veto

Folkpartiet säger nej till att ta bort det kommunala vetot

–Vi kan inte bli ett stort parti om vi inte har en radikal miljöpolitik som bygger på en grön liberal miljöpolitik och flyttar miljödebatten   →

Värna om vetorätten

Statliga Energimyndigheten pub­licerade nyligen en rapport om effekterna av kommunernas remissansvar i tillståndsärenden för vindkraft, det så kallade kommunala vetot, som fått stort utrymme   →

Mera vindkraft

Vindkraftsdebatten fortsätter över hela landet. Artikeln om det kommunala vetot har publicerats i en mängd tidningar, tex: Länstidningen Östersund Replik på Svensk Vindenergis replik i   →