klimatrealiter

Detta vill klimatrealister

Signaturen Jörgen E tipsar om att dagens Corren innehåller en bitsk kritik mot Lars Bern och andra ”klimatförnekare”. Den anonyma författaren noterar följande tre saker i samband med ”klimatförnekelse”: 1. Det är män som tar till orda, ofta i övre medelåldern eller äldre. Redan här kan vi se att författaren har fel. 🙂 I annat   →