Sommar-repris

När det är dags för ett nytt inlägg börjar tankarna surra. Jag hade lite funderingar på att ge lite hjälp at alla de som inte förstår hur skeptiker tänker, genom att berätta om hur jag själv tänker – men jag är nog inte tillräckligt intressant. Det enda jag  vet är ju att de så kallade bevisen för att det är ökningen av koldioxidhalten som varit den främsta orsaken till uppvärmningen under de sista två decennierna under 1900-talet – var mycket, mycket svagare än vad de flesta tror.

 

Anledningen till att jag engagerat mig är egentligen bara att jag anser att det är ett brott mot mänskligheten att göra flytande fordonsbränsle av det som kunde ha blivit mat – och att det mesta av vad som kallas klimatpolitik är människofientlig. Kort sagt, för mig handlar det inte så mycket om klimatet som om klimatpolitiken.

 

Men ett inlägg ska man ju skriva och eftersom vi som skriver här har hållit på i några år så har vi väl skrivit ett par hundra var vid det här laget (det finns de som skrivit ännu fler) och istället för att skriva ungefär likadant som förr så kan man ju ibland helt enkelt ta fram ett gammalt inlägg. Följande skrevs för nästan tre år sedan och det enda som egentligen hänt sedan dess är att istäcket i Arktis ökat något och att den famösa uppvärmningspausen blivit allt mer besvärande. Ett icke alltför tidsbundet tre år gammalt inlägg är därför lika aktuellt eller inaktuellt nu som det var  då.

Slutet är nära

(repris från 30 augusti 2012)

Förra sommaren (d.v.s. sommaren 2011) presenterade Åke Lundqvist sin intressanta bok Vildåsnans Törst vid ett sommarsamtal i Löfstabruk. Boken bygger på en läsning av Gamla Testamentet, eller rättare sagt, den judiska bibeln, som litteratur. Åke Lundqvist var tidigare litteraturkritiker på Dagens Nyheter och det var i den professionen som han läste och skrev.

Det finns naturligtvis mycket att säga om såväl GT som om Vildåsnans Törst, men något som är mycket påtagligt är att centralgestalten, det judiska folkets egen gud, Jahve eller Jehovah, eller Herren som han kallas i den svenska översättningen är en typiskt manlig, maktlysten och svartsjuk figur. Hela Gamla Testamentet bygger på förutsättningen att det finns ett speciellt förbund mellan Jahve och det judiska folket, och när detta folk gång på gång råkar ut för olyckor så beror det aldrig på att deras gud inte är så mäktig att han skulle ha kunnat avvärja olyckorna, utan det beror alltid på att folket svikit sin del av avtalet, i det att någon förtappad själ råkat tillbe en annan gud. Varje gång de drabbades så dök det också upp ett antal profeter som försökte att få det judiska folket in på rätt väg igen – något som egentligen inte borde ha varit så svårt, det ställdes nämligen inga andra krav än att de åter skulle hålla sig borta ifrån alla andra gudar – i övrigt fick de i stort sett bära sig åt hur som helst.

I den muslimska världen lär de fundamentalistiska strömningarna ha blivit starka i samband med att Djingis Khan och hans sonson Hulagu härjade i kalifatet. Återigen, någon annan förklaring till att man drabbats av dessa hemsökelser än att man inte fruktat Gud tillräckligt gavs inte.

I samband med Digerdöden i Europa så dök det upp flagellanter, människor som gick runt med piskor som de använde för att straffa sig själva. Möjligen hoppades de att rena inte bara sig själva utan även människorna runt sig ifrån synd, i en förhoppning att Gud skulle förlåta och ta olyckorna ifrån dem.

I alla tider har tydligen olyckor skyllts på att ”vi”, det må vara det judiska folket, den muslimska världen, kristenheten och förmodligen också många andra folk som gått svåra öden till mötes, inte varit tillräckligt gudfruktiga för att få det beskydd av vår Gud (eller våra gudar) som vi trott oss ha rätt till.

Att sådana olyckor också tolkats som ett förebud om något ännu värre, hela jordens undergång, har också förekommit på många håll. Att jorden någon gång skapats och någon gång kommer att gå under har varit en vanlig föreställning. Oändligheten var kanske alltför ogripbar för att kunna accepteras. En av de få som tidigt trodde att jorden alltid existerat var Aristoteles, och detta var också en av de beståndsdelar i hans filosofi som varken kristna eller muslimer ville acceptera. Den enda oändlighet som inte bara accepterats utan också förutsatts är att Gud alltid funnits och alltid kommer att finnas – något som dock inte kallats oändlig tid, utan har beskrivits med det uppenbarligen mer acceptabla begreppet evighet, eller det till synes starkare evigheters evighet.

En lite annorlunda undergångsvision var den som på ett eller annat sätt hade kommit fram till att tiden skulle ta slut den 21 december 2012. Såvitt jag förstår så var den annorlunda främst i det att det inte handlade om att människorna (eller ens Maya-folket) betett sig illa, utan det vara bara det att Maya-folkets tideräkning tog slut den dagen. Det är väl bara att vara tacksam för att det också fanns andra tideräkningar som kunde fortsätta.

Hur som helst, undergångsvisioner har följt mänskligheten sedan urminnes tider, och de flesta av dessa har berott på att vi på ett eller annat sätt brutit med gudomliga påbud. I våra dagar har vi gett upp föreställningen om att jorden är universums mitt och att våra handlingar påverkar hela universum – nu bor vi på en obetydlig planet i utkanten av en helt normal galax – och vår uppgift är att vidmakthålla goda livsbetingelser på vår egen planet. Men vi är ju naturligtvis fortfarande stora syndare.

Den nya gud som vi nu syndar mot och som påstås planera en fruktansvärd hämnd mot mänskligheten heter varken Jahve, Jehova, Herren eller Allah utan den gud vars hämnd vi nu ska frukta kallas Gaia. Det egendomliga är nu att trots att Gaia eller Moder Jord är ett kvinnligt väsen och därför inte är lika maktlysten som sina manliga företrädare så är hennes prästerskap lika oförsonligt som de tidigare.

Innan kristendomen på 300-talet blev statsreligion i Romarriket hade Gaia haft ett ganska stort inflytande, något som kanske bidrog till att också klimatet vid denna tid var milt. Men under de kommande århundradena blev hon helt utmanövrerad av manliga mer härsklystna konkurrenter vilket ledde till att hon om inte avled så åtminstone föll i en Törnrosasömn som varade i mer än ett och ett halvt årtusende. Hon återuppväcktes år 1969 av den brittiske biologen James Lovelock, först dock under den vetenskapliga förklädnad som kallades Gaiateorin.

Det nya prästerskap som organiserat den nya kulten har dock inget förstått av hennes sanna väsen. Gaia är inte en sträng härsklysten och patriarkalisk gud, utan just den Moder Jord som gjort så gott hon kunnat för att med benägen hjälp av hela planetsystemets centralgestalt, den värmande solen, skapa goda betingelser för livet.

De som framträtt som profeter och präster har dock frammanat en bild av henne som mer påminner om de manliga väsen som fortfarande tillbes världen runt. En sträng gud som kräver absolut lydnad, och om inte mänskligheten uppför sig som dessa profeter lär så kommer hon att att se till att vårt syndiga leverne leder till vår undergång.

Inte oväntat var det just våra lustar som var det första hotet – vi gjorde helt enkelt för många barn och Gaia skulle inte kunna föda dem alla. Redan inom 10 år efter Gaias pånyttfödelse skulle världssvälten drabba oss alla – påstod exempelvis Paul Ehrlich. Strax följde Romklubben efter och berättade för oss att det fanns ett antal naturtillgångar som det snart skulle bli en sådan brist på att krig om dessa tillgångar förmodligen skulle vara oundvikliga. De syndiga lustarna gav snart upphov till ännu ett undergångshot – denna gång den ohejdbara farsot som först kallades AIDS och numera går under dubbelnamnet HIV-AIDS.

Sedan kom den ena profeten efter den andra och varnade för det ena eller det andra, skogsdöd, ozonhål, nya epidemier med mycket mera. Trots att alla dessa hot visat sig vara överdrivna så har profeterandet och därmed även profiterandet på våra rädslor fortsatt.

Det finns dock andra synder än kättjan, exempelvis lättjan och frosseriet och även dessa tycks kunna leda till vår undergång. Lättjan har ju i dessa dagar blivit något vi alla kan njuta av. Det finns ju inte många arbetsuppgifter kvar som kräver muskelkraft och hårt arbete, och vi behöver inte ens gå när vi vill hälsa på varann. Den främsta förutsättningen för den lättja som vi alla fått möjlighet att få del av är alla dessa motorer som drivs med lagrad solenergi och nu varnas vi dubbelt upp. Antingen kommer denna energitillgång snart att ta slut eller så kommer Gaia att smälta alla sina isar så att vi alla blir översvämmade och drunknar.

Även frosseriet kan leda till vår undergång, antingen blir vi alla ”supersize” och dör av hjärtinfarkt redan innan vi skaffat avkomma, eller så visar det sig att om alla ska äta sig mätta på kött så svälter vi alla ihjäl.

Nu, drygt 40 år efter Gaias återuppståndelse så leds den nya kulten av några stora världsomspännande samfund som WWF och Greenpeace, tillsammans med ett antal lokala som också vill få del av de offergåvor som de troende ger till sina samfund.

Själv finner jag trots allt tröst i att trots alla dessa makthungriga profeter förefaller det som om det slutits ett nytt förbund, denna gång mellan hela mänskligheten och Gaia, ett förbund som innebär att mänskligheten må besitta jorden och att vi tillåts att använda de resurser som Gaia ställt till vårt förfogande. Vi har även rätt att bruka vår uppfinningsrikedom efter bästa förmåga. Vi måste dock vara medvetna om att vi inte är ensamma och att vi är beroende av de som vi delar jorden med.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Gedigen text blir mer njutbar ju fler gånger man tar den till sig. Tack Sten!

 2. Ingemar Nordin

  Grundaren till den moderna versionen av Gaiateorin, James Lovelock, är ju numera en avfälling. Han menar att klimathotet är överdrivet och ångrar sin tidigare alarmism. Men hans efterföljare har inte övergivit Gaia utan tar gudomens existens ganska bokstavligt.

  Översteprästen Joachim Schellnhuber är bekymrad över att en överbefolkning allvarligt kan skada Gaia: “earth likely will be populated by at least 9 billion people by 2050… You have to imagine that these people will reach an average level of consumption that Portugal has, one of the poorer countries in Europe… When you imagine that if all these 9 billion people claim all these resources, then the earth will explode.”

 3. Ingemar Nordin

  Glömde länken: http://www.voltairenet.org/article187999.html

 4. Astrid Å

  Ja, det magiska tänkandet sitter hårt i människan. Tvångstankar och tvångsbeteenden, som är dess ytterlighet, är ju inte helt ovanliga sjukdomar.
  Godmorgon, världen i P1, tog upp David Larsson Heidenblads avhandling ”Vårt eget fel” 2013, häromdagen, i.o.m. kyrkan och miljörörelsens allt tätare koppling. Intressant, tycker jag.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6209458

  http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3327253&fileOId=3526794

  Avhandlingen togs även upp på UI, när den kom.

  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2013/04/vart-eget-fel.html

 5. Mats G

  ”kyrkan och miljörörelsens allt tätare koppling”

  Den här oheliga alliansen är inte helt enkelt att förstå sig på. Jag kan förstå att klimathotet behöver påfyllning av auktoritet. Men vad är kyrkans syfte? Är det av populistiska skäl? Kan det var så att de hoppas att folket skall bli så förtvivlat att de börjar söka sig till kyrkan för tröst.

  Det gamla vanliga. Först bryta ned för att sedan bygga upp. Sedan bygger du naturligtvis upp med din idé värld.

 6. Mats G

  Gaia.

  Nu var det längesedan jag läste om Gaia så hoppas jag minns rätt.

  Det här med Gaia är de gamla keltiska druidernas idévärld. Dvs det som fanns före kristendomen.

  Urgh.. Det blir bara rörigare och rörigare. Alla samlas vid pumpen. Alla vill ha sin del av kakan.

  Den enda slutsatsen man kan göra är att när alla dessa krafter samlas om en sak då är det dags att dra. Något för dagens politiker att tänka på.

 7. Ingvar

  Att det finns starka krafter som vill stoppa den västerländska expansionen
  är ostridigt. Det finns djupt rotade malthusianska tongångar i
  klimathotsrörelsen.
  Att det skulle finnas kopplingar till islamisering/kulturförstörande och
  klimathotsrörelsen  har jag inte funderat över men en ohelig tillfällig
  allians är inte omöjlig.
  Kapitalismen måste bort.

   – Tycker FN/IPCC och vill ersätta den med ”Global Governance” styrd av en
  ”nomenklatura” under FN:s flagg.  Diktatur
   – Tycker vänstern som vill ha världskommunism.  Diktatur
   – Tycker Islam som vill ha ett världsomspännande kalifat. Diktatur
   – Tycker de gröna som vill ha.  Ja vad vill de ha egentligen??  Oavsett
  vad de vill ha så lär det inte bli av, de får finna sig i något av
  ovanstående alternativ.

  Alla ovanstående grupper har en sak  gemensamt. De vill få bort
  kapitalismen. Det enda system som lyckats skapa det välstånd vi har idag.

  Det gäller att förstå att allt handlar om makt

 8. Björn

  Ja, nog var det en repris som jag inte kommer att kommentera vidare. I stället skall jag återge vad en emigrerande engelsman angav som skäl för att han ville lämna England och flytta till Portugal. ”Det finns 14 fartkameror på varje innevånare och det är svinkallt”.

 9. Ingemar Nordin

  Atrid Å #4,

  Avhandlingen ”Vårt eget fel” togs även upp här på Klimatupplysningen:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/07/vart-eget-fel/

  Den passar bra in i dagens epistel av Sten 🙂

 10. Olav Gjelten

  I hela det västerländska samhället finns en trötthet på välfärdssamhället och en nostalgisk dröm om det gamla och enkla.
  Inte alls konstigt att det är just här som miljöflummet (med klimathotsteorin som en del av detta), har sina fanatiska anhängare.
  På grund av att allt färre människor känner sig som kristna i våra västerländska samhällen är det kanske inte så konstigt att kyrkan letar efter någonting poppis som de vill ta in i religionen för att locka folk tillbala. Det är nog orsaken bakom det vi ser som ”kyrkans nya religion.

 11. Dw

  Sten Kaijser: ”Anledningen till att jag engagerat mig är egentligen bara att jag anser att det är ett brott mot mänskligheten att göra flytande fordonsbränsle av det som kunde ha blivit mat ”

  Villen godhjärtat syfte för engagemanget. Jag har en dum fråga. Men eftersom det moderna jordbruket är ju väldigt beroende av fossilt bränsle idag så är det väl samma sak om vi använder fossilt bränsle till semesterchartern eller när vi tankar bilen istället för att använda det fossila bränslet inom jordbruket?

 12. Dw

  #10. Olav Gjelten.

  En gammal klok man sa en gång att ”Vetenskap utan religion är lam. Religion utan vetenskap är blind”.

 13. Hej Dw,
  det är en högst naturlig fråga du ställer och det som gör den i viss mening ”dum” är att den saknar ”sinne för proportioner”.
  Om vi i Europa skulle använda åkermark för att ersätta säg 10% av de fossila bränslen som går åt tilll trafiken så skulle halva skörden gå åt till biobränslen.
  Det är kanske 2% av det fossila som används i jordbruket.
  Allt handlar om att kol och kolväten är oerhört energirika, men de kan inte användas som föda. Däremot är de som du noterar centrala för produktionen av föda.
  (Däremot är ”energiavkastningen” för energigrödor så dålig så att det är osäkert om man överhuvudtaget får ut mer flytande biobränslen än vad som gått åt på åkern (och i processen) för att få fram ”det koldioxidneutrala biobränsllet”.)

 14. Guy

  Dw 11

  Det är faktiskt fråga om att ”odla” bränsle (etanol, metanol) och på det viset ta upp (stjäla) odlingsbar areal av matodlingen.

 15. Lars Cornell

  Lennart Bengtsson anger 2015/07/08 #76 att av den svenska skogens tillväxt på 425 TWh skulle 20% vara oanvänt. Det kan tolkas som att det finns 85 TWh som kan utnyttjas till fordonsbränsle. Med 50% utbyte blir det 40 TWh.
  Det skall jämföras med vår nuvarande förbrukning av bensin och diesel till transporter som är 80 TWh.
  Det fattas således 40 TWh.
  Dessutom är jag mycket tveksam till uppgiften 80 TWh, var kommer den siffran från? Hur väl underbyggd är den?

 16. Björn-Ola J

  #15
  Är det önskvärt att bedriva skogsbruk på hela vår skogsareal?
  Om resten av världen skulle göra likadant, vad händer då?
  Kan detta betraktas som miljövänligt?

 17. Håkan Bergman

  Dw #11
  Det finns fler aspekter på det där. Har du nånsin sett annonser om att bli t.ex. orangutangfadder? Hur seriösa är organisationer som WWF och GreenPeace som säljer fribrev till Unilever och diverse oljebolag för oljepalmsodlingarna i Indonesien? Kolla in omfattningen på Sumatra i Google Earth och zooma in, använd följande koordinater: 0°54’5.53″N 100°45’38.65″E att börja med. Zooma in och räkna oljepalmerna, sen kan du zooma ut och kolla hur många andra ställen du hittar på Sumatra med liknande rektangulära mönster för vägarna. Alla har inte samma upplösning, men vägsystemen kan du se. Sen kan du gå vidare till Borneo, där har man inte kommit lika långt ännu, men lita på att den ön och orangutangerna lär få stryka på foten i jakten på palmolja för klimathysteriker och smörfobiker.

 18. Gunbo

  Olav Gjelten #10,

  ”I hela det västerländska samhället finns en trötthet på välfärdssamhället och en nostalgisk dröm om det gamla och enkla.”

  Om du byter ut ”välfärdssamhället” mot ”konsumtionssamhället” tror jag du får det rätt.

 19. Dw

  #17. Håkan Bergman.

  Har aldrig hört talas om orangutangfaddrar. Och hur seriösa organisationer som jag ej är medlem i vet jag inte. Jag orkar inte zooma in nåt med en mobil, däremot har jag för längesen pratat med en som var därifrån en gång som berättat om vansinnet som pågår i hennes land. Hörde på vetenskapsprogrammet ”klotet” på P1 för ett bra tag sen om att det är mycket palmolja i bl.a. margarin, kakor och färdigrätter. Men vi har bara svenskt smör, hemgjorda kakor och hemlagad riktig mat här hemma. Har blivit bjuden på margarin, köpekakor och tvingats äta familjen dafgårds mat en gång. Om palmolja smakar något så smakar det bara illa så jag förstår faktiskt inte hur det kan avverkas så mycket skog. Folk har fått för lite vett och för dålig smak helt enkelt.

 20. Guy

  Gunbo 18

  Du har en hel del rätt där. Samhället är till stora delar konstgjort, men hur minska på konstgjordheten och därtillhörande fusket. Vilken politiker vågar tala för ökad arbetslöshet.
  Enligt ett framtidscenario på 60 -talet, tror jag det var, skull två tredjadelar av befolkningen redan på 90 -talet leva på medborgarlön och den lyckliga tredjedelen skulle få gå på arbete.
  (Jag tror det var en kille som skrev framtidvisioner i Allers, men helt säker är jag inte)

 21. Ingvar

  Jag för min del trivs utomodentlig i välfärds- och konsumtions-samhället.
  Hur ser alternativet ut vad gäller sätt att resa, få del av nyheter, varor från hela världen, boende på vintern etc??

 22. Håkan Bergman

  Dw #19
  Det gläder mig att du nobbar palmoljeprodukter och ”dafgårdsmat”. Men har du testat finskt smör från Vailo, faktiskt godare än svenskt dito, priset skiljer bara nån krona halvkilot. Om du följer världen via mobilen missar du mycket, jag är själv ett stort mobilfan, hade faktiskt mobilt internet innan jag fick bredband och hade t.o.m. en fungerande mobil webtjänst uppe innan jag gav mig ut på den riktiga webben. T.o.m. med en hyfsad bredbandstjänst så skulle jag helst vilja använda en textbaserad webläsare, räcker för mina behov och är råsnabb på text, men nu vill jag också hänga med i världen utanför min bubbla, så det får bli ett grafiskt gränssnitt. Och i världen utanför bubblan dyker det upp annonser om oragutangfadderskap m.m. Och du, du är inte precis ensam om att inte vara medlem i WWF och GreenPeace, dom här organisationerna är inte, hur mycket dom än vill framställa sig som såna, några gräsrotsrörelser. Vill du bli medlem får du se till att vara född in i rätt samhällsklass, gäller åtminstone WWF, för GreenPeace är väl gången ungefär samma som för medlemskap i kriminella mcgäng. Men spar kordinaterna jag gav dig, du kan ju alltid kolla hos nån bekant eller på ett bibliotek. Finns inte Google Earth installerat kan man gå in på maps.google.com, jag tror inte att upplösningen ska vara sämre där.

 23. Ingemar Nordin

  Dw #19,

  Mycken palmolja går åt till olika matprodukter, bl.a Unilevel köper upp stora delar av skörden. Men en stor del går också åt till att ersätta fossilt bränsle i våra bilar med eko-bränsle. Eko-jordbruk är som bekant en stor miljöförstörare med urlakning av våra jordar och ökad jordbruksareal på bekostnad av obrukad skog och våtmarker.

 24. Ann LH

  Ingvar #21, där är vi överens! Jag lever på en del av förfädernas lilla gård sedan Hedenhös och påminns dagligdags om vilken otrolig skillnad det är på min livssituation och det som tidigare generationer tvingades underkasta sig.
  Att medvetet arbeta för att slå undan benen för möjlig utveckling i underutvecklade länder med hjälp av klimathotet och därpå följande energianorexi är så vedervärdigt att det inte går att beskriva. Det kan inte ursäktas med otillräckligt kunskap utan är ren och skär hyckleri.

 25. Kenneth Mikaelsson

  #20 Guy

  Va har du inte hängt med… Medborgarlön existerar ju idag.. det är väl inte 75% men inte lång ifrån
  som lever på vad de som levererar varor och gods som inbringar inkomster till lilla Sverige..
  och med en skattesats i snitt på 70% .. har du inte sett alla proselyter som sitter på kommuner och statsapparatens alla byråers och myndigheter samt länsstyrelser och suger på andras svett och möda..
  sen tillkommer alla de som inte duger till nått annat än att sitta i stugorna..
  Så nog f*n existerar medborgarlön fast inte under det namnet..

 26. Sigge

  #15 Lars Cornell

  Förra året såldes det ungefär 9 miljoner kubikmeter fordonsbränsle i form av bensin, diesel, etanol och biodiesel. Det mesta var bensin och diesel där bensinen innehåller ungefär 9 MWh/kbm och diesel 9,8 MWh/kbm. Det blir ungefär 85 TWh och då ingår även biobränslena som är 3-4 TWh. 80 TWh verkar vara en väl underbyggd siffra av bensin- och dieselanvändningen i Sverige.

  När det gäller skogstillväxt så är lite krångligt att hålla reda på olika enheter i skogen. Det som brukar användas av skogsnäringen när det gäller tillväxt och avverkningar är skogskubikmeter.
  Det som nog menas med att 20% av skogstillväxten inte används är att den årliga avverkningen är c:a 17% lägre än tillväxten på den produktiva skogsmarken + att lite av det som avverkas lämnas kvar i skogen och inte tas reda på. Det kan vara för klent virke eller att det har ruttnat. Fast då är det räknat på skogskubikmeter och den tillväxten motsvarar bara 250 TWh/år. Tillväxt av stubbar och grenar ingår inte i skogskubikmeter.

  Det som man tittar på när det gäller energianvändning är stubbar. Det kalavverkas ungefär 200 000 ha varje år och hälften är gran. Granstubbar är ganska lätta att bryta upp och stubbar i en normal kalavverkning från gran innehåller ungefär 250 MWh energi. Det går att bryta andra stubbar också och det görs i Finland där ungefär 20 000 ha stubbryts varje år. Vid subbbrytning av tall eller björk så är energiutbytet något högre än vid gran. Det skulle även vara teoretiskt möjligt att ta tillvara stubbar vid gallringar, men det är väl knappast troligt för att grot tas inte tillvara vid gallringar.
  Det är inte rimligt att alla grenar, toppar och stubbar kan tillvaratas, men från skogsindustrins sida bedöms det som att det går att ta ut c:a 100 TWh mer biobränslen ur skogen än idag. Andra bedömare tror på hälften. En anledning som gör att de flesta tror att skogsenergiuttaget kommer att öka är att i Södra Sverige har mycket åkrar planterats igen med gran efter andra världskriget och det ökar på skogstillväxten ganska mycket men det är ännu få kalavverkningar. I norra Sverige så tas det ut väldigt lite grot för att åtgången lokalt är ganska liten och det finns få terminaler för lastning på järnväg.

 27. Ingvar

  Ann LH #24

  Bra! Du formulerar det vassare än jag! 🙂
  >Det kan inte ursäktas med otillräckligt kunskap utan är ren och skär hyckleri.

  Eller medvetet driven Malthusianism. Tänk på Holdren. Och Shellnhuber (hur f-n han nu stavar det)
  Och den djäkeln fick nåt pris av Volvo om jag minns rätt.

 28. Dw

  #21. Ingemar.

  ”Hur ser alternativet ut vad gäller sätt att resa, få del av nyheter, varor från hela världen, boende på vintern etc??”

  Man brukar klaga på dagens ungdom, men jag brukar allt säga att dagens äldre är ännu värre. Ja, hur överlevde du när du var en liten grabb? Sätt dig på cykeln och trampa så ser du hur vackert vårt avlånga land är. Ta en tur i skogen och plocka ur skogens skafferi istället för att importera en massa varor. Köp dig en tidning i korvkiosken ibland så blir den kvar några år till. Boende på vintern? Bo som du gör nu vet jag. Sätt in en kamin, sätt på en gammal hederlig kaffekanna och torka tvätt medan du myser framför brasan så blir det billig värme och låg elräkning. Så behöver du inte oroa dig för behöva frysa ihjäl vid ett elavbrott eller ett krig.

 29. Lars Cornell

  Tack Sigge #26, det var utförligt och bra.
  Jag minns invändningar mot att ta ut även stubbar, skogen behöver dem för långsiktig bra ekologi.
  Har du länkar till mer bra information och beräkningar?

  Anser du att 50% utbyte från råvara till etanol är en rimlig siffra?

 30. Ingvar

  DW!
  Mors!
  Jag är professionell programmerare och motorbyggare av amerikanska V8-or. Dessutom valutahandel via internet.
  Jag har just fyllt 77 år och du tycker att jag skall skola om mig till en skogsmulle.
  Get real!!

 31. Pelle Lundén

  Ingvar #30

  Såsom varande endast 69-årig ser jag upp till ditt (och andras) kunnande,
  och hoppas att du (ni) kan berika oss ungdomar ännu många år.

  Keep up the good work, håll fanan högt 🙂

 32. Guy

  Kenneth M 25

  Jo, du har rätt till en del, men blandi inte in proselyterna Du talar om, för dom gör ett jobb och får lön för det. Om jobbet är produktivt tål diskuteras.
  Medborgarlön kanske borde införas i något skede. Bostadsunderstöd, levnadsunderstöd etc. vad allt det finns och heter kunde slås ihop till en summa som det gällde att klara sig på plus att det är fritt fram att förtjäna till på ströjobb. Inte lätt att kombinera rättvist men vem har sagt att världen är rättvis.

 33. Ingvar

  Pelle #31
  Det var riktigt kul sagt 🙂
  Som nån sa:
  Håll levnadstandaren högt!

 34. Håkan Bergman

  Dw #19
  ”Jag orkar inte zooma in nåt med en mobil, däremot har jag för längesen pratat med en som var därifrån en gång som berättat om vansinnet som pågår i hennes land. ”
  Ja du, och sen fick du en flash och insåg att lösningen på planetens problem var att flytta ut i busken. Bortse från allt jag skrivit innan, jag hoppas av hela mitt hjärta att dom fimpar ner mobilnätet där du bor. God Natt.

 35. Ingvar

  Håkan #34
  LOL!!!!

 36. t0pe

  #25 Kenneth

  Du glömde alla fackförbund som suger ut pengar av sina medlemmar år efter år endast för att stödja Socialdemokrater

 37. Sigge

  #29 Lars Cornell

  När det gäller mängden fordonsbränsle som säljs i Sverige så har SPBI god statistik som finns tillgänglig på nätet. Det som inte framgår är hur mycket biobränslen som är inblandat i låginblandad bensin och diesel.

  http://spbi.se/statistik/volymer/

  Uppgiften om att avverkningen är 83% av tillväxten har jag läst i en tidning, troligen ”Skogen”. Det var ett medeltal för ett antal år. Likadant är det med att ungefär 200 000 ha kalavverkas varje år och hälften är gran. Det är något som jag har i bakhuvudet.

  De detaljerade uppgifterna om stubbrytning hittade jag på en finsk hemsida och översatte med google Translate. Annars finns det en äldre svensk utredning om stubbrytning.

  http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter%20och%20dokument%20INTE%20Fj%C3%A4rrsyn/FOU-rapporter%20INTE%20Fj%C3%A4rrsyn/TPS,%20rapporter/Stubbar_som_br%C3%A4nsle_TPS_2008_05.pdf

  Den tycker jag inte är relevant för det som anges som potential för olika trädbränslenfraktioner fram till 2015 hade passerats 2012. Mellan 2007 och 2012 ökade biobränsleanvändningen med ungefär 25 TWh. Trots att biobränsleanvändningen ökat kraftigt de senaste åren så har priserna på skogsbränsle sjunkit för att det är en stor överproduktion av bränsleflis.

  Att framställa etanol från skogsråvara har väl flera projekt misslyckats med. Det som nu talas om är att tillverka syntetisk diesel av skogsråvara. Vi får väl se om det lyckas. Hur stort energiutbytet blir med träflis som råvara har jag ingen aning om.

  När etanol framställs från vete hamnar ungefär 55% av energin i etanolen, 30% i dranken som används som djurfoder och 15% försvinner i processen som värme. Dranken är ett bra djurfoder som ersätter importerad soja och det finns potential att fördubbla etanolproduktionen i Sverige för att så mycket drank går det att få avsättning för.

 38. Lars Cornell

  Tack Sigge #37
  Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Här i Lofta var det kalhugget vid sekelskiftet 1900. Nu vill politiker göra Sverige fossilfritt till år 2050. Men i Kalmar län skall man ’gå före och visa vägen’ och bli fossilfri till 2030 och det gör mig kallsvettig så okunniga som de politikerna och tjänstemännen är. Därför försöker jag få koll på tillgången av bioenergi (något alternativ till bioenergi är väl inte tänkbart till 2030?) för att kunna göra en konsekvensanalys. Någon sådan tillhandahåller de ju inte i sin miljö- och energiplan.

  Jag tror det var Merkel som i Vattenkraftärendet snäste till, troligen till Romson, ’vi kan inte avveckla både kärnkraft och kolkraft samtidigt’.

  Länken du gav var mycket innehållsrik. ”Bedömning av vilken potential som finns för uttag av biobränsle från skogen skiljer sig ofta kraftigt mellan olika bedömare. Skogsindustrierna uppskattar tillväxten till 220-240 TWh/år. Den tekniska och ekologiska potentialen för uttag ur skogen är dock betydligt lägre …knappt halva mängden …”. ”Död ved är en förutsättning för en stor del av skogens mångfald”. Figur 4 var mycket instruktiv. Det finns ett antal utredningar, många av dem har tyvärr politisk slagsida och är ej pålitliga.

  Utredning om FossilFri Fordonstrafik: ”Vi borde inte förbruka mer bioenergi än vad vi själva kan producera. Det är svårt att med styrmedel garantera att svensk efterfrågan täcks av svensk produktion”

  Svenska Bioenergiföreningen: ”Den svenska skogen har en enorm potential att förse oss med klimateffektiva biodrivmedel och produktionen kan bli ett viktigt komplement till skogsnäringens befintliga produktion”. Där finns ingen analys av mängder och ordet ”enorm” hänger i luften helt kvantifierat.

  Konjunkturinstitutet: ”En fossiloberoende fordonsflotta skulle kräva en kraftig höjning av koldioxidskatten. Priset på bensin skulle därmed landa på minst 40 kronor litern.”

  Regeringen – ”Fossilfrihet på väg”: Den handlar mycket om skatter och styrmedel men nästan inget finns om var råvarorna skall komma från.

  Med nuvarande kunskap bedömer jag att Bengtssons siffror är överdrivet förhoppningsfulla. I en avvägning mellan tillgång på råvaror, tillverkning, ekonomi och bibehållen god miljö bedömer jag att ej mer än ytterligare ca 20 TWh bioenergi typ etanol och biodiesel kan utvinnas. Det återstår då för gröna politiker att redovisa varifrån de resterande ca 60 TWh fossilfritt bränsle till transportsektorn skall komma från.

 39. Dw

  #30 Ingemar.

  Om alla unnade sig lyx som pensionärer skulle det inte vara något större problem. Men så är det inte ute i verkligheten. Livet nu verkar gå ut på att alla ska kunna unna sig lyxkonsumtion, skaffa sig kändiskap, kunna resa runt och ha ett uteliv med lånade pengar. Folk har inte längre nån aning hur alla de prylar de använder sätts ihop eller hur de kan repareras. Varor och människor fraktas jorden runt och så sker ett vulkanutbrott på Island eller en tsunami i asien som får allt att svaja till. Vi har monterat ner försvaret och knäckt revbenen på skola, sjukvård och de andra en gång så starka samhällsinstitutionerna. Arbetslösheten är hög trots ”goda tider”. Saab har lagts ner och Volvo ägs av kommunister i Kina. själva har vi skaffat oss nuon och hotade kolkraftverk i Tyskland. Hela systemet är bräckligt. Det var det inte förr, och när det väl kör ihop sig – Ja, då kommer vi alla att få betala dyrt för det. Det hotade Europa igår, det pågår i Grekland idag och det drabbar fler och fler Europeiska länder imorgon. Även oss.

  Det är jag som försöker rädda kapitalismen och det ”moderna” samhället. Det som sker idag är bara en kraftig utveckling av det dårskap som många av de äldre människorna fortfarande på 70- 80- och t.om. på 90-talet kunde påtala. De som fortfarande hade hört talas om och upplevt konsekvenserna av bl.a. börskrasch och världskrig. Med få undantag så är de idag borta och utan dem så verkar övrigt folk ha tappat förståndet.

 40. Dw

  #34. Håkan.

  Vanligtvis använder jag inte mobilnätet. Men jag har tillgång till både och. Gillar inte att vara för beroende av en enda lösning. Jag bor förvisso utanför storstan men har nära till grannar och affären och jag lever inte inne i skogen. Vi har elpatron, luftvärmepump, dator, tv, mobil, spis, kyl, frys, diskmaskin, dammsugare, bil och alla andra vanliga moderna bekvämligheter. Men jag är inte beroende av lyxen, kan med enkelhet avstå från det mesta om min ekonomiska situation skulle förändras och jag använder det inte mer än vad jag anser är nödvändigt. Då håller de längre. Frihet är viktigt för mig. Att inte vara beroende av en massa saker på avbetalning är frihet för mig. Blir det kris så ska folk kunna komma hem till mig och inte tvärtom. Men när så många privatpersoner tvingas in i skuldsanering, få klarar en veckas elavbrott, få har ett stort skafferi längre och världen sjunker djupare ner i vansinniga skuldträsk och det finns kemisk förgiftade områden (jag bor nämligen ganska nära ett sådant) förstår även jag att min frihet är hotad. Någon måste förr eller senare betala för all misskötsel som andra ställer till med. Och det lär väl som vanligt bli de som sköter sig?

  Vår första dator från 1985 fungerade och kunde användas i ca 16 år. På den tiden lärde jag mig programmera lite smått, maskinskrivning och skruvade isär den för att se hur en vanlig dator var uppbyggd. Med uppgraderingar och så skulle jag nog faktiskt ha kunnat textsurfat på den ännu idag som komplement till mobilen om vi nu inte skänkte bort den och bitter nog ”bytt upp oss” (bytte ner oss menar jag) i slutet av 90-talet. Den hade varit nog börjat bli värd en del igen. Den bärbara datorn vi köpte för tre år sedan har inte använts särskilt mycket men saknar redan en tangent. Vad tror du att jag ångrar?

 41. Daniel Wiklund

  Kan inte du Dw klona dig i några miljoners exemplar så är världen räddad.

 42. Dw

  #36. Tope.

  Varför är du medlem i ett fackförbund? Det är väl bara att begära utträde.

 43. Dw

  #41. Daniel Wiklund.

  Om du försöker se på hur mångfalden i naturen, t.ex. i en skog fungerar så förstår kanske att det inte vore bra om vi alla vore likadana som jag eller om alla vore som du. Ju mindre mångfald desto mer skör och sårbar blir en skog. Att stormen Gudrun kunde fälla väldigt många träd var inte enbart en slump.

  Mångfalden i vårt samhälle är en otrolig brist idag, trots att alla hävdar motsatsen. det SER ut som om vi har ökat mångfalden men det ÄR inte ökad mångfald när alla säger samma saker eller bara sluter sig i diverse grupper tillsammans med extremt liktänkande. Det blir bara gammal inavel fast uppe i skallen på oss. För det beror på hur man ser på det. Vi omger oss gärna med personer som tycker som vi. Och idag har vi alla möjligheter till det när vi nästan bara har vänner på facebook, kan överbelåna oss för att kunna flytta till de områden där våra likasinnade finns, vi kan välja vilka exakt vilka tv-program vi vill och med lånade pengar skaffa teknik som hjälper oss att avskärma oss från allt det som vi ogillar. Dessvärre så utvecklas vi rätt dåligt av att bara ha en massa ja-sägare som liknar oss själva omkring oss. Se bara på regimen i en diktatur. Det vi behöver är människor som vågar säga vadsomhelst bara det är lite annorlunda. För mångfalden i tänkandet har minskat i vårt samhälle.

  Det vore ett misslyckande för mig om alla blev och tyckte precis som jag.. då är det dags att byta miljö… Eller i alla fall byta blogg! 🙂

 44. Christopher E

  #40 Dw

  Det var ju en ärlig skildring i alla fall.

  Det visar sig att du lever alldeles vanligt, kör bil och gör slut på planeter som vi andra, och har ditt hushåll fullt av normala prylar som du visserligen kallar ”lyx”, men du har dem ändå. Skulle inte förvåna mig om du åkt på utlandsemestrar också.

  På 80-talet var det normalt att datorer kunde användas längre, den tekniska utvecklingen var långsammare. Världens mest sålda dator är fortfarande Commodore 64 som såldes i bortåt 10 års tid. En omöjlig tanke idag. Min C64 från 1983 står på kontoret som en klenod och samtalsöppnare för nostalgiker. Den har dock gett upp när jag testade den. Du får köpa lite bättre byggkvalitet om du vill köra en dator längre än tre år, men det finns. Min iMac är sju år nu, uppgraderad till senaste operativ och går som en klocka. Ser ingen anledning att byta vad gäller hemmabruk. Med det jag jobbar med, digital kartografi, höjdmodellering mm behövs dock snabbare processorer.

  Du kan avstå från saker säger du om din situation förändras. Som dammsugaren och TV:n då? Och det skiljer sig hur från vem som helst? Kanske du bor så till att du klarar dig utan din bil om det kniper, men det gäller inte alla som kanske inte har buss i närheten och för långt för cykel till förskola, affär och jobb.

  Dina saker har du kunnat köpa just därför att varor och människor ”fraktas jorden runt”. Så det är mest ord om hur tycker världen ska leva. Om du gillar hemlagat med råvaror, är du normalt trendkänslig, sådant är inne nu. Det går i vågor. Jag äter sällan färdigrätter heller, för den delen. Min hustru är kock. Gissningsvis köper du nog en del halv- och helfabrikat ändå liksom jag. Inte orkar vi röka kaviar, ysta ost, baka allt vårt bröd, stoppa korvar mm. Jag längtar inte tillbaka till självhushållningen för århundraden sedan. Inte du heller, handen på hjärtat?

  Min svärfamilj bor i ett land långt borta. Dit flyger vi ibland för att hälsa på. Inte charter, utan reguljärt. De är också beroende av internationell turism där för landets intäkter, så alla som föraktar flygande och turism har jag inte mycket till övers för. Det står däremot alla fritt att stanna hemma om de vill. Men ideologerna nöjer sig sällan med att leva sitt eget liv, tyvärr.

 45. Christopher E

  #43 Dw

  ”Det vore ett misslyckande för mig om alla blev och tyckte precis som jag”

  Om vi nu bortser från att du alltså lever som medelsvensson i vilket fall, så är du ju alltså helt beroende av att andra gör allt du kritiserar så du kan låtsas att du lever ett alternativliv.

 46. Dw

  Ja, tv är inget måste och dammsugaren kan ersättas av sopskyffeln innan finbesöket kommer.

  Jag har inget emot att folk flyger hit eller dit av olika anledningar. Men folk lånar ju pengar för att kunna göra det. Stat och kommun håller små flygplatser ute på vischan levande för våra skattepengar. Sen ska en annan bidra till överbelånade människor, staters, företags och kommuners skuldsanering när det väl kniper.

  Vad tror du beror på att folk inte längre har nära till affären, skolan, fabriken eller bonden längre? Jo, för att folk köper billigt från Kina istället. Och Kineserna köper billigt av oss. Istället för att göra tvärtom. Det är ett enormt slöseri med dyrbara resurser.

 47. Dw

  #45. Christopher.

  Det är du som påstår att jag lever ett alternativt låtsasliv. Jag har inte påstått att jag är miljömupp, det är andra här som påstått det. Jag gillar att ha flera tänkbara lösningar på saker och ting. Man är snabb med att sätta etiketter på folk. Jag är emot slöseriet av tillgängliga resurser, kan gärna tipsa om annorlunda sätt men sen är det givetvis upp till var och en att se om det passar i deras liv. Det är upp till var och en.

 48. Christopher E

  #46, 47

  Ja, visst är du snabb att sätta etiketter på folk om du tror att alla lånar till semesterresor och så vidare.

  ”Stat och kommun håller små flygplatser ute på vischan levande för våra skattepengar.”

  Ja, de bedömer att det viktigt för tillväxt och infrastruktur att inte allt är koncentrerat till tre storstäder och att det ska gå att bo i resten av landet också. Skattepengar (mina) betalar också för vägarna du kör din bil på och subventionerar den kollektivtrafik du förespråkar och kanske rent av utnyttjar ibland. Att du använder uttrycket ”på vischan” får mig att misstänka att du själv bor i alla fall i närheten av större tätortsbebyggelse.

  Det är något naivt att längta tillbaka till en tid när lanthandlaren låg i varje by inom avstånd för häst och vagn. Det är en samhällsförändring som beror på mycket mer än att du och jag köper våra mobiltelefoner och datorer från Kina.

  Handel är för övrigt en av världens största uppfinningar. Vi lever alla betydligt bättre, både vi och kineserna, genom handel. Det är precis motsatsen till slöseri att personer och länder gör det de är bäst på och sedan byter vi varor och tjänster med varandra. Du predikar motsatsen.

 49. Jag vill börja med atttacka Dw och Christ,opher E – ni för ett riktigt samtal med respekt för varann.

  Om alla på bloggen skrev som ni så skulle jag snart be alla mina vänner att följa bloggen!

  Sedan vill jag kommentera det som Lennart Bengtsson, Sigge och Lars Cornell skrivit om – nämligen skogsråvara för bio bränslen. Min åsikt är att natirligtvis ska vi använda sådant som inte kan användas bättre till biobränsle – men vi ska inte använda kemiska processer. Även om, som Sigge skriver, dranken kan användas som djurfoder, så är etanol inget bra drivmedel för fordon – exempelvis leder de till rostskador i bränsletankar. Flis och pellets är naturligtvis utmärkta bränslen i fasta anläggningar och det vore dumt att inte använda dem i närheten av var de producerats. Dock är det viktigt att man låter det mesta av ”markkolet” ligga kvar i marken. Risken är annars att vi snart måste använda mer energi för att producera gödning till skogen än vad vi får ut.

  Det är dock inte det väsentliga – det centrala är att Sverige har unika möjlligheter. Världens behov av flytande bränslen kan inte lösas varken med skogsprodukter eller produkter ifrån åkrarna.

  Sedan får svenska politiker och miljövänner säga vad de vill.

 50. Peder Nilsson

  Dw #46
  ”Jag har inget emot att folk flyger hit eller dit av olika anledningar. Men folk lånar ju pengar för att kunna göra det.”
  Vad är enligt dig ok att låna pengar till?

  ”Jo, för att folk köper billigt från Kina istället. Och Kineserna köper billigt av oss. Istället för att göra tvärtom. Det är ett enormt slöseri med dyrbara resurser.”
  Kan du förtydliga dig, exakt vad ska göras tvärtom och vilket är det som är slöseriet menar du? Vad är det för resurser du avser? Vad gör dessa resurser dyrbara enligt dig?

 51. Håkan Bergman

  Dw #*
  Ett datortangentbord ska så klart hålla längre än 3 år, men tyvärr får man rätt dålig kvalitet på dom billigaste, nåt att se upp med när det gäller laptops. Stationära datorer däremot kan man ju uppgradera vartefter, om man ser till att köpa nonames, dvs datorer som bygger på standardkomponenter. Och idag händer det faktiskt inte mycket prestandamässigt på den sidan, finns ingen anledning att ligga i framkant om man inte är gamer. Och på programsidan kan man gott köra nån linuxdist, man får inte bara ett bättre operativsystem utan också tillgång till fri och testad programvara.
  Staten subventionerar inte flygplatser, dom stora går ihop, mindre subventioneras av kommuner, inget konstigt med det och du tror väl inte att inrikesflyget står för så särskilt stora utsläpp?
  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/

 52. Sigge

  #38 Lars Cornell

  ”Med nuvarande kunskap bedömer jag att Bengtssons siffror är överdrivet förhoppningsfulla. I en avvägning mellan tillgång på råvaror, tillverkning, ekonomi och bibehållen god miljö bedömer jag att ej mer än ytterligare ca 20 TWh bioenergi typ etanol och biodiesel kan utvinnas. Det återstår då för gröna politiker att redovisa varifrån de resterande ca 60 TWh fossilfritt bränsle till transportsektorn skall komma från.”

  Det är Din bedömning att det inte går att framställa mer bränsle från skogsråvara. Till skillnad från framställning av etanol från jordbruksprodukter så är bränsleframställning av skogsråvara ett nytt område. Det kommer att ta decennier innan det kan bli kommersiellt gångbart med framställning av flytande fordonsbränsle från skogsråvara och exakt vilket bränsle det kommer att vara är oklart. De små mängder biobränsle som framställs idag ur skogsråvara gör det vid massafabriker där lämpliga restprodukter används för framställning av biodiesel och några andra ”träoljor” som används som tillsatser i diesel.

  Att forskarna har satsat så mycket på att framställa etanol ur skogsprodukter, istället för andra bränslefraktioner, tror jag beror på att det har många praktiska fördelar. Etanol går bra att lagra, det är inte giftigt för vare sig människor eller natur, avgaserna från etanolfordon är väldigt mycket renare än från biodieselfordon, brinner etanol är rökgaserna inte lika giftiga som vid olja, röken mer genomsiktlig och etanolbrand är mer lättsläckt då etanolen blandar sig med vatten. När flytande bränsle läcker ut och brinner så brinner inte bränslet själv utan tillsammans med något för annars skulle rökgaserna från etanolen vara helt genomsiktlig och ofarlig.

  En anledning till att det finns så mycket mer skog idag än på 1800-talet och tidigare är att det är först på 1890-talet som återplantering vid avverkning började bli vanlig.

 53. Sigge

  #49 Sten Kaijser

  Både min förra bil, som var en etanolbil och den bensinbil jag har nu har bränsletank i plast.
  Att bränsletankar av plåt rostade var förr inte helt ovanligt när de låg under bilen. Mina föräldrar hade en bensinbil där bränsletanken var tvungen att bytas p g a rost.

 54. Dw

  #48. Christopher E.

  Jag anser inte att gränshandel behöver vara fel. Men det har gått för långt över gränsen.

  All gränshandel har gjort att konkurrensen både här hemma och i utlandet är på väg att dö. Handel är dessutom ingen stor uppfinning utan är något primitivt. Till och med djur kan tänka sig att dela med sig i utbyte mot annat.

  Det hängde en skylt i Auschwitz: ”arbete ger frihet”. ”B”:et var hade formats uppochner av den juden som tillverkat skylten för att försöka visa att något inte stämde med texten. Både herrefolket och fångarna jobbade på mot sin egen undergång.

  Du låter övertygad om att vi alla får det allt bättre bara de fattiga fortsätter att jobba på med det de är bäst på – nämligen slavarbetet. Jag är inte lika övertygad.

 55. Dw

  #51. Håkan.

  Den bärbara dator jag köpte för 3-4 år sedan var ingen lågbudget dator. Det var både första och sista gången jag äger en bärbar dator. Om vi i framtiden behöver en ny dator får det bli en begagnad gammal burk så att jag enkelt kan byta ut den del som går sönder. Men jag ska höra med en datorverkstad i stan om de kan fixa tangentbordet 🙂 det har dock funkat utan tangenten ett år men något irriterande är det ju. Linux begriper jag mig inte på.

  Inrikesflyget står för stora utsläpp i jämförelse med hur få som blir transporterade. Jag känner till flyg till små orter som har flygit en enda passagerare. Säkert har de flygit utan passagerare också. På samma ort lade de ner tågtrafiken för många år sen!

 56. Christopher E

  #54 Dw

  Min hustru är från en önation i Indiska oceanen. Under de tjugo år jag lärt känna landet och mina nya släktingar har jag sett en kolossal ökning av välstånd. Det har skett nästan enbart genom två saker som många debattörer här hemma främst på vänster- och grönkanten fnyser åt; handel (främst export från textilindustri) och intäkter från turism.

  De är inte slavar, anser sig inte vara slavar mer än någon som arbetar i industri och servicejobb här hemma. De önskar sig på intet sig tillbaka till föräldragenerationens enklare och fattigare liv.

  Ni som förespråkar att svenska familjer skall straffbeskattas så de inte har råd att flyga utomlands och längtar tillbaka till en tid när datorn gjordes av Luxor i Motala och byxorna av sömmerskor i Borås, ni anser er tala för människor som inte vill det ni önskar. Det tycker inte som du att handel ”gått över gränsen”. Mina släktingar är enormt glada för den frihet det innebär att ha råd med bil, Internet i huset, mobiltelefon mm. Min svägerska tjänar lika mycket som ekonomiassistent på ett franskägt företag som min svåger tjänar som motsvarande svensk ”förstelärare” (ett statusjobb på ön). Svärmor syr jeansfickor på en fabrik, en annan svåger kör skördemaskin på sockerrörsfälten, så du inte tror att mina släktingar är någon överklass.

  Om du tror att fattigdom beror på globalisering, då har du fått det om bakfoten (är ledsen att behöva säga att liknelser med förintelseläger inte blir mindre smaklösa för att någon annan än Romson gör dem).

  Har något blivit sämre på denna önation då? Tja, det beror väl på hur man ser det. De charmiga småbutikerna i gathörnen har ersatts av supermarknader. Ungdomar med bättre ekonomi föredrar att försöka skaffa egen bostad vid giftermål så att de klassiska storfamiljsboendena med flera generationer bryts. Det i kombination med att båda makarna lönearbetar ger behov av förskolor liksom här. U-landsproblem som att ha råd med mat och el har bytts till i-landsproblem med mobiltäckning och bilköer. Men vill de byta tillbaka? Knappast.

  #55

  Jag ser ofta bussar med få passagerare eller tomma. Skillnaden är att en olönsam flyglinje läggs ner. Bussar fortsätter att subventioneras.

 57. Dw

  Ja, det är väl inte konstigt att de fått problem med mobiltäckning eller långa bilköer. Det problemet hade vi knappt i Sverige heller för 20-30 år sedan. Men medan tekniken har gått framåt så har mänskligheten snarare backat några steg bakåt. Sverige var inte fattigare förr. Snarare var vi nog både mindre belånade, mindre utbrända, hade bättre betyg, hade mer tid för varandra och var mer solbrända. Svälten i världen har som du säger minskat, fler har elektricitet, elektronik finns i överflöd och samtidigt har befolkningen exploderat. Att vi inte svälter beror till stor del på låga livsmedelspriser genom ökad konstbevatting, ökad användning av bekämpningsmedel, överutnyttjande av mark och skog, antibiotika användning samt ökat oljeberoende. Bland annat.

  Vad händer då när bekämpningsmedlen börjar göra mer skada än nytta, vad händer när marken översvämmas eller torkar bort, när resistenta bakterier frodas, vad händer när oljan blir allt dyrare att få upp och när grundvattennivån i en rad livsmedelsexporterande länder har sinat? Ojdå… Du tänkte inte på det.

  Du kan fråga släktingarna om vad som händer med befolkningen när ö-nationer sjunker ner i havet och ersätts av öar med plastskräp. Och vad som händer med en stor del av fisket när korallreven förstörs? Tror de att turisterna fortsätter att komma och bo på sina hotell när det blir instabilitet och förstörda miljöer? Dessutom kan du ju även påminna dem om att korallreven är dämpande mot både både vågor och tsunamis. Ojdå… ni tänkte inte på det.

  Jag har tidigare arbetat med en del nyanlända som har beskrivit avvecklingen i sina tidigare hemländer. Det är samma sak där. Istället för att lära sig något av oss så begår folk i dessa länder samma dumma misstag som vi. Förr gick det väl möjligtvis an när bara amerikaner levde som amerikaner. Men idag är vi rätt många fler. Ojdå.. Vi tänkte inte på det.

  Jag har tidigare arbetat under några år med socialt och ekonomiskt utsatta (däribland en del nyanlända) plus att jag träffade min nuvarande sambo fick min tidigare ganska inåtvridna svensson hjärna att börja upptäcka vansinnet och slöseriet på alla mänskliga-, tekniska- alla naturresurser här i världen. För ojdå… jag tänkte inte på det.

  Jo, en sak till. Min sambo är inte heller född i Europa. Men det har inte med saken att göra. Dem vi skulle behöva fråga om vad som är vettigt eller inte är de människor som lever idag utan dem som ska leva imorgon. Men eftersom det inte går så… behöver vi tänka på dem också. Men du tänkte nog inte på det.

 58. Lars Cornell

  DW, jag ser inte slutsatser i det du skriver.
  Varför skulle korallöarna sjunka i havet? Varför skulle korallreven dö? Etc?

  Vi har blivit för många på vår planet så den gröna energin räcker inte till. Ojdå.. Vi tänkte inte på det.
  Den förnybara energin är inte långsiktigt hällbar. Ojdå.. Vi tänkte inte på det.
  Den gröna politiken förorsakar miljöförstöring, sargade landskap, sjuka, förtvivlade och fattiga människor. Ojdå.. Vi tänkte inte på det.
  Mer koldioxid får det att växa bättre så att vi kan ta ut litet mer gröna produkter. Ojdå.. Vi tänkte inte på det.
  Mer koldioxid förorsakar inte katastrofal överhettning. Ojdå.. Det visste vi inte tidigare.
  Nej, men nu vet vi det och bör ta till vara ny kunskap. Men de gröna vill varken se eller lära eller anpassa sin politik till ny kunskap.

 59. Dw

  #58. Lars Korall.

  Korallrev brukar väl försvinna om man t.ex. använder koraller till vägbyggen och byggnader eller kanske spränger sönder dem i jakt på fisk? En stor del av dem har dessutom börjat släppa ut alger eftersom havet har blivit varmare. Dessutom klarar de inte av att bygga upp sina skelett när havet försuras.

  Sen tror jag inte vi behöver använda lika mycket energi i framtiden som tidigare. Själv lever vi gott på 1/5 energianvändning av vad andra förbrukar i sina svenska villor. Det ger ungefär 1/3 av den elräkning av vad andra med liknande villor har. Och då har vi ett ändå ganska luftigt hus. Vi har blandat ett ganska sparsamt tänkande med både gamla lösningar och ny energisnål teknik. För måste man ändå ha nåt nån gång – varför inte passa på och betala extra för att köpa det absolut energisnålaste som går att få tag på? Det vi extra för kortsiktigt tjänar vi snart in på lång sikt. Ta t.ex. LED-lampor istället för lågenergi lampor eller vanliga glödlampor. De håller mycket längre, de drar mycket mindre och efter några få år har man sparat in den extra kostnaden vid inköpet. Men sen kan man ju knäppa av dom när de inte används också istället för att låta dem lysa dygnet runt. Samma med stand-by apparaterna. Då håller de ännu längre och drar ännu mindre. De gröna? Du har fått det om bakfoten. Privatekonomer tipsar ju om detta om och om igen. De enda som förlorat på det är mitt elbolag. Men då får de börja sko sig och göra dåliga affärer med någon annans pengar istället.

  Genom årtusenden har temperaturen i hög grad följt efter samma kurva som koldioxidutsläppen. Jag förstår inte hur du inte kan förstå sambandet.

 60. Peter Stilbs

  Som någon skrev häromveckan – Dw verkar vara en faktoidövermättad individ, som bara tar upp saker han snappat upp någonstans och som redan ältats här åtskilliga gånger

  Sista meningen #59 – det ska nog inte stå koldioxidutsläppen – och dessutom är det koldioxidhalten i atmosfären som följer (med några 100 års fördröjning) temperaturen – och inte tvärtom

  Korallöar diskuterades åter här så sent som för en månad sedan – Dw – läs detta, och de tillhörande kommentarerna:

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/16/myterna-faller-en-efter-en/

 61. Lars Cornell

  Dw #59: Koraller tar stryk av urbaniseringen, det är vi överens om. Jag trodde att du påstod att öarna försvann på grund av att havet höjs på grund av koldioxid.
  .
  Havet kan inte försuras så mycket att korallernas tillväxt hotas.
  .
  1/5-del, det var intressant. Hur gör ni då? Värmeväxlare på frånluften kan åstadkomma en del, men inte så mycket. Värmepumpar kan också åstadkomma en hel del men inte så mycket.
  .
  LED sparar en del men belysning är en mycket liten den av förbrukningen.
  LED drar så litet så det lönar sig föga att knäppa av dem.
  .
  ”Genom årtusenden har temperaturen i hög grad följt efter samma kurva som koldioxidutsläppen.” Du har nog fått det litet fel där. Temperaturändringarna kommer först och koldioxidhalten följer efter.
  .

 62. Dw

  61. Lars C.

  Det är inte så svårt. LED sparar rätt mycket, men inget sparar så mycket belysningsel som att helt knäppa av belysningen när den inte används. På vintern eldas det i två gamla kaminer, vi stänger av all stand-by, använder extremt sparsamma vitvaror (som ej används mer i onödan). Sen har vi en luftvärmepump som hjälper till att cirkulera ut kaminvärmen i huset ibland. Vi duschar inte allt för länge och inte allt för varmt. Spolar inte heller bort onödigt med varmvatten. Långkoket kör vi vintertid på kaminen. Värmen är perfekt, behöver bara röra om i grytan när man lägger in lite ved. Elräkningen har blivit en riktig fröjd för ögat 🙂 och eftersom en av kaminerna är rätt så gammal så den funderar vi att senare byta ut den till vattenmatlad för att spara in vattenvärmen ytterligare i framtiden.

  Ja, koraller dör ju av många anledningar. Och med korallerna dör väl bara några hundra tusen arter ut som livnär sig i och kring dom. Och det drabbar fisket och många kuststäder. I bland annat indiska oceanen.

 63. Christopher E

  #57 Dw

  Nu kommer din rätta sida fram? Precis en sådan ideolog som ska skriva andra på näsan och tala om för dem vad de tycka. Värst är väl fördomarna, du som både vägrar att åka som turist själv och tror dig veta bäst om platser du aldrig varit på, menar att invånarna i ett utvecklingsland som jag beskrev är idioter.

  De lever av turism. De vet väl om att bevara det som gör ön attraktiv. De bygger inte hus av korall, men visar gärna upp ett stenbrott på land där man sågade upp äldre korallkalk som murstenar förr i tiden. Reven är naturskyddade. Jordbruket har lång framförhållning och tänker inte fördärva sin resurs. Vattenransonering är en vetenskap på en ö där man beroende av tropiska cykloner för att fylla på vattenmagasinen. Nivåerna i vattenmagasinen är nyhetstoff. De är givetvis inte aningslösa som du tror i skenet av dina LED-lampor. Men oj, du tänkte inte på det, eller hur?

  Ditt, ”ojdå… tänkte inte på det” är hånfullt och slår alltså bara tillbaka på dig själv när du staplar felaktigheter på varandra. Jag kan försäkra dig att i synnerhet mina släktingar inte är det minsta oroade av några ”sjunkande korallöar”. Sådana finns inte. Och de har en ingift släkting från Sverige som är naturgeograf och utbildad i historik geologi och paleontologi som assistans 🙂 Så jag kan försäkra dig dig att jag tänkt mer än du någonsin gjort på tsunamis, koraller, havsnivåer etc. Det menar jag inte som något skryt, vi kan alla olika saker, men när du skrev saker om havsnivåer och landhöjning i en tidigare tråd var det tydligt att just det inte var något du var insatt i. Men man är inte dum för att man blir lurad av skrämselmyter idag, de florerar och utan sakkunskap kan det låta nog så trovärdigt.

  En sak har du dock rätt i, utbildningen håller högre kvalitet än här i många länder. Ännu mindre anledning för dig att vara så överlägsen. För andra länder har bättre koll än du tror.

  Vi har inte gjort några ”dumma misstag”, och du är inte ensam om att vilja förvägra u-länder den utveckling som gjort att du och jag lever i ett välstånd okänt för tidigare generationer.

  Sedan tycker jag den romantiserade längtan tillbaka till en lyckligare tid du ger uttryck är ganska charmig. Men jag tror inte på det där själv. Mina förfäder har mestadels levt ett hårt liv, och jag skulle inte vilja byta.

  Jag beklagar att du en sådan svart syn på framtiden. För all del, när jag ser miljöförstöring här orsakat av grön ideologi (tex vindkraft) blir man inte så pigg heller alltid. Men häng med ett tag här så kanske det ljusnar, här finns många inläggsförfattare och kommentatorer som avrättar gröna undergångsmyter på löpande band.

 64. AG

  #57 så mycket trams. Läs på här: http://www.gapminder.org/ . Det mesta blir bättre inte sämre, men det passar inte in i mångas flagellant-världsbild. Gå tillbaka till den mysiga medeltiden om ni vill, men kom inte tillbaka och dra inte oss andra med er. Håll er gärna till den tidens sjukvård också.

  #59 m.fl LED-lampor. Min erfarenhet är att de inte har längre livslängd som någon påstod. Det beror inte på LED-lampan i sig utan elektroniken som ska omvandla 230 V växelspänning till lämplig likspänning. Köpte tidigt LED-lampor när de kom ut och har redan efter 2 år varit tvungen att byta flera. De verkar ha ungefär samma livslängd som en gammal glödlampa, t.o.m lite sämre men i och för sig bättre än ”lågenergi”-lamporna som gick sönder väldigt ofta. LEDs fördel tycker jag ligger i att de utvecklar ingen värme att tala om (förutom energiförbrukningen då). Speciellt bra vid underskåpsbelysning

 65. Christopher E

  Dw:s låga energianvändning beror alltså delvis på vedeldning, vilken troligen inte räknas som energi i den kalkylen. Ja, då blir det ju lite el använt, när man använder något annat.

  Men det är givetvis ohållbart att stora mängder av hushåll skulle återgå till ved och släppa ut orenad rök. Det är också en ineffektiv energikälla, och tveksamt biologiskt om det vore normen. När det var normen förr avskogades stora delar av Europa. I tredje världen pågår jordförstöring pga vedinsamling idag, när de inte ”gör om vårt misstag” med storskalig el från fossilförbränning. Oj då, någon tänkte inte på det.

  Själv slösar jag inte heller, men håller absolut inte på och småsnålar. Det är säkert kul för den som har det som hobby, och längtar tillbaka till när långkok på kaminen var enda möjligheten. Att småsnåla ger inte så mycket besparing, en allt större el av elräkningen består av fasta nätavgifter.

  Det är väl ingen som duschar ”för varmt”? Varför skulle någon göra det, låter både smärtsamt och obekvämt. Jag tror de flesta duschar i lagom temperatur, utom de som säger att andra duschar för varmt, för de duschar troligen en aning svalt, för en aning späkelse ingår troligen i konceptet.

 66. Dw

  #63. Christopher E.

  Du är då lite rolig du. Jag har inte beordrat dig att göra si eller så. Du gör väl vad du vill. Men vi kan väl ha olika åsikter?!

  Ja, man måste inte vara på alla platser som man tycker och tänker nåt om. Det finns dom som flyttat därifrån som är bättre på att berätta hur det är än vad jag skulle se som turist. Och alla dessa människor har inte samma positiva syn som du. Det finns de som kommer med stora skottskador i sina kroppar för att de tyckt det ena eller det andra. De berättar bl.a. Om hur droger tar över för att människor ska orka jobba eller har förlorat hoppet om framtiden. Hur kriminalitet och terror sprider sig och hur textilarbetares fabriker plötsligt har rasat samman.

  De lever inte på turismen, det är nämligen turismen som lever på dom. Den största delen av pengarna som turisterna spenderar hamnar inte inom landet. Dessa tar reseföretagen och de stora hotellkedjorna. En liten del hamnar hos lokalbefolkningen, efter mycket prutande. Turismen betalar inte vad de förbrukar i dessa länder.

  Nej, invånarna bygger inte hus av korallrev. Däremot byggs vägarna och större byggnader av större företag som tar koraller från havet. Stora byggföretag tömmer även bottnarna på sand. Det sker även utanför våra kuster. Sand till byggnadsmaterial börjar bli en bristvara idag. De är säkert måna om sitt jordbruk. Det ska de fortsätta att vara, nåt vi har att lära från dom. Men jag pratar inte om små bönders jordbruk.

  Jag har inte pratat om några sjunkande korallöar. Men det finns ö-nationer och strandremsor som är på väg att slukas av havet. Där staten har påbörjat planer för massevakueringar till nya ställen.

  Jag har inte sagt att andra länder har dålig koll. Tror t.om. Att jag i ett inlägg påstod att nåt utvecklingsland t.om. har bättre kunskapsnivå än i Sverige och fick då mothugg. Många ligger idag i framkant vad gäller satsningar på förnyelsebart i jämförelse med Sverige. Det är väl u-länderna som satsat stort på sånt. Men det är också många i utvecklingsländerna som riskerar att göra samma dumma misstag som vi med att tro att lyckan sitter i att jobba ihjäl sig för att kunna ha två bilar, ett vackert modernt hem, en selfie-pinne, mm.

  Folk har slitit hårt genom tiderna i Sverige för att vår generation ska få ha det bättre. Därför tycker jag det är att vanära dem med att slösa bort vår nästa generations framtid som många av oss idag gör. Jag tror inte det var det här övergödda och skuldsatta nöjessamhället som våra förfäder riktigt tänkte sig. Det är den generationen som får ärva våra skulder till banken, till naturen och till utvecklingsländerna. Men just vår generation klarar sig nog!

 67. Christopher E

  #64 AG

  Jag experimenterar också med ledlampor. De har både fördelar och nackdelar. Jag håller med att bristen på värme är en fördel i många lägen, spotlights i barnrummet som inte går att bränna sig på tex. Satte en i kylskåpet också, verkade vara ett dåligt ställe för den varma glödlampan som satt där.

  Nackdelen för dekorativ belysning är ett ganska kallt ljus, även om jag funnit en svag sort för för fönsterlampor mm som är rätt OK på 2100 K.

  12-voltsvarianterna kräver mycket riktigt en transformator. Antar att den drar lite på tomgång också. Inte för att jag bryr mig, men purister kanske.

  Men då jag haft en förödande eldsvåda i en tidigare bostad (inte mitt fel utan granne) är jag lite fobisk med brandrisk. Någon kamin satte jag inte in i nybyggda villan, vill inte höra sprakande eld. Därför gillar jag de kalla LED-lamporna oavsett elförbrukning. Det känns tryggt att lämna dem på när vi far på semester. Då kan man slå sig bröstet på flyget till södra Indiska Oceanen som en riktig miljövän! 😉

 68. Christopher E

  Dw #66,

  Jag talar inte heller om små bönders jordbruk. Det är jättarna som är måna om framtiden.

  Jag förstår inte vad krig och förföljelse har med detta att göra? Det är väl inte turister och en strandlinje som rör sig ett par mm om året (på atoller oftast inte ens det) de flyr från? De saker du nämner beror ofta på konflikter i sin tur orsakade av brist på välstånd, eller åtminstone ojämnt fördelat sådant.

  Du har helt fel om turism. Fullständigt. Du tror att turism suger ut invånarna när det är tvärtom. Fördomar. Visst finns det vinster som hamnar i utlandsägda bolag, men de investerar ju vinsten i sin tur. På vilket sätt förminskar det alla som arbetar och försörjer sig på turism. Pengarna de tar hem till familjen är väl äkta och går att handla för? För en önation som denna är turismen en vital del av ekonomin och en stor källa till valutainflöde. Det vore katastrof och ekonomisk ruin om de gröna förbjöd flygplan eller lyckades övertala alla att stanna hemma och vakta långkoket på kaminen istället för att åka på semester.

  Du får ursäkta, men det där snacket är så hejdlöst dumt. En man som tjänar levebröd på att ha investerat i en glasbottnad och stolt visar de ännu levande och ohotade korallerna för glada familjer från Frankrike, Storbritannien, Indien, Kina eller Sydafrika, ska han känna sig som en utnyttjad slav? Eller en anställd kock på ett hotell, en biluthyrare, hantverkare mm mm. Jag bor själv i en svensk kuststad dominerad av turism som en viktig del av ekonomin. Vet de om alla som försörjer sig på det att de är utnyttjade av samvetslösa turister och måste välja arbetslöshet för sin stolthets skull ? Turister från Borås, Östersund, Drammen och Hamburg. Säkert feta jäklar med ”selfie-pinnen” redo för bakgrunder av våra vackra stränder och populära evenemang. Vet nog inte ens vad lyckan i ett långkok är för något.

  För övrigt skrev du ovan ”när önationer sjunker”. Svårt att tolka som annat än att du menar låga atoller som försvinner i stigande havsyta. Men något sådant finns inte i vetkligheten. Du måste hålla isär vissa nationers retorik för att få ”klimatbistånd” från stollarna som åka till Paris i höst med vetkligheten.

  I den mest returiktunga nationen Tuvalu visar studier till och med att landarealen ökat istället för att minska! Ett exempel på hur du kan få faktoidballonger punkterade på denna site.

 69. Dw

  #67. Christopher E.

  Jag förminskar inte alla som jobbar inom turismen. Det är du som slänger på mig en massa etiketter. Krig? Du har inte hört talas om t.ex. konfliktmineraler.

  Det har eldats i huset här i 100 år och det har funkat utmärkt. Det vore dumt att ändra på det. I ditt nybyggda hus borde det vara tätare fönster och mer isolerat. Det kanske är dumt att elda i ditt nybyggda lilla hus vad vet jag. I alla fall om man är klen och slarvig så avråder jag från det. Och jag bor lyckligtvis inte där. Men det vore korkat av mig att trycka in nya fönster för att få ner elkostnaden. Och det vore lika korkat att låta bli att ställa grytan på kaminen om den ändå är varm istället för att ha den en timme på spisen. Veden släpper ut koldioxid, men när det planeras ny skog så det binder snart även koldioxid. Det är så koldioxiden kommer in i trädet ser du. Bonden får lite extrapengar för björkveden och jag slipper vandra iväg och skaffa gymkort. Alla kan inte göra samma sak det vet jag, men alla kan göra vad som är bra för deras egna plånbok. Oftast är det som är bra för plånboken också bra för miljön också. Man får ta det som passar en själv. Men Lars frågade hur det gick till och jag svarade.

  Nej, ta nu och flyg iväg till din solig lilla ö i Indiska oceanen och stanna där så att invånarna får bli rika på dig. Så att de kan bygga upp sitt välstånd och skaffa sig några vrålåk, tv med 100 kanaler och snabbt wifi i hemmen. Låt lamporna stå på dygnet runt när du är borta så folk ser hur smart du är. Och låt el-elementen får stå varma över sommaren medan du vädrar så inte elbolagen blir för ledsna på dig.

  Vi får väl låta tiden utvisa vem som hade rätt. Om jag har fel så händer inte mycket annat än att jag sluppit stora onödiga kostnader och kunnat lägga pengarna på annat. Och om du har fel så är det en katastrof som väntar din ö-nation och en stor del av världen. Men främst för dina barnbarn.

 70. Daniel Wiklund

  Oj oj Christopher E, om du har fel så blir det en katastrof främst för dina barnbarn. Men har Dw fel så händer inget annat än att han gör sig en hacka, och barnbarnen har en ljusnande framtid. Dw har då ingen brist på självförtroende.

 71. Dw

  #70. Daniel Wiklund.

  Bra sammanfattat. Värst vad du förstod allt man säger helt plötsligt. Annars får man minsann förklara för dig om och om igen.

 72. Daniel Wiklund

  # 71 Det är nog inte bara jag som har svårt att förstå vad du vill säga, du behöver nog förbättra din pedagogiska förmåga. ”Upp flyga orden, tanken stilla står, ord utan tanke aldrig himlen når”. Fråga är hur många av dina ord som når himlen.

 73. Dw

  Chrisopher E och Daniel Wiklund.

  Kom inte och gnäll sen nu när historiskt lågt elpris, rekordlåga bensinpriser, minusräntor, låga matpriser går upp medan husvärden och börs dalar ner.

  Daniel, de där poetiska orden måste du fått höra ofta i din barndom. Det kom så snabbt.

 74. Daniel Wiklund

  Dw De poetiska orden är Shakespeares ord. Läste en väldigt bra bok av David Ingvar ”Hjärnans futurum” där han bland annat skriver om språket, där fanns dompoetiska orden.

 75. Dw

  #74. Daniel Wiklund.

  Jasså, se där. Ja, man kanske får läsa den där boken nån gång i framtiden. Den lät ju intressant. Har själv pluggat några studieböcker om hjärnan en gång i tiden.

 76. Christopher E

  #70

  Daniel, det händer naturligtvis ganska mycket om alla skulle försöka följa Dw:s råd. Till att börja med behöver man inte vänta på några hypotetiska floskulösa barnbarn (hur uttjatade är inte dessa i grönretoriken) för att få se svält. Dw vill kollapsa många länders ekonomi redan nu genom att hindra resor och turism. Taskigt värre, då man uppskattar att 1 arbete av 11 i världen är turismrelaterat. Men är man upptagen med arbeta mindre och förverkliga sig själv vid vedkubben istället behöver man kanske inte fundera på sådant. Det största biståndet Sverige bidrar med är ju faktiskt våra resor utomlands.

  Effekterna på vår egen ekonomi genom att plädera för kraftigt minskad konsuntion kan också diskuteras.

 77. Dw

  #64. AG.

  Har nyss kommit hem och är fortfarande rätt pigg så kan svara på detta med. Det brukar vara så med ny teknik att den inte är som bäst i början. Det är alltid bra att avvakta lite, testa sig fram försiktigt med en lampa här och en där men nu börjar de bli riktigt bra. Det är stor skillnad i kvalitén på LED och LED. Köp hellre nån krona dyrare i någon seriös lampaffär (ej biltema, jula, rusta o liknande) eller på nätet. Kolla exakt hur många Watt du behöver, man ska inte slösa ett enda watt över det nödvändiga så testa dig fram. Det finns även LED med ljussensor och de nyare där du kan använda en app och programmera för att den ska dimras, tändas och släckas en viss tid. De bra lamporna håller kanske 25000 timmar mot gamla glödlampans 1000 timmar (ej kollat men har för mig att de lyser den längden).

  Till och med i ljusstakarna har vi numera bytt till LED. Dessa drar väl ca 1/15 av de gamla. Ingen större besparing ekonomiskt men det minskar julstressen när man tittar på dem då de lyser nästan dygnet runt. Byt även gamla lysrör i garage till LED så slipper du brandrisken när dessa pajar och att du samtidigt sparar in ca halva elförbrukningen där.

 78. Christopher E

  #69 Dw

  Vilken tur att du kunde lära oss att träd tar upp CO2. Det hade vi ju aldrig hört talas om. Men utsläpp är mer än CO2. Ojdå, du tänkte inte på det.

  Jag struntar faktiskt i vad folk tror om min smarthet. Men oavsett vilket är det en god idé att inte lämna ett mörkt hus när man är bortrest, vilket är enda anledningen att lämna tänt. Men jag förstår att det ett litet främmande koncept för den som inte reser någonstans.

  Jag har ingen direkt ”liten” villa, bor på landet där det inte är så trångt, men uppvärmningskostnaderna med jordvärmepump är låga. En kamin skulle knappt spara något ens om veden var gratis, för vattenburen golvvärme är ett trögt system vars automatik mest blir störd av intermittenta punktkällor. Du behöver inte bekymra dig för påslagna elelement på sommaren, dels har jag inga, och värmepumpen går ner i sommarläge när temperaturen ute överstiger 13 grader. Resterande värme löses genom växthuseffekt med stora glaspartier. Så du ser, även vi som inte eldar upp skogen har god ekonomi, inte bara du.

  Varför barnbarn på Mauritius skulle få en katastrofal framtid för att turister besöker deras land och bidrar till god levnadsstandard för deras mor- och farföräldrar är lite svårt att förstå, men det gäller rätt många resonemang från det ekoteologiska hållet. Men inte någon där blir i vilket fall glada över att bli förvägrade bil, TV och internetåtkomst, i synnerhet från någon som enligt uppgift har dessa saker själv.

  Vad gäller att stanna där har jag givetvis funderat på det. Några klimatflyktingar finns inte i världen, men klimatpolitikflyktingar är vi några på gång. Det gör mig helt enkelt ledsen att se vår natur jag uppskattar då förödas av vindkraftsparker, och miljöhysterin med religiösa övertoner gör en bara matt. Straffskatter på resande som hjälper till att avfolka landsbygd. Hjärntvätt i skolorna som kan läsas om i parallell tråd. Man kanske skulle lämna allt och njuta av en mer positiv omgivning istället. Samtidigt har jag ett jobb jag tycker om och är den femte släktgenerationen på min tomt, så det tar emot lite också. Till pensionen kanske? Om vi inte fått ordning på styret i landet tills dess.

  PS. Jag har faktiskt ingen aning om vad ett långkok är, men det lät ålderdomligt och kul att skoja om. 😉

 79. Dw

  #76. Christopher E.

  Ja, Dw flosklar om det och Dw vill det.

  Länder kollapsar trots stora turistinkomster (Grekland). Jugoslavien var ett turistmål inom östblocket innan inbördeskriget bröt ut. I turistparadiset Egyptien har militären tagit makten från det muslimska brödraskapet. I turistmålet Tunisien startade den arabiska våren. Turistön Cypern är en delad ö-nation sedan 70-talet. Minns jag inte fel tog militären över styret även i Thailand? Oroligt har det i alla fall varit även där. Turistlandet Turkiet har haft nära på inbördeskrig med Kurderna under många år och de fängslar oppositionella journalister. Turistlandet Vietnam är en kommunistdiktatur. Det finns fler exempel. Jag säger inte att turismen saknar betydelse. Men den överdrivs för att folk ska kunna åka och ha ett gott samvete över att man bidrar till en bättre värld. Samtidigt som man super ner sig, köper varukopior, betalar en prostituerad, hamnar i gräl med lokalbefolkningen eller bara slappar vid poolen. Det låter lite som när en skrupelfri statsminister vill sälja vapen till en grym diktatur ”om vi får sälja vapnen så kan vi också påverka regimen”. Och det är sant. Man säljer vapnen och ger dem ett grönt kort att fortsätta att tortera sin befolkning.

  Maldiverna och Samoa är bara två av ö-nationerna som riskerar att försvinna. Tätbefolkade länder som Bangladesh och Holland ligger också i farozonen.

  Jag har internet, tv och bil. Jag förvägrar ingen annan dessa möjligheter. Det är upp till var och en som har råd och lust om de vill ha det. Jag behöver det egentligen inte men vi är en familj. Men fri utbildning nämner du inte. Varför förvägras de den? Föräldraledighet skriver du inget om? Rätten att få en skaplig pension skriver du inget om. Fri sjukvård. Eller vad som händer med barn med funktionsnedsättningar. Eller om oppositionella och rätten till en egen politisk åsikt. Om rätten att få ansluta sig till fackförbund för att driva på om a-trygghet, arbetsrätt och en lite bättre lön.

  Allt ditt välstånd verkar handla om att kunna ha en bil, en tv och ett internet. Då har man nått riktig välfärd i dina ögon. I Sverige kämpade inte våra förfäder till sig internet, tv eller bil i första hand. Det var något helt annat man krävde. Och inte byggde vi landet med turism och nöje. Det byggdes av skog, jordbruk, fiske, kunskap, gruvor och innovation. Och framför allt byggdes det av trygghet, stabilitet, respekt och en stark omsorg för varandra. Då kom välfärd. Sen kom bilen, internet och tv. Och efter det kom turismen, nöjeskulturen, telefonförsäljare, inredningsprogrammen och caféverksamheter. Och förvirringen.

 80. Hej igen Christopher E och Dw,

  jag upprepar det jag skrivit tidigare – för att stå så långt ifrån varandra när det gäller världsbild så är ni oväntat respektfulla mot varann.
  Det jag främst uppskattar är att ni inte omedelbart attackerar varann utan faktiskt försvarar era egna ståndpunkter med argument.
  Tänk om vi kunde få en debatt i MSM mellan exempelvis JR och LB som var lika respektfull.

 81. Christopher E

  #79 Dw

  Inget av det högst reella elände du räknar upp har med turism att göra. Inbördeskrig, militärkupper och terrorism är förskräckliga saker, men inte familjens Grankvists fel som åkte med Fritidsresor för att bada, se på historiska minnesmärken och kanske låta barnen ha skoj på Bamseklubben någon dag. Men ett samband finns, eftersom turism gynnar länder, är det turistintäkterna terrororganisationer är ute efter att stoppa för att skada och destabilisera regimer. Som i Tunisien nyligen. Men att skylla det på familjen Grankvist är väl magstarkt i min smak. För terror ansvarar de som utför den.

  Som tur är finns det dock en ljusare motbild till din bild av medelturisten som en supande prostitutionskund. Ta tex de svenskar som hjälpt thailändarna med återuppbyggnaden efter tsunamikatastrofen. Eller varför inte dessa tvättäkta hjältar som tydligen inte förstått hur den ondskefulla turismen lever av dem:

  http://www.mirror.co.uk/news/world-news/tunisia-attack-heroes-who-formed-6009038

  Jodå, min hustrus hemland har en bit kvar till vårt välstånd. Tillväxten är snabbare än vår, men de har en bit att ta igen. Så sant. Men det är så mycket du inte vet. De har visst demokrati, fri sjukvård, fri utbildning (bättre än vår enligt mig), fackföreningar mm (du kommer tro jag hittar på nu, men svärfar, numera pensionär, har arbetat heltid som förhandlare i sockerindustrifacket i mer än 20 år). Om pensionsnivån är skaplig kan diskuteras (här hemma är den inte det längre), men låginkomsttagare är skattebefriade på Mauritius, och alla pensionärer (från 60 år) åker gratis kollektivtrafik i hela landet (ca 2000 km2). Dessutom har Mauritius fri tandvård, när det gäller lagningar och sådant, om än inte platinaimplantat ingår. Vad har vi i den vägen? Allt detta möjligt tack vare den globaliserade handel och turism du invänder mot.

  Nog om det ämnet, tycker jag. Ingen tvingar dig att köpa något eller resa någonstans. Jag kan möjligen tycka du behöver komma ut lite och se verkligheten, men det är ditt fria val.

  Nej, Maldiverna hotas inte alls av någon översvämning. Dels är det inte någon stor havsnivåökning i Indiska Oceanen, och så är de korallatoller. Atoller växer i höjd i samklang med havet. Koraller växer mot ytan, betas av revfaunan, och skalgrus flyttas med vågor in i lagunen och bygger på låga öar. Öarna växer också av besök av fåglar och växtlighet som gör om luftens koldioxid till mylla. Det gäller en någorlunda naturlig atoll. Ser det ut så här istället som på några enstaka öar är det förstås andra bekymmer som inte är klimat- och havsnivårelaterade primärt:

  http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/165/cache/sea-level04-maldives-island_16595_600x450.jpg

  Världen har haft samma medelhavshöjningstakt i snart 140 år utan att några atoller försvunnit någonstans. Ingen har behövt flytta av det skälet.

  Det Maldiverna behöver göra är att ta hand om sina korallrev så att de är friska (det gör de numera). Inkomster från ansvarsfull turism (där är vi igen) kan bidra att finansiera naturvård.

  Men jag vet att om du googlar Maldiverna sea level kommer du att dränkas i simpel propaganda som bara rapar upp faktoider. Maldiverna själva försöker dessutom spela klimatkortet med gimmickar som undervattensmöten mm. Det är bara pinsamt.

  Men varför inte läsa lite hårda data istället:

  http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/MornerEtAl2004.pdf

  Bangladesh har ett delta som snarlikt atoller är i balans med havet. Det är så deltan fungerar. Problemet där är en kraftig befolkningsökning expanderat ut i deltaområden som naturligt översvämmas. Ett annat problem är urbanisering som stör floders naturliga lopp och markförstöring högre upp i avrinningsområdet som ger kraftigare fluktuation på flödet. Men sådant förstås inte av TV-team som reser dit och filmar en flodbank som rasar när en kanal flyttar sig som de gjort i alla tider.

  Nederländerna har själva valt att bygga under havsnivån. Stiger havet får de väl höja dammarna en bit till.

  Nu kommer du givetvis att säga att nej, nu är det inga problem men vänta bara till barnbarnens tid, då stiger havet som syndafloden osv. Men gissade prognoser som för övrigt missat så här långt är ju alltid lätta att slänga ur sig.

 82. Christopher E

  #80 Sten Kaijser

  Åja, lite irritation var det allt igårkväll, noterade jag… 🙂

  Diskussionen med de olika synsätten finner jag rätt intressant. Det var länge sedan jag stötte på en sådan antiglobaliseringsförespråkare. Men jag håller med Dw om mycket mer än han tror och tycker det viktigt med annorlunda åsikter, men vill ju inte förstöra en god diskussion. 😉

  Jag kan också bli tekniktrött och avhålla mig ibland. Jag totalvägrar facebook och liknande, har ingen egen mobiltelefon (jobbets följer med hem, bra med 4G:n på den, men jag ringer nästan ingenting). Har låg elförbrukning hemma. Läser riktiga härliga pappersböcker, mest faktaböcker, som doftar trycksvärta och inget strunt som e-böcker och ljudböcker. Det finns inga TV-spel och liknande hos mig. Bilen är femton år gammal och körs tills den blir för dyr att reparera. Jag har aldrig varit på Mallorca, skulle inte sätta min fot i en all-inclusive och har blockerat min telefon för försäljning. Semestern i år är Kolmården och att försöka få dottern intresserad av leta fossil på Gotland. Bland det bästa jag vet är friheten i fjällvandring befriad från all modern stress och avskuren från omvärlden. I tre års tid före familjen fanns lämnade jag hela samhället bakom mig med en gps och en transistorradio som enda modern teknik (alltså varken glödlampor eller kylskåp) och seglade ut på världshaven. Det var så jag besökte en mängd atoller och även Mauritius första gången, tog mig dit helt förnybart med trendigt språkbruk. Jag skulle gärna vilja leva utan moderna bekvämligheter igen om inte familjen medför ett visst ansvar. Jag super inte ens i turistparadiset och bråkar med lokalbefolkningen, för jag är nykterist och respekterar dem för att de välkomnat mig… Kanske lite synd med nykterismen dock för Mauritius har vad jag förstår högklassig romtillverkning. 😉

 83. Christopher E

  Hmm, i föregående inlägg (som fastnat i granskning än så länge)…

  En lite konstig slarvig syftning som kan missförstås… läs näst sista meningen så här istället:

  ”Jag super inte ens i turistparadiset eller bråkar med lokalbefolkningen”

  🙂

 84. Christopher E

  Ett tillägg till Maldivernadiskussionen i #81 som jag glömde:

  Kolla havsnivåförändringen på satellitaltimetrin för Maldivernas område i följande figur…

  http://www.altimetry.info/images/appli/ocean/msl_trend_1993-2005_sm.gif

 85. Hej igen Christopher E,
  visst märkte även jag att det fanns en viss frustration igår kväll, men jämfört med andra diskussioner på denna blogg var det ändå en njutning att läsa er.
  Jag vill också säga att trots att jag står närmare dig än Dw så var det ändå intressant att läsa hans svar. Detvar lite grann som du antydde, att ni i viss mening pratade om helt olika saker – hans exempel och dina var ju så längt ifrån varann.
  Jag har tidigare i livet märkt att när två personer till synes har diametralt olika ståndpunkter i en fråga och sedan exemplifierar så visar det sig att i nästan varje exempel är de eniga – men det visade sig att världsbilden utgick ifrån helt olika ”exempel”.

 86. lars cornell

  Sten #85. Nog är väl Dw och ChE ungefär som det två som slogs om vem som var snällast.
  Vem är snällast, den som vinner eller den som förlorar?

 87. Hej Lars Cornell,

  nej, jag ser det inte så. Christopher E har tagit til sig Roslings världsbild – ”det blir bättre” – medan Dw istället har tagit till sig en pessimistisk (malthusiansk?) världsbild och det är de världsbilderna som konfronteras. Snällhet har inget med det hela att göra.

 88. Gunbo

  Sten Kaijser #87,

  Kul att också du ser dialogen mellan Christopher och Dw som positiv och att deras världsbilder påverkar deras ställningstaganden. Det är någonting jag sagt från första stund jag hamnade på den här bloggen. En stor del av animositeten mellan de bägge sidorna i klimatdebatten härrör från skillnader i världsbild, värderingar, människosyn och livsåskådning. Och det är ingenting man kan lösa genom debatt eftersom det inte finns något rätt eller fel i värderingar.

  Jag har kopierat en text (glömde kopiera adressen) som väl beskriver hur en bra diskussion/debatt/dialog borde se ut vs. hur det går till i verkligheten:

  ”It would be wonderful if we could have thoughtful discussion amongst people who broadly disagree, but who are willing to listen to what the other person has to say, give it some thought, and maybe actually agree with some – if not all – of it. Instead, it’s more about scoring points. Find a way to undermine the other person’s argument. Find a way to undermine their credibility. Find a way to dodge their arguments against your position. Don’t necessarily apply the same standards to yourself as you apply to everyone else (of course, you then make out that you hold a higher moral ground).”

 89. Christopher E

  Gunbo #88

  Nej, ganska lite i klimardebatten handlar om värderingar. Se till exempel ovan. Dw har fått bilden av media att Maldiverna håller på att snart dränkas. Riktiga data visar sjunkande eller sitllastående havsnivå i det området. Knappast en fråga om värderingar.

  I välståndsdebatten ovan däremot; om materiellt välstånd (utöver basbehoven att äta sig mätt, vara frisk och ha tak över huvudet) innebär lycka eller inte, det är väl en värderingsfråga, även om vi båda kontrahenter ovan lever i högt materiellt välstånd och man borde frågat några som inte gör det istället.

  En sak som borde intressera dig; noterade du hur lik längtan till det gamla folkhemmet som beskrivs ovan är den längtan du brukar beskriva hos SD? En romantiserad bild av ett lyckligt samhälle som kanske inte funnits. Eftersom jag nog inte tror att herrn ovan har starka SD-sympatier, är denna gemensamma faktor hos de olika ideologierna ganska intressant. Nyckeln verkar vara nostalgi och längtan i båda fall. Globaliseringsskeptiker och mångfaldsskeptiker. I ena fallet ska vi inte få åka till fjärran länder, i andra ska fjärran länders människor inte få komma hit…

 90. Daniel Wiklund

  Sten K skriver att det var en njutning att läsa vad Dw skrivit, nog ställer jag helt andra krav för att jag ska njuta.

 91. Gunbo

  Christopher #89,

  ”Dw har fått bilden av media att Maldiverna håller på att snart dränkas. Riktiga data visar sjunkande eller sitllastående havsnivå i det området. Knappast en fråga om värderingar.”

  Du har rätt i det. Men vilka ”fakta” om klimatet vi väljer att tro på är beroende av våra värderingar. Allra tydligast märks det i debatten i USA där studier visar att republikaner avvisar global warming medan demokrater gör tvärtom.

  ”En sak som borde intressera dig; noterade du hur lik längtan till det gamla folkhemmet som beskrivs ovan är den längtan du brukar beskriva hos SD?”

  Kul att du tog upp det! I tråden om Rockström noterade jag likheten mellan has idealisering av Holocen och SD:s idealiseing av Sverige som det var under folkhemstiden. Visst handlar det om nostalgi och en längtan tillbaka till ”bättre” tider! Det som skiljer Dw och SD åt är ideologin. Dw baserar sina ställningtaganden på ekologi och ett mindre komplicerat sätt att leva medan SD har nationalismen som sin grund, en enhetlig nation, ett språk, ett genetiskt enhetligt folk och en och samma kultur. Det är stora skillnader i värdegrund mellan Dw och SD.

  Själv lever jag helst enkelt då jag mår bäst både fysiskt och psykiskt av det och eftersom jag sett tillräckligt av världen reser jag inte mycket. Det är mina preferenser i detta skede av livet. Samtidigt är jag internationalist som bejakar mångkultur. Jag är också övertygad om att vi inte kan gå kräftgång och återskapa någonting från förr utan måste gå framåt från dagens situation. Det innebär också att vi måste bromsa utvecklingsvägar som leder fel både politiskt, socialt och ekonomiskt.

 92. Dw

  Nej. Jag längtar inte tillbaka till en romantiserad bild av en förgången tid där folk slet ihjäl sig för nästan ingenting. Det är ju det som jag vill undvika i framtiden. Men då måste man ju ta hänsyn till just de erfarenheter och lösningar vi lärt oss i det förgångna. Inte förkasta dem – utan (om nödvändigt) utveckla dem till vår tid. Och glöm inte att det som sker just nu – är egentligen också historia. Så förkastar man dåtiden så förkastar man även nutiden.

  För att kunna se vansinnet i nutiden måste vi försöka se dåtidens vansinne. På liknande sätt kan man inte bara förkasta allt det gamla för det nya. Titanic var teknikens underverk 1912. Det då moderna och osänkbara skeppet sjönk på sin jungfrufärd. Den överoptimistiska tron på framtiden och tekniken fick sig en törn. Och med rätta, om man ser till erfarenheten av vad som skedde bl.a. 1914-1918, då krig globaliserades för första gången.

  Idag har vi andra nya tekniska underverk som kommer att sjunka lite längre fram på färden. Vi ska givetvis fortsätta att tåga framåt i utvecklingen men vi behöver ta en rejäl funderare om vilka slags båtar som vi ska sätta oss i. Det största, modernaste och vackraste kan också vara det farligaste. Det finns gamla lösningar och andra vägar som tar längre tid men som i alla fall gör att vi kommer fram i liv. Varför inte använda båda delarna? För det som inte ska kunna hända i det moderna samhället – det händer hela tiden.

  Nej. Jag är inte ”faktoidövermättad”. Det är bara ett slags fånigt uttryck mot nyfikenhet. Även om det alltid funnits många begränsningar mot kunskap så finns det inga begränsningar för kunskap. Det finns inga s.k. ”riktiga data” och ”oriktiga data” eftersom vi aldrig kan kontrollera sanningen ner till minsta atom (eller ännu mindre). Det enda som finns är mer eller mindre ”trovärdiga data”. Detta bör väl akademikerna här kunna intyga om. Sen vad som är trovärdigt eller inte får var och en göra sin egen bedömning av utifrån sin enda källa till sann nutida kunskap – erfarenheterna från igår och fantasin om imorgon.

  Nej. Jag är inte ensidigt emot likriktningen (det som ni benämner globalisering) av samhällen och lösningar här i världen. Jag är bara emot avvecklingen av mångfalden av samhällen och lösningar. Det jag vill kalla för mångfald. Vare sig den sker på en ö i Indiska oceanen eller här hemma i Sverige. Jag tror att världen behöver en sund balans av båda lösningarna.

 93. Hej Gunbo (svar till # 88)
  ibland kan kanske ”värderingar, människosyn och livsåskådning” påverka en del diskussioner, men just i fallet Christopher E och Dw ser jag bara två olika världsbilder – en optimistisk och en pessimistisk. Den optimistiska tror att det är människorna ”där ute” som är bäst på att lösa sina egna problem och att den bästa (enda riktiga) hjälp vi kan ge är att låta dem arbeta hos oss (och skicka hem pengar till sina egna familjer) eller åka dit och ”skapa jobb”.
  Den pessimistiska tror att det är vi som vet bäst hur de ska utvecklas – inget fossilt, fy, bara sol och vind, elda ved som förr … (fast nu var jag elak mot Dw)
  däremot kan jag inte utläsa någon större skillnd i värderingar eller människosyn eller ens livsåskådning.

 94. Dw

  #93. Sten Kaijser.

  Du har nog en lite förenklad bild av min syn på världen. Jag anser nog att de flesta av dem själva vet bäst om vad de behöver.

  Ett kunskapsutbyte för att lära av varandras fel och lösningar är nog det jag förespråkar allra mest. Sen gör jag på mitt sätt och dom gör på sitt sätt. Förhoppningsvis har vi förbättrat våra sätt att leva lite mer än innan.

  Om jag är optimist eller pessimist beror helt på när och vad hela gäller. Jag är nog både och i många fall. Världen är inte svart eller vit.

 95. Hej Dw,
  jag hoppas att du noterade att jag skrev att ”det jag kunde utläsa av kommentarerna” – jag påstod inte att jag visste vad du tänkte. Det gläder mig om du delar min syn på att vi inte ska lägga oss i exempelvis ”deras energipolitik”.

 96. Daniel Wiklund

  När jag läser åsiktsmaskinen Dw-s kommentarer kommer jag att tänka på ”Än slank han hit, och än slank han dit, och än slank han ner i diket”.

 97. Dw

  #95. Sten Kaijser.

  Det tackar jag för. Lite ovanligt för kommentarer på denna sajt att inte påstå att man tycker si eller så.

  Ja, det får de väl försöka sköta själva. Jag åker inte dit och lägger mig i i alla fall. Fast att höra andras synpunkter och inte bara höra sina egna tankar är nog bara bra för både oss och dem.

 98. Dw

  #96. Daniel Wiklund.

  ”När jag läser åsiktsmaskinen Dw-s kommentarer kommer jag att tänka på ”Än slank han hit, och än slank han dit, och än slank han ner i diket”.”

  Kul att du nynnar på den gamla visan fortfarande. Senast jag hörde den visan var nog när ens fröken sjöng den på dagis.