OBS: det var inte jag som satte igång det här! 😉

 66. #63
   
  Ibland drabbas man av hjärnstillestånd!! 😀

 67. Labbibia

  Gunnar L # 64
  hehehe….. 🙂
  Ja, jösses!
  Jag brukar jämföra bensinkostnaden för en båtsommar med kostnaden för en fyrapersoners familjeresa till ex Thailand, eller varför inte Turkiet…….
  Järnvägars vad mycket distansminutrar man kan åka för de pengarna, även med en rätt ”oekonomisk” inombordare.
  Och som grädde på moset så är man ju dessutom ”klimatsmart” 😉
  Dvs jämfört med att flyga……..

 68. Labbibia

  Rosenhane……..
  Sent ska syndaren vakna! 😀

 69. Gunnar L #64
  Flipper Scow med trapets för gasten kändes som 40 knop när det gick i 15 utan gast.  Och naturligtvis utan spinnacker.
  För att inte tala om bräda, med ryggen ovanför vågtopparna och smattrandet under fötterna… 
  Knepigt att stagvända med bräda när det blåste på hösten, men efter några bad så gick det bättre. Vinden är ett bra stöd om man har ett segel att hålla sig i. 
  Men numera förtränger jag längtan till sjö och hav. Jag är inte ens avundsjuk.. bara lite…

 70. Jag avslutar kvällen med att tacka Tobias Bäckström för att han för fram synpunkter jag stödjer i lodrät riktning och ger mig och andra tid att koncentrera oss på vågräta frågor. 
  Praktiskt båtägande lovar mig ett miljösmart båtliv när jag monterat solpanelen och kylskåpet. Kraften kommer från ovan.

 71. forts  #69
  … naturligtvis vet jag att du pratar om motorer och jag om segling.. vindkraft i en positiv och direkt upplevelse..
  Energisnål, upplevelserik, men kanske klimatberoende.
   

 72. Gunnar Strandell #70
  Kul inlägg. Du skojar nog om behovet av kylskåp och kraft från ovan. 😉
  Men jag måste erkänna att jag inte läst så många av dina tidigare inlägg att jag kan kommentera om det är lodrätt eller vågrätt som är mest intressant för en nyfiken.

 73. Uffeb:
  Jag är inte ens avundsjuk… bara lite 🙂
  Jag skulle gärna byta ett år med dig, det skulle vara skönt med Idre ett år.
  Men så blir det inte ty jag min dumme fan har mina stalinistiska tidsprogram,  undrar om döden passar mellan dem? 😉

 74. nisse

  Själv har jag kopplat in en 12v bilgenerator på motionscykeln,
  laddar ett batteri, konverterar till 220 v 50 hz, allt kräm överstyrt till pc:n.
  Inget stillasittande framför datorn alltså, målmedvetet surfande, bra flås, maximal förbränning dvs ingen övervikt,
  funderar nu på en tandem enär frugan gått med i facebook.
  /el-nisse

 75. Labbibia

  OT
  Är det någon som försökt kommentera på UI i kväll?
  Jag får inte ens upp något verifieringsord när jag försöker publicera. Har jag blivit  Bannad? Eller är det bara något tekniskt problem?

 76. Lars C

  Apropå virvel i tanken.
  Jag har läst på Evinrudes hemsida för E-tec ägare.
  ”50HP uses about 0.4L/Hr at idle at the lower speed”
  De går dessutom rökfritt även i låg fart, inte illa för en 2 taktare, verkar vara bra motorer.

 77. Labbibia

  Lars C
  At lower speed?
  Kanske beror litegrann på vad det är den ska ”knuffa” framåt?

 78. Anders L

  Gunnar L #19,
  ”Andersl:
  Bra kan du du hänvisa till IR-mätningar från mark som visar effektöningen av de sista 50 årens CO2-haltökning i atmosfären?”
  Javisst.
  Philipona 2004
  http://landshape.org/enm/wp-content/uploads/2009/01/philipona2004-radiation.pdf
  Evans 2006
  http://ams.confex.com/ams/Annual2006/techprogram/paper_100737.htm
  Man kan även mäta minskningen i utgående IR-strålning i CO2 och CH4-banden från satelliter, se t e x Harries 2001
  http://www.nature.com/nature/journal/v410/n6826/abs/410355a0.html
  Jonas N #12
  ”Däremot tror jag inte att din efterföljande beskrivning är vare sig din egen … ”
  Du menar att endast personligt gjorda vetenskapliga upptäckter kan åberopas på denna blogg?

 79. Lars C

  Jag tror de menar lägsta möjliga fart på tomgångsvarv med växel i. På så låga varv spelar inte båtens storlek någon roll på förbrukningen/h bara för hastigheten och förbrukningen/Nm
  Det intressanta är att det hänt saker med tvåtaktarna. Mercury har sina Optimax, det finns fler. Tohatsu tror jag också har något.

 80. Gunnar L #73
  Du fattar…  men ta en tur upp på fjällen i Norge.
  Du behöver inte Idre.
  Här kan man bara längta…  i och för sig en skön känsla. Stimulerar kanske nyfikenheten på väder, klimat, co2 och hur det ska gå.
  Men mest knepigt är det enligt mitt tycke att klimatet blivit en politisk fråga om vänster eller höger… trots att alla politiska partier i Sverige gemensamt framhåller att CO2 är en klimatpåverkande faktor som ska bekämpas.
  Det handlar nog inte om politik på en vänster/höger-skala.
  Snarare om en oro för konkurrens om jobben från Kina och Indien.

 81. Labbibia

  Lars C # 78
  Och då skulle förbrukningen vara o,4 liter/ timmen?
  Fan tro´t ?

 82. Uffeb #72 , Littmarck #73
  Uffeb!
  Vi är nog överens om att vågrätt är vårt val i livet, även om du just fick upp mig från sängvärmen.
  Min hittills bästa seglats gjordes under ett åskväder i Skälderviken. Drygt 20 knop, stående i trapets, på en Fireball med spinnaker. Himlen var grå, havet svart och utan vågor. Skummet lyste  kritvitt.
  Min hittills värsta var med Express frånValdemarsvik till Visby. Medvind är skönt, men inte när det blåser 26 m/s.
  Om det finns någon som vakar över mig där uppe tror jag denne har delar humor med Monthy Phyton och tar hjälp av Murphy  då  och då. 
  Gunnar!
  Passa dig för Idre, jag har  campat där en sommar då det var nollgradigt på dan och minus på natten. Brrr.
  Till sist var gårdagens händelse att Jimmie Åkesson lånade isbjörnarna av WWF och sade att de kanske dominerar i Malmö i framtiden.
  I P3 sade en expert från Idre Grönklitt att det inte är omöjligt även om det tar lång tid.
  Matematiskt är det enkelt:
  Det finns 300.000 människor i Malmö och 25.000 isbjörnar i världen. Om en isbörn kan äta en människa i veckan och de alla flyttar till Malmö tar det tolv veckor för dem att ta över helt.
  Men det behöver nog bli kallare för att locka dem till Malmö och de imponeras nog inte av turning torso.

 83. Lars C
  Rudor är kassa, viserligen var min första en Big Twin på 40(rudehk) och funkade i 10 år…
  De konkar av och till, ibland startar de Johnson som är helt det samma skramlet.
  Kanske de lyckas någon gång, men jag tvivlar.
  Enda skojiga de byggde var en tre skivig Wankel på 300HK och typ 120kg i vikt…
  Lars C moderna tvåtaktare är avsevärt bättre än fyrtaktare….
  Que? hur kan de vare på dette viset???
  Jo vi kör med direktinsprutning som en diesel.
  Det var en kille från Australien som tog patent på 80:talet på vad som då kallades Orbitalmotorer (en mycket förvirrad japans biltillverkare byggde 4-takt orbitalmotorer…idioter)
  Nå vitsen är att bara luft går genom vevhuset.
  2-taktare är normalt bara bra på ett varvtal, som regel spolar en gammal utombordare 30% av soppan rätt i sjön.
  Moderna med kompressor och insprutning i topplocket är det bästa bensinmotorer som finns.
  Varför tog det så lång tid?
  En bensinmotor klarar bara ….hm   9delar luft 1 del soppa till 16 till 1. mindre bensin brinner det hål i kolvarna och mer sotar de igen.
   
  (kör vi på H2 kan vi klara 5-1  till 65-1, mycket bättre än diesel, om vi bara kan lagra det)
  Med dagens prossesorhastighet analyseras var förbränning, vilket styr blandningen till nästa… jag köpte en ny Motorola racekompjutter till min… nästan 40.000:-  Que!!!!!
  Fatta vad viktigt det är?
   
  Fördelen är att vi får maximal förbränning utan att behöva driva runt var annan takt utan arbete och till det kamaxlar och en massa skit.
   
  Men en häftig fyrtakts V-8  i 7,5l klassen med med supervassa kammar och högkomp, låter vitalare…
  Vi låter mer som trimmade symaskiner.. Lite japanracer mot HD i MC-världen…
   
   

 84. Lars C #75 , Labbibia #80
  En bra lastbilsdiesel drar strax ca 200 g/kWh när en jobbar och lite mer i tomgång. 
  De moderna tvåtaktarna har direktinsprutning och släpper inte längre bensinångor rakt igenom och ut i avgasröret.
  De klarar sig nog på 300 g/kWh  <=> 0,4 liter/ kWh på tomgång. Alltså 0,4 liter i timmen när de ger 1,4 hk.
  En Yanmar förkammardiesel vill ha 450 g/kWh och lämnar sotfläckar på skrovet. Hissa segel!

 85. Gunnar Strandell #81
  Härligt beskrivet:

  ”Vi är nog överens om att vågrätt är vårt val i livet, även om du just fick upp mig från sängvärmen.
  Min hittills bästa seglats gjordes under ett åskväder i Skälderviken. Drygt 20 knop, stående i trapets, på en Fireball med spinnaker. Himlen var grå, havet svart och utan vågor. Skummet lyste  kritvitt.
  Min hittills värsta var med Express frånValdemarsvik till Visby. Medvind är skönt, men inte när det blåser 26 m/s.”
  Jo man kan längta efter nya utmaningar..snart har vi pudersnö här uppe.
  Men jag är mer bekymrad över olika politiska uttalanden om klimatet än för vädret. Inte för att jag vägrar inse att klimatet har ändrat sig.
  Men att det skulle ha en politisk styrnining från vänster eller höger känns väldigt konstigt. Tycker jag.

 86. … styrning… naturligtvis.

 87. Uffeb, klart jag tar mig upp i fjällen här då jag bor så nära.
  Jag körde min yngsta dotter till Idre för ett antal år sedan och blev imponerad av hur trevligt det tycktes.
  Håller helt med dig om att det är mycket destruktivt och helt onödigt att göra CO2-katastrof-lyckan till en polariserande fråga som går utöver just det felaktiga i resursanvändningen.
  Jo vi borde med fråga oss på vilka grunder beslutsfattare agerar.
  Detta ska vi aldrig glömma, de ska förföljas till sina sista dagar, om de inte ber om ursäkt.
  Inkl många journalister på Klotet, sr och svt i allmänhet, TV-4 de största tidningarna…
   
  Är det fler än Uppsala nya och Borås som visat civilkurage?
  Jo det var några till, elbranschen och någon religiös…
  Kan vi inte lista alla tidningar som publicerar objektivt om det så kallade CO2-hotet?
   
  Vi ska aldrig gå från global warming till klimatändringar från CO2-hotet till farliga klimatgaser…
  Vi ska aldrig släppa just det felaktiga CO2-hotet, låt inte Goraklet med anhang styra ordvalet.
  Se bara hur PK Anders L. börjar slira i sina kommentarer…
   
  God natt… sov gott och dröm vackra drömmar (inkl. AndersL.)

 88. Labbibia

  Gunnar S
  Tack för en bra förklaring!
  Så hur mycket fart kan 1,4 hk ge ett ”normalt” båtskrov” (ej segelbåt) när båten väger 1,6 ton? Eller menar du att vikten spelar mindre roll?

 89. Fredrik P

  Färre skeptiker glädjer chefen för FN:s klimatpanel
   

 90. L

  Så mycket som IPCC ljugit hittills kan man förstås dra till med att det blivit färre skeptiker. Själv har jag bara hört att det blir fler. Många fler.

 91. AOH

  AndersL # 78
  Du tycks vara rätt  godtrogen som påstår att IR-backradiation är mätbar. Dina referenser visar väldigt mycket anknytning till IPCC och deras teser..
  Den enda utstrålning som finns är avsaknaden av objektivitet.
  Läs igenom referenserna  än engång och begrunda om du tycker dessa är det stora beviset.
  PHILIPONA
  “The Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) confirmed concentrations of atmospheric greenhouse gases and radiative forcing to increase as a  result of human activities.”
  “The resulting uniform increase of longwave downward radiation manifests radiative forcing that is induced by increased greenhouse gas concentrations and water vapor feedback, and proves the ‘‘theory’’ of greenhouse warming with direct observations.”
  EVANS
  “One of the most pressing environmental issues encountered in this present century is that concerning the global warming of the earth’s surface.”
  “The data is based on models by Dickinson and Cicerone (1986) and those which are included in the IPCC report (IPCC, 1990).”
  “The pre-industrial and current concentrations of gases used in the flux calculations were taken from IPCC, 1990.”
  IPCC, 1994: IPCC, 1995: IPCC, 2001:
  NATURE
  Changes in the Earth’s greenhouse effect can be detected from variations in the spectrum of outgoing longwave radiation which is a measure of how the Earth cools to space and carries the imprint of the gases that are responsible for the greenhouse effect

 92. Labbibia
  Vikten spelar endast roll för accelerationen NewtonII F=ma
  På Min gamla Smuggler 28:a gav 400W 1,12 knop mot en svag vind och 1,18knop med…
  Den var inte byggd för låga farter, som att trycka en spånplatta på tvären genom vattnet.
  Min nuvarande Flipper 630 (mycket svagare V-botten) gör ca: 3knop med 3hk eller 2200W. (nog lite mindre ty den drar en bra bit under 1L/tim i aningen under 3 knop)
  Jag åker ofta i bara 2 knop, det passar mitt djupdykande Wobbler bäst, då drar inte Mercuryn någon bensin… jag får stanna då och då för att tömma ur tanken….. 🙂
  Jag har en 6hk 4-takt Mercury, som jag ljuddämpat extra, monterat in generator i och byggd om en gammal autopilot.
  Autohelm med sladd frärr och ingång för kompjutter och positionsinstrument (på den tiden jag köpte den till en annan båt hade jag ett positionsinstrument som pejlade på DECA radiobojar, det var före GPS).
  Det var den båt jag byggde om för bottenundersökning, då Sverige skulle ha en gasledning till Finland, så ändrade sig regeringen (som vanligt var det nog ett av sveriges dyraste parti, C, som drev på S-regeringen, kanske antimiljö partiet var med då?)
   
  Hur mycket kostade Fäldin´s märkliga kärnkraftsbeslut?
  De fick inte dras fjärrvärmeledningar ty då skulle vi bygga fast oss i ett kärnkraftssamhälle, så fjärrvärmen eldades med kol, jag minns kol leveranserna till fjärrvärmeverken in på 90-talet.
  Det drivs väl fortfarande med kol?
  De som eldar mitt i stan har pratat om trycksatt förbränning och CO2-avskiljning, (KTH och Siemens?)men jag tror inte de lyckas, så stockholmarna får leva med de luftbesvär Fårbjörn skapat. (svavel och sot)
  Vilka var drivande bakom Barsebäck?
   
  Allra dyrast har såklart socialdemokraterna varit.
  Deras anställningslagar från tidigt 70:tal måste kostat många många tusen miljarder samt ett extremt lidande, då människor inte vågar byta jobb och arbetsgivare tvingas behålla personal som inte passar in.
   
  Hur många blev förtidspensionerade av det?
  Hur många långvarigt sjukskrivna?
  Hur många rättshaverister?
  Hur många företag som inte vuxit, för att slippa anställda?
   
  I välmening kan politiker skapa mycket lidande.
  Samma med u-hjälp och invandringspolitik.
   

 93. Anders L.
  Jag tror inte du förstår.
  IR-mätningar som visar samma moln och regnfria atmosfär, med samma mark och atmosfärs temperatur men varierande CO2-halt.
   
  Det finns en amerikan som ägnat sig i 25 år att mäta just sådant.
  Det ger den värden som även Håkan Sjögren beräknar teoretiskt, d.v.s. halva den effekten som David Achers modtranprogram visar.
  Inte konstigt att inget temperaturspår från hela fossilepokens CO2-utsläpp upptäckts.
   
  Kanske dax att åsiktskonvertera?

 94. ThomasJ

  Uno K #56: Nja, soup = soppa [grönsaks, t.ex.], soap = tvål [Barnängens t.ex.] och det var ingen ’soppa’ i det badkaret – såvitt mig bekant iaf. 🙂
  Det ska ju rimma lite oxo, si?
  Mvh/TJ

 95. Lars C

  Gunnar Littmark
  Mitt sista inlägg of topic. Jag lovar.
  Min tanke ang ”””klimatsmart”” (kunde inte låta bli) båt är en 10 m lång kombinerad segel och motortrimaran med ett enda segel på ostagad rullmast av kolfiber . Den har elutombordare och är nerlusad med solceller. Elutombordaren ska vara byggd för att kunna användas som generator under segling om man så önskar. Den ska givetvis ha elektrisk tilt och seglet ska kunna hanteras med en fjärrkontroll. Precis som sidoskroven som ska kunna dras in med en knapptryckning så att båten går in på en normal båtplats. Varför är båtbranschen så konservativ? Idag har vi all teknik som behövs för att slippa dra i snören. Jag är inte intresserad av de topprestanda som dagens seglingsmaskiner har.
  Jag vill bara kunna förflytta mig mig tyst inom intervallet 10-15 knop utan större besvär och kostnad, lika bra med segel som med motor.
  Ett litet bensindrivet elverk får stå för reservkraften. Ska aldrig behöva användas.

 96. Lars C

  ”lika bra med segel som med motor.”
  Inte lika fort. Seglet kommer att ge mer i tjänlig vind.

 97. S. Andersson

  Gunnar L @92: Du drabbas emellanåt av en otrolig klarsynthet. Jag höjer på hatten. Särskilt det där om de såssialdemokratiska trygghetslagarna som gör att folk klamrar sig fast vid sina jobb fastän de är olyckliga. Rena DDR-varianten.
   
  Dessutom har jag också en liten elsnurra till min gamla Stortriss numera. Funkar fin-fint. Du har f ö också rätt med det där om att accelerationen främst hänger ihop med massan. Det lärde jag mig med min första bil som var en Renault 4 med 26 hästar. Men jag var i regel först iväg vid rödljusen i alla fall. Men som sagt berodde det på att bilen bara vägde 700kg eller nåt.

 98. UnoK

  ThomasJ:
  Tja, jag trodde ju att Du kanske skulle upptäckt ”soul”…

 99. ThomasJ

  UnoK #98: Tack! Attans oxo att jag har så svårt att lägga den korrekta stavningen av ’soul’ på minnet… shoot!  🙂
  ’Sula’ é ju verkligen malplacerat..
  Mvh/TJ

 100. AOH

  AndersL
  När du fick veta av både mig och andra att dina referenser # 78 om backradiationmätning inte var så mycket att hänga i julgran kommer jag än en gång tillbaka till # 9 där du säger:
  ( och inte litar på vad atmosfärfysikerna säger )

  Redan under TP:s tid tipsade jag om att läsa lite mera termofysik vilket ni fnyste åt med ”pseudovetenskap”
  Läs http://freenet-homepage.de/klima/backrad.html med senaste komplettering Juni 2009, så har du kanske lite lättare att åsiktskonvertera som Gunnar Littmarck # 93 föreslog dig.
  OBS – denna rapport baserar inte på tidigare IPCC-modeller

 101. Lars C segelbåtägare är de mest konservativa som finns.
  Du pratar om en modern Ljungströmmare, det var minsann en båt långt före sin tid.
   
  Jag har med funderat på och haft elektriska utombordsmotorer.
  Fördel: de går att fälla upp, är billiga, tysta och effektiva (samt har numer inbyggd autopilot).
   
  Men de funkar inte som generatorer.
   
  Det gör däremot OZ marines permanentmagnetmotor.
  Med foldingpropeller duger det kanske, jag tänker mig en ledad axel som fälls upp, mellan maskinerna eller en på var sida.
  Upp under badbryggan då de inte används.
   
  Jag tror faktiskt att jag kommer segla fortare än de flesta segelbåtar på 10m, i vart fall på undanvindar, då ett parasail kan vara obegränsat stort och lyfta båten samtidigt som det drar.
  Åka ljudlöst på el i 7knop eller vråla fram i hundra knop.
   
  Allt detta med 6 kojplatser akterruff toalett och dusch samt mycket lägre pris en elnimbus…
  Men det beror på att jag räknar mitt konstruktions och bygg arbete som gratis… på sudoku kontot, samma sak fast roligare.
   
  S.Andersson. stortriss är en mycket trevlig båt.
   
  Min äldsta dotter hade en som jag seglade med ibland, jag hade då en av de största triss….hm Magnum??? och en trissjolle att leka med, på segelbåtssidan, en gammal bräda med.. men den var inget märkvärdig.
  Trotts alla flytetyg jag hade med motorbåtarna, var det en av de tre kanoterna aldrig kanadensaren, då inte det var ren lek med småbarn, jag använde mest, den har jag här i Norge nu.
  typ 10kg 51cm bredd… den ska pensioneras och hamna i ett innertak, med sittbrunnen neråt.
   
  Trissjolle är jag uppväxt med, den är helt rätt att lära sig segla med, då den har fock spinnaker stor och planande skrov.
  Centerbord och roder fälls upp med för det avsedda tåg eller spontana grundkänningar.
   
  Jag brukade som 10:åring ligga i fören och sköta allt med linarrangemang… i typ…2-3m/s efter stränderna stirrande mot botten och enstaka nyfikna abborrar som visade sig genom tångskogen.
   
  Fy nu hör jag måsarna och känner tjärdoften, längtan blir allt starkare med åren.

 102. Vill ni roa er med då klimatoroade slåss?
  Neuclear green (nästan) mot WWF´s lögner.

 103. AOH

  AndersL
  Adressen strulade i  min kommentar # 100
  Här en rättelse :
  http://freenet-homepage.de/klima/backrad.htm

 104. Anders L

  AOH #103,
   
  Heinz Thieme är självfallet en internationellt erkänd storhet i contrarian-kretsar, och är ambitiös när det gäller att skriva pseudovetenskap.
   
  Såvitt jag förstår ogillades mina länkar pga att IPCC har refererat till dem. Okay. Det finns inte mycket jag kan göra åt det.
   
  Skeptiker accepterar ju i allmänhet alla argument rörande klimatvetenskapliga frågor utom följande:

  1) Nothing that was recorded by instruments such as weather-stations, ocean buoys or satellite data. Since all instruments are subject to error, we cannot use them to measure climate.
  2) Nothing that has been corrected to account for the error of recording instruments. Any corrected data is a fudge. You must use only the raw data, which is previously disqualified under rule #1. Got that? OK, moving along…
  3) Nothing that was produced by a computer model. We all know that you can’t trust computer models, and they have a terrible track record in any industrial, architectural, engineering, astronomical or medical context.
  4) Nothing that was researched or published by a scientist. Such appeals to authority are invalid. We all know that scientists are just writing these papers to keep their grant money.
  (Från Larvatus Prodeo, en australiensisk blogg.)

   

 105. Christopher E

  Anders L #104:
  Tack för det citatet, som ju än en gång bekräftar hur okunniga många alarmister är…
  Och trots detta försök till ironi på den australiska bloggen, är det ju för lite mer kunniga uppenbart att det är just hårddata som sänker klimathotshypotesen, och klimatmodeller som bevisligen inte klarar att replikera verkligheten.
  Och då är ju allt alarmisterna har kvar missuppfattningar och hånfullhet som ovan. Bara att beklaga.

 106. AOH

  AndersL # 103
  ”Såvitt jag förstår ogillades mina länkar pga att IPCC har refererat till dem. Okay. Det finns inte mycket jag kan göra åt det.”
  Tillåt mig att skämta lite. Du skriver “ Såvitt jag förstår” – håller du redan på att åsiktskonvertera som Gunnar Littmarck föreslog dig?
  Men nu till allvaret. Du skriver ”Skeptiker accepterar ju i allmänhet alla argument rörande klimatvetenskapliga frågor utom följande:
  ……….
  4 . Nothing that was researched or published by a scientist.
  Är det inte forskare och vetenskapsmän / kvinnor som är upphovet till de fysikaliska och matematiska lagar som H. Thieme hänvisar till?
  The phenomenon of “atmospheric backradiation” is presently advanced as an explanation of thermal conditions on Earth, and as the basis of some statements about climate change.  However, scientific evaluation in strict accord with the laws of physics and mathematics suggests that “atmospheric backradiation” is physical nonsense.
  An assessment conducted in the light of the Second Law of Thermodynamics and the principles of vector algebra of the key greenhouse theory concept of “atmospheric backradiation” suggests that it is simply a mirage.  The only “Backradiation Phenomenon” that needs explaining is how this physical nonsense maintains its place in numerous earth sciences textbooks at both school and university level.
  Om du nu är så förstående som du utger dig och till skillnad från oss skeptiker accepterar vad andra har forskat i för så är det väl den lättaste saken I världen att övertyga oss andra om var Thieme har fel och var dina referenser har rätt.

 107. AOH  … jag tror aldrig att du kommer få Anders L att själv föra fram något skarpt argument rörande det vi diskuterar.
  Antingen blir det på nivån ’CO2 är en växthusgas även efter 1998) eller blir det avskrifter (eller copy-paste) ur något annat AGW-forum.
  Ingen enda gång har han lyckats bemöta eller ens beröra vad andra anför mot sådant som han vill h¨ålla för ’den heliga skriften’ …

 108. AOH

  AndersL
  Ett tillägg när du nu förhoppningsvis förbereder dig för motargument om ”back radiation”
  Hos NASA saknas  detta för  ”globens uppvärmning” viktiga fenomen numera vilket nämndes i Thieme:s  rapport.
   
  http://eosweb.larc.nasa.gov/EDDOCS/radiation_facts.html

 109. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A  Jönsson
  Klimatet har alltid förändrats i den ena eller den andra riktningen   vad     gäller temperatur  och livsformer allt ifrån tropiska skogar ända upp på Spetsbergen (Carbon)  till olika cykliska istider under kvartär tid,  OBS  på båda halvkloten.
  Teorierna om att människorna nu  i nämnvärd grad  kan    styra klimatet är hybris. 
  Vad vi borde fokusera på är luftföroreningar,  inte CO2 som är det organiska livets primära byggsten. 
  Olika arter och livsformer inom flora och fauna har under tidevarvens gång alltid avlöst varandra.  Någon statisk relation mellan olika arter  och livsformer   har aldrig funnits.
  Varför  utgår man nu ifrån att man kan kontrollera klimatet och dessutom åstadkomma ett sådant  konstant förhållande ??? 
  Och varför tror man att detta är önskvärt ?
  Kjell-A  Jönsson