Dagen

Guds elfte bud

Stefan Edman som skriver för den kristna tidningen Dagen reagerade kraftigt på P-O Erikssons inlägg i DI häromdagen och de stödjande kommentarer som lämnades till P-O. Edman citerar Sverker Martin-Löf: ”Objektivt finns det inga bevis för att koldioxidutsläppen är så skadliga som man framställer dem” och kommenterar på följande sätt: ”Ett mindre proffsigt yttrande om   →