Fp vill skärpa reglerna för vindkraft

Fp vill stoppa
Mera tillnyktring på gång?
FP:s partiprogramsgrupp föreslår att det ska bli svårare att få tillstånd att bygga nya snurror. – Vi skulle kunna spela en viktig roll för att få debatten att nyktra till lite grand. Det är för mycket symbolpolitik i det här politikområdet.
Oron handlar om att natur förstörs men också om att miljöer som attraherar turister och inhemska besökare kan gå förlorade.
– ”Man kan tycka att naturvård är lite av en 1900-talsfråga, men det behövs en renässans för den. Naturvårdsintresset väger för lätt när besluten om ny vindkraft fattas. Vindkraftparker får inte inkräkta på skyddade naturområden och särskild hänsyn bör tas i kust- och fjällandskapen. Det här är ett ställningstagande som vi kommer att lägga fram för landsmötet”, säger Karin Karlsbro.
Det är nu alltså ytterligare ett parti i riksdagen som börjar nyktra till när det gäller klimat och vindkraft. Trenden är tydlig och positiv.
Samtidigt rullar Energimyndigheten på med sin remiss om utökade områden som riksintresse för vindkraft, där man tar ytterligare ytor i anspråk, 60 TWh på land och 30 TWh till havs. Tre gånger mer än planeringsmålet. Remissvar skall vara inne den 1/3. Föreningen Svenskt Landskapsskydd har reagerat och skickat in en skrivelse till Energimyndigheten som också kommunicerats i media.
I tex Skaraborg så innebär Energimyndighetens nya förslag att berget Billingen kan bli ett riksintresse för vindkraft med upp till 70 verk. Det innebär att man lägger vindindustriområden rakt ner i tre naturreservat. Något som jag uttalar mig kring i Radio Skaraborg.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Om alla politiker satte sig in i ämnet skulle dom inse att Sverige inte behöver ett enda nytt vindkraftverk. Dom som redan byggts skapar däremot arbetstillfällen när dom snart ska rivas…

 2. Börje S.

  I radio har vi åhört Øisten Löseth, chef för Vattenfall överdrivet försiktigt svara på intervjuaren Ci Holmgrens miljöpartistiskt vridna frågor. Stolleprojektet koldioxidlagring framstod som en realistisk lösning, vindkraftsgeschäftet fick aldrig någon genomlysning av de stora problem det ekonomiskt och miljömässigt ställer till med. 
   
  Inte ett ord som antydde minsta tvekan om CO2:s förmenta skadlighet. Øisten måste väl för höge farao vara ytterst medveten om hur det står till med bakgrunden till klimathotsbedrägeriet. När ska någon av alla de beslutsfattare som VET öppna käften?
   
  Och, såvitt jag kunde höra innan jag till slut stängde av, ingen förklaring om att det är beslutet om att dra in kärnkraften i Tyskland, som gör att brunkolskraftverk kommer att fortsätta att byggas i detta ”gröna” land.
   
  Och varför sätter SR till sina miljöfanatiker så fort någon med anknytning till klimathoteriet ska intervjuas? Varför inte den utmärkte lördagsintervjuaren Tomas Ramberg som brukar handha programmet?
   
   

 3. bom

  Tänk om de 100 miljarderna som brändes på Nuon i stället investerats i två nya, moderna och säkra kärnkraftverk. Existensen av mp tvingar våra politiker att förstöra pengar som borde ha gått till infrastruktur och vård och skola. Lägg därtill hur mycket har vi till dato kastat bort på odugliga vindkraftverk? Ansvaret vilar tungt på våra likaledes odugliga politiker. Gårdagens opinionsundersökning visar att mp nu rasat till 7,8%. Centern och kådisarna vardera 3,7%. SD de enda som har en klok energipolitik närmar sig 14%. Det blev rena katastofen för MSM när dom slutade moltiga om SD för att i stället gå in för en smutskastingskampanj. Dagens nyhet är att Kalmarsossarna valt Fru Mazetti till förstamajtalare. Det blir nog ett klavertramp till så korkat som hon agerat hittills! Hoppas näthatarna kan ge attan i fler klavertramp!

 4. bom

  PS Det har bland Nuonbortförklaringarna ofta sagts att ledningsgruppen i Vattenfall hårt drev köpfrågan. Min erfarenhet är uteslutande från börsnoterade företag och säger att när ledningsgruppen är all out för inköp av ett annat börsnoterat företag då har sagda ledningsgrupp redan investerat tungt via sina bulvaner i köpkandidatens aktier (väl medvetna om att kursen rusar för ett företag som levat farligt och sjunkit plötsligt får sitt värde åter när ett större solitt företag förvärvar det). Det gäller dock att inte torska för insiderspekulationen. Många familjeförmögenheter har byggts på detta sätt! 

 5. Frans

  Arise säger att förlusten 2012 uppgick till 16 MSEK. Om man kollar det egna kapitalet så har detta minskat med mer än 90 MSEK. Skillnaden beror på att kostnder tagits direkt mot egna kapitalet utan att redovisas i resultaträkningen. Hur kan revisorerna godkänna detta fusk?

 6. Iven

  Så länge som markägare kan få en trygg ersättning för mark som man upplåter till VKV och andelsägare i VKV erhåller lägre el-pris, är det svårt att skapa opinion för VKV-motståndet.
  Att FP vill bromsa vindkraftbyggen i skärgårdar (i Stockholms skärgård?) och fjäll-världen, (där Stockholmerna har sina vinterparadis?) är väl inte så överraskande, eftersom många VKV-förespråkare drabbas då i sin närmiljö. 
  Men hur blir det  i övriga Sverige, t.ex. i Skåne, där redan nu ett stort antal VKV förstör landskapsbilden, samtidigt som dessa VKV endast gynnar andelsägare och berörda markägare?

 7. Håkan Bergman

  Sverige just nu 284 MW vindel, hur mycket har vi installerat?
   
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Aktuell-situation/Kraftsystemet/
   
  Tyskland, installerat över 30 GW, producerar 160 MW, en halv procent, imponerande:
   
  http://tinyurl.com/d279k9v
   

 8. Rickard Berghorn

  Ja, det tycks finnas en tillnyktring i debatten. Men tyvärr 15-20 år för sent. De som hade koll på fakta och vetenskapshistoria begrep redan initialt att detta var en gigantisk ballong som väntade på att blåsas upp av politiska skäl.

 9. Ingemar Nordin

  Börje S #2,

  Men detta är väl ganska symtomatiskt för hur den offentliga debatten måste skötas idag: Inte ett knyst om att det hela vilar på en falsk vetenskaplig grund. Inte ett andetag som ifrågasätter det WWF och Greenpeaceinfiltrerade IPCC, eller miljöpartiet.

  Istället så tas beslut på en lägre, mer pragmatisk nivå: kanske lite mer kärnkraft, kanske FP vågar säga att naturvårdsintressena är viktiga. Hyckleriet är fullkomligt sanslöst, och ingen vågar tala ur skägget: S.k. ”förnyelsebar” energi är rena struntet. Och vindkraftsutbyggnaden bör stoppas. Så enkelt är det.

 10. Helge

  Tillnyktring? Får snarare känslan av att Folkpartiet kommer att gå in tyngre i klimatfrågor och förnybart i sitt nya program, dvs bli mer alarmistiska. Kanske styra vindkraftsbyggen lite mer än idag men inte stoppa subventionerna, tvärtom tycks de försvara dem.

 11. Börje S.

  #9 Ingemar
   
  ”Hyckleriet är fullkomligt sanslöst” 
   
  Jodå, hyckleriet hos de som driver frågan, men också den religiösa hållningen från de som utsätts för hyckleriet, vilket leder till att dessa inte hör eller ser eller tar till sig:
   
  ”Vi går med accelererande hastighet värmekatastrofen!”
   
  ”Inte enligt tillgänglig statistik, den säger att uppvärmningen i slutet på förra seklet har upphört!”
   
  (Tar bort fiingrarna från öronen) ”Temperaturerna skenar och havsnivåerna höjs med flera meter per årtionde!”
   
  ”Inte enligt tillgänglig statistik, se här: 1,6mm/år, det blir 1,6mm/deccennium!”
   
  (tar bort händerna för ögonen) ”Temperaturerna skenar, alla låglänta länder kommer snart att ligga under havsnivå, och väderkatastroferna ökar okontrollerat!”
   
  ”Inte enligt tillgänglig statistik (hindrar kontrahenten att hålla för öronen) under uppvärmningsperioden har väderkatastrofer MINSKAT, hör du på, egentligen?”
   
  ”Låt bli mig! Klart att jag hör. Tillgänglig statistik säger att temperaturerna skenar, låglänta länder kommer att ligga under havsnivå, väderkatastroferna ökar okontrollerat och alla djur håller på att dö ut på grund av den svarta ur fabriksskorstenar och avgasrör bolmande koldioxiden!”
   
  osv
   
  Klimathyckleriet har lett till kollektivt vansinne.

 12. Börje S.

  #11
  1,6 CM/decennium blir det

 13. Bengt Abelsson

  vindstat.nu säger 9%. (av installerad effekt, men många verk rapporterar inte)
  På Gotland är det 0%.   NOLL. Fram med stearinljusen!

 14. Bengt Abelsson

  6 dygn under 300 MW – av de rapporterande 1893 MW installerat.
  Fullständigt helt meningslöst. I Skottland får man bygga open-cycle gasturbinkraftvek som ”running reserve” med dålig verkningsgrad och usel totalekonomi.
  Om vindkraftkramarna accepterade att de inte får någon el alls vid stiltje kunde jag ta dem på mer allvar – men då kan det innebära att de får sitta en vecka i ( den stillastående ) hissen!

 15. bom

  Jag stängde just av P1 efter att ha lyssnat på en ”nationalekonom” Krusell vid SU och RockAnders Wijkman stöttade av en beundrande och hjälpsam SR-kvinna.
  Om ett par år kommer Krusell att ha fungerande ekonomiska ”modeller” för hur mycket man skall beskatta koldioxiden (”det räcker kanske att man beskattar hela världen lika mycket som Svenskarna”). Ordet STYRMEDEL flög fram och tillbaka som skytteln i en vävmaskin. Man försäkrade varandra ivrigt att ”det blir ju allt varmare hela tiden” och ”tippepunkterna hotade överallt. Det hela gav mig en bild av att det var en orgiastisk gudstjänst i den heliga klimatkyrkan. Dom tror verkligen på denna helt i det blå svävande tunna fylld av skit och som dom rullade sig i den.
   
  Nu tror jag igen att vägen vi har framför oss är lång och mycket mödosam. Övermåttan förfärligt. På Folkpartiets eventuella snara tillnyktring tror jag efter att ha åhört denna ryggdunkande rappakalja inte ett dyft. Arma land! Arma värld!

 16. Börje S.

  Under 300 MW i en vecka. På Gotland räcker vindkraften inte ens till att ladda en mobil.
  Men ändå, enligt det kollektiva vansinnet: OHH vindkraften är bara såå jättebraa! Och sååå himla millövänlig!
   

 17. Gunnar Strandell

  Börje S #2
  Jag hörde också radio idag medan jag renoverade köket.
  En diskussion mellan Wijkman och Krusell fångade mitt intresse.
   
  Min tolkning:
  Wikjkman vill ha sin eko-ekonomi medan Krusell sa att den redan täcks in i moderna ekonomiska modeller och att det handlar om vilket inflytande det har på individers beteende. De radikala förändringar Wijkman vill se idag tar nog 50 år för att slå igenom. 

 18. bom

  I #11 Du sa det Börje!
  ”Klimathyckleriet har lett till kollektivt vansinne.”
   
  Dom tror faktiskt på sin smörja! Jag som utgick från att dom visste att det bara var lögn dom kolporterade.

 19. Peter F

  Bom #15
  Jag tvangs stanna på en P-plats och stöta huvudet mot ratten när jag hörde Krusell och Mr W,,,ve oss stackare

 20. bom

  #19 Ja det var beklämmande och nu viker Löfven ner sig för partiets kärnkraftsmotståndare. I sanning bedrövligt men han har ju inget val för utan mp och v är han ju rökt!

 21. Peter F

  ’ stat och lagar oss förtrycka,
  vi under skatter digna ner.
  Den rike inga plikter trycka,
  den arme ingen rätt man ger.
  Länge nog som myndlingar vi böjt oss,
  jämlikheten skall nu bli lag.
  Med plikterna vi hittills nöjt oss.
  Nu taga vi vår rätt en dag.
   
   
   
   
   
   
   
   
  stat och lagar oss förtrycka,
  vi under skatter digna ner.

 22. Sirapsodlaren

  bom #18
  http://en.wikipedia.org/wiki/Useful_idiot
   

 23. pekke

  Inget konsensus bland olika forskare:
  http://notrickszone.com/2013/02/16/conclusive-study-most-scientists-have-serious-doubts-about-the-claimed-extent-of-man-made-global-warming/
   
  Undersökningen:
  http://oss.sagepub.com/content/33/11/1477.full
   
  Som avslutning: Hållbar professor flummar om grön ekonomi:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/flummigt-att-hanvisa-till-gron-ekonomi_7917056.svd

 24. Thomas P

  pekke #23 Eftersom du länkar direkt till undersökningen har du uppenbarligen läst i alla fall något av den. Den har varit uppe förut här på bloggen också. Det är en undersökning av uppfattningarna bland folk i oljeindustrin i Alberta. Vad menar du att det skulle säga? Det hela är ett bra exempel på hur ohederliga förnekarna är.

 25. Sirapsodlaren

  När det gäller alliansen så är man nog tvungna att triangulera Sd i någon av frågorna där man tappar väljare för att inte förlora nästa val. Man har ju då i princip invandring, klimat eller EU att välja på.
  M har varit och nosat på invandringen, Kd på EU och då återstår kanske att Fp tar klimatfrågan?
  Klimatfrågan borde egentligen vara den naturliga frågan att välja för triangulering för alla borgerliga partier (utom eventuellt centern). Det ligger ganska långt från borgerliga väljarnas hjärtefrågor, dvs man kommer inte tappa väljare på att byta ståndpunkt. 
  Men man borde kunna försvaga de rödgröna som investerat hårdast i frågan.
   
   

 26. Olaus Petri

  Thomas #24
   
  Inte helt rätt Thomas. Studien är mer än något annat präglad av artikelförfattarnas djupa tro på klimathotet och att de som jobbar med oljeindutrin därför är förnekare.
   
  Att informanternas bakgrund är relevant håller jag med dig om, men som sagt inte hur man väljer att styra läsaren.
   
  I övrigt är däremot artikeln inte helt dum, och utförandet är milsvitt bättre än det trams som mynnade ut ”97%”-memet. Det vore verkligen roligt och välgörande om motsvarande studier gjordes på andra naturvetenskapliga discipliner. Givetvis borde man även då väga in huruvida man är involverad i klimathotsindustrin eller inte.

 27. Mikael

  Magic-gas Discovery.It has been discovered that Australian coal has a magical property – it is one of a small group of coals which produces an invisible gas with super-natural properties.This magic gas, carbon dioxide, first became famous for its claimed ability to warm the whole world, thus removing the threat of a new ice age. The British academic who reported this magic power claimed that winter snow would become “a very rare and exciting event”.
   
  Strangely, only a few countries are able to produce “magic-gas”. A special exclusive club called theKyoto Club was formed for these lucky countries. Membership fees are stratospheric, but membersare rewarded with invitations to lavish UN conventions at top tourist destinations. However, manyfounding members have allowed their membership to lapse, leaving only EU, Australia and NewZealand as fully paid up members.Coals burnt in Russia, India, China, Brazil, South Africa, Indonesia, Korea, Japan, Canada and USAproduce carbon dioxide but their gas apparently lacks the magic climate-altering properties ofAustralian magic-gas. Amazingly, these properties are lost if Australian coal is burnt overseas –once loaded on a ship the magic disappears.There are a few unpatriotic Australians who think the whole “magic-gas” thing is a big con, and justan excuse for a new tax. Worried that the world may become sceptical of the magic-gas story,CSIRO has been charged to re-educate these dangerous and deluded sceptics. Vast sums are alsobeing spent by academics to invent more climate-bending properties for carbon dioxide, and regulardramatic announcements are expected on the ABC and the BBC.

 28. Thomas P

  Olaus #26 Du kan försöka måla läppstift på grisen, men det är likafullt en gris. Du gör illvilliga spekulationer i motiven för författarna till forskningsartikeln, men här handlade det om hur notrickszone bloggen ljög om innehållet. Kan vi vara överens om att de ljög, för inte kan man skriva så av misstag?

 29. Thomas … menar du att bara du och din sida skall få inte bara spekulera i, utan tvärsäkert hävda att folk som kritiserar tron, ofta på helt sakliga grunder, skulle vara motiverade av helt annat än det de säger. Bara du skall få hävda ngt om ”ett bra exempel på hur ohederliga förnekarna är”, emedan den som seriöst tar upp ämnet  ”gör illvilliga spekulationer i motiven för författarna till forskningsartikeln”!?
   
  Angående ’måla läppstift på en gris’ så skulle jag nog dit räkna extremt mycket av vad som presenteras även vetenskapligt för ngt klimathot. Vi kan ju bara ta extremvädret,97%-tjafset eller hockeyklubban som exempel. Alltså all sådan ’forskning’ som får Karin Bojs alls till sig i sig i trasorna.
   
  Tycker mest det ser ut som om du är alldeles nedkletad med läppstift, Thomas, och av de egna försöken att få till ngt ’argument’ …

 30. Lite roligt också hur Thomas (likte Olle Häggström) nu vill få till ngt att vara ” bra exempel på hur ohederliga förnekarna är”
   
  Med den definitionen på ’ljugande’ är det inte många av Thomas egna kommentarer som klarar sig oskatt, för att inte tala om alarmistbloggarna ..
   
  Thomas, alarmisternas, och vänsterns gamla ’newspeak’ igen … Det är vad de har kvar

 31. Mikael

  Nu är det konsensus bland forskarna att CO2 INTE är ett problem! Vakna journalister och andra UI-kramare! Verkligheten/sanningen har hunnit ifatt era lögner.