Rockström och vetenskapen

Rockström i Aftonbladet

 

Här ovan ser ni en sida i Aftonbladet den 13 juli 2015. Jag köper normalt sett inte några kvällstidningar men det var min far som tipsade om att recensionen av Johan Rockströms sommarprat och en artikel om det överdrivna hotet om en ny istid hade kommit under varandra i tidningen. Två överdrifter ovanpå varandra, tar de ut varandra då? 😀

Jag lyssnade på Johan Rockströms domedagspredikan när han Sommarpratade. Det jag reagerar mest på är att han säger sig stödja sig på vetenskapen (i bestämd form) men han uttrycker sig inte vetenskapligt. Här kommer några utvalda citat med kommentarer av mig. Givetvis finns det annat intressant att ta upp i det bombastiska flödet men dessa valde jag.

Klimatet

”Visste ni att om vi följer samma utveckling som idag kommer jorden att blir 3-4 grader varmare år 2100. Havsytan blir till upp en meter högre än idag. Miljökatastrofer blir någon normalt, översvämningar, torka det är om bara 85 år, det är en blinkning.” (min fetning)

Siffrorna han använder kommer delvis från IPCCs senaste rapport om klimatet. Jag skriver delvis för han använder med förkärlek den högsta siffran i de intervall som IPCC redovisar. Vad gäller exempelvis havsnivåhöjning så anger IPCC intervallet 45 – 82 centimeter i det högsta utsläppsscenariot (RCP 8,5). Det i sin tur är ett medelvärde för åren 2081 – 2100 vilket innebär att det enligt IPCC kan bli så högt som ungefär en meter år 2100 men det kan också bli så lågt som ungefär en halv meter. Det är skillnad på kan och kommer. Dessutom ska man komma ihåg att vetenskap är något som pågår ständigt och dessa siffror kan givetvis komma att revideras allt eftersom vi lär oss mer om klimatet.

”Faktum är att en avgörande faktor som reglerar miljötillståndet på jorden är dess färg. Vi vet idag att förutsättningen för en stabil planet är att vi har permanenta osar på Nordpolen och Sydpolen. Dessa gigantiska vita ytor fungera som enorma kylsystem, planetens luftkonditionering som tack vare sin vita färg reflekterar hela 80 – 90 % av den inkommande värmen från solen tillbaka ut i rymden.”

Det här blev förvirrande för mig. Han menar väl inte värmen till att börja med utan solinstrålningen och inte 80 – 90 % av den totala solinstrålningen utan bara över just de istäckta delarna av planeten förmodar jag.

Holocen som ett paradis.

”Under en särskilt kall smäll för ungefär 75 000 år sedan rådde står vattenbrist och mat var svår att hitta. Färskvatten var fruset i polerna, havsytan var 80 meter lägre än idag. Det var en katastrof för oss människor, I ett kritiskt skede fanns det mindre än 10 000 fertila vuxna kvar på jorden. Vi var så gott som utrotade. Aldrig har vi varit så nära slutet. Vi gömde oss i de etiopiska högländerna där det fanns lite mat och vatten.”

Att människan skulle stått inför, inte ett utrotande (då måste det ju finnas någon där och utrota oss) men inför ett utdöende, just för 75 000 år sedan är för mig en nyhet. Jag har läst om människans utveckling sedan jag var 12 år och även gått ett par kurser på universitetet men det här har jag inte läst om någonstans vad jag minns. Vi var förvisso inte många i det tidiga mänskliga skedet. I boken ”The Complete World of Human Evolution” av Chris Stringer och Peter Andrews skriver de om ca 10 000 individer fast då för ca 130 000 år sedan och inte i samband med ett utdöende utan som en beskrivning över att så få var vi och vem kunde trott då att vi skulle komma att dominera planeten. Inte heller i den nyutkomna boken ”Sapiens” av Yuval Noah Harari står det något om detta. Därför mejlade jag till Johan Rockström för att få reda på var han har fått det ifrån. Han svarade snabbt trots att klockan var ca 20.00. Man kan ju knappast anklaga honom för att ligga på latsidan. Det visade sig att hans referens till ”nära utdöende”-teorin kommer från boken ”Out of Eden” av Stephen Oppenheimer.  Efter lite googlande hittade jag att det handlar om en teori, ”Toba katastrof” teorin. Den tycks vara mycket ifrågasatt och uppenbarligen hämtade vi oss snabbt. På sidan 194 – 195 i ”The Complete World of Human Evolution” och på sidan 22 i ”Sapiens” finns kartor över människans utbredning. För 100 000 år sedan hade vi nått Arabiska halvön, för 70 000 år sedan Asien, för 50 000 år sedan Australien och så Nordamerika för 15 000 år sedan. Vi spred oss och blev många fler mitt under den pågående istiden, en riktig framgångssaga. Det är ju inte riktigt den bilden Johan Rockström förmedlar och igen uttrycker han sig inte vetenskapligt när han berättar för lyssnarna om en teori, en hypotes hämtat från en enda bok.
Men för att återgå till Johan Rockströms berättelse så behöver ju en domedagspredikant ett paradis att locka med. Johans paradis heter Holocen.

”Holocen är remarkabelt, ja ett nästan mirakulöst läge för planeten”. …”Holocen är mänsklighetens paradis. Vårt Edens lustgård som möjliggjort allt som du och jag värdesätter i vårt liv. ”

Han menar att planeten la sig tillrätta i sitt nya stabila rede. Men Holocen har knappast varit särskilt stabilt utan en ständig resa mellan ett kallare och varmare klimat.

Ur boken ”Global nedkylning” av Fredrik Charpentier Ljungqvist:

”Det är först sedan mitten av 1990-talet som forskarna har börjat förstå att klimatet på jorden sedan den senaste istidens slut inte alls har varit så stabilt som man tidigare har antagit.”

På sidan 11 i boken finns en graf med undertexten:

”Schematisk graf över förändringar i medeltemperaturen på jorden de senast 14 000 åren. Uppvärmningen från istiden och den kalla perioden yngre dryas syns tydligt liksom den kortvariga men kraftiga nedkylningen för 8 200 år sedan. Likaså syns det postglaciala klimatoptimet, då det var varmare på jorden än nu, såväl som de ganska cykliska variationerna mellan varma och kalla perioder de senaste årtusendena. ”

Viktigt att understryka är att Fredrik i sin bok inte på något sätt går emot en av människan orsakad global uppvärmning på grund av våra utsläpp av växthusgaser. Bokens tyngdpunkt handlar om de stora klimatförändringar som människan upplevt tidigare och hur de kan ha påverkar olika civilisationer.

Det Postglaciala klimatoptimet varade mellan ungefär 7000 och 3000 år före Kristus. Då var det förmodligen någon grad varmare på jorden än nu. Mellan år 800 till 1300 inföll den Medeltida värmeperioden som enligt ny forskning både var varm och hade en global utbredning. Därefter kom Lilla istiden då det kan ha varit så mycket som 3 grader kallare i Europa. Även jorden som helhet ser ut att ha drabbats även om det skiljer mycket mellan olika regioner och tidsintervall.

Man kan ju inte önska bort de här (och andra) perioder av kallt eller varmt klimat som vi har haft under Holocen. Johan Rockström berättade i sitt program att han har inlett ett samarbete med Al Gore. Just Al Gore nämns i Fredriks bok som menar att Al selektivt lyfter fram forskning som inte visar ett spår av den medeltida värmeperioden. Johan Rockström tycks selektivt välja bort alla spår av klimatförändringar, både kalla och varma perioder under Holocen. Han får ju naturligtvis säga vad han vill under sitt program. Det är inte det jag protesterar emot utan att han säger sig ha stöd i vetenskapen, även när han inte har det.

Vad vi behöver nu, enligt Johan Rockström är ”en global transformation tillbaka till Holocens säkra spelplan”. Men exakt vilken del av Holocen vill han tillbaka till, klimatoptimet efter istiden, den medeltida värmeperioden eller Lilla istiden?

Men det mest intressanta är förmodligen det han inte pratade om. Exakt hur vill han gå tillväga för att göra den här transformationen? Jag vill veta vad det kommer att stå i det där avtalet i Paris och det ska jag försöka ta reda på i höst men då får jag nog fråga Åsa Romson istället.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Michael E

  Bra sammanfattning Lena. Kan möjligen Aftonbladets upplägg med artikeln om Rockström precis ovan artikeln om en kommande istid visa att media nu är lite försiktigare med CAGW och öppna för alternativa förklaringar? Man kan ju alltid hoppas

 2. Lars Jonsson

  Tack Lena, dels för att du tog upp Rockströms program och att du gör det behärskat. Det är lätt att blir arg och besviken på att Rockström får så mycket medialt utrymme, trots att han systematiskt förvrider vetenskapen. Man kan ju hävda att precis som med politiker så har man rätt att överdriva sitt budskap för att komma igenom det mediala bruset, men Rockström använder systematiskt orden forskarna och vetenskapen, för att föra fram ett budskap som han själv tror på. Jag lyssnade till sommarpratet och upplevde starkt att han tror på sitt budskap, att han ser sig själv som en klimatets Martin Luther King, som skall förändra världen. Han påpekade att han var en ateist, men uppenbart är han troende, inom den nya religion som han är en skicklig förkunnare för. För övrigt tycker jag att jag saknade personliga upplevelser eller intryck, han var däremot ett uppenbar namedroppare, som fick med ett stort antal möten av ”kändisar” i klimatkyrkan. Vanliga människor blir säkerligen imponerade av att alla dessa storheter stödjer Rockström, att att hela budskapet vilar på vetenskapen. För övrigt är det Schellnhuber och PIK- institutet som är påvens rådgivare, då det förvånar inte att Rockström anser att Påvens klimatbrev bygger på vetenskapen, PIK är ju skapat av Schellnhuber, så att upprätthålla klimathotet är lika viktigt för honom som för UFO- entusiaster att ständigt hitta fotobevis för tefat på himlen.

 3. latoba

  I Eskilstuna-Kuriren idag finns en insändare av
  Pontus Björkman
  Engagerad i Schysstapensioner.nu
  med rubriken Årets viktigaste sommarpratare?
  Schysstapensioner.nu stöds bla av Klimataktion och WWF!
  Länk:http://ekuriren.se/ledareasikter/insandare/1.3314737-arets-viktigaste-sommarpratare-

 4. Sten I

  Även i Norrköpings Tidningar har Pontus Björkman en insändare:
  http://www.nt.se/opinion/insandare/global-uppvarmning-maste-tas-pa-allvar-11286376.aspx

 5. tolou

  Rockis:
  ”jorden att blir 3-4 grader varmare år 2100. Havsytan blir till upp en meter högre än idag. Miljökatastrofer blir något normalt”

  KVA:
  ”Tyvärr har vi ännu inte tillräcklig kunskap för att med någon större tillförlitlighet beräkna vad som kommer att hända med klimatet i framtiden.”

  -Vad är det Rockström vet som inte våra främsta vetenskapsmän vet?

 6. Ann lh

  Bra Lena. Kan Du inte skicka de här raderna till Aftonbladet med tillägget att fråga om det är sant som det säljs och skrivs dvs
  att Den Stora Transformationen innebär FNstyrda krav på utfasning av de fossila bränslen
  att IPCC avser att komma i mål 2050 med dessa krav
  att länder som inte fogar sig kommer att straffas av den likaledes FNstyrda Klimatdomstolen.
  Det vill säga om Åsa Romson m fl skriver under Klimatavtalet i höst.
  Eller var det bara en mardröm?

 7. Ingemar Nordin

  Rockströms framgångssaga är enastående. Genom att konsekvent spela med i alarmistkören så har han i medias och politikers ögon tydligen gjort sig till landets främste expert inom klimatvetenskapen (han är agronom). Rätt man på rätt plats, skulle man kunna säga. Att han sprider lögner och missleder om vad vetenskapen säger är helt i linje.

  Jag har aldrig sett att han ställt upp i någon debatt med någon som har någon annan uppfattning än han. Men han är givetvis välkommen med ett inlägg här på Klimatupplysningen.

 8. Mats G

  Rockström personifierar hur ur led tiden är. Han kan slänga ur sig vilka konstigheter som helst och inget ifrågasätts. Bara en enkel faktakoll från en journalist och han skulle vara rökt. Lena gör det journalisten borde göra. Dessutom har de fräckheten att ta betalt för tidningen.

 9. Lennart Bengtsson

  Den märkliga uppfattningen att holocene var en idylliskt tid ut klimatsynpunkt gäller bara om vi jämför med istiderna. Dagens alla ”extrema” väderhändelser är knappast extrema i ett längre perspektiv utan är en följd av människors och medias korta minne och bias. Vädret under 1800-talet var knappast harmlöst to say the least! Det som har hänt under de senast tvåhundra åren är den mycket snabba befolkningsökningen men också för ett stort antal människor väsentligt förbättrade levnadsförhållanden. Detta glöms ofta bort. Detta har medfört diverse nya miljöproblem vilka dock gradvis håller på att bemästras. Ingen oroas längre för sur nederbörd samt fisk och skogsdöd inte heller för något ozonhål.
  Media gör allt för att skapa intrycket att vädret har blivit värre och därmed miljön blivit sämre men noggranna studier visar att så inte är fallet. Ändringen i jordens strålningsbalans har ändrats något genom förhöjda växthusgaser men klimateffekten är hittills ringa och i de flesta fall knappast märkbar mot bakgrund av naturliga väderhändelser. Det finns all anledning att tro att de omfattande arbeten som äger rum inom energisektorn kommer inom några decennier att börja minska koldioxidutsläppen och göra de långsiktiga skräckscenarierna om jordens klimat och väder obsoleta. Det enda system som kan hantera denna utmaning är det öppna samhället och det sämsta systemet är det totalitära samhället som lätt drivs fram om fantasifulla skräckscenarier utan solid vetenskaplig substans får dominera i samhällsdebatten och biter sig fast i människornas föreställningsvärld. Detta borde om något dagens ”undergångsprofeter” tänka på.

 10. Björn

  Vem är han Rockström, är han en superidealist eller mytoman? En agronom som vill framställa sig som en klimatets apostel och ”planetskötare”. Han framställs som klimatforskare, men hur passar jordbrukskunskaper in i denna forskningsgren? Är vi inte lurade om vem som helst kan framställa sig som klimatforskare? Men vi och världen dräneras på ekonomiska resurser genom dessa pseudoforskares falska uppenbarelser. När skall de avslöjas?

 11. L

  Det som kan vara bra med personligheter som Rockström, är att när polletten väl trillat ner, kan han vara minst lika effektiv på att ta död på klimathotet. Men först måste han lära sig att skilja på teorier och hypoteser, på fakta och scenarier.

 12. Helge

  För mig har Rockström alltid varit en pajas. Alltid förvånat mig att man inte hittat en mer trovärdig alarmist när man nu utnyttjar honom så flitigt. Ingen som tänker självständigt kan ta det han säger på allvar.

 13. Lars Jonsson

  Ja jag tänkte också på det där med namedroppandet som han ägnade sig åt. Det är möjligt att det imponerar på vissa.

  Ja han verkar tro att hans egen bild är den som gäller och liksom Al Gore går det då bra att helt enkelt förkasta andra rön.

 14. Lennart Bengtsson

  Precis, är det till Lilla istidens klimat han vill tillbaka till, ja om han nu vill till något slags förindustriellt läge?

 15. Lennart Bengtsson

  Hej

  Alla stora klimatexperter i Stockholmsområdet som längtar tillbaka till det fridfulla Holocene borde betänka att under denna tid låg den viktiga huvudstaden delvis under vatten. I stället borde man glädjas åt landhöjningen och den nya tiden. Om havet stiger några meter i framtiden som Rockström vill ha det till innebär ju detta bara att vi är tillbaka till det förflutna?
  Eftersom Sverige har kunnat anpassa sig till landhöjningen måste man ju också kunna anpassa sig till en havshöjning? Det är bara att flytta tillbaka huvudstaden till Gamla Uppsala.

  Lennart

 16. tolou

  Även om havsnivån skulle stiga med 1 meter, IPCC värsta scenarier, så skulle Stockholm bara vara tillbaks till 1900 års nivåer.
  http://climate4you.com/images/Stockholm-NEW.gif

  Det troligaste är dock att vi kommer ha vattenståndet år 2100 ungefär som idag.

 17. LBt

  Naturligtvis behöver vi hållbarhetsforskning. Naturligtvis är det angeläget att värdera hur vi bör hushålla med jordens tillgångar för att de skall räcka till i en framtida värld om kanske 10 miljarder medborgare. Se till att dessa tillgångar blir till glädje för så många som möjligt och då även avseende kommande generationer.

  Men de som leder forskningsverksamhet får inte samtidigt ikläda sig rollen som samhällsutvecklare. Forskningen har att leverera, andra att välja väg och besluta. Särskilt bekymmersamt blir det när ledarskapet tillåter sig skruva på forskningsuppgifter till stöd för egna drömmar.

 18. Christopher E

  Vilket trams. Jag väntade mig det från Rockström, men det här var ju värre än väntat.

  Längta tillbaka till ”Holocens paradis”… vad är nu detta? Holocen har ju varit mycket varmare än nu under tusentals år. Ska vi släppa ut mer koldioxid menar han? 🙂

  Toba-katastrofen. Jodå, den har verkligen ägt rum. Ett jättevulkanutbrott i Indonesien. Asklagren ligger tjocka långt därifrån, tex i Indien. Men just i Indien finner man redskap precis ovanpå askan, så där överlevde människor trots allt. Inte alls bara i Etiopien. Däremot så anser man ett det var prövning för mänskligheten, det är riktigt. Men det har ju ingenting med värme att göra alls… det blir ju kallt när atmosfären fylls med aska.

  Och en meter havsytehöjning på 85 år är helt och hållet orimligt i våra dagar, vem som än säger det.

 19. Christopher E

  Visst var det ett jättelikt vulkanutbrott som förmodligen påverkade både djur och växter negativt (inklusive människor av olika arter) men det säger han inte. Han nämner inte vulkanutbrottet överhuvudtaget. Budskapet är ju vad hemskt det var på istiden men sen, sen kom holoceeeeen. 😀

 20. Henrik

  Kommentar borttagen

  Se gärna våra regler för kommentering

 21. Janne

  När han läste upp alla namn på ”fina” personer som stödjer hans projekt så avslutade han med att säga att det var extra kul att Russel Brand kommit med på tåget. Det finns inte någon i England som har mycket till övers för Russel Brand som av de flesta anses vara från en annan planet, inte många hästar i stallet där…

  Rockström kanske känner en stor gemenskap med Russel Brand

 22. Får jag be er alla att hålla er till kommentarsreglerna. Tack!

 23. Sören G

  Var människorna nästan på väg att dö ut för 70 000 år sedan. Skulle det gälla alla populationer? Det fanns neanderthalare i Europa och denisova-människor i Asien och dessa levde vidare i flera 10 000-tals år ytterligare. Vår art homo sapiens ”most recent ancestor” levde i Afrika för ca 150 000 år sedan. För ca 70 000 år sedan lämnade våra icke-afrikanska förfäder Afrika. Det är väl så att den population som utvandrade var ganska liten. I vissa folkgrupper har man genom DNA-studier konstaterat att de vid någon tidpunkt gått igenom en ”flaskhals” eftersom den genetiska variationen var liten. Det kan t.ex. gälla polynesier som bosatte sig i en viss ögrupp.

 24. Gunbo

  Jag har aldrig gillat Rockström men det här var nog det värsta jag har hört honom säga. Man behöver inte ens vara skeptiker för att inse att han är ute och cyklar totalt.

 25. Mats G

  24
  Gunbo
  ”ens vara skeptiker för att inse att han är ute och cyklar totalt.”

  Och då är det illa….lol

 26. Den här delen är också rätt bra i sammanhanget, låter nästan som en visa. 😉

  ”Holocen är allt vi älskar och allt vi har rotat fast i vår musik, litteratur och traditioner. Från den kryddade snapsen, till Svinnsta skär och Saltkråkan.”

 27. Lasse

  Hans berättelse om ett stabilt system som nu rubbas och där tippingpionts ligger och hotar förutsätter ju att det inte funnits en medeltida värmeperiod!
  Detta visar på vilka grunder han utgår ifrån!

 28. Håkan Bergman

  Janne #21
  Russel Brand stödde labour i senaste valet. Kan man hoppas på en russelbrandeffekt för Rockström också.

 29. Gunbo

  Lena #26,

  Ja, det var ju poetiskt så det förslår! Byt ut Holocen mot Sverige så har vi Sverigedemokraternas romantiserade bild av vårt land. 😀

 30. Monodemon

  Ni kan väl aldrig gissa vilken ”klimatexpert” (agronom) som fick statsradions förtroende att kommentera de nya lilla-istids-rönen i Studio Ett…?

 31. Thomas P

  Lena #26 Fast rätt mycket av Sveriges natur som sjöar och skärgård har vi istiden att tacka för.

 32. Gunbo

  Tanken slog mig också faktiskt! 😀

 33. Ingemar Nordin

  Jag har länge misstänkt att alla dessa gröna ideologer i grunden är djupt reaktionära. De längtar inte tillbaka till medeltiden. De längtar tillbaka till grottstadiet! 🙂

 34. Ingemar Nordin

  Någon nämnde (Mats G?) i någon tråd att miljörörelsen har gjort mycket gott i modern tid.

  Jag ser det så här: Miljörörelsen som började så smått på 60-talet uppmärksammade oss på en rad mindre bra sidor av industrisamhället och modernt jordbruk. Kunskapen om giftanvändning var t.ex. inte särskilt beforskad. Men redan under 70-talet började vissa gröna ideologer (Romklubben t.ex.) tala om att miljöproblemen krävde globala lösningar. I slutändan av en sådan tanke ligger förstås en världsregering (efterlängtad av många långt tidigare). Miljöproblemen kunde kanske fungera som en murbräcka för att få folk att ropa på mer centralmakt och mindre demokrati.

  Därefter har dessa centralister och statskramare helt tagit över alla miljöorganisationer. Miljön är ett sekundärt problem. Miljöpartiet utvecklades t.ex. snabbt från att ha varit för decentralisering till att bli ett av de mest EU-hängiva och statskramande partierna. De är idag djupt reaktionära och antiliberala (konstigt då att en sådan som Mattias Svensson fallit för dem). Naturskyddsföreningen har blivit vindkraftslobbyister istället för miljövärnare. WWF och Greenpeace är idag internationella affärsföretag med intäkter i mångmiljardklassen.

  Miljöintressena har helt enkelt kapats av smarta, och helt samvetslösa, individer. Det är varje demokrats skyldighet att bekämpa dem.

 35. Mats G

  34
  Ingemar Nordin

  Jag ställer upp på din beskrivning. Det jag skulle vilja addera är att det finns/fanns också en folkrörelse med miljöprofil som tryckte igenom vissa miljöfrågor som jag anser påverkade stat och inte minst företag. Företagen blev lite tagna på sängen först så det blev verkliga förändringar. Nu däremot har man vänt på steken och använder det i marknadsföringen för att tjäna mer pengar.

  Jag tycker det här har tillfört positiva element i vår närmiljö. Om man dessutom inte köper dyrare morötter än man behöver så får man bara det positiva av den här utvecklingen.

  Nu är det som du skriver. Folkrörelsen har nåt vägs ände och det som är kvar är just det negativa som du beskriver.

 36. Nu har jag skickat in debattartiklar och insändare till alla de lokaltidningar som jag sett att Pontus Björkman har skrivit i.

  Får se om de tar in den.

 37. Tack Lena! Mycket bra skrivet!

  Det verkar till och med vara konsensus här på tråden om det som du och Lars i sin kommentar tar upp. Ingen tar Rockström i försvar, han får bara mer eller mindre stark kritik.

 38. Christopher E

  #16 tolou

  Det där var ett festligt sätt att se det du kom på, jag gillar det. Jag räknade lite på det och hamnade något tidigare, dock. 1 meter högre hav från idag till år 2100, under 85 år alltså. I Stockholm hinner landhöjningen höja staden 85*5,2 mm på de åren. Kvar blir 558 mm högre vattenstånd. Trenden för den relativa vattenivån mot Stockholms kajer har varit 3,8 mm/år nedåt senaste 125 åren. Räknar vi bakåt var då vattenytan 558 mm högre än idag år 1868 i Stockholm. (Kanske några år senare, för haven steg långsammare före 1880, men strunt samma).

  År 1868. Var det katastrof i Stockholm då? Var stan översvämmad som den påstås vara år 2100?

  Det finns utmärkta dokument, visar det sig. Konstnären Billmark målade det året ”Fogelvue över Stockholm”:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Stockholm_panorama_1868_Stadsmuseum.jpg

  Hmm, stan är inte under vatten. Ser ju rätt trevligt ut, faktiskt, ur det perspektivet (hur kunde man förresten få en sådan vy 1868? Luftballong?).

  Men på nära håll led säkert människorna och drunknade. Här är misären skildrad av konstnären Laurin 1868 ”En söndag i Frisens park”:

  http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SSM0002334_a.jpg

  Men vänta nu, de ser ju att trivas och vet inte att stan är under vatten. Det ser ju riktigt mysigt ut, trots det hotande vattnet i bakgrunden. Där ser man.

  (Jag aktar mig mig dock noga att skriva något romantiserat om hur härligt det såg ut den tiden, för då får jag hakkorsstämpel i pannan av vissa kommentatorer här… 😉 )

 39. latoba

  #36 Lena Krantz
  Jag hoppas innerligt att du lyckas med dina insändare, men du får inte ha för stora förhoppningar. Jag har försökt på Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning vid några tillfällen men de har inte tagit in något och någon motivering har jag aldrig fått. Jag håller tummarna för dig!

 40. latoba

  Jag hade en som var ca 2100 tecken som jag drog ner till 1470. Den blev inte sämre tyckte jag utan bättre. Det är lite intressant det där med att skära i orden. Dock anser jag själv att det blir lite för skarpt ibland. Jag gilla ju ord som ”kan”, ”kanske” och ”förmodligen” men de får inte alltid plats.

  Ja jag får se. Det kanske inte är någon alls som nappar.

  Men försöka duger.

  😀

 41. Sören G

  #23
  ”most recent common ancestor” ska det stå. Som alltså levde i Afrika för 150 000 år sedan. En kvinna som man också brukar kalla för Eva. Alla nu levande människor delar mitokondrie-DNA med samma ursprung som enligt den genetiska klockan kan ledas 150 000 år tillbaka.

 42. lennart facius

  så fick då sveriges egen klimatschaman rockström komma till tals I radion vilken lycka för honom att likt Nostradamus kunna förespå alla de framtidens olyckor som skall drabba mänskligheten och framförallt I sverige om vi inte genast återgår till grottstadiet.

 43. Dw

  ”Men det mest intressanta är förmodligen det han inte pratade om. Exakt hur vill han gå tillväga för att göra den här transformationen?”

  Lena, varför skulle det vara mest intressant att få veta det? Hur man sen går till väga med de uppgifter som förmedlas av forskare är väl istället en politikers främsta uppgift att lösa.

  ”Jag skriver delvis för han använder med förkärlek den högsta siffran i de intervall som IPCC redovisar.”
  Jag har dock fått uppfattningen att ni på klimatupplysningen ha en viss förkärlek till de lägsta siffrorna som presenteras. Är det fel uppfattat av mig?

  Måste en professor i miljövetenskap uttrycka sig vetenskapligt för att bevisa att denne har stöd från vetenskapen? Jag själv anser ju att om en professor eller ”expert” ska tala inför en relativt oinvigd publik så ska denne också kunna förklara på ren vanlig svenska så att alla förstår. Vad är det annars för mening med att någon ska uttala sig?

  Slutligen. Har denna person som du anklagar för att vara ”domedagspredikant” fått någon som helst möjlighet att kunna försvara sig?

 44. L

  #43, Dw,
  Rockström är betydligt mer politiker än forskare, därför borde han vara mer tydlig med sin agenda. Och han är givetvis välkommen att ”försvara sig” här….

 45. Dw

  Det intressanta med hur man går tillväga handlar om vilka lagar som ställs upp och vilka myndigheter som byggs upp. För att ta en extremt extrem. fr o m 2016 måste du ha ett kort för att få handla. Det är ett ransoneringskort som reglerar din personliga kolbudget. Alla länder är underställda en Klimatmyndighet som bestämmer exakt hur mycket varje land får släppa ut. etc etc.

  Vad det handlar om är att om man är en offentlig klimatperson så bör man använda sig av de siffror som IPCC anger. Ingen av oss här är det. Vi framhåller naturligtvis ny forskning som pekar mot en låg klimatkänslighet men jag vet inte någon som har använt den lägre siffran i IPCCs intervall som en sanning, men så gör Johan Rockström, ja fast tvärtom då.

  Det var det jag menade med att han får påstå vad som helst egentligen. Men inte att han har stöd i vetenskapen när han inte har det. Det är, som du kanske förstår, en viss skillnad.

  Han predikar om en undergång, en domedag, det gör honom i mina ögon till en slags domedagspredikant. Men han är välkommen hit när som helst.

 46. Dw och Lena,

  Mitt förslag är att man skickar mejl till Johan Rockström och ber honom kommentera Lenas artikel. Hans eventuella kommentar kan läggas in som en uppdatering. Vad sägs om det?

  Jag tycker att det vore bra om vi kunde få in mer sådant här. Det gör diskussionen intressantare med fler infallsvinklar.

 47. Pehr

  Ja det var ett bra förslag. Jag skriver ju om honom så om han inte är medveten om mitt inlägg kanske han ska göras uppmärksam på det. 😀

 48. Å andra sidan vet han säkert om att jag har skrivit om hans sommarprogram och jag tror inte att han är så intresserad av en diskussion med oss ändå. Ja när jag nu tänkte efter lite.

 49. Ann LH

  Det går faktiskt att komma igen åsiktskorridoren!
  Sigvard Eriksson och Sture Åström på Klimatsans har fått in en mycket bra artikel i – gissa! – jo, Norrtälje Tidning dag. Gå in på Klimatsans.com och klicka på aktuellt så ser ni hela artikeln där.
  Trägen vinner, det är bara att säga Stort Grattis!

 50. Guy

  Lena K 48

  Fråga ändå. Svaret säger en hel del 🙂

 51. LBt

  Lena K,
  absolut, Rockström bör uppmanas att gå i svaromål, klarar han inte det säger det mycket!

 52. Ingvar

  #43 DW
  >Lena, varför skulle det vara mest intressant att få veta det? Hur man sen går till väga med de uppgifter som förmedlas av forskare är väl istället en politikers främsta uppgift att lösa.

  Egentligen är det en fråga som redan besvarats av Figuere, ett av toppnamnen inom IPCC. Att ersätta kapitalismen med ett toppstyrt ”världsråd”. Demokratins död. Det vore dock intressant att höra vad Herr Rockström har att säga i ämnet.

  Och som många världen över har insett så är det inte lösningen på ett problem. Det är att använda ett fejkat problem för att nå ett politiskt mål

 53. ThomasJ

  Jo-jo, det förpliktar ju att tillhöra den närmsta kretsen till PIK & Schellnhuber, som ju är ’urfader’ till det påhittade 2-gradersmålet (de, PIK) gjorde oxo en ’prognos åt Världsbanken men där räckte inga 2 grader utan sex skulle det bli. Tittar man vidare så har Rockström sedan länge sina tentaklar runt/i stora delar av världen, inte minst Australien . där de nu lägger om politiken radikalt.
  Så, klart är att Rockström kommer fortsätta sitt (a)larmande om alla hemska ’utvecklingar’ som komma skall. Ska bli intressant att följa utvecklingarna när bluffballongen spricker…

  Mvh/TJ

  Lena: Bra skriv! 🙂

 54. Lejeune

  Om någon till äventyrs skulle ha missat detta av Lennart Bengtsson från Lars Berns blogg:
  http://antropocene.se/2015/july/om-klimatskracken.html

 55. Gustav

  Jag tycker ni tar JRs sommarprat på fel sätt. När han säger att det är vetenskapligt så räcker det egentligen med att det finns något vetenskapligt stöd för hans påståenden (vilket verkar stämma?). Ett sommarprogram ska vara intressant för alla, inte bara för de som är insatta i frågan. Att då säga att det stöds av vetenskapen är ungefär som ”based on a true story” som är en ofta använd retorik i filmer och får oss att titta extra noga. Finns det istället något skeptiker kan lära sig av JR? Vad hade han för intresseväckare? Hur presenterade han sig själv? Vad var hans egentliga budskap? Vad ville han att lyssnarna skulle göra? Om påståendet om utdöende hade haft vetenskapligt stöd, hade ni då tyckt det var intressant?

 56. Daniel Wiklund

  Då kan väl du Gustav berätta för oss vad som var bra. Besvara frågorna själv som du ställer i ditt brev. Du verkar ju veta hur det rätta sättet är när det gäller att ta Rockströms sommarprat.

 57. Björn

  Dw [43]; Problemet Dw, är att Rockström uttrycker sig på en infantil och propagandistisk nivå, vilket man inte förväntar sig av en som vill ha positionen som professor. Han måste ju förstå att det finns en kunnig publik runt om som förstår att genomlysa hans utsagor. Hans driv är någon form av idealism, vilket får honom att framstå som förkunnare av pseudovetenskap och därmed målar upp en värld som inte tillhör verkligheten.

 58. Guy

  Gustav 55

  Med ”based on a true story” är det liksom meningen att den faktiskt är det. Om en människa i ett föredrag eller artikel kommer med en sak som inte stämmer darrar trovärdighetsmätaren till och sjunker en aning. Vanligen ökar vaksamheten också. Om det kommer en sak till som inte stämmer så går trovärdighetsmätaren i botten och samtidigt misstänkliggörs resten av ”storyn”.

  När någon hänvisar till fakta bedöms han inte beroende på hur snygg kavaj han har.

 59. Pelle Lundén

  Jaja, Rockström har ju läst till agronom.
  Om han har någon praktisk erfarenhet av jordbruk vet jag inte,
  men en av bondens viktigaste uppgifter är ju att sprida dynga.

  Den lektionen skolkade han tydligen inte ifrån i alla fall.

 60. Gustav

  Jo fast han hänvisar inte till något vetenskapligt stöd utan till vetenskapen i bestämd form. Det finns bara hans sanning och den ligger alltid i så högt det går s a s.

  Det han gör är ju att skrämma upp först typ ”hit vill ni inte” och sedan peka på något underbart ”det här hit ni vill”. Men bägge platserna är ju s a s grovt överdrivna.

  Ungefär så.

  För övrigt pratade han en del om gifter, plaster och kemikalier också men det var så lite så det försvann nästan.

 61. Lennart Bengtsson

  Jag lyssnar normalt inte på sommarprogrammet och känner inte Rockström personligen även om han numera är medlem av KVA men inte som geofysiker utan i KVAs allmänna klass. Han har kraftigt engagerat sig i vad många kallar jordens ödesstund där resurserna inte räcker till åt alla och miljöproblemen har vuxit människorna över huvudet. Det är naturligt att många oroar sig för något sådant och har gjort så från och till de senaste 200 åren.
  Vill man väcka alla likgiltiga är det vanligt att ta till i överkant och Rockström har därför gripit efter de mest skrämmande siffror han kan finna när det gäller framtida temperaturer, vattenstånd eller ohyggliga väderkatastrofer. Media älskar överdrifter som även idag kan rädda en tidning för en tid som allt färre köper. Även SVT kämpar för sitt överlevande mot alla kommersiella kanaler. Förståndigt folk vet att väder och klimat knappast har ändrats men det stora flertalet som inte har tid eller fallenhet för reflektion dras med och oroas för sina barn och barnbarn som slits bort av framtida stormar och översvämningar.
  Det är därför inte mycket man kan göra åt personer som Rockström. Att en regering som är i desperat behov av pengar kan använda skräckskildringar som ett sätt att höja el- och bensinpriser utan att folk reagerar är självklart en fördel och Rockströms klimat är därför mer politiskt gångbart än gammaldags vetenskaplig osäkerhet och tveksamhet. Att göra klimatändring till huvudtema är också politiskt ett lyckokast ty här kan man samla praktiskt taget allt; några heta sommardagar, extra snö i fjällen, ett kraftigt åskväder eller en större skogsbrand. Några bevis behövs inte längre eftersom tron är allt som krävs. QED.

 62. Lennart Bengtsson

  Precis, han letar upp de mest skrämmande siffrorna han kan hitta. Problemet är att det gör också regeringen numera.

 63. Mats G

  61
  Lennart Bengtsson

  Är det där vi är nu? Politik har blivit geschäft istf samhällsbyggande.

 64. Håkan Bergman

  Man kan undra hur stort genomslag sånt här har i dagens mediebrus. Hur många tror ni faktiskt lyssnar eller tittar aktivt på sånt här idag? Vi har några här tydligen, sen har vi väl några followers som vanligt, resten ser och hör budskapen mot en bakgrund av annat mediebrus. Hur effektivt är det? Kan vara effektivt, kanske t.o.m. planerat man vill inte väcka mottagaren med alltför mycket som kräver uppmärksamhet, om det upprepas ofta, som all reklam. Kanske subliminal perception spelar in också? Tänk när vi gamlingar var unga och inte hade dagens flöde av information och underhållning, vi sprang till biografen för att inte missa reklamen!

 65. L

  #64, ja det är väl just undermedvetet som Rockström går hem. Ingen som tänker efter tror på 6-7 meters havsnivåhöjningar när vi samtidigt sänker kajerna i Stockholm. Men hans energiska predikande passar politikerna som ständigt vill ha mer inflytande och pengar.

 66. Dw

  Det var några år sen jag hörde Rockström prata. Men det verkar ju intressant i alla fall att höra vad han själv har på hjärtat. Det verkar ju i alla fall ha engagerat alla andra här så jag ska nog ta och ladda hem programmet i P1. Tack för tipset!

 67. Dw

  Kan någon länka till programmet. Gärna artikeln också. Tack på förhand!

 68. tolou

  Rockström ägnar sig åt skitsnack!

  Lite perspektiv på tillvaron, varsågoda.

  Great Horse Manure Crisis of 1894

  http://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/Great-Horse-Manure-Crisis-of-1894/

  This huge number of horses created major problems. The main concern was the large amount of manure left behind on the streets. Each horse also produced around 2 pints of urine per day

  The streets of London were beginning to poison its people.

  Even today, in the face of a problem with no apparent solution, people often quote ’The Great Horse Manure Crisis of 1894’, urging people not to despair, something will turn up!

 69. Dw

  Ja jag länkade ju aldrig till programmet men i det här fallet är det ju lättare än lätt. sr.se och sedan är han där om du scrollar ner. 😀

  Men ok då….bara för din skull.

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071

 70. Pelle Lundén

  Vad är den här DW för figur egentligen som inte ens kan hitta ett program som gått på SR P1?

  Efter varje j***a s**tprogram så läser ju hallåan dessutom upp adressen och ”app”namnet.

  Vem är du DW, som inte har tagit till dig så enkla fakta, men ändå hittat hit till Klimatupplysningen?

 71. tty

  Det här med befolkningsflaskhalsar är en intressant fråga, som sysselsatt genetikerna en del på senare år. Till att börja med kan vi konstatera att teorin om den extrema ”Toba-flaskhalsen” knappast tas på allvar av någon annan än Rockström numera. Den stämmer inte med genetiska data och dessutom visar fynden på kulturell kontinuitet i många områden under det aktuella intervallet, bl a i Indien som redan nämnts (och även i Europa för den delen, fast här fanns bara neandertalare vid den tiden).
  Man bör också ha klart för sig att alla arter med sexuell fortplantning har passerat snäva flaskhalsar, bl a för att den dominerande mekanismen för artbildning är s k allopatrisk speciation där en (oftast) marginell population isoleras och bildar en ny art eftersom att den är utsatt för en annan selektiv regim än huvudarten.
  Linjen som leder fram till Homo sapiens har passerat åtskilliga sådana flaskhalsar, men om vi inskränker oss till flaskhalsar ”inom” Homo sapiens kan vi först konstatera att afrikaner och icke-afrikaner inte ”flaskhalsade” samtidigt. Afrikaner hade en ”lång” flaskhals som började för ca 100 000 år sedan och varade under i stort sett hela första halvan av den senaste istiden. Detta är inte ett dugg överraskande eftersom man vet att MIS 4-MIS 5d (60-115 000 år sedan) var en mycket extrem torrperiod i Afrika. Detta var trots allt en relativt ”lindrig” flaskhals, den ”effektiva populationen” var troligen aldrig mindre än några tiotusental individer.
  Icke-afrikaner har passerat en betydligt snävare flaskhals (typ några tusen individer) något senare, typ för 40-60 000 år sedan. Detta markerar troligen den tidpunkt då Homo sapiens-populationen utanför Afrika isolerades från den afrikanska huvudpopulationen. Intressant nog tycks det ha varit ungefär samtidigt som det inträffade (några få) hybridiseringar med neandertalare och denisovaner. Dock måste dessa ha kommit efter isoleringen eftersom det praktiskt taget inte finns några neandertal/denisova-gener i Afrika. Observera att det bevisligen fanns Homo sapiens i Mellanöstern redan för 120 000 år sedan. Dessa måste antingen ha dött ut utan avkomma, eller varit i så pass god kontakt med afrikanska populationer att de inte isolerades förrän sådär 60 000 år senare.
  För indianer kan man se tecken på en tredje, svag, flaskhals (ett par tusen individer) för 10-20 000 år sedan. Den markerar rimligen isoleringen mellan de grupper som korsade Beringia och fortsatte söderut i Nordamerika och den övriga Eurasiska populationen.
  Här är några artiklar i ämnet, först en generell översikt, sedan en modern genetisk analys, och till sist ett genetiskt försök att identifiera när och var Homo sapiens lämnade Afrika.
  http://mbe.oxfordjournals.org/content/17/1/2.full
  http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2014/05/23/005348.full.pdf
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002929715001561

 72. tty

  ThomasP #31

  ”Fast rätt mycket av Sveriges natur som sjöar och skärgård har vi istiden att tacka för.”

  Faktum är att det är svårt att hitta något i vår natur utöver de mest storskaliga berggrundsstukturerna som vi inte har istiderna (flera tiotal!) att tacka för. Till och med Östersjön är skapad av istiderna.

 73. tty

  Apropå hur jämnt och paradisiskt klimatet varit under Holocen, så kan det vara värt att kolla den här artikeln:

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379114003485
  ”A stratigraphic framework for abrupt climatic changes during the Last Glacial period based on three synchronized Greenland ice-core records: refining and extending the INTIMATE event stratigraphy”

  Den omfattar bara den första tredjedelen av holocen, men räknar ändå med tre ”abrupt climatic changes” stora nog att vara lätt identifierbara i alla iskärnor och få egna namn ”11.4 ka event”, ”9.3 ka event” och ”8.2 ka event”. Efter den tiden har vi minst en till: ”4.2 ka event” som krossade högkulturer från Nordafrika till Kina.

 74. Guy

  tty,

  förlåt om jag ställer till besvär. Jag är inte så insatt i paleontologin och är inte heller bra på att söka. Det här med afrikaner till skillnad från andra går en aning förbi. Jag har förstått att från början härstammar vi alla från afrika, men det var kanske i någon form som är före sapiens.
  till exempel Björn Kurtën ansåg (tror jag på basen av dom populärvetenskapliga böcker han skrev) att till exempel Cro mangon och Neandertahlare nog parade sig och fick avkomma, men att avkomman skulle ha varit steril i stil med mulan. Finns det fog för detta antagande för jag är inte säker om Kurtën gick så långt som till en artikel om saken.

 75. Lennart Bengtsson

  Guy

  Det finns sannolikt inget fog härför. Jag kan hänvisa till Neandertalmänniskan (2014) av Svante Pääbo ( se sid 280) Den nuvarande människan och Neandertalmänniskan tillhörde samma art och kunde följaktligen få fortplantningduglig avkomma. Enligt Pääbo har vi rester av Naendertalmänniskans gener i oss. Emellertid detta är inte mitt område utan jag är endast beläst i största allmänhet.

  Lennart

 76. Astrid Å

  Håkan Bergman # 64

  Enligt Rockström själv, har responsen på hans program varit stor.

  http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-news/7-17-2015-tankar-fran-en-planetskotare.html

  https://twitter.com/jrockstrom

 77. tty

  Guy #74

  Eftersom alla icke-afrikaner har en liten mängd neandertalgener är det uppenbart att Homo sapiens och Homo neanderthalensis kunde korsas och få fertil avkomma. Det faktum att det bara tycks ha skett vid ett fåtal tillfällen visar dock att det sällan hände. Om detta berodde på sociala/beteendemässiga spärrar eller på att avkomman oftast var steril är omöjligt att avgöra. Ett intressant faktum är att det inte tycks finnas något neandertalskt mitokondrie-DNA hos Homo sapiens. Antingen skedde alla korsningar mellan neandertal-män och sapiens-kvinnor, eller också har tidigare befintligt mt-DNA selekterats bort. Det tycks faktiskt som om de äldsta Homo sapiens som analyserats genetiskt hade flera neandertalgener än som finns i nutiden, så en viss negativ selektion tycks finnas.
  Det kanske kan vara värt att notera att neandertalarna var muskulösare än Homo sapiens och att den sexuella dimorfismen (=storleksskillnaden mellan könen) var klart mindre hos neandertalarna. För att uttrycka sig rått kunde en neandertalman troligen ganska lätt våldta en sapiens-kvinna medan motsatsen nog var svårt för att inte säga livsfarligt.
  Kurténs hypotes, som han beskrev i de båda romanerna Den svarta tigern och Mammutens rådare var ju att neandertalarna helt enkelt ”korsades ihjäl” av de talrikare Homo sapiens, och han påpekar i ett förord att detta skulle fungera även om hybriderna inte var sterila, utan bara mindre fertila. Det finns dokumenterade fall av utdöende genom sådan ”bortkorsning”, men i så fall tycker man att det borde finnas mera neandertalgener i vår arvsmassa.
  Det finns ju f ö även gener från ytterligare en människoart, de s k ”Denisovanerna”, i vår arvsmassa, dock bara mycket litet utom hos papuaner och australiska aboriginer. Deras förfäder var troligen de första Homo sapiens som kom till Syd/Sydostasien där den korsningen troligen inträffade, och de har ända sedan dess varit rätt isolerade från andra populationer. Har man varit i dessa trakter och är intresserad av antropologi har man nog slagits av att det finns en hel del plesiomorfa drag hos just dessa folk, t ex markerade supraorbitalbågar som man nog kan tänka sig härrör från ”Denisovanerna”.

 78. tty

  #75 Lennart Bengtsson

  Att medlemmar av två arter i undantagsfall kan korsa sig och få fertil avkomma betyder inte att de är samma art. I så fall skulle jaktfalk, pilgrimsfalk, tatarfalk, juggerfalk och präriefalk vara en och samma art, liksom fjällgås och bläsgås och brun glada och röd glada, för att ta några välkända exempel från vår inhemska fauna.
  Jag skulle snarare vilja hävda då korsningar mellan neandertalare och Homo sapiens faktiskt bara tycks ha inträffat några få gånger talar för att de var olika arter. De är ju också lätt skiljbara osteologiskt på ett stort antal skelettelement vilket är ytterst ovanligt när det gäller raser av en och samma art, och hade dessutom varit genetiskt isolerade i ca en halv miljon år.

 79. Gunnar Strandell

  Christopher E #38
  Tack för bilden över Stockholm!
  Jag läser ibland att vattenståndsökningen kommer att leda till att Mälaren översvämmas av salthaltigt vatten och blir oduglig som färskvattentäkt, men på bilden tycker jag mig se ett fartyg som slussas där Karl-Johanslussen ligger idag.

 80. Gustav

  Lena Krantz, #60:
  ”Det han gör är ju att skrämma upp först typ ”hit vill ni inte” och sedan peka på något underbart ”det här hit ni vill”. Men bägge platserna är ju s a s grovt överdrivna.”

  Ja det är väl en ganska effektiv retorisk metod. Vad jag undrar är om du har funderat över något snarlikt att använda för egen del? Som skeptiker är det annars lätt att enbart bli motståndare till någon annans budskap. Går det att hitta ett eget budskap som är än mer attraktivt än det JR försöker måla upp utan att man tvingas hamna på kollisionskurs med hans budskap?

  Daniel Wiklund:
  Du verkar väldigt engagerad! Varför inte använda del av ditt engagemang till att analysera JRs retorik för att bättre kunna bemöta honom?

 81. Daniel Wiklund

  # 80 Jag har betydligt trevligare och mycket viktigare saker att göra än att analysera Rockström. Hellre far jag ut och njuter av det fina väder som vi har just nu. Hoppas Rockström också har fint väder. Vad nu fint väder är för denne klimatexpert”.

 82. Håkan Bergman

  Astrid Å. #76
  Jo, men från vilka? Ser väl ut att vara den vanliga rundgången av ryggdunkningar. Inom politik och affärer är det tillväxt som gäller, om man inte talar om cirkulär ekonomi förstås.

 83. Astrid Å

  # 82 Håkan Bergman
  Ja, det är den vanliga hyllningskören med lite komiker och andra kändisar. Betyder kanske inte så mycket. Det som betyder något för Sveriges del, är att MP krymper och SD växer. Rockström är ju en lobbyist utan egentlig makt så om det blir mer opportunt för politiker att ifrågasätta hans ”framtidsvision” så är det bra. Det här hjälper ju inte inför mötet i Paris, men…
  Tar mig friheten att länka till en intervju med M.Karlsson. Ca 16 min in, talas om klimat.

  http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/83256

 84. Börje Lundin

  Rockströms karriär lanserades av den man som låg bakom mötena i Villach som ledde till IPCCs skapande: Bert Bolin. Det var Bolin som ringde upp honom i Zimbabwe om att sitta på SEI när Birgitta Dahl startade upp det 1989. SEI låter som ett akademisk institution men sammanställer bara andras forskning, en slags policydrivande tankesmedja. Det är skrämmande att se hur liten insyn som myndigheterna har i både SEI och det nya SRC

  http://www.frojdh.se/2010/05/28/arets-svensk-har-200-miljoner-skal-att-tacka-sida/

  http://www.frojdh.se/2012/08/17/sma-och-stora-forskningsskandaler/

 85. Kenneth Mikaelsson

  The Climate Tribe is far more about common purpose now than it is about science. The science was simply the means to the end. The end is controlling society for “the common good”. It’s a feelgood motivation. That’s why the public buy into it, and that’s why believers feel threatened whenever anyone tries to challenge it – the challenge is seen not as debating the science of climate change, but a direct attack on the Tribe and its deeper purpose.

  To change the outcome, you cannot just “debate the science”. You have to deprogram members of the Tribe.

  http://www.climatechangedispatch.com/climate-change-when-two-tribes-go-to-war.html

 86. Kenneth Mikaelsson

  Livets Ord på steroider…..

 87. Guy

  Tack tty, mycket upplysande. Jag har tyvärr inte kvar Kurtëns böcker och det där med förordet har jag missat eller så kommer jag helt enkelt inte ihåg. Det är faktiskt så där 4 decennier sedan. DNA hade väl inte hunnit så långt då Kurtën skrev. Om jag inte missminner mig var hans specialitet feliner.

 88. Mikael Tuominen

  http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-news/7-17-2015-tankar-fran-en-planetskotare.html
  ””Tänk om vi kunde, i en parti-övergripande överenskommelse, slå fast att Sverige skall bli världens första helt fossil-fria välfärdsnation (till 2030!). Det skulle (1) skapa stor entusiasm och kreativ kraft i Sverige (inte minst näringslivet skulle få sig en rejäl positiv skjuts)””

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vanf%C3%B6rest%C3%A4llning

  ””Viktigt att notera är att en person med vanföreställningar inte ”ljuger”. Personen upplever dessa vanföreställningar som verkliga händelser eller skeenden. Personen behöver ett respektfullt bemötande, samtidigt som vanföreställningen inte bejakas. Vårdaren bör bemöta och ifrågasätta, väl medveten om att den drabbade verkligen känner att vanföreställningen är en verklighet.””

 89. Håkan Bergman

  Visserligen med sedvanlig brasklapp, men ändå.
  http://www.svd.se/havsisen-i-arktis-taligare-an-vantat/om/sverige