Eva Flyborg

Sverige behöver nya kärnreaktorer

Energipolitisk talesperson (FP): Svensk industri kan inte vara beroende av om det blåser eller inte. Allianspartiernas energiöverenskommelse har gjort det möjligt för det nödvändiga generationsskiftet av svensk kärnkraft. Nu behöver Sverige en ny klok överenskommelse över parti- och blockgränserna. Läs Eva Flyborgs (fp) artikel på Newsmill  

Folkpartiet säger nej till att ta bort det kommunala vetot

–Vi kan inte bli ett stort parti om vi inte har en radikal miljöpolitik som bygger på en grön liberal miljöpolitik och flyttar miljödebatten från den vänsterhegemoni som miljöpartiet ställt sig bakom, säger han. Andreas Carlgren anser också att man måste ta bort det kommunala vetot som det fungerar i dag då det gäller vindkraftutbyggnaden.   →