”Den felaktiga tron att mer koldioxid i atmosfären gör jorden nämnvärt varmare för också med sig den för mänskligheten och civilisationen oönskade och djupt skadliga effekten inflation. Inget minskar så värdet på inkomster och sparande som inflation. Inget fördelar så om tillgångar från sparare till låntagare som inflation. Inget hindrar så fattiga länders utveckling som inflation.
Den helt onödiga manin att begränsa CO2-utsläpp skapar en hysterisk jakt på alternativ energi och alternativa bränslen. Det höjer priserna på mark och grödor, vilket i sin tur driver upp priserna på mat och andra förnödenheter. Därtill höjer helt onödiga CO2- och energiskatter ytterligare våra levnadskostnader och stjäl resurser från andra, verkliga och mer angelägna problemområden.
Tillsammans med högre priser på råolja skapar detta inflation världen över, som annars till stor del varit förskonad från denna välståndshotande plåga en längre tid. Högre matpriser i u-länder gynnar främst större jordbruk, medan fattigt folk får ännu sämre råd att köpa mat. För Sverige är läget parodiskt. Som ett av världens mest avlägsna, kallaste, mörkaste och glesast befolkade länder har vi som en av våra få konkurrensfördelar en riklig och billig elenergi. Men vi skjuter oss själva i foten genom straffskatt och för högt pris på denna energi.
Vår förnuftsvidriga energi- och klimatpolitik skadar det svenska folkhushållet. Världens lika kontraproduktiva klimatpolitik skadar den globala ekonomin i allmänhet och fattiga tillväxtländers ekonomi i synnerhet. Ansvariga politiker och ledare sitter löst när allt fler inser att det inte är mer CO2 utan mer solaktivitet som värmt upp jorden, att denna uppvärmning nu tycks ha upphört och att klimatet snarare blir svalare framöver. Då kanske vi kan återgå till att se CO2 som den ofarliga, för liv och växtlighet nyttiga gas den faktiskt är.”