Nu blir präster politiker

church31
Det är visst inne med att byta yrke. Meteorologer blir präster och präster blir politiker. I dagens DN ägnar ärkebiskop Anders Wejryd flera spaltmeter åt sina tankar kring klimatförändring och regeringens oförmåga att ta tag i problemet.
”Trots att många kraftigt underskattar vårt bidrag till klimatförändringen, anser fler än sex av tio att Sverige och andra rika länder bör ta ett större ansvar för att minska utsläppen än fattiga länder. Det visar en ny undersökning som Svenska kyrkan låtit göra.”
Ursäkta mig, men sedan när har Svenska kyrkan börjat göra opinionsundersökningar som rör frågor utanför deras eget verksamhetsområde? Vad har koldioxidutsläpp med gudstro att göra? Mer än att de, om man tror på AGW-teorin, kan göra jorden till ett helvete?
Sex av tio svenskar anser att vi borde ta ett större ansvar för att minska utsläppen (enligt Svenska kyrkan).
”Detta borde ge vår regering råg i ryggen när den nu ska fastställa mål och inriktning för den svenska klimatpolitiken i den kommande klimatpropositionen. Sverige kan och bör minska sina egna klimatpåverkande utsläpp med 40 procent till 2020.”
Vad blir Svenska kyrkans nästa rekommendation? Att bränna oliktänkande på bål? En smärre överdrift, ja, men Anders Wejryd borde förstå att man inte bör blanda religion och politik.
Naturligtvis är detta ett utspel inför det kommande Interfaith Climate Summit i Uppsala, det ekumeniska klimatmötet vars mål är att lägga fram ett gemensamt klimatmanifest att presenteras på FN:s stora klimatmöte i Poznan, Polen. Anders Wejryd avslutar med följande ord:
”Klimatfrågan kräver genomtänkta, kloka och gemensamma åtgärder. Inte minst våra västerländska samhällen måste genomgå en dramatisk omställning de närmaste decennierna. Andliga ledare är beredda att komma överens och visa vägen för att skapa hopp och positiva vardagsnära förebilder. Det ankommer på de politiska ledarna att göra detsamma.”
Snälla ärkebiskopen, håll dig till ditt eget område. Visa oss gärna vägen till Gud, men låt bli att undervisa oss om sådant som inte är upptaget i de tio budorden. Och vill du att kyrkan ska göra något för att minska CO2-utsläppen så rekommenderar jag att skrota stearinljusen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jag tycker att Wejryd mera ska oroa sig över att det bara var 62% som tyckte att Sverige och rika länder ska ta ett större ansvar …
  Men frågeställningen var ju helt galen.
  Så här var frågan formulerad:
  ”Anser du att Sverige och andra rika länder bör ta ett större ansvar för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, jämfört med fattiga länder?” eller ”Anser du att rika och fattiga länder bör ta ett lika stort ansvar för att minska utsläppen?”
  Kyrkan borde kanske ha frågat så här:
  ”Anser du att Sverige och andra rika länder bör ta ett större ansvar för att utveckla effektivare energianvändning och ny teknik, jämfört med fattiga länder?” eller ”Anser du att rika och fattiga länder bör ta ett lika stort ansvar för att utveckla effektivare energianvändning och ny teknik?”
  Och troligen hade alla normalbegåvade, d v s betydligt fler än 62% svarat att länder med resurser måste driva utvecklingen…

 2. Jonas B

  Något gott kan det föra med sig att kyrkan engagerar sig.
  Det kanske blir tydligt att det mest är religion det handlar om.

 3. Henk

  Ledsen Maggie, men fattar ingenting av vad du skriver. Det konstiga vore väl om kyrkan inte brydde sig om ifall människorna förstör världen? Som jag tänker så ska kyrkan försöka att värna om det som är gott, eller är det jag som har missat något?

 4. Henk: 1. Människorna förstör inte världen. På vilket sätt menar du att vi förstör den?
  2. Kyrkans roll är att värna om vår tro, inte regnskogar och atmosfären. Sådant har vi myndigheter till.

 5. Henk

  maggie: miljöförstöring är att förstöra världen. Det är människorna som står bakom miljöförstöringen. Att säga att bara vissa myndigheter får värna om miljön ser jag som ytterst problematiskt. Vi behöver alla värna om miljön, du, jag, företag, organisationer men även kyrkan. Klimatfrågan är viktig, alla behöver engagera sig i denna. Visst ska kyrkan predika om tro, men det förutsätter ju att det finns en värld att predika i.

 6. sven nilsson

  Påven, Guds företrädare här på jorden, har en sund syn på klimathysterin!
  The Pope Condemns the Climate Change Prophets of Doom
  Written By: Simon Caldwell
  Published In: The Daily Mail (London)
  Publication Date: December 11, 2007
  Publisher: The Daily Mail (London)
  World News Section
  The Daily Mail (London)
  Wednesday, December 11, 2007
  Pope Benedict XVI has launched a surprise
  attack on climate change prophets of doom,
  warning them that any solutions to global
  warming must be based on firm evidence
  and not on dubious ideology.
  The leader of more than a billion Roman
  Catholics suggested that fears over
  man-made emissions melting the ice caps
  and causing a wave of unprecedented
  disasters were nothing more than
  scare-mongering.
  The German-born Pontiff said that while
  some concerns may be valid it was vital that
  the international community based its
  policies on science rather than the dogma of
  the environmentalist movement.
  His remarks will be made in his annual
  message for World Peace Day on January 1,
  but they were released as delegates from all
  over the world convened on the Indonesian
  holiday island of Bali for UN climate change
  talks.
  The 80-year-old Pope said the world needed
  to care for the environment but not to the
  point where the welfare of animals and
  plants was given a greater priority than that
  of mankind.
  ”Humanity today is rightly concerned about
  the ecological balance of tomorrow,” he said
  in the message entitled ”The Human Family,
  A Community of Peace.”
  ”It is important for assessments in this
  regard to be carried out prudently, in
  dialogue with experts and people of wisdom, uninhibited by ideological pressure to draw
  hasty conclusions, and above all with the aim of reaching agreement on a model of
  sustainable development capable of ensuring the well-being of all while respecting
  environmental balances.
  ”If the protection of the environment involves costs, they should be justly distributed, taking
  due account of the different levels of development of various countries and the need for
  solidarity with future generations.
  ”Prudence does not mean failing to accept responsibilities and postponing decisions; it
  means being committed to making joint decisions after pondering responsibly the road to be
  taken.”
  Efforts to protect the environment should seek ”agreement on a model of sustainable
  development capable of ensuring the well-being of all while respecting environmental
  balances”, the Pope said.
  He added that to further the cause of world peace it was sensible for nations to ”choose the
  path of dialogue rather than the path of unilateral decisions” in how to cooperate responsibly
  on conserving the planet.
  The Pope’s message is traditionally sent to heads of government and international
  organisations.
  His remarks reveal that while the Pope acknowledges that problems may be associated with
  unbridled development and climate change, he believes the case against global warming to
  be over-hyped.
  A broad consensus is developing among the world’s scientific community over the evils of
  climate change.
  But there is also an intransigent body of scientific opinion which continues to insist that
  industrial emissions are not to blame for the phenomenon.

 7. Henk: Det är en sak när prästen i predikstolen säger att vi bör ta hand om vår miljö och en helt annan när kyrkan går ut och talat om för politikerna vad de bör göra.

 8. Henk

  maggie: fast vitsen med en demokrati är ju ändå att man får ifrågasätta politiker och bilda opinion. Om det nu finns forskning som tyder på att miljön tar skada så får man ju hoppas att det inte bara är kyrkan som bildar opinion. Dessutom lägger ju ärkebiskopen en rättviseaspekt i klimatfrågan, tredje världens resurser sugs ut av västvärlden, vilket gör att västvärlden lever gott. Men det skulle aldrig gå att höja tredje världens standard till vår nivå för då skulle jorden resurser ta slut direkt. Miljöproblemet är alltså nära kopplat till orättviseproblematik. Om kyrkan inte reagerade mot detta utifrån sitt kristna budskap om att värna om den fattige så får man ju fråga sig om kyrkan ens tror på sitt eget budskap. Kyrkan ska inte vara kopplad till den samhälleliga makten, men som en profetisk röst som påtalar missförhållanden kan den ha en viktig funktion tror jag.

 9. Erik

  Jag har ytterst lite över för religiösa människor i allmänhet och kristna i synnerhet. Dock har den här prästen rätt då han säger att svenska folket (och regeringen) är alldeles för tafatta när det kommer till miljöproblemen. Självklart ska I-länderna gå först och självklart ska vi försöka vara ledande inom området.
  När det gäller påven så kan jag ju inte säga annat än att han bevisar vad kristendomen handlar om – ren, skär idioti.

 10. L

  Med tanke på att vi ännu inte sett några klimatförändringar som går att härleda till våra koldioxidutsläpp, är det lite förvånande att Wejryd använder alla dessa nya ord, dessutom ofta i bestämd form? Tycker att han låter som alla andra alarmister som hämtat sin information genom att läsa tidningsrubriker…
  klimatproblemen
  klimatpåverkande
  klimatförstörelse
  klimatrådslag
  klimatförändringen
  klimatpolitiken
  klimatpropositionen
  klimatförhandlingarna
  klimatavtal
  Klimatkrisen
  klimatångest
  klimatmöte
  klimatdebatten
  klimatbelastningen
  klimatfrågan

 11. arga gubben

  Gud och präster spår
  men solen ändå rår

 12. bengan

  Jag tror du har missuppfattat en del Henk. Att vi är rika beror inte på att andra är fattiga. Finns ingen koppling däremellan. För bara 100 år sedan hade vi inkomster som den bättre 3:e delen i afrika har idag. Inte har afrikanerna blivit fattigare under denna tid. Tittar du på Gapminder kan du se vad som hänt de senaste åren. I stort sett alla länder har blivit rikare. Vi är inte rika för att västvärlden suger ut några andra länder.
  Vad gäller miljön har den inte varit bättre än idag i sverige. Titta på naturvårdverkets hemsida. Idel sjunkande utsläppssiffror. Man talar om att öka torskfångstkvoter idag. Inte beror det på någon sämre miljö för torskarna.
  Det finns massor att göra och tänka på för miljön, men någon domedagpredikande behövs inte vad gäller den heller.

 13. Steve

  Uppsala?  Domkyrkan?  Hänger fortfarande ikonen kvar där – den om det första nattvardsfirandet, där Kristus är iförd diskret klänning och har pumps på fötterna, och där aposteln i förgrunden sitter och myser i behå och korsett?  Både fru domprostinnan och herr ärkebiskopen försvarade ivrigt detta genomkristliga konstverk, när det begav sig.
  Det är nog en aning problematiskt att sitta som ärkebiskop i en sådan miljö.  Det tryggaste är förstås att flyta med strömmen. Bli en ”profetisk röst” som varnar för sådant som hotar vår framtid… Kvävande koldioxid, och sådant otäckt industriellt.  Vi måste bli mer andliga!  (Ja inte kristliga, förstås. Det menar inte biskopen alls.) 
  ”Rättviseaspekten” är viktig också!  Somalier, afghaner, Bin Laden himself – alla dessa små och svaga som trycks till marken av västvärldens hårda lönsamhetskrav… De måste få hjälp från oss!

 14. Mats Frick

  Maggie – Om reklamare får skriva debattartiklar i får väl biskopar göra det. Eller ska vi kritisera dig för att du avviker från din mission att skapa efterfrågan för varor och tjänster?

 15. Mats Frick
  Det opassande vore väl om Maggie som ledare/representant för en organisation för många reklamare skulle hävda att hon uttalade sig genemsamt i dessas namn. Men det gör hon ju inte!
  Däremot är det opassande att företrädare for organisationer eller myndigheter uttalar sig i frågor där den organisationen inte alls har någon egen eller tydlig eller gemensam ståndpunkt, eller den saknar mandat att ta ställning.
  Tyvärr ser man sådant i alldeles för stor utsträckning. Tom Amnesty har låtit sig uttnyttjas till att ta politisk ställning, snarare än deras uppdrag att värna mänskliga rättigheter. Förbannat trist.
  Att kyrkan drabbas av medlemstapp om deras högsta företrädare börjar låta som partipolitiker stör mig inte direkt, men det finns många organisationer som fyller riktiga och viktiga funktioner, och dessa tar avsevärd skada om organisationerna dessutom väljer sida i politiskt kontroversiella frågor (tom om dessa frågor rör den egna intressesfären)

 16. Erik: Det lustiga är att vi ÄR ledande på miljöområdet.

 17. Mats Frick: Jonas N tog orden ur munnen på mig.

 18. henk

  bengan: i vilka länder ska de fattigaste länderna förlägga sin produktion för att få mer kostnadseffektiva tillverkningsprocesser, så att deras välstånd kan komma upp på vår nivå? Att miljön i Sverige är bra är fantastiskt, det ska vi glädja oss åt. Nu är vårt jobb att andra länder ska få lika bra miljö. Jag förstår inte riktigt varför det skulle vara så fult att jobba för en bra miljö, kanske är det jag som är osmart.

 19. Ännu ett tecken på att klimathysterin är en religion och inget annat. Att en företrädare för kyrkan, som i tvåtusen år förtryckt människans förnuft, skulle komma med något förnuftigt att säga är ju inte direkt sannolikt i den här frågan heller. Wejryd borde fortsätta tro på sina talande buskar och gamla sagor.

 20. Ingemar

  Kyrkan – religion – klimat. Självklart hänger det ihop, särskilt som klimatforskningen upphört att vara en vetenskap och glidit över till det religiösa området. Kyrkan ser helt enkelt klimatforskningen som en konkurrent om själarna, och det gäller därför att ligga på framkant och försöka assimilera klimatreligionen som en del av den kristna tron. Jag ser inga motsättningar för en opportunistisk organisation som Svenska kyrkan.
  På Gallileis tid så hade kyrkan (dvs, den vi idag kallar katolsk) begått misstaget att kanonisera den Aristoteliska läran att solen rör sig kring Jorden, universums centrum. Svenska kyrkan verkar idag göra om samma misstag att ta ställning i vetenskapliga frågor.

 21. Steve

  ”kyrkan, som i tvåtusen år förtryckt människans förnuft..” Käre ’Skeptiker’ — kan du visa fram en enda någorlunda modern filosof som anser att denna vår tillvaro har en reell mening?  (Och försök inte med någon hel- eller halv-katolik!)  Kan du det?  Nej!  Det finns ingen djupare sanning i eran gudlösa värld.  Det är därför man har kunnat sälja i stort sett vilken galenskap som helst till er, framför allt förstås det där om kommunismen som allas vår sanna gemenskap.  Och idag AGW-fånigheterna, som kanske trots sin ihålighet ändå ger oss det genomreglerade, genomkontrollerade samhället av kommunist-typ.  Finns det ingen objektiv sanning så blir det nämligen den starkaste gruppens tolkning av verkligheten som vinner.  Den grupp som får stöd från Murveldalen, alltså.

 22. Labbibia

  Märkligt……..
  En biskop uttalar sig i klimatfrågan, och plötsligt blir Maggies blogg full av folk som talar i tungor?

 23. Mats Frick

  Jonas N och Maggie – Hmmm, håller med till del. Wejrud påstår dock ingenstans att han uttalar sig å kyrkans vägnar utan snarare som individ. Å andra sidan står han som organisatör för någon slags klimatevent. Å ytterligare andra sidan gjorde Peter Stilbs samma sak med sitt seminarium. Var går gränsen… undrar liksom.

 24. Thomas

  ”Skeptikern”, är du lika pigg på att kalla din sida, klimathotsförnekarna för en religion för du har många religiösa på din sida? Vad tycker du om Spencer och McKitrick när de i ett dokument riktat till kristna fundamentalister jämför IPCC:s position med Darwinismen?

 25. bengan

  Varför ska produktionen förläggas någon annanstans? I över 100år har vi byggt upp och förädlat vår industri i sverige. Det kan även idag fattiga länder göra. Se på kina som tredubblat sina inkomster/person de senaste 10 åren. Vietnam som fördubblat sina inkomster/person under samma tid. Gäller i nästan alla länder, i olika omfattning, där man ej haft krig eller diktatur.
  Gå in på Gapminder.org.
  Att arbeta för bra miljö är viktigt och gärna globalt.

 26. Steve

  Labbibia, Din sort – den gudlösa – håller på att dö ut, här i landet.  Och ersättas av människor som faktiskt tror på Gud, i någon mening.  Survival of the fittest, och allt det där, för att nu citera ur dina heliga skrifter.  Självklart, egentligen.  Vart fjärde litet påbörjat barn tas avdaga, här i landet…

 27. TV4 Fakta sände ikväll dokumentären Klimatmysteriet.
  Varken klimatbluffen, klimatsvammel, moderna myter eller denna blogg har tipsat om detta. Fy på er! 😉
  Klimatmysteriet
  Dansk dokumentär från 2008. Den danske forskaren Henrik Svensmark har en alternativ teori om klimatets förändringar. Genom rymdstrålning och solaktivitet påverkas molnbildningen i atmosfären och i förlängningen klimatet. Dessa rön har skaffat Svensmark många fiender i vetenskapssamhället, men också bidragit till att förändra synen på orsak och verkan i klimatförändringarna.

 28. Kyrkan ska inte ta partipolitisk ställning. Men måste utifrån sitt uppdrag delta i den politiska debatten.
  Om vi tror att Gud skapat vår värld blir den logiska följden att vi vill värna den. Därav kyrkans miljöengagemang som inte är nåt nytt, men det har kanske inte stått i fokus tidigare.
  Det finns fler frågor… ofta sociala… där kyrkan oxå säger sin mening. Vilket oxå är en följd av evangeliet och den kristna människosynen.
  Det innebär inte att politikerna därmed skulle vara skyldiga att fatta beslut byggda på kyrkans åsikt. Men säga sin mening måste även kyrkan få göra.

 29. Labbibia

  Steve:
  Jag ser att du fortsätter att tala i tungor?
  Om jag tolkar dig rätt så menar du att religionen är på frammarsch igen, även i Sverige? 
  Ja du har säkert rätt. I det alltmer fördummade samhälle som kallas Sverige, så kommer säkert fler och fler att bli religiösa.
  Jag antar att du menar vetenskap när du skriver…..”Survival of the fittest, och allt det där, för att nu citera ur dina heliga skrifter.”
  Ja, vetenskapen är helig för mig, den har till skillnad från religionen fått bukt med  många dödliga sjukdomar, svält, fattigdom, och annat elände.
  Mvh Labbibia

 30. Börje

  Labbibia
  Du glömde visst att nämna klimatvetenskapen i FN:s regi, den ädla vetenskap som räddar vicepresidenter från millionärskapets fruktansvärda umbäranden genom att göra dem till milliardärer.

 31. Johnny

  Ja men herregud… Kan inte de teistiskt religösa lämnas utanför denna debatt. Räcker det inte med att båda sidor, för det har ju tyvärr blivit två sidor, kör med politiska argument. Ska det även köras med religösa argument nu?
  Först och främst är ju detta en vetenskaplig fråga och som sådan har den inget som helst med vilken livsåskådning man valt, eller blivit uppfostrad i. Att det sedan blir en politisk fråga när man väl bestämt sig för att ingripa och förändra något är ju helt begripligt, konstigt vore annars. Men inte ens då bör religionen komma in i bilden ty den ska varken beblanda sig med vetenskapen eller politiken. Tro det gör man i kyrkan eller hemmet.
  Jag kan ha förståelse för politiskt aktiva som tror att de måste vara med och påverka, att det är ett allvarligt hot vi står inför som måste åtgärdas. Vi skulle inte ha de samhällena vi i dag har om det inte vore för våran handlingskraft och samarbetsförmåga som människor. Hade vi inte intresserat oss för viktiga frågor och försökt påverka våran situation hade vi nog knappast haft möjlighet att debattera på forum av detta slag, Steve & CO: kunde haft en ”vikig” roll som samhällsbyggare och vi hade knappast haft demokrati och bedrivit forskning på i stort sett allt som det går att forska på. För det är ju så att trots att de som köpt CO2 hotet rakt av får otroligt mycket mer utrymmer i media och mycket mer forskningsanslag och för tillfället har politikernas uppmärksamhet om de nu inte till och med själva är politiker. Trots detta så finns det ju hopp för oss som tror annorlunda, inte valt sida ännu eller helt enkelt vill veta mer. Detta hopp skulle troligtvis inte finnas om religionen fick vara med och bestämma.

 32. Peter,
  Klimatmysteriet går i repris på TV4-Fakta
  Söndag 30 november 2008 18:00 (R)
  Info här: http://www.tv4.se/1.627605

 33. Peter Stilbs

  Jag missade också Klimatmysteriet – hamnade av en slump mitt i programmet, efter en långfilm. Såg ca 10 min – verkade mycket bra. Speciellt intressant var att höra Svensmarks kommentarer till
  hur deras upptäckter och teorier bemöttes av ”vetenskapssamhället” – mycket fientligt – vilket förvånade (?)honom. Bert Bolin hade som nämnts tidigare här på bloggen kallat dom ”oansvariga” – som framförde sådana saker [som stred mot den rätta koldioxidtron]. Bolin var i bild flera gånger.

 34. Labbibia

  Börje:
  Du glömde visst att nämna klimatvetenskapen i FN:s regi, den ädla vetenskap som räddar vicepresidenter från millionärskapets fruktansvärda umbäranden genom att göra dem till milliardärer.”
  Ja, jäklar……=)

 35. Gunnar Littmarck

  Klimatmysteriet finns på youtube
  Jag kollar nu.
  Den visades tydligen 30/9 i Sverige första gången.
  5 delar.
  http://www.youtube.com/watch?v=n1qGOUIRac0

 36. Gunnar Littmarck

  Fruktansvärt irriterande, efter 2.50 i andra delen får jag inte ner mer, nu när det är så bra….
  Får testa i gen i kväll.

 37. Ingemar

  Mycket intressant film om Henrik Svensmark och den Israelske astronomen Nir Shaviv. Jag tror att detta är första gången som Svensmarks teorier om molnbildning blivit populariserade för en bredare publik. Särskilt noterade jag hur hans skägg växte och grånade ju mer hans teori, empiriska data och experiment stötte på motstånd från etablissemanget inom klimatforskningen 🙂

 38. L

  Har för mig att jag sett den redan för ett år sedan..? Bra i alla fall.

 39. Thomas:  Så folk som har en annan åsikt än dig är klimathotsförnekare (ett fullkomligt absurt uttryck) och religiösa???
  Steve: Har inte kanalen. Får hoppas att någon lägger ut programmet på Youtube.

 40. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A  Jönsson
  Jag tillskrev,  både med brev och e-post,  per  2008 11 18  denne  ”Chefssvartkappa ”   Anders Wejryd och ställde en rad frågor .  Jag bad honom bl a  att definiera ett antal av de honnörsord som hans använder sig av.   Med rekommenderat brev av 2009 02 16  påminde jag honom  och bad honom dessutom i min egenskap av kyrkoskattebetalare att uppge vilka kostnader Svenska Kyrkan har haft för hans ”Interfaith Climate Summit”  i Uppsala dit  han kallat  ett antal religiösa ledare olika  religioner. 
  Frågan är av principiellt intresse eftersom flera sådana  kyrkomöten tydligen planeras.
  Wejryd säger sig också vilja  att Svenska Kyrkan företrädesvis investerar i företag där Al Gore sitter i styrelsen.
  Breven till Anders Wejryd kan beställas via 
  Kjell_Axel@Yahoo.se