folkpartiet

Folkpartiet på väg att svänga i energifrågan

SvT meddelar att Folkpartiet ogillar energimyndighetens (och Centerpartiets) starka fokusering på s.k. förnyelsebar energi: ”Är väldigt bråttom” ”Enligt Folkpartiets energipolitiske talesperson Eva Flyborg saknas ordentlig kompetens inom andra energislag. Nu kräver hon att myndigheten görs om i grunden – eller läggs ned. – Jag tycker det är väldigt bråttom, man borde gjort det här för   →

Fp vill skärpa reglerna för vindkraft

Mera tillnyktring på gång? FP:s partiprogramsgrupp föreslår att det ska bli svårare att få tillstånd att bygga nya snurror. – Vi skulle kunna spela en viktig roll för att få debatten att nyktra till lite grand. Det är för mycket symbolpolitik i det här politikområdet. Oron handlar om att natur förstörs men också om att miljöer   →

Sverige behöver nya kärnreaktorer

Energipolitisk talesperson (FP): Svensk industri kan inte vara beroende av om det blåser eller inte. Allianspartiernas energiöverenskommelse har gjort det möjligt för det nödvändiga generationsskiftet av svensk kärnkraft. Nu behöver Sverige en ny klok överenskommelse över parti- och blockgränserna. Läs Eva Flyborgs (fp) artikel på Newsmill  

Sverige ska åter bli en ledande kärnkraftsnation

Folkpartiet och industrin i gemensamt utspel: Kärnkraften måste åter få en strategisk roll i den svenska forskningspolitiken. 1.000 nya kärnkraftsingenjörer behövs. Under nästan 30 år har vi i Sverige agerat utifrån att kärnkraften ska avvecklas. Efter allianspartiernas energiöverenskommelse – som innebär att nybyggnad av kärnkraftsreaktorer tillåts på de platser där det redan finns reaktorer –   →

Folkpartiet om kärnkraft

Jag köper: ”För att det är billigt”, ”För att det är klokt”, ”För att säkra framtidens energibehov”, men ”För klimatets skull”? Nää…

Kasta inte bort pengarna på vindkraft

I Dagens Nyheter skriver folkpartisten Carl B Hamilton att förslaget om en vidare utbyggnad av vindkraften borde skrotas. Han framför följande: Vindgenererad el är i dag inte kommersiellt lönsam. Energimyndighetens förslag om att bygga ut vindkraften till 30 TWh vindkraft/år innebär att en närmast enorm ytterligare kostnad läggs på främst hushållens elräkningar. Att hitta tillräckligt   →

Alliansen har problem med spriten

Moderaterna och folkpartiet har hamnat på varsin sida i etanoldebatten. Igår sa en arbetsgrupp inom folkpartiet med bland annat klimat- och energitalesmannen Carl B Hamilton, att statliga subventioner av biodrivmedel och miljöbilspremien bör tas bort. I dag presenterar moderaterna på Dagens Nyheters debattsida, ett program med tolv punkter om fortsatta skattesubventioner på biobränslen, exempelvis etanol,   →