Kasta inte bort pengarna på vindkraft

I Dagens Nyheter skriver folkpartisten Carl B Hamilton att förslaget om en vidare utbyggnad av vindkraften borde skrotas. Han framför följande:
Vindgenererad el är i dag inte kommersiellt lönsam.
Energimyndighetens förslag om att bygga ut vindkraften till 30 TWh vindkraft/år innebär att en närmast enorm ytterligare kostnad läggs på främst hushållens elräkningar.
Att hitta tillräckligt många platser i Sverige att bygga storskaliga vindkraftparker på utan att det upplevs som mycket stora ingrepp i vår miljö känns nära nog omöjligt.
För stödsumman 175 mdr kr (som krävs för den planerade utbyggnaden av vindkraften) får man en minskning av utsläppen med 24 miljoner ton koldioxid per år under ett vindskraftverks livslängd, maximalt 20 år. För samma summa kan man bygga fyra, nya och säkrare, finska reaktorer som tillsammans skulle minska utsläppen med cirka 40 miljoner ton koldioxid i 60-75 år, det vill säga för samma summa ger kärnkraften 66 procent större utsläppsminskningar per år under upp till 50 års längre tid.
Är det kanske dags för en ny folkomröstning om kärnkraften?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Littmarck

  Jag tycker det är fel att, argumentera om minskade växthusgaser av kärnkraftproduktion, den kan motiveras utan obestyrkta faror med växthusgaser.
  Om inte politikerna kan köra över den rådande folkomröstningen som de flesta andra, borde landet byta politiker.
  Sverige är överbyråkratiserat, så det kärnkraftverk som tar några år att bygga tar 10 i Sverige, till avsevärt högre kostnad och helt utan fördelar för medborgarna.
  På 10 år kanske klimathotdebatten återgått till den långt större faran med sjunkande än ökande temperatur, ska det då införas gröna certifikat på fossilförbränning?
  Politikerna bör omedelbart se till att kärnkraft kan planeras, utan idiotiska straffskatter eller konstiga avgifter.
  Än smartare vore att införa gröna certifikat på ny kärn och vattenkraft, verkade tills dagens certifikat tagits bort.

 2. Tege Tornvall

  Hur många vindkraftverk vi än bygger, ändrar det inte faktum att det bara blåser ibland. Hur mycket solpaneler vi än sätter upp, ändrar det inte faktum att vi vintertid har för liten och sommartid för ojämn solinstrålning. De kan alltså bara komplettera men aldrig ersätta våra två fasta elkällor vatten- resp. kärnkraft.
  Investeringar måste göras där de har bäst verkan. Så är det med det.
  Tege

 3. vindkraft kyler och atomkraft värmer

  elkraft tas ut från vindkraftverket – blir värme i spis på tex Östermalm – lika mycket som spisen värme – lika kyls luften som en konsekvens av minskad turbulen i vindkraftsområdet eller trollar vi fram energi? – kärnkraft i finsk form har förluster på ca 70% som adderas till värmelagring i mark, vatten luft – hur många Ws (J) avges från finska nya kärnkraftverken under deras planerade livslängd – innefattas kostnader för bränsle hantering i Hamilton:s kalkyl?

 4. Gunnar Littmarck

  Jag förstår att du inte vill skriva ditt namn under den kommentaren..
  Kanske du skriver i sömnen?
  Vill du bilda dig och vakna lite på ett trevligt vis, föreslår jag 55min på denna föreläsning:
  http://www.youtube.com/watch?v=AHs2Ugxo7-8
  Du har i vart fall lyckats ge mig dagens första skratt..men det fastnade i halsen då jag kom på att många ledande politiker har samma slutledningsförmåga.
  Lycka till med bildningen.

 5. L

  Hamilton säger för en gångs skull något klokt. Vindkraften kostar betydligt mer än den smakar. I Stockholms skärgård som är vårt främsta rekreationsområde, som också attraherar turister från hela världen har man börjat bygga vindkraftverk och vindkraftbolag som Kraftö AB försöker övertyga oss om att bygga många fler. (I morgon öppnar en utställning i Värmdö kommunhus). Redan alla mobilmaster är störande i skärgården, hur ska det då inte bli med fem gånger så höga vindkraftverk? Ska vi i framtiden ha ett vindkraftverk med på alla våra semesterbilder? Vad kommer turisterna att tycka när dom möts av stora propellrar istället för vackra vyer av vildmark? Idag säger Reinfeldt att svensk bilindustri får skylla sig själva som bygger bilar ingen vill ha? Hur har det blivit så? Kan det vara klimatpropagandan som svartlistat våra stora säkra bilar? Vad kommer att hända med framtidens plug-in-bilar, kommer dom som tröttnat på alla vindkraftverk att svartlista elbilar?

 6. Calle

  I Sverige har vi idag ingen avreglerad elmarknad trotts det heter så. Detta p.g.a. att det är aldeles för svårt att bygga ny kraftproduktion. Har dock blivit något enklare med vindkraft vilket är bra. Mer avreglering är bättre. Då behövs inte diskussionen om vilket energislag som är lönsamt eller ej. Det sköter marknadsekonomin. Det finns idag studier som visar på att t.ex. vindkraft är det mest lönsamma och det mest olönsamma. Låt de som investerar ta de besluten.
  En lite passus kring kärnkraften. Idag importeras allt kärnbränsle. Främst från nordamerika och australien. Universitetet i Zürich har undersökt hur kärnbränsle produceras. Det vi köper produceras med kolkraft vilket gör att även kärnkraften dras med stora CO2 utsläpp. Sen kan man ha åsikt om det har någon påverkan eller ej men strunt i det här. Om vi skall ha trovärdig kärnkraft i Sverige skall vi också bryta uranet själva. Sverige är trotts allt en av de mer uranrika nationerna på jorden.

 7. Nils Dacke

  Calle: Den nya känkraftsteknologin kan ta hand om det bränsle vi redan har i CLAB och bara det skulle räcka i över 200 år! Glöm dagens verk som konstruerads på 50 och 60 talet. Vi ska självklart bygga nytt och dessutom inte livstidsförlänga de vi redan har. De ska skrotas.

 8. Gunnar Littmarck

  Calle.
  Då vet du varför det inte byggs vindkraftverk i någon större utsträckning där de inte subventioneras.
  Om du offrar 55 min på föreläsningen ovan kan du kanske glömma din tro på hur Australien och Kanada utvinner uran, förövrigt inser alla att vi ska upparbeta det avfall vi har så vi slipper slutförvara eller utvinna eller importera uran i några århundraden, man först ska alla lagar och regler som slarvar bort resurser och hindrar fri konkurrents bort.
  De nya Fbrider reaktorerna som ska köra slut på dagens avfall, ska kompletteras med högtepreatursverk driva av Torium.
  De syntetbränslen de kan tillverka ska bara beskattas med moms, på så vis får reglerarna och planhushållningsivrarna som de vill med.
  Alla vinner utom de som räknar med karriär i subventionerade branscher.
  Vilket snabbt och lyckligt slut på Sveriges alla ekonomiska och miljömässiga problem.
  Gå nu ut och tvinga politikerna att om de inte kan finna fel i resonemanget ovan, genast se till att skapa framtidstro, genom att omgående fatta de nödvändiga besluten.
  Hepp.

 9. Calle

  Och så var det slut på trevliga toner. Det drömen dog snabbt. Hur som helst. Litar faktiskt mer på vad som tas fram på universitet än vad som läggs på u-tube. Innebär inte allt allt är skräp där men källgranskningen är obefintlig. Har även varit i kontakt med både Vattenfall och Sydkraft (numera Eon) i frågan. Sydkraft fick dessutom ganska mycket skit för några är sen då de köpte sitt uran från en före detta Sovjetrepublik där arbetsförhållanden var riktigt ruskiga.
  Så tillbaka till frågan. Tycker du Gunnar att marknadskrafter inte skall styra energiutveklingen? Tycker du att vi i Sverige som ett uranrikt land inte skall utvinna vårt eget uran? Kärkraftfrågan måste gå över hela kedjan, från brytning och prospektering till slutförvar och demontering av gamla anläggningar. För även vid upparbetning blir det resprodukter som måste förvaras nånstans. Sen finns ju plutoniumproblemet med upparbetat uran.
  När det gäller vindkraft och lönsamheten är den tyvärr över hela elproduktionen. Det är idag mycket svårt att få någon kraftproduktion lönsam.

 10. Gunnar Littmarck

  Calle jag är helt enig med dig utom då det gäller den föreläsning jag rekommenderar i jämförelse med Universitetet i Zürich… är de inte aktivt emot kärnkraft i dagens politikst korrekta anda?
  Om en teknolog lägger ut en föreläsning på youtube, så blir inte föreläsningen sämre för det.
  Bara ge den 10 min i mitten, och beundra den klara inteligens, föreläsaren utstrålar.
  För övrigt har ännu ingen lyckats visa att den kol fossilfärbränning ger i atmosfären har de färstärkningseffekter som leder till en klobal klimatkatastrof, snarare tvärt om, vi tycks inte ens klara av att fixa 1,2 grader, kanske bara några tiondelar…
  Smartare är då de nya biologiska odlingsdukar som ändrar marken i Shara till samma albedo som is, ville vi kyla den globala temperaturen är ett upphörande av fossilförbränning troligen det minst verksamma, dessutom har de som skrev på Kyoto avtalet ökat mest och inga planer på att minska den globala fossilutvinningen finns.
  Såklart att Sverige borde tillåta uranbrytning, det duma var bara att förra regeringen gav bort alla naturtillgångar..
  I norge (lite som Ryssland) ägs alla naturtillgångar av staten, så när det gäller olje och gasutvinning, läggs en skatt på 78% på vinsten, i Sveriges fall är det 28% som snart tvingas sänkas.
  Torium är troligen billigare ( enligt föredraget 30-50%)
  Du vet säkert att Toriumreaktorer, avskaffades av usa:s militär då de inte skapa något plutonium som de hade behov av.
  Såklart att det kan ses som ett problem att upparbeta avfallet och få plutonium innan det används.
  Men det problemet är Worldwide, snart har var enda totalitär regim eget atomvapen.
  Lägger vi ner de dyraste LTVreaktorerna i samma takt Fbrieder och TMSR så förbrukar vi avfall och bygger ny kraftindustri som inte lämnar avfall som måste slutförvarars i tusentals år.
  Vad gäller kärnkraft så räcker det nog med att det klarar några hundra år, ty då konkurreras det troligen ut av fusionskraft.
  Att tro att männskligheten kan gå vidare genom att spara och använda primitiv teknik, tror jag är fel.

 11. Gunnar Littmarck

  Fy vad jag skriver korkat…
  ”Lägger vi ner de dyraste LTVreaktorerna i samma takt (NYA)Fbrieder och TMSR (BYGGS)så förbrukar vi avfall och bygger ny kraftindustri som inte lämnar avfall som måste slutförvarars i tusentals år.”
  ”Vad gäller (FISSIONSKRAFT) så räcker det nog med att det klarar några hundra år, ty då konkurreras det troligen ut av fusionskraft.”
  Ledsen att jag besudlar bloggen så…

 12. arga gubben

  Med andra ord:
  Kraftproduktion flyter omkring till största delen i ”känslosås” Istället för att ligga på saklighetens fasta grund. 
  Vindkraft ger gratis el åt alla, kärnkraft och uranbrytning är dödligt farlig, m.m.
  Lätt överdrivet…………..men lite åt det hållet och det betyder att de politiska besluten kommer alltid att bli tokiga i tid och evighet

 13. Lars C

  Gunnar Littmark
  Kolla Alekletts senaste. Har den mannen rätt, vilket allt fler tycks tro så kommer vi snart att behöva samtliga energibärare vi kan komma på plus lika många till som vi inte kan komma på. Att då döma ut vissa  som idag inte är lönsamma är i det perspektivet kortsiktigt i kvadrat.

 14. Gunnar Littmarck

  Det ska jag, men jag kan ju först konstatera att världen enkelt kunde dubbla sin energiförbrukning och bara använda sterlingdrivna solkraftverk, på några år, bara med de resurser som läggs på militärt försvar och krigföring.
  Smartare vore om vi nu byggde kärnkraft för lika mycket som all vind våg och solkraft subventioneras med, så kan vi efter en total utfasning av all fossilkraft, återuppta de mindre effektiva metoderna om skattebetalarna så vill.
  Mänskligheten har inte annat problem än att bli aningen mer eniga och använda aningen mindre resurser på att förgöra varandra.
  För de som vill veta vad mänskligheten kan om den vill, se ex. usa:s mobilisering i början av 40:talet (idag skulle samma ansträngning ge 100ggr mer, tackvare datorer m.m.)
  Eller kolla vad lilla pluttTyskland åstakom då ansträngningarna likriktadess en aning.
  Jag tycker att det vore underbart om vi konsumerade all energi som produceras och kan betala motsvarande 146$/fat, då är inte bara Europeiska konsumenter rika.
  Med de priserna som var i sommras rullar alla hjul och utvinningen ökar explosionsartat, sen dess läggs allt fler oljeutviningsprojekt ner, Brasiliens oljebolag (statligt) har redan ekonomiska problem.
  Kanadas oljesand skulle med största sannolikhet utvinna 2mfat/dygn mer om 5 år, med ny kärnkraft som ånggeneratorer om bara priset låg kvar på 100$/fat, redan den största investeraren, drgit ner i stället för att gå vidare med sina planer till kraftig ökning.
  Riggbyggare (som för några månader sedan växte som cansersvulster) avskedar nu personal.
  KommoHugo i Venezuela håller sin stora käft stängd, i Finland står ändlösa rader med till ryssar osålda bilar, från Tyskland, Ikea märker nerdragningen hos ryska konsumenter.
  I aningen mer utvecklade länder än Ryssland, är det ju annars Ikea, HM och dyl, som växer då privatekonomin blir ansträngd.
  Det var sådan riggbrist att den fina tekniken för rigglös utvinning togs fram.
  Jag blir glad om jag förlorar mitt vad den 1/11 2013, ty då innebär det att vi äntligen satsar på modern teknik, inte subventionerade väderkvarnar, men den förlusten kan jag nog glömma…
  Nu ska jag leta efter Kjells artikel..

 15. Jerker Andersson

  Appropå vindkraftens miljöpåverkan.
  Jag fick ett ofrivilligt studiebesök i närheten av ett vindkraftverk när jag var på en jobbresa i norrland, närmare bestämt ett vindkraftverk placerat vid en restaurang vid höga kusten bron.
  När jeg steg ur bilen noterade jag ett vinande och dovt surrande ljud och antog att ett flyg var på inflygning till en flyglats i närheten. När ljudet inte avtog så såg jag mig omkring och såg vindkraftverket som stod på en höjd några hundra meter därifrån. Jisses, hade jag haft ett sådant kraft verka några hundra meter från min villa så skulle jag ha blivit vansinnig, det hade inte gått att vistas i trädgården utan att höra det eviga vinande och surrande ljudet.
  Ska vindkraftverk byggas ska de byggas mycket långt ifrån bebyggelse pga det störande ljudet och där man slipper det flimrande ljuset som man råkar ut för när solen passerar bakom vindkraftverket.

 16. Björn

  En ökande befolkning i världen kombinerat med ett ökande energibehov, är sprängkraft nog att haverera världens ekonomier och då främst västvärldens. Politiker av alla slag är lika oförmögna att förstå vad begreppet energi omfattar och innebär. Det viktiga i stället för att bli mer pålästa, är att följa med strömmen  vilket leder till säkrad maktställning. IPCC:s klimatalarm är en politikernas välsingnelse, för den medger legitimitet för alla metoder som kan stoppa CO2-emissionen.
  Vindkraft, bioenergi och förnyelsebar eneregi, är politikernas nya modeord. Det spelar ingen roll vilken utbildningsbakgrund de har bara de använder sig av modeorden för de öppnar alla dörrar så fort de uttalas. Vindkraft är kanske det viktigaste av dem: men vad innebär vindkraft rent konkret i verkligheten? Verkligheten är inte så romantisk när det gäller projektering och uppförande av vindkrafttornen. Varje torn måste ha en fysisk plats, samt skog och mark måste röjas för anläggning av vägar och kabelkanaler (inte en utan tusentals). Människors motsånd och frustration över förändringarna måste också vägas in vid projekteringen.
  Allas vår föreställning om vårt naturrum kommer totalt att förändras, för vi kommer nästan var vi än befinner oss att ha ett högt vindkrafttorn med en snurrande rotor i blickfånget. Vi måste ha hörselskydd på oss i närheten av tornen och vi kan inte passera dem vintertid på grund av att stora isklumpar kan slungsas lång väg från rotorbladen. Vi möter en konstlat framtvingad framtid på grund av politikers okunskap kring energifrågor och godtrogenhet kring klimatdebatten.
  Självklart borde kärn- och vattenkraftverk vara de huvudskliga energialstrarna på norra halvklotet på grund av ett strängare klimat. Ur 2.84 kg anrikat uran, kan man producera ca 2.5 MWh energi vilket är ungefär lika mycket som ett vindkraftverk med en effekt om 1 MW kan producera under ett vindkraftsår.
  En effektiv energiproduktion som bygger på både tekniskt- och ekonomiskt optimala lösningar, kräver både högt tekniskt kunnande samt förutseende tänkande. Det som följer i kölvattnet av den hysteriska klimatdebatten, motsvarar inget av detta förutom att ingenjörerna kan komma med framtvingade lösningar som dränerar våra ekonomier.  

 17. arga gubben

  Det finns en ide om (som jag inte förstår) att vi producerar för mycket elkraft i Sverige, alternativt borde inte producera för mycket elkraft. Varför då? Är det inte en exportvara som är lika bra som biltillverkning eller jarnmalm?

 18. Gunnar Littmarck

  arga gubben har helt rätt.
  Byggs en mängd nya kraftverk (torium går att gasa och bromsa, snabb stoppa och snabb starta, en flygmaskin blev projekterad)
  sen ska ni sälja el till europa, på sikt ska ni sälja syntetiska bränslen.
  Se till att Sverige blir världsledande på kärnkraft.
  Sen kan ni köpa några Tyska bilfabriker om stoltheten inte kan glömma Saab och Volvo.
  Däremot är det en ren kapitalförstöring att subventionera vind och bio kraft.

 19. Iven

  Gunnar Littmarck
  Håller  med dig om behovet av en ändrad inriktning i energifrågan för Sverige, men rekommenderar att gå stegvis.
  Först, att våra politiker slutar gå i IPCC:s ledband och skrotar planerna på att göra Sverige till en enda stor vindmöllepark. 
  Sedan att man anslutar sig till de tio GIF-länderna, som vill utnyttja och vidareutveckla kärnkraften.
  Modernisera och öka effekten i befintliga vattenkraftverk.
  Påbörja snarast ett kärnkraftverksprojekt enligt senaste rön (behöver inte ta 10 år, se Finland).
  Om c:a 10 år är man mogen för att förverkliga kärnkraftproduktionen G4 (om vi snarast blir aktiva inom G4 International Forum).
  Därmed löser man politikernas komplex för CO2 utsläppen, eftersom de reduceras radikalt, gör Sverige oberoende från utländska gasleveranser, kan utveckla elmotorer till bilindustrin och bli aktivt exportland av elenergi till de av våra grannländer, som har fastnat i IPCC nätet (om nu inte IPCC har skrotats dessförinnan…)
  Är bara rädd att Andreas Carlgren har redan har fastnat i IPCCnätet, trivs där och varken kan eller vill tänka om…

 20. Iven

  Förresten kan Svenska Staten säljer sitt ägande i Vattenfall Europa, slippa därmed skövla tyska kulturlandskap och byar och använda pengarna till Svenska kärnkraftprojekt.

 21. Gunnar Littmarck

  Iven
  Om det fanns 4,7 miljoner till i Sverige med våra åsikter i energifrågor, kommer jag hem omedelbart.
  De Sverige saknar är kunniga politiker med realistiska visioner mod och civilkurage.
  Den gode Andreas tycks svänga centern i kärnkraftfrågan, om jag inte tyder de sista intervjuerna helt fel.

 22. Iven

  Gunnar Littmarck
  Ska bli glad den dag jag kan skriva VÄLKOMMEN HEM !

 23. Hayek

  Vind-el kan max bidra med 5% av vårt elbehov, sedan så krävs det alltför stor reservkapacitet för att de skall vara försvarbart. Räknat på resursåtgång i form av stål och betong t.ex. så är vindkraften en riktig resursslösare jämfört med kärnkraft. 

 24. Nils Dacke

  Någon har väl räknat på hur mycket stål, betong och glasfiber som går åt och den Co2 som då släpps ut resp när den är betald. Någon som har en länk?

 25. arga gubben

  Vindkraft är en ”feel-good” aktivitet. Det verkar bra, det känns bra, det är korrekt. Då man ser väderkvarnen i horisonten uppfylls man av en klädsam präktighetskänsla. En trevlig dekoration i landskapsbilden.
  Men kanske ingenting att hålla i när åskan går.

 26. Hayek och Nils Dacke,
  Ni kan kolla upp lite om betong och armering genom att googla
  på TURNING TORSO i Malmö som är lika högt som ett Storskaligt Vindkraftverk ca 180 meter men man borde nog lägga till lite för vridmomentet med en diameter 120 meters propeller. Betongfundamentet till ”Torso” består av ca: 8000 ton betong och av de totalt 4ooo ton armering som gick åt kan väl ca: 1000 ton tillskrivas betongfundamentet! Vind-exploatörerna kör väl utan någon säkerhet någonstans, för att
  komma under en ca: fem-faldig producerad el-kostnad.
  Egentligen kommer alla Storskaliga Vindkraftverk att ”konka”,
  Vad blev det av Vattenfalls enorma Englands-planer? Eftersom det snart blir dags för Vind-Nissarna att visa upp svarta siffror,
  så kommer hela skojeriet att snabbt vara över. Det är också därför dom är så förbenat ivriga att få igång varje projekt. Man
  kan inte någonstans i alla deras s.k. samrådsrapporter läsa om
  att dom behöver ansluta någon elkabel någonstans? All Vind-kraft vars produktivitet lär ligga mellan 0-100%, och enligt de mest glada ”Gossarna Vind” kommer att landa på ca: 17% i snitt över ett år. Det kan jämföras med de sällsynta projekt som finns att fånga BLIXTEN och skicka den till hustruns hårtork?
  M.a.o, Storskalig Vindkraft måste som Hayek antyder ha en kraft som kan kompensera allt från 0 tll 100 på 0 sekunder?
  När som helst under ett år och kunna hinna med att kompensera detta i en annan kraftkälla för att kraften skall kunna vara användbar, eller ens möjlig att fånga? Den  nda möjliga kraften som har ett bakomliggande lager är vattenkraften eller kolkraften, kolkraften är mest lämplig, såväl ur reglerings-synpunkt som miljö-synpunkt i dag.  Dvs att om man ställer upp alla vindkraftverk intill alla kolkraftverk i Europa så kan dom säkert minska utsläppen något från kol-
  kraftens fabulösa utsläpp. Tyvärr finns det rapporter (GB) på att resultatet av ett sådant försök är negativt. Det vill säga att själva kompensations-problemet är så stort och ineffektivt även för kol-kraften att utsläppen ökar??
  Om vattenkraften skall vara kompensationskraft till alla Vind-verken i Sverige så måste dom regleras 0-100% ut all kraft från
  Vinkraften och resultatet blir NOLL i ökad kraft?? Dvs ett REGLERAT NOLLSUMMESPEL för BILLIONER KRONOR???????
  Dessutom så måste vi förstå att skall vi tro på att ändå lyckas med detta så måste Vindkraftverken byggas runt Vindkraftdammarna för att kontrolltornen vid vatten-verken skall ha en chans att kunna kompensera något??
  De transformatorstationer och kraftledningar samt de erfoderliga Högspända likströms-länkarna kommer att behöva
  investeringar på många miljarder kronor, el-kraften som kommer ut ur denna karusell kan ingen ha råd att betala, never!
  benny
  t
  eff
  int

 27. Pär Green

  Elproduktionen måste alltid och i varje ögonblick vara lika stor som elanvändningen. Annars slutar elsystemet att fungera och det blir elavbrott. En del av landets elproduktion kan ersättas av elproduktion i ett grannland eftersom det finns överföringsledningar och kablar till grannländerna. På motsvarande sätt kan en del av sveriges elproduktion exporteras om den inte behövs för att hålla balansen i det svenska elsystemet. Det är frekvensen som signalerar om det är obalans i systemet. Sjunker frekvensen under 50 Hz så ökar vi produktionen och tvärtom om frekvensen överstiger 50 Hz. Denna reglering sköts automatiskt i vattenkraftverken för hela systemets räkning.
  För att hålla balansen i systemet måste elproduktionens effekt (mäts i MW) vara lika stor som elanvändningen (i MW). Energi är effekt gånger tid (MWh) och det är viktigt att skilja på effekt och energi. Energi i MWh är således det som ett kraftverk levererar under en viss tid, t ex ett år. Ju längre tid av året kraftverket levererar sin effekt desto mer energi levereras.
  Skillnaden mellan effekt och energi
  Ett exempel: Ett vattenkraftverk brukar leverera full effekt under ca 4000 timmar per år, dvs produktionen blir 2 x 4000 = 8000 MWh per år om vattenkraftverkets maximala effekt är 2 MW. Utnyttjningstiden 4000 timmar är en beräknad tid som resulterar i samma mängd elenergi per år som i verkligheten då kraftverket används längre tid men inte alltid vid full effekt.
  Ett vindkraftverk brukar bara leverera full effekt under ca 2500 timmer per år och då blir produktionen 2 x 2500 = 5000 MWh per år om vindkraftverkets maximala effekt är 2 MW.
  I det svenska kraftsystemet är energi det viktigaste därför att vattenkraften ger utmärkta möjligheter till effektreglering tack vare vattenmagasinen. Därför blir utnyttjningstiden av avgörande betydelse för värdet av prduktionen från ett kraftverk. I det svenska kraftsystemet har kärnkraftsverken normalt de längsta utnyttjningstiderna och ger följaktligen mest energi i förhållande till effekten!
  Hur El-marknaden fungerar beskriver Björn!
  http://www.dubu.se/index-filer/Page764.htm
  Eftersom vindkraft inte producerar prima kraft går det inte att jämföra med kärnkraft. Det är som att jämföra äpplen och päron. Detta förstår inte politikerna dvs skillnaden mellan energi och effekt. Vindkraft ger i stort sett noll i effekt vilket man inte talar om dvs vindkraft kan aldrig ersätta kärnkraft eller kolkraft.

 28. Pingback

  […] Fortfarande finns det mörkerkrafter som i debatten attackerar stöd till investeringar i förnybar energi med motiveringen att man istället kan bygga ut osubventionerad kärnkraft (se t.ex. här, här, och här). […]