Koldioxid på liv och död

Människans – homo sapiens – tid på planeten är bråkdelen av ett ögonblick av planetens ålder om 4,5 miljarder år. Lika svårt att greppa som att vi just nu verkar vara ensamma om liv i vårt solsystem. Klimatet har hela tiden befunnit sig i ständig förändring. Men nu har vi i detta sista mikroögonblick bestämt oss för att sätta stopp för det. I en naiv tro att vi begåvats med förmågan att kunna kontrollera Jordens klimat. Vi behöver verkligen vidga våra perspektiv!

Gösta Petterssons blogginlägg är verkligen en ögonöppnare som leder till tankar. En annan källa är tv-programmet Däggdjurens historia. (länk) Dinosaurerna dog på grund av ett gigantiskt meteoritnedslag. Arten människa är den första med potential att förinta sig själv.

Koldioxid och vatten gör fotosyntesen möjlig. Kan inte bytas ut mot något annat. Atmosfärens koldioxidhalt har sedan 1800-talet ökat från cirka 3 molekyler till 4 per 10 000 vilket är gynnsamt för all växtlighet och därmed allt liv på Jorden. Vår högsta prioritet är att få bort den där extra molekylen och vi är redo att spendera ofattbara resurser på det.

Koldioxidens påverkan på den globala medeltemperaturen måste ses ihop med de övriga komponenterna i atmosfären som har värmande effekt. Vattenånga är dock den helt dominerande växthusgasen med 50 gånger högre halt. Den har betytt av vi har en global medeltemperatur på +15 gr C i stället för lika många minus, vilket inneburit ständig global istid. En del av ökningen av atmosfärens koldioxidhalt orsakar vi människor. Exakt hur stor del vet ingen, men bidragen från hav och land är betydande.

Liv på jorden i sin enklaste form uppstod för ca 3,5 miljarder år sedan. Vertebrater (ryggradsdjur) för 500 miljoner år sedan och däggdjur och dinosaurer för 150-200 miljoner år sedan. Under hela denna period var koldioxidhalterna 5000-2000 ppm. I genomsnitt ca 3500 ppm, nästan 10 ggr högre än dagens dryga 400 ppm. Den globala temperaturen varierade, men var under långa perioder upp till 10 gr C högre än idag och det fanns inga polarisar.
Under långa perioder steg temperaturen samtidigt som koldioxidhalten sjönk. Dinosaurerna och andra djurarter försvann från jorden för ca 66 miljoner år sedan i en plötslig katastrof, som inte hade någonting med klimatförändringar att göra. Det var i stället en jättemeteorit, mer än 10 km i diameter, som med ofattbar kraft slog ner i mexikanska golfen nära Yucatanhalvön och åstadkom global förödelse för nästan allt liv på jorden.
Människans – homo sapiens – tid på planeten, är ca 150.000 år. Genom DNA-studier kan man sluta sig till att den moderna människan utvecklades för omkring 200 000 år sedan och att det skedde i Afrika. De äldsta fossilfynden av anatomiskt moderna människor är från Afrika och ca 130 000 år gamla. De äldsta fynden från mellersta östern är ca 90 000 år gamla. Homo sapiens fortsatte sitt segertåg österut och nådde Sydostasien för 60 000 – 40 000 år sedan och fortsatte sedan till Australien.

livets utveckling

Hög koldioxidhalt och hög temperatur när väl stoftet lagt sig gynnade all växtlighet och gav förutsättningar för däggdjurens, med geologiska mått, snabba evolution det fåtal miljoner år som följde.

Skalan i bilderna är miljoner år före nutid. Diagrammet nedan är brutalt tydligt. Vi har under miljontals år befunnit oss i en färdriktning mot livets utplåning på vår planet. Inte på grund av för hög koldioxidhalt i atmosfären utan i riktning mot en för låg, nära den där förutsättningar för liv upphör. Vårt perspektiv är oerhört snävt, vilket är begripligt. Men att mänsklighetens institutioner nu är på väg att bryta den utveckling mot ökad välfärd, som skett för en stor del av Jordens befolkning, för att det anses nödvändigt att begränsa luftens koldioxidhalt sig har svagt stöd i historien och i verkligheten.

koldioxid trend

Ingen materia försvinner.  Atmosfärens höga koldioxidhalt under årmiljonerna har via fossilisering i havet omvandlats till kalksten, kol och bundna kolföreningar. Även idag innehåller havet femtio gånger mer koldioxid i lösning än luften. I en högre global temperatur avger havet mer koldioxid vilket med säkerhet bidragit till den ökade atmosfärshalten. Vilket vi ska vara tacksamma för.

Det är de senaste dryga trettio åren, två tiotusendelar av mänsklighetens historia, som vi kommit att hävda att koldioxidutsläppen måste begränsas. 1988 bildades IPCC och med det föddes den naiva hypotesen att vi med koldioxidhalten som kontrollratt kan styra planetens klimat. IPCC:s rapporter om sitt uppdrag att samla fakta, som visar människans farliga påverkan på atmosfärens sammansättning, ter sig allt märkligare. Observationer i verkligheten och forskningens ökade kunskap tyder på allt svagare roll för koldioxiden. Samtidigt uttrycker Summary for Policy Makers större säkerhet om koldioxidens fördärvlighet och manar till omställning av hela världens sätt att leva och framför allt hur vi skaffar oss energi för fortsatt utveckling.

Med den idag verifierade klimatkänsligheten för koldioxidhalten i luften innebär det lite mer än 1 gr C till år 2100. Det kan människan anpassa sig till för en bråkdel av de resurser vi använder för att vara fossilfria 2030 eller 2050.

Varför kan vi inte glädja oss och vara tacksamma för den klimatförbättring som skett på 150 år? Nästan alla parametrar visar en positiv utveckling.

fattigdom trend

Varje vecka får vi via MSM larmrapporter om ’klimatupphettning’, klimathot och att vi mer eller mindre går mot jordens undergång om vi inte sätter in monstruöst kostsamma åtgärder för att åstadkomma en klimatomställning. Men allting måste bedömas med avstamp från verkligheten. Vi har en pågående uppvärmning som väl dokumenterat är ca 0,15 gr C/decennium. Kanske ytterligare 1 grad till år 2100. Havsnivån ökar i genomsnitt med ca 2 mm/år eller ca 16 cm till år 2100. Jämfört med de gigantiskt stora förändringar som vår planet har genomgått historiskt, som vi skildrat ovan, är allt detta väldigt enkelt för mänskligheten att hantera utan drakoniskt dyra omställningsåtgärder, som bara i Sverige kan beräknas till ca 20 000 miljarder kronor till år 2100. Maximal klimatpåverkan enligt IPCC:s matematik om vi i morgon når nollutsläpp är 0,002 gr C till år 2100. De risker som ”klimathotet” utsätter oss för är löjligt små jämfört med de risker som vi i vardagen accepterar utan att blinka.

Statistiken talar sitt tydliga språk vad gäller olika risker att dö, exempelvis för år 2017 och enligt Our World in Data:

dodsorsaker

Det året omkom exempelvis globalt ca 28 miljoner människor i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, lungsjukdomar 4 miljoner, i trafiken 1,2 miljoner, 0,35 miljoner i alkohol och drogrelaterade åkommor. Terrorism ca 26 tusen. I naturkatastrofer, längst ner på skalan och där jordbävningar är dominerande orsak, omkom ca 10 tusen…..

Våra makthavare borde lyssna på varningssignalerna som nu kommer allt oftare. Deutsche Bank säger i en analys att den intagna kursen pekar mot en ekonomisk megakris i Europa. Inser också att det krävs mer eller mindre en eko-diktatur om planerade 55 procent koldioxidminskning ska ske till 2030. Deutsche Bank kanske har goda känselspröt då de troligen lånat mycket kapital till ’förnybar energi’ och börjar förstå att konkurserna kan komma stå som spön i backen. Börskurserna för ’gröna investeringar’ befaras vara nästa bubbla. Men fondernas hållbarhetschefer ser inget hot vid horisonten. Särskilt inte nu med USA tillbaka i Parisavtalet och med John Kerry som klimatsändebud, som varnar att nu har vi bara nio år på oss.

Björn Lomborg är en riktigt envis granskare av ekonomin kring klimatpolitiken. Han skriver att för en bråkdel av alla triljoner dollar som spenderas på ineffektiva klimatåtgärder skulle vi utan vidare kunna anpassa oss den klimatförändring vi har att vänta. Det har vi ju gjort i tusentals år som mänsklighet. Att han har rätt verifieras av Johan Rockströms upprörda repliker på hans debattartiklar.

FN hallbarhetsmal

Mål nr 13 är ”Bekämpa Klimatförändringarna”. Alla de övriga 16 målen utan undantag kräver tillgång till energi till överkomlig kostnad. Jordan Peterson pekade på att alla mål som FN eftersträvar makt över bara är en önskelista när de saknar prioritering. Björn Lomborg pekar på FN:s 128 klimatprofilerade program. Alla med betydande kostnader. Vi i den (än så länge) rika världen har koldioxidbekämpning för klimatets skull som högsta prioritet. Dokumenterat i Parisöverenskommelsen.  Vi nekar därmed de fattigaste rätten att använda den billigaste energin, som många av dem dessutom har själva.

När kan vi hoppas att världen nyktrar till och börjar se proportioner i de fakta som borde styra världen?

Gösta Petterssons artikel borde vara obligatorisk läsning för alla med makt över klimat- och energipolitiken. Här har vi delat våra funderingar som det ledde oss till.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Källor:

Perspektiv på luftens koldioxidhalt – Klimatupplysningen  Gösta Pettersson

280 ppm – så säkert som amen in kyrkan – Klimatupplysningen Johan Montelius

Däggdjurens historia | SVT Play

Deutsche Bank: Green deal kräver eko-diktatur – Klimatupplysningen

https://www.adlibris.com/se/bok/false-alarm-9781541647466 Björn Lomborg

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Janne

  ”Det kan människan anpassa sig till”… Just det! Det
  har mänskligheten gjort i årmiljoner om inte -miljarder.
  Men nu – ”helt plötsligt” inte… Jo visst kan den det, men situationen utnyttjas av dem som bara tänker på sig själva och tar varje chans till profit och ökat maktutövande till egen fördel från den stora majoriteten av människorna. Lögn och bedrägeri på allmänhetens bekostnad.

 2. Ulf

  Det är så mycket politisk prestige och kapital investerat i denna tes, att det blir omöjligt att vända. Även om klimatet skulle kylas ner så krävs det mycket mer för att tesen skulle överges.
  Det enda som kan vända detta är helt nya politiska krafter. Men ta Trump t ex, även om han försökte dämpa de värsta avarterna så gick förändringen dåligt. Tesen sitter nu i institutionernas väggar. Näringslivet är starkt investerade i tesen.
  För EU är det kört. I USA finns ett visst folkligt motstånd. Större delen av Asien däremot har en mer praktisk inställning och kommer ut som den store vinnaren.

 3. Ann+Löfving-Henriksson

  Evert A. och Mats K. Tusen tack!
  ”När kan vi hoppas att världen nyktrar till och börjar se proportioner i de fakta som borde styra världen?” – ja det är den stora frågan, droppen kanske ändå kan urholka stenen
  Den här artikeln borde finnas på bästa plats i alla små som stora tidningar med hög svansföring.
  Hur vore det att testa med den nya Bulletin, som i dagarna stuckit upp som lovande och lagom uppkäftig? Vill de, vågar de utmana?

 4. foliehatt

  En intressant reflektion i sammanhanget är växternas utveckling av CAM/C4 – metabolism i fotosyntesen.

  Majoriteten växter kör på den ”gamla”, klassiska varianten av fotosyntes. De använder s.k. C3-metabolism, som är känslig för CO₂-halten jämfört syrgashalten. När kvoten CO₂ är låg så slösar växterna bort en del av den biomassa som den försöker fixera. Detta resulterar i sin tur i ökande vattenförluster, vilket för det svårt för C3 att växa i torrare miljöer med dagens CO₂ halt. Det är bla därför man ökar på CO₂-halten i växthus. Det gör produktionen av biomassa mer effektiv.

  För cirka 30-35 miljoner år sedan så uppstod mutationer (ett drygt 50-tal olika är beskrivna idag) som vrider till metabolismen så att koldioxiden kan fångas in mer effektivt – givetvis till en kostnad någon annanstans i systemet. Dessa C4-växter klarar av att växa i torrare miljöer vid dagens koldioxidhalt. Genom sin ändrade metabolism så klarar de av att växa vid en mycket lägre halt koldioxid än C3-växter.

  Och här kommer det intressanta – att så många olika varianter har hittats talar för att mutationerna, själva ändringarna i metabolismen inte är speciellt svåra att få fram, evolutionärt sett – men, C4 växter expanderade inte på jorden förrän runt 6-7 miljoner år sedan. Det vill säga, för cirka 30 miljoner år senad så var koldioxidhalten låg nog för att C4-växter kunde konkurrera med C3-växter i vissa nischer, men inte mer än så. Medan för en 6-7 miljoner år sedan så hade koldioxidhalten sjunkit så pass mycket att C4-växter nu hade stora fördelar över C3-växter mer generellt på jorden.

  Naturen berättar en sedelärande historia för oss.
  Vi borde lyssna på forskningen!! (som en känd debattör också hävdar)

 5. Jonas

  En annan reflektion.

  Jordens syrehalt var ca 15 % under Juras. Nu är den ca 21%.

  Som jag förstått så är fotosyntesen enda mekanismen för att bilda syre. Det ”går åt” en koldioxidmolekyl för att bilda en syremolekyl.

  Det måste ha gått åt enorma mängder koldioxid för att höja syrenivån från 15 % till 21%.

  Om koldioxid halten var ca 0.2% under Juras (diagrammet i artikeln) och det finns ca 50 ggr mer i havet så verkar det väl som att jordens koldioxidförråd håller på och ta slut.

 6. Lasse

  Tack Evert och Mats
  Koldioxid som växtnäring måste väl vara uppskattat.
  I dagens pappers SVD så skriver bla Wikman om barnbegränsning i fattiga länder.
  Ämnet är angeläget och det behöver belysas. Men att koppla det till vår konsumtion av fossil energi som de gör är falskt.
  Hans Rosling hade lösningen-mer utveckling ger färre barn.

  När FN ställer upp olika krav så ser man att det finns andra angelägnare problem att ta itu med. Alla kräver god tillgång på tillförlitlig energi.
  70% av all matlagning sker med biobränsle i Afrika!

 7. Dan

  Kan man anse att massinvandringen varit lyckad och bör fortsätta kan man nog också tycka att en värld utan koldioxid är något att sträva efter.
  Jag tror att klimatlarmandet bara är ett av verktygen för att förändra världen till …ja, vad?

 8. Bim

  Mänskligheten som art verkar vara självmordsbenägen.
  Det måste vi göra något åt och KU gör vad de kan-
  Tack för det

 9. Sören+G

  I dag är det en stor bild på förstasidan i Gotlands Allehanda av ”Väderper”. Inne i tidningen bredvid en stor skorsten med svart rök kan man läsa: ”I 30 år har meteorologen Pär Holmgren sett klimatförändringarna bli än värre. Att Gotland sedan i höstas utlyst klimatnödläge menar han är ett steg i rätt riktning: ’Nu måste man betona de akuta åtgärderna.'”
  Sedan 1990 har koldioxidutsläppen minskat med 6 %, men nu måste vi minska utsläppen med 16 % per år hävdar han.
  – Vad det är som blivit värre med klimatet och vad som påkallar ett ”klimatnödläge” framgår inte.

 10. Ivar+Andersson

  Det finns en del länder som förstår hur viktiga fossila bränslen är. Inför 2015-års partsmöte i Paris (COP21) deklarerade Kina, Indien och 11 likasinnade utvecklingsländer att de hade för avsikt att motsätta sig legalt bindande överenskommelser som begränsade deras användning av fossila bränslen. Detta resulterade i att den så kallade Parisöverenskommelsen erkände alla länders rätt att själva bestämma i vilken takt och utsträckning de avsåg att begränsa sin användning av fossila bränslen.

 11. Sören+G

  #9
  Det handlar som vanligt om vad som kommer att ske i framtiden, att Gotland allt oftare kommer att drabbas av torka. Torka är inget ovanligt på försommaren, men var finns beläggen för att det ska bli vanligare i framtiden? Och sedan förstöra ekonomin och energi-infrastrukturen i tron att man kan påverka kliamtet är rena galenskaperna.

 12. Ann+Löfving-Henriksson

  Något för oss alla, men kanske mest för Johan.
  Vi vet ju alla att vatten i olika former är den i särklass viktigaste temperaturreglatorn. Vi kommer som deniers i nuläget ingen vart med upplysning om CO2 i stort och i smått, i våra blaskor. Men, hur vore det att låta den välgörande CO2-molekylen vara i fred och försöka komma till tals med små diskussioner om hur vi kan ta tag i denna för den globala temperaturen viktiga fråga? Möjligen skulle en och annan riva sig i håret och börja fundera. På så sätt slipper man att indirekt ”attackera” alla utvecklings- och tillväxtländer. Josh har redan en perfekt bild, med stora och små kontrollknappar, det gäller bara att se proportionerna.
  Kanske ett uppslag för Johan att fundera på? Du skulle kunna göra en underbar grej av det.

 13. Björners

  Ja, nog är det en mänsklig dumhet att tro sig kunna styra jordens klimat. Vi har teknik och kunskap att anpassa oss till atmosfärens växlingar mot både varmare och kallare klimat. Det är en sak att försöka hålla atmosfären fri från antropogena föroreningar, men att däribland behandla CO2 som en förorening, är ett fatalt misstag som måste rättas till. Det är hög tid för våra politiker att bli uppmärksammade om att CO2 inte är en förorening, utan en livsviktig molekyl i sammanhanget, fotosyntes. Inverkan av temperaturens oundvikliga variation över tid, är en anpassningsfråga och inte något som vi kan undvika genom politiskt styrda hysteriska åtgärder.

 14. Björn

  Ja, nog är det en mänsklig dumhet att tro sig kunna styra jordens klimat. Vi har teknik och kunskap att anpassa oss till atmosfärens växlingar mot både varmare och kallare klimat. Det är en sak att försöka hålla atmosfären fri från antropogena föroreningar, men att däribland behandla CO2 som en förorening, är ett fatalt misstag som måste rättas till. Det är hög tid för våra politiker att bli uppmärksammade om att CO2 inte är en förorening, utan en livsviktig molekyl i sammanhanget, fotosyntes. Inverkan av temperaturens oundvikliga variation över tid, är en anpassningsfråga och inte något som vi kan undvika genom politiskt styrda hysteriska åtgärder.

 15. Lasse

  #9 Sören G
  VäderPär har aldrig haft rätt. Han läser kanske FN rapporten som pekade på ökande kostnader för human disasters och tror på den. Tydligen var den ännu ett exempel på forskningsfusk: https://notrickszone.com/2021/02/02/alarmist-fantasies-exposed-un-gets-hit-for-fraudulent-misleading-press-release-on-natural-disasters/

 16. Daniel Wiklund8

  Tack för ett mycket informativt inlägg. Här passar följande citat från Kary Mullis bra ”Klimatets århundrade 001, det första året av människans dominans över hela jorden, ska råda för alltid, i evigheters evighet. Just nu har vi alla de bästa arterna. Inga ska gå under, inga nya är välkomna. Biologi tillåts inte längre, nu är det Miljövårdsverket och IPCC som bestämmer. Evolutionen är över. ” (från boken Kemist utan skyddsdräkt.)

 17. Ann+Löfving-Henriksson

  # 15 Daniel W.
  Tack för ännu ett passande citat från den underbare K. Mullis.
  Just detta satte jag upp på en liten lapp ovanför mitt skrivbord för många år sedan när det mera var miljö som var på tapeten, precis som min lapp.

 18. Kjell Lindmark

  #5 Jonas

  Ja, det stämmer nog rätt bra att kolet som är i cirkulation har minskat kraftigt under de gångna 550 miljoner åren sedan den kambriska livsexplosionen började. Det mesta av kolet är numera bundet i bl.a. kalksten och deponier av metangas, kol och olja. Och en stor del är lagrat i jorden och växtlighet.

  Allteftersom skaldjur dör binder koldioxiden upp för långa tider i kalkavlagringar så vi skulle behöva bränna av kalken så mycket vi kan och fortsätta bränna fossila bränslen för att inte råka i Co2 brist i framtiden. Halten borde upp till mellan 1000 till 2000 ppm för att ha marginal och för att växterna ska få bästa prestanda. Det är en överlevnadsstrategi för det kolbaserade liv vi har på denna planet.

 19. Kjell Lindmark

  Om Paris-avtalet implementeras fullt ut kommer det att kosta varje nu levande människa på planeten 20000$ per år fram till år 2050. Det är en ofattbar kostnad och fullständigt omöjlig att genomföra.

  Så vitt jag vet är det mänskliga bidraget av CO2 utsläpp 4 till 5% av det naturen släpper ut, enligt IPCC. Men eftersom de alltid överdriver kanske våra utsläpp bara ligger i intervallet 2-3%.

  Även om man räknar högt, att vårt bidrag är 5% så är det ändå så lite att det knappt är mätbart. Än mindre hur vårt blygsamma bidrag skulle kunna påverka klimatet. Inte ens om vi brände av alla nu kända fossila bränsledepåer skulle vi nå 1000 ppm. På sin höjd mellan 600-700 ppm.

  Det råder således inget klimatnödläge och vi kommer aldrig att kunna orsaka några klimatförändringar som är till förfång för oss själva. Det är andra krafter som bidrar till det.

 20. Sören+G

  Häromdagen i Rapport larmade man om att lika mycket is som kunde täcka England med ett hundra meter tjockt lager hade smält sedan mitten av 1900-talet.
  Historien har naturligtvis vandrat runt på nyhetsredaktioner enligt devisen kolla aldrig om den är sann.
  https://www.climatedepot.com/2021/01/29/media-hyped-worst-case-scenario-ice-melt-study-debunked-claims-are-stupidly-scary-soundbites-guaranteed-to-frighten-the-children/?mc_cid=2f1a40826a&mc_eid=e7d58656b1

 21. Evert+Andersson

  #18 Kjell Lindmark

  ”Inte ens om vi brände av alla nu kända fossila bränsledepåer skulle vi nå 1000 ppm. På sin höjd mellan 600-700 ppm.”

  Det där är en uppgift jag också sett men inte velat använda eftersom jag inte hittat källan. Har du den?

  Fakta som gör Parisavtalet totalt meningslöst eftersom det skulle ge mindre än en ytterligare grad med observerad klimatkänslighet.

 22. Lasse

  #19 Sören G
  Vill du ha mer vetenskapliga nyheter?
  Klimaschau avsnitt 13:
  https://www.youtube.com/watch?v=U3uy1Bftgxo

  Mycket intressant , speciellt för ”periodare”
  Denna om Golf!
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020GL087456

  Är det månne Rossby den yngre? (Svensk klimatforskare som gett SMHIs klimatcenter sitt namn)

 23. Göran J

  Tack Daniel #15

  Underbart citat, Har sparat detta som Dokument nr 1 på mina datorer. Kommer att använda detta vid lämpliga tillfällen.

  Man lär sig något nytt varje dag,

 24. Lasse

  Denna passar väl in idag:
  https://news.ucar.edu/132775/covid-19-lockdowns-temporarily-raised-global-temperatures

  Dvs renare luft ger mer värme 😉
  Clean air act har verkat sen 1980 talet och fått ner utsläppen betydligt i västvärlden, covid har under kort tid visat Asien vad detta kan innebära för temperaturen.

 25. Adepten

  #20 Evert+Andersson

  Lars Cornell kan ha källan.

 26. Evert Andersson

  #24 Adepten

  Tack!

 27. Jano

  Om det nu är så att vår kända biosfär utvecklades och frodades när ppm låg på runt 2000, och detta är allmänt accepterat i forskarvärlden? Hur kan då en majoritet av världens ledare, vägledda av sina forskare (?) enas om ett klimatavtal där biljoner dollar ska läggas på att förhindra en måttlig ökning av ppm från 400? Jag har svårt för konspirationsteorier. Men vilka hundar ligger egentligen begravda här?

 28. Gunnar Strandell

  När vi diskuterar klimatets utveckling ingår det i definitionen att se 30, 60 eller 100 år framåt.
  Och vi kan fastna i detaljer kring hur vädret ser ut då.

  Det Goda Samhället satte mig på plats idag genom en skrift om demografiska förändringar med likadan tidshorisont.

  För mig förefaller det lättare för oss att påverka demografin än klimatet, men jag är osäker på om jag har rätt. För kulturer har bevisligen blomstrat och gått under oavsett klimatets utveckling.

  Länk:
  https://detgodasamhallet.com/2021/02/03/gastskribent-robin-eriksson-afrikansk-kardinal-befarar-att-vastvarlden-kommer-do/

 29. Mats Persson

  Ingemar Nordin
  Jag vill bara tacka för en utomordentligt bra och pedagogisk sammanfattning av klotets klimathistoria och vår plats i densamma.

 30. Adepten

  #26 Evert Andersson

  Beräkning av utsläpp av CO2 från kvarvarande reserver av fossila bränslen.
  Oljereserver: 1729,7 miljarder fat. NaturGas: 196,9 miljarder kubikmeter. Kol: 1054782 miljoner ton. Omräknat till CO2 blir det 471 ppm då alla våra fossila reserver antas vara slut.
  Antropogen CO2 utsläpp 2019 var 34008 miljoner ton vilket motsvarar ca 4,36 ppm.
  Med andra ord det tar flera hundra år innan vi kommer upp i en fördubbling av CO2 givet befolkningsutveckling samt upptag i biosfären och hydrosfären.
  Säkert kan någon kunnigare rätta mina antagande och uträkningar som jag utfört mellan tummen och pekfingret.

 31. Adepten

  Evert Andersson / Mats Kälvemark

  Tack för en intressant sammanfattande inlägg om planetens utveckling och CO2!
  Vill ändå påminna om att Homosapiens utvecklades när CO2 var ca 280 ppm.
  Därför är vi genetiskt anpassade till den nivån, kommer vi över 500 eller 1000 ppm mår vi inte bra och kan få syreskuld i hjärnan vilket inte vore bra för Sapiens framtida utvecklingen.
  Men utvecklingen kommer att gå vidare i alla fall på ett eller annat sätt.

 32. tty

  #31

  ”kommer vi över 500 eller 1000 ppm mår vi inte bra och kan få syreskuld i hjärnan ”

  Nonsens. I så fall har du lidit av syreskuld en stor del av ditt liv, 500-1000 ppm är helt normala halter inomhus. I ubåtar anses 5000 ppm vara acceptabelt under långa perioder (månader).

  Värt att tänka på är att vår andningsreflex styr helt på CO2-halten i lungorna, inte syremängden. När den når 40 000 ppm (!) utlöses andningsreflexen. Efter inandning går halten ned till ca 20 000 ppm (kan sänkas till ca 10 000 genom medveten ”stöt”-utandning och djup inandning).

  Detta sätt att andas är förresten bra att använda när man anstränger sig på hög höjd, jag lärde mig tricket av en amerikansk bergsbestigare i Colorado för många år sedan, men det bör inte användas på låg höjd, det kan leda till alltför låg CO2-halt vilket inte är nyttigt.

 33. Jan-Eric Birger Lindström

  Utandningsluften 40 000 ppm livsfarligt att hålla andan någon kortare stund i såfall.