Väck med koldioxiden nu!

I dagens Upsala Nya Tidning skriver Sven Kullander och Sören Wibe att Sveriges nettoutsläpp av koldioxid måste minska nu.
Biobränslen och förnybarhet är bara dimridåer. I verkligheten ökar våra utsläpp kontinuerligt, ”helt i strid med våra egna mål och åtaganden inom ramen för Kyotoavtalet”, skriver de båda professorerna.
Fy Sverige.

”Klimatpolitiken, och därmed även energipolitiken, måste fokusera på en kraftig reduktion av nettoutsläppen av koldioxid, i stället för att som nu vara helt fixerad vid det positivt laddade, men fysiskt tvivelaktiga, begreppet förnybarhet.

För somliga innebär det kanske en smärtsam omprövning, men i sak borde detta vara ett billigt pris för att effektivt kunna åtgärda det som klimatforskarna anser vara det verkligt stora miljöproblemet i vår tid, nämligen den ökande halten av koldioxid i atmosfären.”

Vadå etanolbilar? Vadå biogas? Förbjud biltrafiken helt och hållet. Flyget behövs väl inte heller. Företagsledarna kan samtala med varandra via videokonferenser. Eller hologramsamtal.
Lägg ner Volvo, Saab och annan svensk industri. Låt oss gå tillbaka till småskaligt jordbruk, där var och en får försöka försörja sig själv och sin egen familj.
Kräv att alla går över till vegetarisk kost. Då blir dessutom alla djurrättsorganisationer glada.
Om alla är lika fattiga och lika sjuka så upphör ju fattigdomen att existera. Lägre medellivslängd borgar också för minskade CO2-utsläpp. Bara en massa fördelar.
Eller hur, Jonny? 🙂

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  En liten ljusrand i detta kompakta mörker är väl att de inser att all CO2 är CO2. Det är ju inte så att den lilla blomman förtjust sträcker på sig och utropar: ”Aah, härligt, förnyelsebar CO2!”
  I själva verket sträcker den sig för och behöver all CO2 den kan få oavsett ursprung.
  CO2 är ju som bekant en för liv och växtlighet nyttig och nödvändig gas, som vi snarast behöver mer av med tanke på alla skogar människan genom sekler gjort av med.
  Tege

 2. Peter Stilbs

  För perspektiv:
  a) den årliga variationen (växtlighet + urgasning ur haven) i uppmätt CO2-halt på Mauna Loa är mer än 2 ggr större än de ”mänskliga utsläppen” från fossilbränslen och cementtillverkning.
  b) av all CO2 som omsätts i atmosfären under ett år kommer 2-3%  från ovanstående antropogena källor. 

 3. Lars C

  Givetvis så har de rätt i att skogsetanol kortsiktigt ökar utsläppen och under förutsättning att det är så farligt och bråttom som sägs så är det naturligtvis inte bra. Varför säger ingen vad som verkligen är rätt. En massiv satsning på 4de generationens kärnkraft och el/vätgas/bränsleceller. Vi blir då så småningom med både verkliga och inbillade problem.

 4. Intressant är också att då koldioxidhalten sjunker under 250 ppm börjar växterna dö medan de frodas allt bättre med stigande halt upp till 1000 ppm som anses optimalt för dem. Om och i så fall vid vilka halter de kan bli skadade av för mycket koldioxid känner jag inte till. 

 5. Anders L.

  Kära skeptiker,
  Jag räknar naturligtvis inte med att kunna övertyga er om  att den av människan orsakade uppvärmningen är en realitet, och än mindre om att den utgör ett allvarligt problem.  Jag antar att ni har egna (om än för både forskningen och allmänheten okända) klimatmodeller som ni anser är helt överlägsna forskarvärldens och ger en mycket bättre bild av klimatets respons på förändringar av halterna i växthusgaserna. Och att det därför är på rent sakliga grunder som ni avvisar klimathotet. Men skulle ni inte någon gång kunna dela med er av era kunskaper?  Det vore ju t ex verkligen skönt om den fördubbling av CO2 från 300 till 600 ppm som vi kan se framför oss de närmaste hundra åren INTE gav upphov till ökenspridning, dricksvattenbrist och försurning av världshaven – för att nu bara nämna några av de mindre problemen.  
  Hur som helst, här är en ganska kul webbplats med svar på de flesta av de argument som skeptikerna brukar komma med. Kanske ni kan få inspiration till några mot-argumentargument.
  http://scienceblogs.com/illconsidered/2008/07/how_to_talk_to_a_sceptic.php
  See ya,
  Anders L.

 6. Gunnar Littmarck

  Super Maggie.
  Det går jag med på. då flyttar jag hem och hjälper överbetalda byråkrater, politiker….den överväldigande majoritet av befolkningen som konsumerar ofantligt mycket mer än deras produktionsvärde…
  Vad kul jag kommer leva i skogen med före detta Brysselbyråkrater, beorda dem till arbete likt det gamla bondesamhället (men med min kunskapsnivå)
  De skulle vara en nyttig läxa om det projektet levde ett tiotal år.
  Annars är co2:ns fiender löjliga då de dels inte kan visa ens den minsta indicié på att fossilförbränning leder till en global klimatkatastrof, dels inte har en enda plan på hur den globala fossilförbränningen ska minska.
  Om gubbarna ovan yrkade på storsatsning på kärnkraft gen4, uppköp av kolgruver och plombering, skulle jag bara kritisera att de saknade tecken på att en ökad co2 leder till en global klimatkatastrof..
  Min kritik skulle dock vara ytterst modest.
  Dessa gubbar kommer snart stå i okunskapens skamvrå.
  Apropå något annat:
  Inte ligger det i ”bigoil”:s intresse att motarbeta co2doktrinen… har ni inte fattat någonting (de som tror det)
  De jag tror suportar Maggie en aning, är privatpersoner med omsorg om medborgarnas välfärd som motiv.
  Det finns faktiskt t.o.m. filantroper med pengar i Sverige, om än skattesystemet lett till att en betydligt mindre andel av de aldra rikastes förmögenhet doneras till allmänna godor…
  Visste ni det, ni socialister?
  Genom er sjuka beskattning får de sämst ställda en mindre del från de bäst ställda…
  Kul va?

 7. Gunnar Littmarck

  Janne.
  Vad jag minns från 80:talets växthus, minskade inte tillväxten fören vid 1800ppm, men det skiljer enormt på vilka grödor det gäller.
  Såklart skulle de anpassa sig med tiden, kanske några århundratusens genanpassning går att speeda upp till ett årtionde med dagens genmanupilation?
  Ganska trist dock.
  Jag tror inte vi lyckas komma över 700ppm, ty snart finns bättre teknik för civil kärnenergi som konkurrerar ut först kolkraft, sedan stora fartygsmotorer, till sist olja som bas för bränslen..
  Livet leker och mänskligheten går mot en ljusnande framtid.

 8. L

  Det som är bra med artikeln är att dom pekar på att våra politiker inte vet vad dom sysslar med. Maud Olofsson som vill att hennes kompisar ska ta skogsavfall och göra etanol, vilket gör att man direkt frigör koldioxid som annars skulle spritts ut under 20 år. Att etanolbilar dessutom drar minst 30 procent mer än när dom körs på bensin gör inte saken bättre.
  Andreas Carlgren som flinande säger att vi ska minska utsläppen genom etanolbilar borde veta bättre.
  Sen att alla pratar om klimatförändringar som om vi själva kunde styra dom är bara klassiskt storhetsvansinne.

 9. Hans Jelbring

  Janne
  Svenska trädgårsmästare brände en gång i tiden ved eller olja öppet i växthusen för att både värma och ge växterna mer koldioxid.  Ett sätt att förlänga säsongen och att öka produktionen samtidigt på våra nordiga breddgrader.
   

 10. Labbibia

  Anders L:
  Käre alarmist osv.
  Problemet för dig är ju att vi skeptiker inte behöver bevisa ett dyft. Bevisbördan ligger HELT och hållet på AGW-förespråkarna, som ju hittills inte har lyckats visa upp några hållbara bevis för sin tes. Klimatmodeller i datorer i all ära……..Men jag tycker nog att verkligheten smäller betydligt högre. Själv är jag en enkel själ som bott på en ö i Sthlms skärgård i 20 år nu. Du kanske kan förklara för mig varför Östersjön inte tycks ha stigit ens en cm  under denna tid? Men javisst ja……haven kommer att börja stiga först om fem, sju, tio, femton, hundra år? Välj det som passar.
  Hursomhelst, så var det en kul länk du gav. Vi skeptiker vill ju inte vara sämre, så du ska få en länk till ”Skeptikernas handbok”, en liten skrift om hur man bemöter argument som finns i länken du postade.
  http://joannenova.com.au/globalwarming/skepticshandbook1-4.pdf
  Trevlig läsning. 🙂

 11. Lars C

  Apropå etanol från skogsavfall.
  http://www.dagensfinans.se/press1.php?id=141149

 12. P.Persson

  Anders L.
  Under rubriken ”falskt” tar din manualskrivare upp den växande sydpols isen.
  Argumentet avfärdas med att det är ett regionalt problem/fenomen. Längre ner snackar han sedan om Grönland. Men det som händer på Grönland är tydligen inte att betrakta som regionalt.
  Även om vi under hela livet indoktrineras med nordhalvklots överdrivna kart-projektioner så är faktiskt Grönland en mindre region än Antarktis.
  (Den senaste raden var förståss väl infam i detta sällskap men om man skall tro youtube så finns det gott om folk i världen som ej skilja på Iran o Australien på en karta, raden belyser därmed Grönlands överdrivna propaganda värde som havsöversvämmarkälla.)
  Nå väl, kort och gott grabben saknar enligt min mening vetenskaplig stringens i sitt regionala filtrerande.
  Hela detta men tolkningsföre med definition av region kontra glob är lite politiskt.
  Vad tycker du?
  Hittar inte min TeFyMa, kan någon geometriskt lagd individ räkna hur många procent av globen som finns på ena eller andra sidan polcirkeln?
  Förövrigt anser jag att mätdata utan felskattning är av sekundärt värde.

 13. På ICECAP kan man för tillfället läsa att utsläppen av koldioxid globalt sett har ökat med 21,1% sedan Kyotoprotokollet undertecknades.
  De länder som undertecknat har ökat sina utsläpp med 21,1 %
  medan de länder som inte undertecknat ökat med 10% och USA med 6,6%.

 14. Solen kom jusst fram och störde koncentrationen – globalt sett är det 18%

 15. naturvetaren

  Har du Labbibia som är så påläst missat att landhöjningen fortfarande pågår i Sverige? Störst är den i norra Sverige med nästan 1 cm per år! Där du bor på din lilla ö tror jag att den kan vara runt 0,5 cm. Det innebär att havsnivåhöjningen kommer att bli mest påtaglig i södra Sverige, läs mer i länk från SKB och så kan du googla lite på landhöjning så kan du nog hitta en del matnyttigt
  http://www.skb.se/8823df72-31e7-4d68-b456-19904fb1cb94.fodoc

 16. Gunnar Littmarck

  Labibia.
  Jag noterade redan under 10 års ålder lanhöjningen i Roslagen genom att jämföra bilder från 30:talet med början av 60:talet.
  Sen planlade jag hur botten skulle fortsätta stiga, vilket jag på lekmanavis noterade till tidigt 80:tal, sedan dess har jag inte kunnat notera någon landhöjning av betydelse, men jag vet att den är ca: 5000mm/sekel i Stockholm 80-90cm i norrland och en sänkning längst söder i landet.
  Mina slutsatser var runt 2000 att havshöjningen tog ut landhöjningen…
  Detta finns säkert korrekta (icke mina lekmansstudier) data på.
  Fråga de gamla öster och väster männen…

 17. Gunnar Littmarck

  Janne skitkul om det stämmer och helt i enighet med vad många av oss trott..
  Politiskt taskspel… är vad det är…
  Men Svenska politiker ska minsann visa att de kan krama lite mer välfärd än andra ur sina medborgare…
  Menade de alvar byggde de ny kärnkraft och upparbetningsanläggningar så avfallet kan förbrukas i ex. fbridereaktorer.
  Nej äta noll och styrda subventioner från småskalig vattenkraft i gamla förfallna kulturanläggningar till ineffektiva vindkraftverk..
  Märk att jag gillar vindkraft och tänker själv bygga sådana på min sista tomt blickande ut mot västerhavet.
  Jag bara ogillar att marknadskrafter tas bort av odugliga politiker.. helt utan annan effekt än ökat resursslöseri.

 18. Anders L.

  Labbibia:
  Lyckligtvis har ju inte den stora delen av Grönlandsisen börjat ramla i vattnet riktigt ännu, så havsytans höjning ligger framåt i tiden. I vår del av världen håller ju dessutom jordskorpan fortfarande på att studsa upp efter Würm-istiden, så i norra Östersjön och norrut sjunker nog havsnivån snarare än stiger.
  P. Persson:
  Jag tror inte att klimatologiska mätserier utan felskattning är särskilt vanligt förekommande. Jag har hittills aldrig sett någon. Men jag håller med dig i princip.
  mvh
  Anders L.

 19. Adolf Goreing

  Käre Anders L,  
  Det har tidigare sagts: AGW-skeptiker behöver inte bevisa någonting. Vi driver ingen tes. Alltnog, du framställer forskningen som en kompakt, enig vägg av AGW-support. Så är det inte. De flesta i branschen nämner inte ens AGW-hypotesen vid namn utan tittar på sitt lilla delområde. Det finns gott om peer-review artiklar som pekar ut stora brister i hypotesen. Det borde du veta om om du nu är i branschen? Jag brukar hävda att för varje AGW-påstående så finns det en peer-review artikel som pekar åt ett annat håll. Du efterfrågar andra modeller. Den enda jag känner till är Roy Spencers modell som kan förklara den moderna temp.ökningen med enbart naturliga variabler. Du vet säkert också att en artikel av Koutsiannis et al. har dömt ut modellerna och framförallt möjligheten att skapa regionala dito. Det betyder att alla dessa kostsamma utredningar och klimatåtgärder vilar på ett fullständigt gungfly. När man läst några hundra klimatartiklar, speciellt efter 2006, (inklusive ”apokryfer” = sådana som ignoreras av IPCC) samt IPCC-rapporterna så har åtminstone jag kommit till slutsatsen att det INTE går att dra någon slutsats från dagens kunskapsnivå. Bevis = oemotsäglig sanning. Det finns helt enkelt INGA bevis så långt från AGW-lägret. Att man ändå drar slutsatser  i IPCC-rapporterna är POLITIK. Mycket av alarmismen i Sverige bygger nog på en språklig förbistring där ”evidence” har översatts till bevis när man kanske egentligen menar ”indicier”.  Det finns ”indicier” som tyder på att vattenånga INTE har den förstärkande faktor som man trott. Det betyder i sin tur att klimatsensitiviteten måste skrivas ned och man kan då inte börja svamla att det ligger en maskerad trend bakom och lurar. Man måste ange när hypotesen är falsifierad. Det är det som är problemet med AGW-hypotesen, den är hart när omöjlig att falsifiera eftersom den gömmer sig i en modellvärld som inte överenstämmer med observationer. Gavin Schmidt sade en gång att det skulle krävas 30 års stagnation eller stadigt sjunkande global temperatur innan han övergav hypotesen. Nu har vi haft 10 års stagnation. Sannolikheten att antropogena GHG är de viktigaste drivkrafterna minskar för varje år som stagnationen fortsätter. Det kan väl alarmisterna erkänna i varje fall?

 20. Hej Anders L
  Ser att du pratar om att:
  ”den stora delen av Grönlandsisen [ännu inte] börjat ramla i vattnet”

  och tidigare var det om skeptiker för vilka
  ”det är så himla viktigt att förneka den naturvetenskapliga kunskapen”
  Jag tycker du behöver bestämma dig för vilken skinka du skall sitta på. Är det alarmistens? Eller på den som försöker luta sig mot naturvetenskap?
  Men för att parafrasera ngt annat du skrev tigare så finns det massor i AGW-följets lämmeltåg som just ’inte använder intellektet’ men som ägnar sig åt ’inbördes beundran’ och ’flinar åt hur korkade alla andra’ (utanför lämmeltåget) är.
  Man får väl hoppas att du inte är en av dem. Men (det skall erkännas) det är inte lätt att avgöra baserat på dina inlägg …

 21. Iven Rambow

  Gunnar Littmark,
  läste Ditt inlägg fr. kl 10:11 och kom att tänka på ”déjà vu”: kulturrevolutionen i China och Pol Potregimens tid, när man jagade intelligentian ut på landet. Fastän politruckerna stannade kvar i staden och levde väl. Det är väl risk för att det skulle bli likadant den här gången, om nu Maggies funderingar mot all förmodan blir verklighet…
  Må verkligheten hinna ikapp alarmisterna innan det är för sent!
  Iven

 22. Anders L.

  Visst är det väl så att i grund och botten är klimatkrisen en fråga om vad man tror på. Om så hela Grönland blir en öken inom 20 år så kommer väl skeptikerna väl att anse att det inte är bevisat att det måste ha något med CO2 att göra. Och tvärtom så anser jag att när alla tropiska glaciärer väljer att försvinna just nu, i stället för, säg för 10 000 år sedan, så har det kanske något med våra CO2-utsläpp att göra. Men jag kan naturligtvis inte bevisa det. Det kan ju vara en ren slump.
  Den här bilden (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Co2-temperature-plot.svg) har ni säkert sett förut, t ex i Al Gores film. Det är en graf på korrelationen mellan CO2 och temperatur de senaste 650 000 åren. För min del säger den allt jag behöver veta om kopplingen mellan temperatur och CO2. Är det verkligen troligt att CO2 kan slå i taket medan temperaturen tuffar vidare längs botten av grafen? Jag tror inte det. Andra tror tvärtom.
  Grafen kan naturligtvis vara en propagandabluff, framtagen av falska forskare i en global klimatkonspiration, som försöker skrämma till sig feta forskningsanslag. (Ett osedvanligt krångligt sätt att skaffa pengar, men ändå.) I så fall har jag och många med mig åkt på en nit. Å andra sidan gör det inget om det skulle vara så, för när sanningen kommer fram kan vi bara fortsätta att elda fossilbränslen som om ingenting hänt. Men tills vidare tycker jag att en rimlig ståndpunkt är att stödja alla initiativ som kan leda till ett samhälle som förbrukar mindre fossila bränslen. (Det behöver inte leda till stenåldern – Sverige förbrukar bara hälften så mycket olja som år 1970, och det har ju gått rätt bra, trots att vi är 1 miljon människor fler.) 

 23. P.Persson

  Anders L:
  ”Jag tror inte att klimatologiska mätserier utan felskattning är särskilt vanligt förekommande. Jag har hittills aldrig sett någon.”
  http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/N_timeseries.png
  Så nu har du sett en. (Eller är det väder och inte klimat?)
  Ingen felskattning, ingens standardavvikelse i de mest publika data.
  Om den inte felskattningen finns där så tänker inte gemene man på att mätfelet är helt avgörande för tolkningen av data.Med andra ord propagandistiska grafer av sekundärt vetenskapligt värde

 24. Anders L
  Glaciärer har inte valt att försvinna just nu, de har alltid ökat och minskat, och den minskningen som det pratats så mycket om nu, har pågått sedan flera hundra år. Just för att vi har kommit ut ur en liten istid.
  När det gäller ’klimatkrisen’ så är det inte frågan om någon tro. Någon sådan föreligger inte, och inget tyder på en sådan framöver heller (såvida du inte syftar på nästa istid).
  Och om du nöjer dig med Gore’s film eller slideshow, så kan ju ingen hindra dig. Men som sagt, då låter dina tidigare pompösa uttalanen lite .. hrm … uppblåsta. För att inte säga punkterade.
  Får jag rekommendera ’Uppsalainitiativet.blogspot.com’ för dig istället? Det är en sida för AGW-troende, som skäller på dem som inte fogar sig under tron, som kallar sådant för bla ’dessinformation, och rena lögner’.
  Låt dig inte avskräckas av deras sk ’modereringspolicy’, den gäller inte för folk med ’den rätta övertygelsen’. Tvärtom, från den sidan länkas det friskt till personangrepp och värsta stollekonspirationerna.

 25. Iven Rambow

  Jonas N.
  var inte så hård mot Anders N. Han hänvisar ju trots allt till en graf som (tror jag) visar att det blir varmt först och sedan ökar CO2. De senaste åren ökar däremot CO2 medan temperaturen sjunker något. Är visserligen lekman på klimatområdet, (ungefär som Allt Gore) men någorlunda läskunnig.
  Ha det!
  Iven

 26. Iven Rambow

  Jonas!
  det ska vara Anders L.
  sorry
  Iven

 27. Jo, Iven, och det sambandet är väl klart för precis vem som helst som följt diskussionen det allra minsta de senaste åren. Så känt att tom AGW-värmarna producerar agrument-listor, där de ganska taffligt (får man säga) försöker kringgå och bortförklara detta uppenbara faktum.
  Jag studsade också till på att Anders L skrev att den ggrafen: ”säger .. allt [han] behöver veta om kopplingen mellan temperatur och CO2”
  Därför rekommenderade jag Uppsalainitiativet för honom istället!

 28. Björn

  Först en anekdot: Jag kände en äldre kvinna som berättade att när hon pratade med krukväxterna så märkte hon att de växte bättre. Så hon hade för vana att småprata med dem. Det låg ju en sanning i denna historia, men sanningen var inte den att pratet i sig var orsken till bättre tillväxt, utan det var naturligtvis utandningen av CO2 som var orsaken.
  Vi vet ju att CO2 är en nödvändig beståndsdel i luften för att vi överhuvudtaget skall ha någon växtlighet. (jag vänder mig för övrigt mot beteckningen gas, för CO2 är en molekyl). Var tycker de som vill förbjuda mänskligt utsläpp av CO2 att värdet skall vara i luften för att vi skall ha en bra växtlighet? Glöm inte heller att fotosyntesen tillsammans med CO2 skapar en livsviktig gas som är syre. Vad är en rimlig balans? Vi skall ju andas också!

 29. Thomas

  Björn, om du skall snacka syre, glöm inte att fossilbränsleeldning förbrukar syre. Halten är idag lägre än för hundra år sedan. Den sjunker precis lika mycket som CO2-halten stiger! Försumbart, men om du nu skall ta upp det få i alla fall tecknet på effekten rätt!
  ”Gas” betecknar aggregationstillstånd. på vilket sätt skulle det stå i motsats till att CO2, N2 och O2 alla är molekyler?

 30. Iven Rambow

  ..och jag som trodde att all förbränning (eldning) förbrukar syre, inte enbart fossilbränsleeldning..
  men så är jag inte heller klimatexpert, som Thomas…
  Iven

 31. Björn

  Thomas, när man talar om luftens gas, så nämner man, kvävgas, syrgas och diverse ädelgaser. Men CO2 benämns inte gas, även om den finns i luften. Varför vet jag inte men det kan bero på att denna molekyl jämfört med ex. syremolekylen O2, inte utåt strävar att efterlikna en ädelgas med 8 elektroner i det yttre skalet. Någon annan kanske kan ge klarhet i denna fråga. Men oavsett detta var min poäng att påvisa att CO2, som för övrigt utgör en mycket liten del av luftens innehåll, ändock har en livgivande roll för oss människor, växtligheten, den föda som många djur är beroende av och våra egna köttdjurs växtfoder.
  Växtligheten producerar syre genom fotosyntesen, medan förbränning är beroende av detta syre liksom vi människor, men förbrännings- och utandningsprodukten är CO2, vilket ovillkorligen måste återföras till växterna. 
  Här uppstår en viktig implikation, nämligen: Skall vi verkligen klampa in och påverka detta livsviktiga  cykliska förlopp? Detta är väl inte enbart de sk klimatforskarnas ensak att avgöra. För att avgöra detta behövs väl lite mer tvärvetenskap än den som IPCC bidrar med. Eller?

 32. Thomas

  Björn, jag har aldrig sett CO2 beteckats som något annat än gas, i alla fall inte i normala temperaturer.
  ”Skall vi verkligen klampa in och påverka detta livsviktiga  cykliska förlopp? ”
  Jag tycker vi bör undvika det så långt som möjligt medan en del här på bloggen tvärtom tycker att det är helt acceptabelt att bränna en massa fossilbränslen och därmed höja koldioxidhalten till nivåer som inte förekommit på många miljoner år.

 33. Thomas
  Finns det några indikationer, några som helst, vilka som helst (alltså inte riggade datorodeller) som pekar på att tex en fördubbling av CO2 halten (som kanske är det ’värsta’ man realistiskt kan föreställa sig), skulle ha några, några som helst negativa konsekvenser för tillståndet på jorden, och de som finns där idag?
  Alltså, inklusive det AGW-sidan hävdar att detta borde höja den globala medeltemperaturen med en hel grad!?

 34. Björn

  Thomas, IPCC och Co, är endast intresserade av CO2 ur den synpunkten att temperaturen här på jorden inte får stiga. CO2 har ju som funktion att förse fotosyntesen med kol (C) och vi andra dödliga med syre(O). Det är det jag menar, skall vi på grund av hysteri för nomal temperaturhöjning, påverka vår livsviktiga CO2-syre-kretslopp utan att veta på vilket sätt vi stör detta cykliska förlopp.

 35. Labbibia

  Naturvetaren:
  Enligt mina sjökort så är landhöjningen ca 4 mm / år i Sthlms skärgård.
  Genom okulärbesiktning kan jag naturligtvis inte se om havsnivån sjunkit eller stigit en mm hit eller dit. Men vad jag definitivt kan se är frånvaron av katastrofala havsnivåhöjningar. Eftersom det har blivit  halvannan grad varmare de senaste trettio åren, så kan man nog tänka sig att havsnivån stigit någon eller några mm på grund av detta. Jag är definitivt ingen fysiker, men jag vet att de flesta material utvidgar sig vid högre temperatur. Så även vatten?  Det behöver kanske inte ha med smältande glaciärer att göra?
  Anders L :
  Du skriver:”Lyckligtvis har ju inte den stora delen av Grönlandsisen börjat ramla i vattnet riktigt ännu, så havsytans höjning ligger framåt i tiden. ”

  Jo, det har jag ju förstått, att det ligger framåt i tiden……
  Med tanke på att temperaturökningen har stagnerat det senaste decenniet, så undrar jag ju som sagt HUR långt fram i tiden vi ska få vänta på syndafloden? Har vi 7 år på oss? 10? 20? 100? 1000? Eller till nästa istid?
  Ja inte vet jag, men det gör inte du heller?
  Mvh Labbibia

 36. Anders L

  Labbibia:
  Jag brukar skoja med mina goda vänner på Tynningö att de kanske får döpa om ön till Tynningskär, eller rentav Tynningkobben … Allvarligt talat, jag tror inte heller att förändringarna kommer att ske inom vår livstid. Och jag tror också att de värsta domedagsprofetiorna (typ Mark Lynas böcker) kanske inte heller kommer att besannas. Vi människor har ju alltid sett onda järtecken i skyn. (OK, visserligen såg vi dem förr i världen nedifrån, och inte uppifrån satelliter … ) Men visst finns det risk för att många människor runtom i världen som redan lever på marginalen kommer att få det ännu besvärligare inom ett par generationer om ”vi” (dvs den generation människor som genererar CO2-utsläpp just nu, överallt i världen) inte försöker vara lite smartare i vår energianvändning. 
  Att uppvärmningen skulle ha avstannat är en vanlig missupfattning just nu. Den härrör från mätserien HadCRUT 3V, som är ett av de estimat man använder för att mäta den globala medeltemperaturen, och råkar vara den mätserie som uppvisar den minsta uppvärmningen. Det beror på att HadCRUT inte har några mätstationer i Arktis, det område där uppvärmningen går fortast. Alltså ger HadCRUT ett lägre estimat än t ex GISTEMP. Men hur som helst så visar mätserierna totalt sett inga tecken på att temperaturökningen håller på att avstanna. Signalen är mycket tydlig.
  Jag såg också argumentet att ”skeptikerna inte behöver bevisa något” etc. Är det inte tvärtom? AGW grundas på fysiska observationer och förklaras med välkända naturlagar som används överallt inom vetenskapen, medan ”skeptikerna” ju i praktiken påstår att CO2 upphör att vara en växthusgas så fort halten går över 387 ppm (dvs dagens nivå). Jag lovar, så fort jag läser en artikel i Nature eller Science som förklarar detta fenomen så blir jag skeptiker på stört!

 37. Labbibia

  Anders L:
  Du skriver: ”AGW grundas på fysiska observationer”
  Jo, men problemet är väl att förutspå hur det kommer att se ut framåt i tiden. IPCC föredrar att använda sig av datamodeller för klimatet som man kanske inte ska lita på till 100%?
   Jag tror inte att någon påstår att det inte blivit varmare de senaste 30 åren. Däremot så måste du ju hålla med mig om att klimatet har varierat bakåt i tiden, utan antropogen inblandning. Kanske du också kan hålla med mig om att klimatet kommer att variera även i framtiden, även om vi lyckades få ner mänsklighetens påverkan av atmosfären till 0% ? Återstår då Co2……..hur potent  är den som växthusgas? Hur stor är risken att klimatet ska ”skena iväg”? Ja, jag vet inte, och det gör inte du heller. Historiska data när det gäller klimatet kanske kan ge en antydan? 
  Bevisa för mig att Co2 är så farligt som IPCC påstår, och jag lovar att bli ”troende” på direkten.

 38. Gunnar Littmarck

  Labbibia
  Om du har den landhöjningen är det redan 8cm på din övistelsetid.
  Kollar du inte första gången en sten blir en bränning?
  Mäter du inte rekordlågvattnet som brukar vara i maj?
  Om du inte observerat någon skillnad, stämmer det med mina observartioner mellan 1980 och 2000.
  Då stiger Östersjön med 3-5mm./år i snitt perioden 1980-2000… och även din period 88-08..
  Visst är det skoj att observera?
  Jag fick en underbar känsla av geologisk tid, då jag under 1960-1980 kunde se skillnaden..och jämföra med min farfars bilder (jag har lekt i strandkanten sen jag lärde mig krypa, ständigt observerande stenars och bergs läge)
  Ha en bra dag på ön, jag är lite avundsjuk….

 39. Labbibia

  God morgon Gunnar!  🙂
  Du skrev:  ”Om du har den landhöjningen är det redan 8cm på din övistelsetid.”
  Det kan säkert stämma, men eftersom nivån varierar med ca 50 cm mellan hög och lågvatten beroende på vindar, hög-eller lågtryck, nederbörd osv, så är det som sagt inget som syns med blotta ögat. Förutom, som du skriver, att någon grynna har blivit till bränning.
  I år var det ju väldigt lågt vatten större delen av sommaren, långt under det normala, för att under hösten bli högt vattenstånd.
  Mvh Labbibia  

 40. Thomas

  Björn, ”Det är det jag menar, skall vi på grund av hysteri för nomal temperaturhöjning, påverka vår livsviktiga CO2-syre-kretslopp utan att veta på vilket sätt vi stör detta cykliska förlopp”
  Fattar du inte att vårt eldande av fossilbränslen är just det som stör detta cykliska förlopp? Vill du inte störa det, sluta elda fossilbränslen!