Sverige ska åter bli en ledande kärnkraftsnation

Ledande kärnkraftsnation
Folkpartiet och industrin i gemensamt utspel: Kärnkraften måste åter få en strategisk roll i den svenska forskningspolitiken. 1.000 nya kärnkraftsingenjörer behövs. Under nästan 30 år har vi i Sverige agerat utifrån att kärnkraften ska avvecklas. Efter allianspartiernas energiöverenskommelse – som innebär att nybyggnad av kärnkraftsreaktorer tillåts på de platser där det redan finns reaktorer – bör nu staten och industrin gemensamt ta ansvar för att bygga ut utbildning och forskning kring kärnkraft. Vi vill att cirka 1.000 nya civilingenjörer med inriktning på kärnkraftsteknik ska utbildas. Det är viktigt att säkra kvalificerad kompetens. Det handlar om säkerhet och engagemang i de internationella forskningsprogram som utvecklar Fjärde generationens kärnkraft, skriver Jan Björklund, Tobias Krantz och Jonas Abrahamsson.
Min kommentar:
En seger för alliansen i valet kanske medger att vi äntligen får lite sans och förnuft i den svenska energipolitiken. Svensk elförsörjning och kärnkraftspolitik kan ges stabila spelregler. En förlust för de rödgröna i valet kommer att tvinga socialdemokratin att ompröva sin energipolitik bort från vindkraft och mot kärnkraft. Redan idag är socialdemokratin djupt splittrad i frågan om riksdagsbeslutet om ny kärnkraft, hela 66 % är för beslutet. Inom LO är siffran ännu större, 71 %.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det är ett tankefel att begränsa vid antalet reaktorer och dagens platser.
   
  Tidigare har utvecklingen hela tiden gått mot större och större reaktorer för att göra skalvinster.
   
  Nu tyder mycket på att så små reaktorer att de kan byggas kompletta på fabrik och sedan transporteras till verken blir de billigaste.
   
  Antag ex. att den lilla bridreaktorn SVbr-100 blir den billigaste GenIV (mycket tyder på att bara LFTR har potentialen att komma under i pris), då är det mest samhällslönsamt med många reaktorer nära förbrukningen.
   
  USA utvecklar sitt certifieringssystem just för att det finns så många små reaktormodeller.
   
  Länder där elnäten byggts efter marknadskrafter och inte i så höggrad varit politiska beslut (som USA) kommer vinna på många små reaktorer.
   
  Vi får ett problem då kärnkrafts el blir i det närmaste 100% (det blir så för många regioner i Europa) och förbrukningen varierar under året.
   
  Jag hoppas att vi får högtemperatursreaktorer som växlar mellan produktion av elkraft och vätgas….
   
  Reaktorer ska gå för fullt jämt, då är de lönsammast…
   
  Tänk vilket trevligt samhälle vi får….
   
  Elkraft och drivmedel blir en obetydlig utgift (som det redan skulle vara om varorna beskattades utifrån hur viktiga de är för välfärden).
   
  Det råder en religiös tro på att konsumtion av elkraft och drivmedel i sig är miljöbelastande, den matchen får vi ta efter denna om det vetenskapligt avvisade CO2-hotet.

 2. Slabadang

  Johnny!
  LO basarna är funktionalister och där hittar du också en stor skepticism mot klimathotet.Sahlin företräder ju det där ”stimmet” inom socialdemokratin med feminism och nu miljötjafs på agendan som gjort att sossarna förlorat stöd/förtroende inom LO och även bland folket.Jag tror att vi ser slutet på babbeleran nu rent generellt och realpolitik med funktionalism återtar arenan.
  Energipolitiken är ett särskilt bedrövligt disfunktionellt politiskt kapitel och centern har en ruggig förmåga att alltid sätta fötterna och näsan i felvindriktning.

 3. Slabadang

  Gunnar!
  Att utrycka det i effekt är väl en mer genomtänkt och öppen linje?

 4. Toprunner

  Gunnar #1: Har du koll på pebblebed reaktorerna? Jag har hört det byggs enbart i sydafrika … känner du till fler ?

 5. ThomasJ

  Saxat från http://www.mfk.nu :

  Av Lars Wiegert MFK sekr.
  En ofta upprepad osanning är att kärnkraften skulle vara speciellt dyr att bygga. Man hänvisar då till den femte reaktorn i Finland där slutnotan nu anses hamna på ca 50 Mdr sek mot från början beräknade 25 Mdr sek. Förvisso är en fördubbling av kostnaden anmärkningsvärd, men ganska förklarlig med tanke på att det inte byggts något nytt kärnkraftverk på många år. Dessutom är det en ny typ (kallad Generation 3+) med förhöjd säkerhet.
  Men om man räknar på hur mycket det blir per installerad MW ut på nätet och jämför med samma siffra för vindkraft kommer men till det intressanta resultatet att vindkraften är mera än 70% dyrare. Och då med hänsyn till den beräknade fördyringen av den finska reaktorn.
  Det finska kraftverket med en nominell effekt på 1600 MW och en utnyttjningsgrad på ca 90 % ger 1470 MW i snitt ut på nätet. Räknat på kostnaden 50 Mdr sek blir det ca 35 Msek per MW utnyttjningsbart installerad effekt ut på nätet.
  För att jämföra med vindkraft kan man ta ett av de allra senaste projekten vid Brahehus beskrivet i följande länk (klicka här). Det gäller 13 st generatorer på vardera 2.3 MW som beräknas ge 65000 MWh under ett år. Detta dividerat med årets 8760 timmar ger i snitt 7.4 MW ut på nätet. Detta till en beräknad kostnad på 450 Msek, vilket ger 61 Msek per MW utnyttjningsbart installerad effekt ut på nätet.
  Byggkostnad för vindkraft blir alltså 73% dyrare än för den finska reaktorn trots fördyringen. Ungefär samma resultat kommer man fram till om man studerar även andra planerade vindkraftsprojekt.

  Mvh/TJ

 6. Toprunner;
  Det Sydafrikanska projektet lider kapitalbrist, de skulle få sina grafitkulor analyserade av Rysk expertis… sist jag läste för kanske ett halvår sedan.
   
  Det absurda var att västerländska politiker gav Sydafrika ett stort lån för att bygga kanske världens största kolkraftverk…
  De kunde för mindre pengar både stött sydafrikansk forskning på kärnteknik och nya reaktorer som gav samma effekt men till en lägre kostnad.
   
  Är västerländska ledare rädda för att få konkurrens?
  Vill de att länder som Sydafrika ska vara evigt beroende av teknik och kapital?
   
  Kina leder utvecklingen nu, de närmar sig allt mer masstillverkning av sina, upp till 12st ska kunna sitta på samma linje, de blir av högtemperatursmodell, vilket gör dem intressanta för att tillverka H2.
   
  Den Kinesiska modellen blir lite för dyr… den kommer nog inte ens ner till de billigaste snabba brid reaktorerna.
   
  Tyskland var ju långt framme med en torium brider bubbelbedsreaktor.
  Greenpeace såg till att den inte fick återstartas 1989… med opinionsbildande stöd från Tjernobyll olyckan.
   
  Före det stängdes den tyska reaktorn då en grafitkula på 60mm hade fastnat…
   
  Det är en ganska kul variant på Alvin Weinbergs TMSbR, den tyska med kulor som byts kontinuerligt, i stället för Alvins där grafiten ersätts vart 4:de år…
   
  De bästa nu saknar helt grafit eller har den bara i vissa delar, så de kombinerar snabb brider med termisk och kan destruera hela dagens avfall samtidigt som de bridar TH232…
  Jag gillar David LeBlancs patent … så enkelt och så bra.
  Det finns inget mer kompakt och okomplicerat energisystem…
   
  Jag upprepar en kort beskrivning för nya bloggläsare.
   
  Ett rör med diam 92cm omgivet av ett med 2m.
  Det inre röret är reaktorn, där finns flytande uranfluorsalt (och två salter till).
  Det yttre röret har flytande toriumfluorid och får neutroner genom väggen till det inre röret.
   
  Det bildas kontinuerligt U233 i det yttre röret som tillförs den inre blandningen.
   
  Det yttre röret tillförs toriumfluorid.
  De flesta radioaktiva restprodukterna avlägsnas kontinuerligt genom avskiljning med heliumgas, dessa förvaras en kort tid, varpå mycket dyra grundämnen skiljs ut för att säljas på världsmarknaden…
   
  Ett sådant rör i rör med längden 6M ger 400MWe, då det står upprätt ger den termiska utvidgningen hela cirkulationen…
   
  En energiöverföring genom sluten superkritisk CO2 kan ge 50% verkningsgrad för elproduktion… mot dagens dryga 30%..
   
  Det inre röret blir ganska hårt belastat av neutronstrålning, men som tur är har den svindyra fusionsforskningen tagit fram material för samma belastning och till skillnad mot LFTR dessutom ett stort tryck…
   
  Principen för smältsaltreaktorer är att då konstruktionen gör tillräckligt många sönderfall per volym blir den kritisk…
   
  Om man bygger en sfär istället för ett rör blir diametern ca en meter….  Då reaktorn ökar sin effekt ökar den termiska utvidgningen vilket ger ett större avstånd mellan fissionerande atomer, vilket minskar efterkten, dessa reaktorer är extremt starkt självreglerande, skulle någon sabba något så temperaturen stiger i det inre röret, smälter pluggar av samma bränslesalt så allt rinner ner i kylda dumpningstanker med en volym som stoppar reaktionen, ex. rör med 40cm diam.
   
  Kan någon konstruera en billigare, säkrare och mer kompakt kärnreaktor än Davids?
   
  Jo visst … grafit finns runt ändarna på det inre röret, så dels neutronhastigheten blir låg där, dels ingen neutrånstrålning sker i den del där saltet avger sin termiska energi.
   
  Styrstavar har en del konstruktioner som Fuji, det för att hålla samma temperatur, men jag gillar såklart att just temperaturen är det som reglerar, ökar man effekttaget så ökar kylningen och bränslesaltet drar ihop sig och avger per automatik mer energi.
  Mins att den första smältsaltreaktorn gcik från full effek till tomgång ett 20 tal gången sin sista novemberdag 1954, enbart genom att kyla mer eller mindre…
   
  Jag gissar att killar som Peter Stilbs inser fördelarna.
   
  Eller hur Peter?

 7. Jag måste bara lägga till för alla unga, ekonomer och politiker som läser här.
   
  Den tyska reaktorn var i drift ett antal år och fungerade perfekt förutom just att de inte tillverkat de grafitkulor som omsluter torium och deras banor optimalt…
   
  Det var i sanningen bra variant på Alvin Weinbergs modell..
   
  Ni kan googla på den… 300MWe en liten plutt med kanske 150m höga kyltorn….
   
  Sensmoralen är att Greenpeace är de som belastat naturen mest, framför allt i dåvarande Västtyskland.
   
  Om den sketna aktivitsgruppen aldrig existerat skulle världen redan på 90:talet haft toriumreaktorer som priskonkurrerat ut först kol därefter olja…
   
  Jag anser till döden tar mitt liv, att Greenpeace gör skäl för namnet Brownvar. Ingen organisation har gjort så mycket mot naturvård och för att öka drivkrafterna bakom de flesta konflikter.

 8. #3
  Lika korkat som om politiker skulle maximera landets medborgares totala effekt på sina segelbåtars segel…
   
  Eller politikernas våta dröm.
  Tänk att kunna maximera medborgares informationskällor…
  Sen innehållet i källorna…
   
  Hur kul är det att vara minister eller EU-parlamentariker och bara på denna blogg finna många som på obetald fritid visar att de har enormt överlägsen kunskap inom alla områden?
   
  Vad gör en politiker som vet att den har en stor makt, då den inser att den fattar noll och nix?
   
  Vad skulle Nelsson Mandela eller Ghandi gjort?
   
  Jag tror de skulle öppnat sina beslutsunderlag med en process liknande den jag föreslog på Ingemars tänkvärda inlägg om IPCC.

 9. Gösta Walin

  ”Strategisk roll i den svenska forskningspolitiken” – för mig låter det som subventioner till kärnkraftsindustrin via forsknings program som i själva verket är teknisk utveckling. Detta förekom i stor skala när det svenska överstora kärnkraftsprogrammet drevs fram av industripolitiska skäl på 60 och 70-talen.
  Bygg kolkraft om det behövs. Obs kolkraft kan närförläggas så att spillvärmen kan utnyttjas. För övrigt tror jag att Littmark har rätt. I den mån kärkraft har en rejäl framtid trots avfalls och gruvbrytningsproblem så skall det vara små kraftverk – 500 mwatt och mindre.
  Varför denna kärnkraftsvurm bland skeptiker?
   
   

 10. Björn

  Folkpartiet har garanterat min röst! De vågar sticka ut åt många olika håll. Kärnteknologi tillhör i allra högsta grad den högteknologiska sfären. Svenkt kunnande kan ro hem pengar här hemma och från andra länder i världen, både genom konsulterande verksamhet och genom att sälja delar till kärkraftverk. Möjligheterna är stora så länge ingen försöker hämma utvecklingen.

 11. Pär Green

  I dagens DN:
  ”BERLIN. I dag väntas den tyskaregeringen ta ett första konkret
  steg i höstens hetaste politiska fråga. Förbundskanslern Angela
  Merkel har kallat till sig miljö och näringslivsministern för att
  de ska ena sig om att förlänga driftstiden för kärnkraftverken.
  Utanför kanslerämbetet väntar motdemonstranterna.
  Redan vid regeringsbildningen för knappt ett år sedan stod det klart att en förlängning av driften av de 17 återstående  kärnreaktorerna var en central fråga för de borgerliga.
  Gerhard Schröders rödgröna regering hade i början av 2000-talet drivit igenom en avvecklingsplan.
  Den sista reaktorn skulle stängas 2021. Den nya regeringen ville upphäva den. Nu närmar sig sanningens minut.
  I dag kommer miljöministern och kristdemokraten Norbert Röttgen till Angela Merkels regeringspalats tillsammans med den liberale näringslivsministern Rainer Brüderle (FDP) – de släpps inte ut förrän de kommit överens om hur  kärnkraftverkens driftstid ska förlängas. FRÅGAN ÄR KOMPLEX, många faktorer ska vägas samman. Kärnkraften behövs enligt regeringen för att klimatmålen ska uppfyllas, för att garantera energiförsörjningen och för att elen inte
  ska bli för dyr. Merkel har liknat kärnkraften vid en bro över till ”den förnybara energins tidsålder”. Frågan är hur lång bron ska
  vara. Tre expertinstitut fick räkna på olika scenarier med  förlängda driftstider från fyra till 28 år. När Röttgen och Brüderle i måndags skulle presentera utredningen
  stod det klart att den gav utrymme för tolkningar.
  NÄRINGSLIVSMINISTERN Brüderle underströk vikten av låga elpriser och sade att en förlängning på uppemot 20 år vore det optimala. Miljöministern Röttgen varnade å sin sida för att kärnkraften riskerar att stå i vägen för den förnybara
  energins utbyggnad. Oenighet inför öppen ridå plågade
  regeringen i våras och bidrog till att opinionssiffrorna rasade.
  När Angela Merkel kom tillbaka efter en stärkande vandring i Dolomiterna sade hon att ”så kan det inte fortsätta”. Nu gäller strama tyglar och därför har Merkel kallat till dagens möte. Den 28 september ska regeringens hela energikoncept presenteras.
  Stora motdemonstrationer är redan planerade. En första vink om vad som väntar får ministrarna redan i dag eftersom kärnkraftsmotståndarna avser att vaka utanför kanslerämbetet mitt i Berlin.
  JAN LEWENHAGEN
  DN:s korrespondent”

 12. Gösta W.
  Kan inte du göra ett inlägg från din horisont?
   
  Jag är säker på att många tusen med mig uppskattar det.
   
  Förövrigt gillar jag motstånd….
  Åke S funkar så dåligt då han saknar kompetens i både naturvetenskap och teknik, till skillnad mot dig.
   
  Jag hävdar att en LFTR har potentialen att priskonkurrera ut kolkraft bara genom transportkostnaden för kol.
   
  En kolkraftanläggning blir dyrare att tillverka, till det kommer skillnaden i kostnad för bränsle inkl. dess transport och brytning…
   
  Tänk på att ett medel urberg har torium för en medel amerikans hela energianvändning i bara 6-8kbm…
   
  Får den franska gruppen som räknar på snålast möjliga LFTR rätt så minskar bränsleåtgången med faktor fyra…
   
  LFTR behöver ingen betonginneslutning, då den inte har något övertryck…(modellen jag beskrev bygger på termisk cirkulation, den ryska MOSART har pumpar med kapacitet 1kbm/s för 2,4GWth, där blir det en aning övertryck vid pumparna).
  LFTR behöver ingen driftpersonal.
  LFTR behöver nästan ingen övervakningselektronik…
   
  Kan man tänka sig något bättre än naturens egen smältreaktor?
   
  Jag brukar visa ritningar på hur jordens hotspotplymer ser ut, du vet en som ligger under Hawaii och som stadigt bildar nya vulkanöar sydost samtidigt som de gamla rör sig mot nordväst..
  Havsbotten är ung, tung och tunn, den rör sig allt fortare från sina tillväxtzoner där smält materia stelnar. till subduktionszoner där havsbotten med vatten och alla organiska kolväten dras ner i jorden heta underliggande smälta.

 13. ThomasJ

  Kolla gärna in energidebatten på KVA den 2010-05-03:
  http://kva.se/sv/Kalendariumlista/Event/?eventId=223
  (Energiutskottets slutkonferens)
  http://kva.se/GetVideo.aspx?eventId=223&mediaId=76
  (Debatt med bl.a. politiker…)
  Mvh/TJ

 14. P G. Jag som i min enfald trodde att Jan vågade skriva här…. 😉
   
  Då har han säkert inte heller läst mina analyser av konsekvenserna av vad Tysklands östra grannar finner på.
   
  Polen har beslutat om fyra av de största reaktorer som finns, Tjeckien om fem, Italien om sex, men det kommer bara ersätta deras nuvarande import av naturgas,
   
  Elkraft är en vara som flödar utan tullar eller andra regleringar över gränser mellan EU-länder…
   
  TOKTANTEN från forna Östtyskland har inte en chans… (hon vet nog, men tar en dag i taget) de straffskatter hon nyligen lagt till tidigare, för tysk kärnkraft, för att subventionera ohållbara energisystem, kommer bara tidigarelägga utbyggnaden i grannländer från forna öst.
   
  Visst är det skoj?
  Nu satsar de stort på att köpa rysk gas… snart kommer de köpa polsk och tjeckisk elkraft.
   
  Jag tror att alla tjänar på det, då tysk industri producerar högteknologiska varor bättre (än så länge) än sina grannar.
   
  TOKMARIA på er hemmeplan, kommer få både finsk och polsk kärnkraftsel i sina kablar… he he he snacka om att bedriva en utarmade och miljöbelastande politik….
   
  Vilket svenskt parti har den sämsta politiker för global fred och naturvård?
   
  Om man ska rangordna:
  1. mp
  2. C
  3. V
  4. S?
  5. M?
  6. Kd
  7. Fp..
   
  Skulle jag ha med SD så vann det faktiskt i denna fråga…Det säger lite om hur destruktiva våra politiska ledare är för landet, medborgarna och omvärlden….

 15. SD skulle fått den 8:onde platsen. givetvis är Folkpartiet de med en politik som är bäst för den globala freden, miljövården och svenska medborgare, bara slaget av SD på dessa punkter… men styrningen av ett land har så många fler strängar på sin lyra…
   
  Jag röstade inte sist och kommer nog inte rösta nu, trots att jag har världens bästa barn, syskonbarn och ett barnbarn i Svedala.

 16. Håkan Sjögren

  ThomasJ # 5 : Mycket bra inpass. Det borde vidarebefordras till Anders Borg. Mvh, Håkan

 17. ThomasJ

  Håkan S. 16: Tack. Liknande har redan befordrats till respektive minister – to no avail though! Det är som att hälla vatten på teflonbelagda gäss… 😉
  Åsa Torstensson (C) [t.ex.] som jag träffade ~ 4 veckor sedan har inte en susnings susning om/över produktionskostnaderna för elenergi, nada, noll, zero – inte ens hennes väskbärande lakej hade en susning! Å damen ifråga är infrastrukturminister… Arma Land!
  Mvh/TJ

 18. Lena Krantz

  Är det någon som vet hur länge avfallet eller det som blir kvar från generation fyra behöver lagras?
  500 år?

 19. tty

  Gösta Walin #9
  ”Varför denna kärnkraftsvurm bland skeptiker?”
  Därför att den fungerar.

 20. Lena Krantz

  Givetvis skall vi ersätta de gamla kärnkraftverken med nya och så snart det är möjligt med de av typen generation IV.
  Allt annat känns puckat!
  😀

 21. Thomas

  Lena, förvara? Det är väl bara pytsa ut det i luft eller vatten, några helt säkra bevis på att avfallet är så farligt finns faktiskt inte :-/

 22. Lena Krantz

  Thomas #21
  Ok…men vad blir kvar då?

 23. Thomas #21
  Du bör inte vara ironisk här. Då dyker det upp många som inte fattar fullt ut.

 24. Lena Krantz

  Uffeb
  Ha ha…jag undrade faktiskt om det var TTPP som svarade eller inte. Svårt att veta ibland…
  Ironi alltså och inte svaret på frågan.
  Hmm…. *ler snett*

 25. bom

  Lena för fan Thomas är inte seriös! Det är han som är puckad!
   

 26. Bo E

  Thomas #21
  Nu har du triggat 5 +1 (mitt eget) helt onödiga inlägg (minst) med din sarkasm.
  Kul? Kreativt?  Nä…men barnsligt av bara f..n.
  Någon här har tidigare rekommenderat dig att skaffa dig ett liv.
   Tja…..Vaffö inte…..Även rumpnissar har väl rätt till det.
  Du har förresten heller inte brytt dig om att besvara min undran om du själv hade gjort jämförande studier av källmaterialet till Björn Lomborgs utsagor i The sceptical Environmentalist.
  Det borde vara lätt gjort för dig. Han (Björn L) är nämligen noga med att ange sina källor.  (De du…. det vore något att ta efter!)
  Så att utan vidare bara påstå att Björn Lomborg ljuger för att det passar just hans agenda håller inte.
  Jag bad om bevis då.
  Jag ber på nytt om bevis nu.

 27. Lena Krantz

  bom #25
  Det är lugnt, så känslig är jag inte så att jag tar åt mig av något från TTPP.
  😉

 28. En lögn man ständigt hör från de rödgröna är hur ekonomiskt fördelaktigt det skulle vara att satsa på ”alternativa energikällor”.
    Men i så fall skulle väl inte dessa behöva subventioneras och konkurrenter till dem straffbeskattas!
     Om ”alternativa energikällor” vore så lönsamma skulle de ju byggas spontant. Aktörer på marknaden är ju inte dumma i huvudet. Om något är lönsamt satsar man på det. Det behövs inte subventioner och snedvridande skatt för det som lönar sig.
    Så kom inte och påstå att det är ”lönsamt”. Det är olönsamt och drabbar ekonomin. Det ger inte jobb – det förstör arbetstillfällen.
  –Ahrvid

 29. Lena det beror på om man vill ner till bakgrundsstrålning eller till de områden där uran bryts.
   
  Stora delar av Sverige har mycket uran nöjer du dig med de nivåerna går det fortare.
   
  Många tänker kanske inte på att de ämnen som har den starkaste strålningen just därför klingar av snabbast.
   
  De flesta restprodukter i en LFTR blir värdefulla handelsvaror på kort tid.
   
  Cesium har en isotop som är mer långlivad, den har 30år som halveringstid, vilket brukar göra att vissa anser att 300 år duger, då har det halverats 10ggr.
   
  Sedan Sverige exponerades för det 1986 från Tjernobyl har strålningen redan nästan halverats..
   
  De som strålar mycket svagt tar en lång tid, vilket många som är rädda för kärnkraft inte alltid förstått.
   
  Kirk har funderat lite.
   
  Om jag ska ge dig ett svar som bör duga så räcker 500år, men som du inser är det efter avsevärt kortare tid ganska harmlöst, under 50 år anser vissa ryska fysiker att den ytterst ringa mängden avfall bör förvaras avskiljt…

 30. Peter Stilbs

  Gunnar #6 – tyvärr har jag usel kunskap om detta ämne.
  Kanska däremot kan bidra med något tänkvärt – här på avdelningen finns en del gamla böcker som inte gått containern.
  På 50-talet jobbades det här med den svanska atombomben och kärnkraft – på 70-talet på allehanda småskaliga energiprojekt.
  I en bok från 50-talet noterade jag ett kapitel om en plan att ha ca 20 små utspridda kärnreaktorer i bostadsområden Malmö, enbart för husuppvärmning.
  Fascinating, som Spock brukar säga.  (usch vilket tonårsskräp den senaste Star Trek- filmen var, f.ö.) 

 31. Thomas

  Lena, delvis ironi, men det fanns också en allvarlig underton. Prova att använda många av de vanligaste ”skeptiker” argumenten från AGW-debatten på kärnkraft och du skall finna att de går lika bra att använda för att propagera för att vi inte skall slösa bort en massa pengar på dyr slutförvaring för kärnavfall när kunde användas bättre på malariabekämpning eller något.
  Fundera på varför man i ena fallet vill köra med hängslen och livrem och täcka in varje möjlig riskkälla, medan man i andra nöjer sig med att ”vi kör på så länge det inte är helt och hållet säkert att det går åt pipan”.

 32. Labbibia

  En märklig sak angående (bakgrunds)strålning är ju att i områden där den naturliga bakgrundsstrålningen är hög är cancerfallen färre. I områden där den naturliga bakgrundsstrålningen är extremt låg, är cancerfallen betydligt fler.
  (källa: dokumentär på ”dumburken” som gick för något/några år sedan)
  Enligt den forskare som intervjuades, så var det bra med strålning upp till en viss gräns, sedan blev det farligt. Varför det var på det viset kunde han inte svara på.
  Kan tillägga att jag blev rejält förvånad av den informationen. 

 33. Labbibia

  Thomas # 31
  Prova att byta ut  ”slutförvaring” mot ”klimathotet” i din mening om malarian 😉
  För övrigt så är väl slutförvarstiderna av bränslet  i de kommande generationerna kärnkraft betydligt lägre än de SKB räknar med i dag?
  I stället för 100 000 år blir det frågan om 1500-500 år.
  Fortfarande en lång tid, men en enorm skillnad, vilket torde göra slutförvaringen till ett betydligt mindre ”problem” än tidigare?
  Gunnar L kan säkert de exakta siffrorna?

 34. Re #12  Per Green.
  Intressant rapport från Tyskland.
  Alliansen strategi skulle kunna kompletteras med samarbete med tysk industri om 4:e gen reaktorutveckling, där utvecklingen skulle kunna ske i Västerås och Halden och därigenom komma runt det tyska rödgröna etablissemangets motstånd.  Asea Atom är ju körda och pengarna bränns  på vindkraft (300 miljarder till 2020) i Sverige.
  Om  de 17 reaktorerna skall ersättas med vindkraft innebär det ytterligare 70000 MW vindsnurror utöver de 30000 MW som snurrar i dag i det tyska landskapet – alltså 50000 snurror på en yta inte större än Sveriges, samtidigt som kolkraft och gaskraft fortsätter.   I Tyskland skulle en ”svensk lösning”  med 20 nya 1800 MW  reaktorer innebära, att kolkraft kan fasas ur motsvarande dagens produktion av kärnkraftel.
  För Sverige rinner tiden ur –  vi måste starta nya kärnkraftprojekt vart  3:e år under 30 år för att hinna med utbytet.  För detta skulle vi inbjuda tyskt kapital (Jfr Pite Markbygden där 70 miljarder kr tyskt kapital pumpas in).
    I Sverige klarar samhället inte ta fram 700 miljarder kr till energisektorn samtidigt som 300 miljarder kr ”bränns” på vindkraften.

 35. tty

  Thomas #31
  ”att vi inte skall slösa bort en massa pengar på dyr slutförvaring för kärnavfall när kunde användas bättre på malariabekämpning eller något”
  Håller fullständigt med om det. Det är bara transuranerna som är så stabila att långtidsförvaring behövs. Men transuranerna är i sig användbara för MOX-kärnbränsle som fransmännen nu har använt i 30 år utan problem. Klyvningsprodukterna är alla ganska kortlivade. Kom ihåg att efter 10 halveringstider är radioaktiviteten under 1/1000 av den ursprungliga och efter 20 halveringstider under 1/1000000. Det innebär att om man skiljer ifrån uranet och transuranerna (främst plutonium) så radioaktiviteten efter några hundra år lägre än i den ursprungliga uranmalmen.
  Det enda skälet till att vi lagt (och lägger) stora pengar på slutförvaring är Olof Palme av politiska skäl bestämde sig för att vi inte skall upparbeta avfallet.

 36. Thomas

  Labbibia #31, tycks som uffeb hade rätt om faran med ironi. Jag gjorde just det du sa fast åt andra hållet.

 37. Christopher E

  Thomas;
  Håller med om att det kan vara kul att jämföra argument ibland, men i det här fallet finns ju faktiskt likheter…
  Både kärn”avfall” och koldioxid har fått sina ”farlighet” rejält uppförstorad av ideologiska skäl, när i själva verket inget av dem är några problem. Koldioxiden göder biosfären och ”avfallet” ska inte grävas ned då det är rejält kostnadseffektivt bränsle i framtida kärnkraft. Några som helst indicier på att koldioxid skulle kunna vara en klimatrisk finns det ju inte ett spår av, trots rejält högt tonläge från de som gillar att larma (blir dock väldigt tyst när man frågar exakt vilka dessa indicier är). Så att köra med någon slags ”försiktighetsprincip” i det fallet blir absurt.

 38. Lars C

  Lena Krantz#20
   
  ”Givetvis skall vi ersätta de gamla kärnkraftverken med nya och så snart det är möjligt med de av typen generation IV.”
   
  Helt rätt. Även av säkerhetsskäl. Som gammal maskintekniker är jag av princip emot tanken på att trimma gammalt.
  Rätt väg att gå i mina ögon är att bygga tillräckligt många G 3+ för att kunna avveckla de gamla samtidigt som man utvecklar G4. Hänsyn bör tas till en masstillverkning av elhybridbilar samt stopp för vindkraftutbyggnaden.
  Och framför allt, låt ”slutförvaret” vara åtkomligt för inspektion och återanvändning.
   
  För närvarande är Folkpartiet högst upp på listan som tänkbar röst.
   

 39. Labbibia

  Thomas # 36
  Mitt inlägg nr 33 var också ironiskt menat.
  Men det gick dig tydligen förbi, trots att jag satte en ”smiley” efter meningen för att undvika eventuella missförstånd.
  Det kanske du också skulle göra, nu när du tycks ha upptäckt ”ironi”.

 40. Christopher E

  Labbibia #32;
  Kroppen måste hela tiden identifiera och eliminera skadliga mutationer. En fullt rimlig hypotes är att lågdosstrålning ”tränar” denna förmåga, lite som allergier stäms i bäcken av måttligt exponerande av allergener.
  Helt klart är lågdosstrålning nyttigt, vilket visats både i studier från områden med hög naturlig strålning och från de som arbetat länge i industri med förhöjd strålning.
  Trots detta finns det fortfarande de som använder hypotes att strålning dödar proportionellt från första lilla dosen (det är så man biffat upp virtuella dödssiffror från Chernoby, tex… 60 verkliga personer blir 200 000 virtuella!) Det är som att säga att bara för att äta ett stort paket salt är dödligt, dör massvis människor varje dag av saltet på frukostägget…

 41. bom

  #40 Ett annat argument är att radioaktiva ämnen minskar sin halt hela tiden. Alltså har människan i forn tid levt i mycket högre radiak  och överlevt.
  #39
  Den som driver debatt med avsiktliga missförstånd och andra icke blanka vapen behöver man inte spilla mycket tid på.

 42. Bo E

  Thomas…. HALLÅ…BEVIS!!
  Hur många gånger måste tuppen gala innan du vaknar?
  Tredje gången nu som jag ber dig om bevis för ditt ohemula påstående att Björn Lomborg systematiskt ljuger med sin statistik. Du kan inte bara påstå sådant utan vettiga belägg.
  Björn L. är ju inte ens en klimatförnekare enligt din egen snäva definition. Så egentligen är ditt påstående dubbet konstigt.
  Ditt problem med honom (Björn L.) kan ha att göra med att han ju ser med optimism (behärskad sådan n.b. och av AGW-alarmister illa tåld) framåt mot att få komma igång med att nu lösa de problem vi har idag, utan att ta omvägen via Al Gore´s domedags-och avlats-kyrka. Där du och dina kompisar väl tänker er att kunna fungera som för evigt sysselsatta inpiskare.
  Han tror på teknisk utveckling och massiv forskning kring detta.
  Och detta gagnar inte ju alarmister så klart.  
  Som redan sagts, så visar Björn L. varifrån han hämtar sina uppgifter i rediga källanvisningar. Sätt igång nu med hemläxan. Vi väntar med spänning.  

 43. tty

  Bom #41
  ”Ett annat argument är att radioaktiva ämnen minskar sin halt hela tiden. Alltså har människan i forn tid levt i mycket högre radiak  och överlevt.”
  Det håller inte. De naturliga radioaktiva ämnena har varit med sedan solsystemet uppstod för 4600 miljoner år sedan, så det är bara de mest långlivade som finns kvar, och de har inte förändrat aktivitet märkbart under den tid det funnirs människor.
  Den kosmiska strålningen har väl däremot varierat en del, men det finns inget som tyder på att den varit systematiskt starkare i det nära förflutna.

 44. S. Andersson

  Att Sverige skulle kunna bygga upp en egen kärnkraftsindustri igen är nog lite av en from förhoppning. Det tåget har nog gått. Om våra politiker hade varit utrustade med en normal portion sunt förnuft hade Sverige idag varit i ett drömläge när den internationella kk-industrin gasar på igen. Nu är tyvärr våra politiker inte så intresserade av långsiktigt välstånd utan gjorde allt de kunde för att förstöra den med tankelag och allt.
   
  Makes me sick.
   
  F ö har MOX-bränsle använts med stor framgång även i Sverige. Såväl Sydkraft som OKG var tvungna att ta tillbaka material från de upparbetningskontrakt som de tvingades att ha för att få tillstånd av Fälldin och centertalibanerna (eller de gröna khmererna som vi kallade dem då, eftersom vi inte visste vad en taliban var på den tiden). Sen fick kraftbolagen på skallen för att man hade de där avtalen eftersom upparbetning inte längre var opportunt. Inte lätt det där att hänga med i de politiska svängarna.
   
  Jag undrar om Sverige någonsin haft två politiker som kostat nationen mer pengar än Birgitta Dahl och Thorbjörn Fälldin.
   

 45. Pär Green

  Holmfrid # 34
  Börjar likna vindsnurrigt!
  Dagens DN:
  ”Vattenfall Europe dominerar den tyska energimarknaden  tillsammans med RWE, Eon och sydtyska EnBW.
  De fyra företagen har några feta år bakom sig. Dotterföretaget
  Vattenfall Europe stod i fjol för mer än 60 procent av hela den
  statliga Vattenfall-koncernens rörelsevinst och intäkterna kom nästan helt och hållet från den tyska marknaden. NU TORNAR OROSMOLNEN upp sig i Tyskland. Regeringen vill visserligen
  förlänga löptiderna för de återstående 17   kärnkraftsreaktorerna, varav Vattenfall driver två, men i
  gengäld vill regeringen införa en kärnbränsle skatt. Varje använt gram uran eller plutonium ska i fortsättningen kosta företagen 220 euro. Netto ska det ge staten årliga intäkter på 2,3 miljarder euro – knappt 25 miljarder kronor. Till detta kommer att energiföretagen från och med 2013 måste
  köpa sina utsläppsrätter för koldioxid till fullt pris. Den tyska affärstidningen Manager Magazin har låtit det ansedda  konsultföretaget Roland Berger räkna på vad dessa  förändringar betyder och resultatet är oroväckande för de  tyska energiföretagen. De får det svårare än sina utländska konkurrenter. Enligt Roland Berger drabbas RWE och  Vattenfall allra hårdast. Jämfört med 2009 skulle Vattenfall
  Europes vinst år 2013 minska med hela 41 procent –  jämförelsen är statisk och inkluderar inte prishöjningar eller andra förändringar. STEFAN MÜLLER, Vattenfall Europes
  presstalesman, säger till DN att det är svårt att kommentera uppgifterna. – Vi har inte sett själva studien. bara läst vad som står i tidningen. Naturligtvis gör vi egna beräkningar, men just nu finns det alltför  många osäkra faktorer att ta hänsyn till, säger han. Den tyska regeringen ska presentera sitt fullständiga energikoncept den 28 september. DN:s korrespondent ”

 46. Peter S. Jag berömmer din gärning och det klimatmöte du fick till på KTH.
   
  Brukar vara försiktig med beröm till de som har en liknande problemsyn som jag… men PS kommer gå till historien, om 100 år kommer det stå i elektroniska läromedel i den tidens utbildning.
   
  Det konstrueras nu små Gen3+ i så stor omfattning att USA redan i höst ändrar certifieringssystemet som hittills varit skapat för allt större reaktorer.
   
  Eftersom denna blogg läses av så många fler än de som kommenterar, jag antar att det dessutom är många nya, så ska jag göra lite reklam.
   
  En av de bästa bloggarna för dessa minireaktorer är Rod Adams
   
  Där kan alla följa med hur regelverk ändras och nya modeller kommer på marknaden.
   
  Toshiba har sina 4s (super safe small & simple) där jag vet att den minsta på 10MWe har data på kostnad, tid mellan bränslebyte m.m.  Den blir faktiskt billigare än dieselolja och ska monteras i en avlägsen by i Alaska och just konkurrera ut dieseldrivna generatorer.  (10MWe plus ett antal användbara termiska megawatt är bara lite mer än världens starkaste dragracingmotorer, men då den går dygnet runt i 30 år, blir det skillnad, mot några sek för topfuelmaskinen)
   
  Alla som är intresserade av klimatdebatt, bör offra några timmar i veckan på att hänga med i utvecklingen av kärnkraft, mest som fission men även som fusion finns spännande projekt.
   
  Ni som likt jag är otåliga ska veta att bara de kommande 3 åren kommer ge en massa ny information.
   
  Kina bygger sin kärnkraftsregion, Indien har redan nästa år sin första av 300 civila genIV i drift, den drivs av det som kallas avfall här och tillverkar samtidigt nytt uran av torium. Ryssland startar sin BM-800 GenIV 2012 och bygger en till hemma och först två i Kina så har Kina option på sex till.
   
  LFTR utvecklas på många håll och allt fler ser att den modellen har stora fördelar mot de andra 5 GenIV-modellerna.
   
  Myonkatalyserad fusion tar ett gigantiskt steg fram i två projekt, ett i Japan det andra i Storbritannien.
   
  Två helt olika forskningsprojekt för att slå samman en borisotop med väte kommer antingen lyckas eller läggas ner inom bara 2 år.
   
  General fusion i Kanada kommer ha sin första något nedskalade prototyp i drift eller nedlagd, projektet med 192 av världens kraftigaste lasrar som hoppas tända fusion kommer fungera eller läggas ned.
   
  Det finns några till som jag följer och kommer avslutas eller förverkligas inom 3 år.
   
  Hela klimatkriget handlar ju egentligen bara om vilka energisystem som kan skapa 4ggr så mycket elkraft och drivmedel till 2050.
   
  Vilket anses vara så lång tid de som nu är fattiga kan vänta utan att världen blir för orolig.
   
  Nog har väl de flesta av er tysta läsare för länge sedan insett att CO2, bara var ett svepskäl?
   
  Jag tycker det vore renhårigare om ledande politiker från start hade gått ut med att det handlar om just vilka energisystem som har potentialen att behålla världsfreden och skapa en global välfärd.
   
  För inte kan de vara så dumma?
  Jag såg ju hur många som läste min blogg för snart 2 år sedan, de bara måste veta och förstå.

 47. Pär Green;
  Det finns garanterat många fler i Europa som tänker som jag.
  Fyra nya reaktorer i Polen och fem till i Tjeckien i drift runt 2020, kommer nog bli många många fler.
   
  Synd att Grekland ligger så långt bort…
   
  Tyska politikers destruktiva energipolitik kommer kompenseras av grannländer med avsevärt svagare tillverkningsindustri.
  Alla vinner och ABB får sälja kablar, först till alla havsvindkraftsparker, så till alla kärnkraftverk i grannländer där utbyggnaden är fri och utan straffskatt.
   
  Det är egentligen ganska självklart, nu handlar det bara om vilket system som är bäst om några år.
   
  Tur för oss i utvecklingssvaga länder så tar Kina och Indien utvecklingssmällarna, där är de i desperat behov av i första hand elkraft.
   
  Det kan ju bli som vanligt, ett amerikanskt projekt blir lönsammast… LFTR eller något av alla fusionsenergisystem som utvecklas där?
   
  Att nu bygga reaktorer för 2,3$/We som Emiraten gör, kan försvaras där, men inte här.
   
  När vi hamnar ner mot 1$/We och hundra års driftlängd är det så billigt att man kan sätta igång även om det kommer system med avsevärt lägre produktionskostnad.
   
  Lite som med datorer, de blir hela tiden billigare och kraftigare, men om man väntar för att göra det bästa köper missar man det som kunde presteras under tiden.
   
  Jag blir så förvånad av alla som anser att det är någon form av ny naturlag att energikostnaden alltid kommer stiga.
   
  Då den iom APR-1400 hamnade 30% under kolkraft, så är inte längre priset på elkraft beroende av begränsade råvaror.
   
  Nu kommer masstillverkning att förbättra produkterna och sänka priserna, som alltid…
   
  Fattar inte alla att det är enormt mycket mer kostnadseffektivt att tillverka tusentals reaktorer komplett färdiga i fabrik, än styckvis delvis på plats?

 48. Toprunner

  Maud Olofsson verkar inte vara med på noterna i Björklunds lovsång. Hoppas hon och Andreas blir förpassad dit de hör hemma efter valet. Utanför riksdagen…  långt utanför.. och gör plats för andra med större ansvar för Sveriges framtid.