veto

Folkpartiet säger nej till att ta bort det kommunala vetot

–Vi kan inte bli ett stort parti om vi inte har en radikal miljöpolitik som bygger på en grön liberal miljöpolitik och flyttar miljödebatten från den vänsterhegemoni som miljöpartiet ställt sig bakom, säger han. Andreas Carlgren anser också att man måste ta bort det kommunala vetot som det fungerar i dag då det gäller vindkraftutbyggnaden.   →

Värna om vetorätten

Statliga Energimyndigheten pub­licerade nyligen en rapport om effekterna av kommunernas remissansvar i tillståndsärenden för vindkraft, det så kallade kommunala vetot, som fått stort utrymme i medierna. I dagens Sydsvenskan har Föreningen Svenskt Landskapsskydd huvuddebattartikeln. Artikeln handlar just om det kommunala vetot och är skriven av Björn Törnvall och undertecknad. Debatten är viktig då vindlobbyn och   →

Mera vindkraft

Vindkraftsdebatten fortsätter över hela landet. Artikeln om det kommunala vetot har publicerats i en mängd tidningar, tex: Länstidningen Östersund Replik på Svensk Vindenergis replik i Östersundsposten, Västerbottenskuriren, Piteåtidningen och Uppsala Nya Tidning har nu alla besvarats, se tex: Uppsala Nya tidning Östersundsposten Svensk Vindenergis replik angående fastighetsvärden har nu också besvarats förutom på Teknikdebatt även i   →